България или Румъния - кой взе повече мерки за хората и бизнеса

България или Румъния - кой взе повече мерки за хората и бизнеса

© Associated PressСеверните съседи имат сериозен проблем с разпространението на коронавируса. Те обаче се отнасят с по-голяма грижа към обикновения човек и бизнеса, пише журналистът Владимир Митев в материал, публикуван от Европейския съвет за външна политика. Акцентите са на "Дневник".


Тази седмица Румъния навлезе в четвърто ниво на извънредното положение, след като бяха потвърдени над 2000 болни от коронавируса на национално ниво. Това означава, че могат да бъдат поставяни под карантина цели градове и области. Това вече се случи в Сучава, където над половината от пациентите в регионалната болница са болни от COVID-19. В Румъния се прилагат по-сурови мерки от България - излизанията навън през деня стават с декларация, в която се посочва целта на напускането на дома, а през между 22 часа и 6 часа на следващата сутрин е забранено движението по улиците.


На този фон вероятно е добре, че в България засега епидемията от коронавируса напредва по-бавно. Особеност на българския "модел" на справяне с кризата обаче е, че социално-икономическите мерки са по-слабо изразени, отколкото в редица европейски страни, включително в северната ни съседка. Това може да прилича на останка от все още силната управленска инерция да се поддържа балансиран бюджет и София да се стреми към еврозоната. Но както посочва самият управител на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за "Нова телевизия", заветната цел - чакалнята на еврозоната, се отлага в настоящите условия...
Така или иначе българското правителство засега е пестеливо със социалните мерки. Липсват такива за дългосрочно безработни, за над 215 хил. самоосигуряващи се. Не е ясно и доколко ще бъде подпомогнато трайно потреблението. До момента България се крепеше на търсенето в Западна Европа и на нарасналите възможности на градската средна класа, но широки слоеве се чувстваха маргинализирани. Вдъхновение за мерки - не само за уязвимите групи, но дори и за бизнеса, който е основният получател на подкрепа у нас, може да се вземе от Румъния.


Да започнем с бизнеса. В Румъния средните предприятия ще могат да се възползват от изгодни кредити, гарантирани до 80% от държавата. Максималната им стойност, ако се ползват за работа, е до 5 млн. леи (1.02 млн. евро), а ако се ползват за инвестиции - до 10 млн. леи (2.04 млн. евро). За микропредприятията гаранцията достига 90% от финансирането. Кредитната линия може да достигне до 500 хил. леи (102 хил. евро) за микропредприятията и 1 млн. леи (204 хил. евро) за малките предприятия. Министерството на финансите ще субсидира на 100% лихвите за гарантираните по този начин кредити. Лихвените плащания


ще бъдат субсидирани от момента на отпускане на кредита


до 31 март 2021 г. Периодът на гарантиране на кредитите ще бъде 36 месеца с възможност за удължаване с още 36 месеца. За кредитите с цел инвестиция периодът ще е 120 месеца.


Междувременно капиталът на Българската банка за развитие бе увеличен с 500 млн. лева (255.7 млн. евро), с които ще се отпускат заеми на търговските банки и ще се дават безлихвени кредити на затруднени бизнеси срещу залог на акции за собственост в тях. ББР ще отпуска кредити по "значително облекчени", но неясни към момента условия. Също като в Румъния държавната Българска банка за развитие гарантира до 80% от кредитите. До 20% се гарантират от търговските банки.


България или Румъния - кой взе повече мерки за хората и бизнеса

© Associated Press


Румънският Сенат одобри на 31 март 2020 г. закон, според който физическите лица и фирмите могат да отложат плащането на фактурите за комунални услуги (вода, ток, природен газ, почистване, телефони, интернет и кабелна телевизия) за период от три месеца от влизането в сила на закона. След това ще платят поетапно за период от 12 месеца тези сметки без лихви и наказания за забавянето.


Освен това се слага таван на цените на лекарствата, санитарните материали, медицинските консумативи в размер на 10% над производствената цена за производителите и на 10% над цената на производителя за дистрибуторите. Слага се таван и за цените в магазините на хранителните продукти от минималната потребителска кошница по същия принцип. В добавка в Сената бе депозиран законопроект, според който живущите, фирмите, самонаетите професионалисти, държавните институции и юридическите лица, чиято дейност е била прекъсната или възпрепятствана от прилагането на закони на държавните институции във връзка с извънредното положение,


ще бъдат освободени от плащането на наем за недвижимите имоти,


регистрирани като седалища или месторабота. Дори и в момента съгласно извънредно постановление на правителството малките и средните предприятия със сертификат за извънредното положение, издаден от Министерството на икономиката, енергетиката и околната среда, могат да отложат плащането на наема за помещенията си - ако те са седалището им или вторични седалища.


В България представители на бизнеса се оплакват, че трябва да плащат наеми, а нямат икономическа дейност, от която да генерират приходи. Проблем с наемите ще имат и наемателите, озовали се в безработица.


Българското правителство обяви икономически пакет от 4.5 млрд. лева. Основна мярка в него е схема за покриване на 60 процента от осигурителния доход по заплатите, изплащани от работодатели, които преживяват свиване на оборотите си (схемата е за над 1 млрд. лв. - 511 млн. евро). 50 млн. лева (25.56 млн. евро) ще бъдат дадени еднократно за великденски добавки на пенсионерите с най-ниски доходи, което няма да им даде трайна сигурност. 200 млн. лева (102.22 млн. евро)


ще бъдат дадени за безлихвени потребителски кредити до 1500 лв. (766.66 евро)


за хора в неплатен отпуск. Половин милиард лева (255.7 млн. евро) ще бъдат разпределени между министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на здравеопазването за допълнителни възнаграждения заради допълнителните им функции във връзка с пандемията.


"Социалният министър Деница Сачева информира, че ще бъдат заделени 20 млн. лв. (10.22 млн. евро) за социалния патронаж, с които ще бъдат обхванати 12 хил. души, които се нуждаят от доставки на храна, лекарства и допълнителни социални услуги. Ще бъдат раздадени до 1500 тона пакетирани хранителни продукти", пише сайтът на радио "Свободна Европа". Предвижда се отлагане на плащането на данъци до 30 юни 2020 г., което се оценява на по-малко 600 млн. (306.66 млн. евро) лева в бюджета - пари, оставащи на разположение на хората. 500 млн. лева (255,55 млн. евро) са за Българската банка за развитие, като се очаква те да породят заеми за 2.5 млрд. лева.Така че всъщност сумата е около 2.8 млрд. лева (1.43 млрд. евро), или 2.3% от БВП за 2019 г., докато тя става 4.5 млрд. лв. с мултипликационния ефект от заемите.


България или Румъния - кой взе повече мерки за хората и бизнеса

© Associated Press


В Румъния обявеният до момента пакет за стимулиране на икономиката и подкрепа на гражданите е в размер на 30 млрд. леи (6,21 млрд. евро), или 2,6% от БВП за 2019 г. Очакваният мултипликационен ефект е 100 млрд. леи (20,68 млрд. евро). Финансовият министър Флорин Къцу обяви, че само за изплащане на заплатите на очакваните 1 млн. души в състояние на техническа безработица (със замразени договори заради невъзможност на предприятията им да функционират) държавата има ресурс да плаща по 4 млрд. леи (830 млн. евро) месечно "за повече от месец". Правителствено постановление предвижда за периода, в който трудовият договор е замразен по инициатива на работодателя заради временно прекратяване на дейността, поне 75% от базовата заплата по индивидуалния трудов договор да се заплаща по линия на обезщетенията за безработица, но не повече от 75% от средната брутната залата.


Т.нар. оторизрани физически лица (самонаети) и хора с бизнес, в който работят само те, ще могат да ползват минимална работна заплата при спиране на дейността си. Предвижда се възстановяване на ДДС на стойност 9 млрд. леи (1.86 млрд. евро), болнични за 2.7 млрд. леи (560 млн..евро) и други плащания от бюджета. Къцу заяви и че само министерството на здравеопазването е получило до края на март допълнително 1.7 млрд. леи (350 млн. евро) във връзка с борбата с коронавируса. Плащането на данъците за жилище, земя и кола е удължено до края на юни 2020 г.


Министърът на европейските фондове Йоан Болош посочва няколко начина, по които Румъния ще подкрепя своите граждани със социално-икономически мерки. Фонд с размер 300 млн. евро ще се използва за разходите за заплатите на хора в техническа безработица. Медицинското оборудване и защитните облекла също ще бъдат закупени с европейски пари, които възлизат общо на 350 млн. евро. Ще бъде


оказана финансова подкрепа на интензивните отделения,


която според различни варианти ще възлиза на сума между 135 млн. евро и 250 млн. евро според броя легла, които да бъдат добавени към тези отделения. И не на последно място ще бъдат подкрепени разходите за социални работници. 1000 асистенти ще обслужват 100 000 възрастни хора без доходи, намиращи се в самоизолация. Ще бъдат дадени и 250 млн. евро за пакети за лична хигиена и храни за хора с доходи под средния - 1,1 млн души.


Междувременно в средата на март 2020 г. бе обявено, че България ще разполага с общо 1.358 млрд. евро европейски средства за справяне с епидемията и нейните социално-икономически измерения. От тях 812 млн. евро ще дойдат от специален фонд на ЕС за борба с коронавируса. Не е съвсем ясно как ще бъдат използвани европейските средства. Засега има индикации, че с тях ще се закупува медицинско оборудване, защитни материали и ще се доплащат по 1000 лв. на медицинския и немедицинския персонал на първа линия на битката с коронавируса.


В България бе въведена забрана за запорите и извежданията от домовете, извършвани от частните съдебни изпълнители. В Румъния въводите във владение също са спрени освен в случаи, в които изгонените имат къде да живеят в условията на пандемия. Бе утвърдено да може да се замрази изплащането на кредити по желание на длъжника независимо дали е физическо или юридическо лице. Там още в началото на извънредното положение бе позволено на единия от двамата родители или на единствения родител, когато това е казусът в семейството, да ползва свободни дни, за да гледа детето в условията на затворени учебни заведения. Свободните дни се заплащаха на 75% от обичайната му заплата без получаваната сумата да надвишава 75% от средната брутна заплата.


Списъкът от мерки в двете страни не е напълно изчерпателен, но позволява да се добие представа за правителствените действия в условията на епидемия от корона вирус и социално-икономическа криза. Кризата и в двете страни тепърва ще се задълбочава. В Румъния кривата на заразените расте стръмно. В България обаче изпитанието за гражданите е не е само свързано с физическото здраве, но и със социално-икономическата и психическата сигурност. Никой не отчита в статистиката за епидемията драмата на здравите, но социално слаби българи.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (54)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8517 Неутрално
 2. 2 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 406 Неутрално

  е, и? румънските римляни бяха по-силно представени в римските римляни и от там по-големия процент заболели. както се казва: всичи пътища водят към рим и обратно.

 3. 3 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3206 Любопитно

  Засега единственото сигурно е, че се справяме по-добре от румънците със заразата.
  За икономическите мерки е рано да се говори - нито една от тях все още не е приложена, не е ясно и какъв ще е ефектът. Да обещаеш е едно, а да дадеш и да има полза от него - съвсем друго, поне според мен
  Най рано в края на годината ще видим коя икономика се възстановява по-бързо.

 4. 4 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  ЦИТАТ : "българското правителство засега е пестеливо със социалните мерки. Липсват такива за дългосрочно безработни, за над 215 хил. самоосигуряващи се."
  Малкият бизнес е в кома = Време е да помислим за Бългрия ... след ГЕРБ !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 5. 5 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 406 Неутрално

  ЦИТАТ :Време е да помислим за Бългрия ... след ГЕРБ !
  —цитат от коментар 4 на dark'star


  след герп няма България, има Задунайская губерния

 6. 6 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 954 Неутрално

  Чета в 24часа, според Тренд, Мунчо и Корнела имали по 17 % одобрение!
  Мунчо получил уплах. Да му баят у съседното село!

  Машини прости, народ неук.
 7. 7 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1434 Неутрално

  До коментар [#3] от "boevbisser":"За икономическите мерки е рано да се говори"

  Очевидно че е рано, особено ако тя липсва а колкото до обещаното и даденото нещата отиват като на сиганска сватва!

 8. 8 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2584 Неутрално

  ЦИТАТ : "българското правителство засега е пестеливо със социалните мерки. Липсват такива за дългосрочно безработни, за над 215 хил. самоосигуряващи се." Малкият бизнес е в кома = Време е да помислим за Бългрия ... след ГЕРБ !
  —цитат от коментар 4 на dark'star


  За дългосрочно безработните какви мерки предлагаш?! Да им се даде безплатен хамак, шезлонг и чадър ли? Да оня ден търсеха работници под дърво и камък!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 9. 9 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2184 Неутрално

  Автора списва ли и за "Дойче Веле"?
  Доста познат ми е стила.

 10. 10 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Не знам как се справя Румъния, приятели, но Румъния има 4 пъти повече население от България и си е доста по-голяма държава.
  Обаче от няколко дни мажоретките от ГЕРБ ми дават налудничави примери. Първо един от троловете им разправяше как България се справяла много по-добре от САЩ при положение, че нямат никаква база за сравнение двете страни.
  А вчера една госпожа се опитваше да ми обясни колко много по-добре сме били от Румъния икономически по време на ГЕРб. Питах я по какъв критерии ги изчислява това "по-добре" като погледнато от гледна точка на GDP, минимашна работна заплата и икономически растеж Румъния е много по-напред тя ми заяви, че ги гледала нещата през "комплексен" критерии". Когато я попитах какъв е тоя "комплексен критерии " не можа да ми отговори?

 11. 11 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2184 Неутрално

  Първо един от троловете им разправяше как България се справяла много по-добре от САЩ при положение, че нямат никаква база за сравнение двете страни.
  —цитат от коментар 10 на Александър


  Има база за сравнение - броя на болните в болниците.

 12. 12 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 406 Неутрално

  [quote#11:"atmanpg"][/quote]

  абсолютно, относително, или както дойде?

 13. 13 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  За дългосрочно безработните какви мерки предлагаш?! Да им се даде безплатен хамак, шезлонг и чадър ли? Да оня ден търсеха работници под дърво и камък!
  —цитат от коментар 8 на lz2


  Работниците НЕ РАСТАТ ПО ДЪРВЕТАТА !!! Квалификация се придобива бавно, а трудови навици се създават с поколения ... Тия от "бизнеса" ДА СА МИСЛИЛИ .!.
  :-) нали пъдеха и не плащаха заплати ... сега за какво са им притрябвали работници ?
  Не им ли мина през ума, че работниците после са им и КЛИЕНТИ ...

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 14. 14 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2184 Неутрално

  абсолютно, относително, или както дойде?
  —цитат от коментар 12 на lpi31580057


  Относително капацитета на болниците.

 15. 15 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Неутрално

  Хората са изнервени и всяка информация се тълкува.... нервно.
  Да видим какво се случва дотук.
  Всеки ден всяка държава или човек решават ИЛИ - ИЛИ.
  Или продължаваме да работим и да се срещаме като в Швеция, или налагаме карантина като в България.
  Само че в Швеция болните се увеличават, а в България икономиката тръгна надолу и хората вият. В Швеция също вият, ама за друго.
  Проблемът е, че искаме хем здрави хора, хем бумтяща икономика. Е, няма.
  Статията за Румания директно се проектира върху нашите проблеми.
  Ясно, хората с карантина стигнаха два милиарда - какво правим сега?
  Или подпомагаме всички и вземаме заеми, или подпомагаме малко без съществено увеличение на дълга. Ааааааа..... и така не може.
  А държавата е като семейството. Колко семейства имат сериозни резерви? Заем?
  Какво правите, когато сте на зор?
  Отговорът е - мрънкаме.

  Еретик
 16. 16 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 406 Неутрално

  [quote#14:"atmanpg"][/quote]

  е, това е голяма дъвка. капацитета може да се увеличи за часове и дни. не е константа.

 17. 17 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Неутрално

  До коментар [#10] от "Александър":

  "Румъния има 4 пъти повече население от България и си е доста по-голяма държава."
  ============
  Големината май не е от особено значение.
  България е по-голяма от Люксембург. Русия е по-голяма от България. И?

  Еретик
 18. 18 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#17] от "Костадин Иванов":

  Тва е вирус. Колкото по-голямо население толкова по-лесно и бързо ще се разпространи.

 19. 19 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#8] от "lz2":

  Във Великобритания, Консервативното дясно правителство плаща 80% от заплатите на работниците.
  https://www.bbc.co.uk/news/amp/business-51982005

 20. 20 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 354 Неутрално

  Има база за сравнение - броя на болните в болниците.
  —цитат от коментар 11 на atmanpg


  На ТРЕТО място сме в СВЕТА по коефициент на СМЪРТНОСТ, трол гробаджийски! Хората не стигат до болницата!
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_mortality_rate

  I shave with Occam's razor
 21. 21 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  щели да налагат 50 % български стоки по магазините :-) и 90 % да направят българските стоки = пак НЯМА ДА КУПУВАМ БЪЛГАРСКО, защото български работодатели са ме пъдили от работа и не са ми плащали заработени заплати .!. сега аз съм КЛИЕНТ и АЗ решавам на кого да си дам левчето - за каво съм им притрябвал сега ... нали "на портала чакат"

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 22. 22 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Неутрално

  И малкото останали работни в България ще си заминат след тая пандемия. За туристическия сезон и кво ще стане с него да не говоря.
  Само ще се раздадат едни пари на обръчите от фирми близки от властта и тва ще са мерките, които шайката ще предприеме.

 23. 23 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1862 Разстроено

  До коментар [#22] от "Александър":

  Мерките са ясни - 60/40. От тях 60% за ДП и 40% за близките обръчи на Методиев.
  Справка - ББР и заемите за колекторски фирми...

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 24. 24 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 266 Неутрално

  Поредните социалистически ревове кой да даде повече на "народа: гарнирани с плюнки по България. На тоя само името му българско, я е някой влах, я ромлянин.

 25. 25 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 266 Неутрално

  До коментар [#22] от "Александър":Мерките са ясни - 60/40. От тях 60% за ДП и 40% за близките обръчи на Методиев.Справка - ББР и заемите за колекторски фирми...
  —цитат от коментар 23 на mitko11


  И в пандемия боклика и е боклик.

 26. 26 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":
  За бизнеса на нашите хора, определено по добри мерки взе българския олигархичен модел.

  ум море, глава шамандура
 27. 27 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  До коментар [#8] от "lz2":
  никога не са търсили работници, търсеха си роби да им работят за без пари

  ум море, глава шамандура
 28. 28 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 733 Неутрално

  В Румъния положението е направо изпуснато (жена ми е оттам и знам от първа ръка), така че сега мерките са по-строги от нашите и съответно повече бизнеси не работят.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 29. 29 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1424 Весело

  До коментар [#17] от "Костадин Иванов":
  пич, размера винаги има значение Ако не вярваш питай жената до себе си.

  ум море, глава шамандура
 30. 30 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1424 Весело  До коментар [#23] от "mitko11":
  Мите не ги разбираш нещата бате. А те са прости като гербер.
  Значи купуват се дълговете на две от трите банки които не минаха стрес тестовете на ЕБ, финансовото им състояние се изчиства като на момина сълза, влизаме бодро в валутния механизъм и продължава бодряшкото теглене на кредити до като поне не настигнем съседите със сиртакито. Разбира се парите са при правилните хора, да не стават някакви грешки , революции и подобни простотии.

  ум море, глава шамандура
 31. 31 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Те хубаво ще дават, ама защо авторът не е написал и откъде ще вземат пари :) Щото още преди това бяха на огромен дефицит, а кредите дето взимат са с огромни лихви, сега на колко дефицит ще отидат, 10%?

 32. 32 Профил на Petio Petkov
  Petio Petkov
  Рейтинг: 84 Неутрално

  До коментар [#2] от "lpi31580057":

  По-конкретно - румънците в Италия са близо 1,2 милиона души. В Испания е 669 000, а във Франция - почти половин милион. Оттук и по-големия брой заразени чрез завърналите се в страната.

 33. 33 Профил на enderchr
  enderchr
  Рейтинг: 239 Неутрално

  Да ви подскажа едната разлика с Румъния, която прави по-голямата подкрепа за Румъния възможна? Централна банка, която може неограничено да печата пари в Румъния, а при нас не може. Защото при тази криза всички държави така се финансират в момента, но ние не можем. Ако сега бяхме част от еврозоната например за 2020 година щяхме да получим по този начин 11 милиарда евро (толкова държавен дълг щеше да бъде изкупен от БНБ и ЕЦБ на база на процентното ни участие в капитала на ЕЦБ) и пари щеше да има за всички и за всичко. Но сега няма и няма как да има в такива размери и по този начин. Знаете на кой да благодарите, че не сме още в еврозоната нали?

 34. 34 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5904 Неутрално

  Човешкият живот е по-ценен от всякакви пари и от всякакъв алъшвериш! В това похвално слово за Румъния, виждаме едно изречение в началото, свенливо казващо, че положението с пандемията там хич не е розово, а после четем дълги хвалби само за пари, пари, пари... Засрамете се, сребролюбци! Пак ли ще слушаме охранени лелки с разширени очи, крещящи "Кой ще ни даде пари"?
  КОВЧЕГ, ДЖОБОВЕ НЯМА!!!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 35. 35 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2345 Неутрално

  До коментар [#11] от "atmanpg":

  Разликите с Румъния са огромни ,там се заразиха безхаберно цели болници ,вкл и тази в Сучава с над 200 заразени медици на веднъж ,там липсват основни защитни средства за медиците ,напр дават им една маска и една защитна мантия на седмица , пълна анархия в организацията на здравните заведения ,за разлика от нас са мобилизирали военно медиците ,но нищо не им е доставено за защитата им ,затова голям процент от болните са медици , епидемията е изтървана в два окръга ,същите са карантинирани напълно ,но това не спира заразата за сега , икономическите им мерки са много по добри от нашите ,но там нещата явно ще протекат по сложно и по тежко , за разлика от нас ,а ние с много по малко средства ,ще постигнем по добри резултати от тях и ще излезем по бързо от пандемията при всички случаи в пред вид многото болни и загинали там .

 36. 36 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 406 Неутрално

  До коментар [#2] от "lpi31580057":По-конкретно - румънците в Италия са близо 1,2 милиона души. В Испания е 669 000, а във Франция - почти половин милион. Оттук и по-големия брой заразени чрез завърналите се в страната.
  —цитат от коментар 32 на Petio Petkov


  това имах предвид

 37. 37 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1738 Неутрално

  Със сигурност има много какво да се направи за бизнеса и работните места, нашите мерки често са трудни за прилагане и носят доста противоречив характер - "изцепката" ако думата е приложима на това долно човече Мавродиев, засужава не уволнение а арест, разследване и отнемане на всичко що може да се намери на негово име.
  И това да беше изключение, а то цяло кТБ "проспаха" цацаровци, БНН управа, финансов надзор, КПМГ с техните одити и все още продължаващите кражби на остатъците и обезеченията на банката.
  Но радостта Гешев, прави археологически разкопки на терена на Кремиковци - човека си има приоритети.

 38. 38 Профил на dohco
  dohco
  Рейтинг: 496 Неутрално

  Който не му харесва тук - да заминава за Румъния...
  Който не е ходил в Румъния - ще му кажа, че не са цъфнали и вързали...

  Най-добрите неща в живота идват безплатно...
 39. 39 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2184 Неутрално

  До коментар [#33] от "enderchr":

  Аха!
  Спомням си как Виденов по този начин увеличаваше парите в държавата.
  Хайде няма нужда!

 40. 40 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 597 Неутрално

  Автора списва ли и за "Дойче Веле"?Доста познат ми е стила.
  —цитат от коментар 9 на atmanpg


  Тцъ. Никакъв шанс няма да списва там. Много-добре познава Румъния, от там нататък интересите му съвсем не се вписват с реакционна медия като ДВ.

  over the under
 41. 41 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2184 Любопитно

  За наша радост се справяме по-добре от Румъния....Колкото до икономиката ....надявам се че ще излезем по-бързо и безполезнено от кризата...За разлика от Румъния имаме валутен борд ....

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 42. 42 Профил на magnas
  magnas
  Рейтинг: 696 Гневно

  От мерките, които се вземат сега в икономиката зависи след кризата коя държава ще стартира силно и ще набере конкурентни предимства.
  Непрекъснато забравяме, че управляването на държава е състезание.
  Но не състезание чие правителство ще открадне повече.
  Това състезание е за привличане на инвестиции, за вдигане на доходи, за качество на живот, за перспективи за децата ни, оттам за бъдещето на държавите!

 43. 43 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2184 Неутрално

  е, това е голяма дъвка. капацитета може да се увеличи за часове и дни. не е константа.
  —цитат от коментар 16 на lpi31580057


  Щом държиш да се правиш на ударен - твоя си работа.

 44. 44 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4497 Весело

  До коментар [#5] от "lpi31580057":

  "след герп няма България, има Задунайская губерния"

  ГЕРБ е като слънцето и въздуха за всяко живо същество! 🤣😂

 45. 45 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4497 Весело

  Автора списва ли и за "Дойче Веле"?Доста познат ми е стила.
  —цитат от коментар 9 на atmanpg


  Явно много обичате да четете Дойче веле! Щом успявате да оцените дори стила! 😂🤣

 46. 46 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#35] от "edin drugii":

  В Белгия между другото ситуацията е подобна.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 47. 47 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#35] от "edin drugii":

  В Белгия между другото ситуацията е подобна.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 48. 48 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4497 Любопитно

  До коментар [#25] от "Червен дисибар":

  "И в пандемия боклика и е боклик."

  Ти ли си "боклИка?!

 49. 49 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8064 Неутрално

  Нищо подобно. В цяла Европа няма по загрижен от Борисов.

 50. 50 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1424 Любопитно

  До коментар [#33] от "enderchr":
  не мога да разбера хората които се радват на дълг, толкова ли са ви проити мозъците не разбирам.


  ум море, глава шамандура
 51. 51 Профил на o s
  o s
  Рейтинг: 497 Неутрално

  [quote#20:"Сахаров"][/quote]

  Статистиките никога не могат да ти покажат реалността без контекста им.
  От това се вижда, че целият бивш Източен блок има по-високи нива на смъртност - дали не е свързано с емиграцията? Я помисли....Когато умира 1 човек, а 5 се изнасят какво мислиш ще е съотношението, например? И обратното - в Западна Европа, Щатите, Канада и др. има ниски нива на смърност - огромни пространства с огромен прилив на движение и новодошло население, съответно на всеки 1 умрял човек - идват още 5-6 човека съвсем грубо казано. А има и още едно съображение - субективността на поднесените данни в зависимост от подадените такива спрямо държавите....
  Следващо съображение е - смъртност-раждаемост - при народите с голяма раждаемост ще получиш друго съотношение..

  Но твърдението ти "хората не стигат до болницата" е чиста демоагогия.....Без дори да имам отношение към която и да е партия в България....

 52. 52 Профил на тракиец
  тракиец
  Рейтинг: 297 Любопитно

  Румъния е със сигурност доста по-напред. Лятото, докато се препичах на плажа. съседи ми бяха семейство на румънски учител. Човека говореше много добре руски и се разбирахме чудесно, въпреки,че ми направи впечатление,че на моменти минавахме на английски без да се усетим. Та коментирахме живота в България и Румъния, оказа се ,че имаме ужасно много общи неща и прилики, но основната разлика беше това, че Румъния има целенасочена държавна политика към хората си . Простичък пример е държавната помощ при закупуване на нов автомобил, произведен в Румъния. Една нормална Дачия или Рено на обикновения човек им излиза около 10 х.лева( с климатик). Отделно системата на помощите за деца е по различна, по справедлива и практична. И там има корупция ,но ги ловят и затварят, а не да ги повишават и да ги правят посланици. Щом един учител и една собственичка на малко магазинче, с две деца, могат да си позволят да имат нова кола, жилище от 150 кв. на ипотека и да ходят всяка година по два пъти на почивка в Гърция, без да пести...

  O sancta simplicita!
 53. 53 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Неутрално

  До коментар [#29] от "DonKey Hot":

  "пич, размера винаги има значение Ако не вярваш питай жената до себе си."
  ===============
  Ами тогава.... давай към Русия!
  Не вярвах, че някой път ще пратя някого натам, но малък Люксембург осигурява по-добър стандарт на гражданите си от по-голямата България и най-голямата Русия.
  Размерът има значение, ако можеш да го ползваш. Зтова харесвам големи коли. А ти закарай жена си при слона, ще умре от скука.

  Еретик
 54. 54 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3760 Неутрално

  До коментар [#52] от "тракиец":

  "Простичък пример е държавната помощ при закупуване на нов автомобил, произведен в Румъния. Една нормална Дачия или Рено на обикновения човек им излиза около 10 х.лева( с климатик"
  ==============
  Форумна практика е да се хвали Румъния. Не мисля, че я познавам достатъчно, но откъм пътища и коли не ми я хвали.
  Коя точно Дачия излиза 10 000 наши лева? Дори и най-наточената не сменям за старото си Волво. Ходих да карам по проходите, напъват се, малеят, пречат, а уж отиват да карат, напъват се...
  Ако фетишът е важен - да скъсаш найлоните, купи си оттам. Да не сравнявам други неща.

  Еретик
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK