Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби

МЕДИА 2007 — РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПРОМОЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
Конкурс за проектни предложения — EACEA/18/09
Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби

Краен срок за подаване на кандидатури Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция (EACEA) не по-късно от 27 ноември 2009 г., 5 март 2010 г. и 28 юни 2010 г.

Цели и описание
Конкурсът за проектни предложения се обявява въз основа на Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).


Една от целите на програмата е подпомагане на транснационалното разпространение на европейски аудио- визуални творби, произведени от независими продуцентски къщи, като се насърчава сътрудничеството между телевизионните компании, от една страна, и независимите продуценти и разпространители, от друга страна.

Критерии за участие
Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни продуцентски къщи. Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни: — 27-те страни на Европейския съюз, — страните от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.

Допустими дейности
Предложената аудио-визуална творба трябва да бъде независима европейска телевизионна продукция (игрален, анимационен или творчески документален филм) с участието на най-малко три телевизионни компании от няколко държави-членки на Европейския съюз или страни, участващи в програмата МЕДИА 2007.
Кандидатурата трябва да бъде подадена най-рано 6 месеца преди първия ден от снимките на продукцията и най-късно на първия ден от снимките на продукцията.
Максималната продължителност на проектите е 30 или 42 (в случаите на проекти за сериали и анимационни филми) месеца
Критерии за отпускане на средства
Въз основа на следните показатели ще бъдат присъждани точки от общо 100; аспектите, които ще се вземат под внимание, са посочени под всеки критерий:
— Европейското измерение и финансирането на творбата (45 точки):
— страна на произход на кандидатстващата компания,
— брой на телевизионните компании, ангажирани в проекта,
— финансово участие на телевизионните компании,
— дял на ненационалното финансиране.
— Участие на международен разпространител (10 точки):
— брой и опит на разпространителите, участващи в проекта,
— размер на участието на разпространителя,
— наличие на подразделение за разпространителска дейност в кандидатстващата продуцентска къща.
— Международна стойност на творбата (25 точки):
— качество на творбата,
— потенциал за международни продажби,
— международна маркетингова стратегия.
— Засилване на европейското културно и езиково разнообразие (7 точки):
— брой на обхванатите езикови области,
— насърчаване на европейското културно разнообразие.
— Засилване на европейското аудио-визуално наследство (3 точки):
— проучване на използваните архивни материали.
— Проследяване на международните продажби (10 точки):
— международни продажби, реализирани от кандидатстващата компания/продуцентска къща през последните 5 години.

Бюджет
Общият предвиден бюджет е 10,4 милиона EUR.
Финансовата подкрепа, която може да бъде отпусната, е под формата на субсидия.
Максималната й стойност е 500 000 EUR на творба за проекти от областта на игралното кино и анимацията и 300 000 EUR на творба за проекти от областта на документалистиката.
Отпуснатата финансова помощ не може да надвишава 12,5 % от допустивите разходи, представени от продуцента, за игрални и анимационни филми и 20 % от допустимите разходи за документални филми.

Допълнителна информация
Пълният текст на указанията, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm
Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в пълния текст на конкурса, и трябва да бъдат изложени в предоставените формуляри за кандидатстване.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK