Гражданско сдружение настоява за спешни промени в родилните грижи в България

Гражданско сдружение настоява за спешни промени в родилните грижи в България

© Надежда Чипева, Капитал"Пот­ре­сени от поред­ния случай на наси­лие срещу родилка" от гражданското сдружение "Родилница" се обръщат с отворено писмо към министъра на здравеопазването Петър Москов с настояване за среща и незабавно предприемане на мерки за подобряване на родилните грижи у нас. Целта е не да "се реа­гира на всеки случай реак­тивно, а да се вземат пре­ван­тивни мерки пра­вата на май­ките и бебе­тата да не бъдат нару­шавани по време на раждане".

От сдружението очертават три основни проблема - липсата на рабиране сред медицинските специалисти за това какво е информирано съгласие и информацията, която са длъжни да предоставят на родилките; продължаващото прилагане на метода Кристелер за избутване на бебето с натискане на корема на жената; и насилието и обидите над родилки като масово отношение в болниците. 


"Много лекари смятат, че щом са удов­лет­во­рени фор­мал­ните изис­к­ва­ния, тоест под­пи­сан е доку­мен­тът инфор­ми­рано съг­ла­сие, това е дос­та­тъчно. Нап­ро­тив, инфор­ми­ра­ното съг­ла­сие е процес на кому­ни­ка­ция и изис­ква дове­рие както на жените към лека­рите, така и обрат­ното. При­зо­ва­ваме Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето да започне мащабна обра­зо­ва­телна кам­па­ния сред меди­цин­с­ките слу­жи­тели, с учас­ти­ето на паци­енти и юристи, за разяс­ня­ване на изис­к­ва­ни­ята за пос­ти­гане на инфор­ми­рано съг­ла­сие.", отбелязват от организацията по първия проблем. 


Втората им забележка е към доклада на Медицински одит по случая в Тетевен, където експерт констатира, че "мето­дът на Крис­те­лер е исто­ри­чески и не се изпол­зва в съв­ре­мен­ното аку­шер­с­тво". "Това е новина както за мно­гото жени, на които този метод и негови вари­а­ции са били при­ло­жени, вклю­чи­телно и с днешна дата, както и пред­по­ла­гаме за сто­ти­ците акушер-гинеколози, които про­дъл­жа­ват да при­ла­гат този оста­рял метод", подчертават от сдружението. Според тях е наложително здравното ведомство ясно да забрани изпол­з­ва­нето на метода, защото може да има нега­тивни пос­ле­дици за май­ката и за ново­ро­де­ното.


"Наси­ли­ето по време на раж­дане е факт и счи­таме, че ако Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето е съг­ласно с нас, че такова пове­де­ние от спе­ци­а­листи е абсо­лютно недо­пус­тимо, то трябва да излезне с ясно ста­но­вище по въпроса. Грубо отно­ше­ние, обиди, викане, пляс­кане, натис­кане и ска­чане или сядане по корема и инва­зивни намеси против съг­ла­си­ето на родил­ката са крайни прояви на такова наси­лие и е важно за меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи да знаят, че такива прояви ще бъдат наказвани", пише още в писмото до министъра.

Според сдружението рискът от наси­лие по време на раж­дане може да се намали, ако се позволи с наредба родилките безплатно да бъдат придружавани от близък, който да защитава правата й. В момента това е позволено само като вип услуга срещу заплащане. "Това право не трябва да зависи от това колко платежоспособна е родил­ката и дали може да си плати самос­то­я­телна стая и екип", категорични са от "Родилница".

Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 1017 Гневно

  Изглежда,предоставящите родилни"грижи"са силно религиозни и полагат усилия,думите които Господ отправя към Ева-"в мъки ще раждаш",да се спазват.

 2. 2 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7130 Неутрално
 3. 3 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 983 Любопитно

  "... се позволи с наредба родилките безплатно да бъдат придружавани от близък, който да защитава правата й..."

  Съгласна...!!!
  Но, само по един...да не се събере цялата рода, че става страшно...

  Форумът е в будна кома...
 4. 4 Профил на sirano66
  sirano66
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Като знам какви родилки има - губещи всичко човешко и разумно в себе си и всякаква способност за комуникация, ми е чудно ,като вкарат вътре и съпруга олигофрен какво ли шоу ще настане

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 5. 5 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#1] от "Sabbath":

  грубото отношение в болниците е функция на грубите отношения между българите по принцип. членовете на българското общество са груби, злобни и агресивни в отношеняита помежду си. няма как медицинският персонал да е различен като цяло.
  има много за какво да се настоява в родилната грижа, но според мен правят груба грешка да смесват чисто медицински въпрос - като използването на въпросната техника - с призив за подобряване на отношението. първо не им е работа, и второ, медиците ще се захванат за този въпрос и ще ги отсвирят, без да обърнат внимание на наистина важния въпрос за отношението. освен това, като искаме някакви неща, трябва да се имат предвид и реалните услвоя. аз подкрепям присъствието на мъжа, което в голяма степен решава и въпроса с отношението, щото едно е да си груб с някой много уязвим, друго е с тати. но трябва да се имат предвид и условията в родилните, някои от които са малки.

 6. 6 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  До коментар [#4] от "sirano66":

  точно така е ,това значи медицинските екипи да вкарват и охранители ,да ги пазят от роднини в залата ,изобщо идиотски предложения на ненормалници ,ако родилките се оставят да раждат с молби и кандърми ,детската смъртност ще скочи с поне 100% , тогава пък ще имат претенции ,що детето не е излязло навреме ,повечето родилки са крайно неподготвени ,непреглеждани ,не изпълнили никакви изисквания за определяне на начина на раждане ,тръсват се в родилно със започнало раждане и или бебе ,което е в страдание и ако се се извади до минути умира ,или пък с тесен таз и да се събира спешно оперативен екип ,щото пак детето загива ,какво се предлага ,в първия случаи ,да ги милват ,да им се молят на колене и родилката ,която в 90% е неадекватна и не съдейства да убие детето си ,а във втория случай излиза ,че никога няма проблеми ,не я бият не я тъпчят ,но я оперират ,тогава що няма проблеми не коментира така компетентната организация ,може би изведнъж се променя отношението на екипа към същата родилка ли ,не , просто няма нужда да спасяват спешно плода ,просто се прави операция , но се пропуска ,че вечерта във въпросния случай в Тетевен пристига НЕПОДГОТВЕНА И НЕИЗПЪЛНИЛА изискванията за прегледи всеки ден в последните дни преди раждане до такава степен , че дори е с тесен таз ,в малка болница едва ли има възможност екипа да се събере непланирано веднага по спешност ,докторката е приложила точно това ,което трябва за момента ,за да спаси плода ,който е заседнал в таза ,а тези от проверяващите ,от които нито един не е спасил бебе в такава обстановка трябваше също да коментират ,как щяха да спасят в случая бебето и как щяха да направят това ,без да имат възможност за операция , иначе методите са стари , вика се ,кряка се ,но целта е спасението на 2 живота ,а като искат да участва бащата ,ами да участва ,да викнат и всички роднини ,даже може и сами да си ги родят ,доктора да излезе от родилното ,така няма да има колизии ,никой няма да им се кара и ще раждат на воля и свобода с роднинска помощ ,то навремето така е било ,затова смъртността е била над 40% , че и сега пак .

 7. 7 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1034 Любопитно

  Махнаха ли таксата/парите за избор на екип?

 8. 8 Профил на victor40
  victor40
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Въпросното сдружение, клон на бг-мама, вероятно, да вземат да свършат някаква работа, а не да вият като чакали на луна. Напирмер, биха могли да поемат в свои ръце "просветителската дейност", нали са много отворени за всичко. И как точно си представят, лекарите-специалисти да отделят половината от времето си да разясняват информираното съгласие, което 90% от пациентите въобще не четат? Нима това е работа на лекаря?? Апропо, информираните съгласия се пишат от юристи, специалисти по медицинско право. А информацията за раждането.......и т.н. се получава по време на консултациите преди това!!

 9. 9 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  крайно време е всички здравни и пациентски организации да се включат в кампания за засилване отговорността на пациентите , да се обясни ,че няма да се поемат никакви здравни грижи за хора ,които не изпълняват елементарни медицински изисквания ,когато са в определено здравословно положение ,временно или постоянно , напр родилките да изпълняват протокол преди раждане ,хрониците също ,онкоболните също ,ако не спазват изискванията ,отговорността и финансова и медицинска да си я поемат пациентите сами ,да се почне с това ,след това да се отива нагоре по системата ,защото всички колизии сега и казуси с пациенти загинали или увредени наужким от доктори ,са предимно на лица неспазили никакви условия и стандарти за заболяванията си и лекарите с нищо не са виновни ,че болния идва или в последен стадии на заболяването си или след като няма възможност за спасяване на живота и след това почват медиини разправии и шоу използвано от прекалено многото медии срещу медиците

 10. 10 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Методът на Кристелер доста често го използват - и не само като страда плода, а им ей така за по-бързо да се роди детето.
  Предполагам, че повечето от вас са чели, колко средно продължава едно първо раждане.
  Е, моето продължи 3 часа - всичко е ОК, ама на медицинските лица не им се чака - системката окситоцин на макс, после скачане върху корема, та да излезе по-бързо бебето. Какво е това чакане и наблюдаване, друго си е на конвейер...

 11. 11 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 335 Неутрално

  Грешите, че не е работа на лекарите да информират. В момента съм в Германия за операция на съпруга ми. Двата дни преди операцията прекарахме в информиране и изследвания. Говорихме с шестима лекари и за всеки документ, който подписвахме ни даваха 2-3 страници разпечатка с информация и ни изнасяха лекция, като отговаряха на всичките ни въпроси. Обсъждаха се подробно дори вероятности под 3%. Всеки ден лекарят на визитация и всички сестри, които идват през деня, отговарят старателно на всичките ни въпроси и насърчават съпруга ми да звъни и при най-малкия проблем.
  За съжаление установявам, че не само разликата между грижите в България и тук е космическа, а и разбиранията и на пациентите в България са 50 години назад. Двама от споменатите лекари бяха от Македония, сестрите в интензивното бяха от Казахстан. Хората са същите и не разбиранията им са водещи, а ситуацията в която работят. Тук никой няма да толерира неподобаващо отношение. Защо ние го толерираме и дори някои твърдят, че е нормално? Докато не започнем да се самоуважаваме като хора, България ще е все същата смрадлива дупка.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK