100 резултата за "търгово предложение"

Надзорът спря временно търговото предложение към дребните акционери в "Химснаб България"

Основният собственик "Химимпорт" отправи оферта за покупка на дела на миноритарните притежатели на акции, но засега КФН е наложила забрана. "Химснаб България" беше образувано от вливането на седем дружества в публичното "Емпи-Тополово".

/ Дневник 1

още