329 резултата за "финансиране на проект"

И Асоциацията <span class="highlight">на</span> прокурорите се обяви против забраната за <span class="highlight">финансиране</span> <span class="highlight">на</span> магистратски организации

И Асоциацията на прокурорите се обяви против забраната за финансиране на магистратски организации

В писмо до председателя на Народното събрание съсловната организация настоява ... е дискриминационен и засяга независимостта на магистратските сдружения.

/ Дневник 15

Покана по схемата за подкрепа за видео по заявка и дигитално киноразпространение

... да подпомогне създаването и експлоатацията на каталози с европейски произведения, които ... се разпространяват по дигитален път на международно ниво до по-широк ... за сигурност с цел защита на онлайн съдържание.

/ Дневник 0

Покана за проекти по програма "Интелигентна енергия за Европа"

... да подпомогне реализирането на основните цели на енергийната политика на ЕС за ... сигурност на енергийните доставки чрез рационално използване на ... енергиен пазар и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни ...

/ Дневник 0

Покана за подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони

... покана за представяне на предложения е да се улесни ... преходът към цифрови технологии на киносалоните, които прожектират европейски филми ... непреките разходи, свързани със закупуването на цифров прожекционен апарат.

/ Дневник 0

Покана за обучения в областта на борбата срещу измамите

... за дейностите, свързани с организирането на обучения, семинари и конференции в ... подкрепа на борбата срещу измамите, корупцията и ... подкрепа на разработването и прилагането на политики за превенция и разкриване на измамите ...

/ Дневник 0

Покана за проекти в подкрепа на туризма

... благоустройството обяви показа за представяне на проекти по схема "Подкрепа ... за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг ... на дестинациите II". Поканата е ... ос 3 "Устойчиво развитие на туризма".

/ Дневник 1

Покана за представяне на предложения по програма MEDIA Mundus

... на програмата са засилване на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия, осигуряване на възможност ... световен мащаб, увеличаване на избора на потребителите и на културното многообразие. ... подобри достъпа до пазарите на трети държави и да ...

/ Дневник 0

още