Потокът емигранти от Балканите към ЕС расте и не е само към Германия

Имената на емигранти - предимно млади - на стената на автогара в Имотски, Южна Хърватия, 31 януари 2018 г.

© Associated Press

Имената на емигранти - предимно млади - на стената на автогара в Имотски, Южна Хърватия, 31 януари 2018 г.Всяко лято новите данни за населението на Западните Балкани повдигат въпроса за изтичането на хора от шестте държави, които все още не са в ЕС. За обезлюдяването и най-голямата демографска криза в мирно време в района се говори често, но в момент, когато отново се очакват решения за бъдещето му в Обединена Европа, новите данни на Евростат водят към тревожна равносметка.


Стотиците хиляди напускащи не само се увеличават (независимо, че някои от тях се връщат). Те се преселват във все по-дълъг списък държави, включително някои от по-успешните източноевропейски примери за развитие в ЕС.


А докато Западна Европа се изправя пред собствените си демографски проблеми, някои от доскоро "най-младите държави" на изток застаряват. Дори в сравнително нови балкански членки на ЕС като Хърватия властите търсят спешни мерки, след като голям процент от населението се оказа извън родината.
Общо 228 хил. души от Западните Балкани (без Хърватия) са се регистрирали за пръв път като живеещи в ЕС през миналата година. Това сочат данните на Евростат за издадените за пръв път разрешителни на граждани на трети страни. За Албания те са над 62 хил., за Босна и Херцеговина и Сърбия - по над 50 хил., над 34 хил. за граждани на Косово и над 24 хил. за Северна Македония. Малко са единствено черногорците, получили такива разрешителни, но дори в държавата с официално малко над 620 000 граждани броят им не спира да нараства последните години, както показва графиката.

"Първите разрешителни" са основно с цел работа, показват данните на Евростат. Малка част са за образование: при Косово те са само 954 миналата година (данни за всички страни в ЕС), при Черна гора - едва 349, при Северна Македония - 1121, при Албания - 2436, Сърбия - 2354, Босна и Херцеговина - 2352.


Евростат брои в тези данни само получилите разрешение за пръв път, без да ги смята за постоянно пребиваващив съответната държава от ЕС. Не е известно колко са случаите, при които дадена държава е издала разрешително, получилият го е отишъл в друга членка или се е върнал в родината и се е преселил по-късно.


Лошият пример на Хърватия


Това се случва не само в балканските страни извън ЕС. Докато при България и Румъния тенденцията, за която се пише от години, се запазва, проблемът само се влошава в Хърватия, която има значително по-малко население и от двете. Германската статистическа служба публикува през юли данни, според които средно 74 българи, 79 хървати и 180 румънци емигрират всеки ден. Населението на България обаче е малко под 7 млн., на Румъния - над 19 млн. Хърватското е едва малко над четири милиона.


Според германските власти близо 400 хил. хървати (равни на почти 10% от населението) живеят в Германия.


Хърватската статистическа служба (DZS) публикува миналия месец данни, според които емигриралите от страната през 2018 г. са 39 515 души, а имигриралите (в тази статистика се включват и чужденци, и върнали се в страната хървати) - 13 486. Повечето от тях са на възраст между 20 и 39 г. и мнозинството (55%) са отишли в Германия. Докато сред емигрантите едва 8% са чужди граждани, сред имигрантите две трети (67%) са такива.


Това означава, че върналите се хървати са доста под 10 хил. Според Евростат населението на Хърватия е намаляло през 2018 г. с 29.3 хил. души спрямо предходната. Премиерът Андрей Пленкович предупреди наскоро, че демографското предизвикателство е "основно за оцеляването" на хърватската нация. Същевременно мерките, които той обяви, са познатите, свързани с раждаемостта, а не със създаване на по-привлекателна среда за трудоспособните в момента млади граждани.


Не само Германия


В държави като Босна и Херцеговина масово се учи немски. "Харесвам Германия. Харесва ми, че всичко си е на мястото и всичко е предсказуемо," обяснява за "Шпигел" 24-годишен курсист. В статията е даден пример с исторически важния град Яйце, останал (на хартия) само с 27 хил. души при 45 хил. през 1991 г. Говорейки за продължаващата миграция от Балканите, авторът отбелязва: "Щом Европа няма да дойде на Балканите, Балканите ще трябва да отидат при Европа."


Погледът на босненците обаче невинаги е отправен към Берлин. Данните от Евростат сочат, че те все по-често избират също обезлюдяващата се Хърватия. От над 1000 души през 2013 г. преместилите се там днес са почти 13 хил. След Германия и Хърватия следващият им избор е Словения - от малко над 3200 през 2009 г. броят на първите разрешителни е нараснал на 15.7 хил. за миналата година.


Жителите на Косово и Албания бяха сред най-проевропейски настроените още в края на 90-те години. На тази снимка от 2008 косовска демонстрация във Франфурт благодари на Берлин, че признава решението за обявяване на независимост.

© Associated Press

Жителите на Косово и Албания бяха сред най-проевропейски настроените още в края на 90-те години. На тази снимка от 2008 косовска демонстрация във Франфурт благодари на Берлин, че признава решението за обявяване на независимост.


За гражданите на Северна Македония следващите три най-предпочитани държави са Италия, Хърватия и Словения - с по над 2000 души. Ако обаче страните от бивша Югославия са предпочитани дестинации едва от няколко години, при Италия се наблюдава постепенен спад след 9000 получили разрешително през 2009 г. Албанците са единствените, за които Германия не е най-предпочитаната дестинация - тя е след Гърция и Италия. Интересът им към Германия е от последните години - през 2009 г. едва 443-ма души са получили разрешителни там - скокът през миналата година е над 22 пъти.


В сръбския случай броят разрешителни в Германия също нараства рязко (при 4 хил. през 2009 г.). С времето обаче се запазва и усилва тенденцията за миграция към Унгария, Австрия и Словения, появяват се и нови страни на картата - Словакия и Малта. Франция, Хърватия, Италия, Австрия и Словения са следващият след Германия избор за гражданите на Косово.


Повод за безпокойство


Това са само официалните данни. Не е известно колко остават незаконно в страната или са в "сивата" зона - практика, позната и на България. И преди, и след 2007 г. част от работещите в чужбина българи не са такива на хартия, тъй като по лични документи още са с постоянен адрес в страната.


За България тези числа за Западните Балкани може да звучат като очаквани резултати - от страната миналата година са си тръгнали над 30 хил. души, а значително по-малко са върналите се. Те може и да изглеждат нормално, ако държавите, за които става дума, са в тежко икономическо положение. Освен това само в Европейския съюз милиони жители на други държави членки живеят в друга.


Съпоставени с населението на страните от Западните Балкани обаче, те предполагат, че само за година 2.2% от албанците, 2.1% от македонците, 2% от косоварите, 1.5% от босненците и 1.3% от сърбите са се регистрилали в държава от ЕС през 2018 г. При черногорците делът е бил най-малък - 0.5 на сто. Този поток от държави, вече загубили голяма част от населението си от югославските войни насам (или в албанския случай заради пълния срив на институции и икономика) през 90-те, ги оставя без квалифицирани (и не съвсем квалифицирани) кадри, докато се опитват да укрепят икономиките си.


А броените регистрации са само издадените за първи път. Кръговата миграция, характерна и за части от населението на тези страни, означава, че част от получилите такива разрешения се връщат. Същевременно почти 2% от македонците и 4% от косоварите са пребивавали в Германия в даден момент от изминалите 10 години. В част от тези държави действителният дял може да е по-голям. Северна Македония например не е имала преброяване от началото на миналото десетилетие и много експерти твърдят, че населението днес би било със стотици хиляди по-малко от регистрираното от Евростат (и разчитащо и на национални данни). В Босна последното е било през 2013 г., а оттогава над 130 хил. разрешения за пребиваване са издадени за пръв път в ЕС - 4% от жителите по данни от същата година.


Според същите статистики около 228 хил. са пристигналите в държави от ЕС жители на Западните Балкани. Това са 1.2 на сто от общото население на балканските страни извън ЕС. Числото обаче отговаря само на получилите разрешение за пребиваване за пръв път тази година.


Не всичко зависи от Германия


Притокът на чужденци в Германия - който всъщност би трябвало да се увеличи с либерализацията на законодателството за трети страни догодина - се дължи на неспирното разрастване вече над десетилетие. Страховете от рецесия означават, че той може да намалее.


Трудовите мигранти обаче решават проблема със затварящите се врати, като търсят отворени. Това показват и общите статистики за разрешителните за пребиваване, издадени в ЕС. В Германия са отишли миналата година само около четвърт от всички жители на страните от Западните Балкани (извън ЕС), получили разрешение за пребиваване в ЕС, са избрали Германия.


На най-голямата икономика в Европа се пада и около една пета от целия поток издадени нови разрешителни за пребиваване (543 хил. от почти 2.68 млн.). Следват другите четири големи западни - Испания, Франция, Италия и Великобритания. Над 100 хил. са и издадените от Швеция (с население под 10 млн. души), но прави впечатление и увеличението при не толкова традиционни дестинации като Чехия, иначе описваната като емигрантска държава Хърватия, "антимигрантската" Унгария. Само при Полша, чиято икономика се захранваше няколко години от украинци, е записан сериозен спад - от 683 хил. на 92 хил. - но Евростат отбелязва, че данните са временни.


Увеличение има и при Словения и Словакия. То се наблюдава в момент, когато на фона на Брекзит разрешителните за Обединеното кралство бележат рязък спад. Повечето са за работа - освен петте големи икономики и Ирландия в никой друг случай тези разрешителни не се измерват в няколко десетки хиляди. В чешкия случай има 12 хил. нови студенти, в датския - 11 хил., но броят е почти същият като миналата година. Повечето разрешителни в Европа са издадени за работа.


Данните означават, че чужденците извън ЕС, били те от Балканите, Украйна или другаде в Европа, все по-често откриват други, също успешни икономики в блока, за да търсят реализация на трудовите им пазари. Това означава, че дори германската врата да се затвори, ще се отвори друга. Преселилите се във Великобритания са намалели заради Брекзит, но са се увеличили другаде.


Когато мислят за обезлюдяване, обикновено европейските експерти цитират случая на Ирландия, успяла за сравнително кратко време да привлече стотици хиляди от диаспората си, да ги задържи и с тях да изгради работеща икономика. Проблемът е, че населението в трудоспособна възраст в балканските страни намалява, а с това времето им да изградят "нова Ирландия" се свива (отнася се и за България).


На хилядите бежанци от войните отстъпиха място хиляди мигранти, търсещи по-добър живот.

© Associated Press

На хилядите бежанци от войните отстъпиха място хиляди мигранти, търсещи по-добър живот.


Бавно, но сигурно на Балканите расте и коефициентът на възрастова зависимост - броят на хората над 65 г. на всеки 100 между 15 и 64 г. От малко над 16 в Северна Македония и Албания в началото на десетилетието той вече е съответно 19.5 и 19.7. От 10.9 през 2016 г. този на Косово, "най-младата държава в Европа", се увеличава до 12.1 за 3 години (липсват данни за предишните), сръбският - от 25.1 на 30.3 за десетилетие (за сравнение в България скокът е от 26.5 на 32.5 за същия период). При Албания и Сърбия общият прираст на хората над 65 г. като дял от населението (2008-2018 г.) е съответно 3.6 и 2.7 пункта, над средното за ЕС.


Тези процеси се наблюдават в цяла Европа. В случая на масовата балканска емиграция обаче те предполагат, че все повече хора в активна възраст ще напускат страната си. Хърватският, румънският и българският пример показват, че влизането в ЕС не може с магическа пръчица да реши проблемите на държавите кандидати, чието население бяха от лошите условия и несигурното бъдеще. Само реформи - евентуално подтиквани от преговорите с ЕС - могат да помогнат.

Коментари (102)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1225 Неутрално

  Закривай вавилонската цивилизация!😦

  Апокалипсисът апокалиптичен
 2. 2 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 57 Неутрално

  Тва е прекрасно!Повечето мигранти са амбициозни хора, и не са генетично увредени като местното население!Ще ни оправят генетичната картина и тва е добре за бъдешето ЕС!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 3. 3 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 57 Неутрално

  Закривай вавилонската цивилизация!😦
  —цитат от коментар 1 на БМЗ


  Нема нужда да се закрива!Естествения подбор премахва дебилите в ЕС с мноо бързи темпове!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 4. 4 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 484 Весело

  Само при Полша, чиято икономика се захранваше няколко години от украинци, е записан сериозен спад - от 683 хил. на 92 хил. - но Евростат отбелязва, че данните са временни.
  ------------------
  ...Значи при първа възможност ще ги поправят.

 5. 5 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 484 Весело

  Тва е прекрасно!Повечето мигранти са амбициозни хора, и не са генетично увредени като местното население!Ще ни оправят генетичната картина и тва е добре за бъдешето ЕС!
  —цитат от коментар 2 на Платон Зурлеф


  На теб няма как да ти оправят нито звука нито картината...

 6. 6 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 57 Любопитно

  [quote#5:"puknatastotinka"][/quote]

  То нема и нужда!Аз съм либерал от кръга "Каолин".

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 7. 7 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 717 Неутрално

  В Германия искат да знаеш езика,за да почнеш работа.Брат ми вчера се върна от Хамбург.
  Търсели млади хора.

 8. 8 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 826 Неутрално

  ГЕРБ нямат вина, че България се обезлюдява. Вината е изцяло на клингоните и джедаите. Да разгромим извънземните, да си върнем планетата! 😂😂

 9. 9 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 57 Любопитно

  В Германия искат да знаеш езика,за да почнеш работа.Брат ми вчера се върна от Хамбург.Търсели млади хора.
  —цитат от коментар 7 на Сд


  Кой те излъга,че непременно требе да говориш немски?
  Има мноо работа в сферата на гомнопочистването,само да ти се работи.

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 10. 10 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 57 Любопитно

  ГЕРБ нямат вина, че България се обезлюдява. Вината е изцяло на клингоните и джедаите. Да разгромим извънземните, да си върнем планетата! 😂😂
  —цитат от коментар 8 на Котаракът на Шрьодингер


  Пропусна Тръмп и Путин!
  Съобразявай се е политиката на редакцията!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 11. 11 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Нема никъв повод за безпокойство!


  ТАМ КЪДЕТО ШЕФЧЕТАТА НЕ СА ДОКАЗАНО ТАКИВА - просто нема кой да им изпълнева заповедите. Шът даун на МУТРОСТАНА!

 12. 12 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 484 Весело

  [quote#5:"puknatastotinka"]
  —цитат от коментар 6 на Платон Зурлеф
  То нема и нужда!Аз съм либерал от кръга "Каолин".[/quote]

  Абе, повече звучиш като от кръга "Катосвин", ама да не се заяждам, че не ми отива...

 13. 13 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Работя в Чехия с босненци /мюсюлмани/, меду 7 и 10 човека, в зависимост от натоварването ни. Много добри работници във всяко отношение. В неформални разговори всички твърдят, че желанието им е да се установят трайно в Германия. Един вече е там. Въпреки, че имат малки деца, твърдят, че не искат да остават в Босна. Причините, които посочват - от традиционното съотношение цени/доходи, което е почти като в българия, през общото "всички заминават", до, колкото и странно да е, ислямизацията покрай навлизането на араби и завършили в Саудитска арабия проповедници.

 14. 14 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1567 Неутрално

  Тия само броят няколкото хиляди емигрирали от Балканите и въобще не казват колко мюсюлмански навлеци без никакви документи са се заселили из западна Европа!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 15. 15 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1225 Неутрално

  Нема нужда да се закрива!Естествения подбор премахва дебилите в ЕС с мноо бързи темпове!
  —цитат от коментар 3 на Платон Зурлеф


  Проблемът е, че в момента се извършва изкуствен подбор. И то не какъв да е изкуствен подбор, а се размножава всякаква циганоидна сволоч за сметка на средната класа и културните хора.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 16. 16 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3670 Неутрално

  До коментар [#15] от "БМЗ":

  Точно това което си описал ....е естествен подбор.....
  Май си блял в часовете по биология....

  Bukalemun
 17. 17 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3670 Неутрално

  До коментар [#13] от "ivangabrovo":

  Работя в Чехия с босненци /мюсюлмани/, меду 7 и 10 човека, в зависимост от натоварването ни. Много добри работници.
  ==========
  А един тук ги нарича навлеци.....

  Bukalemun
 18. 18 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  “Потокът емигранти от Балканите към ЕС расте”
  ——
  Интересно, дали тая демографска катастрофа беше предизвикана целенасочено или просто на никой не му пукаше...

  Хубавото за тия дето ще останат накрая на територията е,че на всеки ще се падне по един ф16 да си бръмкат във нибету за кеф

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 19. 19 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  Нали Меркел я беше съсипала тая държава, какви са тези новини сега? В Хърватия средната заплата е 1000 евро и пак има самопрецакани да ходят на съсипаното?

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 20. 20 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3927 Неутрално

  "Когато мислят за обезлюдяване, обикновено европейските експерти цитират случая на Ирландия, успяла за сравнително кратко време да привлече стотици хиляди от диаспората си, да ги задържи и с тях да изгради работеща икономика. Проблемът е, че населението в трудоспособна възраст в балканските страни намалява, а с това времето им да изградят "нова Ирландия" се свива (отнася се и за България).

  У нас това е невъзможно - тук държавата обслужва определени кръгове, които са се устроили - те и децата им, с много висок стандарт на живот, икономиката и обществените поръчки работят за техните обръчи от фирми, а всички други мислещи и можещи хора, за съжаление, намират своята реализация само зад граница ! За да се промени това, трябва да се започне изграждане на обществото ни изцяло на нова основа, където основата да бъде спазване на закона и търсене да се изгради работеща средна класа с просперитет на семейството, а не просто кърпене на двата края и оцеляване, както е в момента ! Това предполага още да не съществува днешната олигархия у нас, която никога няма да предаде своите позиции без война ! Именно тя обезлюдява днешното ни общество, а и не само при нас !

 21. 21 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1567 Неутрално

  До коментар [#13] от "ivangabrovo": Работя в Чехия с босненци /мюсюлмани/, меду 7 и 10 човека, в зависимост от натоварването ни. Много добри работници.==========А един тук ги нарича навлеци.....
  —цитат от коментар 17 на eti mehter


  Не наричам тях навлеци а ония от Африка! Не ми извъртай думите а чети внимателно написаното!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 22. 22 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 913 Неутрално

  Не емигранти, а мигранти.
  Арабите не разрушиха Европа, но източно-европейците - със сигурност.

 23. 23 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 233 Весело

  До коментар [#15] от "БМЗ":

  "Проблемът е, че в момента се извършва изкуствен подбор. И то не какъв да е изкуствен подбор, а се размножава всякаква циганоидна сволоч за сметка на средната класа и културните хора."

  Е, някой да ги бие по тиквите(средната класа), да не се размножава?! А и средната класа, само по наследство ли се предава? За културата няма какво изобщо да говорим...

  (не се чете)
 24. 24 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2490 Неутрално

  Калто каза Любиша Самарджич при едно от посещенията си в София, „живот йе йедан”

 25. 25 Профил на Destino
  Destino
  Рейтинг: 57 Неутрално

  Не знам какъв е проблемът? Всички искат по-хубав живот. При отворени граници и свобода процесът е естествен. Само нашата вата мечта да поднима целината в Коми.

  Положителното за България е, че се подобрява екологията с таз миграция. Но пък остават хора с интелект на маймуни.

 26. 26 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  На Евростат работата му е да брои, а на хората, всеки за себе си, да си търси по-добро място под слънцето.
  Процеса е съвсем естествен, водата тече надолу, а хората търсят по-добър живот, стандарт и сигурност.
  Това, че преди ние си стояхме тука, при това не можехме и градовете да сменяваме без да имаме жителство, не значи нищо, освен че кучето играе според тоягата. В бивша Югославия не беше така и хора от различните националности от там са се разпиляли по целия свят. Вижте какво стана с руснаците и хора от бившите републики на СССР - над 20 млн, при това квалифицирани хора се разселиха по света, включително в много лошите и силно мразени САЩ.
  В страни като Русия и силно колебаещи се на къде да поемат като нашата остават партийните босове, чиновниците, които макар и слабо платени си "докарват' нещо отгоре, а нямат нито познания, нито кураж да си потърсят нещо по-добро и слава Богу не малкото хора, които било с бизнес, било с добри експертни познания ( като младите ИТ специалисти) които печелят много добре за нашия стандарт и благодарение на членството в ЕС могат да си позволят да видят всичко хубаво от света.

 27. 27 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Нацистка Германия си е поръчал цял набор от анти-емигрантски статии явно.
  В същото време измиват предницата и задницата на Ердо и му дават фолксваген.

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 28. 28 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3670 Неутрално

  До коментар [#21] от "lz2":

  мюсюлмански навлеци
  ========
  Извърта ...не извърта .....написал си това ......
  И то е достатъчно ......

  Bukalemun
 29. 29 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 920 Неутрално

  Ако може някак всички цигани да заминат и никога да не се върнат, тогава престъпността ще падне с 92%, а огромните разходи пръскани по тях ще престанат.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 30. 30 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Това означава, че ЕС не е способен да задържи населенията в родните им страни и принуждава всички да се преселят в Германия, където единствено може да се намери работа.
  Това добре ли е?
  Да, Германия винаги може да се кара на другите европейци, но с какво право? Прави са италианците като реват против еврото - файда от него има само четири държави: Германия, Холандия, Австрия и Финландия

 31. 31 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#29] от "Мизийски":

  Не е добре всички да заминат. Достатъчно е престъпните кланове да се разкарат, ама държавата трябва да им помогне да извадят местни гражданства, за да не се върнат тука. Иначе германците явно са расисти, щом са вдигнали ръце от тях ... Значи не сме само ние лошите "мръсни даса", както ни викат

 32. 32 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#17] от "eti mehter":

  Какво общо имат босненци, че и турци, с ония мързели, тарамбуките, на които и вие им се надувате? Я ми покажи сириец или ливанец да работи?

 33. 33 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#18] от "Gretel":

  Предизвикана нецеленасочено, и на никого не му пукаше, и все още не му пука.

 34. 34 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3670 Неутрално

  До коментар [#18] от "Gretel":

  Интересно, дали тая демографска катастрофа беше предизвикана целенасочено или просто на никой не му пукаше...
  ========
  Нищо не е случайно на тоя свят. ....

  Първо ви бутнаха берлинската стена. ....и казаха че сиренцето е от другата и страна.....
  След това хвърлихте лозунгите с надпис ''демокрация''....и се юрнахте....

  Bukalemun
 35. 35 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5466 Неутрално

  "...На хилядите бежанци от войните отстъпиха място хиляди мигранти, търсещи по-добър живот..."
  Това е

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 36. 36 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Примъкнахме и кораб с афро-инженери в сряда.
  Путин и Орбан беснеят.

 37. 37 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1620 Неутрално

  И преди 1944 в България елита на нацията бе обучаван в Западна европа - Атанас Буров в Швейцария, инж. иван Иванов (кмет на София, построил и Рилския водопровод) е завършил в Мюнхен и много други. След като САЩ поставиха западна европа под свой контрол и защита тя се разви икномически. В Източна Европа се настани налудничавия болшевизъм на СССР който доведе блока до фалит. Та след като каруцата се обърне (социализъма фалира) пътища много. Освен това България старателно се погрижи да изгони голяма част от турското си население.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 38. 38 Профил на Destino
  Destino
  Рейтинг: 57 Неутрално

  Ако може някак всички цигани да заминат и никога да не се върнат, тогава престъпността ще падне с 92%, а огромните разходи пръскани по тях ще престанат.
  —цитат от коментар 29 на Мизийски


  Оф, поредното мило глупаче. Когато по-горе пишех за маймуните, такива като теб имах предвид.
  Циганите ли разрушиха КТБ? Циганите ли краднаха от асфалта на а/м Тракия който след година стана като вафла? Циганите ли ще строят Белене?
  Циганите ли са тайният коалиционен партньор на Бай Х?

 39. 39 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Нали Меркел я беше съсипала тая държава, какви са тези новини сега? В Хърватия средната заплата е 1000 евро и пак има самопрецакани да ходят на съсипаното?
  —цитат от коментар 19 на cinik


  Хървати не ходят, споко..
  Албанци оснпвно..
  Да го е яд Орбан!

 40. 40 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 233 Любопитно

  "Когато мислят за обезлюдяване, обикновено европейските експерти цитират случая на Ирландия, успяла за сравнително кратко време да привлече стотици хиляди от диаспората си, да ги задържи и с тях да изгради работеща икономика. Проблемът е, че населението в трудоспособна възраст в балканските страни намалява, а с това времето им да изградят "нова Ирландия" се свива (отнася се и за България). У нас това е невъзможно - тук държавата обслужва определени кръгове, които са се устроили - те и децата им, с много висок стандарт на живот, икономиката и обществените поръчки работят за техните обръчи от фирми, а всички други мислещи и можещи хора, за съжаление, намират своята реализация само зад граница ! За да се промени това, трябва да се започне изграждане на обществото ни изцяло на нова основа, където основата да бъде спазване на закона и търсене да се изгради работеща средна класа с просперитет на семейството, а не просто кърпене на двата края и оцеляване, както е в момента ! Това предполага още да не съществува днешната олигархия у нас, която никога няма да предаде своите позиции без война ! Именно тя обезлюдява днешното ни общество, а и не само при нас !
  —цитат от коментар 20 на samoedin

  Що, вече приключи ли разрушаването, че да почне да се гради "на нова основа? А и защо бе нужно, да руши вече изграденото, вместо да се НАДгради постигнатото?!? Баста...

  Вие и сега призовавате към още рушене, макар и вече да не остана много...Това видео олицетворява резултатът на прехода(рушенето): https://youtu.be/-81Z0SAYRlA

  П.П. Тъкмо днес се навършват 38 години, от откриването на Паметника от видеото. Честито, нови сайбии!

  (не се чете)
 41. 41 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3670 Весело

  До коментар [#25] от "Destino":

  Но пък остават хора с интелект на маймуни.
  =======
  Обаче се имат за много умни ....ха...!!!
  По умни от тях ....в галактиката няма. ....

  Bukalemun
 42. 42 Профил на Destino
  Destino
  Рейтинг: 57 Неутрално

  До коментар [#25] от "Destino": Но пък остават хора с интелект на маймуни.=======Обаче се имат за много умни ....ха...!!!По умни от тях ....в галактиката няма. ....
  —цитат от коментар 41 на eti mehter


  При вас също има такава тенденция. Заради мащабите и икономиката на страната е по-трудно забележима.

  Тук при нас няма с кой 2 приказки да си кажеш вече, форумът на Дневник е показателен.

 43. 43 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 233 Любопитно

  Положителното за България е, че се подобрява екологията с таз миграция. Но пък остават хора с интелект на маймуни.
  —цитат от коментар 25 на Destino

  Никакъв проблем, за вас, просто Destiny за РБ...

  (не се чете)
 44. 44 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 1794 Неутрално

  Тва е прекрасно!Повечето мигранти са амбициозни хора, и не са генетично увредени като местното население!Ще ни оправят генетичната картина и тва е добре за бъдешето ЕС!
  —цитат от коментар 2 на Платон Зурлеф


  Надявам се българските и румънските НПО шамани по интеграцията на ромите да емигрират заедно с ромските кланове!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 45. 45 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 1794 Неутрално

  [quote#3:"Платон Зурлеф"][/quote]

  В ЕС става въпрос за изкуствено селектиране с нови гени!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 46. 46 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#19] от "cinik":

  Виж и безработицата в Хърватия. Кой я взима тая заплата от 1000 евро? А, държавните служители. Друго всичко е на зле - а те имат бая индустрия: Раде Кончар да спомена само. Кой от нас си купува вегета? Ми никой, и там никой.

 47. 47 Профил на Шменти Капели
  Шменти Капели
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#17] от "eti mehter":

  Ети, проблема не е в религията и езика ..., проблема е в самоопределението. Босненецът си е босненец . Ти се правиш на "турчин" в български сайт ..., стой си в Туркието ..., да те ева ... Ахахаха

  Russia delenda est
 48. 48 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 616 Неутрално

  На германците трябва да им се припомня лафа: " Не може хем *уя в пу*ката, хем душата в рая." Искаха и получиха огромни, макар и бедни пазари, получиха много добри специалисти, работещи за стотинки, но не се замислиха, че те вървят с пълчища мързеливи, мръсни, необразовани "навлеци", които ще им изцапат и осе*рат образцовите градчета. Кое е лошото? Богатите капиталисти в Германия получиха благата, а сравнително бедните обикновени германци- лай*ната.

 49. 49 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2643 Неутрално

  До коментар [#8] от "Котаракът на Шрьодингер":

  ГЕРБ са виновни!Прдди 2009 -та нямаше емиграция!Населението растеше!!Ooo,wait-не беше така,а?!

 50. 50 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 627 Неутрално

  И преди 1944 в България елита на нацията бе обучаван в Западна европа - Атанас Буров в Швейцария, инж. иван Иванов (кмет на София, построил и Рилския водопровод) е завършил в Мюнхен и много други. След като САЩ поставиха западна европа под свой контрол и защита тя се разви икномически. В Източна Европа се настани налудничавия болшевизъм на СССР който доведе блока до фалит. Та след като каруцата се обърне (социализъма фалира) пътища много. Освен това България старателно се погрижи да изгони голяма част от турското си население.
  —цитат от коментар 37 на Сатана Ликующий


  Каква точно ти е тезата?
  Че е нямало инжинери след 1944-та? Има обучени инжинери с образование и у нас и извън страната, стотици пъти повече от тези преди 1944-та. Построените от тях съоръщения също са стотици пъти повече. Пак, за да угодите на парадигмите си, копаете в грешна посока. Не става дума за режим, а за наличие или липса на национално отговорна политика и защита на националние интереси. След 89-та една от грешките беше именно убийството на цяла генерация и съсловие на инжинери, които продаваха по пазарите, караха таксита или стояха безработни. Изведнъж днес, аууу нямало работна ръка, камо ли квалифицирана, и WV нямало как да ни избере. Това са следствия на определени причини. То не пада от небето, то трябва да се засади и отгледа. А да запали нивата всеки може. И през 44-та и през 89-та горяха, после трудно изграждаха и пак. И после арменския поп ни виновен...

 51. 51 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3093 Неутрално

  Така работят нещата. Хората търсят по-хубаво и по-уредено, вместо да си го създадат.

  Но след време по-хубавото и по-уреденото и там като почне да се скапва, ще почне обратния процес лека полека.

  Имам познати дето работят из САЩ, Канада, Западна Европа. Някой вече подготвят връщането си тука, щото са изкарали доста пари и им е време за пенсия. А тука си е по-евтино както и да го гледаш. Други обмислят. Трети няма да се върнат, ще си останат там.

 52. 52 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1566 Неутрално

  Не виждам чак такива причини за учудване. Преди създаването на хибрида Югославия, Хърватия беше част от по-справедлив ред, където професионалната и социалната мобилност е нещо нормално. След анексията през 1908 г. същото се случва с Босна. Най-прецкани са сърбите, които и днес не знаят в кой крачол да се дянат.

  CONTADOR GRATUITO!
 53. 53 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3093 Неутрално

  Това са следствия на определени причини.
  —цитат от коментар 50 на anarhochristian


  А тези причини са предизвикане от едни политики, които някой ги е смятал за правилни по някое време. После са се оказали грешни. Те така е с политиките провеждани от политиците. Колкото по-малко се бъркат толкоз по-добре.


 54. 54 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#53:"realguru"][/quote]

  И това го има. То на нас цялата ни нова история е почти все това, с няколко проблясъка отвреме на време.
  Тези статии обаче не са случайни. Подготвят си хората за нещо, съсдават настроения. Нали сме в ЕС, това и те искаха, а сега дават задна. Да не стане като във вица, 2050-та, в ЕС са останали само Бългатия и Румъния, съюза приключва с една чаровна междусъюзническа война....

 55. 55 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 283 Весело

  Голям кеф! ДВ черни България, че един ден ще остане без население, а Германия скоро ще е пренаселена като в центъра на Пекин. Голям кеф!

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 56. 56 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  "Когато мислят за обезлюдяване, обикновено европейските експерти цитират случая на Ирландия, успяла за сравнително кратко време да привлече стотици хиляди от диаспората си, да ги задържи и с тях да изгради работеща икономика. Проблемът е, че населението в трудоспособна възраст в балканските страни намалява, а с това времето им да изградят "нова Ирландия" се свива (отнася се и за България). У нас това е невъзможно - тук държавата обслужва определени кръгове, които са се устроили - те и децата им, с много висок стандарт на живот, икономиката и обществените поръчки работят за техните обръчи от фирми, а всички други мислещи и можещи хора, за съжаление, намират своята реализация само зад граница ! За да се промени това, трябва да се започне изграждане на обществото ни изцяло на нова основа, където основата да бъде спазване на закона и търсене да се изгради работеща средна класа с просперитет на семейството, а не просто кърпене на двата края и оцеляване, както е в момента ! Това предполага още да не съществува днешната олигархия у нас, която никога няма да предаде своите позиции без война ! Именно тя обезлюдява днешното ни общество, а и не само при нас !
  —цитат от коментар 20 на samoedin


  Много си прав, но народонаселението иска да "оцелява", не иска да се пребори за нова държава и по-добър живот. Не им пука от мръсотията до крака им, ти искаш държавата да тръгваме да оправяме? Как да стане, като имаме 99% съзнание на примитиви от рода на неандерталците, които гледат да имат какво да ядат, къде да спят и какво да нае.ат. И се пазят от съблезъбия тигър през цялото време.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 57. 57 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2646 Весело

  До коментар [#23] от "Бойчо Огнянов":

  И как да се размножава тази средна класа, след като плаща някъде към 50% данъци? Отделно натовареното ежедневие, при което родителите трябва да балансират между работата и децата.

 58. 58 Профил на Шменти Капели
  Шменти Капели
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#57] от "pamela":

  +++++
  Тоя боклук "Бойчо Огнянов", няма да отговори.
  P,S. Фалшива си ..., твърде умна за блондинка

  Russia delenda est
 59. 59 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#1] от "БМЗ":

  Към кого отправяш това "закривай"? Като имаш мерак,запрятай се и започвай да зкриваш.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 60. 60 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Алчността и арогантността на балканските елити е неизмерима."След мен потоп"е веруюто на разпасалите се политици и силни на деня на изток от Австрия.Щом желанието им е да унищожат държавите си...Кой може да ги спре?Навсякъде има корупция и безхаберие.Корупцията и безхаберието на Балканите е норма-стандарт.
  В БГ имало7 милиона,да бе да.Вярвайте си.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 61. 61 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 896 Неутрално

  До коментар [#19] от "cinik":

  В Хърватия средната заплата е 650 -700 евро а цените са дори по-високи от тези в България.

 62. 62 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Требе да се престане да се вика имиграция на преместването от една държава в ЕС в друга.

  Хората просто се местят. И скандинавците, и те се местят към Испания, Австрия...

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 63. 63 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Не мисля, че е коректно отиването в чужбина да се нарича миграция или емиграция. Все пак сме в Европа, където за два-три часа стигаш до всяка точка и границите са отворени/за граждани на ЕС/. Със сигурност правилата за мургавите ни сънародници ще се затегнат и щат-не щат ще се приберат. Живот и здраве след 2032 и аз ще се прибера, защото с пенсия от 600 евро в Германия няма живот. Такива ми ти работи.

  Нямам политически амбиции, мога даже да си го татуирам.
 64. 64 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#62] от "Кой се страхува от Иван Гешев":

  След пенсия,скандинавците се местят.Защото пенсиите им на фона на стандарта в Испания са доста високи.А Испания е сравнително подредена държава.Не е баш бардак.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 65. 65 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#8] от "Котаракът на Шрьодингер":ГЕРБ са виновни!Прдди 2009 -та нямаше емиграция!Населението растеше!!Ooo,wait-не беше така,а?!
  —цитат от коментар 49 на yanne


  герберунгел, вашата партия управлява последните 10 години, не управлява тодор живков

  и герберунгелите пак имахте късмет че заради световната криза 2009-2013 доста бг емигранти се върнаха, но сега пак масово се изтрелват всички, българи, цигани, турци, всички се спасяват от герберунгелското мракобесие обсебило властта последните 10 години

 66. 66 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#13] от "ivangabrovo":

  И аз имам двама колеги босненци.Единия вече е във фирмата на постоянен договор.Работят наистина здраво,макар и да не са топ квалифицирани.Та този с постоянния договор вчера подаде заявление в полицията, да си взима семейството.
  Вярно че се водят мюсюлмани, обаче изобщо не им личи.Ядат свинско и пият алкохол и не им дреме.
  Това из скандинавието.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 67. 67 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#20] от "samoedin":

  Много точно!Респект!

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 68. 68 Профил на Шменти Капели
  Шменти Капели
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#66] от "sandman":

  Ще се изненадаш колко свинеферми има в "Турция" ..., Наздраве с Йени Ракъ и Якут вино ..., Ахахаха

  Russia delenda est
 69. 69 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#38] от "Destino":

  Всичко точно е написано,само да вметна,че не е краднат асфалт толкова много,а и това не би било кой знае какъв проблем.Едно преасфалтиране и готово.Проблема е много по-сериозен и е в лошата основа.Вместро трошени камъни,на места за основа са изсипвани боклуци и сгур.Това няма евтино и бързо оправяне.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 70. 70 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 233 Любопитно

  Така работят нещата. Хората търсят по-хубаво и по-уредено, вместо да си го създадат.Но след време по-хубавото и по-уреденото и там като почне да се скапва, ще почне обратния процес лека полека.Имам познати дето работят из САЩ, Канада, Западна Европа. Някой вече подготвят връщането си тука, щото са изкарали доста пари и им е време за пенсия. А тука си е по-евтино както и да го гледаш. Други обмислят. Трети няма да се върнат, ще си останат там.
  —цитат от коментар 51 на realguru

  Какъв обратен процес, ако се върнат вече като ПЕНСИОНЕРИ?! Да, за всеки поотделно ще е по- добре/евтино, но за страната като цяло, ефектът ще е минимален.

  Пък и дали ще се връщат нашите пенсионери, или ще идват чужди такива да се заселват, няма голяма разлика. Съзидателният им живот вече е отминал...

  (не се чете)
 71. 71 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#49] от "yanne":

  Успокой се бе,така беше и преди и по-преди и така ще е утре и в другиден и докато се спихне народонаселението.Нищо няма да се промени,не се притевснявай.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 72. 72 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 1067 Любопитно

  До коментар [#7] от "Сд":
  Що той брат ти пенсионери ли мисли че търсят

  гошо
 73. 73 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 885 Неутрално

  Нормални процеси, повечето хора искат добри условия на живот, инфраструктура, високи заплати и т.н. По - добре източноевропейски работници, които не са имигранти, отколкото ислямски мигранти - псевдобежанци.
  В Ейре идват доста ирландци от САЩ и Канада, но да не забравяме, че и езикът помага. В Ейре говорят основно английски, а ирландският го ползват за академични упражнения. Наследниците на норвежките и шведски имигранти в САЩ и Канада не се връщат в Скандинавия, защото те говорят само английски и не се чувстват у дома в Скандинавия. И за Ейре се преувеличава, защото само в САЩ има поне 20 милиона американци от ирландски произход. Не съм забелязал и 10% от тези хора да са се юрнали към Дъблин. 1% може.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 74. 74 Профил на Шменти Капели
  Шменти Капели
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#70] от "Бойчо Огнянов":

  За сОветските пенционери на Черноморието ли говориш бе боклук !!!???

  Russia delenda est
 75. 75 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#68] от "Шменти Капели":

  Виж в Турция не съм бил и не знам.Но... като се има из предвид,че преобладават гените на християнски народи в турците, не би било изненада.Населението на Византия не се е изпарило,нито е било избито до крак.И е било в пъти повече от племената ,които са я завоювали.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 76. 76 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 1067 Гневно

  До коментар [#57] от "pamela":

  Това с данъците пак си е проблем който трябва да реши средната класа Но докато се занимава с проблеми от сорта изправяне не краставици и ощастливяване на кокошки , ще плаща ни 50% а 90

  гошо
 77. 77 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 233 Любопитно

  До коментар [#23] от "Бойчо Огнянов":И как да се размножава тази средна класа, след като плаща някъде към 50% данъци? Отделно натовареното ежедневие, при което родителите трябва да балансират между работата и децата.
  —цитат от коментар 57 на pamela

  Само когато ви опре яйцето ли се сещате за средната класа(че сте част от нея)? А работническата класа?

  Инак сте на принципа, всеки да се спасява поединично, нали? Капитализъм, индивидуализъм, законът на джунглата, survival of the fittest на Пазара..., а изведнъж се сещате за общото оцеляване. Е, не може и унуй до края, и душата у рая... 🤷‍♂️

  (не се чете)
 78. 78 Профил на Шменти Капели
  Шменти Капели
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#75] от "sandman":

  Няма "християнски гени ". Българите не са евреи или палестинци. Българите не са семити ..., ясно !!!???

  Russia delenda est
 79. 79 Профил на ceci_
  ceci_
  Рейтинг: 695 Любопитно

  Какво казват началниците по този въпрос)))

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 81. 81 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 233 Весело

  До коментар [#57] от "pamela":+++++Тоя боклук "Бойчо Огнянов", няма да отговори.P,S. Фалшива си ..., твърде умна за блондинка
  —цитат от коментар 58 на Шменти Капели

  Ако е "умна" колко тебе... Ей за тва, такива като вас нямат голяма перспектива за оцеляване, защото сте върли индивидуалисти, и смятате другите за нещо по- долу от вас.

  "Vanity... is definitely my favorite sin!" Адвокатът на Дявола(1997) Бих добавил: and avarice... 😏

  (не се чете)
 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#78] от "Шменти Капели":

  Не не става въпрос само за българи.Под християнски имам предвид народите населявали територията на Византия.Гърци,Българи,Арменци,
  https://en.wikipedia.org/wiki/Population_of_the_Byzantine_Empire
  тук са листвани по- подробно.Та под ''християни'' имам предвид етноси и културите им,нежели религията.Приемам ,че неточно съм се изразил.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 84. 84 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2646 Весело

  До коментар [#81] от "Бойчо Огнянов":

  Нещата не стоят точно така, другарю!
  Работническата класа и особено тези с ниски доходи на Запад плащат ниски данъци или въобще не плащат. Така, че държавата се е погрижила за тях.
  Обаче тези, на които не им пука за общото благо не са средната класа, а живеещите на социални помощи здрави и прави индивиди, които вместо да допринасят само консумират изработеното от други. Издръжка за живот, квартира, безплатно здравеопазване и всякакъв вид социални услуги.
  Това, че са Ви промили мозъка с комунистически мантри Ви пречи да видите истинското състояние на нещата.

 85. 85 Профил на Шменти Капели
  Шменти Капели
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#83] от "sandman":

  Византия става след като Източната Римска Империя минава на гръцки. Не влизай в теологичен спор с мен. Ще те смачкам ..., хехехе

  Russia delenda est
 86. 86 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7702 Неутрално

  И от България ли? Каква полза тогава от стената.

 87. 87 Профил на Шменти Капели
  Шменти Капели
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#84] от "pamela":

  С една дума прогресивен данък ... Ти фалшива или истинска блондинка си !!!???

  Russia delenda est
 88. 88 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#85] от "Шменти Капели":

  Виж сега черноризецо,спор за теология изобщо не водя.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Turkish_people

  Това е гена на съвременните турци.Преобладаващо средиземноморски и кавакзки с допълнениа от централна азия,общо взето,няма много моголска кръв останала там.
  Пак казвам,че може би грешно съм ползвал "християнски",като съм имал предвид етноси,а не вяра.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 89. 89 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#88] от "sandman":

  ''допълнения" как го иплясках допълнениа???

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 90. 90 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  До коментар [#83] от "sandman":Византия става след като Източната Римска Империя минава на гръцки. Не влизай в теологичен спор с мен. Ще те смачкам ..., хехехе
  —цитат от коментар 85 на Шменти Капели


  Византия никога не се е наричала така до падането и - била е Източна Римска империя и така е написана във всички изторически източници от това време. по-късно историците решават да я кръстат Византия, за да се различава от Римската империя.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 91. 91 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#30] от "Славейко":

  “еврото - файда от него има само четири държави: Германия, Холандия, Австрия и Финландия ”
  ——
  Може би и България... поне в едно отношение: като гледате какво е сега, представяте ли си какъв трап щеше да бъде ако управниците не трябваше да се съобразяват нито дори с Брюксел

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 92. 92 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#34] от "eti mehter":


  “казаха че сиренцето е от другата и страна...”
  ——
  Сиренете Е от другата страна. Винаги съм предпочитала да се хвана в капана на капиталистите и да гризна малко от сиренцето вместо да слушам комунистическите шматки колко били прекрасни триците в копанята

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 93. 93 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#34] от "eti mehter":


  “След това хвърлихте лозунгите с надпис ''демокрация''...
  ——
  Никакво хвърляне! Без тях допотопни властници ще ни надупват по 5 пъти на ден ... не на всеки му харесва лазенето ... след като Аллах ни е направил бипедални

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 94. 94 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#50] от "anarhochristian":


  +++

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 95. 95 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1255 Любопитно

  случая на масовата балканска емиграция обаче те предполагат, че все повече хора в активна възраст ще напускат страната си. Хърватският, румънският и българският пример показват, че влизането в ЕС не може с магическа пръчица да реши проблемите на държавите кандидати, чието население бяха от лошите условия и несигурното бъдеще.
  ----
  Дааа, тези реформи ни ги натякват от 30 години. Какво станА? Само ние ли сме си виновни, или и ЕС си има своите причини да ни държи по-бедни и да изсмуква ресурсите ни? Замислете се, има ли интерес Германия от силни държави в Източна Европа, които не губят население, и започват да конкурират техните бизнеси? Хммм?

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 96. 96 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1255 Весело

  До коментар [#25] от "Destino": Но пък остават хора с интелект на маймуни.=======Обаче се имат за много умни ....ха...!!!По умни от тях ....в галактиката няма. ....
  —цитат от коментар 41 на eti mehter


  ети, ети...питах те за цената на лука при вас вчера? Нещо да докладваш?

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 97. 97 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#55] от "Сенчеста фигура":

  “Голям кеф! ДВ черни България, че един ден ще остане без население...”
  ——
  Истина ви казвам: Неведоми са ... източниците на задоволство на примитивите

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 98. 98 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#91] от "Gretel":

  Да, но заради невъзможността да се обезценява валутата в момента икономиката ни е задушена. Един вид, наистина сме в евро зоната, а БНБ е едно обменно бюро. Остава ни само възм-стта да се откачим от него, или да си обезценим лева, ако ни дойде твърде нанагорно. Което Италия или Гърция не могат.
  Ако Смолянски окръг закъса икономически, ще получи ли помощ от София, или ще бъде заставен да ореже всички разходи? София има ли интерес да развива Родопите, или й е все тая?
  Защото ако закъса България (Италия, Словения, Гърция - дотукашните жертви на еврото), ще получи от Германия "оправяйте се", и "моля съкратете си разходите, за да влезете в нормативите за харчене".
  Толкова за "солидарността", която означава Германия (германските корпорации, не германските граждани) да е солидарна със себе си.

 99. 99 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#98] от "Славейко":

  “Толкова за "солидарността", която означава Германия (германските корпорации, не германските граждани) да е солидарна със себе си.”
  ——
  Така е. Агресивният немски капитал тоя път печели ... след първите два неуспешни опита ... засега ... а ние губим по допускане

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 100. 100 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#99] от "Gretel":

  Те колкото печелят, толкова и губят, защото се хвърлиха на война срещу САЩ на Тръмп, а нямат нищо зад гърба си. ЕС няма нито армия, нито полиция, нито държава. Има медии и клиентела, която слушка докато има парички. Слаба ракия. Еврото за мене е бито - валутата е право на държавата, не може валута без държава. Да, сигурно следва доста страшна икономическа криза, но тя вече ни застига. Нека кажат живеещите в Италия, come va, colleghi?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK