Провалят ли се климатичните политики на Европа?

Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated PressКатегорично да, смята оксфордският професор по икономика Дитер Хелм, съветник на няколко правителства по въпроси на енергетиката и климата и автор на книгата The Carbon Crunch. Трудно е да си представим по-неудачни мерки за противодействие на климатичните промени от тези, които прилага в момента ЕС, заяви той в публична лекция по въпросите на климата и енергетиката, организирана от бизнес факултета на Imperial College в Лондон.


Европейският съюз има претенции за лидерство на международната сцена, когато става въпрос за климатични политики, но в действителност дотук


не е постигнал никакви реални резултати,
смята Дитер Хелм, като допълва, че засега няма изгледи това да се промени. Европа се хвали с големи съкращения на емисиите през последните 20 години в рамките на Протокола от Киото, чийто основен поддръжник си остава ЕС, но данните са подвеждащи. Европа изчислява единствено емисиите, отделени на нейна територия, без да смята тези от вносните продукти, консумирани от нейните граждани, изтъква икономистът. Този модел на лимити само за произведените, но не и за консумираните емисии, присъства както в Протокола от Киото, така и в Европейската схема за търговия с емисии, напомня той.


"По една случайност през 1990 г. падна Берлинската стена и Европа пое по път на деиндустриализация, тъй като много енергийно интензивни производства бяха закрити, каза в лекцията си професор Хелм. Така Европа можеше да изглежда добре в рамките на Киото без особени усилия. Но проблемът е, че не толкова производството на СО2 емисии, колкото консумацията им движи климатичните промени. Ако спрем да произвеждаме стомана в Южен Уелс, а вместо това я внасяме от Китай, въглеродният ни отпечатък не само не намалява, но вероятно става още по-голям."


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Илюстрация за това са емисиите на Великобритания, които официално са спаднали с 15% в периода 1990-2005 г. По изчисления на професор Хелм и негови колеги обаче, при добавяне на количествата СО2, отделени при производството на вносни стоки, консумирани в кралството, ще се окаже, че


емисиите на Великобритания са скочили с 19%


за същия период. Това е реалността зад факта, че емисиите на CO2 в Европа стабилно намаляват, докато в глобален мащаб продължават да растат.


Звучи иронично, но през последните години САЩ, които са възприемани като световния климатичен злодей, всъщност имат по-голям реален спад на емисиите, отколкото Европа, смята икономистът.


ЕС пордължава да държи на Протокола от Киото, въпреки провала на международните климатични преговори и дори се опитва


да представи този провал като успех,


казва Хелм, цитирайки като пример британския министър на енергетиката, който обяви дори резултата от конференцията в Дърбан за триумфален.


"Нека ви припомня какво беше договорено в Дърбан – държавите участнички да се опитат до 2015 г. да решат какво се надяват да започнат да правят след 2020 г."


По думите му това е катастрофа, защото между Конференцията в Дърбан и 2020 г. икономиките на Китай и Индия ще нараснат двойно при сегашните си темпове на растеж. Много е трудно да се измисли сценарий, при който това да не бъде придружено от присъединяването на


нови 400 до 600 гигавата мощности на въглища


в тези две държави, предупреждава ученият. През това време ЕС харчи много пари и полага огромни усилия в изпълнение на собствения си климатичен пакет "Европа 20-20-20". – пакет, замислен в края на икономическия бум, когато потребителите можеха да си позволят да плащат, а цените на изкопаемите горива се движеха нагоре, казва професор Хелм.


"Процентът на съкращение на емисиите, дялът на ВЕИ в енергийния микс и подобряването на енергийната ефективност трябваше да заковат точно на магическото число 20, което случайно е и годината, набелязана за постигането на тази цел. Кой би могъл даже да си го съчини," удивлява се икономистът.


По думите му това е краткосрочна политика, насочваща оскъдните финансови средства на потребителите към малък брой скъпи технологии, без да се взема под внимание какво ще стане извън тази рамка. При положение, че има заложена цел за дела на ВЕИ, не остава кой знае какъв избор, освен изграждането на много вятърни инсталации, много покриви със слънчеви панели, биомаса и биогорива.


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Проблемът с ВЕИ технологиите, които използваме в момента обаче е не е само, че са скъпи и поглъщат толкова голяма част от парите на домакинствата, които биха могли да бъдат похарчени за други неща. Проблемът е, че


тези ВЕИ не могат да спасят климата.


Хелм цитира книгата на кеймбриджкия физик Дейвид Маккей Sustainable Energy without the Hot Air, в която има подробни изчисления за капацитета на някои от сега използваните ВЕИ технологии. Например, за да се замени половината енергия на автомобилите по британските пътищата с ВЕИ, ще е необходима 4 km ивица от вятърни паркове опасваща цялото крайбрежие на страната. "Не казвам, че не трябва да инсталираме известно количество перки, но те произвеждат малко енергия на единица площ и освен това са непостоянни," обяснява Хелм. По думите му


енергийната ефективност също не е решение.


Обяснението за това е, че тя просто понижава разходите за енергия. Това винаги е добра новина за икономистите, но е несъстоятелно да се смята, че така ще се намали търсенето на енергия, подчертава ученият, напротив – от години наблюдаваме, че заедно с ръста на енергийната ефективност потреблението на енергия се повишава.


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Резултатът от всичко това е, че консумацията ни на въглеродни емисии се покачва, цените на енергията нарастват чувствително, а конкурентностособността ни спада, обобщава икономистът. Енергийната бедност нараства и политическата съпротива също ще се засили, предупреждава той. А най-плашещото е, че хората ще загубят интерес към всякакви действия за справяне с климатичните промени, защото обещаното не се случва, а те въпреки това трябва да плащат висока цена.


Какво предлага Дитер Хелм?


Кои са все пак областите, в които може да се приложат работещи политики? Професор Хелм предлага три. Първо, за замърсяването трябва да се плаща, тоест нужна е цена на въглеродния диоксид. Това плащане не трябва да става по модела на европейската схема за търговия с емисии, при който цената е краткосрочна, нестабилна и ниска, а под формата на


реален данък върху СО2.


От значение за климата са не произведените, а консумираните емисии, напомня Хелм, затова е безпредметно да има въглероден данък само на вътрешно ниво. За да работи тази мярка, тя трябва да обхваща и вноса на стоки от енергийно интензивни производства в чужбина. Добрата новина е, че ако отделни държави започнат да облагат въглеродния диоксид при внос, това ще създаде огромен стимул за страните износителки да въведат свой собствен въглероден данък, за да задържат тези приходи за себе си, вместо да ги оставят да бъдат изнесени зад граница. Освен това при облагане и на вносните стоки няма опасност те да се окажат по-конкурентни от местното производство, което дава чудесна възможност на страните да въведат тази мярка без тромави международни процеси на договаряне. Вторият основен момент, според професор Хелм е, че


спешно трябва да се откажем от въглищата.


По думите му в Европа в момента се наблюдава тенденция на връщане към въглищата, която се дължи в немалка степен и на затварянето на ядрените централи в Германия.


Провалят ли се климатичните политики на Европа?

© Associated Press


Хората да се тревожат повече за шистовия газ, но той изпуска много по-малко метан и нанася по-малки поражения върху питейните водоизточници от добива на въглища, изтъква ученият. Въглищните мини причиняват и замърсявания с тежки метали. Здравето на хората, които работят в тях, винаги страда от това, напомня Хелм.


Добивът на въглища убива 5000 души годишно


само в Китай и изразходва ужасно много енергия. При това става дума само за добива, без да сме отчели ефекта от транспорта им, емисиите от изгарянето, вредата върху хората работещи в централите, отпадъчната пепел, консумацията на вода, изброява ученият.


Когато хората в Европа призовават за забрана на шистовия газ, те трябва да бъдат последователни, смята той. По техните критерии добивът на въглища също би трябвало да е извън закона, защото е в пъти по-вреден. "Не казвам, че добивът на шистов газ е нещо прекрасно или че не трябва да бъде регулиран," пояснява икономистът.


През следващите 10 години решението на проблема с въглищата ще бъде преминаване от въглища към газ с възможно най-бързи темпове, както се случва в САЩ, смята ученият. По думите му това е моментът от лекцията, в който повечето природозащитници биха го освиркали и обвинили, че е маша на газовата индустрия. Това, което те биха искали да стане, е да преминем от въглища директно към ВЕИ, казва Хелм. "Аз разбирам тази класическа зелена позиция и до голяма степен съм съпричастен с нея. Но това просто няма да се случи. Реалността е, че ако не преминем от въглища към газ, ще преминем


от въглища към още въглища,"


категоричен е икономистът. По думите му това е посоката, в която в момента се движим, и въпросът е единствено можем ли да забавим този процес. Емисиите от газа са наполовина по-малко, при това без много от екологичните поражения свързани с добива и използването на въглища. Газът може в известен смисъл да ни даде временна глътка въздух, каквато нищо друго не може да ни осигури на разумна цена, смята Хелм. Нищо не пречи след 15-20 години тези газови централи да бъдат затворени, допълва той. Във всеки случай, ако не искате газ, ще трябва да предложите друг начин да спрем треската за въглища, която наблюдаваме в момента в Европа и на други места, заявява ученият.


Според професор Хелм илюстрация за потенциала на газа е успехът на САЩ. В глобалната икономика шистовият газ вече не е бъдеще, а факт, твърди той. Благодарение на тази технология


САЩ са практически енергийно независими,


имат в пъти по-ниски цени на газа от Европа, скок в конкурентоспособността и в същото време въглеродните им емисии са сред най-бързо спадащите в света, защото газът измества въглищата като енергоизточник. Това е драматична промяна за много кратък период от време, която ще има огромен геополитически ефект, подчертава икономистът.


Благодарение на шистовия добив на газ и петрол САЩ вече имат значително предимство пред Китай и Европа по отношение на цените на енергията. Това предимство е толкова голямо, че компенсира ефекта на евтината работна ръка в Китай и ще доведе до връщането на много от енергийно интензивните производства обратно в САЩ, обяснява професор Хелм.


От това, разбира се, Европа ще загуби,


категоричен е икономистът. Ако например съм голяма петрохимическа компания и досега съм избирал дали да работя в Европа или Китай, сега ще имам и трета опция – отвъд Атлантика, обяснява той. При това без да ми се налага да се справям със специфичните предизвикателства на бизнес средата, които съществуват в Китай.


Това е актуалната ситуация в глобалната енергетика – а не както мислехме по-рано изчерпване на изкопаемите горива и рязко покачване на цените им, категоричен е Хелм. Истинската лоша новина от гледна точка на климатичните промени е, че светът все още разполага с


огромно изобилие от изкопаеми горива,


достатъчно да изпържим планетата няколко пъти. Затова е изключително малко вероятно цените на петрола и газа да се притекат на помощ на икономическата логика на ВЕИ в обозримо бъдеще. Затова и политиките, които прилагаме в Европа, не са помогнали за справяне с климатичните промени до момента и няма да помогнат в близко бъдеще.


Фактът, че съществуващите ВЕИ не могат да решат проблема с климата, не означава, че скоро няма да разполагаме с нови по-ефективни, смята Хелм.


Разработването на нови енергийни технологии


е третата обещава област, на която той смята, че си струва да се заложи. По думите му в места като Imperial College в Лондон, MIT в САЩ и други лаборатории по цял свят в момента се работи по огромно изобилие от нови обещаващи технически решения за енергийния сектор. Сред областите на технологичен напредък, които се очаква да дадат плодове скоро, на първо място са технологиите за съхраняване на енергията, смята ученият. По думите му днешната енергийна индустрия е структурирана така, именно защото


не можем да съхраняваме произведеното.


Ако се научим да го правим, това ще е революционна стъпка. Тя би направила някои от съществуващите ВЕИ технологии много по-икономически смислени, отколкото са в момента, обяснява Дитер Хелм. Друг важен елемент са електромобилите – те имат огромен потенциал за съхраняване на електричество. Хората все още мислят за електромобилите като за транспортно средство, но в момента колите съхраняват петрол . представете си какво количество електроенергия биха могли да съхраняват. Разбира се, това не може да се случи и без умните електропреносни мрежи и умни електромери. Това е огромно пространство за напредък, но той няма да се случи от само себе си, без нужните политики, подчертава икономистът.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK