За обединението около общата ни история - цар Самуил erga omnes

За обединението около общата ни история - цар Самуил erga omnes

© Надежда Чипева, КапиталКакто просветените читатели вероятно добре знаят, през последните четири месеца разговорите на експертно ниво между Р България и Р Северна Македония за общата ни история тъпчат на място поради различия по някои исторически личности и процеси. Не е само заради Гоце Делчев, но напоследък и заради разминавания по това как да представяме делото и държавата на цар Самуил в учебниците по история (в конкретния случай - за седмо отделение в Северна Македония).


Всъщност за съвременната историческа наука няма особена изследователска дилема за страната, управлявана от Самуил, тъй като нейният характер отдавна е прояснен. Макар и в по-малка степен, отколкото прочутите Филип и Александър Македонски, личността на цар Самуил също има запазено постоянно място в световната наука. По разбираеми причини владетелят от Преспа и Охрид играе съществена роля в историята на Византийската империя, поради което византинистиката - отдавна установен престижен клон от медиевистиката със собствени значими традиции, се занимава с него вече десетилетия и дори столетия.


Съвременната световна наука за Самуил


Колегата от Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси проф. Момчил Методиев представи на всички нейни членове списък от 21 книги по византийска история, публикувани от авторитетни англоезични академични издателства през последните 30 години, които пряко или косвено се занимават с личността на цар Самуил. Те включват такива класически издания като The Oxford Dictionary of Byzantium и The Cambridge History of the Byzantine Empire или специализираните монографии на Пол Стивънсън Byzantium's Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204 и на Катрин Холмс Basil II and the Governance of Empire, 976-1025. Всички те единодушно определят и именуват държавата на Самуил като България. Подобна е картината и в големите научни центрове във Франция, Германия и Русия.
Консенсусът обаче не е само между далечните научно-изследователски школи, той се забелязва и тук, в нашия регион. Гръцката силна византинистика винаги е третирала държавата на цар Самуил коректно, но по-интересни са промените другаде. Знаем, че в бивша Югославия по добре разбираеми причини средновековният владетел се представяше по-различно. От 1990-те години насам обаче историографиите на страните от бивша Югославия започнаха да излизат от тази своеобразна изолация от световната наука и да се отказват от тезите, насложени по извъннаучни причини.


За хърватските историци Самуил е значим, тъй като след цар Симеон при него повторно България става съсед на Хърватия, при това такъв, който се опитва да се налага, макар и без голям успех, над средновековната хърватска държава. В самия край на Х век войските му извършили поход дълбоко в Далмация, според някои оценки достигнали чак до Задар. Първият том от представителната многотомна "История на хърватите" на Матица Хърватска отделя специален раздел под показателното название "Въстанието на комитопулите и опитът за обновяване на Българското царство". Други автори в същото издание пишат за българо-македонския великаш Самуил, (с. 57) , чиито "български войски" нямали особен успех в похода до Задар. Под това означение те имат предвид българската държава, изместила своя център в днешната географска област Македония.


Още по-показателна е промяната в Сърбия, където има по-силни традиции във византинистиката. След 90-те години историците там изоставиха старите тези от времето на Югославия и възприеха общоприетото становище за българския характер на цар Самуил. Значима роля имаше книгата на историка от Византолошкия институт на САНУ Сърджан Пириватрич "Самуиловата държава", която подробно преразгледа досегашните аргументи. Позициите на съвременната сръбска историография са очевидни и от самото заглавие на специалната статия на покойния директор на Историческия институт в Белград Тибор Живкович "Походът на българския цар Самуил в Далмация".


Не е чудно, че подобни становища имат учените от друга бивша югославска историография - тази на Косово. Така например Джон Бериша, научен секретар на Института за история в Прищина в обемния си труд "Арбърорите [албанците] между Източната и Западната църква през ХІ-ХV век" също отбелязва, че "от политическа и църковна гледна точка империята на Самуил се смята за продължение на империята на Симеон и на Петър; както за своите създатели, така и за византийците, тя е просто Българска империя" (с.229). Подобно е положението и в самата Албания, където първият том на представителната академична "История на албанския народ" (2002 г.) няма дилеми, че по времето на Самуил центърът на българската държава се премества от изток, от Преслав, към Преспа и Охрид (с. 187).


Логично, подобно е виждането и на албански историци от Република Северна Македония. Така например колегата от държавния Университет в Тетово Керим Далипи в статията си "Дардания между Византия и външните нападения през XI век" също се спира на сблъсъка на Византия с "българския император Самуил" и на нейния успех да покори "Българската империя" през 1018 г. (с. 27). Аналогично е становището и на по-възрастното поколение албански историци, като например Неби Дервиши ("Етнокултурата на Охридската котловина", с. 45-46).


На какво се дължи този консенсус на различните историографии тук, на Балканите и по целия свят? Преди всичко на богатия набор от извори - византийски, западни, източни, но също така и собствени - нека да припомним известния Битолски надпис от 1015 г. на цар Йоан Владислав, племенник на цар Самуил. Многобройни са доказателствата, които водят съвременните изследователи към заключението, че "това, което е важно е, че Самуил е наричал своята държава българска, нещо повече, византийските извори я наричат българска" (Anthony Kaldellis. Streams of Gold, Rivers of Blood. The Rise and Fall of Byzantium, 955 a.d. to the First Crusade, p. 82).


Цар Самуил в Съвместната историческа комисия


В съгласие с този световен научен контекст през февруари 2019 г. Съвместната историческа комисия постигна предложение за съвместно честване на цар Самуил като част от общата история на днешните държави България и Северна Македония. То бе потвърдено от двустранна Междуправителствена комисия през юни 2019 и после и от двете правителства през юли 2019 г.


За съжаление оттогава такова съвместно честване за него, а също и за останалите договорени личности - Св. Климент Охридски и Св. Наум Охридски, дори и на светите братя Кирил и Методий, не е направено.


От есента на миналата година отново разглеждаме същите исторически фигури, но вече в контекста на изучаването им в учебниците по история за седмо отделение. Бяхме изненадани, когато колегите от Скопие отказаха да се придържат към решението от 2019 г. за цар Самуил. Според техните обяснения, изнесени и публично, една била политиката на паметта, тоест припомняне чрез отбелязване на общи личности и събития, а друга трябвало да бъде образователната политика на Р Северна Македония. За българските членове на Комисията е неприемливо, при наличието на толкова ясни недвусмислени исторически свидетелства, цар Самуил да бъде представян по един начин в учебниците за учениците, а по различен - в съвместните възпоменания за цялото гражданс тво. Той e eдин и общ за всички - цар Самуил erga omnes.


Колегите от Северна Македония изтъкват също така, че трябвало да се уважава "мултиперспективният подход" в историята. Никой от нас няма да отхвърли значението на различните гледни точки към историческите явления, но само когато те са подплатени със съответните източници и аргументи. Именно това означава коректното и адекватно отношение към историята - съобразяване с огромния корпус от извори и с преобладаващото тълкуване на историческите процеси в историографията. Десетина пъти директно попитахме колегите от Скопие: приведете поне един исторически извор, който да доказва другите "перспективи" - че Самуил е бил някакъв "македонски" цар или пък владетел на някакви неидентифицирани небългарски славяни. Отговор не получихме.


Мултиперспективността бeзспорно има своето значимо място в препродаването на историята, но тя е нещо по-различно. Според едно авторитетно определение "мултиперспективността е форма на представяне на историята в класната стая, при която историческият факт се представя от най-малко две различни перспективи на участващи или въвлечени съвременници, които имат различни социални позиции и интереси". Перспективите са - доколкото е възможно да се реконструират и представят - на съвременниците на историческото събитие, а не на нашите днешни проекции върху миналото. Затова почти всички методически материали за мултиперспективността подчертават, че тя преди всичко изисква работа със съответните извори.


Назад към аисторичните спорове или напред към съгласието по общата история на двете държави?


Както вече беше показано, има ясно очертана доминираща теза за цар Самуил и неговата държава в източниците и в световната историография, включително и на Балканите. Коректното представяне на неговото дело в учебниците изисква съответствие с нея, невъзможно е тя да не бъде посочена като основно валидна. Останалите версии - че Самуил е някакъв небългарски "славянски" или пък "македонски" цар - са маргинални и методологически по-подходящи за включване в образование в по-горно ниво на обучение.


Както още през 1991 г. отбелязва Оксфордският речник на Византия "спорът дали Самуил е създал македонска, западнобългарска или българска държава е аисторичен, тъй като проектира съвременни етнически различия върху миналото". Никой не твърди, че българската държавност, култура и идентичност от времето на цар Самуил са равнозначни на днешните. Мащабът и комплексността на политическото и културно наследство на Самуил и неговата държава, проникната от духа на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици Св. Климент и Св. Наум Охридски, на свети княз Борис Покръстител, не са ексклузивна собственост на никого. Обективното обединение около нашата обща история от времето на цар Самуил, изобщо от Средновековието и от по-късните епохи, ще направи всички нас, гражданите на двете държави, по европейски по-единни и по-богати.


Статията се появява за първи път в ResPublica, Северна Македония. Българският текст е предоставен на "Дневник" от доц. Наум Кайчев.


Доц. Наум Кайчев е преподавател по балканска история в СУ "Св. Климент Охридски" и заместник-съпредседател на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси между България и Северна Македония.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (168)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  Много задълбпчен и качествен анализ на спора.
  Адмирации за автора. Рядко се срещат толкова добре аргументирани позиции.

 2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5583 Весело

  Колкото и източници да се вадят, "историчарите во Скопие" вадят един "железен" аргумент (всъщност,
  по-скоро чугунен):
  "Гръцката държава" Византия, се е наричала Βασιλεία Ῥωμαίων, Римска империя, а "гърците", които живеели в нея, се наричали Ῥωμαῖοι (римляни).
  Затова, макар и Самуил да се е наличал "българин", държавата му - "България", а народът - "българи", те всъщност, били македонци, но тогава не го знаели...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3846 Неутрално

  Някои нововлезли партийки в НС такива неща не ги интересуват, те щели да дадат път на СМ към ЕС...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Неутрално

  " Бяхме изненадани, когато колегите от Скопие отказаха да се придържат към решението от 2019 г. за цар Самуил. Според техните обяснения, изнесени и публично, една била политиката на паметта, тоест припомняне чрез отбелязване на общи личности и събития, а друга трябвало да бъде образователната политика на Р Северна Македония. За българските членове на Комисията е неприемливо, при наличието на толкова ясни недвусмислени исторически свидетелства, цар Самуил да бъде представян по един начин в учебниците за учениците, а по различен - в съвместните възпоменания за цялото гражданс тво. Той e eдин и общ за всички - цар Самуил erga omnes."

  Общ е за всички с българско самосъзнание, след като цар Самуил е български цар, владял средновековна България, която по негово време в определени моменти е била по - голяма териториално дори от Симеонова България ! Но за комшиите ни, които не признават нито един исторически факт, Самуил воювал срещу....... самата България като...... македонски владетел ! Та с подобни демагози единственият начин да разговаряме е от позицията на ветото, налагано многократно, докато си отидат от тоя свят всички подобни " историчари", пречещи на бъдещето на собствената си страна, а комшиите открито се отърсят от сърбоманските си лъжи и приемат историческата истина и факти !

 5. 5 Профил на dgapi
  dgapi
  Рейтинг: 481 Неутрално

  За макетата от РСМ никой не е авторитет,те са мутанти на историята

  Когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно. Уолтър Липман
 6. 6 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Неутрално

  До коментар [#3] от "hamiltonf":

  " Някои нововлезли партийки в НС такива неща не ги интересуват, те щели да дадат път на СМ към ЕС..."

  Такива неща се правят с широк консенсус в парламента, след като касаят пряко националните ни интереси ! Те не са предмет на волята на " някои нововлезли партийни в НС" и е време всички българи да се обединим около историческата истина, без дребнави партийни пристрастия !

 7. 7 Профил на ZyklonA
  ZyklonA
  Рейтинг: 191 Неутрално

  Ще им се наложи да признаят историческата истина ,ако сакат Европската Униjа.
  Естествено в нашата история има и родоотстъпници като Георги Димитров например, който опита македонизация на българите дори в България. Надявам се сега да не се появи нов такъв предател , че като четох интервюто на скипъра на гумената лодка от ДБ ми стана ясно ,че този е готов да продаде и школуваната си в Москва майка комунистка.

 8. 8 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Истината ще ги направи свободни, но те я мразат, както и всички останали промити мозъци по света.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 9. 9 Профил на _1914_
  _1914_
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Доживях да прочета в този сайт обективна статия по Македонския въпрос, която съдържа качествен анализ и стойностни доводи.

 10. 10 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  Бих добавил, че за авторите от времето на Самуил, не просто характера на Самуиловата държава е българска и той категорично е български цар...
  За Самуил и съвременниците му, македонцте и Македония са враг! Македония е била важна византийска тема (област около Одрин), а император Василий II Българоубиец е от Македонската династия. Дядо му е Василий Македонец, основател на династията.
  И когато Самуил настъпва на изток от Солун, съвсем закономерно византийските летописци пишат, че българите, водени от Самуил нападали и ограбвали Македония. За всички по онова време, тема Македония около Адрианопол е сърцето на Византия и е нападана от българите.
  Днес Самуиловата държава е македонска само за титовите македончета.

 11. 11 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3846 Неутрално

  До коментар [#6] от "samoedin":

  Една партийка не я интересува "националният интерес", консенсус и т.н., те са винаги прави...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 12. 12 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1203 Неутрално

  Е можело да се напише статия с достоверни източници и читави аргументи без да ни сервират миш маш от либерални историци.

 13. 13 Профил на sylvester
  sylvester
  Рейтинг: 461 Неутрално

  Много трудно ще уврат главите на македонците, че държавата им е целево създадена наскоро и наложена буквално в рамките на няколко десетилетия през 20-ти век. Ние, българите, също имаме такива устойчиви митове в историята си. Толкова дълго е повтаряно, че автоматично се приема за истина и не подлежи на дебати. Когато това се комбинира с типичните за малките (и комплексирани на тема значимост) народи, винаги следва емоционална реакция. Тъпото е, че глупостите в македонските учебници се ползват за блокиране на присъединяването на страната към ЕС. Този спор е научен и в тези среди трябва да бъде решен. Използването му за трупане на политически точки не носи полза на България. Дано политиците (а и гражданите) го разберат по-скоро.

 14. 14 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2294 Неутрално

  Някои нововлезли партийки в НС такива неща не ги интересуват, те щели да дадат път на СМ към ЕС...
  —цитат от коментар 3 на hamiltonf


  Да пратят някой представител на Магнаурската школа. Напр. ГешеФ. Те са компетентни по мАкедонските раОти, а и са радоС. И, най-важното, специалисти по споразуменията.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 15. 15 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2376 Неутрално

  "поради различия по някои исторически личности и процеси" - каквито и да са различията, те са от различната обстановка, в която се появяват, а това, че някъде се опитват да ги променят не е от полза за променящите ги. Историята не може да бъде пожелателна защото не може да се променя, фактите само трябва да се докажат от хора, необременени и свободни най-вече. Докато има целесъобразност, а не реалност, няма да има и ясно, точно и безпристрастно тълкуване на историята, а и не трябва ние да го доказваме, че е така. Опаковките на "ценностите" ги прави лъскави, приемливи, но докато не избледнеят цветовете, обикновено партийни, и не се скъсат. Голи са били царете, в която и да е държава, в което и да е историческо време, но и тогава не са им го казвали.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 16. 16 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Весело

  "Никой не твърди, че българската държавност, култура и идентичност от времето на цар Самуил са равнозначни на днешните. Мащабът и комплексността на политическото и културно наследство на Самуил и неговата държава, проникната от духа на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици Св. Климент и Св. Наум Охридски, на свети княз Борис Покръстител, не са ексклузивна собственост на никого."


  Интересно след като говорим за " българска държавност, култура и идентичност от времето на цар Самуил " кой трябва да бъде неин наследник ! Въпрос с повишена трудност ! Същото като да се питаме кой е наследник на елинското историческо наследство и минало ! Може би китайците, така то няма да бъде " ексклузивна собственост на никого" и ще обединява нациите и народите от целия свят ! А най - добре е изобщо да престанем да отстояваме националната си идентичност по нечии " широкоскроени европейски въжделения" ! Те и без това сърби, гърци, румънци и " македонци " само това и чакат - да станат негови " ексклузивни собственици" !

 17. 17 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 971 Неутрално

  Следвайки логиката на историците от Северна Македония спокойно можем да кажем, че осман и тито са македонски владетели, всъщност те са. Но да твърдиш, че са македоноци само защото са владетели на Македония е безумие

 18. 18 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Е, доживях на откровената доказана лъжа да и се казва “Мултиперспективностт".
  Е гати витиеватостта, е гати иезуитщината.
  Абе вето, докато първо не уври павето в тенджерата, па чак после македонските историчарски тикви. Като вземат да мислят и спрат да лъжат, да опитат отново да влязат в ЕС.
  ЕС няма нужда от самовлюбени и самозабравили се лъжци.

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 19. 19 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Неутрално

  До коментар [#13] от "sylvester":

  " Много трудно ще уврат главите на македонците, че държавата им е целево създадена наскоро и наложена буквално в рамките на няколко десетилетия през 20-ти век. Ние, българите, също имаме такива устойчиви митове в историята си. Толкова дълго е повтаряно, че автоматично се приема за истина и не подлежи на дебати. Когато това се комбинира с типичните за малките (и комплексирани на тема значимост) народи, винаги следва емоционална реакция. Тъпото е, че глупостите в македонските учебници се ползват за блокиране на присъединяването на страната към ЕС. Този спор е научен и в тези среди трябва да бъде решен. Използването му за трупане на политически точки не носи полза на България. Дано политиците (а и гражданите) го разберат по-скоро."


  Ако щат да " уврат главите на македонците, че държавата им е целево създадена ", ако щат не ! То си е за тяхна сметка, те се молят да влязат в ЕС, не ние, те търсят български паспорти, не ние македонски, така че нас изобщо не ни е, че някой отрича историческата истина ! Да, историята е наистина наука, но историческите факти касаят идентичността на всеки от нас ! То и медицината е наука, но кой може да каже, че констатациите и за собственото ни здраве е само научен спор ? Така че проблемът от демагогията на комшиите няма как да се пише на нашата глава ! Пък те нека се имат за каквито си искат ! Самуил си е български цар и това е меродавното в случая !

 20. 20 Профил на Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Няма да е зле комисиите и научниците от всички (съветски) страни по света да оставят цар Самуил и подобните му на мира.

  На съвременните управници, научници и техните стада ("нации") трябва да бъде забранено да се родеят с подобни личности, които се въртят в гробовете от срам и ужас поради гаврата с паметта им.

  Днешната мърша няма нищо общо с българския народ от тези времена.

  кравосмешението прави зелката ^¥^
 21. 21 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  Абсолютно същите аргументи, каквито македонците привеждат за Самуил и Гоце Делчев, могат да бъдат приложени и за семейни връзки.
  Например мъжките и женските роли в семейството по това време са били различни, разбирането за мъж и жена е било друго, примитивно, предмодерно, следователно Александър не трябва да бъде считан за син на Филип.

 22. 22 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  Ето ярък пример за македонските фалшификации в учебниците.

  http://store.picbg.net/pubpic/E3/86/786c513005fae386.jpg
  "Македонско царство", "македонския цар Самоил", "македонски войници", "македонска войска", "македонци"...
  А всъщност, отгоре на публикуваната миниатюра от Манасиевата хроника, на чист български ясно се чете:
  "Василие цръ разби Самоила цръ блгаром и ослепи 15 хилиадъ блъгаръ и видеть Самоила цръ ослепених и умреть"


  https://tadyava.files.wordpress.com/2016/03/samuilsdeathbghistory.jpg

 23. 23 Профил на Дьо Стабан
  Дьо Стабан
  Рейтинг: 46 Неутрално

  Алелуя! Очите ми не вярват! Тук да прочета текст, който да е обективен, научно обоснован и коректен спрямо миналото и днешната реалност.

  Дневник, намалете иначе про македонистката опотка за “спешната интеграция” на РСМ в ЕС. Чугунът ще омекне, трябяа още да се загрее. Но става бавно.

  Дьо Стабан -магистър за изправяне на паднало самочувствие.
 24. 24 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1144 Неутрално  „Правителството на САЩ смята говоренето за някаква македонска „нация“, „македонско отечество“ и македонско „национално самосъзнание“ за безпочвена демагогия, която не представлява никаква етническа или политическа реалност.“

  Едуард Стетиниус, 26.12.1944

  “This Government considers talk of Macedonian ‘nation,’ Macedonian ‘Fatherland,’ or Macedonian ‘national consciousness’ to be unjustified demagoguery representing no ethnic nor political reality."

  Secretary of State Edward R. Stettinius, Jr., in a Circular Airgram No. 868.014(Dec. 26, 1944)
  😁😁

 25. 25 Профил на kmat
  kmat
  Рейтинг: 311 Неутрално

  Много добра статия. където задълбочено и с аргументи се третира този въпрос. А той е изключително важен, защото има отношение към въпроса за генезиса на македонската нация, който според Скопие първоначално беше античен, а сега стана средновековен, след като гърците ги отразяха, а ние подписахме договор от 14 члена на цели 1,5 страници, заради който сега попаднахме в задънена улица. Независимо кой ще управлява, сега трябва на всяка цена да отстояваме тезата, че нашите исторически спорове са не просто абстрактно-научни и касаят минало, от което сега широката публика не се интересува непосредствено. Напротив - с изчистването и изясняването на това минало се поставят основите на бъдещето и затова учебниците са толкова важни, много по-важни от бройката на антибългарските табели, които Заев бил махнал едва ли не собственоръчно. Табелите могат да се демонтират за минути докато това в главите на хората не може да се махне изведнъж. Говорим за гаранции за бъдещето, а те не са само голи декларации и хубави пожелания и обещания, с каквито е пълен настоящият ни договор, гарниран обаче с наш безусловен ангажимент в чл. 2 да ги подкрепяме за членство в ЕС.

 26. 26 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2629 Неутрално

  Заев изрази разочарованието си от българските избори. Вместо патриотара Слави, явно е очаквал някоя по-либерална партия на която да пробута сърбоманските си опорки.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 27. 27 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 788 Неутрално

  .....Затова, макар и Самуил да се е наличал "българин", държавата му - "България", а народът - "българи", те всъщност, били македонци, но тогава не го знаели...
  —цитат от коментар 2 на Незнайко в Слънчевия град


  А в случая най-важното е за какъв се е считалл Самуил, царят или суверенът, и тъй като това се е случило през Средновековието, за него в царството му е имало най - вече "поданици", плащащи на Него данъци. А той е бил Суверена, и се е считал за Български цар, а не "македонски", на някаква си бивша византийска административна единица Македония.
  Да си спомним Екатерина 2, германка по произход, но руска царица.

 28. 28 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 444 Неутрално

  От 18 ти век учените в националните държави пишат на собтсвения си език. Особено онези с претенции за зашита и утвърждаване на някаква национална идея. Кайчев явно се срамува нещо от българския и решава да мине на латински а пише за български традиции и език. Уж учена глава, пък.....Дали в комисията пак говори латински?

  Свободата, Санчо...
 29. 29 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  До коментар [#3] от "hamiltonf":

  И защо да не дадат? Всъщност впускайки се в тези препирни ние слизаме на нивото на античките и цял свят ни се смее. Писали били в Скопие, че Самуил е македонски цар и кво? Човека ти е написал, че цял свят го признава за велик български владетел. С тия твърдения античките освен да стават смешни друго не постигат. Същото се отнася и за твърденията им за Гоце Делчев , Тодор Александров и т.н. за които пък са запазени собственоръчно написани от тях документи, в които се определят като българи.
  И ние можем да напишем, че Цар Симеон е бил наследник на римската империя (каквато е била целта му -да се провъзгласи за такъв) но какво от това? Ще е признае ли някой България за приемник на римската империя, или ще се задушат от смях?

 30. 30 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 846 Весело

  От 18 ти век учените в националните държави пишат на собтсвения си език. Особено онези с претенции за зашита и утвърждаване на някаква национална идея. Кайчев явно се срамува нещо от българския и решава да мине на латински а пише за български традиции и език. Уж учена глава, пък.....Дали в комисията пак говори латински?
  —цитат от коментар 28 на Bornagain


  На мен статията ми се видя написана на български. Двете думички на латински са препратка към Преспанския договор.

 31. 31 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Македонците са като бойниците на БЪЛГАРСКИЯ цар Самуил, на
  100 един вижда историята ама със едно око !!!

 32. 32 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 788 Неутрално

  ...... И ние можем да напишем, че Цар Симеон е бил наследник на римската империя (каквато е била целта му -да се провъзгласи за такъв) но какво от това? Ще е признае ли някой България за приемник на римската империя, или ще се задушат от смях?
  —цитат от коментар 29 на uq  Мечтата на Симеон е била да седне на тронът на източно-римските императори в Константинопол, със скиптъра на им и венеца на цезарите, а че земите на Българското царство щели да са част византийската империя му е била последна грижа. Наистина той е имал мечта - да държи скиптъра на римските императори с дворец в Цариград, и огромна империя с милиони поданици!

 33. 33 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3846 Неутрално

  До коментар [#29] от "uq":


  Защото има омразна и заливаща цялата им страна антибългарска реч, защото граждани на СМ с българско самосъзнание са преследвани, унижавани, малтретирани, защото са поругавани по най-вандалският начин български паметници, вкл. и вандалското оскверняване на паметника за трагично удавените в Охридското езеро и т.н., и т.н.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 34. 34 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1495 Неутрално

  Крайно време е, утре може да е късно, нашите " политици " да схванат, че историята тук от Освобождението до днес се " кове " от външни фактори и затова трябва инициативност отвътре навън........На сегашната Република СМ, трябва да се предложи единна общност, а формата може да се дискутира.....

 35. 35 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 846 Неутрално

  До коментар [#3] от "hamiltonf":И защо да не дадат? Всъщност впускайки се в тези препирни ние слизаме на нивото на античките и цял свят ни се смее. Писали били в Скопие, че Самуил е македонски цар и кво? Човека ти е написал, че цял свят го признава за велик български владетел. С тия твърдения античките освен да стават смешни друго не постигат. Същото се отнася и за твърденията им за Гоце Делчев , Тодор Александров и т.н. за които пък са запазени собственоръчно написани от тях документи, в които се определят като българи. И ние можем да напишем, че Цар Симеон е бил наследник на римската империя (каквато е била целта му -да се провъзгласи за такъв) но какво от това? Ще е признае ли някой България за приемник на римската империя, или ще се задушат от смях?
  —цитат от коментар 29 на uq


  Да си припомним целта на упражнението - как да се представя историята в учебниците (в конкретния случай - за седмо отделение в Северна Македония). В момента, с невярно представяне на фактите, македонските дечица се възпитават в антибългаризъм.

 36. 36 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  Има нещо много гадно за всички дето се опитват да прейначът наща История.
  И то е че за разлика от други съвременни езици за който миналото е затворено зад неразбираеми писания българският може да бъде разчетен с висока степен на достоверност от съвременник без никаква специална подготовка.
  Такъв е случаят и с Битолският надпис и с Реймското евангелие.

  † Въ лѣто Ѕ ҃Ф ҃К ҃Г ҃ отъ створенїа мира обнови сѧ съ градь зидаемъ и дѣлаемъ Їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьскомь и помощїѫ и молїтвамї прѣс ҃тыѧ влад ҃чицѧ нашеѧ Б ҃чѧ ї въз()стѫпенїе І ҃В ҃ i връховънюю ап ҃лъсъ же градь дѣлань бысть на ѹбѣжище и на сп҃сенѥ ї на жизнь бльгаромъ начѧть же бысть градь сь Битола м ҃ца окто ҃вра въ К ҃. Конъчѣ же сѧ м ҃ца ... исходѧща съ самодрьжъць быстъ бльгарїнь родомь ѹнѹкъ Николы же ї Риѱимиѧ благовѣрьнѹ сынь Арона Самоила же брата сѫща ц ҃рѣ самодрьжавьнаго ꙗже i разбїсте въ Щїпонѣ грьчьскѫ воїскѫ ц ҃рѣ Васїлїа кде же взѧто бы злато ... фоѧ съжев ... ц҃рь разбїенъ бы ц҃рѣмь Васїлїемь Ѕ ҃Ф ҃К ҃В ҃ г. лтѣ оть створенїѧ мира ... їѹ съп() лѣтѹ семѹ и сходѧщѹ

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 37. 37 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2687 Неутрално

  "Мащабът и комплексността на политическото и културно наследство на Самуил и неговата държава, проникната от духа на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици Св. Климент и Св. Наум Охридски, на свети княз Борис Покръстител, не са ексклузивна собственост на никого. "

  Е как ще не са. Чисто български са. Ама макетата не са толкова нагли да си ги припишат и тях. :)

 38. 38 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4106 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Момент ;)
  Да копнем дълбочко в традицията на историята.
  Същия аргумент.

  Елини били едно от племената в Македонски царства.
  В царства на Филиповци и Александровци.
  В Македонска империя.

  Елините били Македони, защото:
  1. Владени eлини те били -- от Македони империалисти ;
  2. Под Македнско иго, на Звезда от Вергина:
  елините периодично викали за помощ Ромляни от Rome
  (бъдещи империалисти).

  Впоследствие, елините станали Ромски субекти, Римлянски,
  когато Римската империя завладяла Македонската.
  Чисти римляни.

  Впоследствие: Османски субекти.
  Чисти османци. Пълноценни.

  и т.н.

  До коментар [#17] от "stanislavdi":

  Следвайки логиката на историците от Северна Македония
  спокойно можем да кажем, че

  осман и тито са македонски владетели,
  всъщност те са.

  Но да твърдиш, че са македоноци
  само защото са владетели на Македония
  е безумие

 39. 39 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  Изобщо, не разбирам тоя спор с макетата. Ако става дума за чисто антропологически разлики, то такива на балканите няма. Един македонец не носи гени по-различни от българин или грък или сърбин. Ако става дума за култура то както е написано в статията никоя държава не може да се обяви за собственик на достиженията на траките, гърците,македонската, римската,византийската, българската, османската империя. Това са могъщи империи от миналото и нямат много общо със съвремието, освен че всяка държава може да отдава почит на културата им и на запазените от тях исторически и културни паметници на нейна територия. Когато става дума за съвремието, нещата също са ясни, границите са ясни, има държава Северна Македония, ние сме я признали първи, там се говори на език, различен от официалния български и от официалния сръбски и от официалния гръцки и ако искат да го наричат македонски - нищо по-естествено от това. Може да е формиран през 40тте, може да е български написан на сръбска пишеща машина, все едно, различен е

 40. 40 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 1910 Весело

  Великолепен текст по темата! Поздравления за автора и Дневник за публикуването му!

  Мараба, С-ДС доносници!
 41. 41 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  До коментар [#28] от "Bornagain":

  В коя точно част на 18 в. става това? Лайбниц е изложил арийската теория на френски, защото немскоговорящите е нямало да схванат идеите му ако беше издадена на родния му немски.

  "Мултиперспективният подход" в историята - много добро и хлъзгаво понятие. В собствените ни източници от 11 в., в един апокриф се казва, че самуиловото коляно са готи. Добра възможност за някой псведо-историк да измисли екзотична теория и да започне да я налага като мантра, да си намери и последователи, и после да се сърди, че не му уважават подхода.

  Добра статия, но М. Методиев ако наистина се е сетил, чак скоро да покаже този списък с реномирани заглавия, където дори без да се спори се показва известна отдавна истина, то тази комисия вярно е жалене.

  CONTADOR GRATUITO!
 42. 42 Профил на donyon
  donyon
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Историята на С.Македония започна през 1991г.Говорят на български-западен диалект.Ако продължават да се инатят,ще станат албанци...

 43. 43 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  До коментар [#35] от "razor":

  И? Ще ревна че македонските дечица ги лъжат? Ами утре македонските дечица ще пораснат и ще прочетат истината и толкова. По-малко антибългаризъм ли възпитаваме ние у македонските дечица, когато им казват всяка вечер че България ги блокира за присъединяване към ЕС и е причина да не могат да пътуват и работят свободно в ЕС и да бъдат равноправни европейски граждани И ТОВА Е ВЯРНО за разлика от глупостите за Цар Самуил.

 44. 44 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 1910 Любопитно

  глупостите за Цар Самуил.
  —цитат от коментар 43 на uq


  Какви глупости за цар Самуил?

  Мараба, С-ДС доносници!
 45. 45 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  България и РСМакедония нямат обща история, има само българска история!

  Ще ви дам пример с Германия и Австрия, които наистина имат обща история. По времето на Свещената римска империя на немските народи императори са били много царе на съставни кралства. Дълго време Хабсбургите са били императори на това образувание.

  Водени са войни, например между Прусия и Австрия.

  Държава Македония като съставна република на Югославия има от 1944 година, преди това никога не е имало такава държава.

 46. 46 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 747 Неутрално

  приведете поне един исторически извор, който да доказва другите "перспективи" - че Самуил е бил някакъв "македонски" цар или пък владетел на някакви неидентифицирани небългарски славяни. Отговор не получихме.
  =====
  Че е бил владетел И на небългарско етническо население - сръбско, албанско, гръцко, влашко - източници има. Но не е там въпросът. Самата идеология на Самуиловата държава е базирана на българската владетелска идеология. И макар ромейската пропаганда да го представя като бунтовник срещу владетеля в Константиниопол , а действията му - като "бунт" , в самите грамоти за Охридската архиепископия на Василий Втори Самуил е признат за приемник и продължител на Петър.
  Всъщност това е разковничето на "българския характер" на държавата на Самуил (както и на Симеон и Петър преди него). "България" по онова време е преди всичко политоним , политическа идея, , при това - много важно - призната като империя от Константинопол (а може би и от Рим, както твърдят някои документи и изследователи).
  Но има един проблем - доцентът Кайчев следва традицията на българските историчари непрекъснато да "национализират" славяните на Балканите. Цитираните оксфордски и кембриджски издания избягват да употребяват този термин. За хора като цитираните Пол Стивънсън и Катрин Холмс, както и Джонатан Шепард (автор за България в Cambridge History of the Byzantine Empire ) "българските славяни" са "български", единствено когато и доколкото са в пределите на българската държава и са български поданици. Но в българската историография "български славяни" (или "славяните от българската група") са всички източно-балкански славяни, т.е. славяните на изток от р. Морава. Подобна "национализираща" употреба честичко се среща за солунските славяни във връзка със св. св. Кирил и Методий. Така че комшиите, когато пишат за "македонските славяни", просто следват нашия тертип, но го обръщат с хастара отвън за своите цели.
  Та да заключим - Самуиловата държава е българска държава, тя има претенцията да е продължител на държавата на Петър, това е крайъгълният камък на нейната идеология. Приемствеността е безспорна и неоспорима. Населението и е етнически разнородно, но е българско доколкото са поданици на тези държава и като такива те са разпознавани в съвременните извори, по същия начин по който в средновековните български (а и западни) извори, поданиците на Византия са "гърци" (независимо, че може да са арменци, грузинци, гърци и какви ли още не по етнически произход).

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 47. 47 Профил на Виктор
  Виктор
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Чудесно е.

  Нека хипотетично да кажем, че царството на Самуил е българско царство. Проблемът е, че говорите за обща история, която означава, че сме били българи. Колко глупав трябва да бъдеш, за да имаш такъв спор, основан на царството на Самуил.

  Проблемът е, че смятате, че "българите" в държавата Самуил и българите в България днес са едно и също. Толкова за вашия аргумент. Какъв идиотизъм.

  След Самуил имаше сръбски владетели, турски владетели, а преди това византийски владетели. На днешната територия на Македония имаше безкрайно много различни владетели, държави, княжества и т.н.

  Целият идиотизъм на българската страна е, че тя иска да наложи гледна точка. Това мнение е, че до 45-годишна възраст бяхме „българи“. Смешно.

  Защо Македония би имала обща история с България, а не с Турция? Защо Македония би имала обща история с България, а не с Гърция? Защо Македония би имала обща история с България, а не със Сърбия?

  Проблемът не е в нашата интерпретация на историята, тя може лесно да бъде коригирана. Проблемът е във вашата интерпретация на историята и във факта, че смятате, че вашата интерпретация е „истината“.

  Но вие не сте виновни. Ако имате идиоти като този, кои пише текста като "експерт", какво остава за обикновените хора. Вие не преговаряте за историята. Вие преговаряте за политика. А овој е забавен.

  Краят е близо. Защо за първи път, когато правителство с малко здрав разум дойде на власт в Македония, то ще премахне историческата комисия. А вие можете да се заканувате и со ЕС и со други работи колку сакате.

  - Покоiниiо А.А. Ростковцки не iеднаш кажуаше: « бугарите мисл’ат, оти само они имаат ум на светов, а сите друзи сет будали. Кого мисл’ат они да излажат со статиiите во « Право » и друзите ноини, оти македонците сакаат Македонија за македонците? Знеме ниiе многу арну, шчо сакаат они » (За македонцките работи, К. Петков Мисирковъ, 1903 г.)
 48. 48 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Любопитно

  До коментар [#35] от "razor":И? Ще ревна че македонските дечица ги лъжат? Ами утре македонските дечица ще пораснат и ще прочетат истината и толкова.
  —цитат от коментар 43 на uq


  И къде ще прочетат за истината, като в Македония царства македонската пропаганда?

 49. 49 Профил на Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Рейтинг: 295 Неутрално

  До коментар [#27] от "historama":

  Ами виж, всеки има право да се счита за всякакъв, но както Екатерина е германка, така и Комитопулите са македонци.

  Не искам да давам пример с една печална фамилия, завършила у нас с царуването на крадлив Дедо и неговото протеже Буда Борисич, поради чиято геополитическа ориентация почти не останаха българи в страната.

  Предпочитам евреите да са си евреи, руснаците -руснаци, македонците - македонци, даже ако имат желание и шопите да са си шопи. Не да ми се пишат българи с политическа цел като разните му там патриоти и сие малоумници.

  кравосмешението прави зелката ^¥^
 50. 50 Профил на hav08635628
  hav08635628
  Рейтинг: 98 Неутрално

  Македонските дечица българчета са в пъти повече от северномакедонските дечица,
  Няма нужда българчетата да се обясняват за езика.писмеността,вярата,героите ,царете си.
  на лошо възпитаните си и заблудени отродени братовчедчета от три села.
  Много десни хора ще отвратите с такъв тип лобизъм.
  Да не се пукне синия балон,преди да се е надул.

 51. 51 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 682 Неутрално

  Путин ,ако им се скара на македонците и ще мирясат.Нали му прекарахме тръба,какво мълчи като на*ран

 52. 52 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1864 Неутрално

  Не знам розовите либерали или любителите на чалгата ще прочетат и разберат написаното.

 53. 53 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4106 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Фактически, в Новата ера, Българският е бил Първи Ренесас в Европа.

  10 век:
  Християнска Европа е разделена на Западна католическа и на Източна, държави импери.
  Източната ромейска империя - първоначално латиноезична, гръкофонска.
  На Изток преобладава православно християнство.
  В цяла Европа: разделения и борби за власт, вкл. за езиково, книжовно и религиозно надмощие.
  В съседна Голяма България, също Християнство, официално от 10 век,
  при княз Борис I, Цар Симеон Велики, цар Петър, цар Самуил...

  Какво става?
  И източната Ромейска империя - православна гръкоезична,
  и западната Свещена римска католическа латиноезична,
  се борят за надмощие, за "приобщаване" на още народи.

  Чрез установени (различни) антични езици и писмености:
  гръцка и латинска, за администрация и религия.
  И сответни преводи на Светите писаниия, с различни (езиково, и повече)
  богослужения.

  Антично гръкофонска "Византия" не е имала интерес да си руши установения ред
  с Нова писменост, "славянофонска", за Новия завет, с преводи на "славянофонски"
  или Български, с православни църкви "славянофонски" или Български.

  Антично латинофонският католически Запад: Също.

  Въпреки всичко:
  двама Солунски братя Кирил и Методи, "на византийска служба",
  обслужват България и въобще света с Нова писменост за Новия завет,
  за Богослужения и просвета, ориентирана Словянофонски Болгарофонски...

  907 г: автономна Българска християнска православна църква.
  Симеон Велики: Цар на Българи и Гърци.
  Златен век на българска писменост и култура "книжнина".
  Глаголицата на Кирил е усъвършенствана в Охрид и наречена
  в чест на Кирил "Кирилица", за просвета на света.

  Това е векове преди в 14 век България да падне под османско нашествие,
  а "Византия" - в 1453 г.
  Тогава, след това, Гутенберг изобретява печатната машина,
  пробуждат се Велики географски открития, както и Ренесанс в Западна Европа:
  лутеранско протестанство против догматичен католицизъм.

  До коментар [#36] от "dedoliben":

  Има нещо много гадно за всички дето се опитват да прейначът наща История.
  И то е че за разлика от други съвременни езици за който миналото е затворено зад неразбираеми писания българският може да бъде разчетен с висока степен на достоверност от съвременник без никаква специална подготовка.
  Такъв е случаят и с Битолският надпис и с Реймското евангелие.

  † Въ лѣто Ѕ ҃Ф ҃К ҃Г ҃ отъ створенїа мира обнови сѧ съ градь зидаемъ и дѣлаемъ Їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьскомь и помощїѫ и молїтвамї прѣс ҃тыѧ влад ҃чицѧ нашеѧ Б ҃чѧ ї въз()стѫпенїе І ҃В ҃ i връховънюю ап ҃лъсъ же градь дѣлань бысть на ѹбѣжище и на сп҃сенѥ ї на жизнь бльгаромъ начѧть же бысть градь сь Битола м ҃ца окто ҃вра въ К ҃. Конъчѣ же сѧ м ҃ца ... исходѧща съ самодрьжъць быстъ бльгарїнь родомь ѹнѹкъ Николы же ї Риѱимиѧ благовѣрьнѹ сынь Арона Самоила же брата сѫща ц ҃рѣ самодрьжавьнаго ꙗже i разбїсте въ Щїпонѣ грьчьскѫ воїскѫ ц ҃рѣ Васїлїа кде же взѧто бы злато ... фоѧ съжев ... ц҃рь разбїенъ бы ц҃рѣмь Васїлїемь Ѕ ҃Ф ҃К ҃В ҃ г. лтѣ оть створенїѧ мира ... їѹ съп() лѣтѹ семѹ и сходѧщѹ

 54. 54 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  До коментар [#47] от "Виктор":

  Нищо не разбрах. Според теб, колко македонски владетели е имало и колко войни е водила македонската държава и с кои държави?
  Поне една битка на македонската войска с българската имало ли е? Щото историческите извори не посочват такова чудо.
  Изобщо как си предстсвяте историческа наука без доказателства? Нещо като математика без цифри?

 55. 55 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7155 Неутрално

  Ние нямаме обща, ние имаме една история.

 56. 56 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Има нещо много гадно за всички дето се опитват да прейначът наща История.И то е че за разлика от други съвременни езици за който миналото е затворено зад неразбираеми писания българският може да бъде разчетен с висока степен на достоверност от съвременник без никаква специална подготовка.Такъв е случаят и с Битолският надпис и с Реймското евангелие.† Въ лѣто Ѕ ҃Ф ҃К ҃Г ҃ отъ створенїа мира обнови сѧ съ градь зидаемъ и дѣлаемъ Їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьскомь и помощїѫ и молїтвамї прѣс ҃тыѧ влад ҃чицѧ нашеѧ Б ҃чѧ ї въз()стѫпенїе І ҃В ҃ i връховънюю ап ҃лъсъ же градь дѣлань бысть на ѹбѣжище и на сп҃сенѥ ї на жизнь бльгаромъ начѧть же бысть градь сь Битола м ҃ца окто ҃вра въ К ҃. Конъчѣ же сѧ м ҃ца ... исходѧща съ самодрьжъць быстъ бльгарїнь родомь ѹнѹкъ Николы же ї Риѱимиѧ благовѣрьнѹ сынь Арона Самоила же брата сѫща ц ҃рѣ самодрьжавьнаго ꙗже i разбїсте въ Щїпонѣ грьчьскѫ воїскѫ ц ҃рѣ Васїлїа кде же взѧто бы злато ... фоѧ съжев ... ц҃рь разбїенъ бы ц҃рѣмь Васїлїемь Ѕ ҃Ф ҃К ҃В ҃ г. лтѣ оть створенїѧ мира ... їѹ съп() лѣтѹ семѹ и сходѧщѹ
  —цитат от коментар 36 на dedoliben


  Битолският надпис е уникален. Това е единственият надпис на владетел от периода на Първата българска империя , който намира за необходимо да наблегне. че е "българин родом". Причините за това са множество и комплесни, но несъмнено включват факта, че Иван Владислав е узурпатор, син на обвинен в предателство комитопул. Нещо повече , струва си да погледнем имената на неговите синове. Престолонаследникът носи името Пресиян - бългаско име дори още от езическия период. Другите му синове носят арменските имена Алусиан и Аарон, влашкото Траян, славянското Радомир.
  Най-вероятно причината за това наблягане на "българския род" е опит да се внуши, че Иван Владислав произлиза от още старата българска аристокрация. От своя страна, самият Алусиан кръщава първородния си син ... Самуил, т.е. дава му име, което вече е възприемано като българско владетелско име. Вторият син на Алусан е кръстен Василий , т.е. носи името на "Българоубиеца" .

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 57. 57 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 125 Неутрално

  До коментар [#47] от "Виктор":

  Викторче.........гугутко вардарска!А дано дойде по-скоро в скопие,както ти казваш - ново правителство със здрав разум, и да зачеркне всичко!А ние да ви затръшнеме врата един път завинаги и да се приключи със вас!Юго-циг@нските ви номера - нямат място в ЕС,Вървете си по своя път и не занимавайте нас и Европа повече със жалката ви измислена от Коминтерна държава!
  П.С. нарочно написах скопие със малка буква!Лично отношение е към към вас като измисле "народ" и вашата низост!

 58. 58 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  Един вопрос!

  Какво е Крале Марко!

  Кој погоди добива награда!

 59. 59 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  ”Проблемът не е в нашата интерпретация на историята, тя може лесно да бъде коригирана. Проблемът е във вашата интерпретация на историята и във факта, че смятате, че вашата интерпретация е „истината“.

  Не ви е проблема в нашата интерпретация, а в интерпретацията на всички, освен вас. И в пълната липса на доказателства за вашата интерпретация.
  Нашата интерпретация е научната интерпретация в цял свят, вашата - пропагандна манипулация. Цял живот историчари измамници като Чепреганов са лъгали безсрамно и сега няма как да си признаят, че са долни лъжци.
  В Алиса в Страната на чудесата има повече реализъм и наука, отколкото в ”Историjа на македонскиот народ” на института на Чепреганов.

 60. 60 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  До коментар [#57] от "vincenzo76":

  А таквите како тебе се отслика на навредениа. Се чудам да сум сметал че ти припадаш на братски народ. Таквите като теб е црнеат сликата за блгарите като пријателски народ в македонија

 61. 61 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 876 Неутрално

  Ами стойностна статия защото този път не става дума за някое от изследванията на либералните нпо-та , от типа как се "чувствате " срещу заплащане 😊!

  agent
 62. 62 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2629 Неутрално

  Целият идиотизъм на българската страна е, че тя иска да наложи гледна точка. Това мнение е, че до 45-годишна възраст бяхме „българи“. Смешно.
  —цитат от коментар 47 на Виктор


  Гръцкият "идиотизъм" разби античката ви история и по милост ви остави да ползвате името северна Македония. Фалшификации като основа на държавност създава шизофренични хора. Само истината ще ви направи свободни.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 63. 63 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Нека хипотетично да кажем, че царството на Самуил е българско царство. Проблемът е, че говорите за обща история, която означава, че сме били българи. Колко глупав трябва да бъдеш, за да имаш такъв спор, основан на царството на Самуил.

  Проблемът е, че смятате, че "българите" в държавата Самуил и българите в България днес са едно и също. Толкова за вашия аргумент. Какъв идиотизъм.
  ===
  Ами Викторе, нима македонцката догма не ви смята за наследници на "македонските славяни", чиято първа държава била тази на Самуил?
  Не мисля, че ВЕЧЕ има някой който да приравнява съвременните българи с онези от средновековието, но държа да наблегна, че в случая е важна държавната традиция. Точно както Самуил и роднините му претендират за приемственост с българската държава на Петър, Гаврил Радомир кръщава сина си Петър, Иван Владислав своя - Пресиан, така и владетелите на Втората българска империя, конкретно Калоян, претендират за приемственост с Петър и Самуил. Самуиловата фамилия , независимо от произхода си, се вписва в българската държавна традиция и е разпозната като част от тази традиция от легион средновековни източници.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 64. 64 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4106 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Век 16 Англия е католическа, но Хенри VIII търси независимост и
  абсолютна власт.

  Открива "спасение" в протестанството, по свой начин,
  като се обявява (още) за държавна глава "папа" на независима
  Англиканска църква.
  Практически: за император на Англия.

  Факт сломяващ изкуствен спор:
  в Изтока или в Запада се случват явления...
  самодържец хем върховна държавна глава & хем върховен жрец

  ---

  907 г: автономна Българска християнска православна църква.
  Симеон Велики: Цар на Българи и Гърци.
  Златен век на българска писменост и култура "книжнина".
  Глаголицата на Кирил е усъвършенствана в Охрид и наречена
  в чест на Кирил "Кирилица", за просвета на света.

  Това е векове преди в 14 век България да падне под османско нашествие,
  а "Византия" - в 1453 г.
  Тогава, след това, Гутенберг изобретява печатната машина,
  пробуждат се Велики географски открития, както и Ренесанс в Западна Европа:

  лутеранско протестанство против догматичен католицизъм.

 65. 65 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 125 Весело

  До коментар [#60] от "MioD MyoD":

  Радвам се друже сърбоманино, че ме оценяваш така високо:)
  Такива като мене - не може да сс братя със такива еничари и родоотстъпници тебе.
  За такива като вас - ние българите сме братя, само когато имете някаква изгода и келепир от нас!А през останалото време сме татари и фашистички окупатори!
  Знаеме много добре кои искате да са ви братя - сърбите!И колко много си уважавате Тито! Тръгвайте си по вашия път, и повече не ни занимавайте със проблемите си!

 66. 66 Профил на nikolay.
  nikolay.
  Рейтинг: 324 Неутрално

  До коментар [#47] от "Виктор":

  Ти от кои сев-макета си? Наследник на античкия педер А. Македонски или на Българския Цар Самуил? Баси, вие имате най-лесната за учене история на света.

 67. 67 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  Крали Марко от Прилеп блгарин бил?

 68. 68 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 118 Неутрално

  Спорът за цар Самуил изглежда смешен и незначителен,но е крайъглен камък,на който се опират фалшификаторите в Северна Македония,за да обосноват претенциите си към Свети Климент и Наум и най вече към Охридската Архиепископия.С това искат да докажат някаква връзка със сегашната МПЦ-ОА и създадената от Василий Втори- Архиепископия и съществуването на някакъв друг народ,чужд на българите,който може да бъде само македонски и значи е македонски.Факт е че историчарите от Скопие първо са измисляли история и след това са се втурвали да търсят доказателства за измислиците си,като най-доброто до което са стигнали е мултиперспективността и откровените фалшификати,а най голямото им доказателство за цар Самуил е песента " песна за Самоил"-Самоиле,цар македонски,отдола иде твоята войска...

 69. 69 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  До коментар [#65] от "vincenzo76":

  Кој те смета тебе за фашист бе? Толку ти дарил господ.
  Малку имај повеќе почит, поблагородна личност ќе бидеш

 70. 70 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  До коментар [#66] от "nikolay.":
  И тебе толку ти дарил господ кога толку навредуваш
  Блажени се бедните по дух зошто нивно е царството небеско

 71. 71 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  До коментар [#53] от "dnevnikar":

  Всъщност, обяснението за Битолската плоча и останалите писмени исторически извори е много по-просто. България е една от първите унитарни държави в Европа и единствената, която още съществува под същото име от създаването си до днес. По това време няма Англия, а Уесекс, Мърсия, Нортъмбрия и т.н., кралства на англи, сакси и викинги До 15 век няма Испания, а Арагон, Гренада, Кастилия и Леон. Свещената римска империя, същата бира. За Италия да не говорим - всяко село е кралство до 19 век.
  Да се фантазира за някакъв въображаем македонски характер и някакви измислени македонци в Българското царство в 10-11 век е пълно безумие.

 72. 72 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 125 Неутрално

  До коментар [#69] от "MioD MyoD":

  Твоите съграждани бе, друже!За твоите съграждани - ние българите сме татари и фашистички окупатори!
  Я кажи ти сега, ние българите за тебе какви сме?Ама кажи честно, без да лицемерничиш!
  И ако напишеш, че сме братски народ, обясни ни и защо това е така?

 73. 73 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 788 Неутрално

  До коментар [#46] от "Kephy":

  Добре дошъл в нашия форум. Интересна е твоята гледна точка! Слабата й страна е, че правиш паралели с по-нови времена, на националните държави от 20 и 21 в. а в Европа ги има прекалено много. И най-забавните сме тук на Балканите, защото при един генетичен анализ ще се окаже, че в 90% балканците сме с абсолютно еднакви гени, дори и турците до Босфора и Дарданелите не са по-различни. Това, че в Македония искате да сте различни от българите за мен не е фатално - за съжаление в по-новата ни история няма много величави моменти..

  Последните ни величави моменти са описани в "Строителите на съвременна България" на Симеон Радев, роден на 19 януари 1879 г., Ресен, Северна Македония (по него време Ресен е бил в границите на Османската империя). Ще ти бъде приятно да научиш, че много от тези строители са родом от земите на сегашна Северна Македония. Както и че много от тях са участвали в събитията от съединението на България и Румелия, и в Сръбско - българската война от 1885г. (не някакви си македонци, а цели военни съединения формирани там).

 74. 74 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1168 Неутрално

  Не е ли странно, че в РСМ има повече паметници на българки царе отколкото в България?
  И то вижте снимката, колко е хубав паметника.

  ДБ=БКП
 75. 75 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 788 Неутрално

  До коментар [#73] от "historama":

  Ще дойде момент, когато в двете страни ще се изучава една и съща история, защото земите на Македония не са толкова част от Българската история, а историята се е изграждала и в тези земи. Началото е сложено от Куберовите българи (680 г), а малко по-късно при Крум или пресия (836г.) двете формации се обединяват, и Охрид става втория политически и културен център на царството.

 76. 76 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  До коментар [#72] от "vincenzo76":
  Оти може си ми братовчед. Оти може некој мој предок отишол да учи в Софија и сега си негов потомок. Аз имам пријатели в блгарија, хора с високо качество на хумор, добри хора за разговор за јадене и пиене. И сега треба да мислам какво е бил Самоил. Ама ич не ми е грижа. Еве аз питах какво е Крали Марко, дали блгарскабисториографија ште каже че е србин или не бил? Кои знае истината? Аз не знам. Ако добро се живее денес кои би бил несреќен

 77. 77 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 788 Неутрално

  До 74:"anonimnii"...Не е ли странно, че в РСМ има повече паметници на българки царе отколкото в България?И то вижте снимката, колко е хубав паметника...."

  Добър въпрос! Аз бих добавил, че в България има повече руски, отколкото български паметници.

 78. 78 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 788 Неутрално

  До 76
  Крали Марко е македонец.

 79. 79 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  РС Македония е единствената държава в света, където енергията на политици, публицисти, историци, писатели, художници, учени е впрегната денонощно, ежечасно, ежеминутно да защитава две ценности – националния идентитет и език.


  Навсякъде по света тези две категории се възприемат като въздуха и водата – съвсем естествено, само в Скопие на тях се гледа като на нещо, което постоянно е застрашено от някакви злонамерени люде, от някакви врагове, фашисти, демони и чудовища.

  Тази свръх възбуда, тази параноя се дължи вероятно на залегналата дълбоко в подсъзнанието на политическите и интелектуални стратези на нацията догадка за нейния идеолого-политически генезис. Геополитическите обрати по време и след Втората световна война се превърнаха в благоприятна почва за реализирането на този експеримент, който остави дълбоки рани в народната душа, покрити с лейкопласта на официалната югокомунистическа пропаганда.

  Двата договора с България - 2017 г. и с Гърция – 2018 г. връхлетяха като внезапен вятър, върху заблатените представи за себе си, за народа, за държавата. Вече повече от две години общественият организъм покрай Вардара се гърчи в непосилни спазми между порочното и нормалното себепознание. Учени с титли и томове изследвания зад гърба си, въстават с нескрита злоба и неприязън към всеки глас, търсещ истината като игла в купищата идеологическа слама. Така се очертаха фронтовете на разделение в обществото. Това са фронтовете, където барикадираните зад постулатите на македонизма пропагандисти упорито се съпротивляват на всеки опит за научна интерпретация на събитията след 1944 г. заключени в засекретените архиви на УДБА.

  Така и след падането на Берлинската стена РС Македония продължава да бъде единствената държава в Европа, която живее зазидана в югоидеологическите представи за себе си, сатанизирайки всеки опит за ревизия на този анахроничен статус.

  Барабанчици в похода на псевдоистината са академиците от МАНУ, повечето професори от Университета „Св. Св. Кирил и Методий“, институтите по история и македонски език, групите добре платени журналисти и разбира се, повечето от действащите политици.


  РС Македония продължава да бъде единствената държава в Европа, която живее зазидана в югоидеологическите представи за себе си.
  I

  На 5, 20, 24 март и 3 април 2021 г. председателят на МАНУ академик Люпчо Коцарев публикува във в. “Нова Македония“ четири опуса в отбрана на зациментираните идеологеми за Македония, като в четвъртия текст се заканва, че ще продължи с още публикации. За да бъде по-убедителен в стремежа си за съхранение на безкритично възприетите поствоенни национални ценности, той флиртува с имената на световно известни философи и културолози, позовава се на някои модерни концепции за нациите, не се страхува да се позове и на испанския драматург от ХVII в. Калдерон де ла Барка и неговата драма „Животът е сън“. В четвъртия опус, със заглавие “За броjките , владееньето и дивееньето“, не без доза претенциозност, отива още по-далече, като извиква на помощ и математиката. Дава примери с числа и теореми и отново се връща към литературата. Призовава духовете на аржентинския писател Хорхе Луис Борхес и на американеца – астроном и писател Карл Сейгън, като се спира на неговия философски роман „Контакт“, само и само да докаже колко изконни, стародавни, истински и вечни са идеологизираните постулати за Македония след 1944 г. за нейната история и духовност и каква смъртна опасност е надвиснала над тях днес.

  Нека да хвърлим поглед върху две от неговите публикации!

  Във втората статия, озаглавена „Постисториjaта на Македониja во четири чекори“ той формулира своите тревоги в четири пункта.

  1.Договорът от Преспа, според който словосъчетанието „македонско гражданство“ се заменя със словосъчетанието „гражданин на РС Македония“ . 2. Решението на Министерството за образование и наука да промени методологията , облика и съдържанието на предмета „История“ при досегашното му преподаване в училищата. 3. Решението на Министерството за култура да замени думата „национален“ с думата „обществен“ в “Закон за осъществяване на националния интерес“ и 4. Новата концепция на филологическия факултет “Блаже Конески“, според която 11-те катедри, от които две са за македонски език и литература се заменят с 5 направления, от които нито едно не е за македонски език и литература.

  В тези четири стъпки председателят на МАНУ не вижда опит за излаз от идеологическата представа за себе си, а заплаха за ценности, които според него са изконни.

  Третата му статия носи заглавието „Владееньето во Македониjа“. В пет точки той формулира недъзите на управлението, които през последните години се превърнаха в универсални за всяка демокрация. Според председателя на МАНУ за Македония те са: липсата на правова държава; арогантността на политическите елити; корупцията на политиците; овластяването на лъжата и безкрупулността при осъществяването на амбициите за власт.

  Безспорно,​ формулираните недъзи на политическия елит на днешната македонска държава са бич за обществото и за отделния човек, но в интерпретацията на Люпчо Коцарев те зазвучават апокалиптично не спрямо истината, а спрямо внушените ценности, носещи печата на Титовата идеология.

  Несъстоятелен също е опитът на Коцарев да използва цитати от алегоричния роман на македонския писател Живко Чинго „Лазаревото писмо и писание“, за да подчертае „опасността“, надвиснала над внушаваните в продължение на седем десетилетия „национални ценности“ . Известно е, че Живко Чинго е от с. Велгощи, Охридско, в което възрожденският и екзархийският дух почти никога не е загасвал. Известно е също, че в края на 80-те години на ХХ в. Чинго беше изпаднал в немилост пред официалните кръгове на македонските писатели и власти и беше уволнен като директор на театъра в Скопие. Всъщност , цитатите, които използва актуалният председател на МАНУ от романа на Чинго, са сполучлива алегория на брутално налагания нов национален облик на Македония след Втората световна война и имат обратен на желания от него ефект. Ето как звучат те: „…чекаjте бре луге , чекаjте бре брака, лага е, лажни се тие пророци, лажни се тие водачи, не слушаjте ги, не вервите им зашчо тие не само што се лажливци, туку се и крвници, до гуша се во крв…“

  Господин председателю на МАНУ, това не се ли отнася за кръвниците Лазар Колишевски, Цветко Узуновски –Абаз, Страхил Гигов и цялата им компания, за които Вие и дума не обелвате?

  Зоран Заев, въпреки опасните политически лупинги, които прави и очевидните му зависимости от бившите служби, съзнателно или несъзнателно, създаде условия, в които се чуват и други гласове, освен вече прегракналите от викане ваши фалцети. Дискусията, която вие възприемате като смъртна заплаха за съдбата на „научните ви постижения“ виси като дамоклев меч над главите ви.
  На 8 януари 2021 г. в. „Денешен“ – Скопие помести разследването на Дарко Яневски „Вистината за бунтот на калето“, посветено на войнишките размирици през януари 1945 г. и кървавата разправа с „неблагонадеждните“ в цяла Вардарска Македония. Авторът се позовава изключително на десетилетните търсения на г-н Борис Попгьорчев, който иска да узнае подробности около убийството на баща си, популярният до 1944 г. във Велес д-р Богдан Попгьорчев. Той открива , че цялата документация около кървавите събития през януари 1945 г. е отнесена в Белград, след това е скрита в някакъв босненски бункер и накрая попада в архива на бившия военен съд в Сараево. От там, заснета на микрофилм от македонския историк Растислав Терзиоски, е предадена на Архива на Македония.

  Митарствата на тези злокобни документи са добър ориентир за всеки търсач на истината за Кървавиот Божик 1945 г. и за последвалата криминална разправа с всички противници на новия режим. Утешително е, че те вече са в Скопие и все ще дойде ден, когато да излязат наяве.

  Документацията преминала през погледа на г-н Борис Попгьорчев разкрива различни подробности от механизма за налагането на югокомунистическата власт в Македония. Ще се спра на две от тях.

  Първата подробност.

  В края на декември 1944 г. се провежда второто заседание на АСНОМ, обявено като извънредно, на което вместо Тито идва Кардел. Отсъствието на Вожда е знак, че той не е доволен от местната власт, ръководена тогава от Методи Андонов – Ченто. Партийният шеф Лазар Колишевски с повишено внимание слуша всяка дума на Кардел. При заминаването си, гостът високомерно му заявява, че досега Македония е натрупала пет черни точки.

  Първо. Най-късно вдига въстание.

  Второ. Най-безпроблемно преживява окупацията.

  Трето. Претърпяла е най-малко загуби.

  Четвърто. Дала най-малко жертви и

  Пето. Не е участвала в освобождението на Югославия.

  И следващите думи на Кардел:

  “Първите три грешки няма как да поправите, но четвъртата и петата може. Затова ОЗНА трябва веднага да започне да арестува и да убива, а вие спешно да изпратите големи единици на Сремския фронт.“

  Тези думи са ключът към всички последвали кървави събития в Македония. Те обезсмислят и цялата митология за славните партизански подвизи и за кървавите жестокости на „бугарскиот окупатор“.

  Втората подробност.

  Това са думите на Борис Попгьорчев, записани и предадени от Дарко Яневски:

  „Каквото и да говорим, по някаква чудна игра на съдбата, всички събития през януари произтичат от разговора между Кардел и Колишевски. След този разговор войниците разбират, че ще гинат при Срем, а не за Солун и ето го бунтът на Калето. Този бунт довежда в Скопие началника на КОС, тогавашният генерал и народен герой Ефто Шашич, който е трябвало да оправи кашата, забъркана от „некадърното“ македонско ръководство.

  Седем дни по-късно поради същите причини избухва и бунтът в Щип на 15 януари.

  Шашич тръгва да оправи и там работите. Но непосредствено до днешното изкуственото езеро, близко до Велес, джипът на Шашич полита в Отовичката река. Това налага Шашич и придружаващите го да прекарат вечерта във Велес.

  Според Титовия биограф Дедиер, тази вечер, бесен, Шашич нарежда да бъдат ликвидирани арестуваните във Велес, между които и моят баща.

  Всичките тези събития някак тайнствено са преплетени едно с друго и заедно с убийствата в Куманово и Ресен, превръщат януари в един от най-кървавите месеци в македонската история. А всичко започва от Кардел и Колишевски и техният разговор за петте черни точки на Македония…“

  Безпристрастните изследователи са на ход. Те трябва да направят дългоочакваните анализи....................
  https://bgnes.bg/news/ivan-nikolov-rs-makedonia-s-iugokurshumi-sreshchu-sebe-si/

 80. 80 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1168 Неутрално

  След древна Македония никой не е говорил за македонци в смисълът на това, което в РСМ искат да наложат, т. е. отделен народ, който си е продължил във времето да съществува и се е запазил до днес. След натиска на Гърция, самите хора от РСМ се отказаха от тази теза и сега вече отрязаха едно огромно парче от историята си (не реално тяхна история, а историята която бяха съчинили) и вече не са толкова древни и не са наследници на Александър Велики, а са славяни от по-ново време (т. е. съчниха друга история). Но пак за да не се минат сега според техните историчари са "древни славяни", "бащи на всички славяни", "най-древните славяни", "славяни ама баш"...
  И вече се започва опит за узаконяване на кражбата на цялата история на България на Аспарух (защото има и други Българии на други места).
  Българите няма какво да доказват на РСМ, защото тяхната история не започва през 681 г., а много преди това. И българи има по много места по Европа и Азия.
  Хората от РСм искат да го играят нещо като кюрдите, т. е. древен народ, който от край време си обитава тези земи. Но при кюрдите езикът е специфичен и ако и да принадлежи на подгрупата на иранските езици си има свои специфики. Докато хората в РСМ си говорят на чист български. И колкото повече назад се връщаме във времето толкова повече езикът в РСМ е по-близък до българският. Тезата на РСМ, че били под робство на българите и тя не е издържана, защото до 1878 г. България е била под османска власт.

  ДБ=БКП
 81. 81 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1168 Неутрално

  Никой историк по света не говори за македонци след 681 г. по тези земи, а всички говорят за българи.
  Дори ако вземем само цар Самуил, как така според РСМ се появява от нищото? Преди него няма "македонски царе" и след него няма.

  ДБ=БКП
 82. 82 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  Всичките голјами историци овде бреењ

 83. 83 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 548 Неутрално

  Аве и ние мобем да питаме откъде идва името на КУМАНОВО в днешна Сев. Македония ?
  Значи мога да кажа - ДНЕШНИТЕ СЕВЕРНИ МАКЕДОНЦИ СА ПО ПРОИЗХОД ПОЛОВИНАТА КУМАНИ ДОШЛИ ОТ СЕВЕРОЗТОК И ЧАСТ ОТ ТАТАРИТЕ И ДРУГАТА ПОЛОВИНА ОТ МЕСТНИТЕ БЪЛГАРИ ? !
  Значи може и така да се твърди --КУМАНОВО Е ВТОРИЯ ПО ГОЛЕМИНА ГРАД В СЕВ.МАКЕДОНИЯ ДНЕС !
  НАЛИ ТАКА ? ЩОМ ТОЛКО ЗНАЯТ ДА ИЗМИСЛЯТ ИСТОРИЯ И ДА КРАДАТ НАШАТА БЪЛГАСКА ! !

 84. 84 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1168 Неутрално

  До коментар [#82] от "MioD MyoD":

  Радвайте се. Заради вас, хората от РСМ, се започва едно търсене в инетрнет и се научават много нови неща.

  ДБ=БКП
 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 86. 86 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  Чудесно е.Нека хипотетично да кажем, че царството на Самуил е българско царство. Проблемът е, че говорите за обща история, която означава, че сме били българи. Колко глупав трябва да бъдеш, за да имаш такъв спор, основан на царството на Самуил.Проблемът е, че смятате, че "българите" в държавата Самуил и българите в България днес са едно и също. Толкова за вашия аргумент. Какъв идиотизъм.След Самуил имаше сръбски владетели, турски владетели, а преди това византийски владетели. На днешната територия на Македония имаше безкрайно много различни владетели, държави, княжества и т.н.Целият идиотизъм на българската страна е, че тя иска да наложи гледна точка...
  —цитат от коментар 47 на Виктор


  Голяма идиотия е да си сложиш грозния национален флаг на РСМ, наложен им от гърците и да започнеш да се правиш на интересен.
  Имаме право да определяме българите от "времето на Самуил" или по-рано за българи, точно толкова, колкото и другите нации търсят и намират основи в старата си история. Културната приемственост означава и етническа приемственост.
  Леко коригирай терминологията - до средата на 7 в. поне на хартия съществува като административна единица грамадният диоцез Македония, който включва и цяла Гърция (да разбираме, че гърците по това са били македонци). След идването на българите византийците местят темата Македония на друго място, а тази област за дълго време, ама много дълго се нарича България, а в българските средновековни документи - Долната земя. Та, единствено благодарение на гръцките фанариоти и Мегали Идея името Македония е възродено във вековете под османска власт. Благодарете на гърците, че измислиха име на тази територия, както и че те го коригираха в наши дни, показвайки ви, къде ви е мястото.
  Иначе по отношение на българските владетели - Долната земя в полза на Сърбия е окончателно загубена за България едва след битката при Велбъжд. Но след смъртта на Стефан Душан местните владетели я разцепват и не се интересуват ни от Сърбия, нито от България или Византия. Което, когато идват османците показва, че и трите страни са се излъгали (по стария виц).

  CONTADOR GRATUITO!
 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1168 Неутрално

  До коментар [#85] от "hqz55697049":

  Сакън не пипайте паметникът нека седи. Па то ние и да искаме не можем да направим паметник на български цар в РСМ, а ето вие сами правите.

  ДБ=БКП
 89. 89 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  Какво е бил Карл Велики? Немец ли бил, французин ли бил? Един французин да попитате денеска ште каже че е бил французин, немеца пак че е бил немец. Какво е тогаш? Аз попитам вас какво е? Можеби е неосознаен блгарин?

 90. 90 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 125 Неутрално

  До коментар [#89] от "MioD MyoD":

  Какъвто и да е бил Карл Велики - французи и германци са генетично две различни нации!
  А вие сте кръв българска, отродена от България със сила!
  Колкото и да се опитвате, не може да подмените кръвта и гените си които са БЪЛГАРСКИ!
  Па вие се чувствайте каквито си искате!
  Самуил според византийските и ватиканските архиви е бил цар и самодържец на България!
  Наркоманските брътвежи на вашите историчари не интересуват никой в Европа!

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 92. 92 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  "".............. До края на живота си югославския диктатор и дясната му ръка Едвард Кардел преследват всеки инакомислещ, включително и в чужбина. Масовите гробници само в Словения са над 600.
  ***

  Очевидно е усилието на Дарко Яневски да бъде обективен, цитирайки постоянно Борис Попгьорчев , но той не може да надскочи себе си, като носител на зазубрени антибългарски тези, когато говори за войнишките бунтове и събитията от януари 1945 г. Например: “Но, изказите на воjниците во истрагата и на суденьето jа разбиват „пробугарската“ теза…“ Или: “Значи, покриена е цела Македониja, па не може да стане збор за тоа дека биле само неколку побугарчени воjници од Источна Македониjа…“

  Независимо от всичко антибългаризмът като философия, идеология, пропаганда и средство за национално самовнушение , в този текст е значително обезсмислен…

  III

  Следните думи на Борис Попгьорчев, цитирани от Дарко Яневски, отварят съвсем естествено и темата за националността на бунтуващите се войници и всички избити през кървавия януари на 1945 г.: „ Интересно е, че в това време, за събитието са мълчали с месеци медиите в Македония – вестник „Нова Македония“ и Радио „Скопие“. Не само в януари, а и по-късно, все едно нищо не се е случило. Общо мълчание. Спорадично, събитието е представено като протест на група войници, националисти и ПРОБЪЛГАРСКИ настроени, та даже и БЪЛГАРИ…“

  Борис Попгьорчев се рови с години в тайни и явни архиви, с една единствена цел: да разбере истината за смъртта на баща си д-р Богдан Попгьорчев и да открие повече факти за него. Кой е той?

  Той е безспорен авторитет, лекар, посветил се изцяло на професията си, но и изявен опонент на диктаторския режим на крал Александър Карагьоргевич. Д-р Попгьорчев е активен член на Македонската младежката тайна революционна организация. В негово лице съгражданите му виждат и пример, и опора. Той приема идването на българската администрация като национално освобождение . Верен на професионалния си дълг, често е лекувал и партизани в собствения си дом…Когато българската войска се изтегля от Македония негови съграждани го предупреждават да напусне Велес, но той отговаря: “Няма защо да бягам. Не съм извършил нищо противонародно. Единствената разлика между мене и партизаните е, че аз съм българин и настоявам, че всички сме българи. Нека ме съдят, на съда достойно ще защитя националната си чест…“(По Коста Църнушанов „Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него“, София1 1992 г. )

  През 2006 или 2007 година, а може би и по-късно, не си спомням точно, заедно с госпожа Райна Дрангова, д-р Зоя Андонова и аз посетихме господин Борис Попгьорчев в наскоро открития му хотел в Скопие. На чашка кафе стана дума и за тези събития. Аз му преразказах написаното от Коста Църнушанов и го попитах вярно ли е това? Той поклати утвърдително с глава.

  Да, но партизаните не разсъждават и не се интересуват от достойнствата на нарочените за врагове, а търсят жертви, върху които да стоварят садистичната си отмъстителност…И така д-р Богдан Попгьорчев заедно с 52-ма видни граждани на Велес е арестуван, пребит и както се разбира от разследването на сина му, по заповед на генерал Ефто Шашич ,всички арестувани, сред които и той, са убити и заровени в общия гроб...

  ***

  Въпросът, кой иска истината за Македония след 1944 г., разстреляна с югокуршумите на Шашич, Темпо и Колишевски да остане заровена в тези масови гробове и в още неразчетените архиви, има отговор. Той е известен в Скопие, особено на елитите – политически и интелектуални, които трябва да го изрекат, само че те се страхуват и панически бягат от него…

  Побързайте драги, времето не чака! /БГНЕС

  -----------------------------------

  Иван Николов е журналист, публицист и издател. Той е главен редактор на списание „България-Македония” и директор на издателство „Свети Климент Охридски“. Иван Николов е един от най-големите познавачи на балканските въпроси, автор на многобройни статии и книги по темата. Текстът е написан специално за БГНЕС.
  https://bgnes.bg/news/ivan-nikolov-rs-makedonia-s-iugokurshumi-sreshchu-sebe-si/

 93. 93 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  До коментар [#89] от "MioD MyoD":

  Не задавай тъпи въпроси... Етнически Карл е бил от германоговорящите франки, докрая на живота си останал неграмотен. Мисията, която му се вменява от папата обаче е да създаде мултиетническа християнска империя, алтернативна на Римската. Коронаван е за римски имперратор, което буди международни скандали и така си остава непризнат. Силата на франките обаче е била в това, че са способни да обединят в една или няколко държави различни етноси, превръщащи немско-говорящите в доминираща група. Изпадайки от тази общност френските крале търсят легитимност чрез личността на Карл, но отхвърлят германството, тъй като пък по-голямата част от населението, което управляват говори романски езици. Така че, Франция хем се явява като приемник на голямата държава на Карл Велики чрез името на основателите си, хем французите се явяват истински приемници на римо-галската култура с езика си, който е различен от германския.

  CONTADOR GRATUITO!
 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 95. 95 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Най-сериозното доказателство, че Самуил се е смятал за български цар, е следното: Той приема Роман, син на Цар Петър и внук на Симеон. После Самуил провъзгласява Роман за български цар, в момент, когато самият Самуил е бил вече провъзгласен за български цар. Има различни спекулации около смъртта на Борис Втори, брат на Роман, но е достатъчен фактът, че Самуил се отказва от българския престол в полза на Роман. Братята Борис и Роман са били в Източноромейска тъмница, скопени са, но по някакви причини се връщат в Българско. Вероятно ромеите са искали да внесат смут в българското царство. Самуил се оказва достоен българин. Има още нещо, Теорги Войтех също се е провъзгласил за български цар. Ясно е, че Източната Римска империя не е имала пълна национална, а и политеческа власт над българите. Охридската патриаршия също е определяна за българска. Защо в този случай ДБ иска СМак да влезе в ЕС без претенции?

 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 98. 98 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3886 Неутрално

  Македонците признават Самуил за български цар , но той бил цар на българи и македонци. Демек , те са съществували като народност в средновековието. Гърците ги отрязаха от античността . Сега предстои ние да ги отрежем от средновековието. Македонски етнос никога не е съществувал. Ако е съществувал , никога не е имал държава. Така македонците се приравняват с циганите , които също никога не са имали държава.

 99. 99 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3886 Неутрално

  На днешните индоктринирани македонци им подаряваме българската история заедно с всички български царе. Самуил е само един от тях , но те държат на това да са етнос , който никога не е имал държава. Искат да са като циганите. И ако на циганите се знае произхода , то на имагинерните македонци не се знае произхода. Нямат никакви исторически корени. Дърво без корен са, защото са коминтерновска измислица.

 100. 100 Профил на MioD MyoD
  MioD MyoD
  Рейтинг: 16 Неутрално

  Со каков отров сте задоени сите бе? Свесни ли сте? Само отров блујате.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK