Как здравеопазването ни да изплува от черната дупка

Здравеопазването е проблем навсякъде в ЕС, затова и решението трябва да бъде общо, убедени са българските евродепутати и представители на пациентски организации.

© Юлия Лазарова

Здравеопазването е проблем навсякъде в ЕС, затова и решението трябва да бъде общо, убедени са българските евродепутати и представители на пациентски организации.Докато в парламента ни напоследък са на фокус социалните проблеми, в Европейския парламент започна да се мисли по друг не по-малко значим въпрос - как да се подобри достъпът и качеството на здравните услуги в страните-членки и общо за Европейския съюз. Задачата не е никак лесна, но пък е критично важна, след като заради икономическата криза здравеопазването в цяла Европа се влоши и разходите на пациентите се увеличиха многократно. 


По инициатива на българската Национална пациентска организация (НПО) и на Европейския пациентски форум (ЕПФ) тази седмица ЕС официално заговори за проблемите на здравеопазването на среща между специалисти и евродепутати.


Здраве на европейско ниво
По принцип политиката на Евросъюза е да не се намесва в здравеопазването, а също и в образованието и социалните политики на страните-членки, заради разбирането, че това са сфери, които са прекалено специфични и трябва да се регулират основно на национално ниво. Проблемът е, че държавите не се справят добре, особено в последните години и нуждата от мерки на наднационално ниво вече е видима за всички. Освен за България и Румъния, които са на опашката по показатели за качеството на здравеопазването, това е валидно и за по-голямата част от страните в съюза.


В документите на ЕС здравеопазването фигурира бегло. Само едно изречение от Хартата на основните права на ЕС подсказва, че и то трябва да придобие по-общ и достъпен характер. Това е чл. 35, който гласи, че "Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при условията, установени от националните законодателства и практики. При определянето и осъществяването на всички политики и действия на Съюза се осигурява висока степен на закрила на човешкото здраве".


Иначе има и нова директива, която уж гарантира равен достъп до здравни грижи на гражданите на ЕС където и да се намират в рамките на съюза, но там не е взета предвид разликата в стандартите между различните страни. За да се лекуват в друга държава здравноосигурените българи ще получават сумата, която се покрива за същата процедура тук. За целта трябва предварително да са взели разрешение от здравната каса. С други думи, като имаме предвид курса лев-евро и традиционно по-високите цени на Запад, доплащането за нас ще бъде толкова голямо в някои страни и за някои лечения, че ще се постави естествена бариера.


Според евродепутата Антония Първанова решение на част от проблемите е здравеопазването да се включи в договора на ЕС, като се даде пълен пакет от правомощия и законодателни инциативи на Европейската здравна комисия. Сега мерките, които могат да се взимат на европейско ниво, са само меки, което е добро извинение и презастраховане от грешки, коментира тя за "Дневник". Първанова работи по това предложение от 2005 г. и смята, че лобирането ще отнеме още години, но не възнамерява да се отказва.


"Смятам, че ЕС не трябва да бъде активен само в области като регионална или стопанска политика, а да се обърне също така и към хората и тяхното здраве и да се види какво може да се направи с европейски средства", коментира и евродепутатът Андрей Ковачев. Той е убеден, че първата стъпка е тази платформа в Европейския парламент, на която да се срещнат едновременно пациентските организации, лекарското съсловие и тези, които определят политиките на европейско и на национално ниво, за да се разиграят всички гледни точки и да се набележат решенията.


Пациентските организации също са убедени, че здравеопазването трябва да се регулира на по-високо ниво. Според председателя на НПО д-р Станимир Хасърджиев, новите-страни членки в ЕС имат много сходни проблеми по отношение на здравеопазването и част от причините се коренят именно в това, че съюзът не разпознава темата като своя отговорност. "Това обаче натрупа поредица от проблеми в тези държави и сега виждаме резултата особено в условията на икономическа криза, в която всички държави намаляват своите бюджети. Много ясно личи - там където има нереформирани здравни системи, има и


драматично влошаване
на достъпа и качеството
на здравеопазването
."


Хасърджиев припомни резултатите от проучване на БАН, според което половината от разходите за здраве в България са от лични средства, което прави здравната ни система недостъпна за хиляди хора. От друга страна, тревожната статистика е, че българинът все по-малко може да заделя дори за жизнено важните лекарства, допълва той и обобщава: "Когато в една държава хората започнат да пестят от собственото си здраве, тогава нещата очевидно не вървят добре".България е страната с най-малък бюджет за здравеопазване - между 4.3 и 4.7% от БВП се заделят у нас за здраве, докато в други държави процентът достига 12, а в Швейцария и Скандинавските страни и до 19.

"На всичкти ни е ясно, че през следващите 5 до 10 години едва ли икономиките на държавите-членки на евросъюза ще тръгнат с такава бясна скорост, че например България да успее да догони европейските нива. Очевидно, че ако сега не се намери решение на тези проблеми, не се реформират системите, не се приложат иновативни подходи за това да имаме по-достъпно здравеопазване, ситуацията и проблемите ще се задълбочават дотолкова, доколкото в един момент или няма да можем да съществува заедно като Евросъюз, или проблемите като емиграцията ще се задълбочават, защото хората ще се опитват да влязат в по-социални държави, които да им осигурят по-качествено здравеопазване и социална сигурност", коментира Хасърджиев.


Основни показатели на здравеопазването в ЕС: продължителност на живота, смъртност сред децата и разходи за здраве като дял от БВП. Данните са от Евростат за 2010 г.

© European Parliament

Основни показатели на здравеопазването в ЕС: продължителност на живота, смъртност сред децата и разходи за здраве като дял от БВП. Данните са от Евростат за 2010 г.


"Задачата ни е
да поддържаме темата за здравеопазването
на дневен ред


и да припомняме колко важна е и колко хора страдат от това че нямат равни възможности за лечение. Това включва достъпът до здравни услуги, цените и наличността на лекарствата...", заяви и председателят на Европейски пациентски форум Никола Бедлингтън. По думите й проблемите в здравеопазването са общовалидни за ЕС, а не са ограничени само в България. "Ако успеем да съберем под един покрив тези проблеми от цял ЕС и си сътрудничим с всички обвързани страни, можем да откликнем на проблемите и да ги изведем от изолация, така че за всеки един пациент да има възможности", каза тя.  


Според нея един от конкретните и най-значими проблеми е достъпът до информация, който е фундаментално право на пациентите, но в Европа има огромни пропуски в това отношение. Проучванията на организацията са потвърдили това и те ще послужат за основа на започващата работа на тема здравеопазване в европейските институции. Бедлингтън не дава срокове за изпълнение на целите, но смята че е разумно да се направи разграничение: "Има неща, за които трябва да се предприемат незабавни мерки и да се приложат максимално скоро. За други - трябват дългосрочни планове, премерени и премислени ходове".


Хасърджев също извежда информираността като ключова за подобряване на здравето у нас. "За съвременната медицина е изключително важно хората да бъдат информирани, защото това спестява разходи. Ако хората знаят как да се грижат за собственото си здраве и как да се справят с многото заболявания, които ще се разпространяват заради по-дългата продължителност на живота. Ако ние не инвестираме в този човешки потенциал, то тогава не можем да очакваме, че ще имаме ефективна система и ефективно разходване". Той е категоричен, че "най-важният момент за България е най-напред политиците да осъзнаят, че здравето е инвестиция, а не просто разход, обаче поредица от български правителства и парламенти заделят твърде малка част от бездруго малкия бюджет на страната за здравеопазване".


Как здравеопазването ни да изплува от черната дупка

© Юлия Лазарова


Безспорно най-належащият въпрос, но и най-времеемкият, е този за цените на лекарствата. 


Мит е, че лекарствата в България са по-скъпи от цял ЕС, но е вярно, че бедните страни като нашата са най-ощетени, когато се формират тези цени,
коментираха специалистите на форума. 


Цените на лекарствата у нас се образуват по референтните стойности за ЕС. Това на практика означава, че цените са сходни за целия съюз, а у нас те се оскъпяват допълнително заради ДДС-то. В останалата част от Европа лекарствата не подлежат на такова облагане, каквото има за всички останали продукти в търговската мрежа. Така сме натоварени двойно - и заради по-ниския стандарт на живот и заради несъобразената регулация на пазара.


"Проблемът с цените ще излиза все повече на дневен ред в рамките на съюза, защото е ясно че държава като България не може да си позволи да плаща лекарства на цени, в каквито купуват например в Испания или Италия", коментира Хасърджиев.


Къде обаче е изходът?


Идеите, които все по-често се обсъждат е да се смени модела на рефериране. По-бедните страни да реферират помежду си и по-богатите също, дава за пример председателят на НПО. Това обаче е свързано с изключително много проблеми, които тепърва ще търсят своя отговор на европейско ниво, обяснява той. "Ако цените на лекарствата са различни в различните държави в зависимост от покупателната способност на населението им, това означава, че ще се създадат условия за огромен паралелен експорт на лекарства от по-евтините държави, към по-скъпите държави, където и лекарствата са с по-високи цени. Този експорт би могъл да застраши много сериозно средата на конкурентоспособност, както на компаниите, които произвеждат лекарства, така и на самите здравни системи на европейско ниво", обяснява той. 


По тази причина освен за нов модел на определянето на цените, се мисли и за ограничения на износа на лекарствените стоки. И макар че е в разрез с политиката на свободен обмен на стоки, която е н основата на ЕС, това е едно от възможните решения. Друго е да вземем модела от вън на национално ниво и да се премахне или намали ДДС на лекарствата.


"Това са тежки, тежки решения, които в никакъв случай не могат да бъдат взети тук и сега и за да се случат би трябвало да има широк консенсус на европейско ниво. Но очевидно те трябва да бъдат  поставени на масата и трябва да търсим иновативни подходи, които в крайна сметка да направят така, че независимо къде си роден и къде живееш, ти да имаш еднакъв шанс да оцелееш и да имаш достъп до това, което човечеството и медицината са постигнали днес", казва накрая Хасърджиев.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  "Как здравеопазването ни да изплува от черната дупка"

  Черната дупка е област в пространство-времето, която не може да бъде напусната от нищо, дори от светлината.

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0

  TAKE THE RED PILL!
 2. 2 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 983 Весело

  До коментар [#1] от "Beyond":

  Така е ,но има сериозна хипотеза и за изход в и другия край !

 3. 3 Профил на moloko_
  moloko_
  Рейтинг: 579 Любопитно

  Много приказки,малко работещи решения.Не може да очакваме все ЕС да дойде и да ни оправи,за да има осезаемо подобрение на здравеопазването трябва да първо време да се запушат всички пробойни от които изтичат парите за здравеопазване в определени джобове,трябва лекарите да са съгласни и да подпомогнат дълбока реформа в здравеопазването и трябва дават най-много пари за превенция,а не както е сега за лечение.

 4. 4 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 681 Неутрално

  Кви са тия комунистически решения?! Да се забранял вносът на лекарства! Аман от кретени.
  Здравеопазването е на това дередже защото е социалистическо.
  Да се приватизира изцяло и няма да има проблеми.

 5. 5 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Много просто - спрете да я източвате с цени на лекарства, консумативи, апаратури, отрежете достъпа на здравно неосигурени(примерно цигани, колкото пъти мина прокай каква да е болница е пълно с цигани, особенно около спешна помощ)

 6. 6 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#3:"moloko_"] най-много пари за превенция,а не както е сега за лечение.[/quote]
  Това е и идеята на управляващите - превантивно да намалят народонаселението, за да останат много малко нуждаещи се от амбулаторно лечение...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 7. 7 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  Здравеопазването може да изплува от дупката, като:

  1. Престане да се краде от парите за здраве,
  2. Се въведе минимален пакет за безплатна спешна и неотложна помощ, а всичко останало да зависи от обема на палщаните здравни осигуровки, включително и по желание.
  3. Се премахне монопола в здравното осигуряване и се въведат желязни регулации за частните здравни фондове, за да се избегне необоснован отказ от изплащане.
  4. Се започне адекватно покриване на стойността на лечението и режийните в болничната помощ
  5. Се въведат дарконовски мерки за контрол и избягване на източване на средства от болниците.
  6. Се положат всички възможни усилия за повишаване на квалификацията на персонала и се въведат стимули за назначавне на млади хора, вместо на пенсионери.

  Списъкът може да се продължи до хоризонта

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 8. 8 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  До коментар [#3] от "moloko_":

  "...трябва дават най-много пари за превенция,а не както е сега за лечение."

  Превенцията, мили ми давещи се е в ръцете на самите вас.
  Не могат лекарите да ви превентират насила. Последиците са си за ваша сметка в пряк и преносен смисъл.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 9. 9 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#7] от "rapidfire":

  Само си забравил да една мъничка подробност-КОЙ според теб,има силата да изпълни тези мерки?

 10. 10 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2931 Любопитно

  В Бразилия протестират в недоволство от здравеопазването. Научаваме, че в Бразилия не достигат лекарите в безплатното здравеопазване. Добре е да се изучи техния опит, защото очевидно той е добър пример какво не трябва да се прави.
  Най-страшно ми звучи този недостиг на лекари. Къде са техните деца изучили са за лекари. Не са ли прогонени от държавата с някаква политика. Няма ли и при нас поток от емигриращи лекари.

  подпис
 11. 11 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1679 Неутрално

  Всичко зависи от гледната точка, за едни е черна дупка, за други благодат, ... на корем.

 12. 12 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 620 Гневно

  Мисия невъзможна, поради лобитата на лекарския съюз и алчността на лекарското съсловие.
  NO COMMENT!
  P.S. Антония Първанова си гледа собствения си интерес и е силно компрометирана точно по тази линия.
  ..Добре е да си на някаква службичка в Брюлсел и да даваш съвети.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 13. 13 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#10] от "Иван К":

  Къде видя недостиг на лекари?! Па то не може човек да се размине от лекари. И университетите бълват още и още висшисти по медицина.

 14. 14 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Весело

  До коментар [#9] от "deaf":

  Този, който не е свързан по един или друг начин с мафията, мило ми слънчице....

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 15. 15 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2298 Неутрално

  При 90 - 95 % общо бедни и средна класа, а последни 5% богати, но забогатели точно от държавни поръчки като в здравеопазването, проблемът е решим с философски аргументи и не изисква никакви висши мениджърски похвати. След като 95% пълнят здравната каса и същите 95% се ползват от нея, не е ли редно парите да им се оставят в джоба, за да намерят как да ги харчат най-добре?

  Едно разделяне на индивидуални партиди с 80% спестовен елемент и 20% застрахователен. За евтините услуги се плаща от спестеното, за тежките заболявания - от застраховката.

  Това ще бъде краят на андрешковските номера с криене на осигуровки, плащане на заплати във ваучери за храна и пр. простотии, както и краят на фиктивните лечения, които придобиват все по-масов характер и вече се стига до извозване на малоимотно население с автобуси към определени болници

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 16. 16 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2450 Неутрално

  Ако ви кажа да вземете пример от стараната с най-добро здравеопазване в света ... ще откачите, че заплатите им били по 6 $

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 17. 17 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  До коментар [#13] от "deaf":

  Слънчо, щото от лекари сме се заринали затова е премахната възрастовата граница за явяване на конкурси за ръководни длъжности по болниците и половината шефове болници и отделения са древни пенсионери.
  Младите гарги ги пазарят от Юропата още пети курс с осигуряване на квартира, дообучение, специализация курс език, ако се налага и осигуряванен на работно място с прилична начална заплата.
  Знаеш ли какво ще стане, ако пратят всички пенсионери от бранша в заслужена почивка?

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 18. 18 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Най-важното е, че здравеопазване се прави с много пари. Та от там логично е, че каквато държавата, такова и здравеопазването.
  Многото пари идват основно от здравните вноски. Тук идваме вече до мизерната държава, т.е. не можеш на работещият да му вземеш две трети от мизерната заплата, защото толкова реално е необходимо за да се лекуваме като хората. От там и мизерните заплати на работещите в здравеопазването, а това води до корупция и грозни негласни ценоразписи за всяка медицинска услуга. Във финансирането на болничните заведения и разходването на средствата е пълен бърдак, на контрол не подлежи. С една дума: куче влачи-диря няма! Някой хитрак от нямане измислил "пътеки"те, което вместо да води до икономии, прави точно обратното. Изписват те болен още и след "законовият" един месец си пак там по "пътеката", пак не е достатъчно времето да те излекуват и...докато предадеш богу дух! Затов пък те поемат "политиците" и ще гласуваш още няколко пъти от оня свят!
  А това, че кризата в здравеопазването е в цяла Европа е смешно на фона на нашето. Защото никъде няма по света да си носиш завивки, медикаменти, здавни материали... Ако кажеш това в чужбина няма и да повярват!
  И пак, всичко опира до пари, контрол и да не се краде!
  Но няма и няма да има скоро, докато мафията прибира повече от половината от припечеленото, затова дръжте се сънародници!

 19. 19 Профил на vasilaki49
  vasilaki49
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Здравният проблем никога няма да се разреши, до като не се обложат всички доходи на населението. Като се има предвид че, всички доходи, получавани като трудови възнаграждения и печалби на предприемачите са доходи производни на трудовата заетост, би трябвало всички доходи, трудови и предприемачески, да се облагат с осигурителен данък, без какъвто и да е праг, както се облагат всички доходи с данък “десятък”. Щом има горен праг на облагане на доходите с осигурителни вноски, би трябвало да има и долен праг за облагане на доходите с осигурителни вноски. Както данъкът “десятък” няма долен праг и няма горен праг, така и за осигурителните вноски не би трябвало да има прагове. Няма произведен доход без участието на труда. Даже и мръсните пари ги произвеждат "мулетата". А облагаме с осигурителни вноски доходи до определен праг. А доходите придобити над определеният праг какви са? За тяхното производство не е ли вложен човешки труд, /за уточнение труд не значи само физическо усилие, а и умственото натоварване е труд, и ръководното натоварване е труд. Тогава на какво основание се делят осигурителните вноски на прагове.

 20. 20 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#14] от "rapidfire":

  Това изобщо не е достатъчно. Дори и да не е свързан с мафията,този човек трябва да притежава голяма смелост и хирургическа жестокост,за да успее да извърши реформите. Тъй като почти цялата лекарска гилдия ще му пречи с всички възможни средства. Подчертавам,"всички".

 21. 21 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 736 Весело

  [quote#16:"t' Ankus"]Ако ви кажа да вземете пример от стараната с най-добро здравеопазване в света ... ще откачите, че заплатите им били по 6 $[/quote]

  У нас в сериозните икономически програми се поставя високата цел здравеопазването да достигне нивото на 1989 год. 22. 22 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3203 Весело

  До коментар [#17] от "rapidfire":

  Мда-а,за кой ли път се убеждавам в правотата на максимата,да не се вярва на този,който рисува апокалиптични картини за нещата от живота.
  То и заварчици уж не достигат на пазара,но не това е причината за кризата у нас.

 23. 23 Профил на fras
  fras
  Рейтинг: 520 Весело

  Как здравеопазването ни да изплува от черната дупка
  ----------------------
  Е, как как?
  Като за шеф на НЗОК турят сестрата на Илияна Йотова!
  Явно прозрението на Кутев, че "социализмът се предава по наследство или по полов път, както и СПИН-ът", е вярно, но и непълно. Същото се отнася и за властта при социалистите.

 24. 24 Профил на dzmey
  dzmey
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Като върнем Буда на власт, тогава в България ще останат само здравите, щото Буда Бей бил привърженик на естествения подбор, и по тази причина слабите и болните щели да...

 25. 25 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 736 Весело

  [quote#18:"péro"]Най-важното е, че здравеопазване се прави с много пари.[/quote]
  И с много болници и много държавни здравни каси,с много чиновници,които за да ти приведат първите дължими 70 лв.,те набутват с 300 лева разходи за щяло и нещяло и един акт от 50 лв. за нищо.На вторият месец след като си сключил договора ти казват ако не ти харесва,откажи се!


 26. 26 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  [quote#8:"rapidfire"]Превенцияа, мили ми давещи се е в ръцете на самите вас.
  Не могат лекарите да ви превентират насила. [/quote]

  И за това си има начин. Например, профилактични прегледи за всички на всеки 6 месеца, примерно, като домашните лекари си водят отчет кой кога трябва да си направи профилактиката и му изпраща уведомително писмо.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 27. 27 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2450 Неутрално

  [quote#21:"vjacho"]У нас в сериозните икономически програми се поставя високата цел здравеопазването да достигне нивото на 1989 год. [/quote]При тая ЯЛОВА система няма как да се достигне нивото от СОЦа. Няма производство, няма ресурс. Нали това е проблема - бездарие.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 28. 28 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Весело

  До коментар [#22] от "deaf":

  "То и заварчици уж не достигат на пазара,но не това е причината за кризата у нас. "

  Значи все пак си съгласен, че лекари не достигат?
  Кво се правиш тогава?

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 29. 29 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  До коментар [#26] от "VеnRus 2008":

  Ми то профилактичните прегледи не са отменени. Кой ходи на такива обаче?
  В уведомителното писмо задължително трябва да фигурира и изречението, че пациентът ще си загуби осигуровките или поне някаква част от тях, ако не си направи прегледите. Иначе никой няма да се заклати.
  Да не говорим за настроенията срещу ваксинациите, масовата нагласа - "аз не ходя на лекар за да не ми намери нещо" и "те че ми каат да не пием/пушим/ маам пръжки! "

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 30. 30 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#28] от "rapidfire":

  Медицината като наука е абсолютно неспособна да лекува 90% от болестите. При това положение няма значение малко или много са лекарите.
  Това и самите те го признават с половин уста,наблягайки на превенцията.

 31. 31 Профил на kerra
  kerra
  Рейтинг: 8 Неутрално

  За разлика от много хора, аз не приемам тезата, че добри здравни услуги трябва да се ползват само от можещите финансово да си ги позволят. Тази тенденция е доказано неработеща - пример САЩ. За да може да изкарва пари един човек, да е полезен на себе си и на обществото, той преди всичко е необходимо да бъде здрав. А не обратното. Също така, както и в областта на храните, е нужно да се сведат до минимум посредниците между производителите и ползвателя, в случая на лекарства, консумативи и услуги.

 32. 32 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Весело

  До коментар [#30] от "deaf":

  Верноо? Това ли ти беше най-тежкия аргумент?
  Я бегом да береш билки в гората тогава.
  И като се набодеш на ръждив пирон в никакъв АМА В НИКАКЪВ!!! случай да не си посмял да си правиш ТАП!
  И като (да не дава господ) зазлееш, да не си посмял да звъниш на 112!
  Направо викай попа да се моли за тебе или някой екстрасенс да ти бае!

  Ей тва аборигенщината няма да умре скоро.....
  No hope for the human race....

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 33. 33 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  До коментар [#27] от "t' Ankus": Много се дразня,като чуя някой да говори за здравеопазване.Има лечение,диагностика и профилактика и достъп до тях и съответното качество.
  Щото ако за да ти поставят диагноза безплатно те прегледат и те пратят на изследвания за 1000 лева,или ти предпишат лекарства за 1000 лв на месец е...м и безплатното здравеопазване.Идиотите от ГЕРБ,събирани по кръстовища и лудници добавиха и един забравен проблем ,дето го няма. Щото в държавите с достъпна и качествена зддравна система,независимо,дали има една каса,една обществена и няколко частни,приходно-разходна система със здравен данък и вариантите им,от тях се поема всичко,профиластика,диагностика ,лечение.Има известно самоучастие на осигурения до лимитиран размер,който е по силите на всички.
  Няма начин да се регулира на ниво Европейски съюз,прекалено различни са системите.По точно има ,но всички ще изквичат на умряло ако се въведе.И в Брюксел,и в столиците на държавите членки,и в офисите на свързаните със здравеопазването компании.И той е -европейска здравна вноска или данък,срещу който еропейска структура,финансирана от него да гарантира минимален пакет здравни услуги.Каквото националните правителства и здравни ситеми не осигурят,го осигуряват от Еропейския съюз.При определен процент доплащане от Европейския съюз,туземните институции се отрязват от бюджетни средства,а туземците плащат здравните си вноски на Европейския съюз,който от своя страна осигурява и администрира туземното здравеопазване.

 34. 34 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2450 Неутрално

  [quote#33:"slonsco"]Има лечение,диагностика и профилактика и достъп до тях и съответното качество. [/quote]+++ Сложни проблеми => комплексни решения

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 35. 35 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3203 Весело

  До коментар [#32] от "rapidfire":

  Проф. Чирков веднъж каза,че когато бил на специализация в САЩ,преподавателят им посочил,че хирургическа операция може да извърши всеки,дори и негър от гетото.
  Това за аборигенщината...
  Без ученият открил инсулина,лекарите как щяха да лекуват диабетиците?! Като "лекуват" е силно казано. Учен не е тъждествено на лекар.

 36. 36 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  До коментар [#15] от "cinik":
  С философски средства не става.Та пприемаме,че десет години 10 000 лева от мен са взети за здравеопазване.Аз съм ползвал услуги за 1000.В даден момент се наложи скъпо лечение,диагнозо и т.н.Та въпроса е,ще мога ли да извадя примерно 9000 лева,Да кажем,че ако тези 9000 лва ги бях събирал,при трети сложнолихвен фактор щях да имам доста повече.Но ако банката е фалирала и точно в този момент нямам достъп до тях или скъпото лечение се е наложило през първата годинау,когато не бих могъл да ги и имам.
  Здравеопазването не може да е пазарна дейност,защото здравни услуги се ползват не по волята на човек,а по необходимост,при това в повечето случаи труднопредвидима.Затова са познати две ситеми,солидарна и застрахователна или застрахователно спестовна, с комбинации между двете.
  Доказателство е,че в САЩ общо взето за здравеопазване специално хората плащат повече срещу по-малко в сравнение с Канада и ЕС.

 37. 37 Профил на dobrev111
  dobrev111
  Рейтинг: 381 Любопитно

  Оправянето на здравната система е следващото с което трябва да се заеме гражданския контрол. След като се разкара досегашната политическа и икономическа върхушка на тая държава, ред е на здравна система , училища, детски градини, банки, електро разпределители, мобилни оператори. Или ще сме хора или кучета ни яли.

 38. 38 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  [quote#3:"moloko_"]трябва дават най-много пари за превенция,а не както е сега за лечение.[/quote]

  [quote#8:"rapidfire"]Превенцияа, мили ми давещи се е в ръцете на самите вас.
  Не могат лекарите да ви превентират насила. [/quote]
  Превенцията,като част от здравеопазването,следва да включва мониторинг и ваксинации и имунизации.Нищо друго.За тях трябва да се дават не много или малко пари,а точно колкото трябва.Щото са измерими и се знае какво е необходимо и полезно.И безопасността на движението е релевантна към здравето,но не е част от здравопазването.
  Щото иначе ще стане като с алкохола и черния дроб.Всеобща задължителна масова ваксинация срещу хепатит А и В ще спаси черните дробове на повече хора от всичките антиалкохолни мерки и кампании и ще струва по-малко.Но не съм чул някой да предлага това решение.Щото агентите нямат полза,потенциалните бенефициенти,хората, им е по-лесно да платят 50 лева и да решат нещата за себе си.

 39. 39 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2298 Неутрално

  [quote#36:"slonsco"]Но ако банката е фалирала и точно в този момент нямам достъп до тях [/quote]

  Сметките да са в БНБ, така става ли?

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 40. 40 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  До коментар [#35] от "deaf":

  "Проф. Чирков веднъж каза,че когато бил на специализация в САЩ, преподавателят им посочил, че хирургическа операция може да извърши всеки,дори и негър от гетото. "
  Разбира се.
  След като обаче учи 6 години медицина, 4 специализира и проведе неизвестен още брой следдипломни квалификации.
  Само че за да разбереш иронията на казаното трябва да имаш повечко неврончета, пък и да шават.
  Колкото до инсулина, той е открит не от един, а от група учени в продължение на много години - Пол Лангерханс, синът на Лангерханс Арчибалд, Оскар Минковски, Йозеф фон Меринг, Георг Зюлцер, Юджийн Опи и други и всиките те са били ЛЕКАРИ, нещастен недоучен мой приятелю. Чети поне Уикито, преди да пишеш...
  Само в нашата страна и то в последните години лекарте са заети с оцеляване и почти на никой не му остава а и не му се дава възможност за научна работа.
  Дядо ми имаше повече от 300 научни труда за някои от които му дойдоха хора на крака от Швейцария, защото него не го пускаха там. А беше детски лекар. Не се навирай в неща дето не ти ги отбира акъла.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 41. 41 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#40] от "rapidfire":

  Талантът и почтеността (най-висшата добродетел),много рядко вървят ръка за ръка. А при лекарите най-рядко.
  Лъха студенина от тях. Още в първите си учебни часове се сблъскват с мъртъвци. Това поразява завинаги. Напълно им липсва топлота и емоционалност.
  А това,че лекарите са принудени да оцеляват и затова не им остава време за научна работа-просто не го казвай повече. Все едно аз като художник,да се оправдавам с това,че съм принуден да рисувам лигави обложки на булевардни романи,за да се издържам,и затова не мога да сътворя гениалните творби. Каквито имам.

 42. 42 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  До коментар [#41] от "deaf":

  Глупак.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK