Страните и хората се контролират най-лесно чрез дълговете, които правят

Венцислав Антонов (1955 -2014)

© Капитал

Венцислав Антонов (1955 -2014)Най-блестящият български икономист -  така определят Венцислав Антонов всички, които лично са го познавали и са работили с него. Антонов почина в края на миналата седмица на 59 години. В памет "Дневник" припомня някои от неговите текстове и интервюта.


Този разговор е отпечатан във вестник "Култура" в средата на октомври 2008 година. Въпреки, че в него Антонов коментира и актуалните тогава процеси за финансовата криза, те звучат интересно и важно и години по-късно. И показват класата му на икономист. Публикуваме интервюто с позволение на редакцията. Заглавието е на "Дневник", оригиналното е "За основата на пирамидата, която стои на върха си".


За нас е смайващо признанието, че икономическа наука не съществува. Защо е така? 
- Простият отговор е: защото представата за това какво е наука е създадена от естествените науки, а икономиката - според класификацията на Лев Д.Ландау - е "неестествена" наука. Има една история, цитирана леко язвително от Джозеф Шумпетер, как Мейнард Кейнс среща Макс Планк в Германия по времето, когато било по-изгодно да си поръчаш две бири наведнъж, защото, докато калпачето на първата бира спадне, цената на втората се удвоява. Тогава Планк разказва на Кейнс, че на младини мислел да се занимава с икономика, но след известно проучване се убедил, че икономиката е прекалено сложна и затова се заел с по-простото, с физиката. Кейнс недоумява как откривателят на квантовата природа на излъчването е могъл така да възприема сравнителната сложност на двете науки. 


Способността да ограничава кръга на мислимите възможности до малко на брой възпроизводими ситуации е това, което характеризира някои занимания като наука. Ако икономиката беше наука по същия начин, по който е физиката, хората щяха да бъдат киборги. Във физиката нещата сравнително естествено се локализират, т.е. разполагат се в някое подходящо пространство на състоянията и в този смисъл физическите неща винаги са "някъде". В икономиката този въпрос няма естествено решение, затова икономиката някак си няма естествена геометрия. Физиците мразят "действието на разстояние", макар понякога да е трудно да го избегнат; икономистите постоянно си имат работа със "сплетени" (entangled) състояния, без да могат дори да дефинират какво значи "разстояние". В това е класическата простота на естествените науки. Ако нарушите физическите закони, рискувате да загубите живота си; ако нарушите икономическите закони - възможно е, но не е задължително да загубите пари, животът си е ваш, а ако не знаете какво са пари, вероятно не губите нищо...


Затова физиката и нейните производни са фундаментални науки, а икономиката - за щастие - не е. 


Това, че икономическата наука не може да предсказва, на какво се дължи? 


- Развитието на науката по начало е трудно занимание. Хората ходят на училище и там ги учат да не събират ябълки с круши, т.е. неща с различни размерности. Икономиката започва оттам, че физически различни неща се разменят, като че ли имат нещо общо. Това общо "нещо" в духа на ХІХ век е разбирано "есенциалистки" - като топлорода, етера и подобни. Сега стойността се разбира по-скоро "емерджентно", в духа на квантовата култура: гледате някаква цена на екрана, но това не е "истинската" цена; ако се опитате да търгувате, почти сигурно ще получите друга. Така че стойността се приема вече за неделима от действителния процес на размяната, търгуването става аналог на квантовия процес на измерване и измерването измества това, което се мери.


Ако икономиката беше физика, нещата щяха да изглеждат като случайни колебания около стационарен равновесен процес. Равновесен означава, че, средно взето, всеки получава заслуженото, което е нищо, всичко е «справедливо» и всички са доволни. А стационарен означава, че «справедливостта» е равномерно разпределена във времeто, т.е. «конфитюр вчера и конфитюр утре, но никога конфитюр днес.»


Финансовите времеви редове са нестационарни, т.е. справедливостта вчера е различна от справедливостта утре и рискът да не получите «заслуженото» се променя. Някои важни редове дори нямат средно значение, т.е. не е ясно какво заслужавате. Когато това е така, вие, естествено, не можете да оцените риска - след като нямате краен първи момент, няма как да имате втори. Значи ли това, че икономическата наука не може да предсказва? Не съвсем. Когато прилагате физическите закони, вие ги използвате и като "прогноза", и като основа за конструирането на механизми, които да използват тази прогноза.


В икономиката такова отъждествяване е недопустимо, понеже "грешката", с която работите, зависи от модела, който използвате (липсва относителната физическа "обективизация" на грешката във възпроизводимия опит). Защитата срещу възможните грешки на самия модел поради това трябва да се прави по начин, независещ от този модел. В много случаи вашият модел зависи от "позицията", която имате на пазара. Оценката за това, което виждате, зависи съществено от това "къде" се намирате. В този смисъл икономистите винаги са били крипто-релативисти, подобно на популярния мосьо Журден, който не знаел, че говори в проза. Този вид "относителност" е добре известна на икономистите, но за разлика от относителността във физиката, тя е по-трудно да се опише, отколкото да се използва, което – впрочем - е дефиницията на фон Нойман за наистина сложни неща. 


Може ли с няколко думи да опишете причините за кризата, раздрусала света (интервюто е правено през октомври 2008, месец - бел.ред.)? 


- Сегашната финансова криза официално започна през август 2007 г., когато фалира един от големите независими ипотечни кредитори в САЩ, а малко след това някои европейски и американски банки «сложиха на трупчета», а впоследствие и ликвидираха няколко от своите инвестиционни фондове, позовавайки се на проблеми в сектора на "недоброкачествените" (sub-prime) ипотеки. Някъде по това време в Англия вложителите атакуваха за пръв път от повече от 100 години една от най-големите ипотечни банки, "Северна Скала", и правителството на бившия финансов министър Гордън Браун се видя принудено да я национализира.


Кредитните спредове рязко се разшириха и Федералният резерв и Европейската централна банка започнаха масирано да изсипват ликвидност на пазара с надеждата да смекчат напреженията в кредитната система. Това упражнение многократно се повтори през годината, изминала от началото на кризата, придружено - в случая на Федералния резерв - и от радикалното сваляне на лихвите до сегашното равнище от два процента и безпрецедентното отваряне на "сконтовия прозорец" за инвестиционните банки. Нищо от това не облекчи условията на кредитните пазари, където през последната седмица наблюдавахме рекордни равнища на всички спредове и на т.нар. "индекс на страха" (VIX-индекса на борсата за опции в Чикаго).


В основата на сегашната криза стои съчетанието на няколко развития от средата на 90-те години, когато американската икономика излезе от предишната криза на спестовно-кредитните учреждения (т.нар. savings and loan криза), белязана от фалита на Дрексел, рекапитализира практически фалиралите поради латино-дълговете си търговски банки, като тогавашната Ситибанк, и преодоля сравнително плитката и кратка рецесия от 1990-1991 г., която доведе Демократическата партия и Бил Клинтън на власт в 1992 г. Големият пробив през 80-те години беше, че се развиха съвършено нови форми за създаване на кредит. Някои от тях бяха успешно приложени в сферата на корпоративните финанси при т.нар. сливания и поглъщания, които радикално промениха облика на корпоративна Америка. Създадени бяха инструменти за "секюритизация" на масови кредитни задължения (дългове по кредитни карти, заеми за автомобили и пулове от ипотечни задължения, гарантирани от Фани Мей и Фреди Мак). Ако лозунгът на "улицата" през 80-те години беше "алчността работи" (Greed is Good), манталитетът на 90-те до голяма степен черпи вдъхновение от първата истински американска приказка "Вълшебникът от Оз" (1900г.) и аз бих го резюмирал като "всеки може да успее".


По онова време всеки програмираше, правеше интернет компании и очакваше да стане милиардер. Някои наистина станаха, например създателите на Амазон и, разбира се, Гугъл. Откритието на този период беше великото уравнение на IPO-пазара, сравнимо с формулата на Айнщайн за еквивалентността на маса и енергията, "щрак с мишката = долар", което позволи да се оценяват компании, които нямат дейност, приходи или активи. Ако това ви прилича на "нинджа" ипотечните кредити – без доход, без работа или активи – така е. Виртуализирането на инвестиционните оценки, появата на леко мистични и амбивалентни предписания отразява и манталитета на поколението Х. В киното негов изразител вероятно е Ричард Линклейтър, в прозата – може би Брет Истън-Елис. Отрезвяването на Х-поколението дойде със срива на техно-пазара, последвалата плитка рецесия и връщането към рутинна работа от девет до пет. 


Голяма част от произведените след края на 90-те години ипотечни заеми вероятно се носят именно от това поколение. То не е преживяло значителна икономическа криза и няма инстинктите за самосъхранение на предишното. То е като че ли склонно да виртуализира проблемите и търсенията си. Това са хората, които стоят и от двете страни на пазара. По някои оценки за десетте години до края на 2006 г. потребителите в САЩ са изтеглили повече от девет трилиона долара от притежаваната от тях недвижима собственост. За първите пет години на милениума тези средства са осигурили поне 3% от растежа на потреблението в САЩ. Вземете следния бабешки пример. Притежавате къща за 150 000 долара, финансирана с ипотека при 7% фиксирана лихва за 30 годишен период. След пет години вашата къща струва 225 000 долара (това е 50% увеличение). Банката оценява къщата и ви прави нова ипотека, този път при 5.5% фиксирана лихва - понеже междувременно е започнала борбата със световния тероризъм и Алън Грийнспън е свалил федералните лихви до 1% - с която покривате първоначалния заем и ви остават 75 000 долара в брой, които вие, като истински американец, похарчвате веднага. 


Американците като цяло не спестяват - нито гражданите, нито правителството. Като имате предвид, че средният доход в САЩ е около 50 000 долара годишно - преди данъци - това е значителна сума, с която вие осъществявате гарантираното ви от Конституцията на САЩ право да "преследвате щастието си". Банката, която е отпуснала първоначалния ипотечен заем, не го държи по книгите си, а го продава на една от двете федерално спонсорирани агенции, които наскоро бяха национализирани - Фани или Фреди, както гальовно ги наричат на "улицата". (Фани и Фреди са създадени през 30-те години от администрацията на Рузвелт, за да насърчат притежаването на къщи от средната класа. В САЩ традиционно около 93% от интервюираните американци се считат за средна класа...)


Причината, поради която "улицата" обича Фани и Фреди, е, че те събират накуп много такива ипотеки, обединяват ги в предполагаемо добре диверсифицирани пулове и поставят отгоре своя печат, който носеше "почти пълния кредит и доверие на правителството на САЩ". (Сега той носи наистина пълния кредит, но самият "кредит" е два пъти по-рисков, отколкото беше през лятото.) След това ги продават на инвестиционните банки, които веднага разрязват тези пулове на траншове - филии от амалгамирани ипотечни задължения с различни рискови характеристики, вашият 150 000 доларов кредит е някъде там - и ги продават на институционални и частни инвеститори по целия свят. Когато базовите лихви в света са ниски, което беше ключовата характеристика на ерата Грийнспън, доходността на произведените по горната схема секюритизирани ипотечни задължения е привлекателна за консервативните инвеститори, които не искат или не могат да инвестират на фондовия пазар.


Те, разбира се, искат първокласен рейтинг на закупените от тях ценни книжа и тук идват на помощ рейтинговите агенции: Стендарт енд Пуърс, Муудис и по-малката Фич. Тъй като произходът на обезпечението зад новите ценни книжа е "почти пълният кредит" на Фани и Фреди, естествено е рейтингът да е максимален. Консервативните инвеститори са щастливи, инвестиционните банки са щастливи, Фани и Фреди са щастливи и накрая вашата ипотечна банка е щастлива, защото с парите от препродажбата на вашата ипотека, докато вие с трепет очаквате да се рефинансирате и да "разкешите далаверата", тя е раздала поне още десетина ипотеки на други подобни търсачи на щастие. Банката може да прави това дотогава, докато и последният търсач на щастие - макар и истински нинджа - не се сдобие с къща, тъй като произвежданите от нея кредити охотно се купуват на едро от любимците на целия американски народ Фани и Фреди. Ако тези две институции ви приличат на фронтмени в една гигантска Понци схема, не сте далеч от истината. Според някои оценки те са много по-важен мултипликатор на паричната политика на Федералния резерв от всеки друг, изучаван в книгите по банково дело. Понеже всички ги обичаха, затова ги национализираха. Любовта в крайна сметка струва пари. Капитализъм обаче не се прави с любов, а с ограничена отговорност. 


Когато разкешите вашата далавера, ипотечната банка се разкешва при Фани или Фреди, те се разкешват при инвестиционните банки, а инвестиционните банки се разкешват при жадните за по-висока доходност инвеститори. Идеята е инвеститорите да останат да държат торбата. В този случай обаче гаргантюанският размер на произведената секюритизация и на пособията за нейното хеджиране - около 60 трилиона долара общо – остави значима част от съдържимото на торбата по книгите на Фани и Фреди и задбалансово - при инвестиционните банки. В последната година те поеха тези специални инвестиционни образувания по балансите си и интензивно гълтаха загуби до предела на възможностите си, след което по-миналата седмица мистериозно, подобно на Чеширския котарак, изчезнаха. Усмивката, която остана, се оценява на 2.5 до 3 и нещо трилиона долара и "спасителният пакет" от 700 милиарда долара се опитва да предотврати мутирането на тази загадъчна усмивка в недвусмислената гримаса на Горгона. 


Може ли "спасителният пакет" наистина да спаси положението? 


- Първо, той вече не е 700, а над 850 милиарда, защото Сенатът вля около 150 милиарда за данъчни облекчения, в това число за продуцентите в Холивуд. Ако това ви изглежда странно – не е, това е бизнесът на политиците, те така правят сделки. От гласуването на този пакет те ще загубят избиратели, но поне да си прокарат любимите проекти.


Второ, като сложите вече поетите ангажименти по различните изкупувания, сливания и гаранции дотук – без да говорим за вдигането на гаранциите по депозитите на 250 000 долара – пакетът отдавна е над трилион долара. Въпросът не е колко е голям, а дали може да сработи. Защото в Япония между 1990 и 2002 година се похарчиха наистина огромни средства без особена полза. Но Япония имаше съвсем друго положение и по текущата, и по капиталовата си сметки в сравнение с това на САЩ сега, както и съвсем друга банкова система. Причината, поради която САЩ са "дефицитна" икономика, е заложена в строежа на сегашната финансова система. "Дървената" конструкция на т.нар. БретънУудска система се счупи в 60-те години и след десетилетие на безплодни преговори се възприе система, основана върху щатския долар и свободната размяна между основните конвертируеми валути (т.нар. "мейджъри"). В рамките на тази система, както показа Робърт Мъндел в 60-те години, някой трябва да носи дефицитите и много естествено е това да е страната, която произвежда базовите резервни пари. С това положение, разбира се, може да се злоупотребява в доста неопределени граници. 


Светът на «висшите» финанси е огледален свят. Създаването на пари е създаване на дългове - добър бизнес, докато се прави в разумни граници. Когато малка страна като България прекрачи тези граници, управляващите този свят й налагат паричен съвет, за да контролират изкъсо създаването на дългове. Защото страните и хората се контролират най-лесно чрез дълговете, които правят. Така хората знаят какво става и не се притесняват за особеностите на демокрацията в България. Когато страната, произвеждаща базовите пари на световните финанси, прекрачи тези граници, нещата опират до предоговаряне на самата система. Усещането за историческия характер на преживяваната в момента финансова криза идва от убеждението, че тези граници са достигнати и системата е подложена на критичен стрес. Възможно е да издържи известно време и най-вероятно така ще стане, тъй като засега никой не показва интерес от нейното срутване. Така или иначе, прекрояването на съществуващата финансова система застава на дневен ред и по същество започна. 


Много от критиците на плана Поулсен казват, че той не решава главния въпрос - ипотеките, т.е. това, което по начало стои «отдолу», а в момента по-скоро «отзад» на целия пазар на структурирани инструменти. Защо, казват, американският Минфин не купи първичните ипотеки, източника на всички нещастия? Защото това няма как да помогне. Федералното правителство на САЩ вероятно вече контролира 90% от всички ипотеки. Това е, което национализацията на Фани и Фреди означава.


Когато работите в огледалния свят, нищо не е такова, каквото го виждате. Гледате пирамида, ипотеките са в основата й, но основата всъщност е самият връх. И вие трябва да сте наистина квадратен, както се казва, за да седнете да чоплите този връх. Трябва да се оправите с огледалната основа, т.е. с производните, защото в противен случай пирамидата ще се срути върху вас. За да решите тази задача, трябва внимателно да свиете основата до размера на върха, като нито за миг не допускате потоците «жизнена енергия» между двете да прекъснат. Това ще отнеме известно време, ще промени и геометрията, която в момента не ви интересува - но тя определя стойността на парите и тяхното разпределение - и когато нещата са узрели, ще направите малка хирургическа операция. След време всичко ще изглежда хем различно, хем същото. 


Трябва да е ясно какво всъщност цели този «спасителен пакет». Най-важното в него е това, което не се казва, а то е цената, по която ще се правят обратните покупки. Тази цена може да се определя всякак, най-вече по целесъобразност. Банките, а след преобразуването на Голдман и Морган Стенли вече няма инвестиционни банки, в момента не могат да приключат годината, те просто нямат капитал и резерви, срещу които да отпишат съдържанието на торбата, която все още имат по книгите си. Мерил Линч през лятото продаде няколко транша по 22 цента за долар, но никой не знае колко струват тези неща сега. Различните траншове имат различни рискови характеристики, но всички те струват много по-малко, отколкото преди три месеца. Затова идеята на Поулсен, който идва от Голдман и много добре знае за какво става въпрос, предполагам, е да направи няколко про форма обратни аукциони на просто структурирани инструменти и така да фиксира някакви приемливи за банките цени, по които те да приключат годината. Ако 20 цента за долар бяха достатъчни, банките сами щяха да продават, но очевидно не са. При 20 цента този пакет може да покрие около 3.5 трилиона лоши ипотечни книжа, което горе-долу е обема на тези, за които се знае. При 50 цента нищо смислено не можете да покриете. Така че, струва ми се, целта не е да се изкупят значителни обеми от проблемните инструменти, колкото да се «направи пазар», по който банките да могат да осчетоводят и да приключат годината. Те сега са публични акционерни дружества, имат фидуциарни задължения към депозиторите си и вие няма да искате да си представите какво ще стане, когато депозиторите видят «черно на бяло» как парите им ги няма. Това никой не иска да го вижда...


Комисията за ценни книжа най-вероятно ще премахне изискването за mark-to-market осчетоводяване, така че банките ще могат да използват собствените си модели и предположения при оценката на различните позиции. Това, разбира се, е непрозрачно, но прозрачността беше необходима, когато банките се финансираха преобладаващо на капиталовите пазари. Дори да има известно раздвижване след време, не мисля, че някой сериозно разчита на тези пазари сега. Много хора изгоряха от пролетта досега и няма да повторят толкова бързо грешката си. Основен източник, при сегашните по-високи гаранции, става депозитната база. Това няма да е достатъчно, за да се възстанови обемът на кредитирането в обичайните размери, така че някаква рецесия изглежда почти гарантирана. Освен другото, има избори и пакетът трябва да осигури мост до догодина, примерно до началото на февруари, нещо като «мостово финансиране», докато дойде Радецки. Така че още много пари ще се похарчат, защото банките трябва да се рекапитализират и от това не може да се избяга.


Грубо казано, отношението на активите към капитала на банките (техният leverage) трябва да се съкрати наполовина и това ще отнеме време. Стремежът е рецесията да не стане дълбока. Възможно е да фалират някои от по-малките банки, защото те не са интересни за никого, федералната гаранция им покрива депозитите. Парадоксът на този бизнес е, че по-предпазливите и сравнително балансирани банки са по-застрашени, защото никой всъщност не се притеснява от техния фалит. Големите банки обаче станаха прекалено големи, за да фалират. Така че вероятно това, което се цели, ще се постигне, това е сравнително просто. И ако никой няма интерес или глупостта да клати лодката, вероятно ще доживеем до догодина. 


В момента има много пари, фондове и подобни, които стоят зад тъча и чакат да видят кръв и трупове, за да си направят своя арбитраж, обаче Главният съдия все още не дава. Само Уорън Бъфет може да влезе да играе, виждате как влезе в Голдман, в Дженерал Илектрик, обаче трябва да си икона, за да ти дадат да участваш сега. А Бъфет е иконата на американския капитализъм. Иконите са странно нещо, изглеждат плоски, а не са. Това е сериозно изкуство. Изкуството това го сродява с финансите – от нищо правите нещо и го продавате за много пари. Ако правилно се ориентирам за цената на опциите, които Бъфет получи, на него практически му плащат, за да кажат, че е инвестирал при тях.


Бъфет е ученик на Бен Греъм, един от малцината, направили сериозни пари в ония мрачни години на Депресията. Но Бъфет го надмина, защото първото, което направи, беше да наруши някои заповеди от библията на Греъм. И стана голям. Както казва Т.С.Елиът, големите поети крадат, малките преработват, за да го направят свое. Което илюстрира фундаменталното значение на арбитража в поезията. Това е грандиозният финал за селския мъдрец от Омаха, сега той е по-велик от всички останали. Парите, струва ми се, в случая дори не го интересуват – осем милиарда повече или по-малко, на него му е все тая. Той без друго завеща парите си на Бил Гейтс за благотворителност. 


Какви са последствията за Европа от финансовата криза в САЩ? 


- След 1990 г. финансовата система се глобализира, така че където и да става нещо, всички са засегнати. Логиката е проста - като губиш пари на един пазар, продаваш ценните си активи на друг, за да покриеш загубите. Например руската криза от 1998 г. беше «малко» сътресение, но някои големи фондове фалираха. Като не можеха да продават руските си активи, продаваха Бразилия и България. Какво общо има Бразилия с Русия? Това, че дълговете им ги държат едни и същи диверсифицирани фондове. Така е и сега. Това, че в основата на ценните книжа във вашия портфейл стоят американски ипотеки, вие може и да не го знаете, ако не сте чели дребния шрифт, хората виждат «100% гарантирана главница» и си казват: това е сигурна инвестиция.  Някои от най-големите банки в Европа, като Дойче и ЮБС, станаха глобални банки със силно развито инвестиционно банкиране. ЮБС дотук е «глътнала» 44 милиарда загуби, вчера и там влязоха китайци от Сингапур. Осчетоводените дотук загуби от ипотечната криза са 550 милиарда глобално, от тях 250 милиарда са на европейските банки.


Последствията за Европа вероятно няма да са по-малки, а може да се окажат и по-големи от тези за САЩ. Защото Европа няма единен фискален механизъм, който да капсулира и постепенно да разплете проблемите. В Щатите могат да вдигат стойки, преди да приемат «спасителния пакет», но ще го приемат, те са една държава. В Европа ще вдигат стойки и няма да приемат нищо, защото никой не може да оторизира подобно нещо, а големите страни имат различни интереси. Тук могат да възникнат особено опасни форми на арбитраж между различните схеми за гарантиране на депозитите или дълговете и да стане като в 30-те години - всички да си играят на ‛fuck your buddy‛, любимата игра на Джони Неш от студентските му години, преди да я формализира в теория на игрите. Ако сте малка, богата страна и си национализирате фалиралите банки, защото сега капитализмът навсякъде е суспендиран – както каза някой онзи ден, капитализмът е в творчески отпуск (sabbatical) – какво ще стане с критериите за 3% дефицит и 60% дълг, дори без да се прибавя ефектът от очертаващата се рецесия? Ще ви наложат санкции, ще ви изпъдят?


Какво прави ЕЦБ в последната година? Защитава европейците от инфлацията на нефта - два пъти по-скъп от този в Щатите, защото трябва да покрива издръжката на една бюрокрация, която живее като при «стария режим», без нищо да решава - като поддържа два пъти по-високи лихви тук. А когато приливната вълна от цунамито в САЩ достигна Европа, банката панически изсипа десетки милиарди повече ликвидност тук, отколкото Федералният резерв там. Тези хора не мислят, спокойно може да ги замените с киборгите на Филип Мировски или с полуавтомат. 


Основният финансов проблем на Европа е, че тя произвежда повече капитал, отколкото може да инвестира. Поради това Европа инвестира навън. Така стана с техно-балона в края на 90-те, така става и сега. А когато инвестираш навън, зависиш от благосклонността на другите. Затова развитието на европейските капиталови пазари и на пазарите в т.нар. «Нова Европа» трябваше да е приоритет преди десетина години, но не беше, хората се чудеха как да фалшифицират статистиката си, за да преминат критериите на Маастрихт. Защото ако спестяванията, пенсиите и т.н. на европейците са в ипотечни деривати, вие имате по-голям проблем от американците.


България в този контекст стои горе-долу, както е стояла през 30-те години. България е страна без значение, управлявана от хора без значение. Поради семплата финансова система, доминирана от чужди капитали, поради сакатия капиталов пазар и т.н., ще минем под рубриката "collateral damage". Лошото е, че в България има традиция, когато някои хора губят навън, да си компенсират щетите вътре. 


Кой е «теоретично» виновен за сегашната финансовата криза? 


- «Теоретично» виновни са «обичайните заподозрени» - алчността, арогантността и глупостта, константите на човешкото поведение. Икономическата теория в крайна сметка «обяснява» всичко с характеристиките на рационалния или, както е при поведенческите финансисти, леко ирационалния стопански деятел. Те намират компактен израз в т.нар. leverage (англичаните го наричат gearing) – количеството долари, които държите на позиция, с един долар капитал в джоба си. Нищо в сложната конструкция на една «производна» не е толкова важно, колкото този лост за ускоряване на печалбите или загубите, който той й осигурява.


Ако изключим заобикалянето на различни законови, данъчни и други ограничения, които употребата на производни продукти улеснява, това е най-важната причина за тяхното съществуване въобще. Това е, което ги превръща – по думите на Уорън Бъфет – в оръжия за масово поразяване. Робърт Мъртън-старши, известен социолог, е автор на понятието за «самоизпълняващото се предсказание» (self-fulfilling prophecy). Това е, казва той, лъжливо определение на една ситуация, което предизвиква ново поведение, което прави първоначалната ситуация ‛вярна‛. То има много общо с теософската традиция в Америка от края на 90-те на по-миналия век, залегнала в основата на «Вълшебника на Златната Унция».


За да постигнете желанията си, е достатъчно да ги «реализирате», да ги направите реални в главата си. Голямата концепция на Робърт Мъртън-младши беше, че капиталовите пазари са така оплетени от производни продукти, че могат да работят практически без капитал. Ако пазарите вярват, че могат да работят без капитал, може пък наистина да могат да работят без капитал. Когато Джон Мериуедър направи фонда LTCM, тримата, изобретили уравнението на Фишер Блек, били поканени за партньори. Само Блек отказал, защото – както си спомня жена му – стратегията им била много рискова. Фишер Блек почина на следващата година, а Робърт Мъртън и Майрън Шоулс взеха Нобеловата награта точно година, преди LTCM да фалира. Зад паравана от smoke and mirrors, използван и от Вълшебника на Oz, стратегията на LTCM беше проста – намирате арбитражи за по 35-40 базисни точки в различни облигации, 100 базисни точки са един процент, използвате нещо като лоста на Архимед, което да умножи тази дребна печалба по 100, и получавате заветната за много фондове доходност от 35-40% годишно. Когато всички останали започнат да правят същото, арбитражните печалби падат до 10-12 точки, вие вдигате газта до ламарината с ускорение от 300-500 пъти и накрая бурно фалирате, защото този лост за ускоряване на печалбите действа симетрично и за ускоряване на загубите, а това, накъде ще отиде пазарът, вие не може да контролирате.


Така че LTCM почти фалира, но не съвсем, защото няма как Нобеловите лауреати-партньори да не разбират от финанси. Мериуедър също се беше хеджирал. Понеже представляваха системна заплаха, «улицата» беше «поканена» да ги спаси. Всички обяснения, които управляващите на LTCM дадоха публично в следващите години, потресаващо напомнят цитат от изследванията на стария Мъртън върху концепцията за самоизпълняващото се предсказание. Няма особен смисъл да се казва, че някой е предсказал кризата еди-кога-си. Всяка икономическа и финансова криза в последните сто години е предсказвана по десет пъти, преди да се случи. И това не е променило нищо. Защото такава е човешката природа. 


Основата на метода, който банките използват да контролират риска, беше основателно, жестоко и гласовито критикувана от мнозина, особено от Насим Талеб, още в средата на 90-те. Пет години подред Талеб купуваше «риска» в опашките и продаваше този в центъра на разпределението, като основният му контрагент беше Виктор Нидерхофер, който фалира при азиатската криза две седмици, преди да излезе на пазара книгата му «Уроците на Майстора». Книгата, която е поучителна, беше пълен провал, но в търговията помежду им Талеб губеше и затвори операцията си, а Нидерхофер правеше пари. Книгите на Талеб са бестселъри, въпреки леко идиосинкратичния стил на автора. Има поне три книги, в заглавията на които думите демон, производна и катастрофасе преплитат. Всички знаеха за какво става дума, това не е природно бедствие. «Мечките» атакуваха техно-пазара от «ирационалното въодушевление» на Грийнспън в 1996 до 1999, когато и последната «мечка» затвори. Пазарът се срути през пролетта на 2000. «Мечките» атакуват ипотечните производни поне от четири години, но знам само за един, който оцеля и направи сериозни пари в 2007. На другите кръвта им изтече по улицата. 


Миналата седмица забраниха «късите» продажби, пазарът продължи да се срива и никой вече не търгува с никого. Защото «късите» продажби не произтичат само от някой, който има концепция и не харесва дадена компания. Кредитните суапи (CDS) по същество разменят риска на Минфина срещу риска на определена компания за определен период. Когато Беър и Лемън станаха подозрителни, хората продължиха да работят с тях, но търсеха защита и купуваха техни CDS. Ако някой ви продаде такъв суап, длъжен е едновременно «да скъси» базовия (underlying) кредит, за да хеджира поне делтата си. Затова сега, когато никой не може да скъсява финансовите компании, няма кой да ви продаде защита, вие няма как да работите непокрити и цялата система на софистицираните финанси замръзна. Комисията за ценни книжа в САЩ изглежда е пълна с юристи, които почти не разбират за какво става въпрос, но имат наказателни правомощия и хората се страхуват. Преди две години именно те разрешиха късите продажби «на голо» (naked short sales – продавате нещо, което не само че го нямате, но изобщо го няма в природата!), за които e ясно, че трябва да са незаконни. Скъсяването на голо (naked shorting) е акт на активна контра-дезинформация. Цялата гигантска мрежа от кредитни суапи, която подпира айсберга на ипотечните производни и на куп други структурирани продукти, нямаше да съществува, ако продажбите на голо бяха останали незаконни. Ако няма как да вземете назаем Лемън, няма как да го скъсите и как да продавате негови суапи. Възниква естествено ограничение и системата се саморегулира. Вместо това, както става винаги в подобни кризи, подгониха мечките и оставиха пазара да куца на един крак. Късите продажби са просто казването на истината и «мечките» са нейните говорители. 


5 октомври 2008 


Опит за "превод" на финансовия жаргон 


Голо скъсяване – naked shorting – продавате акции на компания, които не притежавате и дори не сте ги взели назаем. Това е абсолютно незаконно, но КЦК го е разрешила на маркет-мейкърите в 2005 г. 


Да заемете Лемън - да вземете назаем акции на Lehman Bros., които да продадете. Това е къса продажба, казва се още ‛да скъсите нещо или някого‛. Вашата позиция е ‛мечешка‛, т.е. вие сте ‛мечка‛ (Bear), когато играете на понижение, или "бик‛ (Bull), когато играете на повишение. Някои са склонни по-скоро към едното, други към другото. 


Нинджа – ninja = no income, no job or assets – някой, дето няма никакъв доход, никаква работа или никакви активи, които да се използват за обезпечение на кредита. 


Понци схема – Това е базовата схема на пирамидалните структури. Вземате пари от 100 души и на първите 10 плащате яко с парите на вторите 10, другото го прибирате и... накрая бягате. Варненската Понци схема 1994-95г. завлече над 550 милиона щатски долара. 


Сконтов прозорец - Discount Window - ключов инструмент за провеждане на паричната политика навсякъде. Като нямаш пари, отиваш, чукаш на прозорчето: дай малко пари, на ти едни хубави ценни книги като обезпечение; проверяват те чист ли си и ако те одобрят – ти дават по т.нар. сконтова лихва. Там не може да ходи кой да е, само федерално гарантирани и регулирани търговски банки. 


Спред – разстояние между две лихви, едната от които обикновено е безрискова, приемана за база, т.е. лихвата, която плаща най-надеждният платец – държавното съкровище или Министерство на финансите. 


Улицата - краткото за Уолстрийт, това е абстрактно понятие, само някои от старите са собствено на Уолстрийт. Голдман беше навремето там на номер 60, Морган беше отсреща на 23. 


Фидуциарен – основан на доверие. 


Хедж фондове - Hedge fund – над 90% са регистрирани на Каймановите острави и са освободени от всякаква регулация, така че какво точно правят, само те си знаят. 


Хеджиране – Hedge, Hedging – операция за намаляване на риска от загуба. Цените на маса производни и структурирани продукти се определят съобразно това как предполагате да се хеджирате, какви инструменти можете да ползвате и т.н. Важна част от проблема днес, когато никой не знае кое колко струва и няма пазар, е именно фактът, че изчезнаха инструментите за хеджиране и всички модели вече не работят.

Ключови думи към статията:

Коментари (74)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1969 Неутрално

  Варненската пирамида завлече $550млн, КТБ 5-6 милиарда... усъвършенстваме се. Чакам следващото "постижение" което ще завлече всичките 50млрд спестявания. И още по-следващото което ще ни зароби да плащаме 50г дългове.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 2. 2 Профил на anona
  anona
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Много увлекателно разказано, направо беше удоволствие четенето, макар съвсем малко да разбрах. Талантлив човек е бил, спор няма.

 3. 3 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1765 Неутрално

  Бог да го прости, млад си е отишъл. Но страшно увлекателно, но и разбираемо разказано - явно много талантлив човек и то не само като икономист.

  E PLVRIBVS VNVM
 4. 4 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2110 Неутрално

  Бог да го прости!
  Много способен мъж!

  I Want To Believe
 5. 5 Профил на sdafcef
  sdafcef
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Страните и хората се контролират най-лесно чрез дълговете, които правят
  ------------------
  Зависи от хората и дълговете - понякога длъжникът завлича и потапя кредитора си - справка кюфтето и КТБ

 6. 6 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 720 Неутрално
 7. 7 Профил на i12805
  i12805
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Жестоко!
  Сега предусещате ли какво ще се случи след актуализацията на бюджета и нов дълг ...

 8. 8 Профил на Billy Bob Montana
  Billy Bob Montana
  Рейтинг: 8 Неутрално

  И за мене беше удоволствие да чета. Много увлекателно.

 9. 9 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Да почива в мир душата му!

 10. 10 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Един от наистина добрите разкази за кризата и пазарите като цяло. Казал ги е човека нещата, макар и малко набързо и неразбираемо за човек, който не е чел достатъчно. Удобен повод за някои да се дообразоват. Разбирането как работят пазарите е фундаментално за една държава/фирма/човек. Бедния обикновено е беден главно защото не разбира пазара. И БГ публични финанси са трагедия, защото в БГ има малко такива хора. И вече са с един по-малко.
  Бог да го прости.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 11. 11 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#7] от "i12805":


  [quote#7:"i12805"]Сега предусещате ли какво ще се случи след актуализацията на бюджета и нов дълг ...[/quote]

  Нищо. Нов дълг ще има и ще е евтин. Проблема е че няма да отиде за да развива държавата, оттам да вдига БВП, а за да храни циганта и попълва доходите на ДПС и обръчи.
  Смятай го за данък ДПС.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 12. 12 Профил на Velkov Hristo
  Velkov Hristo
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Отлична статия. Явленията са прекрасно и точно описани.

 13. 13 Профил на Martin
  Martin
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Нещо за биткойна? Няма май ...

 14. 14 Профил на devdimi
  devdimi
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Бог да го прости, голям експерт в областта си и много интелигентен човек.

  За да разберем кризата, защо възниква и какво предстои е необходимо да имаме модел на разбиране на нещата. Венцислав Антонов в началото говори за това, че в икономиката няма установен само един модел и всичко се променя.

  Един от най-успешните и лесни са разбиране модели (донсъл милиарди на "изобретателя" му) е обяснен в 30 минутно видео "How the economic machine works" в youtube.

 15. 15 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  Отдавна не бях чела текст с такова удоволствие, отишъл си е един голям български интелектуалец, за който ние, неикономистите, за съжаление почти нищо не знаем. Такива хора трябва да стоят в центъра на общественото внимание, а не да се повтарят по сто пъти глупостите и лъжите на всяка бг VIP особа.

 16. 16 Профил на Vladimir Valtchev
  Vladimir Valtchev
  Рейтинг: 450 Весело

  От всичко дотук разбрах три основни неща: Икономиката не е наука а приказка с неочакван край, глобалната икономика /и по конкретно американската/ е една огромна схема Понци, като ние сите българи заедно сме "нинджи".

 17. 17 Профил на Vladimir Valtchev
  Vladimir Valtchev
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Сега по-сериизно, съжалявам че по - рано не съм попаднал на неговите статии и изследвания. Гордея се че има такива българи, които в дълбочина и с прозрение хвърлят светлина в тъмните ъгълчета на науката "икономика" или по-скоро на отражението на човешката алчност и арогантност. Трябва да стане задължително четиво за матурите на гимназистите вместо да им промиват мозъка как да бъдат добри работници и да вземат заеми до безкрай в реалния живот. Най - добре се ръководи държавата или отделния индивид задлъжнял до гуша - без коментар. Задължително четиво и за всички българи обикалящи моловете и банковите клонове търсещи "най-добрата" оферта. Задължително четиво и за всички продажни политици.

 18. 18 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2224 Любопитно

  До коментар [#13] от "metaflute1":

  Спокойно, ще има. Същото е както едно време долара беше недостъпен, ама я виж днес. Има търсене на независима (от полит простотиите и мераците на вождовете) валута, има прилични технологии, та рано или късно ще се появи съответното предлагане. Чисто пазарна система, въпрос на критична маса при търсенето...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 19. 19 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2224 Весело

  [quote#17:"durvodeleza"]Трябва да стане задължително четиво за матурите на гимназистите вместо да им промиват мозъка как да бъдат добри работници и да вземат [/quote]
  Тогава е късно. Почва се още от приказките, от там пробутват сиромахомилството, а после "що сме бедни, що няма работа, що ниски заплатите..." Днес обяснявах на детето защо в приказката в учебника, Хитър Петър е само Петър, че и работещ беден, а накрая го докарва до престъпление... (Пари давам, да видя лицето на учителката, когато го изпита )

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 20. 20 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3132 Неутрално

  Не знаех, че е починал ...
  Лека му пръст. Голям беше ...

 21. 21 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  нямам представа от морала на Венцислав Антонов. обаче интервюто му от 2008-ма е поразително със своята откровеност, ерудиция, дълбоки теоритични познания и още по-богати практически познания.

  Венцислав Антонов е бил управител на КТБ, когато тя е била все още собственост на Булбанк.

  айде сега, сравнете интелекта на Венцислав Антонов с интелекта на Пеевски и Цуци Василев. няма място за сравнение, нали?

  РЕФОРМИ !
 22. 22 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2983 Неутрално

  [quote#16:"durvodeleza"]От всичко дотук разбрах три основни неща: Икономиката не е наука а приказка с неочакван край, глобалната икономика /и по конкретно американската/ е една огромна схема Понци, като ние сите българи заедно сме "нинджи". [/quote]

  Всъщност ти си обобщил(извинявам се, че не се обръщам на Вие, но така го караме в този форум, по-удобно е) най-точно, да не кажа гениално всичко най-важно, което е казал автора, Бог да го прости. Аз бих допълнил, че всеки, или почти всеки, който се е опитал да предвиди какво ще се случи в областта на икономиката за повече от една година напред, е сгрешил. Непредвидимостта най-ясно може да се види на Уол Стриит, където всичко е една добре организирана лотария, която работи добре за дребните инвеститори (тоест за огромното мнозинство от участващите на маркета), само когато има вливане на пари на пирамидалния принцип. Под "добре" разбирам дребни натрупвания - залъгалки, достатъчни за привличане на още балъци, инвестиращи нови пари за поддържане на пирамидата. Лъвският пай се обира от големите риби, които са част от организацията на лотарията.
  Дълговата схема пък е нещо много по-сложно и е по-скоро съвместно творение на корпорациите и политиците. Тя е част от системата за послушание и контрол - изтегляш голям заем, който плащаш до гроб и съответно умираш от страх да не загубиш работата си, или с други думи ставаш послушен, лесно контролиран и лесно манипулиран за всякави цели - политически, икономически, социални и даже морално-етични. Дълговата схема в една или друга степен имаше голямо значение за ликвидацията на професионалните организации в Америка - страхът да се окажеш на улицата без работа (разбирай и без дом и застраховка) се оказа по-голям от професионалните традиции и стремежа към по-добри условия на работа и по-високо заплащане. Ипотеките на къщите се оказаха най-големият капан, който политиците и корпорациите поставиха на обикновените американци. Следващият капан вече очертава своите параметри - студентските заеми. Ипотеките, студентските заеми, кредитните карти са предостатъчни, за да умъртвят и последните остатъци на финансова свобода на средния американец.

  Пазете се от доносника vesolr
 23. 23 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  Забелязвате ли,че Венцислав Антонов посочи за виновни за кризата алчността,арогантността и глупостта,а не както правят нашите политици и прислужващите им "учени",които хвърлят кал ту по държавата,ту по частниците,левите,десните и т.н.

 24. 24 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Беше удоволствие да се прочете, мир на душата му, умен мъж!

  Ето и едно потвърждение на неговата теза от М. Тачър:
  "Животът отвъд възможностите води до зависимост вместо до независимост, а зависимостта води до деградация."

  "Winter is Coming"
 25. 25 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  До коментар [#11] от "misho73":

  Борисов каза,че иска да вземе пари от МВФ. Това означава,че той няма да ни ги даде,без да поиска от нас да изпълняваме някакви условия.
  Защо мислиш,че ако дадем един-два милиарда на циганите,това няма да стимулира икономиката? Сериозно питам. Циганите купуват предимно българска стока...
  Напротив,санирането на панелките ще бъде новото хвърляне на пари на вятъра от Борисов! Баш като с магистрала "Тракия"!

 26. 26 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Весело

  До коментар [#24] от "Катя":

  Имате предвид и богатите,нали? Защото те са напълно зависими от парите си,направо техни РОБИ. И единствено преждевременното бягство от света на парите,може да ги спаси от деградация! Но само единици от тях имат волята и нравствеността да го сторят.

 27. 27 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 672 Весело

  До коментар [#26] от "deaf":

  Най-вече тях.

  "Winter is Coming"
 28. 28 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 934 Неутрално

  [quote#1:"Fred"]Чакам следващото "постижение" което ще завлече всичките 50млрд спестявания. И още по-следващото което ще ни зароби да плащаме 50г дългове.[/quote]
  До 5 години очакванията ви ще бъдат възнаградени. А очакванията ви във втората част ще бъдат преизпълнени откъм години за плащане на дългове. Както се казва, докато свят светува.

 29. 29 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Весело

  Понеже всички ги обичаха, затова ги национализираха. Любовта в крайна сметка струва пари. Капитализъм обаче не се прави с любов, а с ограничена отговорност.
  ============
  Това за нашите червени капиталисти които постоянно ни прехвърлят на нас тяхната отговорност предполагам от любов !
  А е сега преди малко Минчо Спасов / НДСВ / по БНТ каза, че баба му казвала, че боклука се чистел с тояга.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 30. 30 Профил на galbi
  galbi
  Рейтинг: 449 Неутрално

  Ами ,дори и да не си специалист в тази област,монго ясно и на разбираем език е казано!
  Но определено е на много високо ниво.
  Жалко,че такива хора се изхвърлят от българския елит,защото не се подават на обработка и явно са неудобни за крадливия ни псевдоелит!
  По това се разбира колко е добър един специалист, когато може да опише сложните неща с език на различните професии. И да покаже нещата от основа да опише скелета и възловите моменти.
  И колко ясно разграничава различните интереси и местата на пресичането им.И очакваните и неочаквани резултати!
  Като всяка гениалност -просто !
  А лично за мен, приемането му ,че икономиката не е наука, е най- логичното му обяснение!
  ЗАщото само правилата на 'сметките' не са достатъчни за представяне на пълната картина в икономиката на една държава.
  Тук се прибавят всички фактори ,свързани около човека!
  Което прави елементарните сметки криви.
  Не случайно ,икономистите имат най - много шеги с матаматиката. 1 плюс 1 не е рав но на 2!

 31. 31 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До 2007 година в САЩ даваха ипотечни кредити на Сулю и Пулю, без кредитна история, без down payment, без изисквания за доходи. Така много нинджи си накупиха недвижими имоти и след това един по един започнаха да увяхват.Други пък загубиха работата си вследствие на кризата и престанаха да плащат. Така банките се напълниха с имоти, които нямаше кой да купи. Цените на имотите, които бяха сериозно раздути преди кризата, след това паднаха поголовно. Сега икономиката се възстановява и пазарът на жилища се нормализира. Интересно е как допуснаха първоначалното раздуване на балона.

 32. 32 Профил на galbi
  galbi
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#25] от "deaf":
  Реално ,санирането има ли икономически ефект?
  И ако тези пари се вложат в закупъване на технологии и откриване на нови работни места.
  Кое от двете ще има по дългосрочен и по голям ефект в нашата икономика!

 33. 33 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 742 Неутрално

  Ех, Дневник,

  ако сте исгински икономисти не трябва да препечатвате от друг вестник интересните неща. Защото сте ги проспали.

  По-високо билото, майстори!

 34. 34 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  До коментар [#32] от "galbi":

  Заемът,който се очертава да вземем,където и да го вложим,няма да има икономически ефект,защото системата е такава,че почти всички пари ще отидат в Мафията.
  Иначе,меко казано не е добра идея един беден народ,като българският,да взима заем с който да си санира домовете!?

 35. 35 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#25] от "deaf":


  [quote#25:"deaf"]Защо мислиш,че ако дадем един-два милиарда на циганите,това няма да стимулира икономиката?[/quote]

  Ключовата дума не е цигани, а потребление. Теориите за вдигане на БВП с напомпване на потребителско търсене се провалиха във всички страни с изключение на САЩ. Защо в САЩ може? Защото печатат долари, затова. Всички останали нямат тази опция и е редно да харчат колкото изкарват, а ако стигат до заеми - то да е за инфраструктура или преодоляване (не дай Боже) на бедствия.
  Метод за проверка - на пазара има 10 монети и десет 10. Всеки салам струва по една монета. Пускаш още 5 монети. Саламите са си пак толкова, но вече струват по 1,5 монети. Има си учебници, не е тук мястото да преразказвам томове по макроикономика.
  П.С. Всичко казано от Кейнс винаги е важало само за САЩ. Казаното от политици е или тъпотия или лъжа.
  П.П.С. Прочети пак текста който коментираме, там е обяснен всъщност точно този ти въпрос, виж за нинджите ... И пак отчети че Фани и Фреди са на чичо ти Сам, който пък има печатница за долари. Заради което гръка пищи на умряло, а американеца кихнал два пъти

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 36. 36 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#32] от "galbi":


  [quote#32:"galbi"]... Санирането има ли икономически ефект? И ако тези пари се вложат в закупъване на технологии и откриване на нови работни места. Кое от двете ще има по дългосрочен и по голям ефект ... [/quote]

  Принципно нито едно от двете, но все пак санирането е една идея по-смислено. Ако се чудиш защо - отговора е че държавата не може да открива работни места. Там работят чиновници, а не бизнесмени. Ако имаха идея от бизнес, нямаше да са чиновници. И сега за бизнесмените - точно парите не са им проблем. Банките са червиви от пари, които няма на кого да дадат. Обърни внимание че всички рекламират кредити, не депозити, нали? Та така - бизнес се прави с акъл, не с пари. Парите са следствие.
  П.С. Въпрос за проверка. Защо Сотйно Пръдлето, който като министър твърдеше че Химко бил голяма далавера, сега като редови папуняк не вземе да го направи сам, частно? Отговор - защото е експерт по еякулация на мокър пясък и е некадърник № 1 на всички бантустани по света. Освен че Химко в БГ не е възможен по 1001 причини. Ето ти илюстрация към горното.
  Държавата е част от проблема или част от пейзажа, никога част от решението. Поне когато говорим за икономика.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 37. 37 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  До коментар [#35] от "misho73":

  Нали знаем (вече),че икономиката не е наука?! Човек на изкуството съм и затова говоря по-философски така да се каже,та от там знам,че когато човек направи някоя глупост,почти винаги след това извършва втора глупост. След като си харчил като не видял,психологически е вредно да затегнеш колана до последната дупка. А пък за обществата е още по-вредно и дори опасно,щото нали знаеш кой ще плати затягането на колана? Бедните и част от средната класа. И ние може да си правим красиви и логични икономически сметки,но каква полза от тях,когато обществото се разпадне?!
  Едва след още седем-осем години ще се разбере,кои мерки срещу кризата са били успешни и кои-не. Сега е рано.

  Примерът със саламите. Този,който вдигне цената им,срещу него има мощно оръжие-ДАНЪЦИТЕ.

 38. 38 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  До коментар [#36] от "misho73":

  Забележи,че Дянков а не аз,каза в интервю,че са обсъждали с Борисов идеята да вземат заем от един милиард лева и да го дадат на пенсионерите,с което да увеличат потреблението. Но са се отказали! Пенсионерите купуват само храна,(какво друго!),и така щяха да стимулират българската хранителна промишленост и земеделие,колкото и да е малък дялът им на нашата трапеза. Нали и самият Борисов каза,че храната е новото злато на света! Гърция затова се държи,щото има силно селско стопанство. Откъде ви дойде това саниране на главата?! От него просто няма да има почти никакъв ефект за хората. Работните места ще са временни,докато един тласък на земеделието може да спре обезлюдяването на селата.

 39. 39 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 801 Неутрално

  Дневник, дневник... Защо рядко, да не кажа никога, търсихте този блестящ ум?
  Препоръчвам също "Кратка теория на парите за филолози" www.kultura.bg/bg/article/view/14915
  Публикувана отново в Култура..
  В началото на деветдесетте публикува един изключителен материал:
  Мир на праха му ....

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 40. 40 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Неутрално

  Заглавието показва колко прав е бил Венцислав Антонов /лека му пръст/!Това си е самата истина ,че който има дългове/особено сериозни/ е силно зависим спрямо своя или своите кредитори!

 41. 41 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 801 Неутрално

  В края на 80-тте, началото на деветдесетте публикува в притурка към сп. Икономика един изключителен материал: "Кредитният механизъм на инфлацията"... Изключително четиво за времето си. И сега мисля, че е актуално

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 42. 42 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 801 Неутрално

  До коментар [#36] от "misho73":

  Напълно, напълно съгласен! Държавата е огромната част от проблема! В нашия случай (герберска България) толкова огромен, че чак е хипертрофирал!

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 43. 43 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Как тогава страната с най-много дългове в света контролира целия свят?

  Назови очевидното
 44. 44 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#43] от "султана глаушева":
  Американцките паре са световна валута. Светът е подчинен на САЩ. Сигурен съм, че и 50 трилиона хартийки да напечатат, ако поискат, ще накарат доларът да поскъпне

 45. 45 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 742 Неутрално

  До коментар [#43] от "султана глаушева":

  Около 60 процента от валутните резерви да в долари.

  Затова печатат. Но не могат да печатат колкото си искат. Защото централните банки могат да намалят доларовите си резерви. За сметка на златото например. Или друга валута.

 46. 46 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#44] от "С Бойко напред!":
  Именно - хартия, зелена боя и бум бум, а икономистите да ни развиват сложни теории и ние да климаме умно, че иначе току виж сме се изложили

  Назови очевидното
 47. 47 Профил на galbi
  galbi
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#36] от "misho73":
  Правилно -държавата има други задачи-държавноста!
  Да следи и прави законите!
  Нито еднот ,нито другото го има в Б-я.
  Изащо тогава гласуват за ГЕРБ ,като ще прави саниране,което си е работа на кметството.
  Нито е работа на държавата да участва пряко в икономиката по нашите стандарти,защото копираме западните!
  Но ако видим Китай! Той прави точно обратното!
  Държавата активно участва в създаването на бизнес и след това го продава на частни организации,но винаги помага да се закрепи и доразвие този бизнес.
  ЕЕЕЕ ,тук се изисква висш пилоптаж на техния елит!! И те го показват.
  Разбира се за нашите условия точно такъв модел едва ли ще работи. Но и западния модел не работи добре!
  Така ,че имаме нужда от наш модел.
  А хората ,като Венцислав, които могат да работят и намерят най-удачния вариант си умират ,без да ги използваме напълно за благото на Б-я!
  И като него има разбира се много.
  Сега вече е ред на друг да обясни ,защо в Б-я няма реална система за подбор,подготовка е реализацията на най-доброто от нас!


 48. 48 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  [quote#39:"serafin"] Препоръчвам също "Кратка теория на парите за филолози" [/quote]
  Брилянтно написано, благодаря за линка.

 49. 49 Профил на galbi
  galbi
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#34] от "deaf":
  Дори тояа противоречи на сегашните правила в икономиката!
  Държавата да не се занимава с бизнес!
  Но такива неща обикновенно са свързани с крадене на пари!
  Това за електората на ГЕРБ означава нещо от рода-спечелихме изборите за да разпределим по между си тази плячка-санирането! Просто и ясно!
  Но лошото е ,че и всички други гледат точно така на политиката и държавата!
  И който да е на мястото на ГЕРБ ,ще е същия !
  И вече 25 години се въртим в омагюсан кръг, и излизане не се вижда!
  Дано съм грешен!

 50. 50 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#47] от "galbi":


  [quote#47:"galbi"]Но ако видим Китай! Той прави точно обратното! [/quote]

  1. В Китай живеят китайци. Не се майтапя, това е ключово. И Кисинджър го казва, а и всеки, който знае за какво говори.
  2. Китай е комунистическа държава.
  3. Китай прави индустриален модел, който е обречен в средносрочен план и ще се разпадне в момента в който влязат в постиндустриалното общество. Социализма е индустриална идеология и за ранно индустриалния етап работи.
  4. Не американци емигрират в Китай, а китайци в Америка.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 51. 51 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#49] от "galbi":


  [quote#49:"galbi"]И вече 25 години се въртим в омагюсан кръг, и излизане не се вижда! [/quote]

  Гледай позитивно - остават само още 25
  По-голямата част от българите нямат автентично, несубсидирано по един или друг начин препитание. Не стават, не са нужни на пазара, ако ще и да са страхотни хора. Няма какво да предложат на корееца, а искат от него смартфон. Няма какво да предложат на немеца, а искат от него кола. Няма какво да предложат на американеца, а искат интернета и филмите му. Най-опростено казано. С такъв мат'рял нямаш голям избор ...
  А прави ли ти впечатление че БГ няма нито един университет в топ 500? А че няма БГ фирма листвана в Лондон или Ню Йорк. А че нямаме нобелов лауреат? Че дори и хит по МТВ? И че даже гледаме турски сериали, а турците български - не? Да продължавам ли? То и отбор по футбол нямаме Най-жалкото и вбесяващо е че и деца нямаме. Ку..воляка спря и да ражда, само блее из моловете и се плющи с неосъзнати гейове, с извинение.
  Труд и учение, учение и труд С кебапчета и ракийка-салатка няма да стане. И с втора ръка голфове и "офицален" анцуг. Нито с шоферлък и бакшиши по Слънчака
  Личните ми впечатления от БГ бизнесмени са че са някъде между овцата и овчарското куче, тук-там някой с интелект на шебек. Умни хора, като този когото коментираме - един стадион хора. Другото са примитиви, каквито по света има 7 милиарда, ама онези копат за $100, пък тук са с претенции и "вишу". Гол е тумбака, там е грижата. Другото е следствие. Та може не 25, а 250 да чакаме, докато заприличаме на хора. Ако оцелеем, защото както казах вече и не раждат, 'щото е многУ трудно, тьежък станя живьота и ш'ми се разЪли дупьенцето.
  Не забравяй е Господ си знае работата и въздава всекиму според заслуженото. Тиквата няма думата в този процес, той е просто зеленчук на хоризонта. А най-якия, прави сметка за останалата флора и фауна.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 52. 52 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#35:"misho73"]Защо в САЩ може? Защото печатат долари, затова. [/quote]
  Все си мисля, че за няколко години, в рамките на 3.6% бюджетен дефицит ние също можем да извлечем някаква полза, ако, разбира се, инвестираме разумно, по предварително разработена схема, която да се спазва стриктно. Но за това трябва човек, който разбира от икономика, да е решителен и последователен в действията си. Само така можем да си осигурим някакъв разстеж.

 53. 53 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#37] от "deaf":


  [quote#37:"deaf"]Нали знаем (вече),че икономиката не е наука?! Човек на изкуството съм и затова говоря по-философски[/quote]

  Не е наука в смисъла на общоприетата дефиниция, според която науката описва всички ефекти и предсказва бъдещото поведение на дадена система при точни начални условия. Виж разлика между хипотеза и теория. Сравни закона на Ом със закона за търсенето и предлагането. Едното е точно предвиждане, другото - малко или много принципно положение, но не и точно предсказание. Най-малкото защото модела му е твърде опростен, и тук идваме до теория на сложните системи, или науката за хаоса. Плюс поведенческа психология (бихейвиористична икономика). Човека правилно прави паралел с квантовата механика - определянето на величината води до нейната промяна. Мериш доматите и затова че си ги премерил, те станали с 200 грама по-малко. Факт е на фондовите пазари. Има положителна обратна връзка, аналога на микрофонията. А освен параметрите, мени се и модела. Сложно.
  Всичко това не означава че всеки може да се упражнява по темата икономика. Е, може, ама трябва да си намери слушатели Иначе по кръчмите какви брилянтни икономисти има ... Пък и тук, във форума
  Вие хората на изкуството правете изкуство. Другото оставете на тези дето разбират Нали не искаш да ти свиря вечерно време?
  Обществото ... ВЕЧЕ се е разпаднало. И не икономиката е причината. Точно обратното - следствие е. Да кажем че науките история и антропология дават известна насока за разсъждение. Но е дълга тема, не е мястото ...
  Надявам се съм дал някакви отговори

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 54. 54 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#52] от "С Бойко напред!":


  [quote#52:"С Бойко напред!"]за няколко години, в рамките на 3.6% бюджетен дефицит ние също можем да извлечем някаква полза[/quote]

  При 50% дълг (от БВП), обслужването му ще ни струва около 4% от БВП. Толкова сега даваме за здравеопазване. Предлагаш да махнем здравеопазването и да даваме тези пари за лихви. Яка полза! А главницата си стои ... Я виж Гърция и Испания как се развиха. И това на фона на съвсем други условия, в т.ч. разкостването на соц. лагера, каквато опция ние нямаме.

  [quote#52:"С Бойко напред!"]Но за това трябва човек, който разбира от икономика[/quote]

  Хайде този човек дето разбира да си направи фирма и да си разбира там. Да му върви и да плаща данъци, по-голям ефект ще има. Част от проблема на западащите държави е че са пълни със специалисти.
  Балансирания бюджет е единственото справедливо поведение на държавата. Другото е убийство на децата ни. Колкото повече хора го разберат, толкова шанса БГ да съществува като държава след 100 години се увеличава.
  Интересно, ти защо не минеш на дефицит в личните си финанси? Я взимай всяка година по един потребителски кредит, и така 10 години подред. И не врщай. Знаеш ли как ще свършиш? При кучетата до кофата за боклук и то ако тези от бързите кредити не ти счупят коленете преди това. Тези експерименти си ги пробвайте първо на себе си. А благодаря. Отделно че вече 5-та година СМЕ на дефицит. И каква викаш е далаверата? А-а-а, Пеевски забогатя. Яко, а! Да идва следващия да му правим фелацио. Ми не, много против имам.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 55. 55 Профил на galbi
  galbi
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#50] от "misho73":
  Все пак до сега Китай лавира много успешно. И създаде базата си. Те вече имат и собствен пазар. През последните години само като се види и проектите им-- стройтелство на 10 големи градове, и средната заплата е вече близо 700 долара!
  И умното освобождаване от голаровите си позиции.
  Техния модел не е подобен на западния,но и хората са различни. А държавноста си я пазят като зеницата на очите.И точно това е причината за успеха на Китай-държавноста!
  И те ще продължат това по същия начин,което е гаранция ,че корупцията и бюрокрацията ,идваща с освобождаване на някои ограничения изизквани от икономиката, ще бъдат държани на ниско ниво! За това и тоталитарен модел от този вид работи.
  Но за Б-я мпже би ще трябва нещо подобно,защото нямаме средна класа на необхпдимия брой!


 56. 56 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#54] от "misho73":
  Така е, прав си. Пропуснал си само един момент - че за тази работа/да вземеш заем и да инвестираш/ трябва решителен човек. Иначе ще си седим балансирано ниско - бедни и нещастни. Както сме и сега, де

 57. 57 Профил на galbi
  galbi
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#51] от "misho73":
  Да умния трябва да гледа позитивно!
  Иска ми се да съм умен.
  Ама критериите за това какви са!
  Висок стандарт на живот!
  Но как да го имаш след като всички около теб са различни.И имат съвсем други критерии от теб за ценостите за живот.
  И лошото е че трябва аз да приема техните правила ,което за мен е смоубийство.
  Това предполагам е логиката на хората ,които са вложили за собственото развитие много време и пари.
  И за това ,всеки с тези качества на личноста ще предприеме най-лошото-имигрира.
  Това стана с Б-я.СЕга подобни проблеми има всеки ,който иска да работи в Б-я.
  Само като се видят посланията на партиите ,може да се направи извода за какъв електорат става на въпрос.
  С такъв електорат , не може да очакваш високо платена работа, защото те работат и работните места дори и една дума не обелват!

 58. 58 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#57] от "galbi":


  [quote#57:"galbi"]Иска ми се да съм умен. Ама критериите за това какви са! [/quote]

  Кохезия между мисли и реалност (практиката е критерий за истинност на теорията). Та умния по тази логика е човек, който относително рядко изпада в когнитивен дисонанс. Което следва от дефиницията, а именно че конгицията му съвпада с реалността. От друга страна практиката е за келешите, от което следва че умния само от време на време демонстрира силата на ума си, било чрез доминация върху околните, било с манипулация на материалното. На този принцип Ератостен изчислил диаметъра на земята с едно магаре и едно въженце, като оставил тъпаците още 1700 години да си мислят че живеят на диск. Така и Сорос направи милиарди, които даже няма да похарчи, защото няма никакъв мисъл. Айнщайн пък ни разказа че илюзията е начина по който Бог работи. Въпреки че умря без да повярва в "заровете на Бог" и остана с единия крак в класическата физика, защото така и не прие квантовта теория. Така с умните хора. Глупавите са винаги изненадани, когато на гости им дойде Джо Блек. Друг белег за глупост е ежемесечната заплата. Или поне така твърди Талеб, въпреки че го казва малко по-успокоително.
  П.С. Понякога и умни хора получават заплата, но то е само за да не се занимават с по-големи глупости и задължително без да правят маймунски работи.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 59. 59 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#56] от "С Бойко напред!":


  [quote#56:"С Бойко напред!"]за тази работа/да вземеш заем и да инвестираш/ трябва решителен човек[/quote]

  Ако от малък даден човек свиква че не му се получава, той става нерешителен. От ОПИТ знае че не е познал верния резултат на контролното. Ако обаче е пич и в 9 от 10 случая знае как работи машинката, никаква решителност не му трябва. Идеята е че взимащия кредит е далеч по-безрисков от този с депозита. Е, понякога този с депозита е просто мързелив, има го и това. Бизнеса е най-сигурното нещо. Разбира се, има и такива които просто опитват, но за тях бизнеса е вид хазарт. И рядко успяват.
  Навремето властта е произхождала от меча и по наследство, сега всичко е наужким и хората с голяма фантазия доминират над тези без. Т.е. всички смислени бизнесмени са по същество шмекери-хумористи, но не и картоиграчи. Общо взето се бъзикат с тълпата и дейността им рядко има връзка с парите. Което всъщност казва и човека, когото коментираме. Ако вникнеш в това дето казва.
  Бизнес = парите на другите + труда на другите, в тяхна полза (е, и малко за организатора). Всичко е само игра.
  Решителност е нужна за това да понесеш отговорност за това да си Бог. Затова само свръхчовека някак си се оправя с положението "Бог умря", отдето почва Ницще. И ако нямаш гащите да си свръхчовек, матрицата предлага упоителен уют.
  П.С. Това няма връзка с бизнеса, а с осъзнаването му. Можеш да си приличен магазинер или строителен предприемач и да си кюташ в матрицата. Въпрос на вкус

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 60. 60 Профил на Калибър
  Калибър
  Рейтинг: 1177 Неутрално

  Бог да прости Венцислав Антонов.
  Спомням си 2008 като вчера.
  Кризата започна през Август 2007-ма. Аз тогава започнах бизнеса си. Смятаха ме за луд.
  Всички прогнози бяха отрицателни. Но...никой не вярваше. Аз също. Другите невярващи ме затрупаха с работа...и пари, като компенсация за труда.
  Колеги от подобни бизнеси тръгнаха да се разрастват, да взимат още заеми.
  Аз изплатих моите, бавно и тихо.
  Дойде 2009.
  Видях как се продаваха скъпи "играчки" на безценица. Видях как фалираха предприятия с многогодишен успех. Видях как успокоението от печалбите доведе до алчност и след това до банкрут.
  Аз съм още в бизнеса. Може би защото четях икономисти като Венцислав Антонов и си правех сметката, без да разбирам нищо от икономика.
  Затова станах инженер, по-лесно е. Икономиката е за избраните. Шапка им свалям!

  Индикирам и калибрирам...за конкурс Мистър Магаре от 240 номинации.
 61. 61 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 436 Неутрално

  Дълга статия с бая грешни тези в нея(според мен).Поне за мене разбираема,но за един обикновен човек вероятно и ще е и трудносмилаема.Те само преводите на терминологията на края на статията са дълги колкото самата статия..."Ако не можете да обясните нещо на едно петгодишно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате."-Айнщайн.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 62. 62 Профил на galbi
  galbi
  Рейтинг: 449 Неутрално

  Едни ,като Венцислав ни напускат,от този свят ,други вече са писали Б-я в миналото, а ние където все още водим задочен спор с радиото/троловете/,вече също започваме да приемаме кончината на Б-я и държавата.
  И сигурно скоро ще спра да чета всички български сайтове и ще спра да коментирам.
  И без това вече е безсмислено.Така или иначе не сме на заплата!
  Май е време да кажа сбогом и да изтрия името си от тук.

 63. 63 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 742 Неутрално

  Шотландецът Джон Лоу, за когото Венци пише в кратката си история на парите, е разбрал, че парите са ценни тогава, когато са в обръщение. Т.е сключват се сделки, те са разплащат с пари, които не е задържително да са обезпечени със злато. Това го е разбрал покрай престоя си в казината. Там си финансирал луксозния живот.

  Интересното е, че парите може да се обезпечени с държавни дългове. Не само, че няма злато, но има дълг, т. е държавата е платила за нещо, за което е нямала пари и срещу обещанието, че един ден ще плати, печата пари.

  Важно е машината да се върти.

 64. 64 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2642 Весело

  Бедния обикновено е беден главно защото не разбира пазара.
  До коментар [#10] от "misho73":

  Не е че не разбират, просто не "арбиртрират" разбиранията/дълговете/глупостите на пазара. Когато "бедният човек" почне да арбитрира, обикновено се нарича революция. И става богат с щастието, че "отрязал главата" на някой разбирач.

 65. 65 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 801 Неутрално

  До коментар [#43] от "султана глаушева":

  Има едно обяснение, може да ви звучи малкко налудничаво... С продажба на дълг захранват собственото си потребление... на стоките, които произвеждат държателите на дълга

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 66. 66 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 801 Неутрално

  До коментар [#48] от "Хелиана":

  Малко, много малко неща са публикувани. А си струва да се изчете и осмисли всичко, написано от този блестящ ум...
  Вечна памет...

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 67. 67 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#65] от "serafin":
  Нищо не ми звучи налудничаво, имаш ли достатъчно бум бум, всичко можеш да си правиш и да си го наричаш както искаш, че и да караш и другите да вярват. Кеф ти демокрация, кеф ти глобализация. Че и ръцете не трябва да си цапаш - на местно ниво са бол, дето се натискат да служат на бум-бум-демокрацията - е, срещу съответното заплащане, де, ама това си се подразбира.

  Назови очевидното
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 69. 69 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2224 Весело

  До коментар [#64] от "wanderer":

  Всъщност, историята дава точно обратни примери. Всеки път, когато бедни "арбитрират" чрез "рязане на глави на разбирачи", обикновено се вкарват в още по-гадни ситуации. От друга страна, стои факта, че Чумата дето "арбитрира" 1/2 от населението на Европа... стартира пазара на труда и търсенето на ефективност в икономиката... Бедните могат да печелят, само и единствено ако ги водят разбирачи — войната за Магна Харта.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 70. 70 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2642 Любопитно

  [quote#69:"gost22"]Всъщност, историята дава точно обратни примери[/quote]
  Имате предвид как бедните македонци (Александър Велики) са арбитрирали богати персийци и империята им се е разпаднала за по-малко от 400 години?;
  Римляните също "арбитрирали" начетените и умни елини и империята също се разпада за по-малко от 400 години от "арбитража" (376 г. сл. Хр.);
  Дали пък простото изобретение на д-р Гилотен за "арбитраж" не е създало основата на днешните демократични ценности - "чиста и свята демокрация"!?
  [quote#69:"gost22"]Бедните могат да печелят, само и единствено ако ги водят разбирачи [/quote]
  Да де, ама историята май показва друго, че само вярващите печелят - колкото вярата им е по-монотеистична, толкова печалбата им е по-голяма. И всички пророци са от просто потекло - от Христос до ... Сорос. Нормално - един интелигентен човек не би си позволил да впримчва/обременява/натрапва собствените си разбирания на други хора.
  Само Буда не е бил такъв пророк, ама будистите имат "нематериално" разбиране за печалбата - търсят ефективността не в икономиката, а в живота.

 71. 71 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2642 Весело

  [quote#67:"султана глаушева"]имаш ли достатъчно бум бум, всичко можеш да си правиш[/quote]
  Хм, почти всеки император така е мислел ... преди да му отсекат главата.
  Изключенията като Александър Велик, Константин Велики, Петър Първи, Наполеон (отровен с "любов" ) само потвърждават правилото. Тия са станали велики не защото са предложили "бум бум", а "просвещение"- вяра на бедните в собствените им възможности.

 72. 72 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2224 Весело

  До коментар [#70] от "wanderer":
  Вие от кое измерение пишете? Империята на Александър Македонски трае: " Години след смъртта му, серия от граждански войни разкъсват неговата империя на няколко държави."
  Толкова е издържало и "арбитрирането" на Чингис Хан.
  То, дори СССР, дето имаше огромен ресурс, територия и граждани, пак изтрая колкото един човешки живот.
  Римската държава е издържала 12 века, и все богатите са водели, нищо, че са я писали република (я порови да видиш от къде са идвали кинтите в републиката).
  И що не пишеш нещо за Магна Харта, там богатите водят, бедните граждани следват и... богатите и бедните печелят правото на справедлив процес и свястна съдебна система.
  А и не си се сетил за двата яки примера, където бедни обръщат нещата, ама И В ДВАТА СЛУЧАЯ НЯМА АРБИТРИРАНЕ НА ГЛАВИТЕ НА БОГАТИТЕ. Всъщност правилно си ги пропуснал, щото и в двете държави, сега не е хубаво за живеене, въпреки първоначалните успехи при "обръщането на палачинката". Искаш ли жокер или сам ще се сетиш за бедни водачи дето не са рязали глави (всъщност единият е спасил милиони от готова касапница, само с авторитета си и... гладуване).

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 73. 73 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2224 Неутрално

  Да допълня, където водача е осмислял икономиката (папото и справедливостта в новият ред), там е постигнал дълготраен резултат.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 74. 74 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 801 Неутрално

  До коментар [#67] от "султана глаушева":

  Не съм съгласен уважаема. Че и тов. Путин има предостатъчно бум бум.... и какво точно управлява?

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK