Lenovo - запазва стабилна доходност в година на ускоряваща се трансформация

Това е . Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Lenovo - запазва стабилна доходност в година на ускоряваща се трансформация


Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) обяви годишните резултати, отчитайки приходи от 62 милиарда щатски долара и нетен доход от 1.6 милиарда щатски долара, или 1.9 милиарда щатски долара на база на стандартите за финансово отчитане извън Хонконг (HKFRS)*. Рентабилността беше стабилна, като брутният и оперативният марж остават на върха за 18-а поредна година, а нетният марж извън HKFRS остава непроменен година за година. Приходите на групата бяха повлияни вследствие на пазара на устройства, а в същото време приходите от бизнеса, който не е свързан с персонални компютри, достигнаха връх за фискалната година от близо 40% в резултат на диверсификацията на бизнеса на Lenovo - Solutions and Services Group (SSG) и Infrastructure Solutions Group (ISG), чиито растящите приходи достигат рекордни върхове от съответно 6.7 милиарда щатски долара и 9.8 милиарда щатски долара, което е увеличение от 22% и 37% на годишна база.


След година, белязана от индустриална и глобална несигурност, Lenovo вижда положителни признаци за стабилизиране на пазара. Групата очаква целият пазар на персонални компютри и смарт устройства да възобнови годишния растеж през втората половина на 2023 г., а пазарът на ИТ услугите да има относително висок растеж. Заедно през 2023 г. те ще възстановят умерения растеж на общия ИТ пазар. В средносрочен до дългосрочен план дигиталната и интелигентна трансформация ще продължи да се ускорява, което ще доведе до голям потенциал за растеж на облачната и компютърната инфраструктура.


Паричната позиция на Lenovo остава стабилна, а цикълът на преобразуване на пари (CCC) се e подобрил допълнително. Тази стабилна ликвидност насърчава групата да продължи да инвестира в научноизследователска и развойна дейност в посока "Нови ИТ" решения (клиентски, за периферия, облачни, мрежови и интелигентни), за да изгради бъдещите си основни компетенции. През последната година тези инвестиции достигат до 2.2 милиарда щатски долара, което е ръст от 6% на годишна база.
През четвъртото тримесечие групата направи преструктуриране и предприе действия на стойност 249 милиона щатски долара, за да осигури около 850 милиона щатски долара годишни спестявания от разходи, спомагайки за създаването на солидна основа за операциите си в настоящия предизвикателен пазар и позиционирайки се за бъдещ растеж.


Бордът на директорите на Lenovo обяви окончателен дивидент от 3.8 щатски цента, или 30.0 хонконгски цента, за акция за фискалната година, приключила на 31 март 2023 г.


Финансови акценти:

FY 22/23


US$ млн.

FY 21/22


US$ млн.

Промяна
Групови приходи 61,947 71,618 (14%)
Доходи преди данъци 2,136 2,768 (23%)
Нетни приходи (печалба, отнасяща се към притежателите на акции) 1,608 2,030 (21%)
Нетни приходи (печалба, отнасяща се към притежатели на акции - не HKFRS) [1] 1,878 2,164 (13%)
Основна печалба от акция (US центове) 13.50 17.45 (3.95)

"Lenovo постигна стабилна рентабилност през изминалата фискална година, тъй като нашите двигатели за диверсифициран растеж продължават да постигат нови успехи. Тяхната инерция води до стабилен напредък в нашата трансформация, ръководена от услуги, и миксът от приходи на нашите некомпютърни бизнеси се увеличи до близо 40%. Ясната ни стратегия работи и нашата дейност е устойчива, дори в условията на глобална несигурност. Занапред ще продължим да инвестираме в научноизследователска и развойна дейност, за да уловим следващата вълна от възможности за растеж, така че сме добре подготвени за бъдещето."

Юанкинг Янг, председател и главен изпълнителен директор на Lenovo


Solutions and Services Group (SSG): висок марж, силен растеж


Възможности


Сегментът на "Новите ИТ" услуги за трилиони долари продължава да се разширява в рамките на ИТ пазара. Очаква се Device-as-a-Service (DaaS) и облачните решения да нараснат с двуцифрен CAGR до 2025 г. Разходите за решения и услуги ще останат високи, по-специално в образованието, интелигентната търговия на дребно, интелигентния град и производството.


Представяне за финансова година 22/23:

 • SSG продължава да бъде двигател за растеж на групата и важен фактор за печалбата.
 • Приходите достигнаха нов рекорд с 22% годишно увеличение до 6.7 милиарда щатски долара, с висок оперативен марж от 21%.
 • Висок двуцифрен ръст във всички сегменти, като комбинацията от приходи от решения и услуги, които не са ориентирани към хардуера, сега представлява повече от половината от приходите на SSG.

Устойчив растеж:

 • SSG инвестира в изграждането на мащабируеми и повтарящи се хоризонтални решения или градивни елементи, които могат да бъдат внедрени във всяка индустрия, използвайки Lenovo IP.
 • В допълнение - SSG обогати своето портфолио от решения за дигитално работно място и портфолиото на TruScale за хибридни облачни решения.
 • TruScale за SAP с Private Edition Customer Data Center (PE CDC) и разширено ексклузивно партньорство за предоставяне на техническа управлявана услуга за клиенти на SAP PE CDC в Китай.

Lenovo - запазва стабилна доходност в година на ускоряваща се трансформация


Infrastructure Solutions Group (ISG): рекорден приход, рекордна печалба, хиперрастеж


Възможности:


ISG трупа ползи от текущото надграждане на ICT инфраструктурата. До 2025 г. се очаква пазарът на сървъри да надхвърли 132 милиарда щатски долара, услугите за съхранение се очаква да достигнат 36 милиарда щатски долара, а периферната инфраструктура - 37 милиарда щатски долара.


Представяне за финансова година 22/23:

 • Историческо годишно представяне за ISG като печеливш двигател за растеж. Приходите нараснаха до почти 10 милиарда щатски долара, което е ръст от 37% на годишна база, с рекордна оперативна печалба от 98 милиона щатски долара.
 • Приходите от сървърния бизнес се увеличиха с почти 30% на годишна база до рекордно високо ниво, превръщайки Lenovo в третия по големина доставчик на сървъри в света.
 • Услугите за съхранение също достигнаха рекордно високи приходи, утроявайки резултатите от предходната фискална година, преминавайки от 8-а позиция в света на 5-а. Приходите от софтуер са нараснали с 25% на годишна база, поставяйки още един рекорд.

Устойчив растеж:

 • ISG продължава да подобрява възможностите си за пълен набор от решения, които покриват както доставчика на облачни услуги, така и в сегментите Enterprise и SMB.
 • В същото време ISG инвестира в инфраструктурни иновации, подпомогнати от изкуствен интелект (AI), като базираните на AI периферни изчисления и хибриден облак.
 • Собственото производство и конкурентоспособността на разходите бяха подсилени с отваряне на завод в Будапеща, Унгария.

Intelligent Devices Group (IDG): водещи пазарни позиции и доходност


Възможности:


Бизнесът беше повлиян за няколко тримесечия от пазара на устройства поради застой на инвентар. Тъй като персоналните компютри са основен инструмент за продуктивност в днешната дигитална ера, Lenovo очаква пазарът да се върне към растеж през втората половина на календарната 2023 г. Тенденцията за дигитализация и хибриден модел на работа продължава да стимулира стабилен растеж в решенията за интелигентни пространства.


Представяне за финансова година 22/23:

 • Приходите на IDG намаляха на годишна база до 49.4 милиарда щатски долара, но успешно запазиха позиция №1 на пазара за компютри с 23.2% пазарен дял в световен мащаб и водещата си в индустрията рентабилност от 7.3%.
 • Миксът от приходи от премиум продукти се увеличи до близо 30%.
 • Бизнесът със смартфони е печеливш в продължение на три последователни години и е постигнал ръст на повечето пазари.

Устойчив растеж:

 • IDG ще управлява отблизо разходите и допълнително ще подобри оперативните си постижения.
 • Ще продължи да инвестира в технологични иновации, фокусирайки се върху основни предложения и сфери, като в същото време подобрява решенията за интелигентно пространство за хибридни работни модели.

Q4 резултати


Четвъртото тримесечие от фискалната година беше най-предизвикателното предвид натиска както от PC пазара, така и от световната икономика. Lenovo затвори тримесечието с приходи от 12.6 милиарда щатски долара, спад от 24% на годишна база. Приходите от IDG намаляха с 33% на годишна база, докато набраната скорост от SSG и ISG помогна да се компенсира обстановката на пазара на устройства. Приходите от SSG са се увеличили с 18% на годишна база до 1.6 милиарда щатски долара, а приходите от ISG са се увеличили с 56% до 2.2 милиарда щатски долара. Миксът от приходи извън персонални компютри през тримесечието достигна исторически връх от 43%, което е с 12 пункта повече на годишна база.


Q4 операционни акценти


Околна среда, Социална политика, Управление - Екологичната, социалната и управленската оценка на Lenovo наскоро беше повишена до AAA от MSCI, международна рейтингова агенция. Това надграждане представлява най-високата възможна оценка за корпорации, водещи в ESG програми. В допълнение - EcoVadis отличи Lenovo за върхови постижения в устойчивото снабдяване на своите 7-и годишни награди. Компанията също така наскоро беше призната от Forbes като един от най-добрите работодатели в категория Best Employers for Diversity за 2023 г., оценен въз основа на преки препоръки, непреки препоръки и изследвания на ключовите показатели за ефективност.


* Мярката извън Хонконгските стандарти за финансово отчитане (HKFRS) беше коригирана чрез изключване на промени в нетната справедлива стойност на финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата, амортизация на нематериални активи в резултат на сливания и придобивания, такси, свързани със сливания и придобивания; преструктуриране и други такси; и съответните ефекти върху данъка върху дохода, ако има такива.


За Lenovo


Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) е глобална технологична сила с приходи от 62 милиарда щатски долара, класирана на #171 в Fortune Global 500, в която работят 77 000 души по целия свят и обслужва милиони клиенти всеки ден на 180 пазара. Фокусиран върху смела визия за предоставяне на по-интелигентна технология за всички, Lenovo надгражда успеха си като най-голямата компания за персонални компютри в света чрез разширяване в области на растеж, които подхранват напредъка на "Новите ИТ" технологии (клиентски, за периферия, облачни, мрежови и интелигентни), включващи сървъри, съхранение, мобилни устройства, софтуер, решения и услуги. Тази трансформация заедно с променящите света иновации на Lenovo изграждат по-приобщаващо, надеждно и по-интелигентно бъдеще за всички навсякъде. За да научите повече, посетете https://www.lenovo.com и прочетете последните новини в нашия StoryHub.


LENOVO GROUP


FINANCIAL SUMMARY


For the quarter and year ended March 31, 2023


(in US$ millions, except per share data)

Q4 FY22/23 Q4


FY21/22


Y/Y CHG


FY22/23


FY21/22


Y/Y CHG

Revenue 12,635 16,694 (24)% 61,947 71,618 (14)%
Gross profit 2,143 2,864 (25)% 10,501 12,049 (13)%
Gross profit margin 17.0% 17.2% (0.2) pts 17.0% 16.8% 0.2 pts
Operating expenses (1,852) (2,275) (19)% (7,832) (8,968) (13)%
R&D expenses
(included in operating expenses)
550 576 (5)% 2,195 2,073 6%
Expenses-to-revenue ratio 14.7% 13.6% 1.1 pts 12.6% 12.5% 0.1 pts
Operating profit 291 589 (51)% 2,669 3,081 (13)%
Other non-operating income/(expenses) - net (161) (69) 134% (533) (313) 70%
Pre-tax income 130 520 (75)% 2,136 2,768 (23)%
Taxation (24) (99) (75)% (455) (623) (27)%
Profit for the period/year 106 421 (75)% 1,681 2,145 (22)%
Non-controlling interests 8 (9) N/A (73) (115) (37)%
Profit attributable to equity holders 114 412 (72)% 1,608 2,030 (21)%
Profit attributable to equity holders - non-HKFRS[1] 284 507 (44)% 1,878 2,164 (13)%
Earnings per share (US cents)
Basic
Diluted


0.95


0.93


3.52


3.20


(2.57)


(2.27)


13.50


12.74


17.45


15.77


(3.95)


(3.03)

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK