Здраве

29.09.2023 в Здраве

Още в Здраве

Неизговореното след обвиненията към Мустафа Емин: Какъв е големият проблем на здравеопазването

Неизговореното след обвиненията към Мустафа Емин: Какъв е големият проблем на здравеопазването

В отношенията лекар-пациент, водещ е лекарят. Пациентът е уплашен, уязвим и зависим, поради което лекарят или медицинският специалист е натоварен с отговорността да управлява комуникацията и възникващите от нея взаимоотношения.

/ Надежда Цекулова, Свободна Европа 88
Агенцията по околна среда отчита подобряване на качеството на въздуха в последните три години

Агенцията по околна среда отчита подобряване на качеството на въздуха в последните три години

В периода 2020-2023 г. се забелязва тенденция към намаление на броя на превишенията на пределно допустимите стойности на дневните и годишните норми на фини прахови частици в цялата страна

/ Георги Пауновски 10
Здравното министерство очаква забавяне на ваксини за новородени до септември

Здравното министерство очаква забавяне на ваксини за новородени до септември

Заради очакваното забавяне на доставките здравното министерство дава указания, че общопрактикуващите лекари с приоритет трябва да ваксинират бебетата, на които предстои първи прием

/ Златина Зехирова 4
Експериментално лекарство рязко забавя когнитивния спад при Алцхаймер

Експериментално лекарство рязко забавя когнитивния спад при Алцхаймер

Експерименталното лекарство донанемаб на Eli Lilly забавя прогресирането на болестта на Алцхаймер с 60% при пациенти в най-ранните стадии на заболяването, което погубва мозъка, според данни от изпитване, представени на медицинска среща в понеделник

/ Ройтерс 16