Сред лавина от хули по медиите гражданският сектор едва си върши работата

Сред лавина от хули по медиите гражданският сектор едва си върши работата

© Юлия ЛазароваВлошаването на медийната среда има силно отражение върху гражданския сектор. От една страна това води до консолидиране на коалиции по важни въпроси, но от друга сериозно ерозира доверието в сектора. (...) По данни на изследване на фон­дация "Критика и хуманизъм" дискредитирането на гражданския сектор има количествено измерение – честотата на употребата на охулващи епитети е нараснала 23 пъти от 2013 г. насам (2013 г.: 494 статии; 2016 г.: 11 394 статии).


Това се отбелязва в изработваният веднъж на две години Индекс за гражданското участие, представен тази седмица в София. В доклада "Гражданска активност с променлив успех" се прави сравнение с предишния период 2013-2015 г. и изводът е, че има отстъпление в категориите "Среда" и "Практики" и нищожно подобрение в "Ефект" от дейността.

Това означава, че гражданският сектор в България остава в категорията на развиващо се гражданско участие. Или, както се обяснява от методологията за изработване на Индекса: Съществува законодателство, регламентиращо механизми на гражданско участие; отделни форми на гражданско участие се практикуват, има някои институции и граждани, които считат участието за важно, но усилията им са нерезултатни. Ефектът от гражданското участие все още не е видим; ползите от гражданското участие не са ясно разбрани и не водят до промяна."


Медиите се възприемат като посредник или заместител на неефективното гражданско участие. Именно затова дебатът за качеството на медиите и медийната среда е в основата на всеки дебат за развитието на гражданското общество, казват авторите от Форум Гражданско Участие (ФГУ) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП), подкрепени финансово от Фондация "Чарлз Стюарт Мот".


Ролята на медиите е припозната от представителите на местната и държавната админи­ страция, участвали в проучването. 42% от респондентите посочват, че подаването на сигнали до медиите е гарант за успеха на дадена инициатива или дейност.


В ролята на догонващи дневния ред на институциите


Влошаването в медийната среда също доведе до консолидиране на граждански организа­ции, които планират съвместни дейности и кампании. Все още обаче действията са по-скоро реактивни, отколкото проактивни и последователни усилия за обединение, но те показват по­тенциал за постигане на важни резултати.


"Много често НПО в България са несистемни и реагират като общност само когато бъдат засегнати личните им интереси", е едно от цитираните в доклада мнения.


"Наблюдава се по-силно взаимодействие между гражданските организации при реакция, но имаме много за домашно – как да сме лидери и автори на промяна. Защото има тенденция по-скоро НПО да очакват дневния ред на институциите, вместо да следват собствен, включително и в писането на становища. Активността трябва да се повиши. Липсват достатъчно механизми за подкрепа. Големите организации останаха в София. Положението извън София е трагично."


Общо заключение е, че въпреки устойчивия темп на разрастване на броя организации (око­ло 800 на година в обществена полза според доклада на Институт "Отворено общество" – Со­ фия), те все още не постигат качествен скок по отношение на доверието към тях от гражданите и разпознаваемостта си.


Форуми и дискусии без обратна връзка от властта


Сред лавина от хули по медиите гражданският сектор едва си върши работата


Сред гражданските организации и неформални групи най-популярни на гражданско участие на местно равнище са форумите и дискусиите, а след тях, със сравнително еднаква интензив­ност – застъпническите кампании и групите в социалните мрежи.


Подобно на предходния период, е налице сравнително позитивното отношение към обществените дискусии, но анкетираните казват също, че при подготовката им не са имало достъп до вътрешна информация (40% посочват, че не са имали такъв достъп) и получена обратна връзка от страна на администрацията (44% не са получили такава).


Подчертано по-резултатни са акциите на местно ниво (съгласие на 66% от анкетираните), докато на национално ниво по-висока оценка дават една трета. Част от обяснението е, че местните каузи са по-ясни на хората, те са близки помежду си, институциите им са по-достъпни.


Какви каузи обединяват за действие


Каузите, с които хората са склонни да се ангажират, плътно следват логиката на ини­ циативите, в които те вече са участвали:


1. Помощ за тежко болни (40% – ръст от 5%, с който измества топ приоритета от 2015г., защитата на околната среда).
2. Опазването на природата и околната среда (34%)
3. Помощ за хора с увреждания (31%)
4. Решаването на проблеми на селището/квартала, в който живея (30%, ръст от 5%, като се изкачва от шеста позиция).


Защитата на окол­ната среда се припознава, от една страна, от младите хора, софиянци, представителите на свободните професии, а от друга – от жителите на малките градове и земеделските стопани, които се опасяват от влиянието на вредни производства и замърсяване върху качеството на живота им и на произвежданата продукция.


Защитата на антикорупционни каузи е съсредо­ точена най-вече сред младото и средното поколение с висше образование от София и някои областни градове.


Хората в малките населени места са обърнати основно към решаването на проблемите на селищата (сигурност, услуги, достъпност) и съхраняването на местните тради­ ции и култура. Въвличането в решаването на местни въпроси на общността ги мотивира да участват – от една страна поради емоционалната свързаност; от друга – поради възможността за постигане на по-видим и бърз резултат от действията им.


Сред лавина от хули по медиите гражданският сектор едва си върши работата


Неинформираност и "плитко участие"


За активност на национално ниво отново проблемът опира в значителна степен до медиите.


Когато стане дума за канали за информация като основен източник остават националните телевизии, посочени от 76.3%, следвани от "близки и познати"


Националните вестници за две години са се сринали като използван източник – от 23.1% през 2015 г. – на 9.9% през 2017 г. Същата тенденция се наблюдава по отношение на регионалните кабелни телевизии - от 20.6% през 2015 г. – на 11.3%. Това е известен парадокс, защото хората са най-активни по местни проблеми.


Използва­ нето на фейсбук и туитър като информационен канал е характерно най-вече за младите хора и софиянци (ок. 14%), докато в останалите групи употребата им пада от два до три пъти.


"Тенденцията е гражданите да участват или локално, или епизодично. Не е системно. Когато искаш промяна, заставаш зад някаква кауза и обикновено ставаш член на организацията и си постоянно ангажиран с нея", се казва в мнение от доклада. "Липсва осъзната и постоянна ангажираност на голяма част на гражданите за членство в организации. Има ръст на участието през каузи в медиите, но това е по-скоро едно "плитко участие" през емоции, включване в дадена акция. Защото пускането на есемес в резултат на забавно шоу, което те призовава да дариш на деца в нужда, е различно."


Сред лавина от хули по медиите гражданският сектор едва си върши работата

© Николай Дойчинов


Пасивност и немотивираност


Национално представителното проучване показва и три много ясни дефицита на граждан­ ското участие:


- ниско равнище на информираност, когато става въпрос за структурни про­ блеми или промяна в политики, която изисква повече усилия (37% не знаят какво може да се направи),


- висока степен на пасивност (18% не биха предприели нищо в този казус),


- пожелателно мислене и отлагане решаването на въпроса във времето.


"Проучванията показват известен парадокс, свързан с образа на гражданските организации и способността им да мотивират гражданите да се включат в техните инициативи. НПО се про­фесионализират и работят активно за промяна на политиките, но гражданите не са мотиви­ рани да участват в тях.


Неформалната гражданска активност и спонтанните, понякога и "сти­хийни" реакции бележат прогрес и по-голяма ефективност за постигане на резултати. Там оба­че промяната е "на парче", а на активността липсва дълбочина и дългосрочна ангажираност. Връзката граждани – организации е неустойчива. Обществото е поляризирано и това намира отражение и в проявленията на гражданската активност, например – протест/контрапротест. За това спомагат и негативните, често манипулативни медийни публикации", пишат авторите на доклада.


В крайна сметка общата оценка на анкетираните организации, неформални групи и представители на администрацията е, че има промяна в средата според 9.5% от анкетираните. Но впечатляващите 80% отчитат незначителна промяна, а още 10.5% отбелязват, че няма никаква промяна.


Антидемократичната пропаганда


Според цитираното в доклада изследване на фон­дация "Критика и хуманизъм", огласено през април, от 2013 г. насам по медиите има системна и целенасочена пропаганда, която възпроизвежда едни и същи клишета и едни и същи пропагандни тези - евроскептични, антиамерикански, антиинституционални (с които се подриват демократичните институции), но също и антигражданска (за да се подриват също и възможностите и желанието за граждански контрол).


Посланията - често еднотипно конспиративни и без никакви проверими аргументи - насаждат, че гражданските организации са марионетки на Америка, НАТО, Брюксел, Сорос, "Америка за България", а гражданите са безсилни срещу случващото се.


Началото на тази интензивна антидемократична пропаганда е пряко свързана с руския политически календар и идва с началото на Евромайдана в Украйна, но макар тя да е проруска, острието ѝ е насочено навътре и се използва за разправа с вътрешни политически и икономически опоненти, коментираха през пролетта политолозите от изследването.

Ключови думи към статията:

Коментари (38)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 505 Неутрално

  Прави са авторите. Когато НПО се про­фесионализират, гражданите се отдръпват. Но това не е парадокс, а закономерност. "Кауза" не може да бъде професия и онези, които се изхранват от различни каузи масово са възприемани като неспособни на системен, понякога скучен, а често и тежък труд. От което следва неминуема маргинализация на прослойката.

  И както виждаме спонтанният граждански отклик - на вик за помощ, на бедствие, на несправедливост - е много по-силен от организираните разходки с плакати.

 2. 2 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  За да има граждански сектор трябва да има граждани.

 3. 3 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 4764 Неутрално

  Платен фондационен сектор.
  Кое му е гражданското?
  И никакви протести срещу горенето на гуми и други боклуци за отопление, никакви протести срущу вонящите таралясници в градовете, но недай си Боже някой да реши да инвестира в туризма....

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 4. 4 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  До коментар [#1] от "zakkwylde":

  Много точно. Поздравления!

  Доброто е заразно
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1841 Неутрално

  За да има стабилно, живо граждансо участие в някакъв смисъл професионализацията е задължителна. Имам приятели в много НПО (и аз самият участвам в управлението на едно на доброволен принцип). Няма как само в свободното си време 2-10-30 човека да следят политики, да четат решения, да посдготвят становища, да ходят по срещи организирани от министерства и общини или пък те самите да организират изяви.
  Лошата професионализация е "откъсването" от реалните вълнение на хората и липсата на широка членска и доброволческа група.
  Спорд мен именно липсата на достатъчно доброволно участие води и до ниска ефективност.
  Дълги години съм се занимавал с това и съм чел, а и провеждал, доста проучвания.
  Идеалният вариант е да има хиляди доброволци и малки неформални групи + много на брой (дори и малки) организации, които са устойчиви, понеже използват много доброволен труд и работят по конкретни каузи.
  Слд това е добре да има така наречените "ресурсни центрове," които оказват подкрепа на много малки организации и са си професионални - на щат, със заплата и добра подготовка.
  На върха са "мозъчните тръстове," които "правят политика" и организират национални кампании при нужда.
  При нас долната част на пирамидата е все още много малка.

  Никола Йорданов
 7. 7 Профил на disclosure
  disclosure
  Рейтинг: 501 Неутрално

  Това за "Антидемократичната пропаганда" отново изтрепа рибата. Разбира се, че ВИНОВЕН Е ПАК ПУТИН. А за това, че стандарта на живот непрекъснато се свива, че заради амбициите на САЩ за еднополюсен световен ред, целият Близък изток е един кипящ казан, който отвори безпецедентно преселение на милиони хора към Европа,.. че политиците изобщо не оправдават очакванията на избирателите, и прочие и прочие,..

  ИМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ИДИОТА С КОТЕШКАТА ГЛАВА
 8. 8 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1841 Неутрално

  Изследвания по цял свят показватм, че за да тръгне една "грабданска акция," трябва да са налице 4 условия.
  1. Да има много ясно формулирана цел
  2. Целта да е изпълнима, постижима в обозрим период от време (помислете колко протести имаше само около намиане място за софийския боклук,)
  3. Целта да е достатъчно мотивираща.
  4. Да има "обща култура" между участващите.
  Доста хора се поумориха. Има едно усещане, че поне от 5-6-7 години няма прогрес/ рформи и трудно се изпълнява условие 2.

  Никола Йорданов
 9. 9 Профил на Matematiks
  Matematiks
  Рейтинг: 220 Разстроено

  До коментар [#2] от "4ort":

  Точно така, много правилно казано !
  Както се вижда в големите градове, вие не можете да карате автомобили заедно, все ще те изблъскат и предредят.....
  Какво остава да защитавате обща кауза, която преди това сте осмислили .... ехеееее и аз къде отидох :)

 10. 10 Профил на FvH
  FvH
  Рейтинг: 720 Весело

  Ооо, хайде сега пак лошите медии са им виновни. Първо, НПО нямат нищо общо с граждански сектор. Това са професионални лобистки организации. Второ, НПО по същество са политически субекти, само че са безконтролни политически субекти. Трето, към кого е насочена "лавината от хули" - към хората, които се занимават с "Помощ за тежко болни "? или "Помощ за хора с увреждания"?

  Ако мога да цитирам първия коментар

  ""Кауза" не може да бъде професия"

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 11. 11 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  Това с "антидемкратичната пропаганда" наистина ми хареса. Значи всякакви групи има право да протестират за каквато им хрумне кауза. Неверна, манипулативна, незаконна или каквото им хрумне. Но в момента в който друга група почне да се противопоставя на активната манупулация веднага бива квалифицирана като "антидемократична". Е не, демокрацията е сблъсък на мнения и професионалните протестъри трябва да свикнат с идеята че и други групи има право на мнение и то също трябва да се чуе.

 12. 12 Профил на оКоМаНапрай
  оКоМаНапрай
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Аве кауза, кауза ама офчето сирене с цена.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 13. 13 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  Съгласен съм с почти всичките изводи и особено впечатление ми прави това, което според мен живота потвърждава - пасивността и неинформираността.
  За съжаление т.н.социални мрежи играят много двойствена роля в тази посока - първо са много удобен източник на разпространяване на непроверена, непълна и дори умишлено невярна информация, а от друга оставят впечатление в отделния човек, че работата е свършена - ти си изразил мнението си и няма нужда да отидеш (примерно) на живия протест.
  Всичко изложено в анализа и в съчетание (за голямо съжаление) на липсата на т.н. гражданско чувство в голяма част от нас и с това, че някаква част от НПО-тата, къде справедливо, къде добре окаляни от средствата за масова информация са загубили много от авторитета си, силно спомага 51% от хората да изразяват усещане, че демокрацията у нас е в опасност, според едно от последните социологически проучвания.

 14. 14 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1432 Неутрално

  За съжаление в България НПО се превръща в мръсна дума...Основна заслуга за това носят няколко "НПО", които на практика са си откровени търговски дружества. Те защитават само определени каузи, срещу добро заплащане, разбира се. Примери колкото щеш...
  Ще започна с т.н. БХК. Да сте чули този комитет някога да е защитил хетеросексуален етнически българин? Да не говорим за зелените рекетьори...Ако е някоя нормална страна, да кажем САЩ, подобни НПО действаха като тези у нас, отдавна щяха да са фалирали, а шефовете им в затвора...
  Има обаче доста НПО организации в България, дето си вършат работата, но избягват да се афишират. Може би ги е срам да се наредят в една графа с зелени терористи и БХК...типичен пример е Комунитас.

 15. 15 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Изследвания по цял свят показватм, че за да тръгне една "грабданска акция," трябва да са налице 4 условия. 1. Да има много ясно формулирана цел2. Целта да е изпълнима, постижима в обозрим период от време (помислете колко протести имаше само около намиане място за софийския боклук,)3. Целта да е достатъчно мотивираща.4. Да има "обща култура" между участващите.Доста хора се поумориха. Има едно усещане, че поне от 5-6-7 години няма прогрес/ рформи и трудно се изпълнява условие 2.
  —цитат от коментар 8 на Никола Йорданов


  Мисля, че на т. 4 изгуби 80% от влака на промяната.

 16. 16 Профил на cases
  cases
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Мисля, че на т. 4 изгуби 80% от влака на промяната.

  [quote#15:"anarhochristian"][/quote]

  Това би било вярно, ако и онези 80% на Иво Христов бяха верни, но и двамата знаем, че този процент е значително по-висок :)

 17. 18 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  До коментар [#14] от "lz73":

  За БХК не съм съгласен. Те СА създадени с мисията да се борят за рава на онеправдани групи. А поне засега, хетеросексуалния бял българи няма нужда от специална защита. Защото досега не съм чул обида "бял българин" в трамвая. Но редовно чувам "черен циганин" или ""пе*рас" и т.н.

 18. 19 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1183 Неутрално

  До коментар [#17] от "aleks ivan":
  До коментар [#18] от "m17":

  Това са прекалено сложни концепции за форумните мозъци.

  Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
 19. 20 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Мисля, че на т. 4 изгуби 80% от влака на промяната.[quote#15:"anarhochristian"]
  —цитат от коментар 16 на cases
  Това би било вярно, ако и онези 80% на Иво Христов бяха верни, но и двамата знаем, че този процент е значително по-висок :)[/quote]

  Така е!

 20. 21 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 217 Весело

  "Сред лавина от хули по медиите гражданският сектор едва си върши работата"

  Верно ли? А военният сектор как е?Учителите и продавачите към кой сектор са?
  Що за некомпетентно заглавие!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 21. 22 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 217 Весело

  "Посланията - често еднотипно конспиративни и без никакви проверими аргументи - насаждат, че гражданските организации са марионетки на Америка, НАТО, Брюксел, Сорос, "Америка за България", а гражданите са безсилни срещу случващото се."

  Каква конспирация!
  ПРоверими са аргументите! Америка за България не плаща ли на тази медия? Плаща!
  Кое не е проверимо!
  Проверимо ли е колко статии на ден има за охулващи Русия? Абсолютно проверимо!
  А защо не се хули Америка?Няма за какво ли?! Колко войни запали САЩ по света! Колко убити има само в Ирак! Мирни жители! Как не прочетохме една критична статия за това?! Нали има журналистическа етика и стандарти??
  Сигурно няма връзка между липсата на критики към САЩ и финансирането от САЩ?
  Айде айде!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 22. 23 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 1059 Любопитно

  ''Сред лавина от хули по медиите гражданският сектор едва си върши работата''

  нормално, когато в Бг по медиите се тиражират карикатури като Асен Генов, Ивет Добромирова, Емил Джасим, Антоанета Цонева, които през живота не са изкарали 2 лева от работа, а само са точили грантове от Америка за Бг.....

  истинският граждански сектор си върши работата тихомълком и прави наистина добри неща за хората, които имат нужда

 23. 24 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 217 Весело

  "възпроизвежда едни и същи клишета и едни и същи пропагандни тези - евроскептични, антиамерикански, антиинституционални"

  Е какво, нямаме право да сме антиамерикански ли? Престъпление ли е нещо? В Белене ли ще ни пращате,а??

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 24. 25 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 217 Весело

  Прави са авторите. Когато НПО се про­фесионализират, гражданите се отдръпват. и.
  —цитат от коментар 1 на zakkwylde


  Що за неправителтвени са организации, коитополучават финансиране отчужди правителства посредством фондации? Чии интереси защитават те тогава?
  Защо ако са наистина граждански не се издържат от членски внос на граждани?
  Защо трябва Сорос или Държавният департамент да ги издържа щом са "граждански"?

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 25. 26 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 217 Весело

  За да има стабилно, живо граждансо участие в някакъв смисъл професионализацията е задължителна.
  —цитат от коментар 6 на Никола Йорданов

  Само пропсунахте да споменете откъде идва финансирането! От заинтересовани граждани? От членски внос?Айде бе!
  И в никакъв случай който дава парите не поръчва и музиката, нали?

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 26. 27 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 1059 Весело

  между другото, какви представители на граждански неправителствени организации могат да са хора, кандидати за депутати ?

  как хем си ''неправителствен'', хем искаш да станеш правителствен ?!?

 27. 28 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 217 Весело

  Доста хора се поумориха. .
  —цитат от коментар 8 на Никола Йорданов


  Не се поумориха,а се поотвратиха. Няма как да не ти се доповръща ако знаеш, че примерно"зелените" екоталибани получават пари от швейцарски и австрийски органиазции. Които изведнъж се оказаха ужасно заинтересовани от опазаването на нашата точно природа!(а са особено заинтересовани да не им конкурираме техният зимен ски туризъм!)
  Или онея 50 дежурни протестиращи срещу Орешарски? Защо сега няма протестиращи всеки ден срещу Борисов? По-малко основания ли има?

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 28. 29 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 217 Неутрално

  НПО-тата играят по правилата: финансират се явно и се отчитат публично.
  —цитат от коментар 17 на aleks ivan

  Което не ги прави повече прави!
  Много от тях действат директно антидържавно! Подпомагат трафика на "бежанци" преминаващи държавни граници в нарушение на Наказателния кодекс и оправдават и защитават тези престъпници, а нас нормалните граждани ни хулят, че искаме да се спазва закона и не искаме да подслоним в дома си престъпници!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 29. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 31 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 895 Неутрално

  До коментар [#29] от "toyaga":

  ного е просто. Финансирането от САЩ прави така, че съгласно техната доктрина защитава сикви МАЛЦИНСТВА в териториите на действие на нпо-тата. Това пречи в тех да се изгради силна и централизирана пирамида на властта, която да може и да иска да оказва съпротива на САЩ. казано по-просто. Ше защитават правослравни българи тука, едва когато станат мълцинство и само за да бъзикат новоналожената негъро-мусулманска власт /примерно/ и да я отслабват.

 31. 32 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1432 Неутрално

  До коментар [#18] от "m17":

  До коментар [#14] от "lz73":За БХК не съм съгласен. Те СА създадени с мисията да се борят за рава на онеправдани групи. А поне засега, хетеросексуалния бял българи няма нужда от специална защита. Защото досега не съм чул обида "бял българин" в трамвая. Но редовно чувам "черен циганин" или ""пе*рас" и т.н.
  —цитат от коментар 18 на m17


  Самото име БХК навява на мисли за една Международна Хелзинкска Федерация (закрита през 2008) и за съглашенията от Хелзинки...О.К. Само да попитам дали някъде сте видели да се формулират права на група хора. Правата (човешките) са индивидуални права. Свикнете с тази мисъл. Никой не може да черпи права от това, че е различен. Няма понятие "онеправдани групи", има онеправдани граждани....едава ли ще ме разберете.
  Ще се опитам по-просто. " Хетеросексуалния бял българи" също има права и от защита на правата му. Например той има право на социално осигуряване, но то е нарушено, защото разни индивиди в България имат професия "безработен" или "многодетна майка". Въпросният българин има право на самозащита, но ако го употреби с/у определен етнос попада под ударите на БХК...

  Моля да ми обясните, според Вас, аз имам ли същите права, каквито имат т.н. онеправдани групи. Щото ако не си плащам тока, го спират. А ако построя нещо незаконно идва ДНСК и ..., а БХК не му пука за мене.

 32. 33 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8348 Неутрално

  На мафията, която ни управлява и държи медиите ,не и трябва гражданско общество.

 33. 34 Профил на falkoneti
  falkoneti
  Рейтинг: 1354 Неутрално
 34. 35 Профил на Mai-ski_17.
  Mai-ski_17.
  Рейтинг: 217 Неутрално

  дами и господа от Икономедия,
  за съжаление вие изгубихте най-достойните си почитатели.
  Начина по който си показвате новините е само в сравнение
  на медиите на бившите.
  Не ми е работа да ви давам акъл, но лошото ми впечатление е сега.
  Утре може да е друго.
  Моля да се върнете в реалноста.

  Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
 35. 36 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1841 Неутрално

  2003 работех в ОССЕ в БиХ и си сътрудничех с едно швейцарско ДНПО (държавно НПО, регистрирано като НПО, но на практика държавна институция, понеже управляваше държавни пари) - Интеркооперейшън. По едно време даже за малко да им стана служител.
  Швейцарските граждани - и през НПО и през държавата - се загрижили за опазване на застрашени видове. И като се грижиш за видове - те често са в други държави.
  После разбрали, че за да се грижиш за видове, трябва да се погрижиш за цяла екосистема.
  После се оказало, че екосистемата се поддържа, ако има местна заинтересована общност.
  После установили, че здрава местна заинтересована общност има, ако има истинска демокрацияв - с гражданско участие.
  Знам, че звучи опростено (а и понякога се изкривяват нещата, мога да разказвам примери, които съм виждал лично), но горе-долу това е логиката на "западната" помощ за други държави.
  Което по никакъв начин не оправдава действията на "коалиции на желаещите," с бомби и самолети.
  Или пък факта, че "нашите служби" (а и министерства) получават директни нареждания за някои неща.
  Но да се върнем на нашите си проблеми. Последната година челно се сблъсках с липсата на интерес от страна на родители да участваме активно в училище, където ходят децата ни. Има настоятелства навсякъде, миналата година се създадоха и обществени съвети с доста силен мандат за участие. Но ... резултати почти няма видими.
  Нещо не можем да си формулираме смислени и изпълними цели.

  Никола Йорданов
 36. 37 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 409 Неутрално

  "На крив кор , вълната му пречи"

  Излиза, че на горките онеправдани НПО-та им пречат
  - тъпите граждани, че не им вярват
  - лошата държава, че не им налива пари в касичките /явно грантовете не стигат/
  - лошите медии, че не ги хвалят всеки ден /Дневник , явно е от добрите медии/
  - и разбира се, най-вече лошия чичко Путин /този злобен мръсник по цяла нощ не спи и кри планове срещу нашите горканчовци/

  а иначе , те са си супер

  И още нещо,
  не им ли увря главата , че номерът с така наречените "изследвания" и "доклади" от техни сродни агенции и организации , вече не хваща дикиш?

 37. 38 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 460 Неутрално

  Основната грешка на БХК, на "Зелените", на знайните и незнайни НПОта, които се занимават със "онеправданите" е че сладурите бачкат в западните общества... Тук те си намират някаква онепраднана прослойка (преди години имаше накаква драма с онеправданите дебели хора, че ги били обиждали на килограм) и цоцат пари... А истинските онеправдани живеят в Азия, Африка и Близкия Изток.
  Нека природозащитниците да скачат срещу УБИЙСТВЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ при копането на диаманти в Африка, нека БХК защитава гейовете в Малайзия и арабсктите страни, а "феминистките" да ходят да правят маршове в Делхи... Само тогава ще ми докажат, че им пука наистина за онеправданите. Иначе оставам с гнусното впечатление, че ТЯХ ги интересува повече локацията на офиса им и размера на грантаовете.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK