Всеки четвърти българин смята COVID ограниченията за опит на властта да го контролира

Всеки четвърти българин смята COVID ограниченията за опит на властта да го контролира

© ReutersНад една четвърт (26%) от българите смятат, че правителството използва пандемията, за да прикрие действията си, целящи увеличаване контрола му над живота на хората. Още толкова (24%) подозират, че мотивацията на властите е всъщност желанието им да прикрият собствената си некомпетентност чрез имитиране на някаква дейност. Половината все пак се доверяват, че правителството се бори да овладее заразата от COVID-19 и да осигури безопасност на гражданите.


Това се казва в доклад от ново социологическо проучване на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), проведено в 12 държави - членки на ЕС. Според доклада, автори на който са Иван Кръстев и Марк Ленард, 18 месеца след началото на пандемията дълбоки географски и възрастови разделения могат да променят обществените нагласи спрямо ролята на държавата и идеята за свобода в много страни в ЕС, включително и в България.


България е сред страните, които заявяват, че Ковид силно е повлиял на личния им живот, а голямо мнозинство смята, че вина за неуспешното овладяване на пандемията е на правителството (45%). Само 31% от българите се чувстват "свободни".
Проучването установява, че 54% от европейците не се чувстват засегнати от пандемията "изобщо". Въпреки това съществуват две различни възприятия за пандемията. Мнозинството анкетирани в Южна и Източна Европа споделят, че са понесели сериозно заболяване, тежки загуби или икономически затруднения. В Западна и Северна Европа повечето анкетирани гледат на Ковид-19 по-скоро като наблюдатели, отколкото като жертви.


В Унгария 65% от анкетираните отбелязват, че вирусът се е отразил на личния им живот в сравнение със 72% от датчаните, които твърдят, че пандемията не ги е засегнала "изобщо". 59% от българите споделят, че вирусът се е отразил негативно върху тяхното здраве или финансовото им състояние. Проучването показва и разминаване във възприятията за лична свобода, като само 22% от европейците в момента се чувстват "свободни" в сравнение с 64% преди две години. Най-ограничени се чувстват германците - 49% споделят, че нямат пълна свобода в ежедневието си. Унгария е единствената държава от 12-те, в която този показател е висок - 88% от анкетираните заявяват, че се чувстват "свободни" или "частично свободни".

Проучването показва и тревожен поколенчески разлом. Почти две трети (64%) от тези на възраст 60 и 60+ години не се чувстват лично засегнати от кризата, докато над половината от младите под 30 години (57%) съобщават, че са се разболели и са се сблъскали с икономически трудности през последните 18 месеца.


Съществува разделение между европейците, които приемат ограниченията, налагани от правителствата, за логично обосновани и тези, които гледат на тях като "оправдание за налагане на обществен контрол". Недоверието към управляващите е най-силно изразено в Полша - 62% от респондентите не вярват в добронамереността на наложените мерки. Във Франция, където много граждани отбелязват, че не са били лично засегнати от Ковид-19, 44% са скептични към правителството и стратегията за справяне с пандемията.


Над половината от запитаните българи (54%) вярват на аргументите на правителството си за налагането на ограничителни мерки.


Данните, изложени в доклада "Невидимите разделения в Европа: Как Ковид-19 поляризира европейската политика", показват, че новите разделения на континента, породени от пандемията, може да имат тежки последствия за някои от най-големите европейски проекти като свободното движение на хора и Плана за възстановяване. Новите разделителни линии могат да повлияят върху отношенията на Европа с останалия свят, които понастоящем включват ваксинационна дипломация и чуждестранна помощ.


Основни заключения от социологическото проучване:


- Повечето европейци не са били засегнати лично от Ковид-19. 54% от запитаните казват, че през последните 18 месеца пандемията не им е причинила сериозно заболяване, тежки загуби и икономически трудности. Тази гледна точка е най-разпространена в Дания (72%), Германия (65%), Франция (64%) и Нидерландия (63%).


- Въпреки това отговорите на запитаните от Южна и Източна Европа се различават. В Унгария (65%), Испания (64%), Португалия (61%), Полша (61%), България (59%) и Италия (51%) повечето респонденти отбелязват, че Ковид-19 е повлиял върху личния им живот.


- Само 1 на всеки 5 европейци (22%) се чувства "свободен" да води живот спрямо собствените си нужди. Това е спад от 64%, които са се чувствали "свободни" две години преди кризата. Делът на чувстващите се "несвободни" е по-голям (37%) сред тези, които казват, че пандемията им е причинила икономически трудности, но не и здравословни такива, в сравнение с тези, които или са страдали здравословно от пандемията (26%), или не са били засегнати от Ковид-19 изобщо (25%).


- 48% от запитаните смятат, че хората, които не спазват правилата, завръщащите се от пътувания и чуждестранните граждани са най-отговорни за последиците от Ковид-19 в страната им. Вярващите, че заплахите идват от други хора са предимно в Нидерландия (63%), Португалия (57%), Австрия (56%), Швеция (54%), Дания (54%) и Германия (53%).


- 43% от европейците смятат, че пандемията и разпространението й се дължат на правителствата, в т.ч. националните, на чужди правителства като китайското, както и на чуждестранни институции. В Полша (58%), Испания (57%) и Франция (52%) мнозинството подкрепя тази теза. В Италия - страна, която получи китайска помощ по време на първата вълна, 47% винят правителствата и институциите за избухването и разпространението на пандемията. В България, 45% от запитаните вярват, че отговорността е на правителството.


- Съществува голямо разминаване между поколенията в Европа. 64% от запитаните над 60 години казват, че Ковид-19 не ги е засегнал в личен план. Този показател пада до 43% сред младите под 30 години. Франция и Дания са единствените държави, в които мнозинството от запитаните под 30 години твърдят, че кризата не ги е засегнала докато изключение сред над 60-годишните се наблюдава в Испания, Португалия, Унгария и Полша, където повечето възрастни се чувстват засегнати от кризата.


- Младите са по-склонни да се съмняват в ограниченията, налагани от правителствата. 43% от запитаните под 30-годишна възраст вярват, че правителствата налагат локдауни като "оправдание за обществен контрол" (20%) или за създаване на усещане, че "контролират ситуацията" (23%). 71% от респондентите над 60-годишна възраст гледат на локдауните като начин за ограничаване на вируса.


- И все пак, от паневропейска гледна точка повечето граждани вярват на правителствените стратегии за овладяване на вируса. Почти две трети (64%) от запитаните твърдят, че локдауните целят ограничаване разпространението на Ковид-19. Малко над половината от българите (54%) се доверяват на аргументите на правителството за налагане на мерки.


- Мнозинството от запитаните в Унгария (71%), Дания (62%), България (56%), Португалия (55%) и Австрия (52%) вярват, че действията на правителствата са правилни. Липсата на доверие все пак е разпространена в някои части на Европа. 17% вярват, че правителствата им целят да контролират обществото чрез налаганите мерки. От всички 12 държави членки, в които бе проведено проучването, респондентите в Полша са най-скептични по този въпрос. Само 38% вярват, че стратегията на правителството има за цел да ограничи разпространението на Ковид-19. Във Франция само 24% смятат, че целта на правителството е да контролира обществото (показателят достига 37% сред подкрепящите десния президентски кандидат Мари Льо Пен).


Иван Кръстев и Марк Ленард твърдят, че разказът за две пандемии е разказ за две Европи. Разликите се коренят в опита на държавите, напомнящ за разединението между кредитори и длъжници, приемащите бежанци държави и отказващите да го направят.


В ранните си фази пандемията обедини европейците. Правителствата закупуваха ваксини колективно и предприеха смелата стъпка за създаване на възстановителен фонд. Все пак Европа вече започва да се справя с дългосрочния ефект от Ковид-19 и различията в личните преживявания на хората могат да се окажат опасни разделителни линии.

Авторите предупреждават, че правителствата и ЕС могат да се сблъскат с проблеми по линия на общественото здраве, икономическите възможности и възприятието за свобода. Иван Кръстев и Марк Ленард твърдят, че докато европейските правителства с право се насочиха към спасяване на по-възрастните, сега е време на обърнат внимание на проблемите на младите.


"По време на ранните фази на пандемията европейците бяха обединени от общ проблем и съвместна реакция. Оттогава насам обаче се откроиха силни разделения, които биха могли да имат сериозни последици, сравними с тези, породени от финансовата и бежанската кризи.


Поради пандемията днес Европа е разделена между преживелите и избегналите лична травма европейци; между подкрепящите дългосрочни ограничения и тези, които смятат, че нашите граждански свободи трябва да бъдат напълно възстановени. И на последно място и може би най-притеснителното разделение е между гражданите, които имат доверие в действията на националните си правителства и тези, които не вярват в мотивите на политиците си.


Тези тенденции не помагат на Европа. Те биха могли да възпрепятстват правителствата и ЕС в действията им по възстановяване на личните свободи и задействане на механизмите за възстановяване от пандемията", споделя Марк Ленард.


"ЕС е белязан от кризи от създаването си. Все още е рано да се разбере какъв ще бъде всеобхватният ефект на Ковид-19 върху европейския обществен живот. Чрез постепенното си проявяване обаче разделителните линии биха могли да създадат нова политическа ера в Европа. Разликите са видими не само между държавите. Социалното напрежение също започва да се усеща.


Засега най-очевидният и може би най-драматичният резултат от тези тенденции е поколенческият разлом. Правителствата в Европа бяха съсредоточени върху спасяването на животите на възрастните - и с право. Това действие обаче има цена. Представители от цяло едно поколение имат усещането, че животите им бяха пожертвани в името на техните родители и възрастни близки. Наред с продължаващите си действия по възстановяването на континента, политиците трябва да обърнат внимание и на проблемите на младите.


Пандемията доведе до голяма промяна в политическото говорене за свобода: много партии от статуквото прегърнаха отново идеята за повече правителствени действия, докато много популистки партии ставаха все по-либертариански", добавя Иван Кръстев.


Докладът и препоръките към него са част от проект на ЕСВП, който цели да изследва какво искат европейците от гледна точка на външната политика. Предишни публикации от проекта "Unlock Europe's Majority" включват изследвания как Ковид-19 промени политическите възприятия през последните 18 месеца, както и изследване върху европейските нагласи и очаквания спрямо САЩ по време на Тръмп и Байдън.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (119)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5393 Любопитно

  ''..................правителството използва пандемията, за да прикрие действията си, целящи увеличаване контрола му над живота на хората. ''
  Кое правителство па си е поставило такава велика задача - служебното на Радев ли ?

  [email protected]
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Ми то до сега има сериозни индикации че това, е лабораторен вирус. За това, се, изкаЗват сериозни специалисти, политици, президентите на САЩ, Китай, Русия. Значи ако те, са прави и сме жертви на, агресия то ясно че затворените ресторанти, маските и ваксините няма да ни спасят след като тези, които ще ни спасяват са същите които са създали вируса. Все пак да знаем повече за талибаните отколкото за произхода на ковид си има причина.

 4. 4 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5393 Любопитно

  Аман от глупости на тема индивидуални права !
  НЯМА такава тема - Както всеки, който е карал по магистрала, ще се съгласи, индивидуалната мобилност се превръща в колективно задръстване, когато всеки има кола.

  [email protected]
 5. 5 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2210 Неутрално

  Ограничване на болни е карантина.
  а ограничаване на здрави е ТИРАНИЯ !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1586 Весело

  Другите 3-ма какво казват ?

  "Да шефе, можеш да спиш със сестра ми шефе, каквото кажеш шефе" :))

  А и да не забравяме великата мъдрост : " наведена глава сабя не я сече" Това е мотото на българската овца :))) Култивирана 500 години да се кланя на други :))) Най добрата вълна !

 8. 8 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5213 Неутрално
 9. 9 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3880 Весело

  " Унгария е единствената държава от 12-те, в която този показател е висок - 88% от анкетираните заявяват, че се чувстват "свободни" или "частично свободни". .... Мнозинството от запитаните в Унгария (71%), Дания (62%) ...... вярват, че действията на правителствата са правилни"!  Лошо, но борбата на европейските либералбюрократи срещу Орбан ще продължи!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 10. 10 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  Всеки пети, а останалите професор Иво Христов ги определи точно.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  >Всеки четвърти българин

  ПХАХАХАХААХАХАХАХАХАХА.

  Пробвайте със всеки втори, да не кажа всеки първи вижда реалността такава каквато е.

  Не питай старило а питай патило са казали хората. За 60 години комунистически гаври, неолиберални социални експерименти и 500 години робство преди това определено сме си научили урока.


 13. 13 Профил на stanchokd
  stanchokd
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Няма значение кой е на власт важното е да си контра, това е перманентно състояние на българина

 14. 14 Профил на Put in, put out
  Put in, put out
  Рейтинг: 291 Весело

  До коментар [#9] от "hamiltonf":

  тъй е. борецът срещу либералната тирания Орбан е организирал ваксинацията на 40% от подопечните си. борещите се срещу ельоменатите и крадците на свобода българи са ваксинирали 20%. Орбан е по-голем ельоменат от българските си колеги

 15. 15 Профил на oldschool
  oldschool
  Рейтинг: 291 Неутрално
 16. 16 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3425 Весело

  ... Тези тенденции не помагат на Европа. Те биха могли да възпрепятстват правителствата и ЕС в действията им по възстановяване на личните свободи и задействане на механизмите за възстановяване от пандемията." споделя Марк Ленард ...

  Ти да видиш!
  Излиза, че другарат Марк изначално е приел, че личните свободи са производни от волята на правителствата. Колкот' му отпуснат на мат'ряла - толкова!

  А к'во станА с "ценностите НИ", изначалните? Дет' ги дуднем по медии и трибуни?

 17. 17 Профил на Perkele
  Perkele
  Рейтинг: 235 Неутрално

  [quote#7:"Ramon Asvalda"А и да не забравяме великата мъдрост : " наведена глава сабя не я сече" Това е мотото на българската овца :))) Култивирана 500 години да се кланя на други :))) Най добрата вълна ![/quote]

  не си живял по времето когато са живяли тези нещастни хора, не си бил свидетел на зверствата които са били вършени спрямо тях. Вземи прочети нещо за Априлското възстание и Батак, ама така с детайли, и след това го раздавай смелчага. Форумите са пълни с компютърни юнаци.

 18. 18 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 1099 Неутрално

  Ограничване на болни е карантина.а ограничаване на здрави е ТИРАНИЯ !
  —цитат от коментар 5 на dark'star


  Контактните лица винаги са били поставяни под карантина при епидемия/пандемия исторически.

 19. 19 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  До коментар [#4] от "karabastun":

  Това го казва кой, някакъв анонимен "кара" бастун от интернет?

  Свободата е избор човече малко. Реша ли да съм свободен нищо не може да ме спре и още по специално някакъв си бастун и авторитарните му разбирания за устройството на света.

 20. 20 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  Ограничване на болни е карантина.а ограничаване на здрави е ТИРАНИЯ !
  —цитат от коментар 5 на dark'star

  в комбинация с + "Всеки четвърти българин смята COVID ограниченията за опит на властта да го контролира"

  Ако се чуди човек поради каква причина в БГ има
  * толкова МНОГО знахари, врачки и многознайковци и починали от Ковид
  * Толкова МАЛКО образовани, такива които говорят и четат чужди езици и ваксинирани

  ТОВА е дереджето - такъв е матрЯла... Мизерията се дължи на племето българи, а не на масони, евреи, малко зелени човечета...
  А, май забравих - циганите и Костов, евентуално Сорос и Бил Йейтс са виновни???

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 21. 21 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 803 Весело

  ясна е работата - Бил Гейтс е решил да извърши перфектното престъпление - заграбване на апартаменти в Люлин, Дружба и Орландовци от прилъгани да се чипират с неговите ваксини.

 22. 22 Профил на dds27557755
  dds27557755
  Рейтинг: 64 Неутрално

  Тези, които сме преживели радиоактивната манифестация 1986, имаме основание да се съмняваме в "загрижеността" на държавата.

 23. 23 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5684 Неутрално

  Андрешко е безсмъртен!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 24. 24 Профил на jde23648494
  jde23648494
  Рейтинг: 15 Неутрално

  По-важно е да се направи мащабно обществено проучване защо българите (т.е. рисковите групи, другите не са важни) отказват да се ваксинират. Но хитро проведено, защото никой нема да си признае директно, че е плоскоземец. На база отговорите да се направи стратегия за убеждаване и стимулиране.

 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7307 Неутрално

  То пак като са само една четвърт... Предвид % на ваксинираните, мислех че отиват към 80%.

 26. 26 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  ot спешна психо помощ имат нужда субектите ,които вярват ,че някой някъде го е грижа за здравето им,които вярват ,че престъпните и безумни локе дауни имат санитарна функция ,които вярват ,че маските имат санитарна функция ,които вярват ,че т.нар ваксини са някакво решение. СЕЛЛУИН ГОТОВ СИ ЗА ПОДАНИК,БИО ЕДИНИЦА НА НОВИЯ ТЕХО ДИГИТАЛЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ ,чУДЯ НА ТАКИВА КАТО ТЕБ И СЕ ПИТАМ КОГА ЛИ ЗАПОСЛЕДНО СА ПРОчЕЛИ ЕДНА КНИГА,КОГА ЛИ СА ЗАМИСЛИЛИ ЗА СЪщНОСТТА НА СВЕТА В КОЙТО ЖИВЕЯТ.

 27. 27 Профил на Petia Nikolova
  Petia Nikolova
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Тези 64% от над 60 годишните цял живот не познават друго, освен някой да им налага ограничения. И не умеят да правят нищо друго, освен да се подчиняват. А 30 г. съвсем разбираемо - те не познават предишнитя режим.

 28. 28 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  като анализирам какви фашизми плещят ваксърите ...май с талибаните ми се струва по приемливо ?!
  —цитат от коментар 11 на dark'star


  А аз като установявам че анти ваксърите считат за свое право да заразяват други хора.... си мисля: да се сберат, да си изкопаят землянки, да се откажат от Интернет и други глили "западни" продукти - и да започнат като някои отявлени правоверни правослявни да чакат края на Света.
  Без да пречат на тези които не мислят че Земята е плоска да живеят в една "конструкция" общество, в която правата на единия свършват так където започват на другия...

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 29. 29 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#12] от "wwy531073384":

  ДОРИ В ИТАЛИЯ ЗАПОчНАХА ДА ИМ УВИРАТ ГЛАВИТЕ,НАЙ ПОСЛЕ РЕАКЦИЯ МАСОВИ ПРОТЕСТИ ПРОТИВ НАЕМНИКЪТ НА ФИНАСОВИЯ КУПОЛ МАРИО ДРАГИ И ПРЕСТЪПНОТО МУ ПРАВИТЕЛСТВО,НАЛАГАщО ПЪЛЗЯщ БИО ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ГАВРЕщО СЕ С НАРОДА СИ ПО НЕДОПУСТИМ И ОТВРАТИТЕЛ НАчИН .

 30. 30 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  ясна е работата - Бил Гейтс е решил да извърши перфектното престъпление - заграбване на апартаменти в Люлин, Дружба и Орландовци от прилъгани да се чипират с неговите ваксини.
  —цитат от коментар 21 на хм


  Тея апартаменти са трън в очите на много хора повярвай ми. В САЩ Блекрок масово изкупува евтините жилища и изкуствено завишава цените на недвижимите имоти.

  Много хора не искат да имаш собствен покрив над главата, човек със собствено жилище е независим. Такива не са удобни на "новият ред", който се крои в момента

 31. 31 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 1099 Любопитно

  Тези, които сме преживели радиоактивната манифестация 1986, имаме основание да се съмняваме в "загрижеността" на държавата.
  —цитат от коментар 22 на dds27557755


  Абсолютно е така. Ако помните 86-та и тогава новината дойде от Запада (по-точно Швеция). Ако се съмнявате в нашата държава, то погледнете на запад какво се прави - масова ваксинация! Специално за Швеция напълно ваксинираното население е 55%, а такива с частична ваксинация (1 доза) над 67%.

 32. 32 Профил на Hitar Petar
  Hitar Petar
  Рейтинг: 46 Гневно

  Я някой (от тези правителствени защитници) да ми каже гога точно някой от правителсвото е направил нещо полезно за народа, боли ги ...ку*а за нас, дерът и стрижат колкото им стига извратеният мозък, лошото е че са толкоз тъпи и не разбират че хората умират, бягат... за бизнес ... който има той знае, ако им плащаш всичко каквото искат до къде се стига.
  Айде отворете си малко очите бе, ченгетата стават ченгета за могат да си правят каквото си искат..., политиците вече са 5-стъплала по-доло от крадците манга*ли, лекарите ... да не им падаш в лапичките.. всичките са бизнесмени, и изобщо кое точно дъжавно нещо е наред, виждате болниците... това ви е държавата, вижте полицията...стара техника пародия на дейност... това ви е държавата, железници автогари...това е държава ви ... глупаци, не е това как сте се наредили в къщи сами !
  Е това ще оставите на децата си, или беж навън от кочината и ставате роби (повечето), селска циг*ния, е има някой все още нормален тук там, но няма критична маса от хора които да променят към по-добро близкото бъдеще...

 33. 33 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  Няма шанс, кретенията не е лечима но е доживот.

 34. 34 Профил на Perkele
  Perkele
  Рейтинг: 235 Неутрално

  [quote#31:"T.M."][/quote]

  аа, за форумните капацитети, ЕС отдавна е зло. Да вземе България да излезе от него, тогава такава свобода ще видят, еххх... особено при пътуванията.

 35. 35 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  До коментар [#24] от "jde23648494":

  От памтивека е ясно как ставта нещата - морков и тояга. Моркова е 50лв/ваучер за магазин. А тоягата е кръчма само със сертификат. Ама на управляващите не им стиска а го няма Борисов вече.

 36. 36 Профил на ALEX BA
  ALEX BA
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Той Иван Кръстев сега се сетил, че Европа е разделена...Ами защо не направи проучване и по меридиан " Християнска ли е Западна европа, и ако да- докога??? там ще излезнат пре- чудни сравнения с Източна и Южна европа, най-паче Балканите...

  Печатането на хартишки ще завърши мега плачевно за целия свят, щото растеж заради самия растеж и лихварска печалба водят до страната на Абсурдистан!! Кризата 1929г. ще бъде като полъх на парфюм в сравнение с пукването на всички гайди и тутурутки по борсите...

  Ковидя е само опит хората да им бъде отвлечено вниманието от проблемите на ПРОИЗВОДСТВО, работна сила и климатичните проблеми...

  Освен Локдаун, НИЩО ДРУГО не могат да направят 0,5% въобразили си да погълнат свободата и рсурсите на хората!!

  Пази Боже да се родиш в интересно време, казват китайците...А какво остана и да си сред участниците!!

 37. 37 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2591 Неутрално

  Всеки четвърти българин смята COVID ограниченията за опит на властта да го контролира
  =================================
  А аз си мисля, че така смятат поне по трима, от всеки четирима българи.

 38. 38 Профил на gaden_no_chesten
  gaden_no_chesten
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Това число е крайно манипулирано. 90% от хората са срещу тоя цирк, другите са промити коромоиди.

 39. 39 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 846 Неутрално

  25% от населението са неадеквати, да не кажа идиоти, роби в нормалния си живот, поради беднотия, простотия и елементарна необразованост, понятие си нямат, какво е да живееш свободен, те го сжващат само като неспазване на закона

 40. 40 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  Абсолютно е така. Ако помните 86-та и тогава новината дойде от Запада (по-точно Швеция).
  —цитат от коментар 31 на T.M.


  Ти тъп ли си също? Дошла е защото са имали полза да дойде. Студена война е все пак.

  Най-малкото към днешна дата ако следваме глупавият ти пример всички днес трябва да гледат Russia Today за да се информират за действителността на запад.

  И само не ми казвай, че шефа на доказано най-корумпираната фармацевтична компания Пфайзер и корумпираните евро калинки около него се е загрижили за личното ти благоденствие и здраве.

 41. 41 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#17] от "Perkele":

  Да прочете и за Плиска 811-та и за кръвния данък под Византийско робство.

 42. 42 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2124 Разстроено

  Средностатистическият български гражданин в повечето случай не успява да порасне до психически възрастен индивид и да може да взима информирани решения. Доказва го както корона кризата, такс и последните два изборни процесс, когато гласуваше "за да паднел тирана, па после ще му мислиме" и сега вика "олеле" и му виновни комунисти, турци, масони, Бил Гейтс и ЕС....

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 43. 43 Профил на probba
  probba
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Това число е крайно манипулирано. 90% от хората са срещу тоя цирк, другите са промити коромоиди.
  —цитат от коментар 38 на gaden_no_chesten


  И пак не могат да докарат някакви поне малко по-лицеприятни стойности. "За" този цирк са тези, които печелят от него, малък брой любители на перверзиите и хора с промити мозъци. Всички останали са против.

 44. 44 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  До коментар [#28] от "B52":

  Антиваксърите и ваксърите са (сте) две страни на една и съща монета. Споделям мнението ти за антиваксърите, но ваксърите трябва да ги (ви) затворят в един бункер и да ви направят гърба таралеж от игли, да се учат бъдещите медици.

 45. 45 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 37 Любопитно

  Четвърти?! Аз имам повече вяра (може би наивна) в разумността на българите извън политиката. По-скоро двама от трима!

 46. 46 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  До коментар [#34] от "Perkele":

  Като гледам ограниченията за пътуване, ЕС започва да става ЕССР. Спомни си пътните листи дори до райони, близки до границата. Скоро и у дома от стая в стая ще преминаваш със сертификат под обектива на камера.

 47. 47 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#3] от "Daria ":

  абсолютно сте прав .все още не мога повярвам колко лесно се манипулират хората

 48. 48 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2751 Весело

  До коментар [#10] от "Deaddark":

  25% плоскоземци

 49. 49 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2225 Неутрално

  Попитахме 10 българи за "асд#фйклхсад#фгиоу12уйха!сдф". После им поръчхме по една гроздова и ги попитахме пак. След това казахме на келнера, че отменяме поръчката, т.е. да не я носи, и отново ги попитахме...

 50. 50 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 1800 Неутрално

  25% от населението са неадеквати, да не кажа идиоти, роби в нормалния си живот, поради беднотия, простотия и елементарна необразованост, понятие си нямат, какво е да живееш свободен, те го сжващат само като неспазване на закона
  —цитат от коментар 39 на alg57373608


  Аз им викам "ковидистично-вакстърска паплач"..
  Тъпи са, като гъзове, горките ..

 51. 51 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#40] от "wwy531073384":

  кажи го на селкуин

 52. 52 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  да може да взима информирани решения.
  —цитат от коментар 42 на DDR


  Какво му е "информираното" на решение взето под натиск и чрез изнудване, заплахи и брутални лъжи, които се сменят през две седмици?

  Какво му е "информираното" на съгласие за участие в изпитанията на експериментален ваксинационен препарат за който на практика все още няма информация?

  Какво пиете бе? Какво пушите? Как спите нощем? Хора ли сте изобщо?

 53. 53 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#39] от "alg57373608":

  нещо май не можеш да се ориентираш правилно в действителността ,не ме учи какво е свобода

 54. 54 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1453 Неутрално

  А колко държави са спряли вноските към СЗО?

 55. 55 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#36] от "ALEX BA":

  чрез искусвено напомпаната пандемия започна и демонтирането на потребителския модел ,решили са(коалираната световна финансова олигархия)да ни управляват на зоотехнически принцип за тях ние сме добитък био единици ,може и да се опитат да ни редуцират малко ,много често се изказват в тази посока .а национални правителства просто няма ,видя се ,че командите се спускат от общ център

 56. 56 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  До коментар [#48] от "hodounski":

  Не, 75%-та са. Отначало рупаха лъжата че една ваксина и живот по старому. После че трябва пак да носят маски и други, после че първата доза е 60%-та, но с втората стават 100, после 50, онзи ден 30, вчера че 99%-та го карат по-леко, а днес че 50%-та го карат по-леко. Толкова много лъжи само 80-т процентник може да поеме.

 57. 57 Профил на Ipolit
  Ipolit
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Това число е крайно манипулирано. 90% от хората са срещу тоя цирк, другите са промити коромоиди.
  —цитат от коментар 38 на gaden_no_chesten


  Не мисля, че си прав. В Западна Европа вярват на управниците си, исторически може да имат основание, но по отношение на коронката със сигурност грешат. Покрай тия локдауни прокараха много политики, които иначе биха им отнели десетилетия. Германците вече са готови за зеленото си бъдеще, допреди 2 години изобщо не беше така. Лошото е, че при нас нещата са доста по-различни - разделението е на плоскоземци и ваксери, а учудващото е, че претендиращите за по-висока интелигентност ваксери гледат абсолютно безкритично и безаналитично на ситуацията и поглъщат с лекота всякакви бонбонки по отношение на ваксини, маски и безброй други безсмислени ограничения. Аз продължавам да мисля, че минахме през първата година на коронката най-добре благодарение на Бойко, естествено по оношение на смъртността сме много зле, но не заради лабавите мерки, а защото лекарите ни са долни боклуци, на които грам не им дреме за пациентите и нямат никакъв проблем да оставят хората да измират в следствие на неадекватно лечение (очевидно спуснато от някой СЗО корифей).

 58. 58 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#31] от "T.M.":

  ГОСПОДИНЕ НЕ СМЕ 80 ТЕ ГОДИНИ ,ПРОУМЕЙТЕ ГО ОЛИГАРХИИТЕ НЯМАТ НУЖДА ОТ МАСИ ХОРА ,ТЕХНОЛОГИИТЕ ГИ НАПРАВИХА ИЗЛИшНИ, НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ СА КУХИ. ДРУГ КОМАНДВА(ТОЗИ ,КОЙТОИМ ДАВА НАЗАЕМ ОКОНчАТЕЛНИЯ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ-ПАРИТЕ).

 59. 59 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  Иван Кръстев не беше ли отроче на заместник завеждащ отдел на централния комитет на партията?

  Не знам как така все деца на бивши комуняги са най-големите прогресисти, американофили и либерали сега?

  Според Вацев, Кръстев се е опитвал да пише в най-голямото руско либерално издание, но статиите му били ниско ниво:

  https://www.youtube.com/watch?v=wDhuf6HNHCE&t=603s

  Тук се споменава и за едно друго отроче на режима - Левчев, който се обзавел с американско гражданство много преди дисиденти на режима. Той е поредния пребоядисал се американофил. Те са идеологически номади, винаги се ориентират правилно, според конюнктурата. Асен Агов е същия, внуче на атентатор от Св Неделя и извен комунист, сега Агов е класически русофоб. Според Вацев ако утре руската армия превземе София, Паси, Агов, Инджев, Кръстев, Плевналиев, Бойкикев, Дайнов и Сугарев ще са първите които ще ги посрещнат с цветя, просълзени.

 60. 60 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2210 Неутрално

  До коментар [#10] от "Deaddark":25% плоскоземци
  —цитат от коментар 48 на hodounski


  те като процент толкоз са и ваксинираните

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 61. 61 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 1099 Неутрално

  [quote#40:"wwy531073384"][/quote]

  Умният, гледай си сега логиката. Наскоро доказаха, че голяма част от фалшивите новини за ваксините идва точно от Русия, за да може да си сключват сделки с техния Спутник. Това е според доклад на фалшиви профили от Фейсбук. Тоест, хем се дава за пример как 86-та година съветския съюз е крил умишлено истината, хем сега решаваш да се доверяваш точно на Русия. Да ти имам и "умната" логика!

 62. 62 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#30] от "wwy531073384":

  ТЕ ЗАТОВА И ОБЕЗЦЕНЯВАТ ПАРИТЕ И СПЕСТЯВАНИЯТА ,ВИЖТЕ ИНФЛАЦИЯТА В СВЕТОВЕН ПЛАН КАТО БЪЛГАРИЯ 90 ТЕ ПОчВА ДА СТАВА.КРАЙНАТА ЦЕЛ Е КРАХ НА СЪВРЕМЕНИЯ ФИН.МОДЕЛ ОТМЯНА НА ПАРИТЕ И ЗАМЕНЯНЕТО ИМ С ДИГИТАЛНИ ИМПУЛСИ (ЗА ТЕЗИ ,КОИТО СЛУшАТ ,РАЗБИРА СЕ И ИМАТ ВСИчКИТЕ НЕОБХОДИМИ 52 "ВАКСИНИ")

 63. 63 Профил на Bob
  Bob
  Рейтинг: 355 Любопитно

  Много малко, да не е обратното 3/4 да смятат така? Защото съдейки по скороста на ваксинация по-малко от 1/4 смятат, че трябва да се ваксинират... Или статията е да лъжем чужденците, че само 1/4 са против науката?

 64. 64 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 1099 Неутрално

  [quote#40:"wwy531073384"][/quote]

  В допълнение, кой по-точно твърди, че шефът на Файзър се бил загрижил за някого? Той си гледа парите.
  Я ти като си толкова умен ми кажи - кой би имал изгода от ваксини, които убиват, дават странични ефекти, неефективни са и т.н.? Да не би шефа на Файзър да има полза от това, че да спрат да му купуват и поръчват ваксините? Тъпанар.

 65. 65 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#20] от "B52":

  ПОВЯРВАЙ МИ НЕ СИ ОРИГИНАЛЕН.НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ ПОНЕ

 66. 66 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  ваксери, а учудващото е, че претендиращите за по-висока интелигентност ваксери гледат абсолютно безкритично и безаналитично на ситуацията и поглъщат
  —цитат от коментар 57 на Ipolit


  Любопитен факт, най-скептичната спрямо ваксините група от хора са тези докторска степен.

  https://www.msn.com/en-us/health/medical/americans-with-phds-are-most-reluctant-to-get-vaccinated-against-covid/ar-AANjRHh

  Всеки да си прави изводите. За мен лично ваксманията е белег на посредствен интелект.

 67. 67 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  Бащата на Мони Паси, професор, уважаван човек е бил съветник на Бай Тошо. Монката Паси посрещна НАТО просълзен, все едно цял живот е висял на куки в мазетата на ДС. Нищо не стана от него.

 68. 68 Профил на realismisthename
  realismisthename
  Рейтинг: 621 Неутрално

  Българското правителство какво направи - копира едни мерки от тук, едни от там, малко милицонерщина (КПП-та и пропусквателни пунктове на областните градове, каквито няма в Афганистан даже). Горе долу - каквото и се очакваше, нищо и половина, ама в рамките на приемливото (на световния фон), че да няма много обществено недоволство. Горе-долу съм доволен, можеше и по-зле да е, ха-ха.

 69. 69 Профил на neadekvaten
  neadekvaten
  Рейтинг: 254 Неутрално

  [quote#40:"wwy531073384"]
  —цитат от коментар 61 на T.M.
  ....голяма част от фалшивите новини за ваксините идва точно от Русия, за да може да си сключват сделки с техния Спутник. ...[/quote]

  Руснаците са критични и към тяхната ваксина:

  https://rossaprimavera.ru/article/f41128ab


 70. 70 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 1099 Неутрално

  До коментар [#31] от "T.M.":ГОСПОДИНЕ НЕ СМЕ 80 ТЕ ГОДИНИ ,ПРОУМЕЙТЕ ГО ОЛИГАРХИИТЕ НЯМАТ НУЖДА ОТ МАСИ ХОРА ,ТЕХНОЛОГИИТЕ ГИ НАПРАВИХА ИЗЛИшНИ, НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ СА КУХИ. ДРУГ КОМАНДВА(ТОЗИ ,КОЙТОИМ ДАВА НАЗАЕМ ОКОНчАТЕЛНИЯ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ-ПАРИТЕ).
  —цитат от коментар 58 на bnc59488372


  Това любителите на конспирации сте си ограничени и това си е... Я кажи, господине, ти някога управлявал ли си повече от 10 души? Защо си мислиш, че някой дърпа конците на 7 и половина милиарда човека и най-вече, защо си мислиш, че това е възможно?

 71. 71 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3122 Неутрално

  от една страна е нормално и оправдано да гледаме към всяко телодвижение на властите с подозрение
  властта по принцип означава контрол
  и когато пред нея извикват допълнителни поводи за налагане на такъв, държавата не се помайва (освен случаите, в които би засегнала интересите на БИЗНЕСА, особено свързания с партийните спонсори на партията, която е на власт)

  обаче!
  всеки здравомислещ и постарал се да се ИНФОРМИРА от адекватни източници е в състояние да прецени как е уместно да се държи в условия на епидемия
  да включи малко логиката и общата си култура
  ограничени контакти, ваксиниране, спазване на хигиенни норми с известно "прекаляване" - това са нещата, които спомагат за стихването на заразата

  това, че някому се печели, а друг не може да устиска без дискотека, мол, ресторант и други поводи за масово купонясване... ами тия неща не приличат на здравомислие, първото е алчност, второто - ... айде, няма да обиждам

  (а сега да видя какво са писали авторите...)

  -----------------
  "(24%) подозират, че мотивацията на властите е всъщност желанието им да прикрият собствената си некомпетентност чрез имитиране на някаква дейност" - тук само мога да се учудя, че %% не са много повече, защото не само у нас, но и в други страни некомпетентността на властите си личи, макар че не всякога е точно некомпетентност, а нерешителност да приложат нужните мерки, без да се озъртат към интересите на печалбарите

  "България е сред страните, които заявяват, че Ковид силно е повлиял на личния им живот, а голямо мнозинство смята, че вина за неуспешното овладяване на пандемията е на правителството (45%)"
  -- ето! тъкмо се учудих - и отговорът дойде, потвърди мисълта ми
  кеф

  "Над половината от запитаните българи (54%) вярват на аргументите на правителството си за налагането на ограничителни мерки."
  -- мда, това не кефи

  "43% от европейците смятат, че пандемията и разпространението й се дължат на правителствата, в т.ч. националните, на чужди правителства като китайското, както и на чуждестранни институции"
  -- резонно

  "Младите са по-склонни да се съмняват в ограниченията, налагани от правителствата. 43% от запитаните под 30-годишна възраст вярват, че правителствата налагат локдауни като "оправдание за обществен контрол" (20%) или за създаване на усещане, че "контролират ситуацията" (23%)"
  -- очевидно влияние на хормоните... и за добро, и за лошо

  "Мнозинството от запитаните в ... България (56%) ... вярват, че действията на правителствата са правилни"
  -- даже след вчерашната консултация на здравния министър с хотелиери, ресторантьори и друг сорт работодатели? на която ги питал тях, СПЕЦИАЛИСТИТЕ самоуки по биохимия, вирусология и динамика на заразните болести, какви мерки да прилага за борба с ковида?
  надявам се, че просто проучването не е хванало промяната, която БИ ТРЯБВАЛО да настъпи... инак - много, много зле
  при все че недоверие към правителството, повтарям, е правилна и здравословна реакция на всеки гражданин, стига да не го удари на принципа (популярен сред някои тук във форума) "щом тия казват така, значи обратното е правилно и вярно!" - но това също е малоумщина

  "Тези тенденции не помагат на Европа" -- да, не й помагат да остане същата (лошото копие на Австро-Унгария), тласкат я към промяна, което е добре, но очертаната от авторите по-вероятна промяна никак не е добра... както бюрократизацията, така и либертарианството - не, не са добър развой
  добро за Европа е да се "швейцаризира", но не се задържа в задънената улица на самата Швейцария, а да продължава задълбочаване на прякодемократичните практики, като ги пренася и в областта на икономиката

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 72. 72 Профил на ALEX BA
  ALEX BA
  Рейтинг: 240 Неутрално

  До коментар [#36] от "ALEX BA":чрез искусвено напомпаната пандемия започна и демонтирането на потребителския модел ,решили са(коалираната световна финансова олигархия)да ни управляват на зоотехнически принцип за тях ние сме добитък био единици ,може и да се опитат да ни редуцират малко ,много често се изказват в тази посока .а национални правителства просто няма ,видя се ,че командите се спускат от общ център
  —цитат от коментар 55 на bnc59488372


  абсолютно правилно! Затова и здравни министри, и минпредове, и президенти само каканижат и катаминутно си менят мнението, защото ТО НЕ Е ТЯХНО!

  "Експеримент на глобалното задкулисие, подготвящо преминаването до средата на ХХI век на човечеството в качествено нов етап на социалното управление чрез - премахване принципа на мнозинството при формиране на политическото тяло…

  Сбогом Лок (Джон)!.. прощавай Русо (Жан-Жак)!..

  И ти Монтескьо (Шарл) с твоята утопия за разделението на властите, естествените права и гражданските свободи - защото вече на никой докопал се до някаква власт управник не му пука за “принципа на мнозинството”…

  ………………………………

  Тая залъгалка за тълпата с “народовластието” вече не върши работа! - отсекли демиурзите на днешния свят, завеждащи глобалната кантора “import-export democracy and human rights”, гарантираща - спекуалтивните печалби на транснационалния капитал, териториалното преразпределение на сферите на влияние на “великите сили” и изграждането на буферни пояси от дребни държавички с разпилени народи между ядрените динозаври на Изтока и Запада…

  Започва титаничната битка между хегемоните за енергия, вода и въздух - и затова - да прочистим жизненото пространство от по-нисшите раси между англосаксонския и евразийските светове… Злокобно познатата концепция “Generalplan Ost” от едно незабравено все още кошмарно за народите минало…

  http://epicenter.bg/article/Dimitar-Nedkov--Ne-zagasyayte-autokyuto---shte-provalite-stsenariya-/258609/11/0

  относно редукцията на населението - доста ще се редуцираме, вода ще има за всички...

 73. 73 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3122 Неутрално

  До коментар [#3] от "Daria ":

  пак питам: каква е разликата в защитата от "естествен" и "изкуствен" патоген?

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 74. 74 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Вероятно същите тези се озъртат и за "новежци" да не им натоварят децата на влака от гара Подуяне, който тръгвал всеки 2-ри петък от месеца, пият вода само прецедена през марля или филтър защото чиповете на Бил Гейтс са ги пуснали и по ВиК мрежата, носят станеолена шапка против 5Г, биха се ваксинирали само със Спутник V защото е православна ваксина и на билкова основа и за да прецакат гей-ропата и Брюксел, гласуват за поредният "спасител", изровен и издигнат от ОПГ Борисов-Пеевски-Гешев само и само да им пазят "традиционите ценности" и т.н.

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 75. 75 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  Я ти като си толкова умен ми кажи - кой би имал изгода от ваксини, които убиват, дават странични ефекти, неефективни са и т.н.? Да не би шефа на Файзър да има полза от това, че да спрат да му купуват и поръчват ваксините? Тъпанар.
  —цитат от коментар 64 на T.M.


  Пука му на милиардите дали работят ваксите или не. И без това само от страниците на дневник разбирате дали работят или не, дали са безвредни или не. Страници купени и платени за години напред.

  За него е първо важно, че гарантирано НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ за продукта си.

  Второ да закачи възможно най много бунаци като теб на кукичката за ваксинационен абонамент през 3 месеца.

  Шаранчета... честно казано започвам благородно да му завиждам на човека. 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 80. 80 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 1387 Неутрално

  Ограничване на болни е карантина.а ограничаване на здрави е ТИРАНИЯ !
  —цитат от коментар 5 на dark'star


  Карантината идва от това, че 40 дни са поставяли пристигащите от чужбина в изолация. Видимо здрави, но биват изолирани, карантирани. В този смисъл карантината е ограничаване на всички, не само на болни.

 81. 81 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3122 Неутрално

  До коментар [#23] от "Незнайко в Слънчевия град":

  май не си чел разказа

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 82. 82 Профил на foreverman77
  foreverman77
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Да. Правителството иска да контролира ходенето на кръчма на българите.
  То, това, най-много го заболя българина. Че не може да яде и пие по кръчмите, а трябва да го прави вкъщи. Където няма кой да го види, че е изхарчил 100лв за салфетки.

  Не мисля, че останалото е ограничение. Какъв е проблема да си носиш маската в закрити помещения?

  А, това, че си антиваксър и конспиратор и не вярваш, че има вирус, какво общо има с ограничаването на свободата ти?
  Можеш да си правиш почти всичко, просто слагай маска и пази останалите.

  Но, явно и това се разбира като "нарушаване на правата"/

 83. 83 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  Защо си мислиш, че някой дърпа конците на 7 и половина милиарда човека и най-вече, защо си мислиш, че това е възможно?
  —цитат от коментар 70 на T.M.


  Никой не дърпа нищо, добитъка сам се води на заколение.

  Като раци в кофа ако някой реши да излезе веднага (ваксери) го хващат за краката и го дърпат надолу. Всички трябва да са в кюпа. Така ни учи колективизма.

  Гнусна система създадена и отработена в продължение на хилядолетия. 84. 84 Профил на mastikata
  mastikata
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Искам някой да ми пусне линк с научна публикация по какво се различава "лабораторен" вирус от този еволюирал по естесвен път - чрез мутации. След като се запознам с подобен научен труд, тогава мога и да обърна внимание на "изказванията" на "водещи" учени по разни сайотве и най-вече Фейсбук как вируса от Ухан бил "лабораторен".

  Ще ви дам жокер - всеки вирус може да бъде манипулиран генетично - това е вън от съмнение. Ясно е и колко мутации делят един да речем безреден или "животински" вирус от щам опасен за хората или заразяващ хора, но да ми твърди някой как "му се струвал" уханския вирус манипулиран - смешно е.

  Граждани бият ПРАСЕТА брат!
 85. 85 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  Според Гидеон Шрайбер, професор в израелския Институт по наука Вайцман, бустерните ваксинации могат да се превърнат в необходимост.

  „За съжаление дори няма да има [годишно], а два пъти годишно“, прогнозира той. "Вирусът има огромен потенциал за нови варианти, много от които ще работят за заглушаване на имунитета - така че има шанс в бъдеще да се нуждаем от допълнителни стимулатори."

  Та тъй. Два пъти всяка година или общо за 5 години се събират 10 набождания, а за цял живот над 100, за столетник 200. Аре честито на безсмъртните ковидваксъри.

  мурзилка
 86. 86 Профил на felly
  felly
  Рейтинг: 12 Неутрално

  Всеки четвърти българин гласува за Слави Трифонов. Цифрите съвпадат.

 87. 87 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#82] от "foreverman77":

  Прав си - вирус има, маската , дистанцията и извън тарапаната е препоръчително. Но конспирацията че кат' се боднеш и пей сърце вече е разкрита. С игла или без игла - мерките остават, защото иглата е пласебо.

 88. 88 Профил на nodjinn
  nodjinn
  Рейтинг: 491 Весело

  Едно тъжно-иронично наблюдение по повод антиваксърството - не го казвам с цел обида:

  Западният свят и богатите страни бясно се ваксинират, бързат да си отворят икономиките, държавите където туризмът е поминък се хвалят с огромния брой ваксинирани и канят туристи, а в югоизточното ъгълче на Европа мнозинството от представителите на най-окаяната, корумпирана и бедна нация в ЕС, държава с жалко образование от славянски тип (зубренето е хубаво, критичното мислене нито се преподава, нито се препоръчва) вярват, не убедени са, че знаят повече от целия останал свят, взет заедно, бе Бил Гейтс "ше ги чипира", че "тия ваксинираните ше измрат до неколко години" и т.н. Държава, на която северномакедонците се подиграват, по-лошото с право, че сме "вечните загубеняци", може би защото като нация правилните ни избори за последните 600 години са някъде 1:20 към неправилните.

  500 години османска власт и 50 години комунизъм са научили българина, че държавата е враг, че лъже, че мами. По-лошото е, че в повечето случаи е било и така. Като цяло сме късметлии, че Аспарух е избрал това място. В Африка щяхме да сме първи братя със Зимбабве и Бурунди. НЕ можете да убедите антиваксър в каквото и да е, с каквито и да било цифри, учени, статистики - неговото мнение е емоционално (подозрение + мнителност + руски антиваксърски опорки) и абсолютно неподатливо на аргументи. Затова израелския вариант - който иска се ваксинира, който не иска е свободен да не го прави, но за достъп до каквато и да е услуга или заведение бичи писиар и си го плаща сам - до откат, докато полудее от бъркане в носа или му дойде друг ум.

  Ами по дяволите всичко, последният да изгаси лампата като тръгва. 89. 89 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1110 Любопитно

  Свободата е важна! Но, както се казва в една реклама и ....КОНТРОЛЪТ Е ВАЖЕН....
  ма, не ми е ясно..... ако ни контролират с ваксините, т.е. с нанонещо си в тях, ако то идва от Бил Гейтс, производителите на ваксини конкуренти ли са или ортаци???

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 90. 90 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  Искам някой да ми пусне линк
  —цитат от коментар 84 на mastikata


  Много искаш. Питай Люк Монтание виден нобелов лауреат, откривател на СПИН и "плоскоземец"

  >Откривателят на СПИН: Коронавирусът е създаден в лаборатория в Ухан

  https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/otkrivateliat-na-spin-koronavirusyt-e-syzdaden-v-laboratoriia-v-uhan-6108438

 91. 91 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3122 Неутрално

  До коментар [#86] от "felly":

  9,6% са гласували за ИТН

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 92. 92 Профил на wwy531073384
  wwy531073384
  Рейтинг: 120 Неутрално

  Западният свят и богатите страни бясно се ваксинират, бързат да си отворят икономиките,
  —цитат от коментар 88 на nodjinn


  Нашата икономика не е затваряла. Не сме измрели. Колкото до другите глупости, които си изписал:

  Цели ~1300 години не сме затрили без ваксина. Ще минем без експериментална "ваксина" за която никой не иска да носи отговорност и тоя път.

  Време е да кажем НЕ на медийните психози.

 93. 93 Профил на Абсент
  Абсент
  Рейтинг: 349 Неутрално
  Всеки четвърти българин гласува за Слави Трифонов. Цифрите съвпадат.
  —цитат от коментар 86 на felly


  Всеки четвърти българин е пълен идиот.

  По-добре здрав и богат отколкото беден и болен
 94. 94 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#82] от "foreverman77":

  "АНТИВАКСЪР" ,"КОНСПИРАТОР" ,"НЕ ВЯРВАщ ,чЕ ИМА ВИРУС" ,ИЗКАЗВАНИЯ НА МОЗЪК ДОБРЕ ОБРАБОТЕН ПТ ПРОПАГАНДАТА НА СИСТЕМАТА .НЕ МОГА ДА ВЗЕМА НАСЕРИОЗНО НЯКОЙ ,КОЙТО СЕ ИЗКАЗВА НА НОВОГОВОР

 95. 95 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#74] от "mastikata":

  МАСТИКАТА МАЙ ДОСТА ТЕ УДАРИЛА В ЦЕНТРАЛНОТО ,Я ИДИ ДА ПОСПИш МАЛКО

 96. 96 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#56] от "Deaddark":

  +++++++++++++++++++++++.. И ПАК НЕ СЕ УСЕщАТ

 97. 97 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#89] от "the_flea":

  ОТ ПОНЕ 10,МОЖЕ БИ 15 ГОДИНИ ОСНОВНОТО ЗАНИМАНИЕ НА БИЛЕ ГАТЕК Е ВАКСИНАЦИЯТА ,А НЕ ИНФОРМАТИКАТА ,ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ,ЛЕСНО Е

 98. 98 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#64] от "T.M.":

  ЦЯЛАТА СВЕТОВНА "ДЕМОКРАТИчНА ПРЕСА" И "ПРАВИТЕЛСТВА" ПРАВЯТ ВСИчКО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОКРИЯТ РЕАЛНИТЕ НЕПОСРЕДСВЕНИ СТРАНИчНИ ЕФЕКТИ(ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА СРЕДНО И ДЪЛГОСРОчНИТЕ-НЕИЗВЕСТНИ)НА ТАКА НАРЕчЕНИТЕ ВАКСИНИ И КАКТО ВИЖДАТЕ И ТРЕТА ДОЗА ПОРЪчАХА И ВЕчЕ ЗАГОВОРИХА ЗА 4 -ТЕ ДОЗА . КАКВОТО СА РЕшИТЛИ НАшИТЕ СТОПАНИ ЗООТЕХНИЦИТЕ(ЖИВОТНОВЪДИ) ТОВА щЕ Е.

 99. 99 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1357 Любопитно

  Брей, издигна ми се в очите тоя народ....

 100. 100 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 2138 Любопитно

  Я кажи, господине, ти някога управлявал ли си повече от 10 души? Защо си мислиш, че някой дърпа конците на 7 и половина милиарда човека и най-вече, защо си мислиш, че това е възможно?
  —цитат от коментар 70 на T.M.


  in the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK