20 резултата за "целулоза"

"Пиринхарт" погасява задължения с активи за над 2.6 млн. лв.

Ръководството на разложкото целулозно-хартиено предприятие "Пиринхарт" планира да прехвърли дълготрайни активи с балансова стойност над 2.634 млн. лв. на швейцарското дружество "Туримекс", за да погаси задълженията си към него. Проекторешението трябва да ...

/ Чавдар ПЪРВАНОВ 0

"Алфа дивелопмънтс" купи "Пиринхарт"

"Алфа дивелопмънтс" e придобило 82.1% от капитала на "Пиринхарт", стана ясно от седмичния бюлетин на Централния депозитар. Продавачи на пакета са VALFIN, което е прехвърлило 70.83% от капитала на "Пиринхарт", и ZWETA с 11.28%. След продажбите двете ...

/ "Дневник" 0

Търговията с права на "Свилоза" остава слаба

Търговията с правата на "Свилоза" остава доста слаба няколко дни след началото на увеличението на капитала. В петък бяха изтъргувани общо 107 права на средна цена 23.06 лв., като това беше понижение от 9.28% за деня. От началото на процеса по увеличението, ...

/ Тодор ТОДОРОВ 0

"Свилоза" може да увеличава капитала си до 100 млн. лв.

Акционерите на "Свилоза" ще дадат право на съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 100 млн. лв. за срок от 5 години с обикновени или привилегировани акции. Това предвиждат промените в устава на дружеството, които обаче трябва да бъдат ...

/ Тодор Вълков 0

още