Лице в лице

Лице в лице

Охраната на чиновниците от МВР ще е в полза на обществото, смята Дариткова

Охраната на чиновниците от МВР ще е в полза на обществото, смята Дариткова

Новото звено ще трябва да се занимава не само с критични ситуации, терористични актове, масови безредици, с охрана на опасни товари, но и ще е ангажирано с охраната на висши ръководни държавни служители и редови служители на МВР, НАП или Агенция "Митници" например

/ Михаил Стоянов 63

още