Българите са най-недоверчивите към ваксините в ЕС

От 2010 г. насам обхващането с имунизация срещу морбили в България и още 11 държави от ЕС намалява, посочва докладът.

© Associated Press

От 2010 г. насам обхващането с имунизация срещу морбили в България и още 11 държави от ЕС намалява, посочва докладът.България е страната с най-голямо недоверие към смисъла от ваксинирането и е на предпоследно място в доверието към сигурността на ваксините. Това показва най-новото и най-голямо досега проучване на отношението към ваксините и ваксинирането в ЕС, разпространено От Европейската комисия преди днешния Световен ден за борба с детския паралич (полиомиелит).


В него се посочва, че едва две трети (66.3%) от българите смятат, че ваксините са безопасни, а 72.7% - че са ефективни. Това поставя страната на 28-о и 27-о място от 28-те страни членки на съюза. В останалите 6 въпроса, зададени на десетки хиляди европейци през тази година, България заема между 24-о и 26-о място.


Категорична убеденост, че ваксините са сигурни, са изразили 27.6% от българите, а други 38.7% казват, че по-скоро са склонни да се съгласят с подобно твърдение. Но общо 13% не го приемат, а други почти 14% нямат мнение или не са отговорили на въпроса. Иначе казано, при анкетирани 1200 души в България, недоверчивите са сред тях са 240, а без мнение са още 164.
Българите показват малко повече увереност в ефективността от ваксинирането - 34% я приемат категорично, а отново 38.7% с уговорка. Но и тук общо 327 души не вярват в това или нямат мнение и не отговарят.


България (78.4%), Полша (75.9%) и Словакия (85.5%) са страните с най-малък дял анкетирани, заявили, че е важно децата в страната да се ваксинират.


Отношение към твърдението, че е важно децата да бъдат ваксинирани (вляво) и че по принцип ваксините не са опасни за здравето. (По-тъмните нюанси отбелязват повече отрицателни нагласи).

Отношение към твърдението, че е важно децата да бъдат ваксинирани (вляво) и че по принцип ваксините не са опасни за здравето. (По-тъмните нюанси отбелязват повече отрицателни нагласи).


Скептицизмът и предубежденията на българите са сравними само с тези в Полша, но това е страната, отбелязала и най-сериозен спрямо 2015 г. срив в доверието към ваксинирането и то благодарение на много силната кампания на конкретна организация (STOP NOP) и участието в нея и на лекари и политици.


В доклада е включено и отделно допитване сред общопрактикуващите лекари, но само в 10 от 28-те страни членки. България не е в тази група, но авторите заявяват, че са установили връзка между отношението на населението и на джипитата. В страните, където личните лекари имат по-високо доверие към ваксините, населението обикновено има и по-положително отношение към тях.


Две държави - Чехия и Словакия - показват, че скептицизмът може да е силен и сред професионалистите. В Чехия 36%, а в Словакия 25%, от анкетираните джипита не са съгласни, че MMR (т.нар. тройна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, поставяна на малки деца) е безопасна, а 29% и 19% не вярват, че тя е нещо важно за здравето им. В същите две страни мнозинството лични лекари казват, че не биха препоръчали на пациентите си да си поставят сезонна грипна ваксина.


Витянис Андрюкайтис - еврокомисарят по здравната политика, предупреди в изявлението си, че доверието към ваксинирането намалява и Европа е най-недоверчивият към безопасността на ваксините район в света (4 от водещите 10 държави на планетата по този показател са от ЕС). "Това отчасти се дължи на растящото влияние на разнообразни групи срещу ваксинирането, които разпространяват подвеждаща информация през интернет или политическите послания. Трябва да внимаваме с влиянието им. Освен това още един нов доклад демонстрира до каква степен отсъства координиране между страните членки, както и колко значителни са разликите между националните стратегии за ваксиниране."


В случая с България, например, две са основните пречки за ефективно ваксиниране на децата срещу морбили, посочени във втория доклад. Едната е забавеното приемане или случаите на отказ от ваксиниране, другата е неспособността да се достигне до най-застрашените групи (споменават се роми и то предимно от Пловдив). От 2010 г. насам обхващането с имунизация срещу морбили в България и още 11 държави от ЕС намалява, посочва още докладът. Девет от тези страни са от Централна и Югоизточна Европа.


Отговори на твърдението "Лично смятам, че за децата е важно да получат тройната MMR ваксина" (вляво) и "Мисля, че MMR ваксината е безопасна" (по-тъмните нюанси отбелязват повече отрицателни нагласи).

Отговори на твърдението "Лично смятам, че за децата е важно да получат тройната MMR ваксина" (вляво) и "Мисля, че MMR ваксината е безопасна" (по-тъмните нюанси отбелязват повече отрицателни нагласи).


Когато става дума за ваксинирането на възрастните българи срещу грип, факторът недостъпност на най-застрашените отново излиза, но се появява и друг - недостатъчни информираност, здравна грамотност и осъзнаване сред населението за смисъла от тази процедура (в доклада, обаче се посочва, че България е сред седемте страни в ЕС, в които в този случай пациентите доплащат).


Доверието към грипните ваксини е по-ниско дори от това към MMR и вероятно това отчасти се дължи на промяната им всяка година, казва Хайди Ларсън, професор и директор в Vaccine Confidence Project към Лондоското училище за хигиена и тропическа медицина. Тя е и ръководител на научния екип зад доклада на Европейската комисия и допълва, че има и друг фактор - неосъзнаването колко сериозни могат да бъдат рисковете при заболяване от грип.


Ларсън също обръща внимание на регистрираното растящо нежелание сред лекарите да препоръчват грипни ваксини на бременните, които са смятани за особено рискова група.


Имат ли значение образование, пол, възраст и религията


В доклада се посочва, че нивото на образование изглежда има роля - анкетираните, завършили основно училище, са най-склонни да се съмняват във ваксинирането. Но тук има уточнение, че това важи при ваксините за морбили, но не и при тези за грип.


Що се отнася до вероизповеданието, резултатите от анкетата показват, че хората, идентифицирали се като руснаци или източноправославни, проявяват по-малка склонност да приемат, че ваксините са безопасни и ефективни в сравнение с атеистите. Също така по-голям дял сред мюсюлманите (в сравнение с атеисти/гнотици) посочват, че ваксините са като цяло важни, безопасни и ефективни.


Полът с малки изключения (жените в Чехия, Германия, Унгария и Италия се открояват с недоверие към сигурността) не определя какъв отговор ще предпочете анкетираният. Но възрастовите групи имат значение, като по правило тези над 65 години настояват, че ваксинирането е важно за децата. В България групата с най-висок дял на съмняващи се във важността на MMR ваксината, например, е на 25-34-годишните. Когато стане дума за смисъла от ваксиниране срещу грип, в цяла Европа се откроява силна разлика между скептиците между 25 и 54 години и убедените, че това е важно в групите 18-24 и над 65 години.


Още в самото начало авторите уточняват какво имат предвид под "уверено използване на ваксините": доверие към ефективността и безопасността им и доверие в здравната система, която ги разпространява. За по-пълна картина те са добавили в анкетите сред населението и оценка на възприятието колко важно е да се ваксинират децата и възрастните, както и дали ваксинирането на човешкото тяло не противоречи на религизоните разбирания.


При сравняване с резултатите от подобен доклад от 2015 г. се вижда, че в група държави, включително Франция, Гърция, Италия и Словения, се е повишило доверието към безопасността на ваксините, докато в Чехия, Полша, Финландия и Швеция то е намаляло.


Отговори на твърдението "Като цяло смятам ваксините за ефективни" (вляво) и "Ваксинирането не противоречи на религиозните ми убеждения" (по-тъмните нюанси отбелязват повече отрицателни нагласи).

Отговори на твърдението "Като цяло смятам ваксините за ефективни" (вляво) и "Ваксинирането не противоречи на религиозните ми убеждения" (по-тъмните нюанси отбелязват повече отрицателни нагласи).


Полша и агитаторите срещу ваксини


Това е страната от ЕС, в която има най-бързо намаляване на доверието към важността, ефективността и безопасността на ваксините, както и увеличаване на съмнението, че те съответстват на религиозните вярвания на населението, се казва в доклада на Европейската комисия. Резултатите показват още, че анкетираните поляци имат ниско доверие към MMR ваксинирането, а това може да предизвика сериозни епидемии от морбили, особено заради големия брой случаи в съседна Украйна, допълват авторите.


Ваксинирането е задължително и безплатно за всички деца на територията на Полша и въпреки това отказите се увеличават - от 4893 през 2007 г. на 23 147 през 2016 г. по данни на Националния институт за обществено здраве. Изследвания показват също намаляващо доверие към ваксинирането в определени райони на страната.


Отказите и намаляващото доверие отчасти може да бъдат обяснени с възхода на движения срещу ваксинирането и в частност на групата STOP NOP. Тя води кампания против задължителното ваксиниране с разпращане на петиции до президента и организиране на големи демонстрации в големите полски градове. Организации против ваксинирането и отделни личности, включително лекари, също са активно въвлечени в полската политика с депутати и имат силно присъствие в социалните и масовите медии. Влиянието им допълнително се подсилва от липсата на силна правителствена подкрепа за ваксинирането.


Данни от полската Национална санитарна инспекция показват, че групите срещу ваксинирането имат влияние върху 32% от родителите на неваксинираните деца. Отчита се намаляващо доверие към ваксините и сред полските имигрантски общности във Великобритания. Това може би е индикатор за влиянието на организации в Полша върху възприятието и поведението на полските общности зад граница.


Коментари (123)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2289 Неутрално

  Интересно е ,че поставянето на ваксините ,особено най важните е приоритет на средно интелигентни семейства , повлияни от интернет публикации , масово отказват поставяне на ваксината против рак на шииката на матката ,а напоследък едни умници отказват ваксината против морбили и рубеола , и двете ваксини са за силно контагиозни и смъртоносни болести , но не можеш да налееш на никого мозък ,гледат умно и с години отказват ,въпреки ,че тичат да ги спасяват същите доктори от най малкото ,нещо което не е логично ,после да не му вярват.Статистиката показва ,че циганите най малко отказват ваксинации ,след като ги потърсиш и те са най приспособими към новите предизвикателства , като напр папилома вирусната ваксина е най застъпена при тях ,което пък обрича останалите ,те не са вече конкурентни на тази част от обществото .

 2. 2 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  Аха, значи българинът не е недоверчив към ваксините, а не вярва на здравната система, а от там и на ваксините като част от изгубилата доверие здравна система. Бялата мафия е убила доверието към всичко свързано с медицината.

 3. 3 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 1327 Неутрално

  Имаше преди 2-3 години една германка която не ваксинира детето си против нещо (не помня вече) и детето й, умря точно от същото.
  Та в тоя ред на мисли - не е незаконно да си глупав, но е опасно, когато решаваш за други хора.

 4. 4 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3983 Неутрално

  Пак искат да ни продават нещо.
  Ако са загрижени за здравето на хората да намалят затлъстяването, като намалят продажбите на захар и палмово масло. Някой ще трябва да си намали печалбите обаче.

  Любовта ще спаси света!!!
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 7. 7 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Не съм съвсем сигурен , че е така ,т.е. че българите не вярват на ваксините ! това е едно от малкото работещи и положителни достижения на социалистическото здравеопазване . Нима някои "родители " не знаят , че едрата шарка , детския паралич , дифтерията са ликвидирани - някои в световен , а други в локален мащаб , благодарение на имунизациите ! Страшно е , когато хора , които не са в течение на същността на проблема , го обсъждат "авторитетно " и като "последна инстанция " ! Недоверието се дължи според мен на криво разбрани внушения от ИНТЕРНЕТ и особено БГ мама , както и на някои "специалисти по ваксини " - лекари , за съжаление , които в своята ярост и,завист и чувство за посегателство към ИМАНЕТО им , придобито не винаги законно /Дечо Дечев /, правят ПРЕСТЪПНИ ИЗКАЗВАНИЯ по отношение на ваксините ,с цел ЛИЧНО ОТМЪЩЕНИЕ !ГРОЗНО И НЕПРОФЕСИОНАЛНО !

 8. 8 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 318 Разстроено

  Прост народ - слаба държава! И болна, в този случай.

  And all that jazz!
 9. 9 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4633 Любопитно

  До коментар [#3] от "chepokalipsis":

  А нещо за тежки, вкл. и фатални случаи, след поставяне на ваксина, да кажеш нещо?

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 10. 10 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Хилядолетия еволюция, проба-грешка, милиони измрели от най-банални днес болести, хора изгаряни на клада за откритията си...
  И след всичко това днес има хора, отказващи ваксина и други, за които земята е плоска.
  Явно естественият подбор си действа и това е.

 11. 11 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#4] от "hope":

  Девойче, ваксинацията е толкова по-важна от проблема със затлъстяването, че такъв проблем въобще съществува само заради ваксините (и другите иновации в медицината). Преди това повечето хора са измирали преди да имат шанса да затлъстеят. Жална ти майка ако някога попаднеш на място, където повечето не са ваксинирани и видиш какво е 80% от популацията да боледува и 10% да измира. Загрижила се тя...

 12. 12 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  Еми антиваксърщината е силно разпространена из 80-те процента.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 13. 13 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2417 Неутрално

  И за съжаление ще си платим за това невежество и глупост със завръщането на болести, за които бяхме забравили.

 14. 14 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Тая статистика само доказва очевидното - в България има най-много необразовани идиоти на глава от населението.

 15. 15 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 524 Разстроено

  Защото имаме много ниска интернет култура и много високо комплексарско самочувствие, че от всичко разбираме!
  Всеки чел-недочел нещо накъде и веднага става специалист по всичко, и започва да се изказва като капацитет, че и да учи другите, как да живеят, щото, виждате ли, ТОЙ, дето вчера си пуснал интернета, и вече знае всичко за живота!

  И се пишат едни сайтове с какви ли не теории, и че четат, и им се вярва...
  И колкото по голяма глупост се напише, толкова и се вярва.

  И после всички тези наивници се водят избиратели и ходят да гласуват кой да ни управлява. И после се чудим, защо сме на това дередже...

 16. 16 Профил на Put in, put out
  Put in, put out
  Рейтинг: 239 Неутрално

  Имаше друга история скоро за майка, чието дете не може да бъде ваксинирано заради вродено състояние. Не помня точно какво беше, но тя както и докторите са се надявали, че детето ще бъде пазено от ваксините на другите. За съжаление детето умира заразено от дете на антиваксъри. Глупостта с неваксинирането продължава в пълна степен и ако си умираха само антиваксърите ок, но с глупостта си могат да навредят на много други.

 17. 17 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 576 Разстроено

  Разглезени сме - ето това е проблемът. Забравили сме онази епоха, когато, от 8 деца в семейство, половината са измирали от болести преди да тръгнат на училище. Забравили сме времето, когато детският паралич е оставял хиляди осакатени до живот. Подценяваме грипа, а преди 100 години пандемията от т. нар. испански грип е затрила 3-5% от световното население. Наведнъж!

  Великата ирония е, че най-яростните антиваксъри днес най-вероятно са живи именно защото те и/или родителите им са били ваксинирани. Хората грачещи против "фармафията" вероятно са преживели някое тежко заболяване като деца именно благодарение на някое от техните лекарства дето "съдържат химия".

 18. 18 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Поредното манипулативно заглавие.Инервюирали 1200 човека и веднага правят генерални изводи за 7 милиона души .А се вижда,че едва 10 процента от отговорилите са несъгласни,че на децата трябва да се дават ваксини.
  Подобни заглавия са радост за българофобите,които търсят повод да плюят по българите.

 19. 19 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Невежеството ражда недоверие.

 20. 20 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Защото имаме много ниска интернет култура и много високо комплексарско самочувствие, че от всичко разбираме!Всеки чел-недочел нещо накъде и веднага става специалист по всичко, и започва да се изказва като капацитет, че и да учи другите, как да живеят, щото, виждате ли, ТОЙ, дето вчера си пуснал интернета, и вече знае всичко за живота!И се пишат едни сайтове с какви ли не теории, и че четат, и им се вярва... И колкото по голяма глупост се напише, толкова и се вярва.И после всички тези наивници се водят избиратели и ходят да гласуват кой да ни управлява. И после се чудим, защо сме на това дередже...
  —цитат от коментар 15 на cristo_n


  Антиваксърството е идиотщина.Както и хомеопатията.Но в Интернет има достатъчно полезна информация стига да знаеш къде и какво да търсиш.

 21. 21 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 1077 Неутрално

  Да а а а! Ваксината направо те прави импотентен :))))))) ! Сами ше се изтребим ей :)!

  agent
 22. 22 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  "Ваксините" е много общо понятие. Има си задължителна имунизация, която е въпрос на държавна политика и аз съм абсолютно за това. Има и куп ваксини, с недоказано действие или срещу някакви безобидни неща, които са си чист бизнес, рекламират ми ги по телевизията продават ми ги търговски пътници ... от тях АЕ БЕГИ ОТ ТУКА!
  По запада между другото медицината е доста по-консервативна и не ти препоръчват антибиотик и ваксина против пъпка на задника и за това има и по-голямо доверие, че щом доктора казва, значи наистина трябва

 23. 23 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  До коментар [#2] от "Таралеж":

  Лекарите нямат нищо общо с ваксините?Те само ги поставят.

 24. 24 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  До коментар [#4] от "hope":

  Все някой нещо ще ти продаде,дали ше е ваксина илк лекарства за заболяване,което бихте могли да избегнете,все ще платите.Изборът е само ваш за ке да платите,а може и плащането са е със живот и здраве.

 25. 25 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  До коментар [#9] от "hamiltonf":

  Има такива,няма как да няма.Но,са в хиляди пъти по-малко от умрелите от пралич,коклюш,грип,шарка и още и още...

 26. 26 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Винаги ми е много смешно като някой започне да обяснява какви късметлии са били нашите прадеди. Колко екологично са живеели, нямало ваксини, нямало ГМО, само чиста водица и синьо небе...
  Обикновено подобни хора или са бягали от час по история, или грам не са вдянали учебника.

 27. 27 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 736 Неутрално

  А за мен тази статия, доказва само, че с проблемите в образованието се започва и с проблемите в образованието се свършва. Тъжно, но факт. А за народ, който е лъган десетилетия, не е толкова чудно да е подозрителен към всичко което му се казва, особено като му липсва база за да си прави сам изводи. А база липсва! Още от развития социализъм та до днес ... лошото е, че тенденцията е все надолу!

 28. 28 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#7] от "doroteus":

  Комунистическото здравеопазване :) Те по запада като си нямат комунистическо, мрат като мухи от шарка :)

 29. 29 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Ами нормално, като имаме предвид къде живее най-тъпото население в ЕС.

 30. 30 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#27] от "idianata":

  Кризата не е в образованието драга, а в доверието. Всички станаха бизнесмени - и лекарите и учителите и фармацефтите. Сиреч, гледат не да ти помогнат, не да те научат, а да ти земнат париците. Тук се обяснява за доверие във ваксината. Няма как да имаш или нямаш доверие в нещо. Доверието е в някой - лекар, който я препоръчва, фирма, която я е произвела, държава, която я е въвела, но винаги виси огромното съмнение, че това е за да може някой да вземе едни 6 нули. Ето тук е кризата

 31. 31 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#26] от "Killing Joke":

  Да, просто прекрасно е било. Например моята прапрабаба е погребала едва седем от десетте си деца. Такова щастие, такъв чист и пасторален живот!

  Доброто е заразно
 32. 32 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#26] от "Killing Joke":

  Аз имам много прост аргумент срещу тези. Продължителността на живота се увеличава със всяка изминала година. От тук нататък, обяснявай ми колкото си искаш колко е вредно да се яде достатъчно и колко са наблъскани храните с отрови

 33. 33 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#30] от "uq":

  Изцяло е в образованието.

  Доброто е заразно
 34. 34 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#33] от "dogwoman":

  Мислете тъй както си щете... :)

 35. 35 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Весело

  Кои "българи"? :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 36. 36 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 532 Неутрално

  До коментар [#31] от "dogwoman":

  Абсолютно.
  Доживееш ли до 50-60 години, направо те водят някакъв богоизбран и те пишат в хрониките.

 37. 37 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#35] от "penetrating":

  учудващо, не само тези, за които си мислиш. Нездравата мода по веганство, натурализъм и нам си кво кара много млади зомбита също да отказват

 38. 38 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 675 Неутрално

  От ваксина до ваксина има разлика. Извинявайте, ама на антигрипните ваксини нямам никакво доверие. За мен са направо излишно харчене на пари.
  За сериозните болести, няма спор.

  Бог да благослови Америка за България!
 39. 39 Профил на stefan_ge6a
  stefan_ge6a
  Рейтинг: 294 Неутрално
 40. 40 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 532 Неутрално

  До коментар [#32] от "uq":

  Моят е малко по-друг: като искат такъв живот, следващият път, като им се наложи операция за нещо, да разчитат на лечението от онова време: чай, пост и молитва. От мен да мине, може и пиявици. Да не помагат на "бялата мафия", да дадат личен пример.

 41. 41 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 675 Весело

  Е, сега, ако умните и кресливите искат да се боцкат с ваксини против грип, за да се покажат колко са прогресивни, нека го правят. :) Предполага се че имат мозък над врата си, както и портфейл с кредитна карта, и могат да преценят :)

  Бог да благослови Америка за България!
 42. 42 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 736 Неутрално

  До коментар [#30] от "uq":

  Едното не изключва другото! По-скоро се допълват взаимно! А ако някой твърди, че няма криза в образованието или лъже или е сляп! Няма кой да се заеме с просвещение извън комерсиалния интерес и това е! Този играч тотално отсъства от играта! Като го казвам това имам предвид и хилядите истории за особено умни, кадърни и образовани деца, родителите им и т.н.

 43. 43 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 597 Неутрално

  Българинът е скептик за всичко и това става все по-масово явление. Благодарение на какво точно, не знам, но медиите също имат своя отрицателен принос. Също нароените разни организации и зелени движения. Работата е там, че защитават тезите си с абсолютна категоричност и не приемат друго мнение. Скоро в компания на по -млади хора се разрази спор за кубчетата бульони и сьомгата, оттам пъстървата, киселото мляко и аз накрая разбрах, че да оцелея, трябва да стоя гладен. Разбира се, истината е някъде по средата, но не трябва защитата на дадена теза да взема размер на маниакалност.

 44. 44 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  Ефекта бг мама, когато родителите не приемат че детето им е тъпо защото е техен наследник, а обвинява ванксините и светоената конспирация...

 45. 45 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 654 Неутрално

  масово отказват поставяне на ваксината против рак на шииката на матката
  —цитат от коментар 1 на edin drug


  Защото имат акъл, мойто момче. Има достатъчно данни за страничните ефекти, че даже и бан-ове на ваксината от цели държави. Не се излагай.

  Сред нормалните хора, не изтрещялите анти-ваксъри, надали има родител желаещ болно дете, и съответно, хората си ваксинират децата. Но, едно дебело НО, след всяка ваксина всеки се изприщва от страничните ефекти - висока температура, психо-емоционални ефекти, и прочее. Веднъж по-силни, друг път по-слаби. И всеки се моли да не един от 100 000те, които са съобщени за увреждане. Колкото до грипните ваксини, както се разбра от скорошно научно изследване, то те са значително по-ефективни при кокошките, поради спецификата на производство. Такова чудо слагам само ако има пандемия.

  Москов специално заслужава златен скункс, заради дебилщините си с турските ваксини. Лично той е отговорен за голям процент от новите анти-ваксъри.

 46. 46 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#42] от "idianata":

  Абе сори ама не ти схващам полета на мисълта. Много плитичко го разглеждаш. Традиционното образование умира, както е умряло килийното училище и взаимоучителната метода,. Това не е само у нас, а в световен мащаб. Само че всички реват на гроба му, вместо да разберат, че в информационната епоха и в епохата на хуманно отношение и зачитане правата на децата, това "нещо" няма как да продължи да съществува. Ако някога предизвикателство е било, да се доведе достатъчно информация до децата, сега предизвикателството е, да се даде ПРАВИЛНАТА информация на децата и да се предпазят от лъжливата. Тя буквално ги залива от всякъде но... да. Който има очи, ще го види

 47. 47 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Весело

  До коментар [#37] от "uq":

  Да, те също :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 48. 48 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 712 Гневно

  За съжаление заради умствено обременени индивиди, които чели, недочели в Интернет (основно в някой блог на веганка, бг мама и прочие полюции), решават, че знаят повече от всички специалисти, работещи в областта на медицината и фармацията взети заедно, се застрашава живота на невинни деца, които поради стечения на обстоятелствата не могат да бъдат ваксинирани.
  Иначе за живота и здравето на т.нар. антиваксъри не ме е грижа, но не искам като опре х*я в задните им части, да получават здравни грижи благодарение на моите здравни вноски. Всеки да си носи последствията.

 49. 49 Профил на nqb06371969
  nqb06371969
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#11] от "Адекватно мислещ":

  То и сега измират, смъртността сред 20-25те милиона деца до пет годинки, които са в държави и райони без достъп до основни ваксини е огромна.

 50. 50 Профил на gerganabg
  gerganabg
  Рейтинг: 242 Неутрално

  Дъщеря ми е ваксинирана според държавният план, не съм противник на ваксините, малкия племенник е на година и шест месеца, супер много се изненадах след като 20 дни след поставянето на MMR , детето се разболя от варицела - не ходи на ясла, отглеждат го вкъщи, не е имал контакт с болни деца или възрастни, подобно нещо се случи с още 2-3 деца на неговата възраст които се следят при същия педиатър , подобни случаи разклащат доверието във ваксините

 51. 51 Профил на senedra
  senedra
  Рейтинг: 245 Любопитно

  До коментар [#41] от "Günther":

  Вие наистина ли смятате, че грипът не е сериозно заболяване?!
  Испанският грип е избил за 1 година около 4% от населението на планетата. Което е повече от общия брой загинали по време на цялата Първа Световна Война.
  Имах познат, млад мъж, беше на 30, който почина от свински грип и друг, който една седмица беше в кома от него.
  Ваксините са това, което ни позволява да доживеем над 18 години, за да обясняваме, колко лошо нещо са ваксините. Дори и тази против грип.

 52. 52 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#9] от "hamiltonf":

  Да, разбира се. Ти видимо си такъв.


  Що за идиоти отказват ваксини и рискуват здраве, заради мода?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 53. 53 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#5] от "aleks ivan":
  "Впрочем неваксиниращите, ако имат останала способност за рационално мислене, биха агитирали ЗА ваксинацията... на другите. Така се намалява възможността техните деца да се разболеят. Но повечето вече са си сложили шапките-алуминки и нищо не може да ги убеди човек."

  Това което казвате е обобщение, което като всяко такова не е вярно.
  Аз не сум против ваксините, самия аз, децата ми и внуците ми се ваксинират с базовите ваксини.
  Но ваксиниране против грип например, не си правя защото при хилядите негови разновидности, не считам че те са достатъчно ефективни. И другото за което имам свое виждане е, че всяко подобно заболяване ако те споходи, ще активира и ще накара имунната система да си изработвя свои антитела за защита. Предпочитам срещу такива ежегодни сезонни заболявания, да правя каквото мога за поддържане на организма и най-вече имунната система в прилична кондиция, вместо да се ваксинирам и се тъпча с разни прехвалени препарати, като засега не мога да се оплача от резултатите.

 54. 54 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Може би факта че в България постваксинална реакция по никакъв начин не може да бъде доказана и подвизите на д-р Менгеле са допринесли в известна степен.

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 55. 55 Профил на k stefanov
  k stefanov
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Простотията побеждава здравия разум.

  k.stefanov
 56. 56 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#45] от "ozd05563707":

  Въх, и каква драма имаше с тия ваксини?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 57. 57 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 427 Неутрално

  До коментар [#7] от "doroteus":

  Нямаш представа, човече, каква сила са Ентелигентните бг-мами!!! В главите им има армиран бетон, неразбиваем. Патологични кърмачки, антиваксърки и пр. съсипващи децата си женици!

 58. 58 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 736 Неутрално

  До коментар [#46] от "uq":

  Именно - нуждата от образование е още по-належаща, отколкото е била преди 100 години! Никой не твърди, че образованието представлява набиване на факти в невинни детски кратунки! За да е в състояние даден индивид да прави разлика между общи приказки, целенасочени опити да бъде лъган и чиста и свята истина има нужда от образование, без значение как го е получил. Тъй като индивидите, за които е присъщо да се самообразоват са сравнително малък процент - навсякъде по света, то за останалите грижата винаги трябва да поеме някой друг. Като целта на последното е не някакъв алтруизъм, а именно ограничаване на подобни случки - всички да си патим заради нечие елементарно невежество. С други думи - никаква тревога нямам, че децата ми ще останат прости и недоучени. Тревожа се за средата, ще им се наложи да обитават в последствие, също и затова, че никой не намира за нужно да пооблагороди въпросната среда. За изключително тъжно намирам това, че населението се превръща в сбор от дивашки орди с интернет. В световен мащаб има няколко примера (единици са уви), където не става така, но при нас тези идеи са много назад и твърде екстравагантни. Жалко.

 59. 59 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3614 Неутрално

  До коментар [#20] от "Мусаши":

  Да, така е. Само че в интернет има сигурно 2 пъти повече дезинформация, щом дори хора, които имат претенции да не са прости, се вързаха и отказват да ваксинират децата си щото "било рисковано". Антиваксърите размътиха главите на хората за съжаление.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 60. 60 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1934 Разстроено

  Нима някои "родители " не знаят , че едрата шарка , детския паралич , дифтерията са ликвидирани - някои в световен , а други в локален мащаб , благодарение на имунизациите !
  —цитат от коментар 7 на doroteus


  С премахването на тези болести споменът за ужасните им последици избледнява и простотията на конспиративните теории взема връх. А тези, които отказват да имунизират децата си разчитат че всички останали ще бъдат имунизирани. По този начин рискуват здравето и живота на деца, които наистина не могат да се имунизират поради алергии и рядки заболявания.

 61. 61 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  По заглавието: българският народ е ваксинира срещу доверие.
  Ако не целия български, то със сигурност шопската му част.
  Илюстрира се с кротката фраза на шопа видял жираф "Е па нема такова животно!" и се бетонира от единственото в света двойно положително отрицание "Да, да! [ама не]".
  Отделно по темата, моето мнение е, че една част от хората просто не могат да мислят, а чувстват. основно страх. Не случайно много такива са представени в BGMAMA-ta .
  Без да искам да ги засягам, да не ме оприличат на Валери Симеонов, просто споделям наблюдение.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 62. 62 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 626 Неутрално

  Синът ми навремето едва не умря от ваксина против Вариола или едра шарка. Тогава бяха внесли някаква скапана ваксина и много деца пострадаха. След това ваксината против едра шарка отпадна от календара, още повече че тази болест беше тотално изкоренена. Сега я има в някои лаборатории , които могат да я пуснат когато им е угодно.Вксиите са нож с две остриета и трябва да се пазим както от едното, така и от другото.

 63. 63 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 230 Неутрално

  Естествен подбор в действие. България е най-бързо изчезващата нация в света така или иначе, антиваксърството просто ще забърза още повече този процес.

 64. 64 Профил на cavenn
  cavenn
  Рейтинг: 373 Неутрално

  Естественият отбор е безпощаден))))

 65. 65 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#41] от "Günther":

  Малииии...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 66. 66 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 230 Неутрално

  До коментар [#50] от "gerganabg":

  "подобно нещо се случи с още 2-3 деца на неговата възраст които се следят при същия педиатър , подобни случаи разклащат доверието във ваксините."

  Очевидно е, че всички деца да се заразили при педиатъра, където вероятно е имало болно дете. Вместо да обвинявате ваксините (да се разболееш от варицела от МПР е невъзможно) вземете помислете малко. Това, че детето не е имало контакти не е вярно, най-малкото е било в кабинета на личния лекар където обикновено бъка от всякакви вируси. Ваксините не са ви виновни за това че нямате здравна култура и не можете да мислите логично.

 67. 67 Профил на laveol
  laveol
  Рейтинг: 583 Неутрално

  не е имал контакт с болни деца или възрастни, подобно нещо се случи с още 2-3 деца на неговата възраст които се следят при същия педиатър , подобни случаи разклащат доверието във ваксините
  —цитат от коментар 50 на gerganabg


  Това, че не са имали контакт с болен как точно се установява? Група деца, ходили при един и същи лекар, са се разболели от една и съща заразна болест. Не е много трудно да се досетиш как може да е станало.

 68. 68 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 230 Неутрално

  Всяка година поне 2 хилади души в България умират от грип, повече отколкото при катастрофи.
  Но според тукашните умници грипът не бил сериозно заболяване. Нека холандските пенсионери масово да се ваксинират всяка година, докато българските масово да мрат от "несериозния" грип. Естестмен подбор в действие за най-бързо изчезващата нация в света, нация от умници и хитри разбирачи.

 69. 69 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 567 Неутрално

  До коментар [#36] от "Killing Joke":

  До коментар [#31] от "dogwoman":Абсолютно. Доживееш ли до 50-60 години, направо те водят някакъв богоизбран и те пишат в хрониките.
  —цитат от коментар 36 на Killing Joke

  Тези твърдения пък са другата крайност, защото се базират на средната продължителност на живота, която включва детската смъртност и не дава представа за възрастта на зрялото население. Затова в съвременните исторически статистики има средна продължителност след настъпване на пубертета (т.е. след 11 г.) и за Средновековието в Европа тя варира между 40-55 години в зависимост от войните и епидемиите, а през 19 век е вече доста по-висока

 70. 70 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 654 Неутрално

  Дъщеря ми е ваксинирана според държавният план, не съм противник на ваксините, малкия племенник е на година и шест месеца, супер много се изненадах след като 20 дни след поставянето на MMR , детето се разболя от варицела - не ходи на ясла, отглеждат го вкъщи, не е имал контакт с болни деца или възрастни, подобно нещо се случи с още 2-3 деца на неговата възраст които се следят при същия педиатър , подобни случаи разклащат доверието във ваксините
  —цитат от коментар 50 на gerganabg


  ММР ваксината няма нищо общо с варицелата. Правете разлика с морбили. На запад има ваксина и срещу варицела, но тук тя не се прилага. Ккаов доверие ви гони, не знам.

 71. 71 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#50] от "gerganabg":

  Ех, Гергано, Герганоооо, що ти трябваше да бягаш от часовете по биология, само това ми обясни...

 72. 72 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 567 Неутрално

  До коментар [#50] от "gerganabg":

  малкия племенник е на година и шест месеца, супер много се изненадах след като 20 дни след поставянето на MMR , детето се разболя от варицела - не ходи на ясла, отглеждат го вкъщи, не е имал контакт с болни деца или възрастни, подобно нещо се случи с още 2-3 деца на неговата възраст които се следят при същия педиатър , подобни случаи разклащат доверието във ваксините
  —цитат от коментар 50 на gerganabg

  MMR е срещу морбили, паротит и рубеола. Каква е връзката на ваксината с варицелата?

 73. 73 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#72] от "kumcho___valcho":

  Срещу Морбили, Паротит и РУБЕЛА. Рубеола е синоним на Морбили, а Рубела е друга болест.

 74. 74 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 809 Неутрално

  До коментар [#48] от "zero_day":

  Въййййй...... Как можа да изкажеш негативно за сайта бг мама....... Бързо си давай оставката

 75. 75 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3639 Неутрално

  От гледната точка на Дарвин това е проблем, който сам си намира решението.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 76. 77 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1772 Неутрално

  До коментар [#38] от "Günther":

  Грипът е много сериозно заболяване с хиляди смъртни случаи годишно. Но не се шуми по въпроса.

  E PLVRIBVS VNVM
 77. 78 Профил на sbk
  sbk
  Рейтинг: 600 Неутрално

  До коментар [#32] от "uq":

  Така е, но причината за нарастване продължителността на живота не се крие в ГМО храните, ваксините и прочее. Спрат ли поддържащите живота лекарства и операции, и ще видим колко реално е нарастнала тази продължителност.

 78. 79 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2001 Гневно

  Само си представете какъв кошмар може да ни донесе една вълна от детски паралич.
  Вчерашните протести на майките с болни деца ще ни се видят като песен.

  подпис
 79. 80 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2001 Гневно

  "Също така по-голям дял сред мюсюлманите (в сравнение с атеисти/гнотици) посочват, че ваксините са като цяло важни, безопасни и ефективни."

  Логично е. Сред юсюлманите и днес живеят хора осакатени от заразни болести.

  подпис
 80. 81 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Да ама по вярвания на Ванга,врачки, ПИК,Блиц и други подобни сме на първо място...........хубав народ, ама много,много прост!

 81. 82 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#4] от "hope":

  Как мислиш, дали от едра шарка или детски паралич са умирали само дебели хора?

  Абе то бива простотия, ама...

 82. 83 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  Като се знае колко десетки милиарди се дават за ваксининарне в ЕС , трябва да отбележим ,че преди всичко това е бизнес за фарма-анархията и либералните примоУтърки му правят голяма реклама, който не се ваксинира или ще умре или остава за цял живот в инвалидна количка с външен катетър! Страхувайте се!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 83. 84 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Любопитно

  До коментар [#30] от "uq":

  Е,вие сигурно не гледате да си изкарате заплатата?!Естествено е и леларите да го искат.Защо ,обаче хората не гледат своето здраве и интерес?!

 84. 85 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Иначе е много важно като се правят подобни проучвания да се диференцира задължителното и незадължително ваксиниране.

  И до ден днешен никой не може да ме убеди статистически, че ваксинирането против грип на здрав прав човек е правилно.

  Ваксината срещу варицела също е много спорна. Ротавирусните ваксини за бебета също.... Има и още ред други...

  Естествено има ред ваксини, чиято употреба е вън от съмнение за наложителна и като цяло имунизационния календар на България е доста добре позициониран в това отношение. Което е вътре е наистина важно, другото е спорно и всеки сам да си решава.

 85. 86 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 722 Неутрално

  Обаче в България неваксинирането е по-скоро изключение за групи роми и отделни антиваксъри. Нямаме цели региони като в Румъния, Италия и Германия с голям процент неваксинирани. Чувала съм за градче, забравих къде, където можеш да срещнеш на улицата много хора с увреждания от детски паралич. Така че, хората едно казват в аннкетите, друго правят. Важна е отговорността на лекарите, да поставят ваксини само при липса на противопоказания, в противен случай точно те подриват процеса.

 86. 87 Профил на qqa38518955
  qqa38518955
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#5] от "aleks ivan":

  защо се изказвате за неща ,които не разбирате,може и да е така ,а може и да не е .
  по същия условен рефлекс ,такива като вас почват да плюят по хората отказали да употребяват меса и млека .Ваксините и храненето са спорни теми всеки трябва да реши за себе си.

 87. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 89 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Обаче в България неваксинирането е по-скоро изключение за групи роми и отделни антиваксъри. Нямаме цели региони като в Румъния, Италия и Германия с голям процент неваксинирани. Чувала съм за градче, забравих къде, където можеш да срещнеш на улицата много хора с увреждания от детски паралич. Така че, хората едно казват в аннкетите, друго правят. Важна е отговорността на лекарите, да поставят ваксини само при липса на противопоказания, в противен случай точно те подриват процеса.
  —цитат от коментар 86 на velvoofell


  Не е така.Само 10 процента от хората и в анкетата казват,че са против ваксинирането на деца.Само дето заглавието внушава друго.Едва ли не,че българите са по-прости от останалите европейци.

 89. 90 Профил на mr_vach
  mr_vach
  Рейтинг: 680 Разстроено

  Това са точно хората, които приемат за чиста монета абсолютно всяка измислица която прочета в интернет. Стига заглавието да започва с магическата думичка "шок", "разкритие", "бомба", "няма да повярвате" , "фармацевтите не искат да знаете"...

  Общо взето са същите като идиотите които вярват на русктие хибридки от типа на "Путин постави НАТО в шах с новото оръжие Х...", "Путин ще защити България от ЕС" и подобни дебилщини

  С две думи...
  България е страната с най-голям процент порусначени зомбита и също с най-голям процент идиоти които не си ваксинират децата...

  Порусначен народ- слаба държава
 90. 91 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  В цивилизованата Западна Европа, ваксинациите са препоръчителни, а не задължителни, лекарите ти обясняват подробно за какво са, обясняват ти и нежеланите реакции, както и има фондове за обезщетение на деца, пострадали от нежелани ваксинални реакции. Съответно хората там имат повече доверие на тази система и въпреки, че не са задължителни ваксините, мнозинството си ги поставя. У нас е точно обратното - задължителни ваксини (това противоречи на Закона за здравето и Конституцията), лекари, които не ти дават никаква информация за тези ваксини и ако не дай си Боже стане някаква ваксинална реакция всички вдигат ръце и ти казват "оправяй се". Е нормално е все по-малко хора да имат доверие в тази система. Тук не става въпрос дали по принцип ваксините са полезни или не, а в информирания избор, контрол и подкрепа за родителите, който напълно отсъства.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 91. 92 Профил на mr_vach
  mr_vach
  Рейтинг: 680 Разстроено

  Ваксините и храненето са спорни теми всеки трябва да реши за себе си.
  —цитат от коментар 87 на qqa38518955

  До коментар [#88] от "Адекватно мислещ":

  Относно храненето (собственото) можеш да решаваш сам за себе си. Но както отбеляза колегата в пост 88, като не се ваксинираш и не ваксинираш детето си, ти "решаваш" и за децата на останалите хора- просто защото някои деца още са малки (не са стигнали до момента на дадената ваксина) или имат други медицински причини поради които те НЕ могат да се ваксинират.

  Това се нарича "колективна имунизация"- статистически, ако едно неваксинирано дете е заобиколено само от ваксинирани индивиди, то няма откъде да прихване болестта. Вие- антиваксърите, разбивате точно тоя механизъм


  Порусначен народ- слаба държава
 92. 93 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 722 Неутрално

  До коментар [#89] от "Мусаши":

  Нали точно това казвам и аз

 93. 94 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#38] от "Günther":

  "Извинявай", ама аз пък им имам пълно доверие и се ваксинирам. От ноември нататък, като тръгнат чумавите и започнат да кашлят и подсмърчат, направо ми иде да взема автомат и да ги отърва от мъките. От грип не съм боледувал повече от пет години. Ваксината не изключва да прихвана, но шанса е минимален и то поради отказът на малограмотните и бедните да се ваксинират.

 94. 95 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 427 Неутрално


  До коментар [#91] от "Darcas":
  И коя по-точно е твоята Западна Европа?? И кои кои са тези лекари, които толкова много обясняват??
  В Германия децата не ги записват в държавните градини, ако не са ваксинирани.
  Недостигът на лекари в Германия е в пъти по-голям, отколкото в България. Германец-лекар вече е новина.
  Ако толкова ти харесва индийци и пакистанци да ти обясняват плюсовете и минусите на ваксините - моля. Не вярвам ,че ще ти хареса.

 95. 96 Профил на mr_vach
  mr_vach
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Само 10 процента от хората и в анкетата казват,че са против ваксинирането на деца.
  —цитат от коментар 89 на Мусаши


  Тия "само" 10% идиоти са достатъчно, за да разбият механизма на "колективната имунизация", при която децата които НАИСТИНА не могат да се имунизират са заобиколени от статистически достатъчно имунизирани индивиди (и деца и възрастни), така че рядко имат допир със заразени индивиди.

  И днеска може да са 10%, утре ще са 15, 20... какво правим? (щото доскоро бяха 0%)

  И друго- имам една антиваксърка, майка на 2 деца във Фейсбук... Идиотката на всеки два дни изнамира някаква идиотщина в интернет със заглавие "10 неща които Биг Фарма не иска да знаете за ваксините", коментира, пали се и с цялата си наглост заявява, че тя знаела повече от докторите "които по време на следването си биват промивани от големите компании и големите болници, където си карат стажа",
  а тя няма никакво медицинско образование (щото за 4 години била прочела толкова много- статии в интернет, не учебници)

  Та е такива "хора"...

  Порусначен народ- слаба държава
 96. 97 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 675 Весело

  Значи, винаги съм препоръчвал на хората, които ги е страх от грип, да се ваксинират. Първо срещу птичи грип, след това срещу свински грип, после срещу грип тип "А", а накрая срещу грип тип "В". И ако още са притеснени, че могат да вдигнат температура, да поискат от личната лекарка и комбинирана ваксина. Все пак здравето е безценно :)

  Бог да благослови Америка за България!
 97. 98 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8247 Неутрално

  Колкото по-ниско интелектуално ниво на нацията, толкова по-ниско ниво на ваксинираните.

 98. 99 Профил на Petia Nikolova
  Petia Nikolova
  Рейтинг: 813 Неутрално

  До коментар [#94] от "zlo38528262":

  "...като тръгнат чумавите...". Ама нали знаете какво е чума? Различно от грип и по -страшно.

 99. 100 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1041 Весело

  Как не ги е срам, недоверчиви! Бил Гейтс и световния елит НЕ СИ ваксинират децата! По времето на Пепи Москов гръмна скандал с турските ваксини, които имали само не знам какво малко количество живак. Какво прави въобще живак във ваксина? Защо световния елит не си ваксинира децата, а налага ваксините навсякъде? Колкото вЕрвам, на Цветан Василев, Сорос и Хилариту, толкова вЕрвам и в безкористността на масовото ваксиниране с непроверени ваксини!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK