Канцлер или канцлерка Меркел - защо в България жените са наричани с мъжки съществителни

Канцлер или канцлерка Меркел - защо в България жените са наричани с мъжки съществителни


В Германия тя е "канцлерката Меркел", а в България - "канцлерът Меркел". Защо в България масово се е наложила мъжката форма и за женските длъжности и професии, попитахме филоложката Павлина Върбанова. Павлина Върбанова е създател на онлайн справочника за правопис, пунктуация и граматични правила в българския език "Как се пише?". С нея разговаря Александър Андреев:


Професорка, депутатка, министърка - тези и други съществителни от женски род често предизвикват препирни в България. Нека да започнем с въпроса как специалистите наричат това явление.


- Да, вече преминахме критичната точка и спорим за това дали жените да бъдат наричани със съществителни от женски род. За лингвистите проблемът всъщност е маскулинизацията, т.е. употребата на съществителни от мъжки род за назоваване на жени. В кои случаи една жена е депутат или министър? Кои са факторите, които ни пречат да я наричаме депутатка или министърка? Ако употребяваме съществителни от женски род, това принизява ли личността, звучи ли обидно за нея?
На всички тези (а и на още много други) въпроси, свързани с маскулинизацията, аз лично нямам категорични отговори - но и цялата ситуация относно "женските" и "мъжките" названия (както ще ги наричам тук, макар лингвистично това да не е коректно), е доста несигурна и лабилна в момента.


В речниците на българския език, а и в автоматичните коригиращи програми няма яснота кои съществителни, обозначаващи най-вече професия, длъжност или титла, имат женски род и кои нямат. Съществуват ли някакви правила в българския език?


- Неведнъж съм получавала по имейла въпроси от типа на "Има ли официално дума колежка?". Като че ли хората си мислят: "Тази дума аз си я знам, обаче, ако я кажа или напиша, как ще изглеждам в очите на другите?". Тоест стигаме до публичната реч, до книжовните употреби на думите, до правилата.


Регламентирани правила на практика липсват. А когато няма ясни правила, знаем до какво се стига - най-малкото до несигурност: може така, но може и иначе.


На какво все пак да се опрем в момента?


- Със сигурност думи като министър, директор, председател, кмет са задължителни за официално-деловия стил при адресиране и в обръщения към жени. Когато например пишем заявление или говорим на публично събитие, винаги употребяваме "До Директора на" или "Уважаема госпожо министър". Може да се опрем и на Официалния правописен речник на българския език, в който са включени думи като директорка, председателка, кметица, колежка, депутатка


Няма наложено вето върху тях, но женските названия са в явно отстъпление в езика на медиите например.Един от новинарските сайтове, които следя, има ясно определена линия - за жените се използват мъжки названия. Затова наскоро се изненадах, че една китайска журналистка беше наречена точно журналистка, а не журналист. Дадох си сметка обаче, че причината за тази употреба вероятно е от друго естество - китайското име не дава представа на българския читател дали е женско или мъжко.


Това означава ли, че употребата на женски и мъжки думи зависи от конкретната ситуация?


- Разбира се. Зависи и от конкретната ситуация, и от много - наистина много - други фактори, които няма как дори да изброя в това интервю. Нека да дам един пример за това, че предпочитанията към женската или към мъжката дума варират дори в зависимост от синтактичната ѝ служба в изречението.


Скоро проведох непредставителна анкета в Туитър и резултатите са следните: в изречението "Режисьорката/Режисьорът Ана заяви" 53% от участниците биха употребили женския вариант, докато в изречението "Ана е режисьорка/режисьор" този процент спада до 30.

 • Когато думата е приложение към подлога, който е женско име (в първия случай), синтактичната връзка е по-здрава и езиковото съзнание не е толкова склонно да жертва съгласуването по род; когато обаче думата е по-отдалечена и вече е част от съставното именно сказуемо (във втория случай), дисонансът не е толкова силен и употребата на мъжко съществително е приемлива.

За да съм честна, за себе си бих могла да кажа и "Аз съм филоложка", и "Аз съм филолог"; категорично обаче бих предпочела "филоложката Павлина Върбанова".


За един неспециалист изглежда видимо с просто око, че по-обикновените професии по-безпроблемно се поставят в женски род: перачка, готвачка, чистачка. А може би и професиите, в които жените отдавна са навлезли - лекарка например? Какво е Вашето професионално усещане като филоложка?


- Бих потвърдила това наблюдение. Колкото по-нисък е престижът на дадена професия, толкова по-трудно се поддава на маскулинизация нейното женско название. Напоследък ставаме свидетели на нещо, което не бях очаквала - отстъплението на отдавна утвърдени думи като лекарка и учителка от публичната реч и заменянето им с лекар и учител за означаване на жени.


Мисля, че това показва стремеж към издигане (или защитаване) на престижа на тези професии - доколкото езиковото съзнание свързва престижа с мъжкия род и с мъжкото начало изобщо. Би било интересно да проследим докъде ще стигнем в тази посока.


Всъщност езиков ли е този проблем или по-скоро социален? Може би обществото трябва постепенно да си изработи необходимата нагласа? Когато Меркел беше избрана за пръв път, и в Германия (независимо че в немския тази тенденция е доста по-стара) имаха трудности да я наричат канцлерка. И дали през думите наистина върви дискриминация на жените, или това е само фантом?


- Със сигурност проблемът не е само езиков. Социалните му аспекти са не по-малко важни, но аз не бих си позволила да навлизам твърде много в непознати води. Ще кажа само, че лансирането на мъжките названия в публичната реч води до постепенното и неусетно отвикване да употребяваме женските им съответствия. И това е естествено: колкото по-рядко срещаш една дума, толкова по-необичайна и странна ти се струва тя, съответно толкова по-малко склонен си самият ти да я кажеш или напишеш.


Дали има дискриминация на жените? Лично аз не усещам такъв процес, който да се прокарва чрез маскулинизацията. Може да прозвучи парадоксално, но си мисля, че тъкмо маскулинизацията е начин в българския език да се постигне изравняване между мъжете и жените чрез употреба на универсално - в случая мъжко - название. Аз бих предпочела изравняването да става по друг начин: чрез паралелната употреба на равностойни женски названия.


Само че в езика не става това, което искат или харесват лингвистите.


Журналистката Ан Фам цитира пример от българските медии, който е много показателен: "Премиерът на Нова Зеландия роди момиченце". Звучи конфузно наистина - особено ако не знаеш, че премиерът е жена. Не се ли налага в такива случаи да се използва дума от женски род?


- Имам два отговора на този въпрос. Първият е критичен и дори осъдителен. Според мен е възможно причината за употребата на премиерът да е била от друго естество - да се привлекат повече читатели, които да отворят статията. Ако не е така, аз поне бих се запитала: наистина ли на автора това заглавие му звучи добре? И в маскулинизацията трябва да има мярка. Иначе стигаме до такива случаи, които бих окачествила като проява на лош езиков вкус.


За мен не по-малко дразнещи са примери като "Министър-председателят е била прегледана в местна болница" (бившата полска премиерка Беата Шидло). Щом като толкова желаете да употребявате мъжки думи, поне си направете труда да редактирате и да спазвате съгласуването по род.


Канцлер или канцлерка Меркел - защо в България жените са наричани с мъжки съществителни


Вторият отговор е обяснителен и вероятно отрезвяващ. Маскулинизацията в нашия език е толкова напреднала, че заглавието за премиера, който е родил, вече в някаква степен е приемливо поне за част от българите.

 • И понеже тук читателите може да се усъмнят в моето здравомислие, ще посоча резултатите от една анкета, публикувани в изследването "Новите феминални названия в българския език". Неговата авторка Ванина Сумрова е дала на участниците възможност за избор между два варианта в следното изречение: "Лейтенант/Лейтенантка роди момиченце в гарнизона". Резултатите са почти 50:50. Според Сумрова в този случай "нормата изисква маскулинизация, а контекстът я изключва". Макар анкетата да е непредставителна, аз не бих предположила, че половината от участниците ще изберат лейтенант в това изречение. Точно това ме кара да си мисля, че употребата на мъжките названия в медиите съвсем не е безпочвена, а отговаря на езиковите нагласи на съществена част от българите.


И накрая, в немския от доста време се търси решение на следващия проблем: за множественото число. Тоест как да се нарича примерно група от лекари и лекарки или депутати и депутатки. Има няколко варианта: с главна буква вътре в думата, със звездичка вътре в думата или с тромавото колежки и колеги. Смятате ли, че българският ще стигне и до тази дискусия?


- Езиковото развитие в последните десетилетия е доста динамично и не бих изключила тази възможност. Но все пак ми изглежда малко вероятна. Мисля, че българките не се засягат и скоро не биха се засегнали, ако заедно с мъжете от своята професионална или друга общност са наричани лекари, учители, депутати и т.н.


Това е обичайно за българския език и е заложено в природата на мъжкия род: той може да означава и двата пола, особено във формите за мн.ч. Ако прочетем или чуем, че броят на учителите в страната е намалял, всеки, чийто майчин език е българският, си представя не само мъжете, но и жените, упражняващи тази професия.


Един от основните фактори за маскулинизацията е точно този - способността на мъжкия род да назовава по-общо, по-абстрактно и в крайна сметка по-неутрално. Ето защо женските названия винаги са маркирани (т.е. по-особени, по-отличителни) в опозициите с мъжките съответствия: професор - професорка; кмет - кметица. Езиковото съзнание отчита, че те са натоварени с допълнително значение, нерядко съдържат пренебрежителна отсянка, и затова е по-внимателно при тяхната употреба, съответно по-безпроблемно е да се използват мъжките варианти.


В заключение бих могла да кажа, че в едно съм сигурна - маскулинизацията ще продължи да ни вълнува и в следващите десетилетия.

Коментари (152)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5361 Весело

  Сега остана да наричаме мъжете с женски имена и всичко ще ни е наред !

  [email protected]
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5361 Любопитно

  По принцип е глупост, особено, ако от името не се разбира, дали лицето е от мъжки или от женски пол - ама нали и половете ще премахваме....

  [email protected]
 3. 3 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1567 Весело

  Борисов знае най-добре .......

 4. 4 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Направо е невероятно, че има хора, които се засягат от подобни дреболии.

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 5. 5 Профил на usernotfound
  usernotfound
  Рейтинг: 35 Неутрално

  как е по-правилно - мъжка или женска патица, или паток/патка?

 6. 6 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Откак се помня в Интернетя канцлерина Меркел я наричам канцлерината Меркел.

  Понеже не чета дойче прессе - да кажат тукашните германофони правилно ли съм постъпвал.
  Да ги успокоя - независимо от съвета им - ще наричам канцлерина Меркел канцлерината Меркел.

 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1617 Неутрално

  Политическата коректност уби Политиката, сега на ред е Разума!!!

 8. 8 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 682 Неутрално

  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya-lacheni-tsarvuli-de-profundis-novata-normalnost-ili-ah-tozi-gaden-penis

  Значи ако изразител на новото "нормално" е Нанси Пелоси, то Тръмп е белокрил ангел спрямо нея. При това Тръмп изобщо не мога да го понасям.
  Въобще докъде се добутахме с извратеното си мислене?

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 9. 9 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1625 Весело

  До коментар [#5] от "usernotfound":

  може да наречеш бика крава. Даже можеш да се пробваш да го издоиш. Ще хванеш нещо, ама няма да е виме.

 10. 10 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 977 Неутрално

  Хайде вкарвайте задължително полово неутрални обръщения и съществителни и да мирясате !

  После да не се чудите , че баретите от Враня съдят МВР заради счупен маникюр!

 11. 11 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1647 Неутрално

  я каква негър с бяла шапка, плетена-сензация.

 12. 12 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 800 Весело

  До коментар [#4] от "Taiga":

  да, направо е невероятно, че има хора, които искат да се изразяват грамотно. :-)

 13. 13 Профил на mnogosamkrasiva
  mnogosamkrasiva
  Рейтинг: 478 Неутрално

  По-авторитетно звучи канцлерът...спор няма.

  Винаги нося нож... в случай, че някой ми предложи торта
 14. 14 Профил на Petio Petkov
  Petio Petkov
  Рейтинг: 48 Весело

  Както е тръгнал светът, да не дойде време пак да избираме между геносе и партайгеносе.

 15. 15 Профил на balla
  balla
  Рейтинг: 555 Весело

  А как е в женски род: "Дреме ми на ..." ?

 16. 16 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1083 Весело

  Женския род на дърводелец според речника е дърводелка, но там поясняват, че това е жената на дърводелеца.
  А жена дърводелец как да и викаме?
  На жените миньори как да им викаме? Ако изобщо има такива, щото феминистките много врещят, ама кирка не хващат.

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 17. 17 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  Според мен, тъй като в българският език има родове, то е логично да е "канцлерка".
  Има езици, където няма родове и там вече е друго. Но то и там никой не твърди, че дадена дума е от даден род. В турският няма родове, даже го няма това дето го има в английският "He" (той), "She" (тя) и "It" (то) . На турски си е "O" (той, тя, то). Та говорил съм с турци и те много се учудват като им кажа, че в българският език има родове за предмети. Те не разбират защо даден предмет е от даден род, а друг предмет е от друг род.

  ДБ=БКП
 18. 18 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1617 Неутрално

  До коментар [#16] от "Taiga":

  Голямо викане пада в североизточната блатно - степна сатрапия!!!

 19. 19 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 532 Неутрално

  До коментар [#13] от "mnogosamkrasiva":

  ами има спор.

 20. 20 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  До коментар [#12] от "хм":

  Канцлер или канцлерка, значението е едно и също, няма неграмотност тук.

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 21. 21 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 977 Неутрално

  Да очакваме ли и от Дружеството за защита на животните петиция срещу половата сегрегация спрямо животни като :

  Лебед
  Плъх
  Славей
  Дрозд
  .......

 22. 22 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Тия си прехвърлят техните проблеми връз нас.

  Ние си имаме не само точно определени лични (малки) имена за мъже и жени, но и покрай бащиното и фамилиното име еднозначно се определя кой какъв е.

  При западняците не е така - пр. г-н Бил Клинтън, г-жа Хилъри Клинтън. По фамилията не можеш ги разпозна.

  -------
  Понякога възникват и недоразумения.
  Преди много години се наложи да водя една оживена преписка с чужбина.
  Фамилията на лицето, с което си разменяхме писма, завършваше на байм - Ошенбайм или нещо подобно. Понеже преписката тръгна по инициатива на насрещната страна, пидписите и пр. реквизити бяха с инициал + фамилия - пр. Р. Ошенбайм.
  Бича си Ази: "Уважаеми г-н Ошенбайм" и не ми трепва окото. След известно време, явно не здържаха нервите на госпожата, което е ПРАВИЛНО!!!, тя деликатно написа не само личното си име + фамилията, но и намекващото отпреде "г-жа"...
  Да ви кажа - когато получих писмото се ИЗЧЕРВИХ и ИЗПОТИХ...
  Ужаст, с една дума!

 23. 23 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 532 Неутрално

  както винаги форума на българския неандерталец не разочрова

 24. 24 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  много интересно интервю, филоложката е доста начетена,

  за мен по приемливо е да има една форма: министър Иванова, лейтенат Маринова, доктор Манева и т.н.

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 25. 25 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 564 Неутрално

  На жените психопати как да им викаме?

 26. 26 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3844 Весело

  "И накрая, в немския от доста време се търси решение на следващия проблем: за множественото число. Тоест как да се нарича примерно група от лекари и лекарки или депутати и депутатки. Има няколко варианта: с главна буква вътре в думата, със звездичка вътре в думата или с тромавото колежки и колеги."?!  "Колежки и колеги" било тромаво?! Другаря Андреев и той се опитал да "блесне", но неуспешно...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 27. 27 Профил на aqua_blue
  aqua_blue
  Рейтинг: 558 Неутрално

  Мога да потвърдя, че е изключително полезен онлайн справочника!

 28. 28 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 842 Весело

  Пиши "то" и да си тръгваме.

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 29. 29 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 977 Неутрално

  До коментар [#23] от "owen":

  Неандерталците са били изместени от Хомо Сапиенс , а българските "неандерталци" са под атака от единствено и само от Хомо-та , без Сапиенс!

 30. 30 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2159 Неутрално

  В Германия едно 12-годишно дете питало женския си родител: "А мъж може ли да бъде канцлерка?"

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 31. 31 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 629 Неутрално

  Патриархално наследство. Още повече 50 години комунистическа диктатура, кояро е родила неграмотници безброй...

 32. 32 Профил на redguy
  redguy
  Рейтинг: 947 Неутрално

  Леле, какво остроумие блика от форумните гении :)
  Обзалагам се, че повечето са прочели заглавието и бързат да блеснат с оригинални и хитроумни забележки. Много от тези, които са прочели статията пък, не са разбрали какво четат.

 33. 33 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2159 Неутрално

  Както е тръгнал светът, да не дойде време пак да избираме между геносе и партайгеносе.
  —цитат от коментар 14 на Petio Petkov


  То времето дойде, въпросът е, че в Германия си има геносе и геносин.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 34. 34 Профил на US Кравария
  US Кравария
  Рейтинг: Весело

  По госпожа Нанси Пелоси строй се и изпалнявай.

 35. 35 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Цитат:
  колежка

  ----
  Добило е гражданственост, но не е така в академичен смисъл...

  Преподавателите в СУ (едно време!) бяха много взискателни и т.к. повечето поназнайваха в една или друга степен латински, затова и натъртваха, че в латинския колега е САМО мъжки род, а производно за ж.р. НЕМА, затова се обръщаха И към Дамите с колега.

  Т.е. колега е обръщание и събирателно за всички - мъже, жени и джендъри (по новите веяния!)

 36. 36 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  "На всички тези (а и на още много други) въпроси, свързани с маскулинизацията, аз лично нямам категорични отговори - но и цялата ситуация относно "женските" и "мъжките" названия (както ще ги наричам тук, макар лингвистично това да не е коректно), е доста несигурна и лабилна в момента."

  ДБ=БКП
 37. 37 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2542 Весело

  "Откак се помня в Интернетя канцлерина Меркел я наричам канцлерината Меркел."

  Тя и баба Костенурка от Атака така я наричаше без да знае ча това е женският род на канцлер на немски, после я светнаха и се отказа от приумицата си!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 38. 38 Профил на US Кравария
  US Кравария
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#32] от "redguy":

  Разбрахме много добре.
  Разцеплението в Америка е по много важни въпроси - расов и полов. Искат и тук да ни го натресат яко.

 39. 39 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Ами няма как да има правило, да ме прощават. Учителка, колежка, директорка и много други са ОК, но канцлерка, лейтенантка и кметица - не. Уважаема г-жо Кметке! Или генералка Тотева... Защо така става - ами езикът си има сложен живот, едно му пасва, друго не. Да, малко е объркващо един път да е едно, друг път - друго, но все пак думите имат и контекст и средноумният читател може да се ориентира и без да го хлопват по главата с термини като "президентка". Всъщност в българския основно определителният член обърква звученето.

 40. 40 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 774 Неутрално

  Явно започват да ни лубрикират за въвеждане на полово неутрални названия.

 41. 41 Профил на Moonshine
  Moonshine
  Рейтинг: 618 Неутрално

  В българския език така стоят нещата.
  Сега авторът да попита някой френски филолог защо във френския език, ако имаш множество от 400 души, между които само 1 (един) мъж, то следва да го (множеството) споменаваш в мъжки род. След това Дойче веле да пуснат едно матерялче колко изостанали и нискокултурни са французите.

  ПП
  Все пак, за да бъда напълно по темата, канцлерка звучи досущ като домакинка.

 42. 42 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5370 Неутрално

  Така пишат журналистите, заради английския.

 43. 43 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 712 Неутрално

  "Лейтенант/Лейтенантка роди момиченце в гарнизона"

  От полу-грамотни хора - толкова.
  Когато бях ученик (много-много отдавна) учителката ни по Български език ни учеше така: За да се изразяваме правино, не трябва да допускаме двусмислици. В мъжки род се посочват длъжности, професии, звания. Когато се набляга на, примерно професията, правилно е да се пише в мъжки род. Когато наблягаш на личността, тогава по-правилно е да съгласуваш.

  Горното изречение би трябвало да изглежда:
  " Лейтенант (военно звание) Роза Попова роди момиченце".

  Сега малко по сложно:
  "Дежурен лекар (длъжност) в поликлиниката беше Д-р Роза Попова. Когато пациентът влезе, лекарката (личност) го покани да седне на стола".
  Дали моята учителка е била права, дали все още е права - не знам.
  Но знам едно. Няма по страшно нещо от полу-грамотния човек.(Я-а-а! как неутрално се получи!)

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 44. 44 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  А може ли "тъпа кърдж. п...а" по друг начин

 45. 45 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#32] от "redguy":Разбрахме много добре.Разцеплението в Америка е по много важни въпроси - расов и полов. Искат и тук да ни го натресат яко.
  —цитат от коментар 38 на US Кравария


  Да го натрисат на който им позволи. Аз доде съм жив ще говоря и ще възприемам света, така както са ме учили баба, дядо, мама и татко. Аз мога и в гората да живея, но това няма да се промени!
  На всички извратеняци един голям среден от мен, и да им кажа, че трябва да ме убият, за да отчетат, че са ме превъзпитали.
  Може и да ме спрат да пиша на всякъде( голяма загуба), но никога няма да им позволя да ми казват какво да мисля.
  Боже, доживях времето да се разочаровам до безкрайност от разврата и извратеността в оялите се западни общества, които са ми били идол и пример за свобода и демокрация в миналото!!
  Диктатурата на демократичния дигитален фашизъм явно вече е новата политическа с-ма.
  Тежко и горко на нормалните мъже и жени!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 46. 46 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Някой има ли представа как в бъдеще ще се пее на новоговор в бъдеще следното:

  https://www.youtube.com/watch?v=MODp3HmYJHM

  https://www.youtube.com/watch?v=T0kQtAiaE98

  и пр.

 47. 47 Профил на Артър Дент
  Артър Дент
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Има и още объркващи примери: когато излизаме заедно с дъщеря ми и жена ми, тримата и ли трите го правим?

 48. 48 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5370 Неутрално

  А обикновените хора си говорят така - министърка, канцлерка, депутатка.

 49. 49 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1407 Неутрално

  как е по-правилно - мъжка или женска патица, или паток/патка?
  —цитат от коментар 5 на usernotfound


  А как е по-правилно- Мъжки и женски кит или пък кит и китка?

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 50. 50 Профил на usernotfound
  usernotfound
  Рейтинг: 35 Неутрално

  Малко хора ще се сетят каква е целта на статията. От далече, по тънката струна на пропагандата се прокрадва внушението за либералното, джендър неутрално говорене...

 51. 51 Профил на usernotfound
  usernotfound
  Рейтинг: 35 Неутрално

  До коментар [#49] от "Dr_Doolittle":

  "Китуза", докторе!

 52. 52 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2646 Весело

  До коментар [#41] от "Moonshine":

  Не споменавай множествено число, че тогава съвсем става мазало.
  И то във всички езици, които имат родове.

 53. 53 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Да очакваме ли и от Дружеството за защита на животните петиция срещу половата сегрегация спрямо животни като : Лебед ПлъхСлавей Дрозд .......
  —цитат от коментар 21 на Dankol


  По новоговора би следвало гугутка (ж.р.) да стане гугут (м.р.)
  Или врата -ж.р. (порта), м.р. врат, ср.р. вратле.

 54. 54 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Ами щом искат жените да станат отново колежки, другарки, пилотки, въртолетки, шофьорки, канцлеристки, пресидентки, примиерки и мисирки - свободни са.

 55. 55 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2693 Неутрално

  Капитализмът е много успешен :)

  Щом в днешно време толкова много хора могат да не работят и да се занимават с глупости :)

 56. 56 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  Ако до преди 50 години имаше смисъл от феминистките организации, то към момента реално създават само проблеми. Време е да бъдат обявени за дискриминатионни на полов признак, каквито са и да бъдат забранени. Ако не, то видимо нараства нуждата от мъжки организации от този тип, за бъдат защитени правата и на мъжете.

 57. 57 Профил на sturmgewehr
  sturmgewehr
  Рейтинг: 80 Неутрално

  Странно е точно в Дневник да виждаме подобна статия.Тук упорито настояваха,че ''полицай беше ранена'' , ''сенатор роди'' и т.н.

 58. 58 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  Още нещо ... женски и мъжки думи няма, има думи от женски, мъжки и среден род.

 59. 59 Профил на Kalinoff Ivan
  Kalinoff Ivan
  Рейтинг: 312 Неутрално

  Либералите изтрщяха ..... Първо обявиха женският род за длъжности за обиден и неправилен, жените били подценявани , било неправилно колежка , премиерка и тн ... Сега , когато това се възприе пък било признак на маскулинизация , и искат връщане към старите норми .... До 20 години, когато обществото спре да я използва предполагам ще върнат и думата негър в обръщение , защото те така се наричали помежду си и ще искат да бъдат наричани негри , защото афро американец ще им се струва обидно.

 60. 60 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 712 Весело

  Цитат:колежка----Добило е гражданственост, но не е така в академичен смисъл...Преподавателите в СУ (едно време!) бяха много взискателни и т.к. повечето поназнайваха в една или друга степен латински, затова и натъртваха, че в латинския колега е САМО мъжки род, а производно за ж.р. НЕМА, затова се обръщаха И към Дамите с колега.Т.е. колега е обръщание и събирателно за всички - мъже, жени и джендъри (по новите веяния!)
  —цитат от коментар 35 на Аскет


  Това, че в латинкия думата "колега" е само в мъжки род и няма женски такъв (това преди 2000 години), съвсем не означава, че в българския също не трябва да има. Още повече, че българският език не произхожда от латинския.
  Парадоксално, но в език като френския, който произхожда от латински, думата колежка съществува и хората я използват свободно както в академичните следи, така и в пресата.

  Та пак да кажа - аман от полу-грамотни хора.(брей-й-й, пак се получи някак си неутрално!"

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 61. 61 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 985 Неутрално

  Аз се отъждествявам с женския пол и смятам за гордост да употребявам женските варианти. Още повече ако искаме да повишим престижа на жените-представителки на всички професии. Колкото повече се употребяват женските варианти, толкова повече оществото свиква, че е напълно нормално и е съвсем уважително да има пожарникарки, премиерки, канцлерки, учителки и т.н.

 62. 62 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 712 Весело

  А може ли "тъпа кърдж. п...а" по друг начин
  —цитат от коментар 44 на Хи-хи


  Може . ХС(плескан).

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 63. 63 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 983 Неутрално

  "...Канцлер или канцлерка Меркел - защо в България жените са наричани с мъжки съществителни..."

  Това е "новоговорът", налаган от сатанистите. Тия дни една такава особа заяви, че ще се забрани в Сената в САЩ използването на думите "той", "тя", "майка" и "баща". Сатанински щения.
  А сега да видим какво пише в Петата Божия заповед:
  "Почитай баща си и майка си, за да живееш добре и дълго на земята".
  Значи ТИЯ не искат да почитаме бащите и майките си, не искат да живеем добре, не искат да живеем дълго.
  Сатанисти, сэр...

 64. 64 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  Капитализмът е много успешен :)Щом в днешно време толкова много хора могат да не работят и да се занимават с глупости :)
  —цитат от коментар 55 на realguru


  Вече има специалностти "феминистка философия" и "история на жените" и се защитават докторски степени. Чудя се, дали има специалностти "мъжка философия" или "история на мъжете" ... ? Що за излишни хора са това ...

 65. 65 Профил на Сър Джон
  Сър Джон
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Няма нищо лошо и ненормално вместо министър официално да е министърка или директорка...Така трябва да бъде.
  Ненормално е ако се приемат полово неутрални обръщения. Язък за всички усилия на феминистките и всички жени борили се за равноправие.
  Либерастка работа.

  "Хубава работа, ама либерална" - организацията на "Да, България" в Столипиново
 66. 66 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Та пак да кажа - аман от полу-грамотни хора.(брей-й-й, пак се получи някак си неутрално!"
  —цитат от коментар 60 на Родолюбец


  Не само НИЩО не си разбрал (затова се изисква пипе ), но и обиждаш, което е характерно за АБСОЛЮТНО неграмотните... 67. 67 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  "Лейтенант/Лейтенантка роди момиченце в гарнизона"От полу-грамотни хора - толкова.Когато бях ученик (много-много отдавна) учителката ни по Български език ни учеше така: За да се изразяваме правино, не трябва да допускаме двусмислици. В мъжки род се посочват длъжности, професии, звания. Когато се набляга на, примерно професията, правилно е да се пише в мъжки род. Когато наблягаш на личността, тогава по-правилно е да съгласуваш.Горното изречение би трябвало да изглежда: " Лейтенант (военно звание) Роза Попова роди момиченце".Сега малко по сложно:"Дежурен лекар (длъжност) в поликлиниката беше Д-р Роза Попова. Когато пациентът влезе, лекарката (личност) го покани да седне на стола". Дали моята учителка е била права, дали все още е права - не знам.Но знам едно. Няма по страшно нещо от полу-грамотния човек.(Я-а-а! как неутрално се получи!)
  —цитат от коментар 43 на Родолюбец


  Според мен - до тука най-добрият коментар.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 68. 68 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1738 Неутрално

  Най-дразнещо е, когато журналисти използват прилагателно от женски род пред съществителното от мъжки като колега, министър, лекар и прочие. Често се случва и е недопустимо, защото е граматически неправилно.

 69. 69 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Това, че в латинкия думата "колега" е само в мъжки род и няма женски такъв (това преди 2000 години), съвсем не означава, че в българския също не трябва да има. Още повече, че българският език не произхожда от латинския.
  Парадоксално, но в език като френския, който произхожда от латински, думата колежка съществува и хората я използват свободно както в академичните следи, така и в пресата.
  —цитат от коментар 60 на Родолюбец

  Да допълня!
  Освен това си и НЕЛОГИЧЕН...
  Не било трябало (било не--евро-атлантическо и не-новоговорно)) да го възприемаме как било на латински, но било ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да го възприемем така, както е на френски, което било евро-атлантическо и новоговорно!

  Или - или!
  Както е известно - tertium non datur!

  -------
  заб. извини се НЕЗАБАВНО!

 70. 70 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 980 Неутрално

  А във Великобританиа и САШ как е? Там винаги е министър-председател или президент. Същото е за министър -държавен секретар и други. Няма значение дали е тя или той но няма как да сбъркаш ако става въпрос за жена или мъж.

 71. 71 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2693 Неутрално

  Аз се отъждествявам с женския пол и смятам за гордост да употребявам женските варианти. Още повече ако искаме да повишим престижа на жените-представителки на всички професии. Колкото повече се употребяват женските варианти, толкова повече оществото свиква, че е напълно нормално и е съвсем уважително да има пожарникарки, премиерки, канцлерки, учителки и т.н.
  —цитат от коментар 61 на areta


  Това не е верно. При нас Ренета Инджова беше премиер министър още преди преди Меркел да почне да се занимава с политка.

  Да не говорим за Желязната Лейди - ако се сещаш за коя иде реч. :)

 72. 72 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 712 Весело

  Да допълня!
  Освен това си и НЕЛОГИЧЕН...
  Не било трябало (било не--евро-атлантическо и не-новоговорно)) да го възприемаме как било на латински, но било ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да го възприемем така, както е на френски, което било евро-атлантическо и новоговорно!
  —цитат от коментар 69 на Аскет


  Какво общо има тук евро-атлантизма? Явно някои хора много страдат от комплекси.

  Да се върнем на латинския. в него и думата "Цезар" няма женски род. пък виж колко много кралици се навъдили. Дори в любимата на някои Русия пишат: Императрица Екатерина.
  Ха-ха-ха.

  От полу-грамотни хора спасение няма!
  Независимо дали са евро-атлантици или северо-азиатци.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 73. 73 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1999 Неутрално

  Ми щото сме долни расисти, имащи нужда от превъзпитание на спецално обособени за целта места.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 74. 74 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  От полу-грамотни хора - толкова.Когато бях ученик (много-много отдавна) учителката ни по Български език ни учеше така: За да се изразяваме правино, не трябва да допускаме двусмислици. В мъжки род се посочват длъжности, професии, звания. Когато се набляга на, примерно професията, правилно е да се пише в мъжки род. Когато наблягаш на личността, тогава по-правилно е да съгласуваш.Горното изречение би трябвало да изглежда: " Лейтенант (военно звание) Роза Попова роди момиченце".Сега малко по сложно:"Дежурен лекар (длъжност) в поликлиниката беше Д-р Роза Попова. Когато пациентът влезе, лекарката (личност) го покани да седне на стола".
  —цитат от коментар 43 на Родолюбец

  Имам въпроси към теб, като грамотен...

  Откъде се знае, че (цитирам!) "лекарката (личност)" - т.е. как лекарката била станала личност!?
  Ако ставаше дума за миньорка, чискачка - пак ли ще става дума за личност!?

  ---
  За туй не съм 100% сигурен (с възрастта и тоя интернет съвсем загубих представа за правописа) - при (цитирам!) /покани да седне на стола"./ точката не прябва ли да е ПРЕДИ кавичката - т.е. "покани да седне на стола."!?

  Повтарям - не съм сигурен - затова и питам.

 75. 75 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 718 Неутрално

  Това, което не е споменато - в женската форма на професия и звания звучи нискостилно и носи спомен за архаизъм. В тях се носи и споменът за патриархални, принизяващи и свръхсексуализиращи употреби - като прословутата "колежка". Както е споменала авторката наистина усетът в българския е, че половото изравняване върви през маскулионизацията. Разбира се едно осъзнато противодействие чрез осъзнати високи употреби на женския род може да обърне езиковото чувство. С обратен знак усещането за степента на насилие може да се предаде в дълго и напълно неуспошно прокарваната маскулинизираща форма "колега" спрямо жените. Има и много непестижни дейности без женски форми - крадечка или крадкиня ще кажем, защото крадла е друго, не е женска форма на крадец. И няма ли мъжете да се обидят ако крадците са все от мъжки род.
  Въпросът е това езиково насилие дали си струва усилието и дали реакцията в ответ няма да е много по-разруителна.

 76. 76 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  До коментар [#72] от "Родолюбец":

  Призна си, че нищо не вдяваш от нищо!

 77. 77 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 510 Неутрално

  В българския език така стоят нещата. Сега авторът да попита някой френски филолог защо във френския език, ако имаш множество от 400 души, между които само 1 (един) мъж, то следва да го (множеството) споменаваш в мъжки род. След това Дойче веле да пуснат едно матерялче колко изостанали и нискокултурни са французите.ППВсе пак, за да бъда напълно по темата, канцлерка звучи досущ като домакинка.
  —цитат от коментар 41 на Moonshine


  В италианския и испанския език е същото - множество число според мъже и жени, като щом има и мъже, всички са мъже. :)

 78. 78 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 724 Неутрално

  Откак се помня в Интернетя канцлерина Меркел я наричам канцлерината Меркел.Понеже не чета дойче прессе - да кажат тукашните германофони правилно ли съм постъпвал.Да ги успокоя - независимо от съвета им - ще наричам канцлерина Меркел канцлерината Меркел.
  —цитат от коментар 6 на Аскет


  На чешки е "канцлерка Меркелова".

 79. 79 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  Що за ориенталски-неправилна дискусия!? В меката на днедъритаризма (Вашингтон) приеха курс към родова неутралност, а тук зорлем ще разграничаваме термини по пол. Ами новите полове!? Те също биха искали езикови определения и окончания на елементите на изречението, изразяващи тяхната особена принадлежност.

 80. 80 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  До коментар [#77] от "lalleen":

  Нищо не може да бие черния пастор с изказването "Amen and Awoman" от трибуната в Капитолия.

 81. 81 Профил на everlast666
  everlast666
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  Грант даден!
  Грант приет!

  Хайде, Дневник изпълниха седмичната квота за феминистка публикация, следва и 2 за ЛГБТ, 1 напомняне за Стамбулската конвенция и 1 статия срещу Тръмп и са готови.

 82. 82 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 712 Весело

  До коментар [#72] от "Родолюбец":Призна си, че нищо не вдяваш от нищо!
  —цитат от коментар 76 на Аскет


  Ти нали вдяваш! Ха-ха-ха.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 83. 83 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2693 Неутрално

  До коментар [#77] от "lalleen":Нищо не може да бие черния пастор с изказването "Amen and Awoman" от трибуната в Капитолия.
  —цитат от коментар 80 на ivanpopov


  Борбата е оспорвана обаче :)

  До оня ден франсетата водеха с родител 1 и родител 2 :)

  Само не знам се разведат и оженят, да не стане родител 3. :)

 84. 84 Профил на everlast666
  everlast666
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  Грант даден!
  Грант приет!
  Хайде, Дневник изпълниха седмичната квота за феминистка публикация, следва и 2 за ЛГБТ, 1 напомняне за Стамбулската конвенция и 1 статия срещу Тръмп и са готови.
  —цитат от коментар 81 на everlast666


  Опаа, забравих имат и 2 статии в подкрепа на Северно-тито-македонците и възмущение че ги спираме за ЕС.

 85. 85 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3325 Весело

  Защо, та защо!
  Ами защото още Макгахан го е казал:

  Българите са дребнички, чернички и за всяко нещо тичат да питат жена си!

  Та в един просветен матриархат е така - пуска се фандък за егото на подчинения ...

 86. 86 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 985 Весело

  До коментар [#15] от "balla":

  "А как е в женски род: "Дреме ми на ..." ?"

  Амииии... "Дреме ми на онова, дето е основно при кърджалиййската дама!" :)

 87. 87 Профил на chegobara
  chegobara
  Рейтинг: 39 Неутрално

  оттам и лафът на юристите "госпожо колега"

  всичко е суета, Боку ни обра
 88. 88 Профил на stable
  stable
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Малко хора ще се сетят каква е целта на статията. От далече, по тънката струна на пропагандата се прокрадва внушението за либералното, джендър неутрално говорене...
  —цитат от коментар 50 на usernotfound


  За съжаление това е самата истина. Това е целта на статията. Е за съжаление на автора г-жата образовано и ерудирано обяснява разликите и възприятията. Ясно е, че авторът е търсил крайно и ясно мнение в полза на "женските" и пренебрегнати чувства.

 89. 89 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2159 Неутрално

  [quote#62:"Родолюбец"][/quote]

  Несофистициран кърджалийски генитал?

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 90. 90 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 712 Весело

  Откъде се знае, че (цитирам!) "лекарката (личност)" - т.е. как лекарката била станала личност!?
  —цитат от коментар 74 на Аскет

  Това не го пиша за теб, а за хората, които се интересуват от Български език.
  Лекарката ( Д-р Роза Попова) е въведена в текста в предишното изречение. И тук явно говорим за нея (не за неизвестен човек).

  "Ако ставаше дума за миньорка, чискачка - пак ли ще става дума за личност!?"
  Пак, по същата логика.

  Виж, ако става дума за "Аскет", тук вече е съмнително.


  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 91. 91 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 718 Неутрално

  Друго, което не е отчетено в интермюто е, различната приемливост на женската форма в неутралния стил според това дали е домашна или чужда дума. На базата на рпимера - ако вместо премиер заглавието беше писала министърпредседател, то естествено би било в женската форма министър-председателка, другото в горния контест на български би означавало изришно, че става дума за мъж. Много от професиите и званията са тъкмо такива - от чежд произход и книжовния български малко по-трудно ги предъвква в родови трансформации, за разлика от разговорните, но с това и оценъчно подвъпросни ,потреби.

 92. 92 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 874 Неутрално

  До коментар [#41] от "Moonshine":

  Така е във всички езици, в които има категория "род" – от субектите (предметите) да е мъж (в мъжки род), цялата група автоматично се назовава в мъжки род. Обратното го няма никъде.
  "Един от основните фактори за маскулинизацията е точно този - способността на мъжкия род да назовава по-общо, по-абстрактно и в крайна сметка по-неутрално. "
  За мен няма съмнение, че исторически родът има разделителна и дискриминационна функция. Оттук и обобщаващото значение на мъжкия род като "главен", а на женския и средния – като "второстепенни", произлизащи от него. Затова някои наименования на професии се възприемат нормално само в женски род (като готвачка, перачка, чистачка, бавачка, гледачка, акушерка), а други само в мъжки (миньор, монтьор, абаджия, грънчар, хлебар, шофьор). Наименованията на престижните професии, титлите, званията също по традиция са мъжка придобивка, затова звучат странно в женски род.

 93. 93 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 718 Неутрално

  По отношение на рода българският се държи различно от западно-славянски езици - напр. чешки, който не само ще каже канцлерка, но и ще уточни Меркелова, за да е ясно, че туй Меркел не е мъж. Но те имат история на интензивен контакт с западни езици от други групи и пре тях това е наложено исторически от ежедневна необходимост.

 94. 94 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1637 Неутрално

  Според мен основната причина е във вече тежката неграмотност на огромната част на журналистите. Това да кастрираш един чудесен език с нескопосаните опити на някои да се правят на по-учени отколкото са всъщност си е тежка тегоба на новинарската гилдия.
  Най-точно го е казал колегата по-горе:

  "Лейтенант/Лейтенантка роди момиченце в гарнизона"От полу-грамотни хора - толкова.Когато бях ученик (много-много отдавна) учителката ни по Български език ни учеше така: За да се изразяваме правино, не трябва да допускаме двусмислици. В мъжки род се посочват длъжности, професии, звания. Когато се набляга на, примерно професията, правилно е да се пише в мъжки род. Когато наблягаш на личността, тогава по-правилно е да съгласуваш.Горното изречение би трябвало да изглежда: " Лейтенант (военно звание) Роза Попова роди момиченце".Сега малко по сложно:"Дежурен лекар (длъжност) в поликлиниката беше Д-р Роза Попова. Когато пациентът влезе, лекарката (личност) го покани да седне на стола". Дали моята учителка е била права, дали все още е права - не знам.Но знам едно. Няма по страшно нещо от полу-грамотния човек.(Я-а-а! как неутрално се получи!)
  —цитат от коментар 43 на Родолюбец


  Panta rhei....
 95. 95 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  [quote#90:"Родолюбец"][/quote]

  Не ти са ясни нещата...
  Личност не е всеки - в примерите - докторката/докторът може и да не е личност, съответно миньорката, чистачката може да е, сл. не си се изразил екзактно, което трябва да признаеш.

  По въпроса за подредбата точка и кавички се опитваш да избягаш, което значи, че си сгрешил, съответно не си чак толкова грамотен, колкото се представяш.

  С една дума в твоя случай сме изправени сме пред зашеметяваща дребнавост и отрицателна грамотност.

  Извини се, бе!!!

 96. 96 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1738 Весело

  А кралица и принцеса може ли да използваме, или да казваме крал Елизабет Втора?

 97. 97 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2022 Весело

  В Германия едно 12-годишно дете питало женския си родител: "А мъж може ли да бъде канцлерка?"
  —цитат от коментар 30 на Един вампир броди из Европа


  И родителите му казали:
  - Може, но първо трябва да защитиш докторат по физика.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 98. 98 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 985 Неутрално

  До коментар [#92] от "murttle":

  "За мен няма съмнение, че исторически родът има разделителна и дискриминационна функция. Оттук и обобщаващото значение на мъжкия род като "главен", а на женския и средния – като "второстепенни", произлизащи от него."

  Глупости на търкалета.
  В скандинавските езици родовете са два: общ(мъжки и женски заедно) и среден. При това сливането е станало далееееч преди тъпотиите от сорта на "разделителна и дискриминационна функция" да станат модерни. Не е като, там да е нямало патриархално устройство на обществото.

  Все пак, добре от време на време човек да изпитва някое и друго съмнение.

 99. 99 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2022 Весело

  По принцип е глупост, особено, ако от името не се разбира, дали лицето е от мъжки или от женски пол - ама нали и половете ще премахваме....
  —цитат от коментар 2 на karabastun


  Те пък бастуните пол имали! Я виж ти. Аз пък си мислех, че имат само род (gender).

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 100. 100 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2022 Неутрално

  Много харесвам блога на Павлина Върбанова. Мен също ме дразнят изречения от типа "Кметът е посетила ..." Дневник твори такива често.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK