2 резултата за "устойчив транспорт"

Конкурс за проекти с екологична насоченост

Конкурс за проекти с екологична насоченост

Предлаганата идея на проектите трябва да бъде ориентирана към обществена полза. Тя следва да допринесе за развитие на общността и намирането на решения, фокусирани на местно ниво, както и за устойчивостта на околната среда.

/ Дневник 2

още