България значително изостава в дигитализацията от почти всички в Източна Европа

България отбелязва добри резултати единствено в интернет покритието, макар и данните на "Маккинзи" да показват, че и те са далеч от нужното, за да се превърне страната в лидер в Източна Европа.

© Philippe Wojazer, Reuters

България отбелязва добри резултати единствено в интернет покритието, макар и данните на "Маккинзи" да показват, че и те са далеч от нужното, за да се превърне страната в лидер в Източна Европа.България е на дъното или изпреварва само Румъния в достъпа и използването на редица цифрови услуги сред десет страни от ЕС в Централна и Източна Европа, а при обществените услуги разликата с повечето държави в ЕС е няколко пъти.


Страната изостава значително в регион със сериозен потенциал да настигне най-успешните дигитални икономики на Стария континент, но заплашен да пропусне възможността да увеличи общия си брутен вътрешен продукт с 200 млрд. евро до 2025 г.


Тези изводи са част от доклада Digital Challengers на консултантската компания "Маккинзи", публикуван този месец. Заключенията в документа, който изследва потенциала за дигитализация на Централна и Източна Европа, показват, че регионът тепърва трябва да наваксва в повечето области на цифровизацията въпреки динамичния ръст от последните години.
За България това важи с още по-голяма сила - тя е на опашката по повечето показатели в ЦИЕ, въпреки че не едно правителство е изтъквало желанието ѝ да стане технологичен лидер.


Проблемът на България


Изследвани са 10 държави с ускорена дигитализация: България, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия, за периода до края на 2025 г. "Маккинзи" ги счита за "дигитални претенденти", "защото показват силен потенциал за ръст в "цифровата икономика", съревновавайки се с групата на относително малки държави с много висока степен на дигитализация", т.нар. "дигитални първенци".


В последната група "Маккинзи" изброява Белгия, Дания, Естония, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Финландия, Холандия и Швеция. Те не могат да разчитат на големи вътрешни пазари и потребление, за да си осигурят икономически растеж - преимуществото на "големите пет". При Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания делът на цифровата икономика (6.9% от БВП) е съвсем малко над този в ЦИЕ (6.5%). Всички те всички са далеч зад страни от групата на "първенците" като Швеция (9%).


В повечето категории е видимо изоставането на мнозинството държави от ЦИЕ, а не само българското. Ако се вземат предвид изводите на доклада обаче, за България, която опитва да се позиционира като примамлива иновационна сила в региона, пропастта е още по-голяма.


Пример са цифровизацията на публичните услуги и използването им онлайн от жители на възраст от 16 до 64 г. Графиката показва, че по първия показател България показва резултат от около 40% (втора от всички изследвани държави, малко пред Унгария), а по втория - от около 20% (над Румъния с 10 на сто).


Хоризонталата отразява цифровизацията на обществения сектор, а вертикалата - дела на гражданите между 16 и 74 г., които ползват такива услуги.

© McKinsey

Хоризонталата отразява цифровизацията на обществения сектор, а вертикалата - дела на гражданите между 16 и 74 г., които ползват такива услуги.


За сравнение средното в групата на ЦИЕ е съответно 55% и 40% (някои се представят значително по-добре и по двата показателя, като Чехия, Словения, Литва и Латвия), а сред "първенците" резултатът на Дания е съответно над 80 и 90% (немного пред Швеция, Холандия и Естония). Същевременно някои от държавите от "голямата петорка" са по-близо до тези от ЦИЕ - в използването на публични услуги онлайн например Италия отбелязва малко под 25% (и малко над България).


Далеч не става въпрос само за публични услуги. Данни на Евростат сочат, че едва 5% от населението на България между 16- и 74-годишна възраст са използвали онлайн банкиране (7 на сто в Румъния, 40 на сто в Полша, 57 в Чехия и 61 в Латвия; средното за региона е 39%). С 11% България е последна сред използвалите онлайн услуги за пътуване и настаняване, при 12% в Румъния и 48% в Чехия.


В дела на използвалите здравни услуги България (10%) е предпоследна - в Унгария става въпрос за 7%, а в Словения за 27 на сто. Близо до средата са единствено резултатите за употребата на онлайн социални и професионални мрежи (на 7-о място с 50%, колкото в Полша, при 66% в Унгария).


Сравнение между нивата на дигитализация в Централна и Източна Европа, няколко държави от Западна Европа и Швеция.

© McKinsey

Сравнение между нивата на дигитализация в Централна и Източна Европа, няколко държави от Западна Европа и Швеция.


България предпоследна в още две категории. Първата е делът от населението между 25 и 64 г., който участва в обучителни и образователни курсове - 25%, при средно 36% за ЦИЕ и 56 на сто в Унгария (над средното за ДФ). Само 9% от фирмите в България предлагат обучение на служители за развиване на умения в информационния свят - при 27% в Словения и при средно 15% за ЦИЕ. По тези два показателя Румъния е последна, със съответно едва 7 и 4%.


Условията за започване и правене на бизнес в България, отбелязвани и в други скорошни доклади, също не благоприятстват, сравнени с ЦИЕ. Нужните процедури за започване на бизнес са само 4, колкото в Унгария, Латвия и Полша, под средните 4.6 за ЦИЕ и близо до средната (3.8) за ДФ. За започване обаче трябват 18 дни - само в Полша са повече - 30, след България е Чехия, с 15 дни, в Латвия, Унгария и Литва са съответно 6, 5 и 4. Това е доста над средното за ЦИЕ (11.5 дни), а при ДФ дните са едва 71. България, заедно с Хърватия, е рекордьор по брой процедури за изпълнение на договор, с 38 дни (колкото в Хърватия), при средни 33 за ЦИЕ и 30 за "първенците".


Страната е на дъното на Глобалния индекс за предприемачество (с оценка 0.28), при 0.34 за Хърватия и 0.54 за Словения). Той оценява бизнес екосистемите, производителността им и съотношението между възможностите и желанията на местното население с със социалната и икономическа инфраструктура. Единствено по брой стартъп компании на милион души България е в първата петица (42), а в дъното са Словакия и Полша (28 и 27). Начело е Литва със 124. И този резултат е под средния за ЦИЕ (58) и за "претендентите" (215).


България е на дъното и в покритието на 4G мрежи (макар в телекомуникационната индустрия да не се смята за непременно да съществува разгърната 4G мрежа, за да се инвестира в 5G инфраструктурата, нужна за икономиката на бъдещето). <br /><br />България показва по-добри от средните резултати само в дела на домакинствата, където има покритие свръхбърз широколентов интернет - 75% при средни 68 на сто за ЦИЕ и 78 за "дигиталните първенци". В тази категория водят Латвия и Литва - 88 и 82 на сто.<br /><br />Все пак, говорейки за мобилното покритие, "Маккинзи" отбелязва, че "значителният напредък" в България, Румъния и Словакия в последните години спомага за наваксване на ЦИЕ спрямо "дигиталните първенци".

© McKinsey

България е на дъното и в покритието на 4G мрежи (макар в телекомуникационната индустрия да не се смята за непременно да съществува разгърната 4G мрежа, за да се инвестира в 5G инфраструктурата, нужна за икономиката на бъдещето).


България показва по-добри от средните резултати само в дела на домакинствата, където има покритие свръхбърз широколентов интернет - 75% при средни 68 на сто за ЦИЕ и 78 за "дигиталните първенци". В тази категория водят Латвия и Литва - 88 и 82 на сто.


Все пак, говорейки за мобилното покритие, "Маккинзи" отбелязва, че "значителният напредък" в България, Румъния и Словакия в последните години спомага за наваксване на ЦИЕ спрямо "дигиталните първенци".


Източна Европа ще започне да се задъхва


Основният проблем е, че след бурния растеж в държавите от ЦИЕ след прехода към пазарна икономика се задава известно охлаждане. Макар между 1996 и 2017 г. средният ръст на БВП на глава от населението да е 114% (сравнен с 27% за "големите пет"), стабилният износ, ниските разходи за труд и чуждите инвестиции вече не са достатъчни, смята компанията.


Ниската капитализация (брутните дълготрайни активи, които се падат на служител, са с 60% по-ниски от тези в "голямата петорка"), стойността на труда нараства, а свободната работна сила намалява. Производителността на икономиките е зад източноевропейската, а фондовете от ЕС ще намалеят след 2020 г. Цитирани са изследвания, според които ЦИЕ е достигнала "връхна точка" на заетостта и се очаква спад заради демографските промени - ниска раждаемост, застаряване, емиграция. Дигиталният БВП на глава от населението в ЦИЕ е 746 евро - над четири пъти по-малко от средния за "първенците" и 6 пъти под този на Швеция. Междувременно интернет покритието от 77% в ЦИЕ може да изглежда значително, но е доста под това на "първенците".


Заедно с най-голямата икономика в региона - Полша - България е изредена и сред страните, където се наблюдава увеличаване на нетната миграция между 2000 и 2016 г. (за разлика от Чехия, Унгария и Румъния). Сред страните от ЦИЕ третата най-голяма група граждани с висше образование, които живеят в друга членка на ЕС, е от България - страната е след Румъния и Полша, макар да не е трета по население в групата от десет държави. По данни на Евростат и ОИСР това са 7% от висшистите. Оценката на "Маккинзи" е, че демографските промени може да застрашат 21% от общия ръст на ЦИЕ в близките години.


Алтернативите


Проблемите, спъващи ръста на икономиките в региона, не са само вътрешни.


До 51% от трудовите дейности в ЦИЕ биха могли да се автоматизират до 2030 г. и то само с вече съществуващи технологии. Това засяга около 21 млн. работни места, особено в производството и транспорта. Задава се Четвърта индустриална революция, която ще предизвика сеизмични промени и ще създаде много нови професии, отбелязва "Маккинзи". Затова подготовката, с която да се избегне шок на пазара на труда, трябва да започне веднага. Това може да се случи с въвеждане на електронно управление, с промени в образователната система и стимули за ученето през целия живот, както и с дигитални инструменти, които да направят пазара на труда достъпен за всички. Ще са от полза инструментите на Четвъртата революция като интернет на нещата.


В някои чувствителни в България сектори има голям потенциал за автоматизация, отбелязва "Маккинзи". Земеделието, производството, търговията и транспортът са сред тях.

© McKinsey

В някои чувствителни в България сектори има голям потенциал за автоматизация, отбелязва "Маккинзи". Земеделието, производството, търговията и транспортът са сред тях.


Ако тази задача успее, цифровата икономика като дял от брутния вътрешен продукт може да достигне средно 16 на сто до 2025 г. (през 2016 г. той е бил средно 6.5%, ако е съчетаят размерът на ИКТ сектора, онлайн търговията и офлайн потреблението на дигитално оборудване). Това да мжги донесе до 30% среден ръст на БВП за всяка от страните спрямо сегашния (т.е. по един допълнителен процентен пункт всяка година като резултат от дигитализацията и да повиши производителността и разходите за дигитално оборудване.


Алтернативният на това сценарий при сегашния темп е за увеличаване на общия БВП не с 200 млрд. евро, а едва с 60 млрд. (общо 8.7% ръст). Става въпрос единствено за допълнителните приходи от дигиталния сектор.


Отлагането на цифровизацията заради инерционната икономика на ниските разходи за труд не може да е алтернатива. Макар в ЦИЕ "ниските разходи да може да отложат инвестициите в технологии", западни компании с производства в тези страни могат да решат да върнат част от дейностите в страните на произход, ако автоматизацията им е по-изгодна. Това вече се случва, сочат данни от проекта European Reshoring Monitor, подкрепян от Европейската комисия.


Какво да се направи


Досегашните показатели свидетелстват за потенциала на ЦИЕ. Ръстът на цифровата икономика е бил 6.2% годишно между 2012 и 2016 г., значително над "големите пет", (3.1%), но и над "дигиталните първенци" (средно 5.9%; държави като Швеция обаче водят по този показател с 9.9 на сто годишно). Част от цифровата икономика в ЦИЕ и в момента е съизмерима с "големите пет" - например финансовите услуги и ИКТ. Описани са и добре познатите предимства в образованието по математика и природни науки, кадрите и цифровата инфраструктура, съчетани с късната дигитализация (която не обвързва ЦИЕ със "стари" технологии и ѝ позволи да прескача етапи, през които премина Западът). За запазване на тези предимства обаче са нужни усилия на много нива.Бизнесът например трябва да въведе повече цифрови инструменти и да използват дигитални решения за набиране на нови клиенти и по-добър излаз на регионални и световни пазари. Законодателната и изпълнителната власт трябва да намерят начини да насърчат цифровизацията на публичния и частния сектор, програмите за преквалификация и допълнителна квалификация и екосистемата на стартъп компаниите.


Гражданите също могат да вземат мерки - например да осъзнаят нуждата от инвестиции в ученето през целия живот, които ще им помогнат да използват новите възможнисти на трудовия пазар.


Дигитализацията в ЦИЕ не протича равномерно - тя е силно успешна при технологиите, финансите и застраховането, относително в производството и търговията на дребно и едро и логистиката. В изкуствата и развлечението, хранителните услуги, земеделието и ключови бюджетни сектори като здравеопазването, образованието и правителствените услуги обаче цифровизацията изостава.

© McKinsey

Дигитализацията в ЦИЕ не протича равномерно - тя е силно успешна при технологиите, финансите и застраховането, относително в производството и търговията на дребно и едро и логистиката. В изкуствата и развлечението, хранителните услуги, земеделието и ключови бюджетни сектори като здравеопазването, образованието и правителствените услуги обаче цифровизацията изостава.


На регионално ниво, с обща икономика от 1.4 трлн. евро (от която половината се падат на Полша) страните от ЦИЕ имат заедно 12-ия най-голям БВП в света. Освен да обменят опит в силите и слабостите си, те трябва да се справят с проблеми като "изтичането на мозъци" и недостатъчно квалифицираната работна сила. Добре дошли биха били в бъдеще трансгранични проекти за инфраструктура за оптични влакна или 5G технологии. На проекти като "Три морета" им липсват "работни групи на съответните нива, които постоянно да разработват приоритетни иницативи на сътрудничество."


Съвместните практики ще помогнат да не се "разработват решения в изолация", а дадена страна да използва решения, вече изпробвани другаде. Ако например Словения и Чехия са лидери в региона в използването на дигитални инструменти в предприятията, Литва и Латвия имат най-голям брой стартъп компании на глава от населението, а Унгария има най-голям дял заети в ИТ сектора, тези държави могат да научат неща една от друга.


Нещо повече - според "Маккинзи" ЦИЕ може да формира "коалиция на европейско ниво, за да се увери, че цифровите (ѝ) интереси ще бъдат защитени).

Ключови думи към статията:

Коментари (63)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Ами тя причината е ясна!
  Хората си имат "Трите дигитализаторки", виждаме ги на снимката.
  А тук разполагаме само с "Тримата глупаци".

  Memento Mori
 2. 2 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Нормално. Както демонстрират коментарите в Дневник, мнозинството от българите са дълбоко консервативни и мразят прогреса.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 3. 3 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2870 Весело

  Сега баба и дядо от Долно нанауйно като прочетат статията и като се втурнат да банкират онлайн ще ги надминем ...

 4. 4 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 257 Весело

  Едно време, колонизаторите са обирали златото на Инките(и другите), срещу цветни стъкълца.

  Сега е много по- различно(вери софистикейтид)! 😎😏

  reductio ad absurdum...
 5. 5 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3107 Неутрално

  България раздава и създава дигитилизация предвид , че има еврокомисар по темата , нормално е за нас да остане малко.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 6. 6 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5583 Весело

  До коментар [#2] от "I":

  И следващият коментар #3 веднага го показа...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 7. 7 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 635 Разстроено

  Жалко е, че заедно с румънците имаме един от най-скоростните интернети, а цифровизацията ни опира до елементарни и неразвити онлайн услуги, справочници и много НЕнадеждни сайтове. В цивилизования свят всичко отдавна е онлайн, тук дигитализацията я свеждаме до безплатно сваляне на филми, или качване на селфита във фейсбук...

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 8. 8 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Е каква дигитализация, като ще трябва да свиваме раздутата и мързелива администрация, пък там е основно електоратът на вожда. И недай боже да се въведе електронно гласуване, тогава как ще правим далаверки с избирателни протоколи и чували с бюлетини? Пък ще вземе да се автоматизира и системата за издаване на глоби от пътни нарушения, ще се обвърже с данъчни и общински служби, и нашита 'ора как ще си джъткат след това?

 9. 9 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 660 Разстроено

  Този род статистики ще чертаят все по-мрачни ситуации и тенденции...
  При 20% от населението избрало да напусне страната, делът на малцинствата ще расте... необразованите ще теглят страната надолу.
  Да, има проблясъци с чудесни младежи, дето носят медяли от състезания по света, но те създават илюзорно усещане, че сме умна, образована и успешна нация... (тези момчета до един заминават в Развития свят)

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 10. 10 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1628 Неутрално

  За съжаление Отечеството изостава във всички водещи процеси и тенденции в модерният свят-не само технологично...

 11. 11 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 316 Весело

  До коментар [#2] от "I":

  Когато фондовете от ЕС ще намалеят след 2020 г. ще настъпи още по-голямо охлаждане -в ГеРп (ако още ги има)

 12. 12 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1200 Неутрално

  Е кво, то почти всяка държава от Източна Европа изостава в тиквизацията спрямо България, нали?

  Обичам да грухтя и плюскам.
 13. 13 Профил на elizabetharper
  elizabetharper
  Рейтинг: 43 Неутрално

  И комисарка, и цяла агенция за дигитализацията имаме, и милиони се усвоиха. По оценка на нашето правителство сме номер 1, но независимите източници ни показват къде сме наистина!!!!

 14. 14 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 432 Весело

  "България епредпоследна .... делът от населението между 25 и 64 г., който участва в обучителни и образователни курсове"
  Нормално - докато инвестициите на фирмите за повишаване на квалификацията не бъдат защитени, те ще търсят готово обучени работници. Какъв е смисълът да инвестираш в обучение, когато получилият го може да напусне и да отиде да работи в друга фирма която не инвестира в обучение а дава 100 лв повече заплата

 15. 15 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 418 Неутрално

  В страната на тиквите, компютрите нямат стойност.

 16. 16 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 432 Неутрално

  До коментар [#7] от "Йоаникий":

  Българинът не е готов да плаща за добри сайтово - дай му евтинкото.
  На тиквите - Пари им дай акъл не щът

 17. 17 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  Дежурната храчка по България от първа страница на Дневник. Добро утро. Вече съм спокоен и може да започне деня

 18. 18 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 257 Любопитно

  Как се започва работа в държавната администрация?

  С връзкарство.

  А когато връзките ти са от Долен Чепик Нанагорно се получава България.

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 19. 19 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 528 Неутрално

  За държава, претендираща да е с много бърз интернет и едни от най-добрите ИТ спецове в света, дигитализацията в България е наистина ниска.
  Покрай новата тол-система търсят 1000 (хиляда) души да я поддържат. Какво да говорим повече.

 20. 20 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#2] от "I":


  Нормално. Както демонстрират коментарите в Дневник, мнозинството от българите са дълбоко консервативни и мразят прогреса.
  —цитат от коментар 2 на I


  Много благодаря, но точно вашият деструктивен социлаистически "прогрес" може да си го задържите лично за Вас!!!

 21. 21 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Ба я, ние сме нумеро уно;) е, малко мъки с ТР и с "нашите" фирми, че са малко некадърни и крадват, ама другото си е ок:)

 22. 22 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  До коментар [#18] от "Kiril":

  нещо си назад бе пич. Кой ИТ специалист иска да започне работа в държавната администрация на 1000 лева, че пък и връзки да търсси. Та и не само ИТ. Държавната работа е отвратително нещо. Според мен по-скоро имат проблем, че не могат да си намерят работа. Търсят хора за 900 лева, като за такива длъжности частният сектор плаща 4000+

 23. 23 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 470 Любопитно

  Не съм забелязал такова нещо - не ги знам тези от къде си набавят информацията.
  Освен някой да се опитва пак да усвои някакви средства да измислена "дигитализация" и да подготвя обществото с "Дайте ми няколко милиона да ви издигитализирам, че вижте колко сме зле."
  Другата причина е, някое крайно незадоволено НПО пак да излага България, предоставяйки изсмукана от пръсти "информация".

 24. 24 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  От резултатите на това изследване според мен може да не се обръща внимание на такива неща, като он-лайн банкиране. Фирмите, които имат необходимост, отдавна го правят и предвид пълната каша в търговския регостър, оценките какъв процент не го правят не е надежден.
  Що се отнася о индивидите, това е съвсем без знаèние.
  Най-серизните изводи според мен са за публичния сектор - толкова години уж се прави нещо и толкова пари се похарìха/окрадоха, è отдавна трябваше да сме Естония.
  И за отделния òвек, както и за образованието като цяло, еднозначно трябва да работи в посока умения за използване на съществуващите технологии, а в специализираните заведения и за създаване на нови такива, за което като è ли имаме потенциал.

 25. 25 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3458 Неутрално

  Нормално. Както демонстрират коментарите в Дневник, мнозинството от българите са дълбоко консервативни и мразят прогреса.
  —цитат от коментар 2 на I


  Тези неща са взаимно свързани мило.
  Никой не се отказва от по-удобното и по-рационалното.
  В тази връзка управляващите вместо да се захласват по вкоченилата се "стабилност" на Боко, да бяха повели една по-динамична и наистина лидерска политика.

  Хората му били виновни видите ли!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 26. 26 Профил на Мамуна
  Мамуна
  Рейтинг: 699 Неутрално

  До коментар [#19] от "Killing Joke":

  Как ХИЛЯДА ВЕ?!? Тия ще пускат тол система на целият свят ли ?

 27. 27 Профил на Мамуна
  Мамуна
  Рейтинг: 699 Неутрално

  До коментар [#17] от "uq":

  Гербер.... КОЕ НЕ Е ВЯРНО ВЕ ?!? Тия едно елементарно нещо не са направили като хората. Проверявам си за задължения онлайн в КАТ. Нямам/..... отивам спокоен в Районното да си преиздам изтеклата книжка.... ааа имате два не платени акта от 2011 година :(((((
  БОКЛУЦИ

  И то именно ЗАРАДИ ТОВА :

  Е каква дигитализация, като ще трябва да свиваме раздутата и мързелива администрация, пък там е основно електоратът на вожда. И недай боже да се въведе електронно гласуване, тогава как ще правим далаверки с избирателни протоколи и чували с бюлетини? Пък ще вземе да се автоматизира и системата за издаване на глоби от пътни нарушения, ще се обвърже с данъчни и общински служби, и нашита 'ора как ще си джъткат след това?
  —цитат от коментар 8 на truly


 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 682 Неутрално

  Преди известно време вървеше една реклама как са похарчени 300 млн лева за увеличаване на административния капацитет и сега вече е различно. Самоиронията е хубаво нещо, но само когато е осъзната.

 30. 30 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Сега баба и дядо от Долно нанауйно като прочетат статията и като се втурнат да банкират онлайн ще ги надминем ...
  —цитат от коментар 3 на SS


  Точно и аз това ди мислех, докато четох статията. Иследването не мери дигиталната инфрастуктура, а желанието на населението да я ползва.

  И съответно на първо място са държавите които са закрили всички гишета и единствената възможност е онлайн-обслужване.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 31. 31 Профил на Noname
  Noname
  Рейтинг: 578 Неутрално

  Нашите момчета - Борисов, Цацаров, Пеевски и всички останали ДС агенти около и зад тях знаят че дигитализацията трудно се контролира, остава следи които немогат да се заличат и прави процесите много прозрачни. Затова никаква дигитализация на територията - нали имаме Евро комисарка по дигитализация това стига.

 32. 32 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Значи, аз си плащам данъка на колата и апартаментите онлайн през е-пей. Обаче веднъж минах през данъчната служба в Изток - ми имаше поне 15 човека на опашка.

  За мен е необяснимо, но е факт. Дори и да има изградени он-лайн възможности, повечето българи трябва насила да ги караш да ги използват. Чувал съм че и германците са така. Въпрос на култура, мироглед, народопсихология...

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 33. 33 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Как се започва работа в държавната администрация? С връзкарство.
  —цитат от коментар 18 на Kiril  Вече му викали "контакти"....

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на ivan_v
  ivan_v
  Рейтинг: 323 Весело

  До коментар [#3] от "SS":

  телефонните измамници приемат само кеш, за предпочитане евра...

 36. 36 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 418 Весело

  България и Дигитализация в едно изречение е оксиморон, освен ако изречението не е: "В България дигитализацията е НЕВЪЗМОЖНА!"

 37. 37 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 528 Неутрално

  До коментар [#26] от "Позорно събрание":

  В Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) да бъдат назначени нови 921 служители, които да управляват тол-системата за плащане на пътни такси по републиканските пътища. Според проект за промяна на структурата в агенцията, качен на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще бъде създадено ново звено - "Национално ТОЛ управление", което ще изземе основните функции на съществуващото вече "Пътни такси и разрешителни", но ще има и други задължения.

 38. 38 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Кажете нещо ново. България е на дъното по почти всички положителни показатели в Европа. Нищо, важното е, че ганьовците победиха третия пол.

 39. 39 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 887 Неутрално

  До коментар [#32] от "Обществен деятел":

  Проблемът с е-пей е че трябва да имат сключен договор с банката на която си клиент. Аз не живея в България, картите ми са издадени от чужбина и са неизползваеми за тези нужди в БГ. Ето например, опитвах се да си презаредя примата онлайн. Невъзможно е освен ако не си регистриран в е-пей. Добре и това опитах ама сайта не работи с моите банки. При мен такива сметки не минават през посредник. Вероятно е-пей е фирма пак на някои отговорни фактори че така са узурпирали финансови транзакции през Интернет.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 40. 40 Профил на matematika
  matematika
  Рейтинг: 296 Неутрално

  До коментар [#8] от "truly":

  От девет дерета вода носят срещу електронното гласуване, но това не им пречи да теглят пари от банкомати, или да преброяват населението по електронен път!

 41. 41 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 887 Неутрално

  До коментар [#36] от "arcanum":

  Възможна е, само трябва воля да има. Бойка обаче си иска стабилността и толкоз, а промени и реформи означава че има недоволни. Мисля си че Бойка ще бъде запомнен с безвремието по време на управленията му. Също като Беров. Нищо не се случваше по онова време, никакви реформи, никакви решения, просто с половинчати мерки стартиране на същински промени се отлагаше в бъдещето. Сегашния и той същото прави.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 42. 42 Профил на matematika
  matematika
  Рейтинг: 296 Неутрално

  Дигитализация и Реформа в правосъдието са нужни на България! Това ще намали кражбите до минимум, а случилите се ще бъдат справедливо наказани!

 43. 43 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 213 Весело

  До коментар [#39] от "tsyrvulan":

  И на мен ми се наложи да си открия сметка в английска банка, за да плащам общежитие и университетски такси. Явно и там местния Пеевски е узурпирал финандовите транзакции през Интернет.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 44. 44 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2158 Неутрално

  До коментар [#35] от "ivan_v":

  По дигитализация на престъпността сме на първо место в света ,няма друга държава ,в която по по телефона или през интернет да измъкват повече пари разни измамници на уж бедното население ,да сте чули пенсионер да е отказал на някого да му хвърли под 10000 лв , аз не съм , да не говорим за измамите в интернет пространството .

 45. 45 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2629 Неутрално

  След изцепката на президента - фатмак за източниците на видеоинформация, може да ни смъкнат още по ниско в класацията.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 46. 46 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2158 Неутрално

  До коментар [#37] от "Killing Joke":

  ще копат по магистралите ,освен че ще събират такси , ще оправят и дупките ,нали ще е вече скъпо ...

 47. 47 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#41] от "tsyrvulan":

  За плащането на данъци е-пей не е единствената опция. Имат и виртуален ПОС. Изискването е:

  Да притежавате банкова карта на Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club или Bcard, издадена от българска или чуждестранна банка. 

  Не виждам какво повече може да се направи.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 48. 48 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7155 Неутрално

  Тя по всичко изостава. Защо да правим изключение.

 49. 49 Профил на HERMES
  HERMES
  Рейтинг: 714 Весело

  Според ББ имало хакери. По-сигурно е хартията.

 50. 50 Профил на pantarea
  pantarea
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#7] от "Йоаникий": Но пък имаме Комисар по дигитализация и то европейска снаха, както я определи веднъж Той!

 51. 51 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 887 Неутрално

  До коментар [#43] от "Обществен деятел":

  Сигурно щото картата ти издадена от БГ не е имала необходимия кредит. Принципно виза, мастър, америкън се приемат навсякъде без значение дали са издадени в Индия или България.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 52. 52 Профил на zhorogeorgiev
  zhorogeorgiev
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Така е, защото от 500те милиона евро за дигитализация през последните 15 години 450 бяха откраднати от групичката на велчевци, сариевци и други подобни, а когато ОЛАФ подаваше алармата, боко си запушваше очите и ушите

 53. 53 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Пичове и мацки. За частния бизнес дигитализацията е скъпо удоволствие. Ще ви дам един пример.
  Бихте ли инвестирали в "облачно управление на данни" за счетоводството си или не?
  Този "облачен въпрос" може да се каже и по-елементарно - какво предпочитате - да си купите софтуер, например Микроинвест Делта и ТРЗ за около 300 евро или да плащате месечно абонамент за по-сериозен софтуер за около 100€ за три работни места? Ако изберете втория вариант няма да спестите разходите си за счетоводител.
  Та, "дигитализацията" у нас предстои, но тя ще е наложена по административен път. Конкретен пример? Последните промени на Наредба Н-18 за касовите апарати, с която се въвежда регулация на онлайн магазините и складовите програми

  Бог да благослови Америка за България!
 54. 54 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5028 Неутрално

  Много интересно изследване. Скрити обаче остават някои причини, които обяснява позицията на булгария:
  - за услуги трябва съдържание, а то е най-скъпо
  - съдържанието се финансира от услугите, а тях ги няма защото са скъпи
  - в България водещ е корупционни елемент, който изяжда резултати, дори такива, финансирани от външни донори
  - корупцията в България създава и пречки, в някои случаи с ходини пред дигитализацията на услуги
  В резултат пак сме на опашката

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 55. 55 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Как така изоставаме, като си имаме най-дигитализираната комисарка филоложка в целия ЕС.

 56. 56 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#25] от "Храбър":

  Вярно, пропуснах... И на българите все някой друг им е виновен, обикновено управляващите.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 57. 57 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#19] от "Killing Joke":

  След като и двете твърдения (и за много добрите ИТ специалисти и за бързия Интернет) са митове няма как реалността да е различна.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 58. 58 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  До коментар [#9] от "Торбалан":

  Да, има проблясъци с чудесни младежи, дето носят медяли от състезания по света, но те създават илюзорно усещане, че сме умна, образована и успешна нация... (тези момчета до един заминават в Развития свят)

  Тъй ще е – до един, защото не искат да живеят на тиквен бостан, в който простаците да ги яхат, а да им твърдят, че яхането е за тяхно добро!
  За десет години "бостанът" успя да изпъди милион качествени българи!
  И НДСВ-то, и БСП-то си имат заслугите, но "бостанът" държи палмата!

 59. 59 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  Дежурната храчка по България от първа страница на Дневник. Добро утро. Вече съм спокоен и може да започне деня
  —цитат от коментар 17 на uq


  Кажи първо кое не е истина, а след това говори за "дежурни храчки".
  Цвък ли те ентусиазира да напишеш тази глупост?

 60. 60 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  До коментар [#27] от "Позорно събрание":
  До коментар [#17] от "uq":

  Гербер.... КОЕ НЕ Е ВЯРНО ВЕ ?!? Тия едно елементарно нещо не са направили като хората. Проверявам си за задължения онлайн в КАТ. Нямам/..... отивам спокоен в Районното да си преиздам изтеклата книжка.... ааа имате два не платени акта от 2011 година :(((((
  БОКЛУЦИ

  Виж ся! Земаш си раничката, пълниш с разписки и тогава па гишетата, щото държавната администрация тъй работи "дигитално"! Първо хартийката, после работата. Дигитално!!!

 61. 61 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#43] от "Обществен деятел":Сигурно щото картата ти издадена от БГ не е имала необходимия кредит. Принципно виза, мастър, америкън се приемат навсякъде без значение дали са издадени в Индия или България.
  —цитат от коментар 51 на tsyrvulan


  Не. Защото още на сключването на договор трябва да предоставиш сметка в местна банка и да оторизираш наемодателя да си дърпа пари от сметката колкото и когато си поиска.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 62. 62 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  Ммда........леко полеко ЕС определя кой в коя скорост ще е в новия ЕС, а конкретно за ''скороста ЦИЕ'' и водещата страна !!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 63. 63 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  Само след около 15 г. светът ще бъде нещо напълно различно и в голяма степен непредвидимо отсега.

  Много важно е да се адаптираме своевременно, защото събитията се развиват много бързо. Отсега знаем че след 15г. ще са изчезнали половината от днешните професии. Не знаем с какви нови ще ги заменим. Ясно е обаче, че трябва да развиваме качества за новата дигитална ера.
  Нашият форум също е част от тази адаптация. Учим се да мислим колективно. А колективното мислене и действие са предсказуемо необходимо качество на дигиталната ера.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK