369 резултата за "университети"

Перспективата за дистанционно обучение отблъсква студентите

Перспективата за дистанционно обучение отблъсква студентите

Университетите са преди всичко истински антропологически места, в които се създават приятелства, изграждат се бъдещи професионални мрежи и сътрудничества, които са в основата на успешната професионална реализация.

/ Велислава Петрова 32
Университетите ще могат да създават търговски дружества

Университетите ще могат да създават търговски дружества

Предметът на дейност на тези дружества може да бъде изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба нанаучни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво.

/ Видка Атанасова 9
Икономическата логика изисква да изнасяме продукта образование за чужбина

Съдържание от Висше училище за агробизнес и развитие на регионите

Икономическата логика изисква да изнасяме продукта образование за чужбина

Проф. д-р Димитър Димитров – основател и президент на Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР)

/ Висше училище за агробизнес и развитие на регионите 0

още