9 резултата за "MEDIA 2007"

Покана за проекти за подпомагане на разпространението на европейски аудио-визуални творби и филми

По настоящата покана ще бъдат финансирани проекти, които допринасят за подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални произведения чрез предоставяне на достъп за европейския аудио-визуален сектор до европейските и международните пазари за ...

/ Дневник 0

още