Провалят ли се климатичните политики на Европа?

Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated PressКатегорично да, смята оксфордският професор по икономика Дитер Хелм, съветник на няколко правителства по въпроси на енергетиката и климата и автор на книгата The Carbon Crunch. Трудно е да си представим по-неудачни мерки за противодействие на климатичните промени от тези, които прилага в момента ЕС, заяви той в публична лекция по въпросите на климата и енергетиката, организирана от бизнес факултета на Imperial College в Лондон.


Европейският съюз има претенции за лидерство на международната сцена, когато става въпрос за климатични политики, но в действителност дотук


не е постигнал никакви реални резултати,
смята Дитер Хелм, като допълва, че засега няма изгледи това да се промени. Европа се хвали с големи съкращения на емисиите през последните 20 години в рамките на Протокола от Киото, чийто основен поддръжник си остава ЕС, но данните са подвеждащи. Европа изчислява единствено емисиите, отделени на нейна територия, без да смята тези от вносните продукти, консумирани от нейните граждани, изтъква икономистът. Този модел на лимити само за произведените, но не и за консумираните емисии, присъства както в Протокола от Киото, така и в Европейската схема за търговия с емисии, напомня той.


"По една случайност през 1990 г. падна Берлинската стена и Европа пое по път на деиндустриализация, тъй като много енергийно интензивни производства бяха закрити, каза в лекцията си професор Хелм. Така Европа можеше да изглежда добре в рамките на Киото без особени усилия. Но проблемът е, че не толкова производството на СО2 емисии, колкото консумацията им движи климатичните промени. Ако спрем да произвеждаме стомана в Южен Уелс, а вместо това я внасяме от Китай, въглеродният ни отпечатък не само не намалява, но вероятно става още по-голям."


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Илюстрация за това са емисиите на Великобритания, които официално са спаднали с 15% в периода 1990-2005 г. По изчисления на професор Хелм и негови колеги обаче, при добавяне на количествата СО2, отделени при производството на вносни стоки, консумирани в кралството, ще се окаже, че


емисиите на Великобритания са скочили с 19%


за същия период. Това е реалността зад факта, че емисиите на CO2 в Европа стабилно намаляват, докато в глобален мащаб продължават да растат.


Звучи иронично, но през последните години САЩ, които са възприемани като световния климатичен злодей, всъщност имат по-голям реален спад на емисиите, отколкото Европа, смята икономистът.


ЕС пордължава да държи на Протокола от Киото, въпреки провала на международните климатични преговори и дори се опитва


да представи този провал като успех,


казва Хелм, цитирайки като пример британския министър на енергетиката, който обяви дори резултата от конференцията в Дърбан за триумфален.


"Нека ви припомня какво беше договорено в Дърбан – държавите участнички да се опитат до 2015 г. да решат какво се надяват да започнат да правят след 2020 г."


По думите му това е катастрофа, защото между Конференцията в Дърбан и 2020 г. икономиките на Китай и Индия ще нараснат двойно при сегашните си темпове на растеж. Много е трудно да се измисли сценарий, при който това да не бъде придружено от присъединяването на


нови 400 до 600 гигавата мощности на въглища


в тези две държави, предупреждава ученият. През това време ЕС харчи много пари и полага огромни усилия в изпълнение на собствения си климатичен пакет "Европа 20-20-20". – пакет, замислен в края на икономическия бум, когато потребителите можеха да си позволят да плащат, а цените на изкопаемите горива се движеха нагоре, казва професор Хелм.


"Процентът на съкращение на емисиите, дялът на ВЕИ в енергийния микс и подобряването на енергийната ефективност трябваше да заковат точно на магическото число 20, което случайно е и годината, набелязана за постигането на тази цел. Кой би могъл даже да си го съчини," удивлява се икономистът.


По думите му това е краткосрочна политика, насочваща оскъдните финансови средства на потребителите към малък брой скъпи технологии, без да се взема под внимание какво ще стане извън тази рамка. При положение, че има заложена цел за дела на ВЕИ, не остава кой знае какъв избор, освен изграждането на много вятърни инсталации, много покриви със слънчеви панели, биомаса и биогорива.


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Проблемът с ВЕИ технологиите, които използваме в момента обаче е не е само, че са скъпи и поглъщат толкова голяма част от парите на домакинствата, които биха могли да бъдат похарчени за други неща. Проблемът е, че


тези ВЕИ не могат да спасят климата.


Хелм цитира книгата на кеймбриджкия физик Дейвид Маккей Sustainable Energy without the Hot Air, в която има подробни изчисления за капацитета на някои от сега използваните ВЕИ технологии. Например, за да се замени половината енергия на автомобилите по британските пътищата с ВЕИ, ще е необходима 4 km ивица от вятърни паркове опасваща цялото крайбрежие на страната. "Не казвам, че не трябва да инсталираме известно количество перки, но те произвеждат малко енергия на единица площ и освен това са непостоянни," обяснява Хелм. По думите му


енергийната ефективност също не е решение.


Обяснението за това е, че тя просто понижава разходите за енергия. Това винаги е добра новина за икономистите, но е несъстоятелно да се смята, че така ще се намали търсенето на енергия, подчертава ученият, напротив – от години наблюдаваме, че заедно с ръста на енергийната ефективност потреблението на енергия се повишава.


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Резултатът от всичко това е, че консумацията ни на въглеродни емисии се покачва, цените на енергията нарастват чувствително, а конкурентностособността ни спада, обобщава икономистът. Енергийната бедност нараства и политическата съпротива също ще се засили, предупреждава той. А най-плашещото е, че хората ще загубят интерес към всякакви действия за справяне с климатичните промени, защото обещаното не се случва, а те въпреки това трябва да плащат висока цена.


Какво предлага Дитер Хелм?


Кои са все пак областите, в които може да се приложат работещи политики? Професор Хелм предлага три. Първо, за замърсяването трябва да се плаща, тоест нужна е цена на въглеродния диоксид. Това плащане не трябва да става по модела на европейската схема за търговия с емисии, при който цената е краткосрочна, нестабилна и ниска, а под формата на


реален данък върху СО2.


От значение за климата са не произведените, а консумираните емисии, напомня Хелм, затова е безпредметно да има въглероден данък само на вътрешно ниво. За да работи тази мярка, тя трябва да обхваща и вноса на стоки от енергийно интензивни производства в чужбина. Добрата новина е, че ако отделни държави започнат да облагат въглеродния диоксид при внос, това ще създаде огромен стимул за страните износителки да въведат свой собствен въглероден данък, за да задържат тези приходи за себе си, вместо да ги оставят да бъдат изнесени зад граница. Освен това при облагане и на вносните стоки няма опасност те да се окажат по-конкурентни от местното производство, което дава чудесна възможност на страните да въведат тази мярка без тромави международни процеси на договаряне. Вторият основен момент, според професор Хелм е, че


спешно трябва да се откажем от въглищата.


По думите му в Европа в момента се наблюдава тенденция на връщане към въглищата, която се дължи в немалка степен и на затварянето на ядрените централи в Германия.


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Хората да се тревожат повече за шистовия газ, но той изпуска много по-малко метан и нанася по-малки поражения върху питейните водоизточници от добива на въглища, изтъква ученият. Въглищните мини причиняват и замърсявания с тежки метали. Здравето на хората, които работят в тях, винаги страда от това, напомня Хелм.


Добивът на въглища убива 5000 души годишно


само в Китай и изразходва ужасно много енергия. При това става дума само за добива, без да сме отчели ефекта от транспорта им, емисиите от изгарянето, вредата върху хората работещи в централите, отпадъчната пепел, консумацията на вода, изброява ученият.


Когато хората в Европа призовават за забрана на шистовия газ, те трябва да бъдат последователни, смята той. По техните критерии добивът на въглища също би трябвало да е извън закона, защото е в пъти по-вреден. "Не казвам, че добивът на шистов газ е нещо прекрасно или че не трябва да бъде регулиран," пояснява икономистът.


През следващите 10 години решението на проблема с въглищата ще бъде преминаване от въглища към газ с възможно най-бързи темпове, както се случва в САЩ, смята ученият. По думите му това е моментът от лекцията, в който повечето природозащитници биха го освиркали и обвинили, че е маша на газовата индустрия. Това, което те биха искали да стане, е да преминем от въглища директно към ВЕИ, казва Хелм. "Аз разбирам тази класическа зелена позиция и до голяма степен съм съпричастен с нея. Но това просто няма да се случи. Реалността е, че ако не преминем от въглища към газ, ще преминем


от въглища към още въглища,"


категоричен е икономистът. По думите му това е посоката, в която в момента се движим, и въпросът е единствено можем ли да забавим този процес. Емисиите от газа са наполовина по-малко, при това без много от екологичните поражения свързани с добива и използването на въглища. Газът може в известен смисъл да ни даде временна глътка въздух, каквато нищо друго не може да ни осигури на разумна цена, смята Хелм. Нищо не пречи след 15-20 години тези газови централи да бъдат затворени, допълва той. Във всеки случай, ако не искате газ, ще трябва да предложите друг начин да спрем треската за въглища, която наблюдаваме в момента в Европа и на други места, заявява ученият.


Според професор Хелм илюстрация за потенциала на газа е успехът на САЩ. В глобалната икономика шистовият газ вече не е бъдеще, а факт, твърди той. Благодарение на тази технология


САЩ са практически енергийно независими,


имат в пъти по-ниски цени на газа от Европа, скок в конкурентоспособността и в същото време въглеродните им емисии са сред най-бързо спадащите в света, защото газът измества въглищата като енергоизточник. Това е драматична промяна за много кратък период от време, която ще има огромен геополитически ефект, подчертава икономистът.


Благодарение на шистовия добив на газ и петрол САЩ вече имат значително предимство пред Китай и Европа по отношение на цените на енергията. Това предимство е толкова голямо, че компенсира ефекта на евтината работна ръка в Китай и ще доведе до връщането на много от енергийно интензивните производства обратно в САЩ, обяснява професор Хелм.


От това, разбира се, Европа ще загуби,


категоричен е икономистът. Ако например съм голяма петрохимическа компания и досега съм избирал дали да работя в Европа или Китай, сега ще имам и трета опция – отвъд Атлантика, обяснява той. При това без да ми се налага да се справям със специфичните предизвикателства на бизнес средата, които съществуват в Китай.


Това е актуалната ситуация в глобалната енергетика – а не както мислехме по-рано изчерпване на изкопаемите горива и рязко покачване на цените им, категоричен е Хелм. Истинската лоша новина от гледна точка на климатичните промени е, че светът все още разполага с


огромно изобилие от изкопаеми горива,


достатъчно да изпържим планетата няколко пъти. Затова е изключително малко вероятно цените на петрола и газа да се притекат на помощ на икономическата логика на ВЕИ в обозримо бъдеще. Затова и политиките, които прилагаме в Европа, не са помогнали за справяне с климатичните промени до момента и няма да помогнат в близко бъдеще.


Фактът, че съществуващите ВЕИ не могат да решат проблема с климата, не означава, че скоро няма да разполагаме с нови по-ефективни, смята Хелм.


Разработването на нови енергийни технологии


е третата обещава област, на която той смята, че си струва да се заложи. По думите му в места като Imperial College в Лондон, MIT в САЩ и други лаборатории по цял свят в момента се работи по огромно изобилие от нови обещаващи технически решения за енергийния сектор. Сред областите на технологичен напредък, които се очаква да дадат плодове скоро, на първо място са технологиите за съхраняване на енергията, смята ученият. По думите му днешната енергийна индустрия е структурирана така, именно защото


не можем да съхраняваме произведеното.


Ако се научим да го правим, това ще е революционна стъпка. Тя би направила някои от съществуващите ВЕИ технологии много по-икономически смислени, отколкото са в момента, обяснява Дитер Хелм. Друг важен елемент са електромобилите – те имат огромен потенциал за съхраняване на електричество. Хората все още мислят за електромобилите като за транспортно средство, но в момента колите съхраняват петрол . представете си какво количество електроенергия биха могли да съхраняват. Разбира се, това не може да се случи и без умните електропреносни мрежи и умни електромери. Това е огромно пространство за напредък, но той няма да се случи от само себе си, без нужните политики, подчертава икономистът.

Ключови думи към статията:

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Еее,браво,най-после да прочета нещо наистина интересно и смислено по темата,а не дежурните заклинания..

 2. 2 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2620 Неутрално

  "спешно трябва да се откажем от въглищата..." - едва ли в БГ ще е скоро. Беднотия, която НИ и трови...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 3. 3 Профил на brashev
  brashev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Отлична фактология, аргументация и теза - 100% верни изводи и препоръки. Най-сетне да видя качествен материал по темата в българска медиа!

 4. 4 Профил на focusnik
  focusnik
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Първата чест е доста обективна. В момента се готви за одобрение методика на ниво ЕС за оценки на въглеродния отпечатък на продуктите, така, че професорът не е открил нищо ново.
  Но втората част си е открито лобиране за шистовия газ и тук той забравя за използвания преди това подход за оценка на пълните щети върху околната среда от неговия добив.
  На практика "Дневник" продължава открито да лобира зо шистовия газ, оправдавайки няколкото милиона пари на американския данъкоплатец.

 5. 5 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1581 Весело

  Я, имало и умни хора дето да съветват правителствата. Има, значи, надежда.
  А шоуто на мафията може да започва.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 6. 6 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  Желая УСПЕХ на ВСИЧКИ, които работят в областта на новите технологии за премахването на зависимостта ни от изкопаеми енергии. Има много потенциал във фотоволтаиците, и в начина на съхранение на получената от тах енергия. Сигурен съм, че пробив ще има, дано да е скоро.

 7. 7 Профил на Euronymous
  Euronymous
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Вятърни централи , соларни централи !!! Стига въглища и мазут . Има държави които нямат и един ТЕЦ.

  From the depths of Norway , take out your crop pain and feel the true evil !
 8. 8 Профил на anona
  anona
  Рейтинг: 480 Неутрално

  До коментар [#7] от "Teqilabg - Ph.D , MD , CPA, MBA,CGA":

  Сериозно, можеш ли да дадеш пример за държава без топлоелектрическа централа?

 9. 9 Профил на cucing
  cucing
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Ами, провалят се!
  Докато алчността движи света и обществото не стане от консуматорско, мислещо, така ще е.
  но по-добре, човека си реже клона и като падне майката Земя ще отдъхне и ще се възстанови бързо!

  ура и да живей!!!
 10. 10 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#8] от "anona":

  Мисля, че Норвегия е 100% на ВЕЦ.

  Но доста коментиращи се вторачват в положението в отделни държави и игнорират това, което ни казва английският професор (и което е много близо до акъла): ако внасяш китайски стоки, няма смисъл да ми обясняваш колко си еко-меко-френдли и как живееш само от фотоволтаици или само от духовна енергия - Китай бълва СО2 яко и стоката с етикет "Made in PRC" е произведена с ток, произведен от въглища.

 11. 11 Профил на i12805
  i12805
  Рейтинг: 439 Неутрално

  Ясно е, че въпросът е сложен и залитания във която и да е крайност не носи полза. Най-тъпото че, че няма консенсус (или компромис) върху един подход или политика. Всеки дърпа към неговия интерес, а проблемът касае абсолютно всички. Аз от политици не очаквам рационални решения - справка Дърбан мин. год. и Доха сега.

 12. 12 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Поредните популистки бълвочи- целящи прибиране на парите на средната класа= С тия брътвежи и мерките в стил$Лаврентий Берия" зелените крадци изгониха всичкото производство от белите държави в страни от третия свят. Само че там никой не им слуша дрънканиците и за това отделянето на въглероден двуокис и сажди е с пъти по-голямо от това, което би било в белия свят.

  За щастие, тъй като няма никаква връзка между СО2 и климата, Земята взе да се захлажда последните години и за това сега термина в обръщение е "Климатични промени" а не "Глобално Затопляне" както беше преди десетилетие.

  Резултата: Жълтите от третия свят започнаха да печелят по малко и да се индустриализират, Зелените мафиоти направиха пачки, Земята продължава да се върти.
  Единствената загуба е за средната класа на белия свят - изгуби работни места, тръгнала е към долната класа....

 13. 13 Профил на Magen David
  Magen David
  Рейтинг: 768 Неутрално

  "САЩ са практически енергийно независими,
  имат в пъти по-ниски цени на газа от Европа, скок в конкурентоспособността и в същото време въглеродните им емисии са сред най-бързо спадащите в света"

  Да, и близките години араби и руснаци ще "духат супата". Икономики базирани на продаване на природните си богатства са обречени за фалират. А разпадането на САЩ още веднъж се отлага.

  Не казвай не мога. Действай! За да успееш, първо трябва да поискаш.
 14. 14 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  Тезата може да се опише с две изречения: Някои продукти изискват енергоемки и мръсни производстава. Консуматорите на тези продукти са еднакво отговорни с производителите.

  То това си е вярно. Само дето от него може да се правят различни изводи. Очевидният е, че никое правителство или група държави не може да промени нещата без глобално съгласие какво да се предприеме. Другото е свързано именно с това да се предприема ли нещо и какво точно. Щото в крайна сметка нещата се изродиха до гешефтарство с въглеродни емисии.

 15. 15 Профил на Ecolomix
  Ecolomix
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Радващо е че статията се приема толкова добре от форума на Дневник само че май десните читатели пропускат да вникнат че тук се предлага на първо място налагане на национален въглероден данък на потребителските и промишлени стоки, който ще е равносилен на нови търговски мита и национален протекционизъм.

  Аз съм твърдо за тъй като именно такъв данък е нужен който ще възроди и връщането на местното производство и ще намали част от безсмислените емисии от транспорт на дълги разстояния.

  А останалото за новата сила на САЩ породена от газовия бум е безспорен факт. Въпросът е не дали да се ползват тези ресурси, а как ползите да се инвестират в реален прогрес към нисковъглеродна икономика, който ще е нужен след това.

 16. 16 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Добър анализ, който посочва недостатъците на сегашнате система. Тая търговия с емисии е пълна глупост, още един спекулативен инструмент на финансовите пазари. И наистина да изнасяш мръсни производства, чиито продукти са изцяло за теб и след това да казваш, че си намалил емисиите си е меко казано цинично.
  Може да го обвиняват за шистовия газ, но това си е самата истина - има много по-мръсни производства, които си работят спокойно. Не знам само защо нищо не се споменава за ядрената енергия - защото тя е едно от решенията за справяне с климатичните промени, макар че тя самата създава друг тип проблеми с ядрените отпадъци. Единствено не ми хареса, че едва ли не трябва единствено на газ да се премине, а останалите ВЕИ да се хвърлят на боклука - вятърните перки произвеждат много ток, фотоволтаиците не са най-ефективните, но пък са възможно най-безвредните и на практика може да се монтират навсякъде. Но за да станат ВЕИ наистина рентабилни трябва да се разработят умни, ефективни мрежи, които да управляват добре пиковете и спадовете и да улеснят пренасянето на енергията на дълги разстояния. Защото, ако една нищожна част от северна Африка, в частност части от Сахара се покрият с перки и слънчеви панели енергията ще е достатъчна за голяма част от Европа. И не е като да няма начин тази енергия да се съхрани и пренесе - най-елементарния начин е токът от северна Африка се превръща във водород, който се пренася по тръби или с танкери до Европа и в централи там се превръща в ток - при тази операция ще се загуби около 40% от добитата енергия, но пък Сахара има потенциал за големи излишъци и след изплащане на началната инвестиция на практика ще имаш абсолютно чиста и почти безплатна енергия. Но докато има евтини газ, нефт и въглища, не виждам как ще стане това.

 17. 17 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  "Според професор Хелм илюстрация за потенциала на газа е успехът на САЩ. В глобалната икономика шистовият газ вече не е бъдеще, а факт, твърди той. "

  И тук професора загуби всичкия си авторитет

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 18. 18 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  Когато става дума, да се намалят вредните емисии, трябва да се разбира, подобряване на чистотата на въздуха, който дишаме и аз съм твърдо "ЗА"! Ама шашмите с "климатичните промени" трябва да се спрат! Харчат се едни пари, които оскъпяват живота на хората, без някаква полза!Защо никой не казва,че през средновековието, когато е нямало промишленост и хората на планетата са нямали и милиард, температурите на Земята са били доста по-високи от сега?!

  http://climate.actualno.com/Globalnata-izmama-i-globalnoto-zatopljane-news_390910.html

  http://climate.actualno.com/Globalnata-izmama-i-globalnoto-zatopljane--chast-news_390754.html

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 19. 19 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#10] от "the_sceptic":
  Не е 100% ,но над 90%.Не съм сигурен обаче дали нямат все пак и някой тец...За Китай си прав и професора е абсолютно прав..А ситуацията е доста тревожна-скоро гледах една статистика за планираните мощности на въглища в Китай и Индия-по над 500 гигавата за всяка от двете държави за следващите 10 години...Това дефакто означава по две нови 1000 мегаватови въглищни централи всяка седмица .И макар че аз не съм съвсем убеден във връзката между емисиите въгл.двуокис и глобалното затопляне,то определено не ми харесва и бълването на всякакви замърсители от комините на тецовете...

 20. 20 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1581 Весело

  До коментар [#19] от "eurogi":

  На сайта на НАСА има интересно обяснение защо от ВСВ до средата на 70-те температурите не се покачват. Обяснението е точно в отделяните от ТЕЦ серни газове и образуваните сулфати. А от 70-те започва инсталирането на инсталации за улавяне на SO2 по ТЕЦ-овете...

  Covid live matter. Stop the genocide.
 21. 21 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#18] от "lz2":


  [quote#18:"lz2"]Харчат се едни пари, които оскъпяват живота на хората, без някаква полза![/quote]

  Е, колега, дайте един пример. Ние тези заклинания ги знаем - "искат да изхарчат много пари".

  С примери, с примери.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 22. 22 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#19] от "eurogi":

  [quote#19:"eurogi"]А ситуацията е доста тревожна-скоро гледах една статистика за планираните мощности на въглища в Китай и Индия-по над 500 гигавата за всяка от двете държави за следващите 10 години...Това дефакто означава по две нови 1000 мегаватови въглищни централи всяка седмица .[/quote]

  Може ли линк към тази прогноза?

  Защото аз ще ви кажа, че нито Китай нито Индия имат достатъчно въглища за да захранят такова колосално количество ТЕЦове.

  Китай преди 2-3 години се превърна от износител във вносител на въглища и няма да може да внася чак толкова много въглища. Не и на изгодни за него цени.

  Аналогично е и с Индия.

  Затова и двете държави наблягат още повече на ВЕИ - там няма лимит на ръста.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 23. 23 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#22] от "Distributed":

  в нешънъл джиграфик преди години четох, че Китай смята да пусне над 700 (седемстотин) нови въглищни тецове до към 2020. чичо гуугъл ще ти помогне да си намериш линк.

  естествено, те междувременно ще извадят от експлоатация тецове, но бъди уверен, че нетният резултат ще бъде МАСИВНО увеличаване на изгаряните въглища

  Китай внася въглища, предимно от Австралия. В Австралия имат икономически бум заради износа на въглища за Китай.

  дали СО2-то от човешката дейност влияе осезаемо на климата е друг въпрос. със сигурност е вярно обаче, че Китай увеличава на мах добива си на електричество, основно чрез въглищни тец, и екологично ориентираните не могат да направят НИЩО НИЩИЧКО по въпроса. Китай е прекалено мощен, за да му бъде наложена политика, и прекалено ориентиран към постигане на доминация, за да обръща внимание на зеленарите.

  ерго, дори Западът да намали СО2 емисиите до степен, че се върнем обратно към дърветата и пещерите, като цяло човешката емисия на СО2 няма да тръгне надолу, а ще продължи нагоре. заради бурно развиващи се държави като Китай. дори западните зеленари да спрат да дишат, тенденцията няма да се промени

 24. 24 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  [quote#21:"Distributed"]С примери, с примери. [/quote]

  Ами измислените пари за "въглеродните емисии", ами баснословните печалби от ВЕИ, ами безбройните, какво ли не очистващи съоражения по ТЕЦ-овете, ами глобите, ами скъпия ток, ами екотаксите, и......безброй, безброй такива!Ами Ал Гор от какво забогатя, като най-незначителен пример?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 25. 25 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#23] от "the_sceptic":

  Абе не е толкова трагична работата с Китай.

  Въглищата имат едино предимство и един проблем:
  - много са евтини за добив
  - но са АДСКИ скъпи за транспортиране.

  така, че ККП много добре осъзнават, че няма да могат много дълго още да продължат експанзията си на ТЕЦове, още повече че и тяхните находища издишат вече, а за да се мине към нови трябва да се транспортира въглището на огромни разстояния и съответно цената на тока от него скача колосално.

  Ето например, внимавай да не умреш от смях:

  http://www.reuters.com/article/2010/09/02/us-china-traffic-idUSTRE6810UC20100902

  (Reuters) - More than 10,000 trucks mainly carrying coal are stuck in a 120 km (75 mile) traffic jam in the northeastern Chinese region of Inner Mongolia, in the latest dramatic snarl-up on the country's roads.

  Числата са верни - десет хиляди камиона с въглища, 120 км задръстване.

  Така, че дори и да имат някакви схеми за още 100-200 хилядника ТЕЦ, много добре осъзнават до каква зависимост и до какви проблеми води това.

  За стотиците умрели на година в китайските мини няма да обелвам дума, както и са десетките (ако не и стотици) хиляди с разсипано здраве в Китай, пак на година, също

  На ККП са много наясно с това нещо и нали сега уж се борят с корупцията, вкл и в замърсяването, и май ще им орежат нещата.

  Не са хич розови нещата за въглището.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 26. 26 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#24] от "lz2":

  Ей сега ще обърна по-голямо внимание, но като за начало:

  [quote#24:"lz2"]екотаксите[/quote]


  Кои "екотакси" по-точно?

  Според мен трябва да има нулева толерантност към замърсяването, а според теб?

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 27. 27 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#24] от "lz2":

  Виж.

  Моята теза не е, че няма шмекери. Шмекери има около всички неща и навсякъде. Очевидно и ако се пусне няква такава схема и ще се пробват да се намърдат веднага. Очевидно. Това се очаква.

  Тезата ми е, че въпросните СО2 шмекери и крадци не могат да стъпят и на малкото пръстче на ОНЕЯ ГОЛЕМИТЕ крадци и шмекери с изкопаемите горива и АЕЦите.

  И, че проблемът не е, че някой иска СО2 такси или енергийна ефективност или по-чист въздух или залесяване или ВЕИ и да поокрадне от там.

  Проблемът е, че Изкопаемите и АЕЦите са стъпили на врата на ***ВСИЧКИ*** хора. И задължително трябва да се разкарат, което може да стане единствено, чрез децентрализация в енергетиката и ВЕИ. Няма друг начин.

  Затова много ми е чудно защо ревете срещи ВЕИ и СО2 регулации, а не ревете срещу въглищата, фракинга, петрола, природния газ и АЕЦите.

  За сравнение:

  За 2010та ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА само на петте най-големи петролни компании беше по-голяма от ОБОРОТА на всички видове ВЕИ (без големтие ВЕЦ) взети заедно.

  Оборота, Чистата печалба, само на петте най-големи петролни(!) корпорации.

  Къде е киро на кирия?

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 28. 28 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#24] от "lz2":

  Само, че дори и имайки шмекери във ВЕИ индустрията, само тя дава рядката възможност на крайните потребители на енергия сами да си я произвеждат.

  Само чрез ВЕИ може да се достигне енергийна независимост на абсолютно всички нива в обществото - държавно, общинско, градско, селско, къща, квартал, всяко ниво.

  Само заради това - да разкараме големите енергийни корпорации - си заслужава.

  Още повече, че ВЕИ вече са достатъчно евтини, и имат нужда само да не им се пречи с излишна бюрокрация. А и ще се оправим със затопялнето - и да го има, и да го няма.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 29. 29 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  [quote#26:"Distributed"]Според мен трябва да има нулева толерантност към замърсяването, а според теб?[/quote]

  Според мен, трябва да има САМО МЕРКИ ЗАСЯГАЩИ П Р Я К О хората и животните!

  Ако ти анализирам твърдението за "нулева толерантност към замърсяването", трябва да дифинираш термина "замърсяване".
  Влиза ли СО2 в този термин? И ако влиза, кога ще сложите тапи на вулканите,които са най-големият емитент на СО2?А друг е въпроса, че намаляването на СО2 нанася пряка вреда на флората, от където идва и кислорода,който дишаме.Въобще екоидиотщините са безкрайни!Крайно време е човечеството да се вразуми и да спре тази талибанщита!Пък за "проекта", който бяха намислили еколакомиите, да разположат милиони чадъри в космоса, да ни пазели от Слънцето, да не говорим!Че няма и начин, после да ги съберат!Ето това ще сложи край на човечеството, а не малко повече пушек!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 30. 30 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#24] от "lz2":

  Ето ти да видиш какво имам предвид:

  http://www.go100percent.org/cms/index.php?id=19

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 31. 31 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#29] от "lz2":

  Много си се запалил, успокой се Не са само "екоталибаните" враговете.
  [quote#29:"lz2"]Ако ти анализирам твърдението за "нулева толерантност към замърсяването", трябва да дифинираш термина "замърсяване".
  Влиза ли СО2 в този термин? [/quote]

  СО2 е НАААААААААААААААААААААААААААААЙ-малкия проблем на въглищата.

  Ето ти един опит да се оцени другите поражения на ТЕЦовете в САЩ върху хората, икономиката и т.н.:

  http://chge.med.harvard.edu/sites/default/files/resources/MiningCoalMountingCosts.pdf

  Не са "екоталибаните" и "затоплистите" проблема. Те са джудженченца в сравнение с гореизброените - петрола, въглищата, фракинга и АЕЦите.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 32. 32 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1581 Весело

  До коментар [#31] от "Distributed":

  Направо да отиваме в пещерите. там природосъобразния живот. Е няма нет, но и той е един от големите консуматори на ток и съответно замърсители.
  Като затворим химията ще обречем милиарди на глад, но пък така по-бързо ще се стигне до зеления рай...

  Covid live matter. Stop the genocide.
 33. 33 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#32] от "Цецо":


  [quote#32:"Цецо"]Направо да отиваме в пещерите. [/quote]

  Ти отивай където искаш, ако щеш в пещерите.

  Аз смятам да си живея както до сега, само че тока ми да идва от ВЕИ, да е по-евтин и да не храня гушите на ТЕЦ-а, АЕЦ-а, петрола и фракинга

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 34. 35 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Весело

  До коментар [#34] от "eurogi":

  Благодаря за линка.

  More than 1,000 coal-fired power plants are being planned worldwide, new research has revealed.

  Така като се каже наистина звучи страшничко, докато не прочетем какво значи "planned".

  Да вметна, че и ние - Бългаиря - "планираме" нов реактор в АЕЦ"Козлодий", но ние много добре си знаем, че сме до под най-кривата круша.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 35. 36 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#35] от "Distributed":
  Абе да,при нас е така,ама китайците обикновено като планират нещо,и го правят..Виж за индийците не съм толкова сигурен,там нещата може и да си останат планирани...

 36. 37 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#34] от "eurogi":

  Щото аз ще ти дам една оценка на Муудис, за термоелектрическите централи в Европа:

  http://www.moodys.com/research/Moodys-Wind-and-solar-power-will-continue-to-erode-thermal--PR_259122

  която твърди, че печалбите им ще продължат да се смаляват заради многото ВЕИ и много от тях ще фалират, а плановете за нови значително ще намалеят.

  Същото ще сполети и Китай и Индия в момента в който наистина започнат да слагат много ВЕИ - до 5 години.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 37. 38 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#36] от "eurogi":

  Китаеца ся му се образува огромен излишък на фотоволтаици - много фабрики построиха. И като ЕС пазара се сви малко заради логичното намаляване на преференциите, се осети, че трябва да стимулира и вътрешния пазар.

  И го прави, а както горе пише Муудис - колкото повече ВЕИ имаш толкова по-малко печалба прави ТЕЦа.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 38. 39 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#37] от "Distributed":
  За тец-овете в Европа съм сигурен,тука икономиките са богати,пазара на електроенергия е преситен,докато онези в Азия растат с бесни темпове,имат огромен дефицит на енергия и с веи само не могат се справи.Китай потреблението му на електроенергия расте с 300 милиона мегаватчаса годишно,само тази цифра е 5 пъти по-голяма от общото производство в момента на енергия от ВЕИ там(изключвам големите хидроцентрали в случая)Дано поне открият повече природен газ там,че част от тези централи да са на газ,а не на въглища...Газта поне отделя с около 40% по -малко CO2.

 39. 40 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#39] от "eurogi":

  Именно, само че не отчитате, че ВЕИ вече са достатъчно евтини, че новите ВЕИ мощности да дават ток по-евтин от колкото новите ТЕЦове.

  Което значи, че с поевтиняването на ВЕИ, ще слагат още повече и още повече и най-вероятно няма да построят кой знае колко ТЕЦове.

  А да не забравяме, че следващите 30-40 години ВЕИ ще се добавят много и постоянно и все повече и повече. Като се прави нова голяма централа трябва да се гледа какво ще е развитието в енергетиката следващиете 20-30 години, колкото е живота й.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 40. 41 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#33] от "Distributed":

  За сега се очертава тока от ВЕИ да е доста по-скъп от този от гадните горива. Както и няма никаква възможност за 24х7 доставка на ток от ВЕИ.
  Което изобщо не ви пречи да си дрънкате. Що не се откачиш от външно снабдяване? И да си се самозадоволяваш? За една къща никакъв проблем не е. Освен финансов. Таман ще можеш да им се хилиш на гадовете.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 41. 42 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1581 Любопитно

  До коментар [#40] от "Distributed":

  Аре бе. Я дай да я видим как излиза себестойността на ВЕИ по-ниска. Ама без малоумни такси върху горивата.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 42. 43 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#41] от "Цецо":


  [quote#41:"Цецо"]За сега се очертава тока от ВЕИ да е доста по-скъп от този от гадните горива.[/quote]

  Не е вярно. Сравнявайте нови централи с нови ВЕИ. Французите са поискали 20 ст/квтч преференция за да построят АЕЦ на британците.

  [quote#41:"Цецо"]Както и няма никаква възможност за 24х7 доставка на ток от ВЕИ. [/quote]

  До тогава има още мноооооого време. За следващите 20 години можем да построим колкото си искаме ВЕИ и да ползваме тяхния ток, когато го правят, а когато не правят можем да ползваме вече построените до сега (2012та) не-ВЕИ мощности.

  След 20 години я камилата я камиларя. Мислете еволюционно, а не революционно.

  [quote#41:"Цецо"]Що не се откачиш от външно снабдяване? И да си се самозадоволяваш? За една къща никакъв проблем не е. Освен финансов. [/quote]

  И защо да го правя? Ще ползвам най-евтиния ток за мен, ако ми е по-евтин от покрива ще ползвам него.

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 43. 44 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#42] от "Цецо":


  [quote#42:"Цецо"]Я дай да я видим как излиза себестойността на ВЕИ по-ниска.[/quote]

  Еми за сега тока от покрива е по-евтин от тока от мрежата, което интересува повечето потребители.

  Това ти дава необятен пазар и е достатъчно на първо време.

  Никой не иска да хаби пари, а да се даде възможност на този които иска да го направи.

  Виж как се смята

  http://bit.ly/LrRWPW

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 44. 45 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  [quote#44:"Distributed"]Никой не иска да хаби пари, а да се даде възможност на този които иска да го направи. [/quote]

  Това е най-големия рев на ВЕИтата в момента, че ги засипват с измислена бюрокрация.

  Хардуера за покривен ФЕЦ в България е под 2000 лева/kWp, но инсталационната цена е над 3500. Как става тоя номер?

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 45. 46 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#40] от "Distributed":
  Ми дано си прав,но засега цифрите показват друго-в момента в Китай има 62 гвт вятърни мощности и около 3 гвт слънчеви.Това към момента произвежда около 155 000 гигаватчаса електроенергия годишно,или около 3% от общото.Прогнозите са за 200 гвт вятърни до 2020 год. и 100 гвт слънчеви,които ще произвеждат около 600 000 гигаватчаса годишно,или 8.5% от общото потребление.Т.е.прирастът на такава енергия до 2020 година ще е около 450 000 гигаватчаса,докато общият прираст на потреблението спрямо миналата година се очертава около 2500 000 гигаватчаса.И то при положение,че наистина си изпълнят прогнозите,защото виж какво казва Уен Жибао:
  Wen Jiabao stated in a March 5th, 2012 report that China will end the "blind expansion" into wind and solar energy, instead developing nuclear power, hydropower, and shale gas

 46. 47 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#46] от "eurogi":

  Еми ще видим. Всичко зависи от две неща:

  колко ще падне цената на ВЕИ до тогава, а тя пада доста в момента - за фотоволтаичните модули с по 10-20% на година.

  и колко ще се оскъпят въглищата.

  Работата с ВЕИ е, че не е нужна особена централизация и организация за да се внедряват, те се добавят децентрализирано, паралелно и по много, т.е. на практика може АДСКИ много ВЕИ за много кратко време да се построят - справка България - за 6 месеца началото на тази година - над 500 мегавата фотоволтаици.

  Нищо чудно Кирай през 2020та да имат доста повече от 100 гигавата фотоволтаици

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 47. 48 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#47] от "Distributed":

  Много бил евтин тока ма само материалите в насипно състояние били 2000 лв за киловат. Ма толкова по обяд през лятото. Средно годишно за под 500 Вт мощност. Сигурно около 200. При такова капиталовложение тока е направо без пари.
  Башка, че като не можеш да складираш енергията ти трябва мощност като за най-гадните зимни дни. Защото с камара акумулатори (които също струват пари, хич не са еко при производство и се скапват за няколко години, при това от добрите) повече от един ден не можеш покри.
  За това и професора набляга на напредъка в технологиите за акумулиране. Ама ти го отрече веднага. А между другото и той набляга на еволюционния подход.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 48. 49 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#48] от "Цецо":

  Е да

  Никой не е казал, че ще стане от днес, но да си мислиш, че няма да има ВЕИ и то по много от всички видове към края на това десетилетие е доста погрешно.

  Всички прогнози за ръста на ВЕИ до момента - последните 10-20 години - са били погрешни и всичките до една са подценявали ръста на ВЕИ. Това си го виж с произволна прогноза за ВЕИ

  Не мисля, че и текущите прогнози правят изключение

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 49. 50 Профил на Distributed
  Distributed
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#48] от "Цецо":

  Пропускаш, че цената на ВЕИ пада непрекъснато и ще пада още поне 20 години, докато цената на изкопаемите горива няма изгледи да хукне надолу със същото темпо. Даже напротив - тя ще върви само нагоре.

  Сещаш накъде духа вятъра

  Ето

  http://www.sologico.com/priceindex/Default.aspx?template_id=1&langTag=en-US

  Цената на модулите е паднала с 15-20 процента от март.2012 до сега

  Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
 50. 51 Профил на Euronymous
  Euronymous
  Рейтинг: 877 Неутрално

  До коментар [#8] от "anona":
  Норвегия и Исландия !

  From the depths of Norway , take out your crop pain and feel the true evil !
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK