18 резултата за "хора в неравностойно положение"

Живот от другата страна

Живот от другата страна

Хората в инвалидни колички обаче не са " ... прието и по-коректното определение хора в неравностойно положение. Това като че ли е ... -справедливо. Но не и в случаите, когато другите хора ги поставят в такова положение.

/ Румяна Емануилиду 3

още