Как лица от екрана "борят" зависимостите сред младите с държавни пари от хазарта

Телевизионният водещ Андрей Арнаудов (вдясно) е член на управителния съвет на две организации, които рекламират неработещи сайтове по проекти, финансирани от държавата с общо 120 хил. лева

© Архив

Телевизионният водещ Андрей Арнаудов (вдясно) е член на управителния съвет на две организации, които рекламират неработещи сайтове по проекти, финансирани от държавата с общо 120 хил. леваМоже ли листовка, рекламираща неработещ сайт, да е от полза в предпазването на младите от агресията и различните зависимости? А дейности, финансирани с 2 млн. лева от държавата, които следва да се реализират в летния период, да достигнат до повече от 150 хиляди млади хора, по-голямата част от които в този период са във ваканция?


Миналата седмица читател на "Дневник" сигнализира, че е получил рекламни брошури за две нови уеб платформи - tireshavash.com и stopagresia.com, финансирани от Министерството на младежта и спорта (ММС) по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.


Общото между двата сайта е, че не функционират и че са по проекти, спечелени от регистрирани в София сдружения с нестопанска цел, в които участва телевизионният водещ и продуцент Андрей Арнаудов. Те са финансирани с общо около 120 хиляди лева.
Държавата отпуска средства, за да предпазва младите от зависимостите. Спечелилите организации и сдружения трябва да следват зададените изисквания и срокове, за да оправдаят получените пари. Най-важният въпрос е какво се случва, когато се тегли чертата - каква е ползата за младите и има ли изобщо такава или всичко е проформа? И най-вече как ще се измерват резултатите.


От тази година парите от

© LAP.bg

От тази година парите от


Програмата се осъществява в три направления - "Информирай младите" (с тема 1. "Информирай младите за агресията" и тема 2. "Информирай младите за различни форми на зависимост"), "Мотивирай младите" и "Активизирай младите".


По първото направление са одобрени пет проекта на обща стойност 499 409.16 лева, а по второто - три проекта за общо 76 608.52 лева. Прогнозният бюджет на двете беше съответно 300 000 и 200 000 лева. По третото направление са одобрени 56 проекта за общо 1.42 млн. лева.


Проектите са одобрени на 7 август, а срокът за реализирането им е до три месеца, но не по-късно от 15 октомври. Отчитането на финансираните проекти трябва да се извърши най-късно до 31 октомври.


По-малко от месец преди крайния срок е видно, че повечето се изпълняват абсолютно формално. А някои изобщо не се изпълняват (освен ако раздаването на флайъри за нефункциониращи сайтове не се отчете като превенция на агресията и зависимостите сред младите).


Рекламирани, но неработещи сайтове


На първия сайт - tireshavash.com, фигурира единствено банер и текст: "Очаквайте скоро". Този сайт е "създаден" по проекта "IRONMEN vs GENTLEMEN, какво решаваш?" (39 529 лева) на "Гражданско сдружение Право на избор". Справка в портала за неправителствени организации ngobg.info показва, че членове на управителния съвет са Арнаудов, Добромир Доброславов и председателят на СЕМ София Владимирова.


Според данните от централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в управителния съвет са били телевизионният продуцент Нико Тупарев и неговият близък партньор Александър Тошев. Техният мандат е изтекъл на 15 март 2015 г. (след тази дата липсва информация).


Как лица от екрана "борят" зависимостите сред младите с държавни пари от хазарта

© Читател на


Тошев притежава 50% от дяловия капитал на "Междинна станция ТВ" ООД, където е партньор с Арнаудов и Иван Христов (по-познати като Иван и Андрей). Също така е съдружник с Тупарев, Арнаудов и Христов в още доста фирми, сред които "Джей Бизнес Груп", "24/7 Ивент Къмпани", "Бързото кебапче" и др. Той е и партньор и мениджър в "Чучков брадърс студио".


Тошев има участие в повече от 50 фирми, като в по-голямата част е съдружник с Тупарев. Двамата имат и активен бизнес по Черноморието. Те са съдружници във фирми, получили на концесия терени край Лозенец, Арапя и Царево, откакто през 2011 г. кмет на община Царево стана Георги Лапчев от ГЕРБ. Една от тях - "Флат партнерс", която през 2012 г. спечели търга за плаж "Мечата дупка", в момента е в ликвидация.


В годишния финансов отчет на "Гражданско сдружение Право на избор" за 2016 г. Тошев е посочен като съставител и ръководител. Адресът на организацията е ул. "Янтра 12". На същия адрес е регистрирана фирма "Сънрайс партнерс", в която съдружници са Тупарев, Тошев и кулинарният водещ Петър "Ути" Бъчваров.


Бъчваров е един от членовете на управителния съвет на сдружение "Огън и Море", което стои зад втория сайт - stopagresia.com. Другите са Арнаудов и бившият ректор на Националната художествена академия Божидар Йонов. Йонов е съдружник с Александър Тошев във фирмата "АУТОФИТ", която според описанието в Търговския регистър се занимава с "услуги в сферата на транспорта, сервизна дейност, технически прегледи, ремонтни дейности, транспортни услуги, спедиция, търговия, услуги и всякакви дейности, разрешени от закона."


Как лица от екрана "борят" зависимостите сред младите с държавни пари от хазарта

© Читател на


Сайтът stopagresia.com към момента изобщо не съществува. Липсва и каквато и да било друга активност по проекта "Агресията на е решение!", за който сдружение "Огън и Море" е спечелило финансиране на стойност 78 662.96 лева.


Единственото, което изобщо може да бъде открито по този проект (освен раздадените флайъри), е страница във фейсбук. В нея няма нито една публикации. Фигурират единствено снимки на профил и корица и линк към несъществуващия сайт.


Абсолютно същата е ситуацията с проекта "IRONMEN vs GENTLEMEN", на чиято фейсбук страница има една публикация от 16 август, която гласи "Очаквайте скоро".


Каква е целта на програмата


Лицата, извършващи хазартна дейност, са задължени по Закона за хазарта да предоставят средства за социално отговорно поведение - 50 хил. лева на година за организаторите на онлайн залагания, 100 хил. лева за организаторите на игри в игрално казино и 5000 лева за всички останали организатори на хазартни игри.


С промени в закона от януари 2017 г. средствата се управляват от Министерството на младежта и спорта (ММС). Бюджетът по програмата за тази година е 2 милиона лева.


В сайта на спортното министерство е посочено, че "с изпълнението на програмата се цели изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни видове зависимости и/или агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора".


"Програмата е насочена изцяло в полза на младите хора (15 - 29 години) чрез насърчаване на неформално обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословният начин на живот, спорта и за предотвратяване на противообществени прояви на младите хора и рисковото им поведение", се казва още в представянето на програмата, утвърдена от служебния министър Даниела Дашева.


Задължителни дейности и срок за изпълнение


Първото направление - "Информирай младите", включва сред задължителните дейности изработване на информационни анимирани клипове и "осъществяване на едномесечна национална кампания с публикуване на изработени клипове и банери в информационни и специализирани сайтове с преобладаващо младежка аудитория (15-29 години), социални мрежи и други".


При "Мотивирай младите" спечелилите проектите трябва да разработят и разпространят интерактивни и/или видео уроци по теми, изпълняващи основния приоритет на направлението.


В третото направление - "Активизирай младите", се изисква подготовка, организиране и провеждане на инициативи за разпознаване на видовете зависимости и изграждане на трайни умения за справяне с рискови ситуации и насърчаване на здравословния начин на живот, практикуването на спорт и трайна мотивация за физическа активност.


По-голямата част от проектите са спечелени от спортни клубове, чиято основна дейност към момента се изразява в организирането на различни турнири и спортни демонстрации - по тенис, шахмат, футбол, баскетбол, снукър, плажни спортове и т.н.


Има ли резултати


В посочените в програмата очаквани резултати липсва конкретност. Не е ясно и как точно ще бъдат отчетени тези резултати, с изключение на очакваните "разпространени минимум 50 анимирани и/или интерактивни образователни инструмента".


Обявени са още три очаквани резултата. Единият е повишена информираност на младите хора за разпознаване на зависимости и рисково поведение, водещо до агресия, и изграждане на умения за справяне с тях, като целта е достигнати минимум 150 хиляди млади хора.


Вторият е минимум 5000 млади хора да придобият "умения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости и за справяне в рискови ситуации при натиск от обкръжаващата ги среда".


Третият е минимум 10 000 млади хора да придобият "базови умения за практикуване на вид спорт и мотивация за водене на здравословен и физически активен начин на живот".


Кой контролира, наблюдава и оценява


В програмата е посочено, че координацията и контролът се осъществяват от Министерството на младежта и спорта, а наблюдението на изпълнението на дейностите - от служителите в дирекция "Политика за младежта".


Изпълнението на плащанията е възложена на директора на дирекция "Финанси" в ММС Силвана Перозова, а отговорник за контрола по изпълнението на заповедта за финансиране е главният секретар на министерството Асен Марков.


Преди година Марков, който беше заместник-министър на спорта при предишния мандат на Кралев, беше обвинен, че е прикривал нередностите в Българската федерация по шахмат (БФШ), ръководена от Силвио Данаилов.


По данни от министерството шахматната федерация дължи 2.1 милиона лева държавни пари. Средствата са отпуснати в периода 2011 – 2014 г. за плащане на такси за провеждане на първенства и турнири към Европейския шахматен съюз (ЕШС). Последната проверка на ММС е показала, че проведените състезания не са били част от календара на ЕШС.


Между 40% и 80% от средствата по направление "Информирай младите" и между 50% и 80% от средствата по другите две направления са отпуснати авансово. Останалата част от финансирането на отделните проекти трябва да бъде усвоена до 60 работни дни след представянето на финалния отчет и одобряването му от министерството.


ММС има право да прекрати едностранно договор, ако бенефициентът не изпълнява задълженията си, не представи окончателен отчет, представи неверни документи или се установи, че средствата се изразходват нецелесъобразно.


В случай на прекратяване на договора сдружението, спечелило съответния проект, се задължава да върне получените до момента средства заедно със законоустановената лихва, считано от датата на превеждането по банков път.


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1151 Неутрално

  Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава. След като няма уволнен или осъден държавен служител, който е позволил изплащането на парите, при положение, че работата не е свършена, то моделът може да се повтори.

 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4587 Неутрално

  Баси и лесните кинти...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 3. 3 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  Този гербаджия ли беше? Значи - "видими" резултати!

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 4. 4 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 4272 Неутрално

  Не знам от кое съм по-силно впечатлена, от кражбата на 2 млн. лв. или от безупречно поднесената информация!
  Сутринта имаше репортаж от Нови Хан, там едни деца тръгват с една тетрадка на училище, защото нямат пари за втора. Показаха скъсаните им обувки.


  Любовта ще спаси света!!!
 5. 5 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2785 Неутрално

  Що за глупост е да опитваш да повлияеш на младите с информация във времена, когато от всякъде те заливат с информация.
  Младите могат да се повлияят от някакво гениално произведение на изкуството от където да си правят полезни изводи, но гениалността не идва с пари.

  подпис
 6. 6 Профил на radost.petrova
  radost.petrova
  Рейтинг: 252 Неутрално

  Дневник, ще е интересно да узнаем дали се построиха центровете за превенция на хазарт, които бяха финансирани миналата година пак чрез вчерашни нпо-та на прогресивна младеж. Не за друго, ами епидемията от съседки търкащи талончета вече отдавна плаче за превенция и наистина не знам къде да ги пращам за реанимация.

 7. 7 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  Материала е излишно усложнен и на места е разводнен, а става дума за сравнително лесно за обяснение глупаво (вероятно не случайно:)), лесно раздаване на едни пари, за извършване на някакви, очаквано обществено полезни дейности.
  Самите теми и реализацията на мерките по тях са на практика много трудни за обективно отчитане, даже и да работеха безупречно въпросните сайтове - кой и как може да отчете, че те са стигнали до съответен брой младежи и дори са им повлияли в посоката на поставените цели. Това даже социалогическа агенция ще се затрудни да провери, та какво остава за някакви чиниовници и то в ММС - абсурд и те или не трябва да раздават и лев от тези пари или да ги раздават на близки, познати и срещу съответен бакшиш, каквото най-вероятно се случва. Лошото е, че това е заложено още при измислянето на съответните теми.
  А дали са ги взели Иван и Андрей или някои от другите споменати е следствие, а не причина - е, можеше поне ормално сайтовете да работят, но явно са разчитали на нашата неосведоменост - аз например нямаше ниокога да науча за това, ако не беше настоящия материал.

 8. 8 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  Всичко е ясно. Групата на децата на лейтенет Шмит се разраства. Не че не знаем по принцип, че тя е доста голяма. Ама друго е като разбереш кои са поредните й членове поименно.
  Повръща ми се от подобни шмекери.

 9. 9 Профил на zlefox
  zlefox
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Нека не забравяме как Андрей беше един от онези, изпънати от Цеко по телевизиите, които обясняваха как ще борят ниската раждаемост с втори лифт на Банско.

 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3229 Весело

  Кой контролира, наблюдава и оценява.Кой не се занимава с такива дреболии.

 11. 11 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 834 Неутрално

  андрей е няма такъв селски хитрец на дребно, и тоя излиза с кампания да се правят деца - и на кво ще ги учиш тия деца, как се точат пари от министерства ли ?ебаси смешника

 12. 12 Профил на thenomad
  thenomad
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Дневник, ще е интересно да узнаем дали се построиха центровете за превенция на хазарт, които бяха финансирани миналата година пак чрез вчерашни нпо-та на прогресивна младеж. Не за друго, ами епидемията от съседки търкащи талончета вече отдавна плаче за превенция и наистина не знам къде да ги пращам за реанимация.
  —цитат от коментар 6 на radost.petrova


  Абсолютно! Няколко пъти вече ми се случва, на касите в магазина, хора пред мен да си оставят някоя покупка за да им стигнат парите за талонче и цигари. За съжаление, кокото по-беден е човек, толкова по-лесно си дава парите за хазарт.

 13. 13 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2582 Гневно

  Нищо ново и неочаквано. Една подла и гнусна паплач, на която и подарено безкрайно ефирно време да клевети природозащитниците, получава и държавно финансиране за да унищожава малкото останала чиста природа.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 14. 14 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1988 Весело

  “раздаването на флайъри за нефункциониращи сайтове...”

   Що за дебилизъм - дигиталнна услуга да се рекламира по “аналогов канал”?!
  :-)

  I Want To Believe
 15. 15 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Не е виновен този, който яде баницата
  —цитат от коментар 1 на Лео


  Виновен е , защото тоя Андрей се прави на някаква обществено-отговорна личност, все се изказва по наболели теми, а явно е същият крадльо.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 17. 17 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6186 Неутрално

  Печелене на пари от добри идеи с малко или без инвестиции и без никаква устойчивост. Тези фирми са закрити дори преди да почнат да работят. Навсякъде това е кражба на европейски средства. Не и в България....

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 18. 18 Профил на Stoyan Ivanov
  Stoyan Ivanov
  Рейтинг: 294 Весело

  Я виж ти!
  Поредната безумна програмка или грантче, ама не е дадено на "наши хора", та затова нарушаваме лекинко омертата?

 19. 19 Профил на rasporama
  rasporama
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Честно почвам усилено да търся начини да НЕ плащам данъци! ДДС им стига. Вижте само за какво се харчат пари, които отиват абсолютно безконтролно в алчни хора...

 20. 20 Профил на drevnata
  drevnata
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Част от споменатите лица "печелят" и конкурсите преди всички избори за ТВ клипове, разясняващи процедурите за гласуване. Там са толкова нагласени нещата, че от ЦИК се свързват с други фирми, някога кандидатствали за такъв проект, 3-4 седмици преди самите избори. Канят те любезно, за да има "конкуренция", а вече всичко е решено... За толкова кратък срок е абсурдно да подготвиш концепция и документация, да кандидатстваш, да спечелиш, да произведеш видеата, те да се завъртят по телевизии и т.н. Мани я тая държава!

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 907 Неутрално

  Същото като с екопътеките. Лично съм видял 2, на които единствено е поставена табелата. А парите естествено са усвоени. И не е направена и една копка. На всички е ясно, подписите стоят, виновниците са ясни, осъдени няма....

 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8504 Неутрално

  Не е луд, който яде баницата.

 24. 24 Профил на krantare
  krantare
  Рейтинг: 419 Неутрално

  До коментар [#17] от "penetrating":

  Това не са европейски средства.

  honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tributere
 25. 25 Профил на stephanco
  stephanco
  Рейтинг: 470 Гневно

  Всички изброени публични личности в статията - нямащи слизане от екран - е видно, че са навързани като свински черва един с друг и с определени чиновници от високите етажи на министерствата!...
  А на Цацата - КОЙ, кой да му каже?... Тошко Колев?... - Вече няма го даже!...
  Как няма някой да размаха един ятаган!...

  Честността е най-добрата политика! Българите ставаме все по-прости, все по-бедни, все по-болни и все по-малко ...
 26. 26 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 722 Любопитно

  Тези двамата ги знам като някави шефчета в отбора на Пееф. Не знаех, че и в краденето на народна пара са добри.

  over the under
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на merkin
  merkin
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Проектът „IRONMEN vs GENTLEMEN. Какво решаваш?“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година по договор 25-00-12/17.07.2017г.

 29. 29 Профил на merkin
  merkin
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Проектът „IRONMEN vs GENTLEMEN. Какво решаваш?“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година по договор 25-00-12/17.07.2017г.

 30. 30 Профил на merkin
  merkin
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Тези двамата ги знам като някави шефчета в отбора на Пееф. Не знаех, че и в краденето на народна пара са добри.
  —цитат от коментар 26 на Отец Сисой


  Е па Кралев е виден ТИМ-аджия. Гарантирану ут ГЕРБ какту савика. Кък нема да бийм исбуре секви?

 31. 31 Профил на инж. Ганев - малцинство от 5.87%
  инж. Ганев - малцинство от 5.87%
  Рейтинг: 328 Весело

  ГЕРБ преоткриха dotcom-балона : правиш сайтче и потичат едни кинти ... ;-)))

  Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?
 32. 32 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Хубаво, че нещо подобно на разследваща журналистика току блесне из мазното блато на българските медии.
  Кофти, че има активност за 120 бона "хазартни" пари, не и за стотиците по толкова източени "европейски" и обществени поръчки.

 33. 33 Профил на merkin
  merkin
  Рейтинг: 0 Неутрално

  ГЕРБ преоткриха dotcom-балона : правиш сайтче и потичат едни кинти ... ;-)))
  —цитат от коментар 31 на инж. Ганев - малцинство от 5.87%


  То щото сте тарикати се

 34. 34 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 665 Неутрално

  Това са две момчета-лекета, печалбари по призвание и празнодумци на всеослушание.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 1111 Неутрално

  Та защо имахме мИнистерство на млАдежтА и сПорта? За да асистира в краденето с "наште" хора?

 37. 37 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  Поредното закупуване на тв водещи.

 38. 38 Профил на dimitar2007
  dimitar2007
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Държавата ще бори най-добре зависимостта на младите от хазарта като започне да притиска СЕМ да спазва закона и да се забранят излъчването на реклами на хазарт до полунощ, както е навсякъде по света. Тук в 19-30 часа, тоест веднага след новините има цели репортажи за това как някой си спечелил милионите от Национална лотария.

 39. 39 Профил на jig
  jig
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Тия от години са едни от най-големите прпагандатори на ГЕРБ в ефира. Отплащат им се с пари на данъкоплатците.

 40. 40 Профил на Vladislav Ivanov
  Vladislav Ivanov
  Рейтинг: 9 Гневно

  Все се чудех като какво означава да си VIP в българия, и каква е файдата, а то се оказа много просто - ако по некакъв начин си се добрал до заветния VIP статус значи вече може да си крадеш без да се притесняваш или напъваш особено, държавата даже полага усилия да измисли как да ти набута в лепкавите ръчици още парици.

 41. 41 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2728 Гневно

  А-ха, осребриха цялото мазнене към ГЕРБ от екрана. И стига с лудите и баниците, защото баницата сме ние и лежим покорно в тавите, едните ни управляват, вместо ние тях, другите ни лъжат, без дори да положат минимално усилие, като например сайтовете поне да работят, не че ще предпазят някого от нещо. А какво да кажем за телевизията, приютила двамата патриоти, която излъчваше на 22 септември - национален празник, денят, на който е обявена независимостта ни от Турция, пореден епизод от турски сериал, дето само те не са забелязали каква евтина пропаганда е, в най-гледаното време. Срам!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK