25 въпроса за роуминга в ЕС: внимание за интернет и лимита към други мрежи в договора

25 въпроса за роуминга в ЕС: внимание за интернет и лимита към други мрежи в договора

© Анелия НиколоваОт днес влиза в сила изменението на регламента на Европейския парламент и Европейския съвет, който регулира цените на роуминга. С тях отпадат надценките за разговори, есемеси и пренос на данни в рамките на ЕС. Потребителите вече ползват националните си цени и когато правят обаждане или пращат есемес в някоя от останалите страни от ЕС, различна от тази, в която са сключили договора си с мобилния си оператор.


Комисията за регулиране на съобщенията дава 25 разяснения по най-често задаваните към нея въпроси по темата:


1. Вярно ли е, че няма да плащам нищо допълнително докато използвам своя смартфон по време на пътуване в държавите от Европейския съюз (ЕС)?
Да. Услугите, ползвани в друга държава в ЕС, се покриват от националния Ви тарифен план. Минутите, есемес -съобщенията и мобилните данни ще бъдат таксувани на национални цени (при повикванията и SMS-съобщенията това са цените към други мрежи, а не към мрежата на Вашия оператор), без надценки. Ако в тарифния план имате включени обеми за национално потребление, ползваните услуги при роуминг в ЕС ще се приспадат от тях.


2. Има ли някакви изключения или скрити правила към новите условия за роуминг в рамките на ЕС?


Ако се установите дългосрочно или за постоянно в друга държава в ЕС, няма да можете повече да се възползвате от "роуминг както у дома", предоставян от оператора, извършващ дейност в държавата, от която идвате. Ще може да използвате "роуминг като у дома" само ако имате абонамент за мобилни услуги, направен в новата държава, в която сте се установили. Това е така, защото новите правила не са предназначени да осигурят постоянен роуминг, а са предназначени за периодично пътуващите. Този механизъм е предвиден, за да се избегнат злоупотреби и абонат вземе карта от държава, където цените са ниски, за да я ползва в друга, с по-високи тарифи.


3. Колко дълго мога да използвам "роуминг както у дома" докато съм в други държави в ЕС?


Основното правило е, че докато прекарвате повече време у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа), отколкото в други държави-членки на ЕС и използвате мобилния си телефон повече време у дома, отколкото в други държави-членки от ЕС, Вие можете да използвате роуминг услуги на националните цени без надценки. Ако Вашият оператор установи злоупотреби, той може да започне да Ви начислява надценки в допълнение към националните цени, за което ще бъдете предварително информирани. "


Злоупотреба може да се установи след минимален 4-месечен период както на потреблението, така и на престоя. Ако през минимум четири последователни месеца потреблението в други държави от ЕС е по-голямо и присъствате преобладаващо в други държави от ЕС, отколкото у дома, Вашият оператор може да Ви изпрати предупреждение, че ако в рамките на 14 дни не промените поведението си, ще започне да Ви начислява надценки за потреблението след датата на предупреждението. Ако след изтичането на този срок Вие продължавате да ползвате роуминг предимно от чужбина, операторът може да започне да Ви начислява надценки. Максималните надценки за изходящи повиквания и есемеси са: 0.032 €/мин. и 0.01 €/SMS. За мобилни данни максималната надценка може да бъде 7.7 €/GB (от 15.06.2017 г.), но ще се понижава в годините: до 6 €/GB от 01.01.2018 г., до 4.5 1 €/GB от 01.01.2019 г., до 3.5 €/GB от 01.01.2020 г., до 3 €/GB от 01.01.2021 г. и до 2.5 €/GB (от 01.01.2022 г.).


4. Има ли някакви ограничения на обемите гласови повиквания, есемесите и мобилния интернет на националните цени в роуминг в рамките на ЕС?


Ако у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа) имате неограничени минути за разговори и текстови съобщения към други национални мрежи, докато сте в роуминг в други държави от ЕС Вие също ще имате неограничени минути за разговори и есемеси.


Ако у дома използвате неограничен обем от данни или мобилен интернет на много ниска цена (т. нар. отворен пакет за данни), операторът може да ограничи този обем по специална формула и да определи лимит за справедливо ползване на данните в роуминг. За подобно ограничение трябва да бъдете предварително уведомени от Вашия оператор.


Освен предварително, операторът трябва да Ви предупреди и когато обемът за справедливо ползване бъде достигнат. В предупреждението трябва да се съдържа надценката, която ще се начислява в допълнение към националната цена на дребно за последващото потребление на мобилен интернет. След изчерпването на съответния обем за роуминг Вие можете да продължите да използвате мобилен интернет. В тези случаи към националната цена ще се добавя надценка (максималната надценка от 15.06.2017 г. е 7,7 €/GB и същата ще намалява ежегодно, като ще достигне до 2,5 €/GB през 2022 г.).


5. Автоматично ли се активира "роуминг както у дома" или трябва да направя нещо, за да го активирам?


Не трябва да правите нищо, за да активирате "роуминг както у дома". Мобилният Ви оператор автоматично е спрял от днес да прилага надценки за роуминг в рамките на ЕС.


6. Никога не пътувам в чужбина в рамките на ЕС. Новите правила за роуминг ще имат ли някакво отражение върху тарифния ми план или сметката ми?


Не.


7. Ще бъда ли уведомен за промяната, която влиза в сила от 15-ти юни? Как ще стане това?


Да. Вашият оператор трябва да Ви информира за края на надценките за роуминг, за това по какъв начин промените ще засегнат Вашия тарифен план (например за прилагането на "политиката за справедливо ползване") и за начина, по който договорът ще бъде приспособен към новите условия. Публично достъпната информация, свързана с Вашия тарифен план (например тази на интернет страницата на мобилния Ви оператор) също ще бъде съобразена с новите условия за роуминг в рамките на ЕС. Когато посещавате друга държава-членка на ЕС, от днес няма да получавате есемес с размера на надценките, а само напомняне, че сте в роуминг и че не трябва да злоупотребявате с потреблението (т. нар. политика за справедливо ползване).


8. Какво мога да направя, ако отида в друга държава от ЕС и не ми се осигури "роуминг както у дома", а бъда таксуван допълнително?


В тези случаи, на първо място, можете да оспорите пред Вашия оператор начислените допълнителни надценки. Операторът трябва да е въвел процедура за оспорване в своята политика за справедливо ползване. Във всеки момент можете да се обърнете към националния регулаторен орган. В България това е Комисията за регулиране на съобщенията.


9. Вече имам избран тарифен план за роуминг със специфични условия (например плащам повече, когато съм в роуминг в рамките на ЕС, но цената ми за роуминг в САЩ и Канада, където често пътувам, е ниска). Мога ли да запазя плана си с такива условия и след 15.06.2017 г.?


Да. Това са т. нар. алтернативни роуминг тарифи/пакети и Вие по принцип имате право да запазите тези тарифи/пакети. Операторът Ви би трябвало да се е свързал с Вас преди 15.06.2017 г., за да Ви попита дали искате да запазите плана/пакета си със същите условия за роуминг. Ако сте потвърдили, ще можете да ползвате този план/пакет и след 15.06.2017 г. Ако сте отказал или не сте отговорил на запитването, Вашата тарифа ще бъде автоматично приведена към условията на "роуминг както у дома" и този план вече няма да Ви се предоставя. Във всеки един момент Вие можете да заявите, че желаете алтернативен план или да преминете към "роуминг както у дома".


10. Новите условия важат ли и когато звъня от моята държава на приятели, които са в друга държава от ЕС?


Не. Обажданията от Вашата държава към друга държава не са роуминг. Ако звъните към български номер, независимо къде се намира този, на когото звъните, повикванията ще се таксуват като национални. Ако звъните на чуждестранен номер, независимо къде се намира този, на когото звъните, повикванията ще се таксуват като международни. Цените на международните повиквания не са регулирани и може да са по-високи.


11. Ако по време на пътуване в рамките на ЕС реша да се обадя или да пиша есемес на приятел, трябва ли да се притеснявам кой е операторът, на който той е абонат, както и дали номерът е фиксиран или мобилен?


Докато сте в роуминг в рамките на ЕС всички изходящи повиквания към мобилни и фиксирани номера в други държави-членки ще се приспадат от лимита Ви за национални разговори към други мрежи (респективно, за мобилни и за фиксирани мрежи). Т.е., ако имате неограничени минути за повиквания към всички национални мрежи, Вие ще можете да говорите неограничено и в рамките на ЕС. Ако във Вашия тарифен план са включени минути за разговори в мрежата на Вашия оператор и минути за разговори към други национални мрежи, разговорите, които провеждате докато сте в роуминг в рамките на ЕС, включително тези с абонати на Вашия оператор, ще се приспадат от обема минути към всички национални оператори, а не от обема минути към мрежата на Вашия оператор. Ако нямате включени минути към други мрежи, ще Ви се начислява цената на минута разговор към други мрежи.


12. Как ще мога да отлича тарифите, предлагащи "роуминг както у дома", от всички други роуминг тарифи, предоставяни от мобилните оператори?


Във всички тарифи на мобилните оператори с възможност за роуминг по подразбиране ще бъде включен "роуминг както у дома". Ако в момента сте на план, който предвижда роуминг, от 15.06.2017 г. автоматично преминавате на "роуминг както у дома". Ако вбъдеще се абонирате за нов тарифен план, включващ роуминг,отново по подразбиране ще ви бъде предоставен включен "роуминг както у дома".


13. Колко ще трябва да платя за входящо обаждане, докато пътувам?


От днес входящите повиквания в ЕС не се заплащат.


14. В кои страни мога да използвам "роуминг както у дома"?


От днес "роуминг както у дома" можете да ползвате във всички 28 държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Румъния, Полша, Португалия и Обединеното кралство. Малко по-късно същата услуга ще започне да се прилага и в другите държави от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. "Роуминг както у дома" не се прилага в Швейцария.


15. Мога ли да използвам "роуминг както у дома" на борда на кораб в рамките на ЕС?


Да, стига да сте пряко свързани към мобилна наземна мрежа (например, когато корабът се намира в река, езеро или близо до брега). В противен случай – не. Правилата за роуминг в ЕС се прилагат само при приемане на сигнал от мобилни наземни мрежи. В момента, в който услугите започнат да се предоставят чрез друг тип мрежа (например чрез сателитни системи на борда на кораб или на самолет), за тях не се прилагат регулираните цени за роуминг. Цените за услугите, ползвани на борда на кораб или на самолет, са високи.


16. Добра идея ли е, когато посещавам друга страна от ЕС за по-дълъг период от време (повече от 2 седмици) да си закупя сим-карта от местен оператор?


За няколкоседмично посещение по принцип това не е необходимо. Правилата за "справедливо ползване" са създадени за хора, които периодично пътуват в рамките на ЕС. Ако планирате престой в друга държава-членка на ЕС за дълъг период от време без прекъсване, то най-добре е да се консултирате с Вашия оператор за политиката за справедливо ползване, която той прилага, за да прецените дали покупката на карта от местен доставчик няма да се окаже по-изгодна.


17. Често пътувам извън страната или имам намерение за дълго време да остана извън страната. Как да разбера дали все още използвам "роуминг както у дома"?


Основното правило е, че докато прекарвате повече време у дома, отколкото в други държави от ЕС, и използвате мобилния си телефон повече време у дома, отколкото в други държави от ЕС, Вие можете да използвате роуминг услуги на национални цени. Това се счита за справедливо ползване на роуминг услуги. За да установи дали отговаряте на условията да ползвате "роуминг както у дома", Вашият оператор може да наблюдава Вашия престой и потребление в роуминг през 4 последователни месеца. Ако през тези четири месеца потреблението Ви е по-голямо в други държави от ЕС и едновременно присъствате преобладаващо в други държави от ЕС, отколкото у дома, то Вашият оператор може да поиска от Вас в рамките на 14 дни да промените поведението си. Ако след изтичането на този срок не сте променили присъствието или потреблението си така, че то да е предимно от дома, операторът може да започне да Ви начислява малки надценки за потреблението в роуминг в рамките на ЕС. Надценки може да се начисляват от датата на предупреждението. Следователно, ако мобилният Ви оператор не се свърже с Вас докато сте в роуминг в рамките на ЕС, Вие без притеснения можете да се възползвате от "роуминг както у дома".


18. У дома имам неограничени разговори и есемеси. Продължавам ли да ги имам и докато използвам "роуминг както у дома"?


Да.


19. У дома използвам мобилен интернет неограничено. Как да разбера какво е количеството, което мога да използвам по условията на "роуминг както у дома"?


Ако националният Ви тарифен план включва неограничени мобилни данни, Вашият оператор трябва да Ви позволи да използвате в роуминг количество данни в зависимост от цената на плана Ви. Количеството данни за роуминг се определя по специална формула. Количеството данни, които можете да използвате в роуминг без надценка към националната цена, трябва да бъде най-малко двойният размер, който се получава след разделяне на абонаментната такса на Вашия план (без ДДС) на 7.7 € (през 2017 г. 7.7 € е максималната цена, която Вашият оператор трябва да плати за 1 GB данни на чуждестранен оператор, докато Вие сте в друга държава от ЕС).


Мобилният Ви оператор трябва ясно и точно да Ви информира за позволеното количество данни, което можете да използвате в условията на "роуминг както у дома". В случай че използвате данни над позволеното количество, може да се наложи да платите надценка за тях. Пример: У дома имате тарифен план, който включва неограничени разговори към всички национални оператори, неограничени есемеси и неограничен мобилен интернет, за 42 € (35 € без ДДС). Докато сте в роуминг в рамките на ЕС, Вие имате неограничени разговори, неограничени есемес -съобщения и количество данни в размер на най-малко 9.1 GB (2*(35/7.7)=9.1).


20. У дома мобилните ми данни не са ограничени. Как да разбера дали в роуминг в ЕС мога да използвам цялото количество, на което имам право у дома?


Освен ако мобилният Ви оператор изрично не Ви е информирал за различен лимит в роуминг, Вие можете да използвате цялото количество данни, включено в националния Ви тарифен план. Мобилните оператори имат право да налагат лимити за потребление на данни по условията на "роуминг както у дома", в случай че през 2017 г. Вие плащате за данни по-малко от 3.85 €/GB (през 2018 г. – по-малко от 3 €/GB, през 2019 г. - по-малко от 2.25€/GB). Конкретният лимит зависи от месечната такса, която плащате за тарифния план (ако същият включва само мобилни телефонни услуги).


Пример 1: У дома имате пакет за мобилни услуги, включващ неограничени разговори към всички национални оператори, неограничени есемеси и 3 GB мобилен интернет. Месечната такса е 30 € (25 € без ДДС). В този случай 25 € се дели на 3 GB и се получава сума от 8.3 €/GB (която е по-висока от цената на едро). Следователно, този пакет не е отворен и докато сте в роуминг в рамките на ЕС Вие имате "роуминг както у дома" с неограничени разговори към всички оператори, неограничени есемеси и 3 GB мобилен интернет, точно както бихте имали у дома. Пример 2: У дома имате пакет за мобилни услуги, включващ неограничени разговори към всички национални оператори, неограничени есемес-съобщения и 10 GB мобилен интернет. Месечната такса за плана е 30 € (25 € без ДДС). Изчислението е следното: 25 € се дели на 10 GB и се получава цена от 2.5 €/GB, която е по-ниска от максималната цена на едро. Следователно, този пакет е отворен. В този случай, докато сте в роуминг в рамките на ЕС, Вие имате "роуминг както у дома" с неограничени разговори към всички оператори, неограничени есемеси и количество мобилен интернет в минимален размер от 6.5 GB (2*(25/7.7)=6.5). Ако Вашият оператор иска да приложи такъв лимит, той трябва да Ви информира ясно и точно за количеството данни, което може да употребите, както и за изчерпването му докато сте в роуминг.


21. Каква ще бъде надценката, с която ще ме таксува мобилният ми оператор, ако превиша лимитите ми по условията на "роуминг както у дома"?


След достигане на лимитите по политиката за справедливо ползване, мобилният Ви оператор може да начисли малка надценка за потреблението Ви в роуминг, както следва: • 0.032 € (без ДДС) за една минута изходящ разговор; • 0.01 € (без ДДС) за едно текстово съобщение; • 7.7 € (без ДДС) за един GB данни (по-малко от 0.01€ на MB).


22. Работя в друга европейска държава, различна от тази, в която живея. В такъв случай ще мога ли да се възползвам от условията на "роуминг като у дома"?


Да. В този случай можете да изберете мобилен оператор в която и да е от двете държави и да използвате в роуминг тарифен план на националните цени, приложими в съответната държава. Можете да се възползвате от "роуминг както у дома" със сим-карта от държавата, в която живеете или със сим-карта от държавата, в която работите. И в двата случая ще се приложи политиката за справедливо ползване, като важно допълнително уточнение е, че всеки ден, в който се регистрирате поне веднъж в мрежата на оператора, чиято сим-карта използвате, се брои за ден на присъствие в съответната държава (независимо дали сте се регистрирали в мрежа на друга държава от ЕС в същия ден). За да Ви бъде начислена надценка, трябва да са налице едновременно и двата критерия – преобладаващо присъствие и преобладаващо потребление в "чуждата" мрежа.


23. Живея в пограничен район и често се свързвам към мобилни мрежи на съседни държави. В такъв случай ще мога ли да се възползвам от условията на "Роуминг като у дома"?


Да. Стига мобилният Ви телефон да се регистрира поне веднъж на ден в националната Ви мрежа, то Вие ще се считате за пребиваващ на територията на Вашата държава, а не в роуминг. Няма значение дали през същия ден телефонът Ви се е регистрирал и в мрежа на друга държава - членка от ЕС (било то защото живеете в пограничен район или защото сте прекарали част от деня в друга държава от ЕС). Мобилният Ви оператор е задължен да Ви информира как да избегнете неосъзнато използване на роуминг.


24. Ще мога ли да се възползвам от условията на "роуминг като у дома" без риск от превишаване на лимитите, ако пътувам само две – три седмици годишно в други държави от ЕС?


Да. Просто трябва да имате предвид, че ако във Вашия национален тарифен план имате неограничен интернет, обемът данни за роуминг може да бъде ограничен. Също така, ако имате включено голямо количество данни на много ниска цена във Вашия национален тарифен план, то в роуминг може да разполагате с ограничен обем данни.


25. Притежавам предплатена карта за мобилни услуги. Имам ли право на "роуминг както у дома"?


Да. Ако плащате на единица потребление и цената за един употребен GB данни е по- малка от 7.7 €/GB, Вашият оператор може да приложи лимит за потреблението на данни по условията на "роуминг както у дома". Този лимит трябва да бъде равен най-малко на количеството данни, получено като оставащият Ви кредит (без ДДС) по предплатената карта към момента, в който започнете да употребявате данни в роуминг, се раздели на 7.7 €. Пример: Когато започнете да употребявате данни в роуминг, по Вашата предплатена карта са останали 13 € (10.8 € без ДДС). Следователно, с оставащия Ви кредит ще може да използвате най-малко 10.8/7.7 = 1.4 GB данни в роуминг. За разговори и есемеси в роуминг ще платите същата цена за единица потребление, каквато бихте платили и у дома

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на vtl53383951
  vtl53383951
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Примерите не можахте ли да ги дадете в Лева и ДДС да е 20% :))

 2. 2 Профил на lala land
  lala land
  Рейтинг: 237 Любопитно

  Я да видим дали ще ни уведомят, че от днес изходящото повикване няма да ми е 1,99 лева, а входящото 0,89 ????

  нека да е весело!
 3. 3 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Естествено мобилните оператори правят всякакви врътки само и само да не изпълнят разпоредбите. Усещам, че ще има доста съдебни процеси с ясен край :)

  The best way to predict the future is to invent it.
 4. 4 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2365 Весело

  Голямата "хапка" е трансферът на данни, и там ще е голямата борба, между доставчиците и големите клиенти, за запазване на цените! Макар че, като гледам, цените на "дребно" не са стимулиращи безгрижно сърфиране, още по-малко пък, видеостриймване! Ама какво намаление ни чака, направо без пари ще е!😎

 5. 5 Профил на stoletov
  stoletov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  На абонатите на Боб за по-лесно им спряха роуминга...

 6. 6 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2160 Весело

  До коментар [#5] от "stoletov":

  А колко хубаво беше - 150 лв. за СИМ карта с валидност 3 месеца и 4.50 лв. за минута разговор.......доброто старо време на Мобилтел....

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6256 Неутрално

  Добре за точка 13
  Примерите не са ясни
  Няма дефиниция за ползване
  Не е ясна комбинацията регистрация/ползване
  Няма пример, когато си преобладаващо в страна на ЕС, но в 99% от случаите не звъниш а отговаряш на входящи повиквания, защото това е естественото поведение...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4432 Любопитно

  Тоест, ако съм разбрал правилно. Ако си активирал роуминг преди години за ползване на мобилни услуги в чужбина, този роуминг план автоматично става "роуминг както у дома" от днес. Така ли е!?

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 9. 9 Профил на alieng
  alieng
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Най голямата измама е отговорът на въпрос 6. Цените се вдигнаха средно с по 5 10 лв при всички оператори заради скапания роуминг. Нито го искам нито го ползвам ама пита ли ме някой. Сега ако искаш нов тарифен план скачаш на над 20 лв. Измамници.

 10. 10 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 1979 Неутрално

  До коментар [#2] от "lala land":

  Цените на роуминга в ЕС последните години постепенно намаляват. Последно на мен изходящото ми беше нещо от рода на 20-30 стотинки а входящото някакви съвсем незначителни стотинки. Тези цени дето си споменала са много високи.
  Иначе възможности за врътки в момента виждам само с мобилния интернет, при другите неща операторите нямат много възможности за кръшкане. Правилото за прекарване и ползване повече време в държавата от която ти е оператора все пак е коректно.

 11. 11 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 452 Неутрално

  Който има неблагоразумието да вземе да проведе един разговор извън ЕС или случайно да навърти някой Мв, ще му съдерат кожата.

 12. 12 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  пейзаните винаги са от страната на булката. голяма еуфория и хвалба от страна на ойро-комисията и пак надървен. комунисти,ше се намесват те в хубавите пазарни взаимоотношения мобилен опрератор-пейзан.ай сиктир.

 13. 13 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Неприятните уловки, за които трябва да се внимава, ще започнат със сключването на нови договори

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 14. 14 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2595 Неутрално

  До коментар [#11] от "truly":

  Щото сега като говориш извън ЕС и мед и масло. Айде стига неподготвени изказвания.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 15. 15 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 452 Неутрално

  До коментар [#14] от "DDR":

  Наясно съм с това. Казвам, че очаквам дори повишение в тази посока. Благодаря за "подготвения" коментар! Харесвам всезнайковци.

 16. 16 Профил на eiu48524356
  eiu48524356
  Рейтинг: 237 Неутрално

  На този калкулатор може да добиете представа какво става с данните в роуминг https://roamingcalc.eu

 17. 17 Профил на tall_ship
  tall_ship
  Рейтинг: 294 Любопитно

  С интерес очаквам как Империята (на мобилните оператори) ще отвърне на удара, ако вече не е започнала да го прави - ще разберем по сметките за м. юли.

  FILII MARIS SUMUS
 18. 18 Профил на Юмрукчал
  Юмрукчал
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Супер! Реално само с интернета ще ни гърбят и ще го направят на "максимално плащане към чужд оператор" - 7.7, а то никога няма да е такова за тях, или в много редки случаи. На 25 лв. така и с неограничен интернет тук, ще имам малко над 3 гигабайта там, но въпроса идва до друго - бърз ли ще е или на калпавата скорост? Сетете се сами.

 19. 19 Профил на GD
  GD
  Рейтинг: 238 Неутрално

  До колкото зная сме страна членка на ЕС !
  В университета ни говореха за единен и свободен пазар на стоки и УСЛУГИ ! Също като политиците.
  Та защо не мога си купя карта в Германия например и да си я ползвам в България колкото си искам при еднакви условия ? Или пък обратното ?
  На това ли ЕС казва свободна пазарна икономика или за някой е по свободна ?

  Само питам според Вас как е ?

 20. 20 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2595 Неутрално

  До колкото зная сме страна членка на ЕС !В университета ни говореха за единен и свободен пазар на стоки и УСЛУГИ ! Също като политиците.Та защо не мога си купя карта в Германия например и да си я ползвам в България колкото си искам при еднакви условия ? Или пък обратното ?На това ли ЕС казва свободна пазарна икономика или за някой е по свободна ?Само питам според Вас как е ?
  —цитат от коментар 19 на GD


  За да си купиш карта в Германия, трябва да имаш адресна регистрация там (това важи и за някои други държави също). Картата може да си я позващ колкото искаш в България, и до сега имаше опции срещу едно евро на ден допълнително заплащане роуминга входящ и зходящ да е без пари. До днес роуминга в ЕС беше почти без пари (или поне операторите които аз ползвам и съм ползвал), но този роуминг, който е почти без пари се образно казано "дотира" от операторите - те продължават да изискват един от друг такса за това, че чужда карта е вързана към тяхната мрежа и в дългосрочен план, това би довело до проблеми както за операторите, така и за клиентите. Ето защо от днес е въведено правилото - 4 месеца без прекъсване един след друг ползваш за домашна тарифа, след четерите месеца минаваш на допълнително тарифиране (чвно, че не живееш в страната, издала каратат ти и логично би било да си купиш местна, още повече, че никой местен няма да ти звъни на международен номер). Сигурно някой ще каже - ама аз съм купил на наще предплатена например чешка карта и съм им я дал в България за да си звъниме и сега след 4 месец ще ми е по-скъпо. Ами така е, изхода е българска карта с добър интернет план и мобилен вайбер, скайп ватсап или каквото там е инсталирано на телефона. Безплатен обяд няма.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 21. 21 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2595 Неутрално

  До коментар [#19] от "GD":

  И едно допълнение - иам страни с вътрешен роуминг. Преди няколко години бях командировка в Русия и в началото доста се учудих, че руските колеги мат по няколко телефона и аз звъня на единия, той ми затваря и ме прозвънява от друг и т.н. Оказа се, че имат вътрешен роуминг и като отидеш от Москва в Самара, плащаш за входящите
  и по-скъпи изходящи разговори ако си с московски телефон. Всички много се възмущаваха, защото това е все пак една държава, сега незная дали са го премахнали.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 22. 22 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 511 Любопитно

  И Швейцария пак е извън... последно говорих за 7 лева на минута.

  Много ме болеше...

 23. 23 Профил на destino
  destino
  Рейтинг: 466 Неутрално

  С интерес очаквам как Империята (на мобилните оператори)
  —цитат от коментар 17 на tall_ship


  Майната им! Използвайте повече интернет (желателно безплатен), Вайбър и Ватсап!

 24. 24 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  само не разбрах как стои въпроса със следния казус. имаш сим карта на ментел.в Румъния си. звъниш на абонат на Виваком ,който се намира в белгия. плащаш ли роуминг? освен това служителя на ментел ме уведоми,че данните все още ще се таксуват като роуминг.за тях щяло да се ''решава в бъдеще'',демек-никога. а у фейса ойропската комисия жизнерадостно ни информира:GOODBYE roaming charges! ADIEU frais d’itinérance ! TSCHÜSS Roaming-Gebühren!
  Starting today, you do not pay any #roaming charges when you call, send text messages and go online when travelling in the EU.

  go online -един надървен,от емтел.

 25. 25 Профил на mengo
  mengo
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#20] от "DDR":

  А какво става, ако живееш в чужбина повече от 4 месеца и имаш телефон, който поддържа 2 сим карти едновременно?
  Всеки ден на употреба на българската карта отделно ли се брои, или 4-те месеца започватда се броят всеки ден след едно "роуминг като от дома"-обаждане?
  Не мога да преценя, има ли смисъл да си слагам БГ-картата в телефона; а тя е на семейна минимална тарифа заедно с роднините ми в България с определен брой минути.

 26. 26 Профил на Daisy
  Daisy
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Аз не виждам причина Комисията за регуллиране на съобщенията да си приписва заслуги за тези разяснения, когато те са поместени на сайта на ЕК на 23 езика и те само са ги преписали. Когато се използва информация, трябва да се цитира източника, поне така е етично!!! http://europa.eu/ !GN89Vn

 27. 27 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2595 Неутрално

  До коментар [#25] от "mengo":

  Въпрос на сметки, смяташ, кое ти е по—изгодно и удобно.Аз поддържам една предплатена бг карта ей така, от сантименти.Никой не ме търси на нея.Всичко минава през вайбер и ватсап, дори скайпа го зарязах.Четерите месеца се броят от момента на вписване в чуждата мрежа и става въпрос за четири месеца нон стоп.Проверете при Вашият доставчук, какви ще са ви разходите след четвъртият месец.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 28. 28 Профил на Mai-ski_17.
  Mai-ski_17.
  Рейтинг: 237 Неутрално


  Не. Обажданията от Вашата държава към друга държава не са роуминг.

  Много хора не са разбрали това.
  Мобилните компании ще натрупат големи пари от тях.

  Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
 29. 29 Профил на Brasil
  Brasil
  Рейтинг: 293 Неутрално

  само не разбрах как стои въпроса със следния казус. имаш сим карта на ментел.в Румъния си. звъниш на абонат на Виваком ,който се намира в белгия. плащаш ли роуминг? освен това служителя на ментел ме уведоми,че данните все още ще се таксуват като роуминг.за тях щяло да се ''решава в бъдеще'',демек-никога. а у фейса ойропската комисия жизнерадостно ни информира:GOODBYE roaming charges! ADIEU frais d’itinérance ! TSCHÜSS Roaming-Gebühren!Starting today, you do not pay any #roaming charges when you call, send text messages and go online when travelling in the EU.go online -един надървен,от емтел.
  —цитат от коментар 24 на pavur


  На въпроса ти - не, не плащаш роуминг в този случай, ако имаш безплатни минути към всички национални мрежи. Ако имаш определен брой и си ги изчерпал, си плащаш по тарифата на оператора ти.

 30. 30 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#17] от "tall_ship":

  Мддааа, вече започнаха - няма да имам изобщо роуминг, ако не си купя специалният им пакет "ЕС"... Вкараха ми го изотзад...

 31. 31 Профил на tall_ship
  tall_ship
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#30] от "areta":

  Любимият похват на мобилните оператори - отзад и тихомълком....

  FILII MARIS SUMUS
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK