9 резултата за "финансово управление"

Здравното министерство ще затяга финансовата дисциплина на болниците

Здравното министерство ще затяга финансовата дисциплина на болниците

Държавните и общинските болници и онкологичните центрове ще правят анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, ще го пращат в здравното министерство и ще набелязват мерки за погасяването им, предвижда проектонаредба

/ Юлиана Колева 11

"Елана фонд за земеделска земя"

Инвестиционната стратегия на дружеството е насочена към закупуване на земеделска земя, окрупняването и отдаването й под аренда през следващите няколко години. Фондът се старае да поддържа ниски изкупни цени благодарение на обширна мрежа от около 50 ...

/ "Дневник" 0

Актив пропъртис

Дружеството е закупило магазин и две паркоместа с обща площ 389 кв.м в "Бизнес център Актив" в София за 1.1 млн. лв. с цел получаване на текущи доходи от рента. През март 2005 г. имотът е отдаден под наем на "Мобексперт България" за срок от пет години на ...

/ Дневник 0

"Парк" АДСИЦ

Какво представляват акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)? Как и в какво инвестират, как реализират печалби и каква доходност получават акционерите от тях? Какви са предимствата на инвестициите в АДСИЦ, как да инвестирате и как да ...

/ Дневник 0

още