103 резултата за "тол система"

Антикорупционният фонд открил нередности в договора за <span class="highlight">тол</span>-системата

Антикорупционният фонд открил нередности в договора за тол-системата

С анекса част от първоначално предвидените дейности отпадат, други са изменени, променят се и сроковете на изпълнение, като някои от тях се удължават. Единствено непроменена е цената - 150 млн. лв., но начинът на плащане е коригиран в полза на изпълнителя.

/ Дневник 29

още