Здраве

Здраве

Според Москов отмяната за здравната карта скрива възможност за източване на здравната каса

Според Москов отмяната за здравната карта скрива възможност за източване на здравната каса

Документът, който определя потребностите от болнична и извънболнична помощ в различните райони на страната и въз основа на който здравната каса сключва договорите с лечебните заведения, бе въведен от Москов.

/ Дневник 22