15 резултата за "1968 г."

21 август <span class="highlight">1968</span> <span class="highlight">г</span>.

21 август 1968 г.

Демократизацията край бреговете на Вълтава уплаши властващите партийни върхушки във всички подчинени на Съветския съюз страни, тя беше обявена за опасна зараза и половинмилионна армия беше изпратена, за да я ликвидира.

/ Георги Марков 35
Прага ’68

Прага ’68

Исторически комунистическата партия от съветски тип върна еволюцията на обществените отношения в България, Чехословакия и другите щастливи страни отвъд средните векове.

/ Георги Марков 30

още