Колко тежи Вселената и защо има нужда от нови физични закони

Галактичният куп Abell 520, формиран от сблъсъка на множество галактики. Изследването на подобни купове дава подробна информация за Космоса

© NASA/ESA

Галактичният куп Abell 520, формиран от сблъсъка на множество галактики. Изследването на подобни купове дава подробна информация за КосмосаДва напълно различни начина за "претегляне" на Космоса дават различни резултати през последните години и ако бъдещи по-прецизни измервания не успеят да разрешат несъответствието, на физиците може да се наложи да преразгледат "Стандартния модел" на космологията - най-доброто описание на Вселената, което имаме за момента - и да измислят нови закони.


Теглото на Вселената (технически казано, масата) е трудно да се измери. За да го направите, трябва да броите не само звезди и галактики, а тъмна материя, облаци прах и дори "утайки" от неутрален водород в междугалактическото пространство. Астрономите се опитват да претеглят Вселената повече от век и все още намират начини да бъдат по-точни.


Познаването на масата на Космоса е от основно значение за разбирането на неговата история и еволюция. Докато тъмната енергия подтиква Вселената да се разширява, материята се опитва да предпази Вселената от разширяване. Заедно те образуват средна плътност на материята и енергията във Вселената, известна като параметър на космическата плътност. Този параметър е централен за стандартния модел на космологията, известен още като LCDM модел
Един от начините за измерване на този параметър е да се разгледа космическият микровълнов фон (CMB). Този остатък от Големия взрив има малки вариации в температурата. Мащабът на тези колебания ни показва скоростта на космическото разширяване, което от своя страна ни дава информация за плътността на космическата материя.


Друг начин за претегляне на Вселената е да погледнете как светлината на далечни галактики се отклонява заради гравитацията. За целта се сравнява изкривената форма на галактиката, която виждаме, с действителната форма на галактиката, която не знаем.


"Ако наистина виждаме разпадането на стандартния модел, това би било потенциално революционно", каза наскоро астрономът Хендрик Хилдебранд от университета "Рур" в Бохум, Германия, пред списание Scientific American. Последните изследвания на Хилдебранд и екипа му бяха публикувани в списание Astronomy & Astrophysics.


Разлики в наблюденията


Подобни опасения колко правилен е стандартният модел бяха повдигнати през последните няколко години чрез две независими изчисления на така наречената "константа на Хъбъл", или скоростта, с която Вселената се разширява днес. Тези две измервания също не съвпадат, създавайки така нареченото "напрежение на Хъбъл".


Новото несъответствие - наречено "сигма-осем напрежение" - включва измерване на плътността на материята във Вселената и степента, в която тя е струпана на различни места, за разлика от равномерното разпределение из целия Космос. Резултатът е капсулиран в параметър, наречен сигма-осем. За да изчислят сигма-осем, Хилдебранд и неговите колеги изследват ефекта, наречен "слаба гравитационна леща", при който при директни наблюдения траекторията на светлината от далечни галактики се "огъва" леко заради гравитационното притегляне на материята, която се намира между галактиките и Земята.


Как работи "гравитационната леща"

© NASA/ESA

Как работи "гравитационната леща"


Полученото изкривяване е толкова малко, че едва променя формата на отделна галактика. Но ако вземете средната стойност от формите на десетки хиляди галактики в една определена част от небето, ефектът се проявява много по-силно. Ако приемем, че галактиките трябва да са ориентирани на случаен принцип по отношение на Земята, средната им форма трябва да е почти кръгла - без да се наблюдава подобен ефект. Но благодарение на леките изкривявания от гравитационната леща средната форма вместо това клони към елиптичната.


Астрономите използват този сигнал, за да преценят количеството и разпределението на материя (както нормална, така и "студена тъмна материя" (CDM) по линията на наблюдение към различни богати на галактика региони в голям участък от небето. С други думи, успяват да измерят плътността на материята в Космоса.


За да бъде точна преценката, има нужда от още една информация - разстоянието до всяка отделна галактика, която се изучава. Обикновено астрономите изчисляват разстоянието до друга галактика, като намират нейното спектроскопично червено отместване - количеството, с което светлината на дадена галактика се измества към по-дългите дължини на вълната от червената страна на спектъра. Колкото по-голямо е червеното отместване, толкова по-далеч е наблюдаваният обект.


Галактичният куп Abell 2537

© NASA/ESA

Галактичният куп Abell 2537


Измерването на отделни спектроскопични червени отмествания обаче е изключително неефективно при работа с милиони галактики. Така екипът на Хилдебранд започва да използва фотометрично червено отместване, което включва заснемане на множество изображения на една и съща част небето в различна дължина на вълната, обхващащи видимия и инфрачервения диапазон. Изследователите използват тези изображения, за да преценят червеното отместване на отделните галактики във всяка една от снимките. "Това не е толкова точно, колкото традиционното спектроскопично червено отместване, казва Хилдебранд, но спестява изключително много време от наблюдения с телескоп."


За своя анализ екипът използва изображения с висока разделителна способност в девет диапазона на дължината на вълната - четири в оптичния и пет в инфрачервения. Тези наблюдения на около 15 милиона галактики са събрани от две проучвания (KiDS и VIKING) на Европейската южна обсерватория в Паранал, Чили.


Данните от оптичните наблюдения (KiDS) подкрепят резултатите от инфрачервените изследвания (VIKING). Колкото по-големи са разстоянията до дадена галактика, толкова по-голяма е скоростта, с която тя се отдалечава от нас. Това кара повече светлина от галактиката да бъде отместена в близък до инфрачервения диапазон, така че разчитането само на оптични наблюдения не е достатъчно. Инфрачервените измервания улавят по-голямо количество светлина от такива галактики, което води до по-добри оценки на тяхното фотометрично червено отместване.


За да се гарантира, че фотометричното червено отместване е възможно най-точно, тези наблюдения са калибрирани спрямо спектроскопични измервания на червено отместване на няколко от същите галактики, направени с по-големия осемметров телескоп в Паранал и 10-метровите телескопи в обсерваторията на Мауна Кеа в Хавай.


Снимка на фоновото микролъчение само 380 хиляди години след Големия взрив

© ESA

Снимка на фоновото микролъчение само 380 хиляди години след Големия взрив


Астрофизикът и Нобелов лауреат Адам Рийс от университета "Джонс Хопкинс" използва подобни техники, за да изчисли по-точно константата на Хъбъл. "Последните резултати използват инфрачервени данни, което вероятно вършат по-добра работа за проследяване на гравитационните лещи и получаване на надеждни фотометрични червени отмествания", казва той.


Използвайки комбинираните данни, обхващащи около 350 градуса от небето, астрономите успяват да изчислят сигма-осем. Стойността, която откриват, противоречи на друга стойност на сигма-осем, изчислена с помощта на наблюденията на космическия телескоп "Планк" на Европейската космическа агенция за космическия микровълнов фон (CMB) - най-ранната наблюдаема светлина във Вселената, която е излъчена около 380 000 години след Големия взрив.


"Планк" картографира вариациите в температурата и поляризацията на CMB от точка до точка в небето. Космолозите могат да използват картата, за да изчислят стойността на сигма-осем за ранната Вселена. Използвайки стандартния модел на космологията (който казва, че Космосът е изграден от около 5 процента обикновена материя, 27 процента студена тъмна материя и 68 процента тъмна енергия), след това те могат да екстраполират през повече от 13 милиарда години от космическата еволюция, за да намерят сегашната стойност за сигма-осем.


Нуждата от нова физика


Оттук започват и проблемите. Стандартният модел на Космоса предполага, че наблюдаваните днес стойности за разширяването и плътността на Вселената трябва да са едни и същи с тези от ранния период, получени от наблюденията на космическия микровълнов фон.


Изследването на Хилдебранд на гравитационните лещи оценява сигма-осем на около 0.74, докато данните на "Планк" дават стойност от 0.81. "Има около 1 процент шанс, че тази разлика е статистическо колебание", казва Хилдебранд. Статистическите колебания са случаен "шум" в данните, който може да имитира действителни сигнали и да изчезне с повече измервания. Възможно е също един или и двата екипа да имат системни грешки в изчисленията си и след поправката им несъответствието може да изчезне.


Може и да не го направи, както се случи с "напрежението на Хъбъл". Тъй като астрономическите измервания станаха по-прецизни, статистическата значимост на напрежението на Хъбъл само се увеличава, причинявайки безсънни нощи на много теоретици. "Може да се случи нещо много подобно с нашето несъответствие на сигма-осем, казва Хилдебранд. Не знаем."


Колко тежи Вселената и защо има нужда от нови физични закони

© NASA/ESA


Рийс, който ръководи един от екипите, оценяващи константата на Хъбъл, използвайки измервания на свръхнови в близката Вселена, оприличава напрежението на сигма-осем на "малък брат или сестра на напрежението на Хъбъл". Това несъответствие вече се счита за статистически значимо, с по-малка от едно на 3.5 милиона вероятност да бъде грешка. Шансът за статистическа грешка при сигма-осем се оценява на едно на сто, каквото бе и положението с константата на Хъбъл преди няколко години. Разликата в константата на Хъбъл за ранната е сегашната Вселена е малко под 10%. "По-малко значимо е, но ще си струва да проследим какво се случва", смята Рийс.


Ако напрежението на сигма-осем се изкачи до същото ниво на статистическа значимост като напрежението на Хъбъл, натискът за преоценка на стандартния модел на космологията може да стане прекалено голям, за да се игнорира. В този момент космолозите ще са принудени да измислят нова физика, за да приведат резултатите от "Планк" за ранния Космос в съответствие с директните измервания на параметрите на днешната Вселена. "Това ще бъде вълнуваща алтернатива", казва Хилдебранд.


Потенциалните поправки на физичните закони на стандартния модел могат да включват промяна на количеството и естеството на тъмната енергия или тъмната материя - или и двете - както и промяна на начина, по който те си взаимодействат помежду си и с нормалната материя, наред с други по-екзотични модификации. "Някои теоретични решения на напрежението на Хъбъл влошават напрежението сигма-осем. Други го подобряват", казва Рийс.


Хилдебранд е съгласен, че очевидно решение няма. "Ако имаше убедителен модел, всички щяхме да се занимаваме с това. Но в момента няма такъв. За нас остава задачата да прецизираме значението на несъответствията или да ги опровергаем."


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (80)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Solomon Bandaranaika
  Solomon Bandaranaika
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Колко да тежи,нема да е повече от няколко трилиона тикви.

  Опростачвай и владей!
 2. 2 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  Нови закони или нов модел?

 3. 3 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2169 Неутрално

  Ако старите закони на физиката са станали политически некоректни, естествено ще трябва да се гласуват нови. Ако трябва помощ, може да им дадеме Менда.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 4. 4 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2939 Весело

  Едно време са спорели колко дявола се събират на върха на една игла , сега за килограми ...

 5. 5 Профил на ysy30649588
  ysy30649588
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Нищо не тежи, защото не съществува.

 6. 6 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4212 Неутрално

  Интересно кой е авторът на този текст. Поздрави!

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Весело

  Нали Стандартния модел е доказван нееднократно математичиски и експериментално?!

  klimentm
 9. 9 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2169 Неутрално

  До коментар [#3] от "Един вампир броди из Европа":И като клецате жените си ли мислите за Менда, Влади Горанов и пр.? Те му викат Вселена, то си знае Менда ...
  —цитат от коментар 7 на ysy30649588


  Какво лошо има да им услужим със специалист, който може да изработи всякакъв закон?

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 10. 10 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Весело

  До коментар [#8] от "klimentm":

  Потенциалните поправки на физичните закони на стандартния модел могат да включват промяна на количеството и естеството на тъмната енергия или тъмната материя - или и двете
  ========
  Този тъпизъм прочете ли го?
  С други думи.......ако учените променят физическите закони на стандартната наука....щяла да се промени и над 95% от материята на вселената..... :)

  Каква научна обосноснованост.....!!!
  Дори и махленския касапин би казал нещо по мъдро по темата....

  Bukalemun
 11. 12 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1871 Весело

  Бойко Борисов е виновен.
  Оставка!

 12. 13 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 313 Неутрално

  Интересно кой е авторът на този текст. Поздрави!
  —цитат от коментар 6 на daskal1


  +++
  Действително, суха теория е обяснена сравнително просто!

  Спечелихме битка, но не и войната!
 13. 14 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 846 Неутрално

  До коментар [#6] от "daskal1":

  Повече на същия линк на: MORE ON SCITECHDAILY

 14. 15 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4212 Неутрално

  До коментар [#14] от "Tzar Vova Josei-ki":

  Благодаря. И все пак, грамотният превод/компилация на текстове на подобна материя е рядкост. Като допълнение, това е полезно четиво за неспециалисти за да осмислим понякога колко дребни са нашите конфликти...

 15. 16 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1417 Весело

  До коментар [#13] от "PisnaMi":

  "Действително, суха теория е обяснена сравнително просто!"

  Science is hard.

  Е, освен като е 'обяснена сравнително просто' но чалгата във всичките ѝ измерения има своята развлекателна стойност, няма лошо

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 16. 17 Профил на Ogyges
  Ogyges
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#10] от "eti mehter":

  Охооо, ти и тук ли се разписа... и какво ти разбира главата от физика?
  Иди питай ходжата, той по-знай и ще ти ги обясни нещата.

  Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω
 17. 18 Профил на Boichev Boian
  Boichev Boian
  Рейтинг: 8 Неутрално

  “Теглото на Вселената (технически казано, масата) е трудно да се измери‘ - разликата м/у тегло и маса е гравитационната сила - масата е постоянна, а теглото е произведение на масата по g /на Земята е едно, на Луната друго, в Космоса - трето;

 18. 19 Профил на Boichev Boian
  Boichev Boian
  Рейтинг: 8 Неутрално

  “Теглото на Вселената (технически казано, масата) е трудно да се измери‘ - разликата м/у тегло и маса е гравитационната сила - масата е постоянна, а теглото е произведение на масата по g /на Земята е едно, на Луната друго, в Космоса - трето;

 19. 20 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Весело

  До коментар [#16] от "Saint of Me":

  Ама и чалгата ли има 'напрежение на Хъбъл' и 'сигма осем'?

  klimentm
 20. 21 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Весело

  До коментар [#6] от "daskal1":

  Поздрави?

  Странна ти е реакцията, Даскале......
  Би трябвало да си скубиш вече косите от яд....
  Статията буквално хвърля в кошчето.....престижа на цялата световна научно академическа гилдия....
  Белия байрак е вдигнат.....а поколения наред са учили грешни и съмнителни неща в училищата.....

  Bukalemun
 21. 22 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Весело

  До коментар [#17] от "Ogyges":

  Ами......след прочита на подобна статия.....в отговора на който ми е дал Ходжата....има много по голяма доза логика....

  Bukalemun
 22. 23 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Весело

  До коментар [#19] от "Boichev Boian":

  Ами ако Вселената е безкрайна как можем да изчислим масата и тогава?

  klimentm
 23. 24 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Весело

  До коментар [#21] от "eti mehter":

  10000 години в опит да се разбере Вселената са нищо комшу! Не може да се открие всичко за един ден!

  klimentm
 24. 25 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 117 Неутрално

  защо има нужда от нови физични закони
  ---------------------------------------------------------------
  Ех, мили мои....
  Физичните закони си съществуват независимо от човешкото желание или нежелание.
  И за всеобщо щастие човечеството няма думата в определянето им, а само в разбирането им/

 25. 26 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4212 Весело

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  И какъв е отговорът на ходжата? :-)
  ПП
  Ети, науката не е светото писание/коранът, там концепции се преразглеждат и отхвърлят, за да бъдат заместени с по-съвременни резултати от изследвания ако се докаже, че те отразяват нещата по-добре. Затова няма защо да си скубя косата.

 26. 27 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1417 Весело

  До коментар [#20] от "klimentm":

  За един 'науколюбител' от дискавъри вида, 'върти джигидадай джигидадай' от тоя шедьовър - https://www.youtube.com/watch?v=jUOhfQcdM4k е точно толкова научен термин колкото тайнствено звучащите сигми дето му разказват по телевизора докато му пускат шарени картинки на нарисувани небюли :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 27. 28 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1126 Весело

  До коментар [#19] от "Boichev Boian":Ами ако Вселената е безкрайна как можем да изчислим масата и тогава?
  —цитат от коментар 23 на klimentm


  Е точно тогава би трябвало да се изчислява най-лесно: ако вселената е безкрайна, то и масата и е безкрайна. Смях!

 28. 29 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  До коментар [#26] от "daskal1":

  Не е, но е упътване за за принципните критерии за понятието наука......
  За нейните правилни, неправилни и опасни тенденции.....
  За посоката и......ползата и вредата от нея.....и т.н....

  Bukalemun
 29. 30 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 846 Весело

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  Ети!
  Я цитирай, какво казва Корана за гравитационните лещи и тъмната материя!
  ...............
  Ако пък нищо не пише, значи не е важно!
  Най важно е какво е казал епилептика Мохамед, нали!

 30. 31 Профил на redguy
  redguy
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  До коментар [#26] от "daskal1":Не е, но е упътване за за принципните критерии за понятието наука......За нейните правилни, неправилни и опасни тенденции.....За посоката и......ползата и вредата от нея.....и т.н....
  —цитат от коментар 29 на eti mehter


  Даскала добре го казва - науката не се притеснява да смени стара теория с нова, ако има предпоставки затова. Това се нарича прогрес и е залегнало в понятието за наука.
  В същото време на някои места от стотици години насам само удрят челата в земята, а на други места лекуват рак с псалми.

 31. 32 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2372 Неутрално

  Врачки и гадатели на килограм. Теории, допускания. Пълен майтап!

 32. 33 Профил на redguy
  redguy
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Врачки и гадатели на килограм. Теории, допускания. Пълен майтап!
  —цитат от коментар 32 на Stargate


  Сигурно такива хора като Stargate и Eti са се подигравали на Коперник и са искали да го горят, когато е сменил системата на Птолемей с хелиоцентричната система, защото са искали да вярват, че Слънцето обикаля Земята. Една теория замества друга. Впоследствие теорията се доказва.

 33. 34 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 597 Неутрално

  От всичко възможно което може да разберем за Вселената, колко тежи ще е на последно място. Данните винаги ще са - едно към гьотере, без значение какви формули или физични закони се пишат. Въпреки това понякога докато уж изследват едно, научават друго... така че нека продължават.

 34. 35 Профил на ysy30649588
  ysy30649588
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#28] от "nhh18551388":

  Ако разтегнеш един чорап до безкрайност масата му ще се увеличи ли?

 35. 36 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1126 Весело

  До коментар [#28] от "nhh18551388":Ако разтегнеш един чорап до безкрайност масата му ще се увеличи ли?
  —цитат от коментар 35 на ysy30649588


  Със сигурност ще се скъса много преди да се е разтегнал до безкрайност..

 36. 37 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2436 Весело

  До коментар [#25] от "NoBrainNoPain":

  "Физичните закони си съществуват независимо от човешкото желание или нежелание."

  Те, законите могат да си съществуват, ама дали човек ще ги види, зависи от желанията му. Ако иска да е в центъра, прави геоцентрична система. Ако енергията му "бяга", почва да я квантува - "тука има - тука няма" и се въвеждат нови взаимодействия. Сега, когато самото бягане (разширяващата се Вселена) му "бяга" се чуди с каква константа да затвори безкрайната Вселена.

 37. 38 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2436 Весело

  До коментар [#35] от "ysy30649588":

  "Ако разтегнеш един чорап до безкрайност масата му ще се увеличи ли?"

  Определено ще се промени. Ако разтягането става в затворено пространство, част от масата ще се преобразува в енергия (тъмна енергия). Ако разтягането е направено в напрегнато пространство, част от енергията на напрегнатост може да премине в по-голяма маса (тъмна материя; Черна дупка).

 38. 39 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  До коментар [#30] от "Tzar Vova Josei-ki":

  Я цитирай, какво казва Корана за гравитационните лещи и тъмната материя!
  =======
  Ами пише......в Rahman /33 например.....
  За теорията на относителността, енергията на атомите,, скоростта на светлината....
  Пише за много други неща.....
  Пише например, че има и скорости, много по високи от тази на светлината.....но тогава "човеците не трябва да са човеци".....за да я достигнем....

  Bukalemun
 39. 40 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2436 Весело

  До коментар [#23] от "klimentm":

  "Ами ако Вселената е безкрайна как можем да изчислим масата и тогава?"

  Ако имаме силна вяра, че Вселената е затворена и ... единствена ... като Бог.
  Онагледяването е като балон, който се разширява поради "горенето" (първоначалния взрив) в средата му. Сиреч, пространството в балона е хомогенно (не се квантува, не се "пробива", усуква и то в друго измерение - времето тече само в една посока). И в балона няма други взаимодействия от известните до момента.

 40. 41 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  До коментар [#35] от "ysy30649588":

  А плътността каква ще стане?

 41. 42 Профил на ysy30649588
  ysy30649588
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#36] от "nhh18551388":

  Тоест, ще се разпадне на парчета, но ти ще продължиш да ги отдалечаваш едно от друго до безкрайност или колкото си искаш. Е, същото се случва и с Вселената, но това не променя масата ѝ.

 42. 43 Профил на ysy30649588
  ysy30649588
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#38] от "wanderer":

  Масата и енергията са равни, така че накрая ще получиш същото.

 43. 44 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  До коментар [#40] от "wanderer":

  времето тече само в една посока
  ========
  Според съвременната научна хипотеза за времето, ако едно тяло обиколи земната повърхност, осем пъти за секунда.....то времето за него трябва да спре......
  Само този факт е достатъчен да видим.....в колко грешна посока, вървим към прогреса в земни условия.....спрямо космическите.....

  Bukalemun
 44. 45 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  До коментар [#44] от "eti mehter":

  Според съвременните теории тяло, маса различна от нула, не може да обиколи Земята 8 пъти за 1 секунда. Гледай си Корана...

 45. 46 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3508 Неутрално

  До коментар [#45] от "lz73":

  Според съвременните теории
  =======
  Според съвременните теории , един микро организъм не е никаква пречка за науката.....но става точно обратното.....
  За три месеца, всичката научна сила клекна на един нищо и никакъв вирус......

  Bukalemun
 46. 47 Профил на ysy30649588
  ysy30649588
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#44] от "eti mehter":

  Времето за него нема да спре и винаги ще тече нормално, а часовникът му ще е верен, независимо с каква скорост и накъде пътува. Но може за него твоето време да спре. При всички положения времето тече само напред и никога назад.

 47. 48 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Според съвременната научна хипотеза за времето, ако едно тяло обиколи земната повърхност, осем пъти за секунда.....то времето за него трябва да спре.....
  —цитат от коментар 44 на eti mehter

  Чалма, това НЕ е вярно!
  Ходжата ли пълни празното пространство между ушите ти с такива глупости?

 48. 49 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  До коментар [#8] от "klimentm":Потенциалните поправки на физичните закони на стандартния модел могат да включват промяна на количеството и естеството на тъмната енергия или тъмната материя - или и двете========Този тъпизъм прочете ли го?С други думи.......ако учените променят физическите закони на стандартната наука....щяла да се промени и над 95% от материята на вселената..... :)Каква научна обосноснованост.....!!!Дори и махленския касапин би казал нещо по мъдро по темата....
  —цитат от коментар 10 на eti mehter


  Обущарю, не по-високо от обувките! казал Апелес, когато един обущар първо направил забележка за това как са нарисувани сандалите в картината му, а после продължил да дава съвети за фигурата, цветовете и т.н.
  Ако от една научно-популярна статия не си разбрал някаква идея, не наричай астрономите тъпи, защото лъсва твоята анадолска простотия, анадънму?

 49. 50 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  :времето тече само в една посока========Според съвременната научна хипотеза за времето, ако едно тяло обиколи земната повърхност, осем пъти за секунда.....то времето за него трябва да спре......Само този факт е достатъчен да видим.....в колко грешна посока, вървим към прогреса в земни условия.....спрямо космическите.....
  —цитат от коментар 44 на eti mehter


  Ага, по-добре ти отиват наргилето и броеницата. Не си навирай носа в науката, че ще се пръсна от смях.

 50. 51 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  Поздрави?Странна ти е реакцията, Даскале...... Би трябвало да си скубиш вече косите от яд.... Статията буквално хвърля в кошчето.....престижа на цялата световна научно академическа гилдия.... Белия байрак е вдигнат.....а поколения наред са учили грешни и съмнителни неща в училищата.....
  —цитат от коментар 21 на eti mehter


  Мюсюлманино, ако беше чел Абу Али Ибн Сина, нямаше да ръсиш такива простотии... Ако мислиш, че Айнщайн е публикувал Общата Теория на Относителността за да я прочетат ходжите на простолюдието, много си далеч от истината. Не е лъжица за твойта уста. За учени хора е. Академичните изследвания не са нито за престиж, нито пък са за преподаване от даскалите в училищата.

 51. 52 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  :Ами......след прочита на подобна статия.....в отговора на който ми е дал Ходжата....има много по голяма доза логика....
  —цитат от коментар 22 на eti mehter


  Сам виждаш, върви си при ходжата, той се занимава с логика и ти разказва разбираеми неща като за твоето ниво. Науката се занимава с други неща, където логиката може изобщо да не върви, така че не се напъвай, не е за твоята уста лъжица и не загряваш, че изобщо не говориш по съшество.

 52. 53 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#10] от "eti mehter":

  Еми като "науката" днес я учат от Паулу Куелю и Хорхе Бухай - к'во очакваш!? Следващите учени ще са Дж. К. Роулинг и Дж. Р. Р. Толкин. А доказателствата ще са компютърни анимации, тип Матрицата, където всичко ще се получава - има го в ютюб, баце, значи е вярно.

 53. 54 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#30] от "Tzar Vova Josei-ki":

  Едно твърдо доказателство няма за законите на Тъмната материя, даже че въобще съществува - само хипотези тип приказки - дотам стигна да падне днес науката, че "Нямам никакви доказателства и аргументи, но си мисля (фантазирам), че е така..." да те прави учен от световна величина. Същата логика като плоскоземците - колко теории бяха оборено, но няма дори едно "извинявай, сгреших" - веднага се скача на следващата шарлатания и със строг заповеден тон ни се карат да й вярваме, защото... ЗАЩОТО ТАКА!
  Та Ходжата в случая поне мълчи, аман от нищонезнайковци, решили че е модерно да си учен и приказващи нЕк'ви фентъзита, дето и малки деца не могат да убедят. На някои наистина им работи фантазията като на Роулинг и Толкин - фенси термини (както и наш Бай Ганьо използва), увъртят една историйка-теорийка, напра'ат блог/влог, книга, филмче и глей ги вече голям'та ра'ота. Графомано мегаломански истории - щом скоро и една чалга силиконка пусна книга, смятай.

 54. 55 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Неутрално

  До коментар [#33] от "redguy":

  Джордано Бруно е изгорен точно затова - изследвал движението на звездите и доказал че Земята е третата планета, въртяща се около слънцето - открил общо шест планети. Но тогава е имало любители на измислени теории за плоски земи и голяма лампа - та не са му повярвали. Сега по същия начин се рисуват нЕк'ви измислици и със заповеднически тон раята трябва да ВЯРВА че е така - доказателства, не питайте - само слушайте и изпълнявайте.

 55. 56 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#35] от "ysy30649588":

  Ако имаш в една кошница 20 ябълки и ги вадиш една по една до безкрайност, ще имаш безкрайно много ябълки. Браво господине, разбрахте как Исус е извадил от кошница с три риби достатъчно, че да нахрани цял народ.

 56. 57 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#44] от "eti mehter":

  Не си чул за Тахионите - хвърчат толкова силно, че се връщат назад във времето - още не са създадени, но се раждат наобратно на кредит и си хвърчат. Ако си чул и за т.нар. 4-то, 5-то, Н-то измерение - примерно за косъма - ти го виждаш линия, ма то било цилиндър - сякаш си тъп да не знаеш к'во е микроскоп и че косъма е триизмерен - много плеволяк и напушляк си предлагат лоботомиите за наука.

 57. 58 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#45] от "lz73":

  Според съвременните теории всичко има маса - онази константа за най-малката маса отпадна отдавна, то си и бе глупост от вида: "От Витоша по-високо нема и от Искъро по-длибоко нема" - константи ще слагат, сякаш са Богове и те създават. Сложил Сульо бялата манта и се опулил с нЕк'ви модърн олдскулл фешън цайски и вече е големиО учен, измисля си закони и разпорежда на природата да се промени, така че да са верни. Колкото земята е станала плоска от такива учени, толкова и природните закони ще се променят, 'щото нЕкъв Пульо им е разпоредил.

 58. 59 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#47] от "ysy30649588":

  Много правилно - но времето е само мат. термин, дето описва развитието - и то с вектори (не лъчи); ала има "учени" дето не правят разлика между вектор и лъч и ги плещят едни небивалици. Много геймъри, много нещо - мисли си че мое се лоадне десет години назад, вярва си и убеждава и други да му вярват, а ако не му повярват - сърди се, цупи се елитарно и се мисли за неразбран гений.

 59. 60 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  До коментар [#46] от "eti mehter":

  Не знаех, че освен докторат по физика, в джамията може да получиш такъв и по биология...
  Нищо де, той Айнщайн е бил неверник. Вие, правоверните, можете да обиколите света 8 пъти за 1 секунда...

 60. 61 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Неутрално

  До коментар [#60] от "lz73":

  Не само Айнщайн, но и Нютон - не забравяй как християните са преследвали всеки учен, дето не е пял в хора на Библията. А Коранът си е копие на Библията, само че 600 години по-старо - тъкмо изданието от Тъмните векове, дето е било забранено четенето, ученето, мисленето - а който го е правил е бил обявен за вещер и горен. Колко наука са унищожили християните в Рим, Египет, Йерусалим - горят библиотека с книги над хилада години (днес над 3000). Унищожават познанието за числото Пи - смятали са го древните жители на арабския полуостров, дори и Питагор от тях го е знаел.
  Та след 600 години може и мюсюлманите да са учените, а от изток пак да идват необразовани с по 12 чавета, както християните в Римската империя.

 61. 62 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  "Ако имаше убедителен модел, всички щяхме да се занимаваме с това. Но в момента няма такъв. За нас остава задачата да прецизираме значението на несъответствията или да ги опровергаем."
  Хилдебранд

  Много добре го е казал, но едва ли псевдоучените ще се трогнат - тях им дай слава и медийно внимание и може да ти приказват глупости до откат. Струнни теории, изменение на пространствено-времевия континуум, сто и едно измерения, Ад и Рай, плоска земя, средна земя, слонове и костенурки - общото е че научни доказателства няма.

 62. 63 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  До коментар [#61] от "Deaddark":

  Сетих се за един лаф от треторазряден екшън. "Вие, арабите, измислихте алгебрата, но ние ви научихме как се използва."
  Опасявам се след време да не чуем нещо подобно...

 63. 64 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#63] от "lz73":

  Малко се говори за арабския свят преди юдеистичните религии. Иначе щом са знаели как да смятат Пи, значи много добре са си ползвали алгебрата, и въобще математиката. Но примери как неграмотния печели над умния има много - нашето премиер и то е такъв.

 64. 65 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  Аз пък мисля, че е нула общо масата на Вселената. Нали се е родила от нищото, от големия взрив. Има частици и балансиращи ги анти-частици. Според учените постоянно във вакуума на космоса се зараждат от нищото една частица и една анти-частица, и взаимно се анихилират после - по много пъти в секундата.
  Ние се намираме в район, където има много частици от нормална материя, другаде пък има много анти-материя. И ако събереш всичко общо, ще се получи нула.

 65. 66 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#65] от "Камен":

  Ако има такъв баланс, няма как да има "Биг бада бум" - не може хем морето спокойно, хем лодката обърната. Теории с противоречия в себе си, няма как да се вземат сериозно.

 66. 67 Профил на Ogyges
  Ogyges
  Рейтинг: 237 Любопитно

  Най-рано терминът „алгебра“ се среща през 825 година у иранския астроном, математик и географ Мохамед ал-Хорезми.
  Потърси кое е събитието през 529 г , в Европа , което има пряка връзка с Арабския свят Персия и последвалото им "дръпване напред" в науката.
  Дори и за числото π пак се опитваш да подведеш...

  Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω
 67. 68 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#67] от "Ogyges":

  Ама естествено - к'вото правилните историци кажат, това е. Наука не е имало и Китай е създаден 600 години след Христа, Египет и те. Хората изследваха древни строежи в арабския свят и видяха числото пи изчислено с компютърна точност, ала не знаели - пък може и да не са знаели, ако са имали компютри.

 68. 69 Профил на Ogyges
  Ogyges
  Рейтинг: 237 Весело

  До коментар [#68] от "Deaddark":

  Глупости и общи приказки, попитах нещо конкретно, не знаеш, коментарите ти са безполезни.
  Седни си, слаб (2)!

  Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω
 69. 70 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#69] от "Ogyges":

  Там е работата че като не знам, не дуя гагата с претенции и като ме хванат в крачка, да почвам с новите - питах за арабския свят ПРЕДИ юдеистичните религии, ти ми излизаш с теза ШЕСТ ВЕКА след тях и то с ИРАНЕЦ, тоест Персиец. Хем не може да брои, хем се напиня.
  Лошото е че дрънкащите глупости по научните форуми, вместо като ги изобличат да им сриват авторитета, те си го качват правопропорционално на осмените им глупотевини. Паулу Куелю и Хорхе Бухай - скоро Роулинг и Толкин, следва Адел...

 70. 71 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#69] от "Ogyges":

  Бе хайде да ти отговоря - закритата математическа школа на Платон бега на изток и измисля машина на времето, та се връща назад 1 200 години и казва за Пи на Питагор. Стискаме ли ръцете?

 71. 72 Профил на Ogyges
  Ogyges
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#71] от "Deaddark":

  Като премахнеш иронията с машината на времето, да.
  Любопитен момент - 70 години по-късно цъфва още една монотеистична религия. Сигурно е случайно? 🤣

  Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω
 72. 73 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Неутрално

  До коментар [#72] от "Ogyges":

  Мен ми е чудно едно инфо, дето отдавна четох, че Питагор е получил съотношението за Пи от изток и по-точно от арабския полуостров, значи там са знаели математиката доста добре. То ясно че юдеистичните религии където стъпят, трева не никне - само Бог знае колко научни познания са погребани от невежеството на въпросните религии. Примерно как Хеопдоваъа пирамида е потънала само два санта в пясъка, как да вдигнали камъните за Стоунхендж, Великденския остров, стените на Мачу Пикчу - където не може да провреш бръснарско ножче между камъните. И най-лошото че и да е останало нещо скрито в днешния арабски свят - последната юдеистична религия ще го унищожи, ако го намери.

 73. 74 Профил на cheburashka
  cheburashka
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#73] от "Deaddark":

  Има доста информация по тези въпроси, но за нещастие не се появяват на лесно достъпни места - един вид трябва ти много голяма университестка библиотека. Но специфично за пирамидите - няма там особено голяма драма, всичко е хардкор наука и много опит. В предните 200 години - преди Хеопсовата - на няколко пъти има опити за изграждане на пирамиди и за щастие са останали и неуспешните. Едната е пирамидата на Джосер - Step Pyramid - където още не са били усъвършенствали какъв да е наклона, за да не се срути. Има и една друга подобна - и малко по-късна - Bent Pyramid - където проблемът е не толкова наклона, а тежестта на структурата - така де, започнала е да потъва още по време на строежа. Сигурно има хиляди статии за това как пирамидите в Гиза отговаряли на разни съзвездия в небето, но за археолозите има само две причини, що се отнася за позиционирането им - платото Гиза е от много здрав камък, който може да издържи тежестта на постройките, и да, наблизо има кариери за материали :)

  I am a dinosaur - somebody's diggin' my bones !
 74. 75 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Неутрално

  До коментар [#74] от "cheburashka":

  В този ред на мисли "1300 години България" се счупи за 35 години - и на диктатор не сме случили. Ясно че ще се преоткрива топлата вода.

 75. 76 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Любопитно

  Супер, като най-после измерят точно колко тежи Вселената, дали най-после ще си освободят мозъците за работа с по-практически цели? Примерно с изобретяването на по-добри ракети и космически кораби, че да можем да стигнем най-после някъде другаде в тая Вселена и то за обозримо кратък полет, а не да се тътрим с векове върху Земята..

  мурзилка
 76. 77 Профил на Ivan Gun
  Ivan Gun
  Рейтинг: 8 Весело

  много е важно да знаем, чакам с нетърпение

 77. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 78. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 79. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK