НАТУРА 2000 в България

  1. Фотогалерия: Зубри, елени, лешояди и диви коне се завръщат в Източните Родопи