5 резултата за "трудова миграция"

Първо стратегия, после внос на работна ръка

Първо стратегия, после внос на работна ръка

Идеите на бизнеса за внос на работна ръка за момента не срещат радушен прием в администрацията. България няма да въведе квоти за чуждестранни работници, без да е направен точен анализ на пазара на труда.

/ Екип на "Дневник" 45

още