388 резултата за "университети"

Пандемията от COVID-19 и Брекзит не са намалили интереса към образованието в чужбина

Пандемията от COVID-19 и Брекзит не са намалили интереса към образованието в чужбина

Общо 1536 души от завършилите училище през изминалата учебна година са получили печат "Апостил" (Apostille), който удостоверява истинността на дипломата им за средно образование. Легализирани са общо 2652 документа заедно с такива на завършили от предходни ...

/ Видка Атанасова 26
Промени в Закона за висшето образование предвиждат съвместно обучение на студенти от различни <span class="highlight">университети</span>

Промени в Закона за висшето образование предвиждат съвместно обучение на студенти от различни университети

Условията на прием, периодите на обучение в различните училища, разпределението парите за издръжка на обучението, издаването на дипломите и др. се уточняват в споразумение, чието задължително съдържание е посочено в законопроекта.

/ Видка Атанасова 4
<span class="highlight">Университети</span> ще пенсионират 1000 преподаватели над 65 години срещу обезщетения

Университети ще пенсионират 1000 преподаватели над 65 години срещу обезщетения

Преструктурирането на академичния състав се налага както за да се повиши ефективността на разходите на университетите, така и поради големият процент преподаватели в пенсионна възраст и намаляващия брой студенти заради демографската криза в страната.

/ Видка Атанасова 117
Университетите ще трябва да завишат изискванията към студентите

Университетите ще трябва да завишат изискванията към студентите

Висшите учебни заведения получават 66 млн. лв. допълнително за увеличаването на заплатите на преподавателите, но се ангажират да стимулират студентите си за академично израстване и да станат преподаватели.

/ Видка Атанасова 4
Модерните доскоро университетски специалности вече не се търсят, медицината е новият хит

Модерните доскоро университетски специалности вече не се търсят, медицината е новият хит

Рационализиране на висшето образование съобразно нуждите на обществото и пазара на труда, по-добра реализация на завършилите и чувствително увеличение на чуждестранните студенти - тези са сред основните трайни тенденции, които се очертават през последните ...

/ Видка Атанасова 61
Перспективата за дистанционно обучение отблъсква студентите

Перспективата за дистанционно обучение отблъсква студентите

Университетите са преди всичко истински антропологически места, в които се създават приятелства, изграждат се бъдещи професионални мрежи и сътрудничества, които са в основата на успешната професионална реализация.

/ Велислава Петрова 32

още