История за вятърни перки, птици и магистрати

Една от най-застрашените птици в света – червеногушата гъска зимува на Дуранкулашкото езеро

© Младен Василев, БЗДП

Една от най-застрашените птици в света – червеногушата гъска зимува на Дуранкулашкото езероВърховният административен съд (ВАС) за пореден път демонстрира, че тълкуването на закона зависи от състава, който гледа делото. В два еднакви казуса, свързани със забрана на строежи на вятърни паркове в района на Дуранкулашкото езеро, висшите магистрати взеха противоположни решения. За около седмица съдът пусна за реализация проект за 95 ветрогенератора в близост до защитените зони и спря друг за 150.   


И двата проекта са мащабни, намират се в един и същи район и в близост до защитени зони (единят по-близо, другият по-далече от тях), а зад тях стоят едни и същи инвеститори. След сигнали и становища от редица български и международни екоорганизации и двата са спрени през 2012г. от Министерство на околната среда и водите с две последователни решения, които веднага след това се обжалват от инвеститорите. В началото на тази година съдът реши, че МОСВ има право да спре проекта, който е по-отдалечен от чувствителните зони (определение от 25 януари), но не и този, който е в близост до Дуранкулашкото езеро и е с размери 12 на 7 километра (решение от 17 януари).


Председател на състава незачел позицията на МОСВ е Андрей Икономов. Той стана известен с отмяната на обявяването на "Странджа" за природен парк, след което парламентът се оказа принуден да направи законодателни промени, които да не позволяват на съда да закрива природни паркове. 
С казуса около вятърните турбини до Дуранкулашкото езеро, съдът не само демонстрира опасна безпринципност при взимането на решения, но и на практика


елиминира възможността на екоминистерството да упражнява контрол


върху собствените си регионални инспекции (РИОСВ), когато има забележки към тях. А в конкретните случаи забележките са доста.


Въпросните два проекта, за чието разрешяване са делата, добиха популярност още в началото на миналата година, като най-големите, които ще се изграждат в района на Шабла – за 190 мегавата (95 броя ветрогенератори) и за 300 мегавата (150 броя турбини) или с обща номинална мощност, колкото половин реактор на "АЕЦ Козлодуй".


Проектът за 95 ветрогенератора се разработва от Консорциум "Уинд Енерджи", а по-големият от "Уинд Енерджи 3000" (виж повече за фирмите в карето).
 


Инвеститорите
В двете дружества основен дял притежава CIB HOLDING, в чийто съвет на директорите влизат Виктор Азманов и Гриша Ангелов. Азманов е син на шефа на общинската фирма "Паркинги и гаражи" във Велико Търново, а фирмите му "Бест чойс пропърти" ЕООД и "Първомайци валей" ЕООД се занимават с имоти. Според Търговския регистър CIB Holding е основана през април 2011 г., като месец по-късно купува "Уинд енерджи 3000". Преди това фирмата е собственост на "ЕиЛ" ООД, която е на дъщерите на бившия шеф на Комисията за защита на потребителите, Дамян Лазаров – Любов и Елена Лазарови, и Николета Николова. Те запазват участието си в "Уинд енерджи 3000", а Любов Лазарова остава неин управител. Другият проект за вятърен парк на консорциум "Уинд енерджи" също е на фирми на Любов Ангелова, а СIB Holding влиза в него през август 2011 г. Любов Лазарова е управител и на консорциума. Освен в тези две дружества дъщерята на Лазаров участва като управител и съсобственик в още 53 фирми, които развиват дейност в областта на възобновяемата енергия. Именно това беше и публичната причина дългогодишният шеф на КЗП да напусне поста си през лятото на миналата година. И в двата проекта минимален дял държи и китайската фирма "КСЕМК България груп". По думите на Азманов общата инвестиция в двата проекта ще е 500 млн. евро.

Стена от перки


Освен със своя мащаб проектите се отличават и с бързината, с която са напредвали въпреки критиките към тях. През лятото на 2012 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна им дава зелена светлина, въпреки че са в близост до редица защитени зони за опазване на дивите птици и на защитената флора и фауна: "Дуранкулашко езеро", "Шабленски езерен комплекс", "Калиакра" и т.н. (виж картата). Повече проблеми, свързани с опазването на природата, има при "по-малкия" парк, който е и по-близо до Дуранкулашкото езеро. Отрицателни становища изпращат Националния природонаучен музей към БАН, Британското кралско дружество за защита на птиците, Българско дружество за защита на приците (БДЗП), Сдружение "Зелени Балкани", а местни жители събират подписка.


Построяването на подобен парк точно на това място е опасено за птиците, алармират от БДЗП. Дуранкулашкото езеро е с международно и национално значение за опазването на редки видове пернати, като влажната зона на езерото е разположена на миграционния път Via Pontica. На Дуранкулашкото езеро зимува и една от най-застрашените птици в света – червеногушата гъска.


"Между 50 и 100% от световната популацията на вида зимува около Дуранкулашкото езеро. Ветропаркът създава на практика стена от турбини между местата за нощуване на гъските (езерото и морето) и обработваемите площи, където те се хранят", предупреждава Стойчо Стойчев, директор природозащита в БДЗП. Идентична теза споделя и Стефан Аврамов от Българска фондация "Биоразнообразие". Той напомня, че съществуващите защитени зони в Добруджа покриват една малка част от местообитанията на червеногушата гъска и в тази връзка за нейното опазване е от изключително значение как ще се управляват посевите в района.

Карта на вятърните турбини и ветропаркове в Добруджа

© Дневник

Карта на вятърните турбини и ветропаркове в Добруджа


Колкото до другия проект за 150 ветрогенератора, макар и по-отдалечен от езерото в посока Генерал Тошево, неговата мащабност в комбинация с всички заявки за ветрогенератори в района, не е за подценяване. "Световно застрашени видове като ловният сокол, царският орел, големият креслив орел, степният блатар и вечерната ветрушка ползват обширните райони на Добруджа за ловуване по време на гнездовите скитания и по време на миграция, както и като основни миграционни пътища, включително районите около Генерал Тошево, Дуранкулак, Калиакра и Шабла", обясняват от екоорганизациите.


Тези аргументи обаче липсват в Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) и влиянието върху зоната от мрежата Натура 2000. Нещо повече, одобрението на проектите през миналата година, се случва и в контекста на напреднали наказателни процедури на Европейската комисия срещу България за невъзможност да осигури достатъчна защита на зоните от Натура 2000 точно в Крайбрежна Добруджа при изграждане на ветропаркове.


Възраженията на екоорганизациите се подкрепят и от Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА). Още през март 2012г. асоциацията излиза с официално становище, с което подкрепя протеста на БДЗП. "Вятърната енергия е безопасен, евтин и природосъобразен източник на енергия, но трябва да се случи по правилния начин. Всички ветроенергийни проекти трябва да отговарят на едни и същи високи стандарти. Необичайни "преки пътища" или нередности в проектирането и разрешителните процедури са неприемливи. Проекти като тези вредят на индустрията и могат да навредят и на природата. Това е причината и ние да подкрепяме действията на БДЗП, които се борят тези проекти да преминат през необходимия контрол," заявява тогава изпълнителният директор на БГВЕА, Себастиан Ньотликс. От асоциацията коментириха в края на миналата седмица, че позицията им не се е променила.


Въпрос на състав


Така на 29 юни 2012 г. МОСВ излиза с две последователни решения, че оценките за въздействие върху околната среда трябва да бъдат преразгледани от регионалната екоинспекция. Решението на МОСВ излага като мотиви нарушения на нормативни текстове от Наредбата за ОВОС и Наредбата за екологична оценка. По-специално, необсъждането в решението по ОВОС на отрицателните становища от редица институции и организации, както и неизвъшването на допълнителен анализ на наличните данни във връзка със становищата.


Друг мотив е грешното отстояние на ветрогенераторите от защитената зона и оттам грешната преценка на последиците от реализацията на инвестиционното предложение. Мотив е, че в решението по ОВОС е посочен некоректния брой одобрени ветрогенератори в района на Шабла, Каварна и Генерал Тошеве - не 246, а 1460. Или кумулативния ефект не е оценен правилно. Не е извършена правилно и оценката на риска от сблъсък с летящи птици. Липсва, също така, и достоверна оценка на степента на въздействие върху всички видове птици. И т.н. и т.н.

История за вятърни перки, птици и магистрати

© БЗДП


Останалата част от историята вече е известна: съдът се съобразява с мнението на принципала на РИОСВ – Варна, но само наполовина. Докато тричленият състав на ВАС с председател Илияна Дойчева излиза с определение, че жалбата на инвеститора е недопустима "тъй като е подадена против административен акт, който не подлежи на съдебен контрол", другият тричленен състав, председателстван от Андрей Икономов не само приема жалбата, но и обявява решението на екомистерството за нищожно.


Решението на състава, председателстван от Икономов, буди недоумение, тъй като в мотивите на другия състав се обяснява: "Съгласно разпоредбата на чл. 145, ал.2, т. 2 от АПК на оспорване подлежат решенията на по- горестоящия административен орган, с които актът на долустоящия орган е отменен или изменен и въпросът е решен по същество. В случая с решението, предмет на оспорване, актът на директора на РИОСВ - Варна е отменен от министъра на околната среда и водите като по-горестоящ административен орган, но преписката е върната за ново произнасяне, съобразно дадените указания, т.е. въпросът не е решен по същество от по-горестоящия орган".  Или двата състава четат един и същ закон по коренно различен начи.


Топката отново - във ВАС


"Този акт на съда е поредният пример за порочна съдебна практика, тъй като по този начин лишава едно министерство (МОСВ) от възможността да контролира действията на подчинената си регионална структура (РИОСВ) при прилагането на европейското законодателство,'" коментира Стойчев от БДЗП след решението на тричленния състав на ВАС с председател Андрей Икономов.


Сега и МОСВ и компанията, стояща зад проекта за 150 ветрогенератора ще имат възможност да обжалват решенията пред петчленен състав на ВАС. От МОСВ твърдо заявиха намерението си да се възползват.


Виктор Азманов от "Уинд енерджи" пък коментира, че ако се върне проекта на ниво ново изготвяне на ОВОС ще трябва да се прегледа кои точно точки и ветрогенератори предизвикват това всеобщо недовоство.


За ВАС това е нова възможност да стикова версиите си по темата има ли право или не МОСВ да изиска по-качествени екооценки от инвеститорите и от подопечните си регионални звена. Иначе заложник на настроения на различните съдебни състави и на претупаните оценки на въздействие върху околната среда ще си остане природата.

Червеногуши гъски

© Младен Василев, БЗДП

Червеногуши гъски

Коментари (73)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5438 Неутрално

  андрей явно чете закона по особен начин ! хвала му за .........заплатата !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 740 Любопитно

  Я да ги видим сега еколозите и Зелените, дали ще протестират?

  Нищо лично, просто проверка на принципите!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 3. 3 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Абе някой да е виждал калинката Русланка днес? Да не пасе тревица до статуята на Буда, примерно?

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 4. 4 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#2] от "The Core":

  Тва ако го казваш на връщане от Урановия Рудник, разбирам. Иначе си ебати лицемера!

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 5. 5 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Не друг, а именно Българин е направил система за засичане и прогонване на птици от обекти в които не са желани и не са в безопастно - летища, вятърни паркове.
  Само че Българина си е създал разработката в САЩ и фирмата също там. Понеже тука сме фенове на ядрената енергетика и човека му се губи смисъла.
  И друго:
  Как се псуват в БСП: Да ти се разтопи ядрото дано, от радиация да се не отървеш!

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 6. 6 Профил на Г-н D
  Г-н D
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Съдия Икономов е един от "приморските далавераджии", които като крайно нуждаещи се преди 2-3 години получиха апетитни имоти в Приморско.
  Съдията може да завършил право, но след казуса "Приморско" няма морално право да отсъжда, защото е осребрил сбужебната си позиция.

 7. 7 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  [quote#2:"The Core"]Я да ги видим сега еколозите и Зелените, дали ще протестират? [/quote]
  Ти четеш ли какво пише в статията?

  "След сигнали и становища от редица български и международни екоорганизации и двата са спрени през 2012г. от Министерство на околната среда и водите"

  Сред тях са Българско дружество за защита на приците (БДЗП), Сдружение "Зелени Балкани", за които пише в статията, че са дали отрицателно становище до МОСВ (но не са само те). За разлика от лъжите, които се разпространяват за природозащитниците, те не са талибани, а действат по законовия ред и чак когато се изчерпят всички възможности, които законът предвижда, се прибягва до протести.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 8. 8 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2435 Разстроено

  "тълкуването на закона зависи от състава, който гледа делото" - мащаби, мащаби... с различни измерения - в съвестта, в парични знаци, във властта, във времето... Така и не се осъзнахме, кои, защо и как ни ТЪЛКУВАТ и законите, и живота, но сме си съзнателни и ... покорни...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 9. 9 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#8] от "А БЪ В":

  Ааа, знаем ги тея хора:
  Първановци, Овчаровци, оня от Стара Загора и Златна Перла, червенюгата, къв беше и той.
  От друга страна Цветановци, Емо-Фасовци и т.н.
  Не е като да не ги знаем.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 10. 10 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 867 Неутрално

  Не е Икономов за е*е. Да каже онова недъговото протеже на ЦЦ - Колев, какво се случва в поверения му съд. Между другото най-голямата люпилня на корупция в съдебната с-ма е ВАС. Не се решават нашумели наказателни дела, но кви кинти се разиграват....

 11. 11 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Сега идва ред на Пръмова. Как ли им е на нея синонима и как ще и викаме след 3-4 години?
  "Царицата"?

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 12. 12 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1062 Неутрално

  Пак схема за окраждне на матряла. Всеки нов генертор вдига сметките заа ток о пълни гушите на алчни псевдоинвститори и корумпирни съдии и политици.

 13. 13 Профил на БСП създаде Пеевски ГЕРБ го нахрани
  БСП създаде Пеевски ГЕРБ го нахрани
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#9] от "zrenaxby":

  мда - и още Р Петковци, Куневци, Станишевци, агент Савовци, риск инжинеринг

  РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ВЕДНАГА
 14. 14 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Но си мисля и друго: Днес БСП им е мъчно
  Козовете с които държат Борисов един по един се изпаряват пред очите им

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 15. 15 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Дневник заглавието ви е :
  История за вятърни перки, птици и магистрати
  Предлагам накрая да добавите още думички - И МНОГО ПАРИЧКИ!

 16. 16 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 740 Разстроено

  До коментар [#4] от "zrenaxby":

  Лицемери, приятелю, са онези, дето протестират селективно!
  Патките са страхотни - и аз много ги харесвам!
  Но са достатъчно умни, за да не се набутат в перките!
  Повече загиват в далекопроводите, но за тях никой не се сеща!

  А иначе - перките са отвратителна гледка, цената на електричеството им е също отвратителна. Имаме вече пре-достатъчно от тях!
  И заради това трябва да се протестира, не заради патките!
  Защото все пак сме хора, и не бива да се оправдаваме с патките! Жалки изглеждаме по този начин!
  Ако нещо не ни харесва, то това би следвало да е достатъчна причина за протест.
  Другото е лицемерие!

  ПП Съвет: Ако искаш да спориш, не търси начини да обидиш опонента си, защото не го познаваш. Намери аргументи.

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 17. 17 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#16] от "The Core":

  А де, и аз това викам - атомни проповедници, без ден стаж в урановите рудници

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 18. 18 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Кому са нужни тези нови енергийни мощности, след като в
  България вече няма никаква промишлености и потреблението
  на ел, енергия непрекъснато пада....явно ще бъдем свидетели на ново поскъпване на тока при тези никому ненужни мощности...

 19. 19 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#2] от "The Core":

  Българско дружество за защита на птиците и Българска Фондация Биоразнообразие са едни от големите организации в състава на Коалицията "За да остане Природа в България"!
  Така, че вече са започнали да протестират, а сигурно и Брюксел вече е сезиран!

 20. 20 Профил на Maslara
  Maslara
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#5] от "zrenaxby":

  Вчера чух много интересен коментар - 'Радара за птиците е само за замиване на очите на еколозите, това е първата система, коята се излючва след получаване на акт 16, нашите хора се интересуват дали го има, а не дали работи'

 21. 21 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#20] от "Maslara":

  Тва го кажи на кулата за управление на полетите на (не помня кое точно летище но да кажем летище Ла Гардия в Ню Йорк. Сигурно и там радара на нащето момче им е за замиване на очите

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 22. 22 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2439 Неутрално

  [quote#2:"The Core"]Я да ги видим сега еколозите и Зелените, дали ще протестират? [/quote]
  Зелените са дирижирани от финансово-енергийна мафия в това няма никакво съмнение !
  Където има перки няма пчели растенията не се опрашват а птиците бягат от тях като дявол от тамян !

  Международната енергийна мафия продължава да вменява ,че има нещо ЕКО в тези перки !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 23. 23 Профил на NAPALM
  NAPALM
  Рейтинг: 374 Любопитно

  Пак съдии, пак от ВАС.....
  После квичат срещу критиките:Ма нийй сме най-чистите и честните, затова ни нападат!!!
  Мръсна, продажна, лицемерна банда от корумпирани ....човечета, ето това представлява българския съд.
  За шепа кинти ще осъдят и собствените си родители, уроди нещастни.
  Колко хубаво би било ако се закрие правосъдната система в страната и се ползват само услугите на международния съд- имам предчувствие, че мноого неща ще се оправят най-после в България.

  KILL'EM ALL !!! LET GOD RECOGNISE HIS OWN!
 24. 24 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#22:"comandante"]Зелените са дирижирани от финансово-енергийна мафия в това няма никакво съмнение ![/quote]
  Мисля да възразя. По-скоро дирижирани от Газпром - те спряха проучванията за шистов газ в бг
  Та пак руската мафия явно е намесена.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 25. 25 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  (просто се опитах да говоря като комуне бе)

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 26. 26 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Бтв, вярвам че наистина протестите против проучванията за шистов газ не бяха организирани от автентични еколози. По-скоро те са се присъединили към организиран от друг протест. Такава масовост, не толкова откъм хора, а по-скоро откъм брой градове, може да организира само БСП

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 27. 27 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Не че те нямаха своите протести по темата, но имаше един запомнящ се който не беше техен.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 28. 28 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2439 Неутрално

  [quote#24:"zrenaxby"]Мисля да възразя. По-скоро дирижирани от Газпром - те спряха проучванията за шистов газ в бг
  Та пак руската мафия явно е намесена.[/quote]
  Ами информирай се малко за шистовия газ изглежда коментара ти така все едно някой ти е бръкнал в джоба !

  Скандала в цивилизования свят тръгна именно от САЩ защото при добива и фракинга водите се замърсяват с радии !
  GASLAND е американски филм и аз от него научих какво всъщност се случва !
  Лобистите ШЕВРОНтий тука казаха ,че всичко е безвредно и бяха готови да дадат концесии за жълти стотинки на мафиотските фирми които после да ни продават скъпо това което добиват като унищожават земите и водите ни !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 29. 29 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#6] от "Г-н D.":а гражданинът Азманов е назначен от комунистически Китай да управлява активите на червената империя в Бг! Той хич не обича защитени видове и еколози!

 30. 30 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Весело

  [quote#28:"comandante"]Ами информирай се малко за шистовия газ[/quote]

  Информирах се - бил много опасен за Газпром, от там и за България, пък бил той и вносен Няма как да не се съглася, че което е лошо за русия и газпром е лошо и за нас българите. Понеже любовта към България минава през русия.

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 31. 31 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 845 Весело

  [quote#30:"zrenaxby"]Информира се - бил много опасен за Газпром, от там и за България, пък бил той и вносен[/quote]

  Наистина ли бил опасен? Я попитай @Реалист, да ти каже от Щатско колко плаща за газта на котлона, след голямото намаление на цените заради шистовият газ )))))
  Така е намалил цената шистака, че Гюнтер от Мюнхен плаща по-малко за руски, путински, комунистически газ от ГАЗПРОМ.
  Пък за България... цената на Овъргаз е по-тънка отколкото тази, която плаща хер Гюнтер. Иначе мистър Реалист бил много доволен ))))

 32. 32 Профил на Цанко Цанов
  Цанко Цанов
  Рейтинг: 426 Весело

  "...това място е опасено за птиците..."

  Кой го е "опасъл" за птиците? Ех, "Дневник", "Дневник"!!!

 33. 33 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  [quote#5:"zrenaxby"]Не друг, а именно Българин е направил система за засичане и прогонване на птици от обекти в които не са желани и не са в безопастно - летища, вятърни паркове. [/quote]

  Все пак говорим за естествени, уж защитени от закона местообитания на птици или пътища на миграцията им.
  В тези райони би трябвало не птиците, а ветрогенераторите да са нежелани. За съжаление, не е измислено устройство, което да прогонва алчни инвеститори...

 34. 34 Профил на phenix
  phenix
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Добруджа-житница-ГЕРБ-ветрпарк!
  СЗ България-АЕЦ-ГЕРБ-най бедния район в Европа!

  Само най-доброто е достатъчно добро и нищо освен най-доброто не е достатъчно!
 35. 35 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 636 Неутрално

  т.нар "съдия" икономов, води лична война и съди Природата на България, заради лични монетарни амбиции!!!
  Да се разгледат участията и присъжданията му по всички такива подобни (свързани с Природата) дела и да се осъди самия "съдия"!!!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 36. 36 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Андрей Икономов беше замесен в скандала с имотите в Приморско и дори беше наказан с намаление на заплатата 25%. После тихомълком наказанията бяха отменени и съдиите Икономов, Урумов и Генков станаха послушни изпълнители на поръчки.
  И това е ВАС - първият съд, овладян от Цветанов. Със задача да защитава цветановщината по всяко време. И противоречивите решения са най-малкото зло, което правят там.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 37. 37 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 697 Разстроено

  Законът трябва да е еднакав за всички СЪДИИ! Има ли различия, Върховният съд е ДЛЪЖЕН да издаде тълкувателно решение - задължително за всички съдии!!!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 38. 38 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2515 Неутрално

  До коментар [#22] от "comandante":

  Според вас в германия тогава не трябва да има една тревичка при положение че нема начин да минеш 10км и да не видиш поне една перка. Там хората постигнаха 20% добив от зелена енергия и им дреме за цените на петрола.

 39. 39 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Подобни псевпо журналистически материали не правят чест на сериозен вестник като "Дневник".

  Отне ми точно 15 секунди, за да видя решението на "злия" Икономов и да разбера, че то не "дава" безценното късче природа. Решението на Икономов прогласява нищожност на решение на адм. орган и връща преписката за ново разглеждане. Основанието за нищожност, изтъкнато в решението, е, че органът се е прознасял по въпрос, по който вече има съдебно производство.

  Ако не разбирате от право - което като журналисти е простено - намерете си консултант!

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 40. 40 Профил на Heavy Horses Ltd.
  Heavy Horses Ltd.
  Рейтинг: 450 Гневно

  До коментар [#38] от "m17":

  Шефе, в Германия няма перки там където зимуват и мигрират големи количества птици (пример, Вадензее - перките започват на няколко км разстояние от границата на натура зоната). Второ, колкото и много перки да има в Германия, те са разпределени равномерно из цялата страна, а не са струпани на територията на 1 РИОСВ. Ти погледна ли картата в материала???! Такова чудо няма никъде по света! трето, и перките в Германия убиват и прогонват птици - пример с червената каня, но процедурите по ОВОС се прилагат стриктно и разположението на перките се съобразява с данните от изследванията. И последно, в Германия съдът не би си позволил съмнителни решения, а Икономов отдавна щеше да е в затвора.

 41. 41 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2515 Гневно

  До коментар [#40] от "Heavy Horses Ltd.":

  Със всичките ви аргументи съм съгласен обаче не съм съгласен БГ да стане по-екологична от целия свят. Перките пречели, тецовете пречели, хотелите пречели, пистите пречели, накрая че излезе че само АЕЦ'а не пречи (защото Овчаров си е платил)
  Е такова чудо няма никъде по света !!!

 42. 42 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2552 Любопитно

  Какви са тези смешки в МОСВ? Лявата ръка не знае какво прави дясната. Този директор във Варна нали е назаначен от Нончето, ако не си върши работата защо не го сменя, ами разиграват театро като с несебърските дюни и туземният директор Бойчо, който уж щяха да сменят пък си остана на топлото местенце.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 43. 43 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2552 Любопитно

  И едно въпросче към екозащитниците-ветрогенерторите не пречат ли повече на земеделието в Добруджа с масивните си бетонни фундаменти от ЧЕТИРИТЕ сондажни кули за проучване на шистов газ заради които опищяха орталъка?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 44. 44 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 750 Гневно

  От едната страна - червеногуши гъски, от другата - червени гъски за гушене...

  Първи частен съд, а.к.а. ВАС, отново с чест защитава името си!

 45. 45 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2515 Весело

  До коментар [#43] от "Julian Mall":

  Масивни масивни, колко да са масивни - два на два на два. И един такъв фундамент на всеки 10 декара понеже перката е огромна. И така 150 броя за целия парк. Дори да добавим мястото за трафа + място за сервизни пътища се оказва че се ползва 0.001% от площа на нивата т.е далеч по малко от площа на трънаците отстрани.
  И това генерира половината от един нов блок в белене. И няма шасн да гръмне, няма радиоактивни боклуци. И като ръждяса някой ден ще го нарежат и айде за претопяване.

 46. 46 Профил на Heavy Horses Ltd.
  Heavy Horses Ltd.
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#45] от "m17":

  Колега, вие продължавате да се изказвате без да сте погледнал картата в материала...

 47. 47 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2552 Весело

  До коментар [#45] от "m17":

  Просто сравни бройката на всички ветрогенератори които сигурно са някъде към 10 000 със ЧЕТИРИТЕ сондажни кули, които задължително се демонтират, а мястото се рекултивира след приключване на дейността.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 48. 48 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  Хах Имам да ви разкажа една интересна и поучителна история за червенигушата гъска Теди (кръстена на американския президент Теодор Рузвелт, който бил голям природозащитник)
  Та, това лято исках да посетя дуранкулашкото езеро и попаднах на известен български орнитолог, който си живее там до езерото. От него научих много неща. Препоръчвам на всеки който може да отиде там, да види красота и да пообщува със специалист
  Та.. въпросният български учен предизвикал фирор с това, че успял да сложи предаватели на няколко червеногуши гъски с което успял да докаже, че те летуват на полуостров Таймир на 8000 хил. км от Дуранкулашкото езеро. Червеногушата гъска Теди била застреляна над някаква руска губерня и руските екологични власти съобщили за факта на нашите такива - изпратили снимки с предавателя. Предавателят бил също надупчен, но някак си продължавал да работи. Въпреки че руските власти обещали да го върнат, орнитологър наблюдавал три месеца странните движения на предавателя на територията на Русия включително до Москва. Изглежда руснаците проверявали дали няма шпионски елемент в цялата работа. Не знам дали към днешна дата предавателят е върнат.
  Друго, което научих е че, червеногушата гъска, а и (други прелитащи на север) не винаги зимуват край Дуранкулашкото езеро. Те се остават там, където е достатъчно топло - ако в Украйна и Румъния е студено, идват по на юг - край Дуранкулак.
  Друго важно нащо, което ми каза този учен, е че ветрогенераторите по принцип НЕ ПРЕЧАТ на прелетните птици, освен в случая, когато се връщат на ята и са много изморени. По тази причина, както у нас, така и по света ветропарковете имат радари и когато засекат приближаващо се ято СПИРАТ докато ятото премине. Най-голямата заплаха за червенугушите и други гъски според човека били бракониерите. Налагало им се е да спасяват пернатите със собствените си тела - като едни матросовци
  Друго - човека каза, че намирал сериозна подкрепа и разбиране от местните фермери, които осигурявали малки площи за пасене на гъските и се ангажирали на доброволни начала да опазват дивеча от бракониери... Та така...
  Личното ми мнение, обаче е, че в този край на Добруджа взе да става твърде пренаселено от перки и може би трябва да се ограничи понататъчно разрастване на ветропарковете в ТОЗИ район. Действията на съда... не мога да коментирам.

 49. 49 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2515 Неутрално

  До коментар [#46] от "Heavy Horses Ltd.":

  Честно казано не вярвам на каквито и да са "факти" в този вестник а и по принцип в българската преса. Но за сметка на това има лични наблюдения на вятърни паркове из германия. И затова мога да коментирам и по принцип и конкретно колко те пречат или не на гъските и на земеделието

 50. 50 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#47] от "Julian Mall":
  Преувеличаваш малко с една нула. Към момента генераторите там са малко под 1000

 51. 51 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#42] от "Julian Mall": Най-добре иди на място и виж сам. Това което видях аз е, че навсякъде между ветрогенераторите имаше лозя, слънчоглед, а на едно място видях и нива с пипер - червени чушки. Последното истински ме удиви. До този момент смятах, че пипер в България се отглежда само в домашните градинки около къщите.

 52. 52 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  Да уточня, ако някой не е разбрал. Червеногушата гъска а и други прелитащи на север птизи идват по нашите места в началото на зимата. Хранят се тук с неприбрано зърно или от специални нивички, които не са ожънати нарочно за тях. И в ранна пролет отлитат на север към местата, където са се родили. Размножават се там през краткото лято и тръгват обрано насам. Природата им ги задължава да отидат ТОЧНО там където са се родили, но на връщане летят "икономично". Има зими, в които изобщо не долитат до нас. А и да долетят, задължително са кацали и пасли на територията на Украйна, Молдова, Румъния.... Всичко това се е изяснило от предавателите.

 53. 53 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2552 Неутрално

  До коментар [#50] от "Дамян":


  До коментар [#51] от "Дамян":

  "Мотив е, че в решението по ОВОС е посочен некоректния брой одобрени ветрогенератори в района на Шабла, Каварна и Генерал Тошево - не 246, а 1460."

  Както се вижда от текста само одобрените в района на Шабла, Каварна и Генерал Тошево са 1460 и ако продължават с това темпо за цяла Добруджа цифрата която съм посочил ще се окаже по-близо до действителността от твоите 1000.
  А по отношение на земеделието ставаше въпрос за сравнение на въздействието което биха имали четирите сондажни кули от една страна и хилядите ветрогенератори от друга.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 54. 54 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#53] от "Julian Mall": Одобрени, не означава действащи. Аз говоря за действащите. Явно в числото 1460 са включени и проектираните. ОК, но и така са доста далеч от 10000 все пак.
  Освен това казах личното си мнение. В този район перките стават прекалено много. По това с теб нямаме спор

 55. 55 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1258 Неутрално

  Естествено, че работата на журналистите е да разбират от журналистика, но когато се журналисти коментират (с претенции за задълбоченост) съдебни актове (определения и решения), би следвало да го правят с необходимото уважение към чуждия за тях занаят на правото.

  От беглия поглед върху двата съдебни акта на ВАС: определение от 25.01., с което уж МОСВ "печели" делото и решение от 17.01., с което МОСВ "губи" (неокончателно) делото, имам претенциите да заявя, че въобще не се касае за аналогични хипотези, за да се изведе гръмкото заключение от статията: "два състава на ВАС четат един и същи закон по противоположен начин". Звучи много ефектно, но е невярно.

  Разликата м/у двата казуса е в това, че оценката по ОВОС за обекта, по отношение на който се е произнесъл съставът на А. Икономов, е била разглеждана от Адм. съд - Варна, а впоследствие съдебната жалба с/у оценката е била ОТТЕГЛЕНА от Сдружение "Грийн планет" (за това в статията се мълчи, но е решаващ за случая факт). С оттегляне на жалбата си това сдружение е направило много сериозен гаф (трябвало е да иска спиране на делото пред Адм. съд - Варна), който в крайна сметка е дал основание на ВАС (съставът на А. Икономов) да прогласи за нищожно решението на МОСВ по оценката (защото това решение не може да касае въпроси за законосъобразност на ОВОС, който въпрос е бил от компетентността на Адм. съд - Варна).

  В определението на ВАС от 25.01. не се споменава, че е имало съдебно обжалване на ОВОС за другия обект, респ. правилно жалбата на инвеститора е оставена без разглеждане. Едва след като РИОСВ - Варна, се съобрази с необжалваемото пред съд решение на МОСВ, в зависимост от бъдещото решение по ОВОС, същото при нужда ще може да се защити по съдебен ред.

  Накратко - и двата казуса са в коренно различни фази на развитие, вторият от тях тепърва въобще предстои да влиза в съд, реализираните обжалвания от екоорганизациите по тях са били качествено различни, така че нищо не изключва и двата, уж противоречащи си съдебни акта на ВАС, да са правилни.

 56. 56 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#53] от "Julian Mall":
  Пост 48 е доста дълъг, но виж поне края му

 57. 57 Профил на Настрадин Ходжа
  Настрадин Ходжа
  Рейтинг: 1316 Гневно

  Действията на тоя състав са съставомерни!

  #ДАНСwithme до #ОСТАВКА
 58. 58 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  [quote#53:"Julian Mall"]А по отношение на земеделието ставаше въпрос за сравнение на въздействието което биха имали четирите сондажни кули от една страна и хилядите ветрогенератори от друга.[/quote]
  А с това съм напълно съгласен! Не знаех, че за проучване в Нови пазар са необходими само 4 сонди. Мислех, че са около десетина, което е от същия порядък Под една друга статия в Капитал спорех точно по този въпрос - че броят на сондите при проучване е нищожно малък в сравнение с броя на сондите при индустриален добив.

 59. 59 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2552 Весело

  До коментар [#56] от "Дамян":

  Дамяне, този орнитолог те е взел за канарче да ти разправя тази небивалица как оттук е следял предавателя на червеногушата гъска, който дори и надупчен със сачми е предавал от цялата територия на Русия. Помня че навремето транзисторните приемници на къси вълни можеха само нощно време да хващат предавателите на Свободна Европа от Мюнхен, които са доста по-мощни от този на гъската. А сигурно си гледал как следят диви животни с такива предаватели в обхват от няколко километра но на хиляди километри е пълна фантасмагория.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 60. 60 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 636 Неутрално

  за да бъдем точни определението на тричленката на ВАС че "административния акт не подлежи на съдебен контрол" е невярно и за такова съдиите които са го подписали трябва да изхвърчат от съдебната система

  икономов е присъждал доста решения в ущърб на околната среда, но е присъждал и в нейна полза (като делото за златодобив с цианиди на челопеч майнинг което беше доста по сложно като материя)

  но и в двата случая това е поредното доказателство че системата за Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) чиято цел е превантивното опазване на околната среда НЕ РАБОТИ !!!

  а дефектите са навсякъде - при експертите които приготвят докладите по ОВОС, при отговорните институции - МОСВ и МЗ, и накрая при съдебния контрол !!!

 61. 61 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1226 Любопитно

  "....На Дуранкулашкото езеро зимува и една от най-застрашените птици в света – червеногушата гъска...."

  Ами не много по-далече живее един друг застрашен вид - българският човек, доведен до просешка тояга от мутрите на прехода. За да се стигне до шокиращата забележка на държавния работодател до работничката Даниела в държавния ВМЗ за пръстените. Работодателят смята за съвсем естествено неговите работници да са като просяци, голи, бедни, без нормално облекло, да не говорим за бижута и украшения. Абе роби, с една дума. И за това той и другите преди него нямат никаква вина. Така смята една мутра, попаднала на върха случайно...

 62. 62 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  До коментар [#59] от "Julian Mall": Значи освен мен е взел за канарче цялата орнитоложка общост Има публикации по въпроса и постижението е всепризнато в тия среди. Лично проверих Предавателят е американски и струвал над 3000 $ едиия. Нямам представа за мощност, захранване и диапазон на излъчване, но проследяването е факт, който не се оспорва от научните среди А че е предавал надупчен е просто куриоз.
  Предавателите са били няколко и са спрели да предават по различни причини. Предавателят на Теди е работил най-дълго.
  Не ми се спори по темата с Тома Неверници. Но както и да е.
  Мисля, че историята ми беше интересна. Може би е интересна само на мен и на жена ми, като участници. Ако е така, извинявам се

 63. 63 Профил на Дамян
  Дамян
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  [quote#59:"Julian Mall"]Помня че навремето транзисторните приемници на къси вълни [/quote]
  Хайде да си припомним че днес сме на други обхвати и че има сателити. Възможно е такъв малък предавател да работи с малка мощност и в диапазона на дълги вълни. От него не се иска качество на звука и образа все пак, а само местонахождение.
  Определено не съм специалист по радиотехника, но и казаното от теб не ми се вижда убедително.

 64. 64 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1906 Неутрално

  [quote#63:"Дамян"] Възможно е такъв малък предавател да работи с малка мощност и в диапазона на дълги вълни[/quote]Майтапчия ... Имаш ли представа колко трябва да е голяма предавателна антена на дълги вълни (около половин километър в най-добрия случай)

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 65. 65 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2552 Неутрално

  До коментар [#62] от "Дамян":
  Историята ти е интересна но това с предавателя дори и да е американски ми изглежда невероятно, защото той трябва да е миниатюрен за да се носи от птицата и съответно не може да разполага с батерия, чийто капацитет да осигури продължителна връзка с клетъчната мрежа както мобилните телефони.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 66. 66 Профил на Johnnie
  Johnnie
  Рейтинг: 479 Весело

  Въобще не съм сигурен кой е по-голям престъпник Златко Баретата или Андрей Икономов...

  -Тате, какво трябва да продаваш за да си купуваш скъпи коли, яхти, хотели? -Родината, сине, родината...
 67. 67 Профил на hrige
  hrige
  Рейтинг: 479 Гневно

  Ясно е едно - А.Икономов е независим от независимата съдебна система! ( не слагах кавички, ама вие си знаете)
  Хайде да го направим независим юрист вън от съдебната система!!!
  Кой е за?!

 68. 68 Профил на Mont Blanc
  Mont Blanc
  Рейтинг: 374 Гневно

  Леле колко много черни точки са натрупали държавата и добруджанските общини на тази карта. Егати бруталната корупция. Всички виновни чиновници на съд и прокурор! Моля препратете сигнала на г-н Цацаров.

 69. 69 Профил на gliganchev
  gliganchev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Андрей Икономов е от социално - слабите съдии, на които бяха отпуснали общински парцели да си построят хотели в Приморско. Може и покрай Дуранкулак да са му дали нещо да си позакърпи мизерното положение.

 70. 70 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1497 Неутрално

  Това показва непознаване на закона от съда. НО проблемът е, че във всеки един съд е така - зависи на какъв съдия ще попаднеш.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 71. 71 Профил на karakolq
  karakolq
  Рейтинг: 426 Гневно

  "През лятото на 2012 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна им дава зелена светлина, въпреки че са в близост до редица защитени зони за опазване на дивите птици и на защитената флора и фауна:" .........
  Правителството бе хора Е, РАЗРЕШИЛО.
  кАКВО МУ ЯДЕТЕ ТОПКИТЕ НА СЪДЪт .
  бб приветСТВУВА алтернативните източници на енергия и т.н..Какво търсите в съда след като РИОСВ – Варна/който е подчинен на арменския поп- не на бб/, разрешава строежа.
  Той съдията явно това чака и на това му се казва мафия - направете така-аз ще направя така и ..... да го духат всички......

 72. 72 Профил на karakolq
  karakolq
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Наистина при добра видимост от към пътя Кичево-Балчик се виждат перките от Оброчище до нос Калиакра , къде е Виа Понтика не знам...... От Каварна-Дуранкулашко езеро защо има перки и нататък не знам.Само, че ако не сложим ниеу перки - румънците няма ли да сложат на делтата на Дунав ......??????
  Как е на делтата?????

 73. 73 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2955 Неутрално

  То ясно накъде отиват нещата ами зелените да се вземат в ръце е ни кажат кой точно оганизации са най-важните и само тях да слушаме.
  Температурата ли ще намаляме или птичките ще пазим?
  И като си определят кой е най-зеления и с най-правилното мислене ще закрием Парламента, съдилищата и администрацията и ще со отдадем на вечното зебено хармонично блаженство.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK