ВАС реши окончателно: Лифтът на Платото в Пирин е незаконен

ВАС реши окончателно: Лифтът на Платото в Пирин е незаконен

© Стоян НеновЛифтът на Платото в Пирин е незаконен. Той е изграден през 2010 г. с позволението на Министерството на околната среда и водите в нарушение на два закона – Закона за опазване на околната среда и Закона за защитените територии, както и в нарушение на Плана за управление на Национален парк "Пирин".


Това е окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) в петчленен състав от тази сряда с председател Надежда Джелепова и членове Светлана Йонкова, Дима Йорданова, Славка Найденова и Галя Костова. Това съдебно решение определя как ще се тълкува концесионният договор за ски зона "Банско", както и всички инвестиционни предложения на концесионера "Юлен" АД за срока на договора до 2031 г.


Делото e образувано по жалба на Асоциация на парковете в България и се води вече две години  срещу решение на министъра на околната среда и водите Нона Караджова, с което тя съгласува инвестиционно предложение на концесионера на ски зоната Банско "Юлен" АД за подмяна на два влека в местността Платото с един четириседалков лифт.
Заключението на съда е, че жалбата на АПБ е основателна. Върховният съдебен орган счита, че установената промяна на трасето на съществуващите влекове с построяването на нов лифт


не е ремонт


по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), и прави извод, че инвестиционното предложение на "Юлен" е извън границата на концесионната територия, извън обхвата на концесионния договор и извън зона ІV от националния парк, в която е допустимо строителство.


Според характера си инвестиционното предложение представлява


изцяло ново строителство на лифт


с обща дължина над 1000 м (заради този строеж са били изсечени 13 броя клек и 49 броя дървета от бяла и черна мура). Като такова то е подлежало на задължителна ОВОС съгласно чл. 92, т. 1 от същия закон, а не на преценка необходимостта от извършване на такава, както твърди тричленният състав на съда.


В началото на тази година (16 януари 2013 г.) той постанови точно обратното и отхвърли жалбата на АПБ с констатацията, че "обжалваното решение на МОСВ е издадено от компетентен орган, в надлежна форма, при спазване на административнопроизводствените правила, в съответствие с материалноправните разпоредби и с целта на закона, поради което не са налице основания за отмяната му".


Според прокурора тази сряда, обжалваното решение следва да се отмени като неправилно и вместо него да се постанови друго по съществото на спора, с което административният акт да бъде отменен като незаконосъобразен. "Изводите на тричленния състав за законосъобразност на процесното решение на министъра на околната среда и водите противоречат на материалния закон и са необосновани", се казва в становището на петчленката.


Отменено е и решението на Нона Караджова от август 2010 г., с което е съгласувано инвестиционното предложение на концесионера "Юлен" АД за изграждане на нов лифт на Платото. Съдът посочва, че "явното противоречие на инвестиционното предложение с действащия режим на опазване на защитената територия сочи за недопустимост на неговата реализация".


Съдебно-техническа експертиза установява, че инвестиционно предложение за строеж на нов лифт попада изцяло в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, а именно - Национален парк "Пирин". Същото така то засяга две зони съгласно Плана за управление на парка – зона III и зона IV, като последната е част от зона III ("Зона за туризъм"). "Няма спор и че новият лифт е ситуиран


в границите на две защитени зони


по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, поради което подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Видно от заключенията на вещото лице с приложен графичен материал към тях, трасето на новото съоръжение не съвпада с това на някой от съществуващите два влека, които е предназначено да замени", се казва още в решението на ВАС в сряда.


Петчленият състав определя като необосновани и изводите на тричленката за противоречие в съотношението на концесионната площ по Договора за концесия и териториалния обхват на устройствения план, като е даден приоритет на ТУП. Именно на базата на това противоречие концесионерът "Юлен" и МОСВ в лицето на министър Нона Караджова, заместничката й Евдокия Манева и впоследствие служебният министър Юлиан Попов застъпваха една и съща теза, че договорът е неясно формулиран и заради това не може да се констатира нарушение на закона.


В случая тези документи не са и не могат да бъдат идентични като предмет, предназначение и обхват, заявява съдът и уточнява: "Предметът на предоставеното с концесията право на ползване като вид дейности и площ, върху която да се реализират, е изрично определен в Договора за концесия и касае защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин" с площ от 99,55 ха и индивидуализирани съгласно приложение 1 към концесионния договор граници."

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK