България

Източник: ЦИК към 12 ч.

Избирателна активност
Гласували
Негласували

Източник: ЕП

Кой печели в ЕС

Източник: ЕП

За 57% от българите съдиите са зависими от външен натиск

За 57% от българите съдиите са зависими от външен натиск

© Иван ГригоровЕдва 30% от анкетираниет през януари от "Евростат" българи смятат, че независимостта на съдилищата и съдиите в страната е добра, докато цели 57% го ценяват положението по този критерий като лошо. Точно обратното е при средният за 28-те страни членки на ЕС показател - 32% казват, че е лошо, а 56% са доволни.


Почти същите данни се повтарят и в анкетата сред бъларския бизнес - като добра определят независимостта на съдиите 27%, а като лоша 55%, като всеки пети (21%) е посочил отговора "много лоша".


Формални критерии за ефективността и експедитивността в работата на съдиите и съдилищата показват, че България не е с най-лоши показатели. Но това не намалява - а дори може би усилва - негативния ефект от това, че за 26% от българите независимостта на съдиите е "много лоша".
Това показва Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г., публикувано тази седмица. То е начин да се прави сравнителен преглед на независимостта, качеството и ефикасността на правосъдните системи на държавите от ЕС. Таблото е и част от използвания от Комисията инструментариум за мониторинг на съдебните системи на държавите членки, и доброто финансово управление на предоставяните от ЕС средства.


Затова като част от многогодишната финансова рамка Еврокомисията предложи този месец нов механизъм във връзка с върховенството на закона. Ако съответният регламент бъде одобрен, с него се създава механизъм, чрез който Съюзът може да преустанови, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС в случай на общи недостатъци, свързани с върховенството на закона, в дадена държава членка.


Към доклада за Информационното табло са добавени и две проучвания на "Евростат" от началото на годината, на които се дава гласност сега. Едното търси отговори сред широката общественост, а другото е фокусирано върху оценките на бизнеса.


Брой дни за решаване на граждански, търговски и административни дела.

Брой дни за решаване на граждански, търговски и административни дела.


Каква е оценката на българите


В България повече от всеки четвърти (26%) казват, че е "много лошо" положението с независимостта на съдиите, а други почти една трета (31%) смятат, че то е "доста лошо". За последните 12 месеца са се увеличили с 4 пункта групата на тези с позитивна оценка, но и с 2 пункта (до 13%) на българите с отговор "не знам".


Разбивката по възрастови групи сред далите позитивна оценка разкрива, че в България рязко разочарование настъпва над 24 години. Ако точно половината сред анкетираните на възраст 15-24 години са казали, че българският съд е общо взето независим, то тези от 25-39 години изведнъж се свиват до 29%. Този дял не се променя (30%) в групата до 55 години и още повече намалява (26%) при българите над тази възраст. Средните показатели за ЕС не са такива. Там също има дори повече оптимизъм при най-младите (63% отговарят положително, че съдът е независим), но при най-активните в групите 25-39 и 40-54 години показателят не пада под 57-58% и дори при най-възрастните остава над 50%.


Още по-показателни са резултатите от въпроса дали добронамерено настроените анкетирани лично са имали контакти по дела със съда. В България с "Да" отговарят 29% и 30% - с "Не", докато средното за ЕС е далеч по-високо - 52 и 56 процента. Това по-скоро идва да покаже, че репутацията на българския съд се формира по косвен път, от медии или споделен опит, а не от лични впечатления.


Българите не се отличават много от осреднените за ЕС отговори на въпроса кои фактори са повлияли на оценката им за независимостта на съдиите и съдилищата.


При далите цялостно позитивна оценка на съдопроизводството доминира отговорът, че това е статутът и позицията на съдията, следван от този да няма намеса от управляващите или от политици, а накрая е да няма натиск от икономически и други интереси. Но и тук има нещо специфично за с България и то е, че два до три пъти по-малко са далите категоричен отговор "В голяма степен". Така в България едва 12% смятат, че статутът на съдиите е най-силният фактор за независимостта им, докато средно в ЕС това са посочили 34%. Също за 12% от българите в най-голяма степен е важно да не се месят власт и политици, докато средно в ЕС така отговарят 21%. Същото съотношение (10 срещу 20 процента) е и в отговора дали най-важно за независимостта им е да няма намеса на икономически или други интереси.


При далите негативна оценка за българските съдии (споменатите в началото 57% от анкетираните) водещата причина е намесата и натискът от икономически и други интереси. Това са посочили общо внушителните 73%, като за 41% това е основната причина. Следват намесата на политици и управляващи (общо 71%) и статутът на съдиите (55%).


Основни причини гражданите да смятат, че съдът е зависим от външен натиск (по-високият показател означава повече зависимост)

Основни причини гражданите да смятат, че съдът е зависим от външен натиск (по-високият показател означава повече зависимост)


Какво мисли българският бизнес


"Евробарометър" публикува и допитване по същия въпрос сред собствениците на компании.


Тук разликите между България и средното за ЕС се запазват. Като добра в България определят независимостта на съдиите 27%, а като лоша 55%, като всеки пети (21%) е посочил отговора "много лоша". Отново впечатлението изглежда е опосредствано, защото в групата на далите позитивни оценки едва 13% от анкетираните бизнесмени казват, че са имали дело, стигнало до съд (в осреднения резултат за ЕС така са отговорили 55%), а 28% посочват, че не са имали подобен контакт (48% в ЕС).


Очевидно размерът на компанията има значение в България, защото най-доволни сред далите позитивна оценка за независимост на съда у нас са хората са над 250 служители. Те са 72% у нас и 71% средно в ЕС. Но в България делът на предприемачите с положителна оценка сред фирмите с 10-49% е едва 13% (в ЕС - 56%).


Има значение и в кой сектор е бизнесът - най-много са от производството (37%) и услугите (35%), а най-малко (18%) са в търговията.


В България общо 83% от анкетираните бизнесмени с отрицателна оценка сочат като основен мотив намесата на икономически и други интереси в решенията на съдиите. Със 76% следва отговорът за намеса от управляващи и политици и също толкова (75%) - за статута на съдиите.


Основни причини бизнесът да смята, че съдът е зависим от външен натиск (по-високият показател означава повече зависимост)

Основни причини бизнесът да смята, че съдът е зависим от външен натиск (по-високият показател означава повече зависимост)


Защо независимостта на съдиите е важна


Авторите на поредния годишен доклад обясняват, че независимостта на съдии и съдилища гарантира честен процес, предвидимост и сигурност в правораздавателната система - важни елементи за привлекателна инвестиционна среда. В текста няма класация и не се дава предимство на една или друга национална съдебна система.


Акцентът в Информационното табло се поставя основно върху спорните производства по граждански и търговски дела, както и върху административните дела, за да се помогне на държавите членки в усилията им за създаването на среда, която е по-благоприятна за инвестициите, бизнеса и гражданите. Таблото е съсредоточено върху трите основни елемента на всяка ефективна правосъдна система:

 • Ефикасност: показатели за продължителността на производствата, дела на приключените производства и броя на висящите дела.


  Качество: показатели относно правната помощ, съдебните такси, обучението, наблюдението върху дейностите на съдилищата, бюджета и човешките ресурси.


  Независимост: показатели относно усещането за независимост на съдебната власт сред дружествата и широката общественост, както и относно гаранциите във връзка с независимостта на съдиите.


Общите основни констатации в изданието за 2018 г.:
  Независимост на съдебната власт: Усещането за независимост на съдебната власт сред представителите на бизнеса се е засилило или се е запазило непроменено в около две трети от държавите членки спрямо предишната година или от 2010 г. насам. В някои държави обаче това усещане е намаляло. И гражданите, и дружествата смятат, че намесата или натискът от страна на правителството и политиците е основната причина за липсата на независимост на съдилищата и съдиите. От новия показател относно организацията на прокуратурите става ясно, че е налице широко разпространена тенденция за по-независима прокуратура, а не за подчинена на изпълнителната власт или свързана с нея.


  Финансови ресурси за правосъдните системи: Като цяло общите държавни разходи за правосъдната система са се запазили непроменени в повечето държави членки, но са налице големи разлики между страните. Държавите членки използват най-вече исторически или действителни разходи, за да определят финансовите ресурси за правосъдните системи, вместо да разчитат на действителната натовареност или на исканията на съдилищата.


  Ефикасност на правосъдната система: В държавите членки, изпитващи затруднения, се наблюдават положителни процеси, но в някои от тези държави гражданските и търговските производства продължават да бъдат прекалено дълги. Средната продължителност на първоинстанционните съдебни производства по дела за изпиране на пари достига една година в около половината от държавите членки. Тя може да достигне две или повече години в редица други държави членки.

  Коментари (28)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на SS
   SS
   Рейтинг: 2811 Весело

   Математика !

   Колкото повече е голяма пачката - толкова повече се увеличава натиска ...

  2. 2
   ****

   Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

  3. 3 Профил на Mai-ski_17.
   Mai-ski_17.
   Рейтинг: 227 Неутрално

   Масово се пускат на свобода престъпници, които след време повтарят престъпленията си.
   Масово се неглижират процесите за корупция. Няма осъдени.
   Масово се пускат под домашен арест чужденци извършили престъпление и те изчезват.
   Масово се пускат от ареста лица, извършили убийства на пътя или пребили някой.

   Масово българските съдии станаха собственици в новопостроени сгради в курорти или в собствените си градове.

   Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
  4. 4 Профил на дедо Андро
   дедо Андро
   Рейтинг: 1418 Весело

   И затова получиха "заслужено" увеличение на заплатите с 98 лв. Ехаааааааааа, пребориха корупцията, няма я вече!

   Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
   КМЕТ В СЯНКА
   Рейтинг: 4557 Разстроено

   За съжаление отдавна правосъдието потъна в дебрите на правораздаването о правопродаването !

   ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на penetrating
   penetrating
   Рейтинг: 12102 Неутрално

   Резултатите:
   В България не е независима и има политическо влияние върху решенията, в Европа повече от половината смятат, че е независима
   На политиците, честито

   Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  7. 7 Профил на john_3volta
   john_3volta
   Рейтинг: 572 Весело

   Ама вие какво искате? Човешко е да си зависим от външен натиск. Я си вижте ай-фоните и скъсаните дънки: вие сами ли решихте да си вземете точно тях или видяхте от приятели. Съдиите са хора като вас, защо искате да са различни? Защо не искате ВИЕ да сте различни и вместо ай-фон не си вземете Сименс Ц35. Или вместо дънки, дочени панталони?

  8. 8 Профил на 442
   442
   Рейтинг: 1380 Неутрално

   Не са 57%, 100% са, не можеш и да си помислиш за назначаване на работа, повишаване, преназначение, ако не си наведен.

  9. 9 Профил на selqnin
   selqnin
   Рейтинг: 3044 Неутрално

   Другите 43 % са зависими от друг натиск!
   Правосъдието ни е на нивото на Африка от 19-ти век!!!

  10. 10 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 3877 Неутрално

   Отново манипулации!
   Тези цифри са значително занижени.
   Процентът на зависимите съдии е два пъти повече, а според българите навярно е и по-голям!

   п.п. Да! Мога да смятам.

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  11. 11 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 3877 Неутрално

   В съдебната система на България няма нито едно не корумпирано лице!
   Да!
   Секретарките и машинописките, и рецепционисктите също са корумпирани!

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  12. 12 Профил на WWW
   WWW
   Рейтинг: 945 Неутрално

   Имам уважение към българските съдии !
   Печени са.

  13. 13 Профил на WWW
   WWW
   Рейтинг: 945 Неутрално

   Преди време доиде тук един американски дипломат - Хойт Брайън Ий и поиска да корумпира бългаските съдии, само че хитро го беше казал - парите били за обучение, а не се водели корупция :)

   Ето как се става зависим:

   "Америка за България" осигурява обучение на млади юристи в САЩ
   https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/01/22/2690426_amerika_za_bulgariia_osiguriava_obuchenie_na_mladi/

  14. 14
   ****

   Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
   КМЕТ В СЯНКА
   Рейтинг: 4557 Неутрално

   До коментар [#13] от "WWW":

   и това е вярно. но не е само то.

   ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  16. 16 Профил на hammurabi
   hammurabi
   Рейтинг: 2026 Неутрално

   Този въпрос е като въпроса дали искаме да плащаме данъци. Проблемът не е в редовите магистрати, които са над 98%.

  17. 17 Профил на plebs
   plebs
   Рейтинг: 2589 Неутрално

   Независимост на съдебната система - на Запад е градена векове, тук до началото на "прехода" беше тотално зависима. По време на "прехода" у нас лустрация не беше извършена и затова тя си остана все така /почти/ тотално зависима. Последните решения за преки избори на съдии от съдии е действие в правилната посока, но ще даде бавни /но сигурни/ резултати. И да е ясно, че парламентарната квота в съдебната система също е продукт на избори.

  18. 18 Профил на tsvetko_51
   tsvetko_51
   Рейтинг: 1690 Неутрално

   Не виждам причини да се правим на учудени, но големия проблем не е в това дали 53 или повече са процентите на хората които мислят така, а това, че съдебната ни система е такава, че лесно се поддава на натиск.
   И за съжаление знаем и защо съвсем съзнателно всички в момента представени праламентарно партии я поддържат в тази принудителна кома - осигуряват си недосегаемост.

  19. 19 Профил на bludniq_sin
   bludniq_sin
   Рейтинг: 1007 Неутрално

   До коментар [#16] от "hammurabi":

   Остави .. тука са все отбрани юристи, разбирачи, с по 15-20 години юридически стаж, видели всякакви видове дела, познават всички съдии, знаят работата им и свободно могат да коментирата: "те всички са маскари".

   Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
  20. 20 Профил на dedo_goshko
   dedo_goshko
   Рейтинг: 690 Неутрално

   До коментар [#16] от "hammurabi":Остави .. тука са все отбрани юристи, разбирачи, с по 15-20 години юридически стаж, видели всякакви видове дела, познават всички съдии, знаят работата им и свободно могат да коментирата: "те всички са маскари".
   —цитат от коментар 19 на bludniq_sin


   Е, аз съм "отбран" юрист, разбирач, с 16 години юридически стаж, видял съм всякакви видове дела, НЕ познавам всички съдии и НЕ ЗНАМ на всички работата, но свободно мога да заявя за тези, които познавам и знам работата им - НЕ ВСИЧКИ са маскари, само 80% от тях :):):) И със съжаление признавам, че съм бил свидетел на корупция и не съм споделял пред органите за тази информация, защото също така не вярвам и на органите :):):)

   И смятам, че въпреки корумпираността си, огромна част от съдиите са отлични професионалисти, които в 98% от случаите изготвят мотивирани и качествени решения! Проблемът обаче се корени точно в тези 2% от решенията /определенията/, които се пишат/издават на базата на натиск /политически, финансов, личен и какъвто се сетите!/, тъй като те касаят знакови дела и знакови фигури, които подриват изцяло доверието в правосъдната система :):)

  21. 21 Профил на dasvidaniya
   dasvidaniya
   Рейтинг: 216 Весело

   До коментар [#8] от "442":

   другите са зависими от наркотиченца ли?

   Руски трол. https://мвд.рф/
  22. 22 Профил на hammurabi
   hammurabi
   Рейтинг: 2026 Неутрално

   До коментар [#20] от "dedo_goshko":

   Говориш за корупцията по високите етажи на властта. Този проблем са част от обществения ни договор. Да го кажа по-просто - избираме такива хора да ни представляват, каквито сме и ние, в Народното събрание е огледалният ни образ. Затова демокрацията дава възможност да те управляват толкова добре, колкото заслужаваш. Нито повече, нито по-малко. Това в общ план.
   А в конкретика - отговори си на въпроса защо, например, измениха текста на състава на престъпление в НК, по който на Христо Бисеров бе повдигнато обвинение (това стана след внасяне на обвинителния акт в съда, т.е. цялата държавна машина бе впрегната да спасява Христо Бисеров чрез изменение на НК на коляно в кулоарите на Народното събрание; отговори си и на въпроса защо в момента има няколко магистрати, които повдигат обвинения и праворазвават, образно казано до 10 часа, а в 14 часа са подсъдими и дават обяснения по повдигнати им на тях обвинения; отговори си на въпроса защо в НК не съществува текст, който да дава възможност на прокуратурата лицето, което не е било изнудено, но е дало подкуп, да не бъде наказвано, ако даде показания срещу длъжностното лице, приело подкупа; няма да продължавам, че темата е безкрайна, но тези въпроси дават възможност за простичък отговор на други, по-сложни въпроси.

  23. 23 Профил на plamen_b
   plamen_b
   Рейтинг: 1589 Гневно

   "съдиите са зависими от външен натиск"

   Не са просто зависими от външен натиск. Просто се продават!

  24. 24 Профил на cristo_n
   cristo_n
   Рейтинг: 1109 Неутрално

   Не е толкова важно, че са 57%, важното е, че тези 57% обхващат на 99% горните инстанции и върховните съдилища, така че становищата на останалите 43% няма никакво значение. И това води до един факт - 99% влияние на "зависимостите" за крайния изход на делата!!! А върха на безобразието, че всичко това е НЕНАКАЗУЕМО и всичкия този боклук е НЕДОСЕГАЕМ!!!

  25. 25 Профил на Нефертити
   Нефертити
   Рейтинг: 1622 Неутрално

   Не повече от 10 % от съдиите са читави. Останалите - зависими, корумпирани, неграмотни, незнаещи, нерешителни и др.

   Предразсъдъците са за ограничените.
  26. 26 Профил на Нефертити
   Нефертити
   Рейтинг: 1622 Неутрално

   До коментар [#24] от "cristo_n":

   Във Върховните съдилища процентът на зависимост на съдиите достига до 100. Няма случайни съдии там, всеки е назначен с някаква цел и да покрива нечии интереси.

   Предразсъдъците са за ограничените.
  27. 27 Профил на Роси
   Роси
   Рейтинг: 8264 Неутрално

   Прокурорите още повече.

  28. 28 Профил на objektivist96
   objektivist96
   Рейтинг: 2796 Любопитно

   ...Масово българските съдии станаха собственици в новопостроени сгради в курорти или в собствените си градове.
   —цитат от коментар 3 на Mai-ski_17.

   http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/77496-Kak-vissh-sadiya-plashta-po-202-lv.-naem-za-172-kv.-m-v-Sofiya


  За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
  С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK