България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа

България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа

© Цветелина Белутова, КапиталБългария изостава от почти всички европейски държави в умението си за създава, развива, привлича и задържа таланти сред българите и от чужбина. Тази година страната е подобрила резултата си спрямо миналата година, а за пет години се е оттласнала от дъното, но подробните данни показват, че това се дължи основно на единствените ѝ добри показатели - ниските разходи за живот и относителният ръст на работещите.


Привличането и задържането на талантливи служители и дори възнаграждението на управленския персонал не е приоритет на компаниите, страната и бизнесът не могат да се похвалят с мотивация на работещите и забележими политики за спиране изтичането на мозъци. По-евтино е, но и качеството на живот не е високо, а състоянието на правораздаването не гарантира защита на частните права на ниво, което да прави страната привлекателна за талантливите българи и чужденци.


Това са изводите в доклад на Института за развитие на управлението (IMD) в Лозана, едно от най-елитните учебни заведения за бизнес администрация в света. Световната класация за таланти (World Talent Ranking) проследява как страните "развиват, привличат и задържат високо квалифицирани професионалисти". Използват се три групи фактори - инвестиции и развитие, привлекателност за страната и подготвеност на кадрите. В тези групи има общо 32 критерия - от конкретни данни до оценка качеството на инвестициите - и всеки фактор има еднаква тежест в крайния резултат.
За няколко години България се е изкачила в списъка от 63 държави - от самото дъно преди четири години (61-во място, когато и измерваните държави бяха толкова) до 52-ро през тази. Миналата година тя изпреварваше само Словакия, а тази - още две източноевропейски членки на ЕС, които са съвсем близо в класацията: Хърватия (53), Румъния (55) и Словакия (57).


Авторите на доклада отбелязват, че обучаването и задържането на талантлива работна сила е ключово за укрепване на конкурентоспособността, "особено в сегашния динамичен пейзаж", в който предизвикателствата пред правителствата, бизнеса и обществата ще са все по-големи.


България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа


Освен повечето страни от ЕС преди България са и Саудитска Арабия, Казахстан, Индонезия, Филипините, Украйна и Йордания.


Инвестиции и развитие


Резултатите на България в първата категория фактори - инвестиции и развитие (инвестицията в и развитието на таланти в страната) са най-добри от трите категории, макар че средната им стойност почти "тъпче на едно място" от 2015 г. насам (тогавашната 47-ма позиция става 44-та година по-късно и спада с 2 позиции тази година), но само там се отчита спад спрямо предходната година. В Европа с по-лош резултат са Словакия и Румъния (съответно 47-а и 54-та).


Като силни страни са описани делът на жените в работната сила (46.4% или 25-о място) и правителствените разходи за образование, които се падат на ученик в гимназиалния етап на образованието, измерени като дял от БВП на глава от населението (21.7% или 27-мо място). Като по-добър спрямо други държави показател е отбелязано съотношението между учители и ученици в гимназиалния етап на образованието (12.64 или 36-о място). Но резултатите от оценката на PISA за уменията на 15-годишните българи поставят страната на 42-а позиция.


Останалите шест показателя не са отбелязани изрично като слабите страни на България, но позициите ѝ по всички от тях са ниски: съотношение на ученици към преподаватели в началното образование (46), бюджет за образование като дял от БВП (48), общите публични разходи, които се падат на ученик (50), прилагане на професионално обучение на стажанти (53), обучение на служители (55) и здравна инфраструктура (58). Резултатът по последния критерий (оценката е доколко "удовлетворява нуждите на обществото") е един от най-ниските за България и в трите категории.


Привлекателност - единствено с ниските разходи


Във втората категория - привлекателност ("степента, в която дадена страна ползва талантите в чужбина") България не е подобрила резултата си спрямо миналата година, но се е качила с 2 позиции спрямо 2015-а и е на 58-мо място.


Рязко се отличава като преимущество цената на живота в страната. Тук България е четвърта: индексът на цените на стоки и услуги (вкл. жилищата) е 62.10 (за отправна точка се използва Ню Йорк с резултат 100). Преди България (т.е. по-евтино е там) са само Казахстан, Южна Африка и Румъния. Непосредствено след нас са Украйна, Колумбия и Турция.


Не следва нито един резултат, който да поставя България в първата половина на списъка:


- привличане и задържане на таланти като приоритет на компаниите (60-о място)


- качеството на живот (59)


- възнаграждение на управленския персонал (58)


- мотивация на работещите (57)


- изтичане на мозъци (56)


- правосъдна система, работеща безпристрастно за всички (53)


- възнаграждение в сектора на услугите (52).


Малко по-добри са позициите в облагането на доходите (36) и излагането на замърсяване на въздуха (45).


България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа


Подготвеност - слаби резултати с едно изключение


В третата категория "подготвеност" или "наличието на умения и компетенции у талантите", където страната е на 55-о място (4 позиции по-добре спрямо 2015 г.) отново има един изключително висок резултат. Темпото на растеж на работната сила (2.86% в българския случай) поставя страната на трето място. Само Саудитска Арабия и Люксембург изпреварват България. След нея са отново Южна Африка и Колумбия, следвани от Мексико.Подобно на предишната категория и тук по всички останали критерии резултатите са по-скоро слаби. Най-добра (37-а) е позицията при дела на чуждите студенти във висшето образование (1.71 на 1000 души, но не се измерва дали и колко остават да работят в България или просто използват по-достъпните университетски такси), следват езиковите умения като отговарящи на нуждите на компаниите (39-а). Адекватността на университетското образование към конкурентността на съвременната икономика (59) и образованието по мениджмънт (63, най-слабият резултат сред всички изследвани страни) са посочени като най-незадоволителните фактори.


Не са много по-добри резултатите за:


- наличие на квалифицирана работна сила (51)


- съотносимост на началното и средното образование към нуждите на съвременна конкурентна икономика (51)


- служители с финансови умения (57)


- международен опит на мениджърите (55)


- компетентни висши ръководители, които да бъдат наети (51)


- дял на завършилите информационни технологии, инженерство, математика или природни науки (47)


- владеене на чужд език на ниво, необходимо за нуждите на фирмата (39).Малки и средни европейски икономики оглавяват списъка


Европейски държави оглавяват класацията и тази година - повечето от тях, малки и средноголеми икономики (най-голямата сред тях, Германия, е едва 11-а), инвестиращи много в образованието и високото качество на живот. Швейцария и Дания са първа и втора за седма поредна година. Швеция е трета в последното издание. Източна Европа обаче е по-ниско в класацията - с изключение на Естония и Литва.


Под България са десетина страни, сред тях три от Европейския съюз: Хърватия, Колумбия, Румъния, Перу, Словакия, Турция, Индия, Мексико, Бразилия, Венецуела и Монголия. В долната част на таблицата проблемът е основно в изтичане на мозъци и слабите инвестиции в образованието.


Най-голямата икономика в света, Съединените щати, е на 12-а позиция. Канада обаче се е сринала със 7 места (до 13-а) спрямо предходната година. Силни са резултатите в Азия - Сингапур е единствената неевропейска страна сред първите десет (с три позиции нагоре спрямо предишната година). В класацията 15-и е Хонконг (а континентален Китай, от който автономният регион е част, е едва 42-ри), Тайван - 20-и, Малайзия - 22-ра, Корея и Япония, съответно на 33-о и 35-о място.


България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа

© Associated Press


Как е в Източна Европа


Начело тук е Естония, следвана от Литва и Словения. Но авторите подчертават някои особености на това защо естонците са на 27-о място в класацията и те не говорят добре за реално наличие на таланти в страната. Естония е на позиция 21 по Инвестиции и развитие, на 23 по привлекателност и на 35 по подготвеност на кадрите. Силен положителен ефект оказват оценката според PISA (5), замърсеността на въздуха (6) и участие на жените на трудовия пазар (7).


Но след това идва съвсем различна реалност за предприемачите, търсещи качествени служители и мениджъри. По наличие на квалифициран персонал се оказва, че Естония е на последното 63-о място. Служителите с финансови умение са такъв дефицит, че тя е 58-а по този показател. Компетентни ръководители също се намират трудно - 57-о място. Отговорът е в критерия "изтичане на сиво вещество" (41) и слизането до 40 позиция в използването на стажове.


По същия начин Словения (31) има съвсем прилични позиции по правителствени разходи за образование (10) и съотношение преподаватели към брой гимназиални ученици (8). Но е 42-а по привлекателност сред талантливите словенци и 53-та сред чужденците. Няма много качествени мениджъри с международен опит (49), компетентни висши ръководители (46) и студентите ѝ не се връщат много от чужбина (41).


България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа

© Associated Press


Защо реалното наличие на таланти е важно


Успехът на инвестициите и развиването на таланти, както и способността да бъдат привличани и задържани те, се отразява в наличието на умения и компетентност сред работещите в страната, казват авторите. Когато оценяват реалното наличие на такива служители и лидери, те следят дали се увеличава работната ръка и качествата ѝ, както и доколко опитни и способни са наличните висши ръководители.


Перспективите си личат по способността на образователната система да отговори на търсенето на таланти от предприемачите. Това се оценява според това дали училища и университети могат да запълнят вакантните места за опитни специалисти в икономиката и дали обучават достатъчно добре на чужди езици. Накрая, от IMD следят и оценките според PISA и дали следващите в чужбина след това се прибират в родината си.

Ключови думи към статията:

Коментари (114)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  Ами хората виждат, че не е нужно да си нито талантлив, нито образован, нито порядъчен, за да напреднеш в живота.

  При сегашното равнище на “елита”, всякакви добродетели са по-скоро противопоказни.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 2. 2 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 959 Весело

  Ха...добро утро. България не търси талант. Това е сигурно. Българите винаги са избирали да кретат някакси само и само да няма резки промени и да има стабилност, вместо да бъдат иновативни и въвеждат нови неща в обществото. За какво и е Родината талант, нали си има стабилност, то ест повече от същото каквото е било.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#3] от "LiberalToTheBones":

  Да не би случайно да си имал илюзии за Родината? Моите се изпариха преди доста годинки.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 5. 5 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Предполагам, че Елин Пелин би се съгласил, че ако у нас се роди талант, то това ще е талант на завистта.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 6. 6 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1506 Неутрално

  Тиквите не търпят таланти. Щото веднага усещат заплахата. Примери много - ББ, Гуранов, ЦЦ беше същият, Мендата. Вижте к'во става с шефчетата на компи-момпи, прок-ри.... Все отбор юнаци...

 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  Нищо чудно. "Те ме лъжат, че ми плащат, а аз ги лъжа, че работя". Лошо качество на образованието, на здравеопазването. Там парите потъват, като вода в пясъци. Без ефект. Умни (в кавички) работодатели търсят кадри за минимална заплата, или на половин работен ден, а искат работа за трима. И ако случайно се появи някой талант, напук на всичко, той бързо разбира, че не е нужен. И заминава в чужбина - там, където го оценяват.

 8. 8 Профил на s_topuzov
  s_topuzov
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#5] от "simval":

  Всъщност в България са се раждали и се раждат доста талантливи хора в най-различни сфери. Но средата тук явно ги потиска. Има безброй истории на неоценени тук но успели навън българи. То това ни е драмата, а не липсата на таланти...

 9. 9 Профил на tarikatis
  tarikatis
  Рейтинг: 0 Неутрално
 10. 10 Профил на zara09
  zara09
  Рейтинг: 266 Неутрално

  Защо е нужно да се поощрява развитието на таланти? Държавата не търси таланти (по скоро ги напъжда), тя казва на хората си (и рекламира ежечасно), че в търкането на талончета е щастието, реализацията, късмета, а не в труда, учението. Държава с 0% ДДС върху хазарта и 20 % върху книгите? Има ли го другаде? Наистина ми е интересно!

 11. 11 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  Пьрво трябва да отчетем че компонента бьдеще не е включено в политическото управление на БГ в режима на либерален фашизьм след 1996 ... Не зная, дали това е нарочно унизително отношение кьм нацията, от която произлизаш или по-скоро реализьм в врьзка с факта, че ресурсно обслужваме изцяло интересите и бюджета на сащ .. Да не споменаваме факта, че Германия и Ек не включиха Бг в агенда 2020, която се занимава с поставяне на цели и реразпределяне на ресурси по учебни програми на Ес

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 12. 12 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  Любопитно ми е разните БСК, КРИБ и други "бизнес" гурута как биха коментирали това проучване

 13. 13 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#6] от "Хи-хи":


  Ти мислиш ли че тези реално ги избират? Не те ли гложде вьпроса, че някой извьн страната е заинтерсован точно тези да са на власт? Как си обясняваш факта, че Гешев е единствен кандидат и при това ходи до Вашингтон за одобрение?

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 14. 14 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1353 Неутрално

  До коментар [#1] от "Norman Granz":

  "Ами хората виждат, че не е нужно да си нито талантлив, нито образован, нито порядъчен, за да напреднеш в живота."

  Това ми напомня соца. Точно така беше. Сега нещата мъничко са променени, но само в някои сфери, където има яко чуждестранно присъствие.

 15. 15 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1655 Неутрално

  Борейки се за европейските ПАРИ пропуснахме повратната точка, в която в Европа започна борбата за ХОРАТА, които имат капацитет и креатив....

 16. 16 Профил на Tuta Nota
  Tuta Nota
  Рейтинг: 274 Весело

  "Дайте да дадем" път на каскетлиите и на цървулите.
  Милиционерите са все още в челните редици на "отряда Банкя"!

  Life is Sunshine, Lollipops And Rainbows!!!
 17. 17 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Неутрално

  БГ не може да предложи нищо, освен нисък стандарт на живот. Всичко друго е дъното

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 552 Неутрално

  До коментар [#1] от "Norman Granz":

  има целенасочена политика на прогонването на всякакво усилие и кадърност от страна на мениджмънта. казвам го съвсем сериозно, с условието, че в частния сектор с чуждестранен мениджмънт вероятно е различно. но българина на ръководна позиция иска иска преди всичко лоялност - лична, и тук таме политическа, а работата - честно казано, работенето в българия е на толкова ниско ниво, че се искат усилия човек да не се справи, а ако те изкарат некадърен, то е защото си неудобен обикновено. положението в администрацията е особено страшно - толкова е лесно да бъде заблуден мениджмънта, че нещо се прави, щото нищо не разбират, а защо да полагат усилия хората като това не е причината никога за издигане - я колко деца и политически назначения има за правене.

 20. 20 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Българската фирмена и корпоративна среда в масовия случай е същия тоталитаризъм като държавното устройство и управление. Стигаш до едно ниво, и оттам нататък най-голяма тежест имат родствените връзки. Страшно много парашутисти в мениджмънта - като им погледнеш биографията, мениджъри от ден първи в стажа си.

  Като цяло, колективистична предмодерна култура която те пази в стадото.

 21. 21 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Това никак не е вярно. Има талант, но всичкия се събира в прокуратурата. За Гешеф сме тука за Гешеф!
  Гешеф е радост!

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 22. 22 Профил на PETZL
  PETZL
  Рейтинг: 555 Неутрално

  Учителите се правят, че преподават, учениците се правят, че учат. Масово на училище се ходи с ръце в джобовете. Даже един тефтер не носят.

  99,9% от всички хора, умрели от рак, приживе са яли краставици.
 23. 23 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  БГ не може да предложи нищо, освен нисък стандарт на живот. Всичко друго е дъното
  —цитат от коментар 17 на arcanum


  Трябва да сте ужасно нещастен с ограничения мироглед, който демонстрирате.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 24. 24 Профил на 88
  88
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Във времето назад най-богати държави са онези, с по чисто население - САЩ, Канада, Западна Европа, Япония и т.н. Сега обаче нещата се променят. Прибрах се миналия месец от Калифорния и мога да ви уверя, че видях пътища подобни на нашите от 90-те години. Все пак да не забравяме, че белите официално станаха малцинство там през 2014, а неофициално поне десетилетие по-рано. България е на дъното по всички показатели в Европа, защото има най-голям процент циганско и мюсюлманско население.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 25. 25 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 374 Весело

  Талантите в повечето случаи следват парите. Не става дума само за заплати, но и за инвестиции в образованието и науката, например.
  Като се сложи на кантара стандартът на живот плюс възможностите за професионално израстване и бизнес, нищо чудно, че богатите държави са за предпочитане по доста параметри. Това не е само български феномен, същестува и в другите по-бедни държави.

 26. 26 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2145 Весело

  Много ”талантлива” статия и още по—талантливи коментари. 😂😂😂

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 27. 27 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  [quote#23:"Боби Колев"][/quote]

  А ти не прочете ли статията, в която точно това се казва?

 28. 28 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1888 Неутрално

  Липсват ни изпитания (кризи), които да ни напомнят, че нЕма такова животно като "постоянна сигурност и стабилност", и че само талантливите могат да посочват пътеки за преодоляване на кризите. От там и липсата на оценяване на талантите дето се раждат в територията...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 29. 29 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1325 Неутрално

  Капитализъм със социалистически трудови взаимоотношения и социалистическо трудово законодателство не се строи.
  Във фирмите има групички на роднини, познати, като целта е да се превземе фирмата и после да се върти далавера, т. е. да се краде.
  Соца научи българите на кражби и далавери. На българинът все друг му е виновен, никога той самият. Те и други са били под турска власт, но нито в Гърция, нито в Сърбия съм чувал "Ако не беше турското робство сега щяхме да сме номер 1 в Света". Никъде не избиват комплексите си за малоценност с турците. И на комунистите турците им бяха виновни за всичко и като се изселиха турците и икономиката рухна.

  ДБ=БКП
 30. 30 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1325 Неутрално

  Българинът и досега счита, че да работиш като боклуджия е срамно. Затова са само цигани там. Само шофьорите са българи. Което си е расова сегрегация, но... Отделно вече там "бранша" така е устроен, че бял човек няма и да може да работи, защото разликите в начина на живот на циганите и всички останали в държавата е коренно различен.

  ДБ=БКП
 31. 31 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#6] от "Хи-хи":

  О да, във вашата дръглива партия е пълно с таланти... Едни такива талантливи адвокати, дето никой неще да ги наеме, други с отнети права. Един талантлив генерал, дето освен цял живот да подпира бюро друг талант няма... И все такива едни талантливи, че и умни и красиви!

 32. 32 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1325 Неутрално

  Вече свърши прехода и има класи в България. Трудно е да намериш в работническа среда хора с богата обща култура. Вече само "офис кадрите" и нагоре могат да претендират... Но и там е трагедия.
  В съвременният свят (говоря от опита си в България) няма нужда от умни хора, нито от талантливи, нито от изобретатели. Светът има нужда от едни тъпи работещи, които добре си вършат работата.

  ДБ=БКП
 33. 33 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 749 Неутрално

  До коментар [#8] от "s_topuzov":

  Съгласен - стриктно погледнато е така.
  Аз просто си направих каламбур перефразирайки класика ни.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 34. 34 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#28] от "gost22":

  Баш кризите най-често не се преодоляват с талант, а със бой, здрав задник и твърда глава!

  Таланта е за мирно време. В период на криза на таланта така му омекват капачките, че е по-добре да седи някъде на закътано, да не му резнат таланта.

 35. 35 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 854 Неутрално

  Истинските таланти успяват да постигнат добър стандарт и в България. Въпросът е, че от едно ниво нагоре не са важни само уменията и способностите, а това са си достатъчно гъвкав, социален, лицемерен или "удобен"... Но това не е само у нас.

 36. 36 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 749 Неутрално

  До коментар [#29] от "anonim440":

  Капитализъм със социалистически трудови взаимоотношения и социалистическо трудово законодателство не се строи...
  —цитат от коментар 29 на anonim440


  Преоткриваме Макс Вебер, а?
  Почваме да разбираме липсата на протестантската етика.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 37. 37 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 552 Неутрално

  До коментар [#17] от "arcanum":

  може да предложи и климат, и качествена храна на ниска цена - ако знаете къде да я търсите; имате фантастични условия за всякакъв вид туризъм.
  искам да кажа, че има хляб в държавата, но ние сме го изтървали - гоним си хората, буквално те гонят. чудесно знам какво говоря.
  много се внимава да не се създаде опасния прецедент да напреднеш заради труда си. можеш да напреднеш, но щото си гъзолизец, или се си случил на приятели/роднини/съученици, или политически се налага. ако ти се работи, работи си, но това няма никакво значение.

 38. 38 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1325 Неутрално

  До коментар [#36] от "simval":

  То преди "протестантската етика" етика е православната (християнската) етика.

  ДБ=БКП
 39. 39 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1325 Неутрално

  До коментар [#37] от "owen":

  Комунистите точно не искат да има нормални взаимоотношения, защото тогава те стават ненужни. Защото в една нормална среда комуниста няма как да вирее. Комунистът може да вирее само с връзки, лъжи, кражби, убийства.

  ДБ=БКП
 40. 40 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 552 Неутрално

  До коментар [#39] от "anonim440":

  бза жалост това поведение съм го видяла и от тъмнолилави; лиспата на мениджурси умения, неоценяването на труда сам по себе си и изискването з лична лоялност преди всичко е общ подход в българия, не е ограничен до представителите на една политическа партия. освен ако не приемем понятието комунист по-общо, като манталитет и начин на мислене, тогава съм съгласна.

 41. 41 Профил на keepwalking
  keepwalking
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Заглавието противоречи на статията ;


  България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа

  Тази година страната е подобрила резултата си спрямо миналата година, а за пет години се е оттласнала от дъното, но подробните данни показват, че това се дължи основно на единствените ѝ добри показатели - ниските разходи за живот и относителният ръст на работещите

  Тоест правите някаква статия която не кореспондира със заглавието да ви се броят кликванията ..добра журналистика е това

 42. 42 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  България не просто не задържа талантливите хора, а съзнатилно ги гони. Това явление не е от вчера. Неуважението към активните и образовани хора има поне стогодишна история. Ще посоча като примери три крилати народни мъдрости:
  - Каквото пише по книгите не расте по нивите;
  - Учен серсем;
  - Дай ми пари, акъл не щем.

  подпис
 43. 43 Профил на keepwalking
  keepwalking
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Друго .

  Какво прави Италия Гърция или Испания или Португалия да привлича таланти ..държави ,които са леко банкрутирали ..и където никой не иска да си вложи парите ...

 44. 44 Профил на keepwalking
  keepwalking
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Заглавието противоречи на статията ;
  —————————————————————————
  България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа
  —————————————————————————
  Тази година страната е подобрила резултата си спрямо миналата година, а за пет години се е оттласнала от дъното, но подробните данни показват, че това се дължи основно на единствените ѝ добри показатели - ниските разходи за живот и относителният ръст на работещите Тоест правите някаква статия която не кореспондира със заглавието да ви се броят кликванията ..добра журналистика е това

 45. 45 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Не само не ги задъжа, но и ги гони, плод на бакрайната завист към образования , работливия и можещия.

 46. 46 Профил на tarikatis
  tarikatis
  Рейтинг: 0 Неутрално
 47. 47 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  До коментар [#43] от "keepwalking":

  Будалкаш ли се или наистина си мислиш, че земята е плоска?

 48. 48 Профил на Чубакът
  Чубакът
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Нещо лъжете, нали Той каза, че се търсело овчО? Не ни трябват таланти.

  "The nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one." || Economic Left: -3.75 || Social Authoritarian: 1.38
 49. 49 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2096 Весело

  До коментар [#45] от "olimpipanov":
  "завист към образования , работливия и можещия."

  Умнокрасиви, соросоиди

  подпис
 50. 50 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 749 Неутрално

  До коментар [#38] от "anonim440":

  Не разбирам смисъла.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 51. 51 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 854 Неутрално

  В основата на човешката психика е желанието човек да бъде харесван и да се чувства значим. А на един мениджър с голямо его - още повече. Ако има двама кандидати, борещи се за дадено повишение, той ще предпочете този, който му гали егото, когото чувства по - близък. Няма значение дали другият е по - ефективен черноработник. Малко са управленците, които биха направили друго. Особено в България.

 52. 52 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2096 Весело

  До коментар [#43] от "keepwalking":
  "Какво прави Италия Гърция или Испания или Португалия да привлича таланти"

  Никоя държава не може да направи нещо революционно. Делът на иномочически активните ,иновативните хора зависи изцяло от народопсихологията. А тя народопсихологията се гради с поколения.
  Източната част на Германия отгледа две поколения на марксистка почва и сега им трябват пак 2-3 поколения да поправят разрушеното.
  Обърнете внимание кои държави са фаворити - Швейцария, Дания, Сингапур.

  подпис
 53. 53 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 274 Любопитно

  че то смисълът на ЕС не е ли да се изсмукват ресурсите, вкл. човешките на бедните държави от периферита към богатият, развит център? Все едно да обвинявате селския кмет, че не може да задържи жителите на селото, при положение, че в съседния град заплатите са двойни и инфраструктурата е по-добра. Не мога да разбера кому са необходими анализи тип, защо водата е мокра.

 54. 54 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1617 Разстроено

  Таланти търси държава и не ги изпуска ! Очевидно , тук не ИМ трябват , защото всеки талант е с лично мнение....

 55. 55 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#53] от "our12595545":

  Жителите на това "село" могат да се задържат ако има усещане за меритокрация и за вървене напред, колкото и по-неразвито да е то от центъра. Демокрация и капитализъм не се гради с родови връзки.

 56. 56 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 500 Неутрално

  До коментар [#19] от "owen":
  До коментар [#37] от "owen":
  До коментар [#40] от "owen":
  +++++++++++++++++++++++++

 57. 57 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  До коментар [#53] от "our12595545":

  не бе ватник, там ходят да мият чиниите

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 58. 58 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2745 Неутрално

  До коментар [#12] от "karatista":

  Боли ги оная работа нашите националноотговорни бизнесмени, от такива проучвания. На тях таланти не им трябват, ами бачкатори на МРЗ и без осигуровки, ако може. ;)

  Бивш tww09306483.
 59. 59 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#53] от "our12595545":Жителите на това "село" могат да се задържат ако има усещане за меритокрация и за вървене напред, колкото и по-неразвито да е то от центъра. Демокрация и капитализъм не се гради с родови връзки.
  —цитат от коментар 55 на irobot


  Колкото София може да издържи в сравнение с Берлин, толкова и Поручик Чунчево, може да се сравни със София. Всичко останоло е празни приказки в стил електрификация и съветска власт.

 60. 60 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 854 Неутрално

  До коментар [#54] от "Николай Бучков":

  Точно това е основният проблем. "Талантите" в даден момент от живота си неминуемо стигат до извода, че парите далеч не са единственото важно нещо, за да се чувстват щастливи. Но чрез тях постигат определена независимост. Започва да се замисля за много други неща, които ги заобикалят. Много неща ги дразнят и искат да бъдат променени. Но промяната е пречка за много други, които се възползват от съществуващата система и не се замислят за нещата в дългосрочен план. Те са от групата на "оцеляващите", които виждат нещата единствено в краткосрочна перспектива. Това е по - голямата част от населението.

 61. 61 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Че защо и е на България таланти след като проста тиква пожарникар управлява 10 години страната. Щом "бизнесът" е само бизнес с държавни поръчки, кражби и далавери с евро средства или такива от бюджета? Защо и са таланти, след като се търси евтина работна ръка за евтина работа без добавена стойност? Защо са и таланти, след като може да забогатееш стига да "имаш човек" и/или да познаваш правилните хора.

 62. 62 Профил на ldc51604279
  ldc51604279
  Рейтинг: 36 Неутрално

  Тези съвсем не вдяват къде се намират. Тук е пълно с таланти и то какви:
  1. Момчето от Банкя с големи мечти
  2. Успелия млад мъж
  3. Момчето от Младост номиниран за главен прокурор
  4. Дребна риба номинирана за шеф на КПКОНПИ
  5. Всякакви, черепи, гелове, перуки т.н.
  ...таланти нямало :о

 63. 63 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#47] от "karatista":


  Хаха, извинявам се, че ще отговоря аз тук, но според тази класация, явно земята е плоска :)

  Ето и доказателства. Според същата тази класация, ето няколко страни,, които са преди България:

  37 място- Полша
  38 място -Казахстан
  40 място -Гърция
  42 място -Китай

  44 място- Украйна

  45 място- Унгария
  46 място- Чили

  47 място- Русия

  48 място- Аржентина
  49 място- Филипините
  50 място- Южна Африка

  Тоест, в тези страни по-горе, всичко е много по-добре от България и хората четат такива статии/ класации и отиват там да живеят или какво?

  И въобще, какъв е смисълът на тази класация по-горе!

  Или просто пореден ден, поредна глупост написана от Дневник :)
  А заглавието дори не се нуждае от коментар.

  Сега, гледам и респондентите за Балгария. И това е "Център за изследване на демокрацията". Те са тези, които са дали данните за България.
  Това може би обяснява мястото на Балгария...

  Както и при всички останали подобни класации, това е нещо свръх субективно.

  И съм сигурен, че някой ден, ако от ДБ по някакви невероятни стечения на обстоятелствата станат упрявляващи, изведнъж, голяма част от подобните като тази по-горе класасации ще започнат да изглеждат съвсем различно.

  Разбира се, нищо няма да се е променило за една вечер, но всъщност, всичко ще се е променило за една вечер :)

  В тази класация по-горе ще сме на 20 място, например. По свобода на словото ще сме на 25 място минимум :)

  Ако пък и Орбан падне някой ден, Унгария и тя ще отиде сигурно с 15-20 места веднага по-напред. Ако и поляците си сменят управлението, и там ще излетят просто :)

  Но статии като тази по-горе е ясно защо се публикуват тук.
  Аудиторията на Дневник е съставена от доста имигрирали българи.
  Този тип класации винаги имат добра почва при тях.
  Плюс това, сред дежурните коментатори в Дневник, онези, недоволните от всичко, това също е добре приет материал.


  А всъщност, всчико е много просто. България, като част от ЕС няма ограничения за пътуване и работа в рамките на този съюз. Тоест, след като във Франкфурт има по-добра работа, хората от Румъния ще отидат там да работят. И това е голям проблем за Румъния. Но меже би не е проблем въобще за въпросните румънци.

  Тази класация горе долу казва следното нещо- хората във Видин и Монтана избират за живеят в София и Пловдив.
  Тоест, Видин и Монтана са много назад в класацията, София и Пловдив са най-напред.
  Но Видин не може да стане Пловдив за 1 ден, нито за 10 години, нито и за 100 години.

  И София нямам как да стане Париж. Дори и след 200 години в ЕС.

  Тоест, това са нормални процеси. Поне в рамките на ЕС страните ,които са с нисък стандарт са обречени в дългосрочна перспектива да губят хора. В Португалия и в Гърция все още също губят хора. Въпреки всичко, което се е направило там и въпреки, че са част от ЕС много преди България.

  Но това е друг разговор.
  А класацията по-горе не струва нищо! 64. 64 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4256 Любопитно

  Самия факт, че не сме на последно място сред страните членки на ЕС е положителен.

  Но очевидно има още много какво да се направи за да привлича нашата държава таланти от България и чужбина.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 65. 65 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 869 Неутрално

  Напротив, мутрите търсят таланти, зада им робуват. Като се окаже, че не вървят по гайдата им, си избърсват ....а с тях. Но този номер върви 1 - 2 пъти. После Терминал 1 и 2.

 66. 66 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 854 Неутрално

  До коментар [#63] от "rwn":

  Съгласен съм с това, но отчасти. Не само стандартът на живот е фактор да задържиш някой наистина кадърен и интелигентен човек в страната. Големите "таланти" може да се оправят навсякъде чисто финансово. Такъв човек ще избере за живеене възможно най - подредената, дисциплинирана и цивилизована страна при равни други условия. Да, в България се завръщат примерно програмисти, които ги гони носталгията или нещо друго ги дърпа към родината, но те все още са изключения.

 67. 67 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Позволявам си да опонирам на общия тон на статията и на подкрепящите го коментари.
  Първо - България (има се предвид държавната структура, не друго) вече не е милиционер да те задържа в участъка, лагера и да те насилва или задължава да правиш нещо си.
  Второ - вече всеки ГРАЖДАНИН е една България със самостоятелна външна и вътрешна политика, образование, икономика и т.н.
  Трето - в България се раждат изключително много талантливи хора. Длъжен съм да ви съобщя моите лични наблюдения, че процентът талантливи хора сред Българите е по-висок отколкото при големи нации като немската, руската, британската. Нагласата към индивидуализъм у българите спомага за това. И обратно - нагласата към колективизъм "подстригва" индивидуалното избуяване и води до среднячество - високо или ниско, но среднячество - няма таланти, но всеки изпълнява задачите си и това се смята за нормално и се култивира и насърчава.
  Тези от талантливите, притежаващи характер, успяват. Тези от тях, които нямат характер, мрънкат и се оправдават, че "България не била търсела таланти".
  Бих им опонирал, че истинският талант върви в комплект с желязна воля и характер и трябва най-сетне да се каже - те са част от таланта.
  Нима евреите, от две хиляди години са имали идеални условия да родят небивал брой талантливи хора? ... Примерът е удобен за моята теза, че талант се ражда не в парник, а в борба за оцеляване.
  Не оплаквайте талантите! - те си имат своя индивидуален път на развитие.
  Талантът не обича:
  - насилието върху неговата индивидуалност;
  - несправедливостта;
  - играта не според правилата;
  - бездарника с власт, който "дава";
  - хитруващия търгаш, който се прилепва като кърлеж;
  - незачитането, неразбирането, неуважението към таланта му;
  - безкултурието по принцип;
  Но дори изброените неща да са ОК, пак не можете да го "привлечете и задържите" - защото тази материя не се поддава на контрол.
  И най-вече - защото истинският талант е в състояние да пребори всички тези спънки!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 68. 68 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#63] от "rwn":Съгласен съм с това, но отчасти. Не само стандартът на живот е фактор да задържиш някой наистина кадърен и интелигентен човек в страната. Големите "таланти" може да се оправят навсякъде чисто финансово. Такъв човек ще избере за живеене възможно най - подредената, дисциплинирана и цивилизована страна при равни други условия. Да, в България се завръщат примерно програмисти, които ги гони носталгията или нещо друго ги дърпа към родината, но те все още са изключения.
  —цитат от коментар 66 на 4okuto


  Да, така е.
  Приятели от Швеция си продават имота и заминават от страната. Имат две малки деца и сериозно са разтревожени от ситуацията там. Разбира се, че имат много добър стандарт на живот. Но криминалната обстановка нещо не им понася...


 69. 69 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1871 Неутрално

  Ей това да видиш. Тука с тъпаци, идиоти, необразовани изнасяме машини за 12 милиарда лева и още толкова ИТ продукти
  Как го правим да се ненадяваш.

 70. 70 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#67] от "Торбеш": всяка една дьржава има изградени механизми за социални лифтове. Не бьдете примитиви, които си мислят, че щом те живеят скотски, то всеки друг е дльжен да е скот . Тая твоя ненавист кьм себеподобни може да ти е вродена или професионално да си изкривен, но да отричаш цивилизационните постижения на социологията, само защото злобата е над предела на здравия разум, е най-малкото срамно

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 71. 71 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1508 Неутрално

  Турция започна такава програма за връщане на научните й работници, работещи в чужди страни преди година и вече има върнали се.
  Турция им предложи заплати около 4 хиляди евро, плюс инвестиции за университета или лабораторията, в която ще работят и която ги е привлекла обратно, плюс условия за работа и живот.

 72. 72 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  БГ не може да предложи нищо, освен нисък стандарт на живот. Всичко друго е дъното
  —цитат от коментар 17 на arcanum


  Затова привлича само бедни пенсионери.

 73. 73 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2836 Неутрално

  "Успехът на инвестициите и развиването на таланти, както и способността да бъдат привличани и задържани те, се отразява в наличието на умения и компетентност сред работещите в страната, казват авторите. Когато оценяват реалното наличие на такива служители и лидери, те следят дали се увеличава работната ръка и качествата ѝ, както и доколко опитни и способни са наличните висши ръководители."

  Това не е верно, но карай. :)

  И отделно талант не се създава в училище или в университета, а в практиката.

  Сега друг е въпроса че на Запад, особено Англия, имат богатство съсредоточено в ръцете на разни с векове фамилии, чиито отрочета учат в добри училища и университети и после хоп те били талантите, университетите били водещо, бла, бла.

 74. 74 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2836 Неутрално

  Турция започна такава програма за връщане на научните й работници, работещи в чужди страни преди година и вече има върнали се. Турция им предложи заплати около 4 хиляди евро, плюс инвестиции за университета или лабораторията, в която ще работят и която ги е привлекла обратно, плюс условия за работа и живот.
  —цитат от коментар 71 на half truth


  И сега кво в Турция ще потече мед и масло от чешмите ли кво ли? ;)

  То и Дубай и там емирствата развиват такива програми от поне 2 десетилетия. Имат унита, имат стипендии, канят професори от Запад. И освен нафта, туризъм и търговия нещо друго да има там? Скоро няма и нафта да има. За наука не съм сигурен, че някога ще се появи.

 75. 75 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5642 Неутрално

  "..България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа..."
  #Кой да ги привлече и задържи

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 76. 76 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 728 Неутрално

  А бе, вие габаркате ли се с мен? :) Има такова тв предаване и само ако знаете какви таланти има там:)
  Очаквам скоро 50% от населението да са артисти и певци, останалите да са адвокати:)

 77. 77 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#67] от "Торбеш":

  От години не съм свързан с българската икономика, но като по-млад работех за български бизнесмени в ИТ фирми. Когато видят, че имаш талант започва едно бащинско отношение и говорене за светлото бъдеще, но това светло бъдеще почти не добива финансово изражение или перспективи за израстване в йерархията.

  Завършени проекти в срок, доволни клиенти – потупване по рамото и увеличение на заплатата колкото за едно хубаво уиски. Купиш си стара кола – очакват от теб да черпиш във фирмата от благодарност.

  В същото това време гледаш как идват някакви "вървежни" добре облечени хора, сменили 15 фирми за 10 години и навсякъде са мениджъри.

 78. 78 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  До коментар [#67] от "Торбеш":

  Можете да опонирате на "общия тон на статията", но фактите от ежегодното изследване са обективни. Под таланти не се разбира само първите 5% най-талантливи хора, а всички талантливи, т.е. може би 50% или 75% от населението.
  Последните 12 реда от изказването Ви всъщност напълно потвърждават казаното в статията, че България е непривлекателна за талантите. Истинският талант е в състояние да пребори всички спънки? За пример давате евреите - е точно те са се преселили из целия свят, търсейки и намирайки държавите, в които да могат да реализират таланта си.
  Никой не оплаква талантите. България е за оплакване, защото талантливите хора, които се раждат тук и имат характер, я напускат, защото намират по-добри места да приложат таланта си в полза на хората и на себе си. И точно тази част от тях, които не притежават силен характер да се борят, не поемат трудния път ня емиграцията, а си седят в къщи и се оплакват. Има изключения разбира се, но се броят на пръсти и затова България е безнадеждно изостанала в технологиите и в иновациите.

 79. 79 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#67] от "Торбеш": всяка една дьржава има изградени механизми за социални лифтове. Не бьдете примитиви, които си мислят, че щом те живеят скотски, то всеки друг е дльжен да е скот . Тая твоя ненавист кьм себеподобни може да ти е вродена или професионално да си изкривен, но да отричаш цивилизационните постижения на социологията, само защото злобата е над предела на здравия разум, е най-малкото срамно
  —цитат от коментар 70 на grosso modo


  ОК! - а сега имате думата за нещо умно най-сетне.
  Защото освен просташкото обръщение на "ти" и обвиненията в "ненавист", "злоба", че и било видите ли, "срамно"(кое, впрочем) - не разбрах идеята Ви за "социални лифтове"? ... Нещо може би, което да ни спести стъпалата? Мъките, лишенията и най-вече къртовския труд, да, планините труд, които шлайфат един талант и които "социалните лифтове" спестяват?!
  Явно не знаете какво е това "талант" - явно за Вас това е някаква привилегия за нетрудово живуркане в "социален лифт".
  И още нещо - няма такова нещо като "себеподобни" - няма подобни нито на Вас, нито на моя скромност.
  Това не е срамно.
  Такава е волята на Създателя - различни сме.
  Нямате талант?
  Не се оправдавайте с "лифтове" и асансьори и се залавяйте за нещо полезно!
  И забравете некултурното говорене на "ти" с непознати.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 80. 80 Профил на pavlinkoto
  pavlinkoto
  Рейтинг: 280 Разстроено

  И пак сме най- и пак в отрицателен аспект :(

 81. 81 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1739 Неутрално

  Българите нямат шанс-с тая толерантност на Властта към мургави малцинства и Жажда за Власт, ПО НАСЛЕДСТВО.

 82. 82 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  Таланти ли? като гледам първата редица в държавата - все таланти!
  Начело с БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, за когото се говори че е прочел една книга, вероятно в юношеството си.

 83. 83 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До коментар [#82] от "historama":

  И всъщност само елитът ли ни е виновен? Я да си припомним бясната кампания срещу един уважаван и в чужбина български архитект, само защото посмял да се кандидатира н столицата - провинциалист бил (Самоков и Кюстендил са от Шоплъка, оттам може), некадърен бил (къде-къде по-важно е учителството по руски, или адвокатстването на 2 откровени мутри), не знам още какво.
  Завистта, която се поощрява, е най-големия проблем у нас!

 84. 84 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#82] от "historama":И всъщност само елитът ли ни е виновен? Я да си припомним бясната кампания срещу един уважаван и в чужбина български архитект, само защото посмял да се кандидатира н столицата - провинциалист бил (Самоков и Кюстендил са от Шоплъка, оттам може), некадърен бил (къде-къде по-важно е учителството по руски, или адвокатстването на 2 откровени мутри), не знам още какво.Завистта, която се поощрява, е най-големия проблем у нас!
  —цитат от коментар 83 на historama


  Завистта, колега, е емоцията на бездарника, на негодния, на неспособния - все някой му е виновен!
  Точно от бездарника, от негодния, от неспособния ще чуете, че България, видите ли, "не търсела таланти", не била създала "социални асансьори".
  Няма такъв "социален асансьор", който да направи от бездарника, от негодния, от неспособния ТАЛАНТЛИВ човек.
  Талантлив човек се става сам - не става дума за Йехуди Менухин или Борис Христов - става дума за човек, развил с къртовски труд способностите си.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 85. 85 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  Ей това да видиш. Тука с тъпаци, идиоти, необразовани изнасяме машини за 12 милиарда лева и още толкова ИТ продукти Как го правим да се ненадяваш.
  —цитат от коментар 69 на Да вярваме на истината


  Човеко, да ме прощаваш, но България не е известна по света нито с машини, нито с ИТ продукти! С мотокарите и електрокарите беше напред преди половин век, оттогава изтече много вода.
  Да, някои европейски фирми строят фабрики в България и това е хубаво, но засега е мнооого далече от развита икономика. Кои са българските марки машини, които се изнасят по света? Сглобяват се велосипеди, но не автомобили. Не говорим изобщо за проектиране и производство дори за вътрешния пазар на леки автомобили, камиони, автобуси, трамваи, кораби, самолети, влакове, строителна техника, асансьори, лекарства с малки изключения, компютри, дронове, роботи, часовници, строителни изделия с принадена стойност.
  Дано можеш да ме обориш с факти. Какво точно изнесе България през 2018, на кой пазар и чия е печалбата от този износ?
  Погледни акциите на българските публични компании, каква е пазарната им капитализация, сравни я с други държави и ще разбереш в какво състояние е икономиката на България.

 86. 86 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7293 Неутрално

  Как да не търси. Търсим сред готвачите и певците. Търсим такива таланти, които няма да променят България. Мафията така иска.

 87. 87 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#79] от "Торбеш":
  Моля за извинение, ако сьм Ви засегнала, обрьщайки се в коментара на Ти.
  Това не беше намерение от моя страна. Но няма как да не се вьзмутя на твьрдение, че сам индивид в Бг е дльжен да се самовьзпита, самообразова, самоназначи, самоконтролира, самоиздига или самопонижава, защото неговите предци са живеели в режим на корпоративен антикапитализьм...

  Икономическият режим / ред или формата на икономиката няма отношение кьм социалните механизми. Те са огледало на цивилизационния код на една нация. Германските народи, както и скандинавските им сьседи не вярват, че бедността на дадено сьсловие сред тях, ще им донесе повече просперитет или печалба, поради което заедно са изградили ред и социална система, разпределяща блага и сьстояние по хоризонтален ред. Англосаксонците, на 180 градуса обратно на немците, сьздват социални лифтове по вертикал и непрекьснато се хвалят с повече проценти на завьршили университети или висши школи.
  Китай прилага хоризонтални и вертикални механизми, в следствие на което няма проста работна рька за ред дейности в бумтящата им икономика и затова за последните 6 години внедряват с пьти повече роботи от сащ, а сьщо така и ги произвеждат.
  Твьрдя че ние в нашата страна от 1996 не изграждаме социални механизми, имено защото някой ги е нарекьл комунистически🙄 каквото и да означава този нонсенс.
  Та не е ли по-добре да имаме заложени елементарни техники за стимул имено в Бг да се реализират хората, родени в тая страна? Отколкото да ги хокаме, че все искат а не дават? Като вмькваме безмислени думи като милиценерска дьржава или некви прогресивни либерастки фашизиодни фрази, че хората все искали?  https://bit.ly/2MWZbWQ
 88. 88 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#87] от "grosso modo":

  Питам Ви, кой бе този "социален лифт", който въздигна Кольо Фичето до званието Първомайстор? Сирак, тръгнал да си изкарва хляба на 10-годишна възраст, отишъл пеша от родното Дряново до Корча и Костур, за да се учи на занаят, работейки цял живот в състезание?
  Питам Ви, кой бе този "социален лифт", който въздигна едно свито селянче от село Фролош, Кюстендилско - Владимир Димитров до званието Майстора?
  Питам Ви, кой бе този "социален лифт", който въздигна едно диво, диво момче от Карпатите - Константин Брънкуш до иконата Бранкузи? ... Тръгнало пеша от родното си село за Париж без кора хляб в джоба, нарамило само таланта си и непомерната сила на характера си? ...

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 89. 89 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#88] от "Торбеш":
  Кольо Фичето с сьвестна работа е направил име, Но не сьм запозната кой е платил мостовете, едва ли ги е праил сам. Владимир Димитров Майстора е имал свои спомагатели и хора които са му поманали. Даже заврьщането му от Сащ е било организирано от приятели негови.
  Ако започнем с конкретни примери, то няма как да не стигнем и до статистика и да видим, че при сьвестна социална политика, хората изскачили по-високо стьпало на социалния си статус, са имено онези, които са родени в страна с действащи лифтове.
  Да отчетем и факта, че конкуренцията е 500 милиона в Ес и ако се отказваме сами от социалните механизми, то сами се нареждаме на опашката. Така че талантливи хора с силен характер ще има винаги за вдьхновение на останалите, но в това динамично време единствено да се оповаваме на идеали, които нито политиката, нито медиите прокламират, е малко наивно

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 90. 90 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално


  До коментар [#88] от "Торбеш":
  "Питам Ви, кой бе този "социален лифт", който въздигна Кольо Фичето до званието Първомайстор?"

  До коментар [#89] от "grosso modo":
  "Кольо Фичето с сьвестна работа е направил име"

  Намесвам се да кажа , че примерът с Колю Фичето е неподходящ. Неговото име става популярно с рекламата , която си прави приживе , като поема изграждането на обществени обекти. Имало е други , много по-добри от него майстори строители, които остават незаслужено неизвестни или не така популярни като него. Майсторлъка на един майстор строител се измерва с дълготрайността и устойчивостта на неговите строежи. Тези на Колю Фичето не издържат проверката на времето и са компрометирани , неизползваеми или разрушени от земетресения. Колю Фичето не заслужава тази известност , която притежава.
  Но тук прекъсвам , защото минаваме на друга тема , темата за фалшивите авторитети в българската история.

 91. 91 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#79] от "Торбеш":

  "Нямате талант?
  Не се оправдавайте с "лифтове" и асансьори и се залавяйте за нещо полезно!"

  Може би трябва вместо да съветваш другите какво да правят като нямат талант, да вземеш да го направиш самия ти?

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 92. 92 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#88] от "Торбеш":


  "Питам Ви, кой бе този "социален лифт", който въздигна Кольо Фичето до званието Първомайстор? "

  Да ти е хрумвало, че изключенията не опровергават общите наблюдения? Или не си достатъчно талантлив да го схванеш?

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 93. 93 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 833 Разстроено

  До коментар [#8] от "s_topuzov":

  Ами нали статията е точно за това, не че няма таланти, а за това че не можем ги задържа. И че не сме привлекателни за чуждите таланти...

 94. 94 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  До коментар [#63] от "rwn":

  "А всъщност, всчико е много просто. България, като част от ЕС няма ограничения за пътуване и работа в рамките на този съюз. Тоест, след като във Франкфурт има по-добра работа, хората от Румъния ще отидат там "...

  Този рефрен е познат и по абсолютна стойност сигурно донякъде верен. Лошото е, че всъщност не правим нищо за някакво догонване. Румъния си има милиардна ИТ компания и там няма, какво да ги мислим. Лошото е че една Сърбия ни изпреварва и скоро пак ще им гледаме гърба. Имат с пъти повече чуждестранни инвестиции, а и скоро една тяхна кабеларка купи водещия ни телеком. Страна, която беше унищожена от война, а даже не са членове не ЕС. Това ако не е позор за управляващите не знам кое е.

 95. 95 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#92] от "Ι":
  Не че самият той не е талантлив, а фактьт че отрича папагалски саморегулиращото се общество, заради популистката frameprop, която ни рекламира собствена воля и реализация. Тези празни приказки скриват сьщността на икономическия процес. И аз силно се надявам, че ще дойдат на смяна политици, които не папагалстват, а поне копират водещите икономики. Иначе в тоя форум все се врьщаме кьм билярдната маса с рамково мислене в категории, остарели морално и най-вече не даващи отговори за по-нататьшен пьт. Все едно че след 1989 нещата само с воля и антикомунизьм ще си дойдат на мястото.
  Дано билярдните топки напуснат билярдната маса и се започне обективно мислене и решение за всеки проблем или поставена обществена цел

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 96. 96 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#95] от "grosso modo":

  "Не че самият той не е талантлив,..."

  Нямам идея дали е талантлив, но подобни идиотщини как всеки сам можел да се извади от блатото дърпайки връзките на обувките си са толкова малоумни, че няма накъде повече.

  Ако подобни екземпляри са талантливи, те определено са някъде в аутистичния спектър.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 97. 97 Профил на anti-vaxxer
  anti-vaxxer
  Рейтинг: 1595 Весело

  До коментар [#96] от "Ι":

  И аз предполагам, че става дума за изолирани от действителността хора, които вьпреки всичко се нуждаят от комуникация, било тя и виртуална.

  https://bit.ly/2MWZbWQ
 98. 98 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 328 Весело

  До коментар [#94] от "karatista":

  Ама и Вие си пишете едни хумористичне коментари :)
  Разбирам, че пишем във форума на Дневник...ама все пак, хайде поне коментиращите да не падат толкова много, колкото са паднали повечето журналисти тук.

  Как може една страна като Сърбия да е пример за каквото и да е. В Белград все още няма дори метро...

  Сърбия е като Африка на балканите. Инвестрат там в мръсни производства. Няма как да има нови инвестиции за производство на гуми в страна от ЕС.
  Това е една от много големите инвестиции там напоследък.

  Относно това:
  "скоро една тяхна кабеларка купи водещия ни телеком"

  Във въпросната "кабеларка", купила водещия ни телеком, основен собственик е фондът BC Partners.
  Този фонд управлява активи с годишни приходи от над 35 млрд. долара. Общите активи под негово управление са на стойност над 22 млрд. долара.

  И как може това да е позор за управляващите. Та това е частна компания. И то от доста време насам. Сменила е вече не зная колко собственика. какво значание има кой я купува въобще. Дори и да бъше наистина някаква сръбска кабеларка, щом може да извади над 1 млрд. не виждам проблем.

  А ако говорим за макроикономически данни..да ми хвалите Сърбия.
  Това е наистина забавно.

 99. 99 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално

  До коментар [#98] от "rwn":

  Сърбоман, какво да го правиш. Обича сръбското , мрази българското.

 100. 100 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  До коментар [#98] от "rwn":

  И метро ще си построят, както си построиха магистралата до границата преди нас. Както казах, скоро ще им дишаме прахта, докато ние си стоим на едно място

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK