Здраве

Здраве

България е на осмо място в Европа по употреба на антибиотици в отглеждането на животни за месо

България е на осмо място в Европа по употреба на антибиотици в отглеждането на животни за месо

За Европа продажбите на антибиотици за ветеринарни цели като цяло намаляват, но за България има тенденция на ръст. В периода 2010-2015 г. потреблението на антимикробни препарати в отглеждането на животни за производство на месо се е увеличило от 92 мг на килограм живо тегло през 2011 г. на 121 мг през 2015 г., обаче със спад през 2014 г. до 82 мг/кг.

/ Дневник 49