"Да издържат в съда": как се събират доказателства по закона "Магнитски"

"Да издържат в съда": как се събират доказателства по закона "Магнитски"

© ДневникФокус върху корумпиращите - това се опитаха да направят след обявените американски санкции по закона "Магнитски" - "най-широкообхватното еднократно действие, насочено срещу корупцията досега" - от бившата управляваща партия, а лидерът й Бойко Борисов - да остави впечатлението, че има принос в работата по тях.


Фокус върху бъдещи проверки и анализ на стари - прокуратурата в България се опита да демонстрира активност, като "образува преписки", и също да си припише заслуги, че до действията на САЩ се е стигнало и след нейната работа. Дори спомена за някакви проверки на недосегаемия бивш депутат от ДПС Делян Пеевски, които сега ще анализира. Висшите американски служители, които пристигнаха обаче, не се срещнаха с главния прокурор.


Така основните отговорни "значителната корупция" да бъде възможна през последните поне 10 години се опитаха да изместят въпроса само към корумпиращите, но не и към корумпираните, както и защо в България не се е стигнало до разследване и установяване на това, което обявиха американците. Още повече че по-голямата част от официално съобщеното се коментира в страната отдавна.


Как САЩ са стигнали до доказателства и какви са те
"Дневник" вече обърна внимание, че официалното съобщение е само публичната част и американците скоро няма да разкрият какво се съдържа в поверителната. Всеки конкретен случай се изгражда внимателно, за да може да издържи пред американски съд, ако се стигне дотам.


Но практически никой не обясни как се събират доказателства и как се привлича вниманието на финансовото министерство на САЩ и конкретно на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).


Санкционираният от Вашингтон Васил Божков твърди, че е първият бизнесмен, който е подал официално информация до САЩ са корупция и рекет от предишните управляващи, придружена с доказателства, а вместо да разгледат този сигнал, американските власти са го обърнали срещу него.


ДПС застана изцяло зад позицията на Делян Пеевски с анонимни обвинения, който между другото казва: "Същевременно съм наясно, че ангажираният значителен финансов и политически ресурс от страна на медиен олигарх и приватизатор, парадиращ с добрите си контакти, които използва срещу своите опоненти, е допринесъл за дискредитирането ми. Информация за това какво се готви, присъства отдавна в неговите медии и за мен случилото се днес не е изненада." Подобна позиция всъщност потвърждава, че част от информацията отдавна е публична и в България, но поставя под въпрос ролята на институциите и начина, по който Министерството на финансите на САЩ събира доказателства за разследванията си по Глобалния закон "Магнитски", приложен за пръв път срещу Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков.


Основната информация се събира от финансовото разузнаване на САЩ, но то може за целта да привлече данни и от други американски служби. Кого, защо и откога разследва Министерството на финансите не е длъжно да обявява и подобно разгласяване е смятано за нарушение на закона, тъй като, ако научи преди налагането на санкциите, чужденецът може да укрие и премести преследваните активи.


Но законът преследва 4 типа действия и първите две не изглежда да са във фокуса на финансово разузнаване, макар че в тях може да се намери основание:

 • "Лице, отговорно за незаконни убийства, изтезания или други тежки нарушения на международно признатите човешки права в която и да е страна по света (...) или което действа като агент на или от името на чуждестранна личност в описаните дейности".
В този случай президентът на САЩ действа, за да освети незаконна дейност на управляващи лица или за да защити международно признати човешки права и свободи, каквито са свободата на религия, волеизявление, сдружаване и събиране, както и правата на честен съд и демократични избори.


За сметка на това в случая със санкционираните българи по-скоро става дума за следващите две основания за санкциониране:


- Правителствено лице или високопоставен съучастник на официален служител, отговорен за или съучастващ в нареждане, контролиране или ръководене по някакъв друг начин на актове на значителна корупция, включително експроприация на частни или публични активи за лична облага; корупция, свързана с договори от правителството или извличане на природни богатства, подкупване или организиране трансфера на печалбата от корупция към чуждестранни юрисдикции.


- Материална помощ, подпомагане или предоставяне на финансова, материална или технологична подкрепа, стоки или услуги в подкрепа на дейност, описана в горния параграф.


Последното се нуждае от малко изясняване и то се съдържа в допълнителите регулации по "Магнитски":

  • - всякакво имущество, движимо и недвижимо, валута, финансови инструменти, ценни книжа или всеки друг вид за прехвърляне на стойност, оръжия или свързани с тях материали, химически и биологични вещества, експлозиви, фалшиви документи и самоличност, комуникационно оборудване, компютри, електронни и други устройства, убежища, обекти, автомобили или други средства за превоз или стоки
  • - под "технологии се има предвид конкретна информация за разработване, производство и употреба на продукт, включително свързани технически данни като чертежи, планове, диаграми, макети, формули, таблици, инженерен дизайн и спецификации, наръчници и други записани инструкции.

Двата канала за информиране


Насочването на внимание към конкретни лица става основно по два канала. Първият е информация, предоставена от председателите или най-високопоставените членове от опозицията в комисии на американския парламент.

  • - Комисията за международни отношения към Сената
  • - Комисията по банкиране, жилищно настаняване и градоустройство към Сената
  • - Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите
  • - Комисията по външни работи към Камарата на представителите

Вторият канал е "убедителна информация, получена от други държави или неправителствени организации, които наблюдават нарушаването на човешките права".


И по двата канала към Вашингтон от години насам са подавани сигнали или те просто са публично достояние. Тук могат да се изредят заключенията на Европейската комисия и Съвета на Европа или организации като "Трансперънси интернешънъл", "Репортери без граници", "Амнести интернешънъл" и т.н.


Важно е да се направи уточнение, че в преценката се взима предвид и това дали на официална позиция проверяваното лице има или е имало власт да определя кой да заема определени постове в управлението. В допълнение "Магнитски" засяга и визовия и миграционен статут на санкционираните, тъй като им се забранява влизане в САЩ, не се издава или се прекратява действието на вече издадена американска виза.


Боб Менендес (вдясно) и Джим Риш.

© Дневник

Боб Менендес (вдясно) и Джим Риш.


Знакът, че нещо се задава


Показателно, че предстои да се случи нещо, бе съвместното изявление в началото на март от двамата сенатори Боб Менендес (демократ) и Джим Риш (републиканец) - председател и член на сенатската Комисия за международни отношения, за отношенията на САЩ с България. Това вече бе убедителен сигнал, че поне в една от комисиите, които могат да подадат информация по Глобалния закон "Магнитски", вече е привлечено вниманието на най-високо ниво.


Малко по-късно се разбра, че заслуга за това имат и лобистите от базираната във Вашингтон компания за комуникации Alexandria Group International, привлечена да работи в защита на братята Атанас и Пламен Бобокови. От съобщение в американски блог за лобистка дейност се видя, че принос имат и двама бивши американски посланици в София, единият от която е починалият преди дни Джеймс Пардю.


Миналата седмица "Дневник" разговаря с източник, запознат отблизо с хода на решението за налагането на санкциите, но той упорито отказваше да отговори на няколко въпроса за това кога е започнало разследването от финансовото министерство на САЩ на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. В различни публикации попаднахме на твърдения, че разследванията траят между 6 и 9 месеца. Ако те са основателни, това означава, че проверката на тримата българи е започнала при мандата на президента Доналд Тръмп.

 • Данните от комисиите в Конгреса се разглеждат, но не само те - привлича се и друга информация. Няма краен срок за разследване на чуждестранно лице, освен този на действие на самия закон - до декември 2022 г. Но 6-годишнага валидността на закона може просто да се продължи, а наложените при действието му санкции не отпадат, ако това не стане.

Глобалният закон "Магнитски" обаче определя известни срокове за такива действия:


В текста е описано, че не по-късно от 120 дни след получаването на запитване (от някоя от комисиите) за това дали чуждестранно лице е ангажирано в описаната дейност, президентът (на САЩ) трябва да определи дали тази личност участва в такава дейност и да предостави на председателя и най-високопоставения член от опозицията в комисията класифициран или публичен доклад за подобна дейност. Президентът е длъжен и да предостави класифицирано или публичено изявление към двамата дали е наложил или смята да наложи санкции на това лице, както и ако е наложил или възнамерява да наложи такива санкции, да опише какви ще/са те.


"Да издържат в съда": как се събират доказателства по закона "Магнитски"

© Reuters


Ролята на президента на САЩ


При санкционирането на българите е използван и президентският Указ 13818 от 20 декември 2017 г., който допълнително изяснява обхвата на подлежащи на санкциониране лица.


Ако от ДПС бяха прочели този указ и не се правеха, че са забравили, че Делян Пеевски бе за няколко часа избран от парламента начело на ДАНС през 2013 г., нямаше да пишат в официалната си позиция: "Напомняме, че г-н Делян Пеевски не е заемал висша публична длъжност от 2009 г. досега, освен че е бил народен представител от ДПС."


Ето какъв е обхватът на санкционираните според американския Указ 13818:


- отговорен за или съучастващ, директно или косвено ангажиран в сериозни нарушения на човешките права


- действащ или бивш служител на управлението или действат в полза или от името на такъв служител


- отговорен за, съучастващ или директно или косвено ангажиран с корупция, включително злоупотреба с държавни активи, експроприация на частни активи за лично облагодетелстване, корупция, свързана с правителствени поръчки или добив на природни ресурси, или подкупване или трансфер или организиране на трансфер на печалбите от корупция


- настоящ или бивш ръководител или служител на институция, включително която и да е агенция на управлението, ангажирана със или чиито членове са ангажирани в каквато и да е форма на избронените дейности, свързани с позицията или поста на такъв лидер или официално лице; юридическо лице, чиято собственост или участие в собствености са блокирани с тази заповед в резултат на дейност, свързана с поста на този лидер или официално лице


- опитващи да се занимават с някоя от изброените дейности


- оказвали "материална помощ", спонсорство или финансова, материална или технологична подкрепа или стоки или услуги в подкрепа на някоя от изброените дейности.


"Да издържат в съда": как се събират доказателства по закона "Магнитски"

© Reuters


Ролята на гражданския сектор


В събирането на информация ключова роля играе и гражданското общество и за него се организират семинари (например от Комисията за сигурност и сътрудничество в Европа, известна като Хелзинкска комисия) за обучаване как точно да подават сигнали и постигат ефект, защото Глобалният закон "Магнитски" позволява, но не изисква задължително налагане на санкции.


Ето как изглеждат приблизително необходимите за гражданския сектор стъпки:


1. Изясняване на това за кого ще се подават данни


В закона се говори за "значителна корупция", а в президентския указ само за "корупция", но пък изрично се описва недиректно участие в такава. Не е ефективно да се изпращат сигнали за всички корумпирани, но и трябва да се прецени има ли смисъл да се атакуват най-корумпираните. В този смисал се взема стратегическо решение.


Освен това са важни обемът и качеството на доказателствата за корупция, ролята на лицета в по-широки мрежи, както и активите, потенциално подлежащи на санкциониране (вкл. размер на суми и места на регистрация на фирми или собствености).


Третото важно нещо за обмисляне е дали санкциите биха принудили санкционирания да промени поведението си, вероятността други граждански организации да подкрепят твърденията, както и как санкционирането на конкретен човек би се отразило на по-широките цели на външната политика на САЩ


2. Събиране на доказателства


След определянето кой е приоритет трябва да се съберат доказателства за престъпна дейност - в идеалния случай това става от няколко източника, вкл. с документи и лични свидетелства. Нужно е много ясно да се обясни и документира в подробности ролята на разследваното лице в корупционната схема. Колкото повече доказателства, толкова по-добре, което означава понякога необходимост от координиране с други организации, разполагащи с документи, които вие нямате.


Работата на американската проверка се улеснява и от предоставянето на основни данни за идентифициране на замесения в корупция (защото нерядко има лица с едни и същи имена), включително националност, пост в управлението, дата на раждане, паспорт или лична карта и т.н.


Препоръчително е и изпращането на данни, които да показват на американската страна как предложеният за санкции би могъл да се измъкне от някои обвинения. Така се спестява ситуация, в която при прибързана проверка се обявяват санкции, но заради няколко факта цялото разследване се проваля в съда.


3. Намиране на геополитически ъгъл


Не бива да се забравя, че санкциите са инструмент на американската външна политика и всяко налагане създава напрежение със съответното национално правителство и институции. Затова Вашингтон не прибягва до тях с лека ръка и се нуждае от изясняване как санкционирането на конкретни кора ще помогне на външните интереси на САЩ. Казано малко по-конкретно, това означава нужда да се отговори на въпроси като:

  • Какво послание се изпраща към страната на санкционираните?
  • Ще помогнат ли санкциите или ще затруднят опити за по-широки реформи?
  • Каква би била ответната реакция за дипломатическите отношения на САЩ?
  • Санкционирането на конкретни лица би ли помогнало и как на дипломатическите усилия на Вашингтон?
  • Могат ли санкциите да засегнат по някакъв начин регионалната сигурност?

4. Изпращане на имена и доказателства


След извършването на изброените стъпки и с ясна стратегия как събраното да бъде представено пред американски официални лица, пакетът може просто да се пусне по електронната поща ([email protected] и [email protected]), дори няма нужда от лобисти или адвокати, които да преставляват неправителствената организация във Вашингтон.


Но е препоръчително имената да бъдат споделени със служители на Държавния департамент или с конгресмени и сенатори. Прегледът на имената и доказателствата е поверителен и подалият ги не знае на какъв етап е разследването.


Иначе казано, ако са подадени данни и за други български граждани, които не са в списъка от 2 юни, това не означава, че по тях не се работи във Вашингтон и дали информацията не се сравнява с тази от агенции, различни от Министерството на финансите.


Не всичко е секретно


Това не означава също, че другите имена са междувременно засекретени. Посочването им може да стане, ако някоя от споменатите 4 комисии организира публично изслушване на конгресмени или сенатор. Подобна процедура не е лесна за задействане, но се смята, че е удобна поради това, че лицето, посочващо потенциално корумпирани чужди граждани е защитено от обвинения в клевета.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (91)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  По-добре сами да си направим списък на корумпираните и корумпиращите , вместо да ги правят други.

  SHADOWS of SOFIA
 2. 2 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 850 Неутрално

  По-добре сами да си направим списък на корумпираните и корумпиращите , вместо да ги правят други.
  —цитат от коментар 1 на К2


  Как така, драги ми американци!
  Може ли да накажеш само даващите подкупи,
  а да не пипнеш приемащите.

 3. 3 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Не знам кой въобще си мисли, че САЩ са ударили една определена партия?
  САЩ удариха всички, т. е. модела. България въобще ако беше друга държава, щеше да попадне самата тя под санкции.
  Герб не е измислил модела, и такива глупости дето пишат всички, в България могат да минат, но навън не могат да минат.
  Всички партии в България не струват защото имат връзки помежду си, участвали са в коалиции помежду си и са били в контакт с някои от тези хора и фирми. Прокуратурата не струва, защото не се е заела с тези корумпирани, журналистите не струват, защото пишат глупости, държавата не струва. Това показват САЩ.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 4. 4 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Лице, отговорно за незаконни убийства
  =================================================
  Американците смятат че има законни убийства, законно робовладелство, законна кражба, законна агресия, законно изтребване на индианци и други малозначими според тях народи, законно унищожаване на мирни градове, изобщо всичко в тяхна полза е законно.

  Свободата, Санчо...
 5. 5 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 27 Неутрално

  Не знам кой въобще си мисли, че САЩ са ударили една определена партия?
  —цитат от коментар 3 на anonimnii


  Не една - две са. ГЕРБ и ДПС.

 6. 6 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  [quote#2:"hrx16647690"][/quote]

  Отивай да си играеш. Като узрееш и започнеш да разбираш текст , заповядай.

  SHADOWS of SOFIA
 7. 7 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  [quote#2:"hrx16647690"][/quote]

  Отивай да си играеш. Като узрееш и започнеш да разбираш текст , заповядай.

  SHADOWS of SOFIA
 8. 8 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1695 Неутрално

  До коментар [#3] от "anonimnii":

  Виждам спуснали са новата опорка "всички са маскари". Ми не , не е така.

 9. 9 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4720 Весело

  "Да издържат в съда"!? Кой съд? Родният?! Там всичко може да падне, ако преди това не изтече давността...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 10. 10 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 5038 Неутрално

  Не една - две са. ГЕРБ и ДПС.
  —цитат от коментар 5 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ


  Моделът за управление на България, цялата коруптна система, беше инсталирана от бившите комунисти от БКП, сега са се пребоядисали като социалисти БСП!

  Костов дори не направи малък опит да разчупи корупционния модел, той и СДС покрай него се наслаждаваха на "плодовете"!

  Но корупцията не може да вирее сама, лошото при българите е, че тя е част от народопсихологията ни. Тоест ако нещо не става по законен начин ние веднага пробваме с някой познат в общината или търсим познат, който има познати в общината!

 11. 11 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3169 Неутрално

  Какво става със запорирани/конфискувани средства? Връщат се на държавите от които са били откраднати? Магнитски си е такса чекмедже

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 12. 12 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  Доказателства? Вижте какво представлява ДПС и колко се влияе електоратът от разкрития за корупция. ГЕРБ е българското ДПС.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 13. 13 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  Лице, отговорно за незаконни убийства=================================================Американците смятат че има законни убийства, законно робовладелство, законна кражба, законна агресия, законно изтребване на индианци и други малозначими според тях народи, законно унищожаване на мирни градове, изобщо всичко в тяхна полза е законно.
  —цитат от коментар 4 на Bornagain


  Разбира се, че има законни убийства.

  Ако видя непознат в къщата си мога да го убия на основание страх за живота си и страх за живота на детето си.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 14. 14 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2410 Неутрално

  Карабоев, Вие с лека ръка преобърнахте целта, предназначението и функциите на българската прокуратура на 180 градуса. Ма как така да издържат??!! Малко повече разум!

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 15. 15 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2056 Неутрално

  Стив Ханке: повече от 60% от всички международни транзакции в световен мащаб използват щатския долар. "Те минават през Ню Йорк и трите големи банки - "Джей Пи Морган", "Сити банк" и "Мелън банк". На всяко лице или предприятие, санкционирано по закона "Магнитски", е забранен достъп до щатския долар - не могат да го използват. Това означава, че дори да нямат банкова сметка в САЩ, нямат достъп до щатския долар, така че ги ограничава в това"

  https://business.dir.bg/ikonomika/stiv-hanke-balgariya-e-lesna-mishena-za-sanktsii-po-zakona-magnitski

  Сам съм, други няма...
 16. 16 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 27 Неутрално

  До коментар [#10] от "Дария Колев":

  Дори и да си прав, моделът няма да се разчупи с още от същото: това, което гербаджиите искате.

 17. 17 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 850 Неутрално

  Какво става със запорирани/конфискувани средства?
  —цитат от коментар 11 на дерибеев


  Американските банки си ги ползват  До коментар [#11] от "дерибеев":


  До коментар [#7] от "К2":

 18. 18 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  По-добре сами да си направим списък на корумпираните и корумпиращите , вместо да ги правят други.
  —цитат от коментар 1 на К2  Съгласен, но за това трябва воля и стабилна правосъдна система, а такава не е налице, щом главният обвинител на Републиката, нарича премиера « шефе «, което пък доказва липсата на разделение на властите .

  « Изчистете правосъдната система, а тя ще изчисти всички останали «
  Моника Маковей

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 19. 19 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Расизмът в САЩ също е законен. Той се отнася за всички останали дори за онези които твърдят че американския расизъм е всъщност благо за тях.

  Свободата, Санчо...
 20. 20 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2308 Неутрално

  Не разбирам това ревностно защитаване на интересите на САЩ!? В крайна сметка сме българи и е нормално да ни занимават интересите на България. САЩ имат много високи нива на престъпност, но да си се оправят.

 21. 21 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  [quote#5:"Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ"][/quote]


  « Не една - две са ГЕРБ и ДПС «

  Три са - ГЕРБ, ДПС и « Българско лято «, гъмжило от разбойници !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 22. 22 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  А американците за Ф-16 дадаха ли подкуп (лобираха) или взеха подкуп.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 23. 23 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 5038 Неутрално

  До коментар [#10] от "Дария Колев":Дори и да си прав, моделът няма да се разчупи с още от същото: това, което гербаджиите искате.
  —цитат от коментар 16 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ


  Не членувам в никоя партия!

  Но като ти чета мненията виждам, че си твърде далеч от реални представи за какво става дума! Когато се дискутира за такъв важен проблем е необходимо издигане над частния или партиен интерес и да се се погледне право в очите!

 24. 24 Профил на Lubomir Velev
  Lubomir Velev
  Рейтинг: 205 Неутрално

  Империята на злото-САЩ,постоянно говорят за:ЧОВЕШКИ ПРАВА,ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА!!!
  Това не им пречи да обявяват някакви СПИСЪЦИ,ТИКЪТ В КОНЦЛАГЕРИ(ГУАНТАНАМО) ...без съдебно решение!!!
  ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО СА ИЗБИЛИ МИЛИОНИ ЦИВИЛНИ(ХИРОШИМА,ДРЕЗДЕН,ИРАК,ЛИБИЯ,ЮГОСЛАВИЯ.....)! ДАНО СЕ САМОУНИЩОЖАТ!!!

 25. 25 Профил на kimaf
  kimaf
  Рейтинг: 414 Неутрално

  Някой уса писарушка написал един списък на коляно и го пуснал по етапен ред.
  А после цяла България умува като в час по литература "какво е искал да каже авторът"? Ами нищо не е искал да каже. Събирал е информация от вестници.
  И я пусна в обръщение за да спасява редника от Банкя. Хора, събудете се ... Никакви критики няма спрямо ГЕРБ в тези санкции. Кака Мустафа ви изкрещя нагло с всичка сила, че Бацунякът е техният кучи син и ще го защитават без оглед на средствата.

  Па вие се надявайте. Ами надявайте се. На 11 ще се наденете яко ...

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 27 Неутрално

  [quote#5:"Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ"]
  —цитат от коментар 21 на niksan1
  « Не една - две са ГЕРБ и ДПС «Три са - ГЕРБ, ДПС и « Българско лято «, гъмжило от разбойници ! [/quote]

  Да, и "Българско лято" безспорно, но аз имах предвид от големите партии.

 28. 28 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2152 Неутрално

  До коментар [#10] от "Дария Колев":

  Имаш прогрес. Сега твърдиш, че и ГЕРБ са боклуци....дообре! Е, разбира се виновен е Костов....

 29. 29 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 27 Неутрално

  Па вие се надявайте. Ами надявайте се. На 11 ще се наденете яко ...
  —цитат от коментар 25 на kimaf


  Може ли с повече подробности да обясните в какво точно ще се състои "надяването яко".

 30. 30 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4720 Весело

  Та, като става дума за българският съд, съдебна система и вихрушка, за разни доказателства, само да припомним, че един съдия, който преди години беше оповестен и попадна под санкциите на "Магнитски", продължава да си работи като съдия...

  „Производството е обявено за решаване“, каза пред „Дневник“ представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. Докато дисциплинарният състав не се произнесе с решение, съдия Миталов е действащ и няма основание да бъде отстранен от работа." /news.lex.bg/
  Предстои да следим какво означава "производството е обявено за решаване"!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 31. 31 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  До коментар [#1] от "К2":

  По-добре да подредим Отечеството и да спазваме сами правилата, които сме приели за да може корупцията да е в поносими граници и да не се налага да се държат с нас, като с тийнейджър, който не може да се справи сам с живота си!!!

 32. 32 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  [quote#18:"niksan1"][/quote]

  Това е подтекста. А в Щатите имат по-широко значение свързаните лица. Освен близки се смятат и асоциираните физически и юридически лица.Както държатели на акции и дялове близки до санкционираните.

  SHADOWS of SOFIA
 33. 33 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  Не разбирам това ревностно защитаване на интересите на САЩ!? В крайна сметка сме българи и е нормално да ни занимават интересите на България. САЩ имат много високи нива на престъпност, но да си се оправят.
  —цитат от коментар 20 на svoboden  Не се учудвам, че не разбираш .
  В случая не се касае за интересите на САЩ, а на България, която е партньор на САЩ и другите членки на НАТО . Там където се вихри исполинска корупция и грабежи, няма демокрация и прогрес, а това удря директно всички от НАТО .
  Другото е ти и много като теб, да сте доволни от последните места в икономическото и финансовото затъване на България и да подкрепяте ( като в този случай ) бандюгите .
  На 04.04. българите изритаха тъкмо едно такова статукво и пожелаха безусловна промяна и то НЕ В ПОЛЗА НА САЩ !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 34. 34 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  До коментар [#1] от "К2":По-добре да подредим Отечеството и да спазваме сами правилата, които сме приели за да може корупцията да е в поносими граници и да не се налага да се държат с нас, като с тийнейджър, който не може да се справи сам с живота си!!!
  —цитат от коментар 31 на selqnin


  Това е идеята. Но каскета едва ли ще го позволи.Освен ако не бъде принуден да си свърши работата.

  SHADOWS of SOFIA
 35. 35 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Карабоев, ама моля Ви се! И децата след толкова много Шекспиров шум за нищо разбраха, че техният кучи син е недосегаем. Срещу него няма никакви доказателства?

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 36. 36 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 800 Неутрално

  Нещастен гербидж! Лутат се между опорките "Всички са маскари" и "Нямате доказателства". Пука им на американците какво мислят българският и турският клон на ДС.

  master
 37. 37 Профил на chicho_gosho
  chicho_gosho
  Рейтинг: 745 Весело

  Някой уса писарушка написал един списък на коляно и го пуснал по етапен ред.А после цяла България умува като в час по литература "какво е искал да каже авторът"? Ами нищо не е искал да каже. Събирал е информация от вестници.И я пусна в обръщение за да спасява редника от Банкя. Хора, събудете се ... Никакви критики няма спрямо ГЕРБ в тези санкции. Кака Мустафа ви изкрещя нагло с всичка сила, че Бацунякът е техният кучи син и ще го защитават без оглед на средствата.Па вие се надявайте. Ами надявайте се. На 11 ще се наденете яко ...
  —цитат от коментар 25 на kimaf


  2 основни глупости - първо доказателствата за санкциите по закона Магнитски не се събират от вестници, защото накрая разписва льо президент! А той надали ще разпише разни документи на база опорки от ПИК, Дневник, 24 часа или подобни :):):) Неслучайно обясниха, че всички съдебни дела СРЕЩУ санкциите по закона Магнитски са били загубени от тъжителите, защото доказателствата издържат в съда, вероятно защото не са събирани от Каскета Гешев и подчинените му прокурори .... :):):):)
  Второ - критиките срещу гербиджа се отнасят до "настоящия политически лидер, който многократно е бил подкупван от Черепахин" и който "е съдействал за развитието на хазартния му бизнес", защото въпреки всички ужасно тъпи гербидж опорки, че това не е Барба Ганьос, САМО И ЕДИНСТВЕНО ТОЙ отговаря на условията :):):) И го привикваха на Козяк да му нашокат тиквата/репата, а не да му кажат, че е техен човек, а да му кажат "нежно", че още една подобна издънка като Турски поток, и е следващия санкциониран по закона и съответно трябва да заминава спешно за ЮАР или по топлите южноамерикански страни, които не са членки на общосветовното споразумение за екстрадиция :):):)

 38. 38 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  До коментар [#1] от "К2":По-добре да подредим Отечеството и да спазваме сами правилата, които сме приели за да може корупцията да е в поносими граници и да не се налага да се държат с нас, като с тийнейджър, който не може да се справи сам с живота си!!!
  —цитат от коментар 31 на selqnin  Звучиш пожелателно, но само с пожелания и препоръки, без реалии и ефективни действия, стигнахме до тук . Там където има рязко разделение на трите власти, има и прогрес, а в последните 10 години, в България имаше един простак, обслужващ и обгрижващ мафията, който беше обяздил и трите власти и резултатът е ясен - на последните места по всичко градивно и на първите места по всички негативни показатели .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 39. 39 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 5038 Весело

  Типичното българско действие, всеки под тази статия дърпа чергата за неговата си партия, пълна партизанщина!

  Издигнете се поне за момент над дребнотемието, САЩ не случайно ни залепиха шамар, но вие тук разтягате само някакви локуми!

 40. 40 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  Типичното българско действие, всеки под тази статия дърпа чергата за неговата си партия, пълна партизанщина! Издигнете се поне за момент над дребнотемието, САЩ не случайно ни залепиха шамар, но вие тук разтягате само някакви локуми!
  —цитат от коментар 39 на Дария Колев  Интересно, можеш ли да познаеш, коя е моята партия ?!
  И САШ наистина не случайно раздават шамари, но трябва да се знае ЗАЩО го правят . По какви причини те ясно го казват - наказваме престъпници, като си служат с точните имена и правят намек за « лидер и действащ политик « . Това е все едно да питат, коя е онази река, името на която започва с « Д « и завършва на « унав « .
  А ти си говори за партии ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 41. 41 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1219 Неутрално

  "Лично мнение на президента Байдън"... Севде, где си ?

 42. 42 Профил на keepwalking
  keepwalking
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Общо взето ,това е удар с юмрук по масата през зъби ..от страна на американците ..
  И предупреждение към всеки бъдеш премиер ...
  Трябва им общо взето България по Гео политически причини и черепа го погнаха защото видяха че спонсорира про руски партии ,както и Пеевски през медиите си облагодетелства партии гравитиращи към Москва ..

 43. 43 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  Как се събира информацията? Един биеш втори човек в партията беше на служебно гости във Вашингтон. Няколко дни е разказвал, а след това представил доказателства

 44. 44 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  "Лично мнение на президента Байдън"... Севде, где си ?
  —цитат от коментар 41 на Индиана  В скромната си къщурка от 1 милион, като от време на време прескачаше до Дубай, за да отказва ласки на Черепа, но в последните дни той стана много токсичен и Арнаудката вече ( предполагам ) е преосмислила пътуванията си ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 45. 45 Профил на keepwalking
  keepwalking
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Глупостите на Соломон Паси ,че ако не сме били натовска държава щяли сме да попаднем под санкции като държава .Това е най голямата глупост която чух .
  Обяснете му на тоя че не сме нито Северна Корея ,нито Иран ..не обогатяваме уран и не отвличаме самолети с журналисти които критикуват властта .

 46. 46 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  Най-смешни са мангалите от ДПС-ту - "Чекаме доказателства от САЩ" ХАахахахахаха...
  САЩ са казали "този и този пречи и ние нема да играем с него и не го пускаме на нащта територия". САЩ имат подобни принципи в почти всички сфери, вкл. и у световното джандарство, но у нашия случай сигурно получават подкрепа от 90% от матрияла...

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 54. 54 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3437 Неутрално

  По повод посещението на Карадайъ в Турция:
  "Ердоган има близкосрочни стратегии. Той вижда Даниел Митов като премиер, а Карадайъ като вицепремиер. Това ще вдигне рейтинга и на патриотите."

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 56. 56 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  Ние и без американците си знаем кои са Прасчо и Черепа. И те го знаят от поне 10 години. Въпросът е Защо сега?
  Простият отговор е - за да могат да изнудват дошлите на власт, да слушкат и да не вземат да залитнат към стратегическия противник. Дреме им иначе на САД за правата на калинките в България. А така...имаме действащ лидер, който е приемал подкупи, ама няма да ви кажем. Сега гилотинката стои над всички и всички са на каишка, а Мустафето радостно върти баница. Даже не сме колония или резерват с индианци ....територия някаква.

 57. 57 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Абе, на Гешо май нещо му отеснява Съдебната палата, следите ли новините?

 58. 58 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 761 Неутрално

  Типичното българско действие, всеки под тази статия дърпа чергата за неговата си партия, пълна партизанщина! Издигнете се поне за момент над дребнотемието, САЩ не случайно ни залепиха шамар, но вие тук разтягате само някакви локуми!
  —цитат от коментар 39 на Дария Колев


  Я да си гледаш работата!
  Шамарът е за шайката ГЕРБ и прокурора който облужва частни интереси ,а не на “нас”!

  Шамарът е за вас , онези които 12 години избирате ГЕРБ да ви краде , да върши беззакония и да съсипва държавата , а не за онези които от години казваме , че така не бива и искаме да живеем като нормални хора.

 59. 59 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 3267 Неутрално

  Това с хотела на Пеевски стана идеално Сега негри ще изкупят апартаментите а хората ще водят дръгливите си кучета да и им пикат(вече пробвано в някои квартали на София, има много нахсваш резултат) .

 60. 60 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 3267 Неутрално

  Според мен "пикането" няма да е заради негрите ама така се води(етикета такв)

 61. 61 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  За първи път чувам, че в САЩ има понятие като "доказателства".
  Ама там не я ли караха на "хайли лайкли" ?

  кратък
 62. 62 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 832 Неутрално

  Проблем е, че всички санкционирани лица са свързани с Русия по един или друг начин.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 64. 64 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  Заместник областният управител на Стара Загора освободен заради връзки с Делян Пеевски.
  https://zonanews.bg/regioni/stara-zagora/zamestnik-oblastniyat-upravitel-na-stara-zagora-osvoboden-zaradi-vrazki-s-delyan-peevski

 65. 65 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1608 Любопитно

  Има ли мейл където да се подават сигнали по тоя закон? Скоро гледах филм за едни корумпета.
  https://trud.bg/скандален-филм-разследва-как-баща-и-син-байдън-ограбвали-украйна-видео/

 66. 66 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 1487 Весело

  До коментар [#19] от "Bornagain":

  В САЩ бият негрите , това е ясно... С интерес обаче наблюдавам руската пета колона как заобичвате Божков и Пеевски

 67. 67 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3264 Любопитно

  A Пеевски няма ли напълно редовни документи на името на Ледян Веепски с които да потъне безследно в някоя страна, която не екстрадира и да си отвори сметка в долари?

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  Проблем е, че всички санкционирани лица са свързани с Русия по един или друг начин.
  —цитат от коментар 62 на plynii  Защо да е проблем ?
  Става повече от ясна многодишната гангстерска връзка КГБ - ДС !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 70. 70 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  Абе, на Гешо май нещо му отеснява Съдебната палата, следите ли новините?
  —цитат от коментар 57 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ  Хм, Съдебната палата си е направо разкош, в сравнение с една друга « палата « в която неминуемо ще седне, рано или късно !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 71. 71 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 614 Неутрално

  Ilian Vassilev
  Тази седмица ще има развитие по темата с главния прокурор Гешев. Бавно и постепенно почватата под краката му се нагрява, а е известно че не е нестинар и само с подскачане и криене няма да се измъкне.
  Разследването на Анти Корупционния фонд, което ще излезе на 11 юни, в което основната тема е рекетът на прокурори срещу Веселин Денков и задържането му за 9 месеца, заради участие в протестите и измислени обвинения по финансирането им, има преки "свидетелства" срещу спецпрокурори и откроена и ролята на главния прокурор.
  Ще го видим, ще съдим, но главното е общата картина на поръчаното от Борисов тотално разследване на протестите, които са пакетирани като "опит за държавен преврат"!?! И така се започва подслушване на опозиционни политици, манипулации по медиите, включително разследвания срещу бизнесмени, уж защото "финансирали протеста", а реално за да могат да прокурори и следователи да ги рекетират по схемата "ако не искаш да те затворим плати". Това сделката Борисов си пази властта, Гешев прибира парите.
  Ако това не е гигантска злоупотреба с власт - здраве му кажете.
  Борисов впрегнал цялата държавна машина, служби, прокурори, медии за да пази властта си и да дискретидира протестиращите.
  Бъдете сигурни че това няма да му се размине и заради това ще лежи в затвор, защото това е грубо и престъпно посегателство срещу устоите на демокрацията и правовия ред.
  Не може да има съмнение кой е мастърмайнда - Главния Разпоредител зад цялата схема - лицето Бойко Методиев Борисов.
  Зная че ме чете - да запомни тези думи. Кражбите, корупцията и прочие зулуми са престъпления от по-нисък порядък, да ангажираш цялата държавна машина в борба срещу политическите си противниците, срещу мирно протестиращи граждани защото според се страхуваш за властта си, като измисляш че е опит за държавен преврат е престъпление срещу правосъдието и срещу републиката.
  И не, няма да имаш опцията на Кирил Добрев и Георги Първанов, ОДС да не ги разследва.

 72. 72 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#20] от "svoboden":

  Абсолютно съм съгласен с казаното от вас. Абсолютно нахалство е от страна на САЩ да подвеждат под някаква отговорност лица, които не са под тяхна юрисдикция. Законът Магнитски е за съвсем други деяния. В момента ситуацията се използва от т.н. "опозиционни партийки" за предизборна агитация. Грубо нарушение на конституцията е и решението на служебното правителство под някакви фалшиви предлози да увеличава "списъка Магнитски". Валидни за България са българските закони и частично някои европейски. Докато български съд не осъди обвинените лица, те са невинни. Пълни глупости са и ограниченията за доларови транзакции.

 73. 73 Профил на bulit
  bulit
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#2] от "hrx16647690":

  Въпроса е дали подкупа е взет.Няма доказателства,всичко е бла бла,приказване,но черно на бяло,нищо.

 74. 74 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4359 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Вампир троли из Европа...
  и подскочи неподгонен визов отказ уж го гони.

  Не бе. Си извън обхвата "Магнитски".
  Ако беше чел/прочел нещо, статията описва главно
  американско законодателство, администрация, процеси и
  как те разследват данни интересни.
  Как събират.
  Как граждански организации и граждани изпращат данни
  за корупция или нарушавани човешки права навсекъде по света
  до официални адреси в САЩ.

  Ако си свестен гражданин, нема защо да се боиш.
  Ако си буден гражданин, можеш да осветлиш органите с данни за каузата.

  До коментар [#14] от "Един вампир броди из Европа":

  Карабоев, Вие с лека ръка преобърнахте целта, предназначението и функциите на българската прокуратура на 180 градуса. Ма как така да издържат??!!
  Малко повече разум!

  ""Да издържат в съда": как се събират доказателства по закона "Магнитски""

  Немаш нужна от линк, ако бродиш на същата страница ;)

 75. 75 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2152 Неутрално

  До коментар [#72] от "Oggie Petkov":

  До коментар [#20] от "svoboden":Абсолютно съм съгласен с казаното от вас. Абсолютно нахалство е от страна на САЩ да подвеждат под някаква отговорност лица, които не са под тяхна юрисдикция. Законът Магнитски е за съвсем други деяния. В момента ситуацията се използва от т.н. "опозиционни партийки" за предизборна агитация. Грубо нарушение на конституцията е и решението на служебното правителство под някакви фалшиви предлози да увеличава "списъка Магнитски". Валидни за България са българските закони и частично някои европейски. Докато български съд не осъди обвинените лица, те са невинни. Пълни глупости са и ограниченията за доларови транзакции.
  —цитат от коментар 72 на Oggie Petkov


  То бива да си неграмотен ама това направо кърти мивки!
  САЩ не подвеждат никого под отговорност. Просто му забраняват да стъпва в САЩ и да ползва банковата им система. Както и обещават същото на помагачите...какво незаконно има?!
  А нашето правителство прави списък на евентуалните помагачи и забранява на ДЪРЖАВНИ фирми да рискуват с тях. Какво не си разбрал?


 76. 76 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4359 Неутрално

  UNITED EU UNION

  У вам, Кълвачева.
  У вам наричат с лека ръка лека и лека мисъл къв да е гарбидж "доказателства".
  Или с тежка ръка, лека мисъл.
  Количеството прави "качество".

  Там правят разлика между доказателство и свидетелство.

  Proof - Доказаjелство.
  evidence - свидетелство, сведение, вероятна улика.

  До коментар [#61] от "Мариана Кълвачева":

  За първи път чувам, че в САЩ има понятие като "доказателства".
  Ама там не я ли караха на "хайли лайкли" ?

 77. 77 Профил на chicho_gosho
  chicho_gosho
  Рейтинг: 745 Весело

  До коментар [#2] от "hrx16647690":Въпроса е дали подкупа е взет.Няма доказателства,всичко е бла бла,приказване,но черно на бяло,нищо.
  —цитат от коментар 73 на bulit


  Т.е. твоята типична гербидж-логика /гербер и логика е оксиморон!/ е, че Черепахин е давал ли, давал подкупи на Барба Ганьос, Владко Бездомника, Мента Стоянова и Севдалина Шехерезадова, но не е ясно дали те са ги взели ?!?!?! По-лесно обяснявам, като за гербидж - Черепахин си е плащал "такса спокойствие" на тези "бедни хорица", ФАКТЪТ че бе недосегаем за правораздавателните органи, защото бе пазен от същите тези "бедни хорица" в продължение на 5-6 години Е ИСТИНСКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, че подкупа е достигнал до правилните адресати :):):) Пример като за гербидж, демек елементарен - Черепухин тегли 1 млн. лева от банка У на дата Х, същия ден Х при него идва Севда Шехерезадова и Черепухин повече не вкарва обратно в банката 1 млн. лева, а Севдето вдига палат за около 1 млн. лева в Бистрица - връзка има ли, според теб? :):):) Питам само, отговор не чакам ... :):):) Или очакваш да видиш писмена разписка - Аз, Севда Шехерезадова, взех днес от Божков 1 млн. лева и се задължавам да ги предам лично на Барба Ганьос, Владко Бездомника и Мента Стоянова при спазване на съответните квоти на разпределение ли? :):):):)

 78. 78 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1620 Неутрално

  Като чета критериите за намагнитване ми става ясно, че законът Магнитски няма нищо общо с чужди държави. Той е предназначен да пази американски банки и фирми от контакти, които могат да доведат до съдебни санкции срещу тях в САЩ и по света. Защото замесване на банки и фирми в неморални, неетични или направо престъпни дейности като описаните водят до огромни глоби и конфискации както в САШ, така и в много държави по света. Пука им на САЩ дали Божков или Пеевски ще се появят на американска земя. Американците си пазят собствените банки и фирми.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 79. 79 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  До коментар [#10] от "Дария Колев":

  ...Костов дори не направи малък опит да разчупи корупционния модел, той и СДС покрай него се наслаждаваха на "плодовете"!.."

  Това с Костов го знаем, добре че не изяде и всички малки деца, та съвсем да сме прецакани, но от 2001 до днес, колко хора не само че пропуснахаха да разчупят корпуционния модел, ами напритив, развиха го и го усъвършенстваха и ако ги нямаше спирачките от валутния борд и опита да се запази физиономия пред ЕС и НАТО, досега такъв лобут да сме изяли, че да завиждаме на гражданите на Белорус.

 80. 80 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2056 Неутрално

  "Представете си ловец на едър дивеч, той иска да улови дивеча, иска голям трофей. Байдън иска голям трофей и затова санкциите се случват сега. Байдън е едва от няколко месеца на поста и се опитва да е много агресивен в налагането на санкции по закона "Магнитски", въведен през 2016 г.", обясни още Стив Ханке.

  https://business.dir.bg/ikonomika/stiv-hanke-balgariya-e-lesna-mishena-za-sanktsii-po-zakona-magnitski

  Сам съм, други няма...
 81. 81 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2056 Любопитно

  До коментар [#72] от "Oggie Petkov":
  —цитат от коментар 75 на lz73


  Сега какво праим с кредита на Пеевски от ББР? Май ще го сложим в графа "лоши"

  Сам съм, други няма...
 82. 82 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2056 Любопитно

  Като чета критериите за намагнитване ми става ясно, че законът Магнитски няма нищо общо с чужди държави. Той е предназначен да пази американски банки и фирми от контакти, които могат да доведат до съдебни санкции срещу тях в САЩ и по света.
  —цитат от коментар 78 на Сатана Ликующий


  Идеята на санкциите е посочените в списъка да бъдат поставени в тотална финансова изолация, никой да се прави сделки с тях. "Ако някой от списъка реши да тегли пари от банкомат в Дубай, трансакцията ще бъде спряна, защото той е в черния списък. Компаниите за международни разплащания "Виза" и "Мастеркард" са американски и са длъжни да прилагат санкциите"

  https://www.segabg.com/hot/category-economy/bankite-spirat-da-obsluzhvat-posochenite-spisuka-magnitski

  Сам съм, други няма...
 83. 83 Профил на misinformed_808
  misinformed_808
  Рейтинг: 294 Весело

  Ние и без американците си знаем кои са Прасчо и Черепа. И те го знаят от поне 10 години. Въпросът е Защо сега? Простият отговор е - за да могат да изнудват дошлите на власт, да слушкат и да не вземат да залитнат към стратегическия противник. Дреме им иначе на САД за правата на калинките в България. А така...имаме действащ лидер, който е приемал подкупи, ама няма да ви кажем. Сега гилотинката стои над всички и всички са на каишка, а Мустафето радостно върти баница. Даже не сме колония или резерват с индианци ....територия някаква.
  —цитат от коментар 56 на georgievb


  Болка ли прозира зад тези писания? Че САЩ държат положението в БГ под свой контрол и г-жа Херо Мустафа "върти баницата"? Че Митрофанова не можа "една баница да завърти" и тя за Путин и Кремлъ?
  Свиквай, свиквай - просто разлика в класите ;)

 84. 84 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4359 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Кълвачева,
  ей Ви пример за хайли-лайкли доказателства ;)
  У вазе.

  "преписки"

  Орган преписвач преписва.
  Втори препис следва първи.
  Трети препис следва втори.
  И четвърти ще последва - истина ако говори.
  ...
  Тъй преписваме дорде другото е най-отгоре

  "Фокус върху бъдещи проверки и анализ на стари - прокуратурата в България
  се опита да демонстрира активност, като

  "образува преписки",

  и също да си припише заслуги, че до действията на САЩ се е стигнало и след нейната работа.
  Дори спомена за някакви проверки на недосегаемия бивш депутат от ДПС Делян Пеевски, които сега ще анализира.
  Висшите американски служители, които пристигнаха обаче,
  не се срещнаха с главния прокурор."

 85. 85 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2425 Неутрално

  Нашият си списък на свързани лица, би трябвало да включва и всички гласували за Пеевски, Мая, Корнелия и т.н.. Добре че БСП вкара в листите Кадиев дето отказа да гласува за Пеевски. Ама пък той прокара промяна за да освободи Черепа от данък лотарии. Слави колко реклами е пускал на фирмите на корумпиращите?

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 86. 86 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  До коментар [#76] от "dnevnikar":

  Интересно, казвате имат и доказателство имат и свидетелство.
  Добре.
  А през януари, когато имаше и доказателство и свидетели, които твърдяха, че с очите си са видели как едни хора са сипвали в урните бюлетини за Байдън, как едни бусове са паркирали директно в двора на избирателните секции и от тях са сваляни чували с бюлетини, за .. о Боже, само за Байдън.
  И после как независимият е безпристрастен американски съд игнорира както свидетелите, така и доказателствата.
  Само не ми говорете за законност, справедливост и правосъдие.
  Разбиха си държавата по почина на Цецо Цветанов.
  Ето докъде доведоха молитвените закуски във Вашингтон.

  кратък
 87. 87 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  До коментар [#84] от "dnevnikar":

  Прочетох, но този текст не се отнася до мен. Нещо сте в грешка.

  кратък
 88. 88 Профил на Tsveta
  Tsveta
  Рейтинг: 362 Неутрално

  Като чета критериите за намагнитване ми става ясно, че законът Магнитски няма нищо общо с чужди държави. Той е предназначен да пази американски банки и фирми от контакти, които могат да доведат до съдебни санкции срещу тях в САЩ и по света. Защото замесване на банки и фирми в неморални, неетични или направо престъпни дейности като описаните водят до огромни глоби и конфискации както в САШ, така и в много държави по света. Пука им на САЩ дали Божков или Пеевски ще се появят на американска земя. Американците си пазят собствените банки и фирми.
  —цитат от коментар 78 на Сатана Ликующий


  Най-накрая верен отговор.
  Лошото е , че на тези момчета като им се резне правото да ползват доларес всичкото кеш пара по офшорки и сие - на най - тоест сал онова дето е струпано в друга валюта ша са харчи ...да ама офшорките бацат с доларес предимно / което също разбира се обогатява САЩ/ Та, за да резнат някой така зловещо, значи същият дълбоко им е бръкнал в трибуквието - подозирам, че въпросните момчета много са играли с едни руснаци и освен сичкото пари, вероятно са забъркани и с оружие свабоди - там дето Хамерика не и харесва да се харчи ...абе дълбоко са нагазили ...Ние тука оро требе да виеме щото колкото повече изриват корумпетата, толкоз по-светло стана нашето бъдеще ...Браво на братята хамериканци, най-вече за Пеевски.
  Докато ДПС не бъде изрината от властта - моделът ша живей - без тях - може да бъде строшен много, много по-лесно.
  ГЕРБ ако не се преформатират и отърват от Бойко на най власт - Еуропата и Хамерика ще си налеят парите в друга партия и айде на изборите...
  Ще ни трябват 100 години свобода да си завъдим, нови, наши, български политици и да си спомим, че сме последнат отломка на един велик и могъщ някога народ.

 89. 89 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  До коментар [#88] от "Tsveta":

  Подкрепям.
  Да, но още светът не е изтрезнял, още е в будна кома.
  Нормализация, това е думата, тя липсва навсякъде и във всички сфери.
  Май само Исландия се оправи от шока, май само там живота се върна в нормални граници и отношенията са така, както трябва да бъдат, съвсем различни от повсеместното лицемерие.
  То затова и медиите мълчат за това как Исландия се оправи след кризата.
  Не им изнася, по-добре е да се поддържа измамата, че в целият свят е един батак.

  кратък
 90. 90 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7702 Неутрално

  До коментар [#9] от "hamiltonf":

  Нашият съд даже няма да ги разгледа, както прави с обвиненията срещу Пеевски и Борисов.

 91. 91 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3103 Неутрално

  Знаех си че Доган не е корумпиран.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK