Галина Симеонова: ПУДООС вече ще се одитира редовно

Галина Симеонова: ПУДООС вече ще се одитира редовно

© Анелия Николова
Галина Симеонова е изпълнителен директор на ПУДООС от 15 януари тази година. Преди това тя беше общински съветник от ГЕРБ в Ямбол и търговски директор в ямболските предприятия "Екопласт 2002" и "Екопласт файбър". По образование е инженер, завършила е Университета по хранително-вкусова промишленост в Пловдив и има специализации в областта на опазването на околната среда.

От СДС смятат, че ПУДООС трябва да бъде закрит, защото е създаден като улеснение за корупционни схеми. Как ще коментирате това?


Първо искам да подчертая, че ние не сме фонд, а предприятие от 2003 г. и наистина от тогава до 2009 г. тук не е влизал екип на Сметната палата за одит, нито на Агенцията за държавна финансова инспекция. Преди това сме били национален фонд със същите функции, но собствеността върху инсинератора за болнични отпадъци (в Александровска болница в София), подарен ни от Дания, е довел до необходимостта да бъдем преобразувани в предприятие. В противен случай инсинераторът трябва да се прехвърли на друг собственик.


Предпоставки за корупция може да има навсякъде, но решението на новото правителство и в частност на ръководството на министерството на околната среда да пуснат съответните документи с искане до Народното събрание е довело до това, че още през октомври при нас има одитен екип. Вследствие на направения вече одит през юли тази година отново ще бъдем одитирани, тъй като Сметната палата ни е дала препоръки и нов срок за тяхното изпълнение. След одита през юли отново ще има срок, след който ще дойде нов одитен екип. Така че ние вече сме в цикъла, при който в ПУДООС ще има равномерно одитиране, на периоди, определени от Сметна палата. Наистина ще иска разрешение от парламента заради нашия специален статут. Но вече веднъж инициирано, това не може да бъде спряно. Вече и цялата информация за дейността на предприятието се качва редовно на сайта на министерството. Така че притесненията на г-н Димитров, че отново ще има такъв период, в който няма да има надзор за ПУДООС, вече са донякъде параноични. Аз не мога да не изпълня препоръките през юли и не мога да откажа одита тогава.


Опасенията обаче са основателни, защото следващото правителство може да реши да спре одитирането.


Да, така е. Но при това правителство еднозначно е решено, че всички проверки, които е трябвало да бъдат правени – от създаването на ПУДООС до момента, се правят. И в момента тече проверката от АДФИ, която беше удължена тройно – от 40 на 120 дни, с цел да направят възможно най-добрата проверка. Прави сте, че може би прозрачността изцяло зависи от политическата воля на управляващите, в случая на министъра на околната среда. Във връзка с изпълнението на предписаните мерки в одитния доклад обаче предвиждаме да впишем одитирането и във вътрешния правилник за дейността ни. С това ние сами ще предизвикваме такива проверки и това ще бъде задължение на изпълнителния директор. На определен период, в случай че не е бил одитиран, той ще бъде длъжен да подаде сигнал до министъра на околната среда и до Народното събрание за иницииране на одит.


Какви промени въведе в работата на фонда новото ръководство (фондът се ръководи от управителен съвет, председателстван от екоминистъра – бел. авт.)?


За пръв път на управителния съвет на ПУДООС има ясно дефинирани критерии за финансирането – кое е макрорамката на правителството. Тоест ние изпълняваме приоритетите за работа на правителството, а те са градските пречиствателни станции за водите на градовете с над 10 000 екв. жители (по договора за присъединяване към ЕС България има задължение да ги изгради до края на тази година – бел. авт.), канализационните системи и довеждащи съоръжения. Въз основа на тези критерии беше взето решението за спиране на 242 проекта (оснвно за ВиК проекти в малки селища), които бяха канцелирани от август до декември миналата година. Сега не може да се приеме молба за финансиране на проект, който не отговаря на въпросните критерии. До 2012 г. ще финансираме пречиствателните съоръжения и канализациите в градовете с над 10 000 жители. След това започва етапът, в който ще финансираме проекти в селища с между 2 000 и 10 000 екв. жители. Тоест нелогично е сега да ми се пускат молби за села с 2-3 хил. жители. Те наистина са приоритетни, но не в този момент.


Тоест вече запълвате нормативния вакуум – липсата на вътрешни правила, констатирана от Сметната палата?


Да, започнахме. Самата документация, с която кандидатстват проектите, също се преразглежда детайлно. Но не можем изведнъж, за кратко време, да изпълним всички тези нормативни дупки, но до юли ще се постараем всички или по-голямата част от препоръките да са изпълнени. В това число и липсващата законовата уредба (някои такси, които предприятието е предвидено да събира, все още не се събират, защото не са издадени съответните подзаконови актове – бел. авт.) – сега движим тези въпроси с колегите от министерството, тъй като ПУДООС не може да инициира сам законови промени.


Какви са гаранциите, че ПУДООС повече няма да взема решения "в оперативен порядък", или казано по същество – "на коляно" (редица такива решения са били взети през годините, те са разглеждани набързо, без оглед на поредността на внасянето им, изискваните документи и т.н. – бел. авт.)?


Има решение още от август на управителния съвет, че такива решения ще се взимат само за случаи, касаещи приоритети, стратегии или някакви документи с неотложна важност, които трябва да бъдат спазени. Защото ние финансираме и неинвестиционни проекти като екологични прояви или отпечатване на книги. Но инвестиционни проекти вече не могат да бъдат гласувани в оперативен порядък.


Евдокия Манева (зам.-министърът на околната среда – бел. ред.) обяви, че водопроводни проекти повече няма да бъдат финансирани, защото те не са екологична инфраструктура, тоест нямат нищо общо със задълженията на предприятието. На последното ви заседание през февруари обаче сте одобрили проект на малката община Ново село, Видинско, за водопровод на стойност 1.1 млн. лв. Защо?


Всички водопроводни проекти минават на един разбор. Аз заварих 1800 проекта, минали до този момент през фонда. От тях над 300 са действащи, около 60% от тях са канализационни и 30% - водопроводни, и 10% са проектите за пречиствателни станции. Взетото решение, че водопроводни проекти отсега нататък няма да се финансират, го разбирайте така: повече в ПУДООС няма да бъде одобрена молба за такъв проект. Но за изграждащите се - при тях вече сме "налели първия милион" и им трябва по-малка сума, за да тръгнат тези съоръжения. А общините в момента нямат други начини за довършване на проектите – оперативна програма "Регионално развитие" им отказва, не могат да го вкарат по ОП "Околна среда". И ние сме пред въпроса или заровения първи милион го оставяме така и чакаме някой в бъдеще да довърши проекта, или го довършваме сега. Решихме, че онези, които са в най-напреднала фаза, предназначени са за най-голям брой хора и отговарят на всички изисквания за заустване, могат да бъдат довършени. От тези над 100 водопроводни проекта, които стоят, 3-4 излязоха като възможни за дофинансиране – за да приключим проекта и да не оставим едни тръби доникъде. Един от тези проекти е на Ново село.


Значи има и такива водопроводи, при които строителството се замразява и се консервират, както заяви по рано ръководството на министерството?


Да, от тези над 100 проекта на над 90% им беше отказано дофинансиране и в момента се консервират.


Спирането на договорите и плащанията доведе ли до проблеми между общини и изпълнители?


Да, проблеми има. Има вече общини, в които има такива колизии заради това, че не продължаваме финансирането по вече подписани договори. Ние сме спрели парите, а изпълнителят не е бил спрян навреме от общината и е построил по-голяма, част отколкото му е била платена. Такива проблеми има и при много от отменените от новото ръководство проекти, за които имаше само одобрение за финансиране, но не и сключен договор. Оказа се, че общините са възложили вече проектите и има строителство, а ние не сме им отпуснали финансирането. За съжаление няма област в страната, в която да няма поне един такъв проблемен проект.


Малките, неприоритетни за страната проекти, които са били финансирани в последните години и не са спрени сега от вас, още колко години ще се разплащат?


Оказа се, че със средствата от приходите ни за тази година ще успеем да разплатим между 45 и 55% от заварените дължими суми по тези проекти. Така че още около 40% ще разплащаме през 2011 г.


И приключвате със заварените проекти?


Да. Което е оптимистично на фона на прогнозата, че ще влачим още дълго негативи от предишното управление на фонда - тя се оправда, но само частично.


Одитът на Сметната палата припомни, че по закон трябва при вас да постъпват и екотаксите за автомобили (еднократните екотакси при регистрацията на автомобилите са вид санкция за по-замърсяващите автомобили, които имат и повече парникови емисии; те се обсъждат още от 2006 г. и бяха въведени в закона за опазване на околната среда през 2008 г. – бел. авт). Те обаче все още не са регламентирани с постановление на Министерския съвет и не се събират. Има ли раздвижване около тях?


Да. Копие от одитния доклад, в това число и препоръките, касаещи липсата на уреждане на такива дейности, беше дадено лично на министър Караджова и беше разпоредено дирекциите в министерството да подготвят всички липсващи нормативни документи по съответните закони.
За екотаксите обаче последните нормативни изменения предвиждат да влизат в общините, а не в ПУДООС.


А имате ли информация дали въпросното постановление ще бъде внесено в Министерския съвет тази година?


Със сигурност.


Тоест още тази година вносителите на автомобили могат да очакват, че ще трябва да започнат плащане на тази такса?


В случай че се приеме, да. Но подчертавам, че ние можем единствено да го внесем за гласуване в МС. Оттам нататък съдбата на постановлението е извън нашата власт - там има и политика, и лобизъм.


Таксата за водоползване е най-големият приход в ПУДООС, но от години има проблем със събирането й от ВиК дружествата. Ще бъде ли решен този проблем?


За последните няколко години имаме неиздължени 39 млн. лв. такси. Ако ги съберем, ние можем да разплатим с рязък скок голяма част от заварените проекти. По този въпрос вече работи група под ръководството на зам.-министър Ивелина Василева. На ниво зам.-министри се водят преговори - ВиК дружествата са под шапката на МРРБ, и се обмисля разсрочено плащане на тези задължения и конкретни срокове, в които трябва да започнат вноските на ВиК дружествата.

Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на k
  k
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  Всички възможни абривиатури ли трябва да знам?!

 2. 2 Профил на абревиатури
  *****
  Весело
 3. 3 Профил на zhorozh
  zhorozh
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тайнственият ПУДООС значи Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, към МОСВ (еко-министерството). Те затова и не са го проверявали, щото са се обърквали кво значи абревиатурата

 4. 4 Профил на gramoten
  *****
  Неутрално

  Защо В и К не изграждат водопроводите , нали с таксата която ни събират трябва да изпълняван инвестиционна програма.
  Някой знае ли кога започна финансирането на водопроводите ....коя година?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK