293 резултата за "хора с увреждания"

Специалисти от центъра за подкрепа на <span class="highlight">хора</span> <span class="highlight">с</span> <span class="highlight">увреждания</span> в Слатина излизат на протест

Специалисти от центъра за подкрепа на хора с увреждания в Слатина излизат на протест

Възнаграждение от 650 лв. получават рехабилитатори, кинезитерапевти, физиотерапевти, психолози, логопеди, социални работници в дневния център за интеграция "Подкрепа".

/ Дневник 3

още