"Перлата" на прилепите, или нов хотел "Перла" 2

Строежът на Перла-2 от въздуха

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Строежът на Перла-2 от въздуха"Това, което не го виждаш, не ти тежи."


Като гигантска колония прилепи в изоставен панелен строеж (или най-голямата колония по цялото Черноморие – 6 хиляди бозайника от 12 защитени вида, които живеят на това място целогодишно). И един независим експерт, назначен за оценка на въздействието върху околната среда на мащабен строителен проект отново там, който застава с името си и твърди, че не е видял прилеп при огледа, и неговото категорично заключение е, че новото строителство няма да наруши екоравновесието.


Същият експерт – Веселин Вълчанов, бивш служител на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас, не е забелязал и наличието на нито един от дванайсетте вида редки влечуги, които се срещат на същото място.
Колко е важно да "виждаме" прилепите


Прилепите са много важен елемент в екосистемите. Те са естествен унищожител на огромни количества фауна, която хората смятат за вредители – например всички комари и насекоми, които летят през нощта. Един по-едър прилеп изяжда 1,6 килограма насекоми за шест месеца, а колония от 550 екземпляра изяжда 800 кг насекоми за същия период. Част от "храната" на прилепа е истински опасна за гората. Затова, когато се наруши т.нар. екоравновесие в даден регион и прилепите изчезнат, пеперудите, които ядат листата на дърветата, се размножават в гигантски количества - буквално може да "опасат" гората. Просто няма кой да контролира числеността им.


Размножителна колония на Трицветен нощник в изоставената сграда

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Размножителна колония на Трицветен нощник в изоставената сграда


В същото време тези нощни бозайници са крайно уязвими именно защото живеят заедно в големи колонии на едно място. Само с едно-единствено действие, често пъти човешко, може да бъдат унищожени прилепите за цял регион. Емблематичен е примерът със снимките на холивудската продукция "Непобедимите 2" в Деветашката пещера през ноември 2011 г.


Прилепите като цяло силно намаляват, с урбанизацията човекът ги притиска и бавно, но сигурно заема техните естествени площи. Налага се видовете да се адаптират към новите условия. Търсейки заместител на скалите, някои се заселват в изоставени постройки, които донякъде имитират естественото им местообитание. С времето мазетата или таваните на подобни постройки "оживяват" с десетки, стотици, дори хиляди летящи малки бозайници. Най-доброто, което можем да направим за тях, е просто да не им пречим и да не разрушаваме убежището, обясняват експертите.


Зимуващ Остроух нощник в подземията на недостроения хотел

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Зимуващ Остроух нощник в подземията на недостроения хотел


Какви инвестиционни планове има


Дружество "Перла Г" (от групата на "Балкантурист") планира да строи хотелски комплекс и курортни сгради за общо 2000 посетители в местността Бегликташ в землището на град Приморско. Предвидени са още три спортни площадки, три басейна, три ресторанта, седем магазина и паркинг за 400 автомобила.


В границите на единия от общо четирите имота (бел.ред. N 58356.73.6), където инвеститорът планира строителство – се намират развалините на недостроен и изоставен в края на 1989 г. хотел, гласен за разширена алтернатива на тогавашната резиденция на Тодор Живков "Перла" и наричан от местните "Перла 2". Той попада в границите на защитената зона "Ропотамо".


Местността Бегликташ, за която е инвестиционното намерение, се намира едновременно в две защитени зони по Закона за биологичното разнообразие - "Ропотамо" (за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна или, с други думи, в "Натура 2000") и "Комплекс Ропотамо" (за опазване на дивите птици). То попада и в границите на защита по линия на Рамсарската конвенция, опазваща влажните зони.


Сградата на хотела "Перла" 2 все още е здрава и масивна.

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Сградата на хотела "Перла" 2 все още е здрава и масивна.


"Невидимото" биоразнообразие в "Перла"2


Пустеещата на пръв поглед гигантска панелна сграда от 1989 г. се явява най-значимото убежище на прилепи по българското Черноморие, както и в целия Черноморски биогеографски регион. В нейните тъмни и влажни подземия живеят и се размножават над 6 000 прилепа от 12 вида. Всички те са защитени по Закона за биоразнообразието, както и по всички международни конвенции. Освен това в имота живеят 7 вида земноводни и 14 вида влечуги, почти всичките защитени по Закона за биоразнообразието. Там се среща и най-рядката змия в България и Европа – черновратата стрелушка, която има общо само осем находища у нас.


Черновратата стрелушка е най-рядката змия в България.<br /><br />Вид от Червената книга със статус "Критично застрашен". Едно от осемте и находища в Европа се намира в границите на същия имот 58356.73.6, където е и изоставения строеж "Перла"2.

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Черновратата стрелушка е най-рядката змия в България.


Вид от Червената книга със статус "Критично застрашен". Едно от осемте и находища в Европа се намира в границите на същия имот 58356.73.6, където е и изоставения строеж "Перла"2.


Тези факти са посочени ясно в становището на Националният природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН), което обаче е изпратено със значително закъснение (на 2.07.2013) до РИОСВ-Бургас, Министерство на околната среда и водите и Асоциацията на парковете в България.


Причината е, че едва в края на юни те могат официално да оповестят окончателните резултати от проведеното през 2012 г. картиране на видовете прилепи в Натура 2000 зона "Ропотамо". Проектът им обаче се ръководи от МОСВ и всички тези данните вече са налични в ековедомството. Така институтът макар и да не е успял да реагира своевременно в периода за възражения (до декември 2012 г.), би трябвало да успее да повлияе върху крайното решение на РИОСВ след като ясно доказва с теренни данни, че качеството на изготвения Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) от независимата експертна фирма е далеч от реалността.


Във всяко от подземните складови помещения живеят над 200-300 прилепа

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Във всяко от подземните складови помещения живеят над 200-300 прилепа


В доклада на експерта подготвил част "фауна" в ДОС, биолог по образование Веселин Вълчанов, бивш служител на РИОСВ- Бургас обаче пише, че всички видове прилепи, предмет на опазване в защитената зона, ползват за зимуване подземни убежища. Такова убежище е абразионната пещера на морския бряг северно от Маслен нос. А също и: "потенциално убежище е недовършения хотел в ПИ № 58356.73.6, но по време на направения оглед на сградата в нито едно от помещенията прилепи не бяха открити. Вероятно поради наличието на множество отвори и недовършени стени температурния и светлинния режим в нея са неблагоприятни, за да служи като убежище на обитаващите района прилепи."


В тунела към парокотелната станция в "Перла"2 обикновено живеят над 500 подковоноси прилепи

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

В тунела към парокотелната станция в "Перла"2 обикновено живеят над 500 подковоноси прилепи


"Скандално експертно късогледство е да не видиш нито един прилеп от средно наличните от април до октомври между 1000 до 3000, да пропуснеш костенурки, змии и какво ли още не и да кажеш, че инвестиционният проект няма да окаже въздействие върху местообитанието," коментира пред "Дневник" Боян Петров, експерт от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН.


Според него, Оценката за съвместимост изобилства от грешки и съзнателно укриване на информация, особено от експерт Вълчанов, който не отчита негативния ефект върху огромната колония защитени прилепи, върху земноводните, влечугите и много други видове.


Интересното в случая е, че същият експерт Вълчанов през юни 2004 г. е бил на специализирано обучение за прилепите именно в изоставеният хотел "Перла" 2 под ръководството на зоолога Боян Петров. "Тогава той видя огромната колония," категоричен е Петров.


Експерт Вълчанов: В този момент, колонията не беше там


Пред Дневник Веселин Вълчанов обясни: "Проверката беше направена зимно време, имаше локви на входа, вътре в помещението направих снимки на всички стаи, не може да се твърди, че е имало прилепи." По думите му, направена е и още една проверка след това от РИОСВ, със същите констатации. "Имаме действително данни, че предишни години е имало прилепи, но явно зависи от годината." Според експертът, не може да има целогодишно прилепи в недостроения хотел. Вълчанов посочи и други аргументи в подкрепа на досторяването като това, че "съоръжението е с антропогенен произход" с експлоатационен срок и сградата ще се самосрути, ако не се поддържа. Помещенията ще се наводнят, защото са на нивото на езерото, подобно на съоръженията на Бургаското езеро, е друго опасение на Вълчанов.


Според екепертът, при ново строителство, прилепите ще се преместят да зимуват на местата, където са го правели преди да се заселят в недостроения хотел.


Едва след конкретен въпрос дали Вълчанов е бил преди проверката си е бил в същия хотел и местност на обучение за прилепите, експертът каза: "Аз съм работил в резервата пет години, знам за тази колония, имах притеснения, затова извърших проверката с представители на РИОСВ, обиколих сградата, заснех помещенията, защото знаех, че ще има такива питания и оспорвания. В този момент, колонията не беше там, тя не е постоянна." Според него, има много по-големи колонии в  изоставени рудници по Черноморието.


Изглед от паркинга на недостроения хотел "Перла" 2

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Изглед от паркинга на недостроения хотел "Перла" 2


Хронология на инвестиционното намерение


И преди негативното становище на БАН, Докладите за степента на въздействие на предвиденото строителство върху околната среда и защитените зони не са били приети гладко. Връщани са на два пъти за преработка поради "сериозни пропуски и неточности". През декември месец е получено и възражение от Асоциацията на парковете в България.


В началото на тази година екологичната оценка на инвестиционния проект е одобрена от Експертния екологичен съвет към бургаската екоинспекция.


В последния момент обаче директорът решава да не подписва, като от екоинспекцията обясняват за "Капитал", че забавянето е заради картирането на дюнни местообитания по черноморското крайбрежие, което би могло да засегне реализирането на инвестиционното предложение. Затова "Перла Г" завежда дело срещу РИОСВ-Бургас за мълчалив отказ в бургаския административен съд.


Зимуващ Дългопръст нощник в подземията на хотела

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Зимуващ Дългопръст нощник в подземията на хотела


Какво следва


Реално е възможно с един подпис (този на директора на регионалната екоинспекция Бойчо Георгиев, който стана известен покрай скандала с дюните край Несебър), на базата на очевидно грешен ДОС, да се унищожи уникално прилепно убежище. Тогава 6 000 прилепа ще трябва да си търсят нов дом. Такъв обаче в околните поне 80 км няма, категорични са от НПМ, и не е ясно дали ще оцелеят. А видовете в природните екосистеми са свързани и изчезването на един хищник води до прираст на жертвите му с всичките негативни последствия. В случая няма да има кой да изяде над 9 тона насекоми, а от това ще пострада гората, туристите и хората в Приморско. Разрушаването на хотела ще е повод за мотивиран сигнал към Европейската Комисия. Заради унищожаването на ключово местообитание на 12 защитени вида прилепи, 7 вида земноводни и 13 вида влечуги от Приложение 2 и 4 на Директивата за хабитатите.


Едва след произнасяне на съда по заведеното дело и отговор от възложителя по направените констатации в становището на НПМ при БАН, РИОСВ следва да завърши процедурата по ОВОС и Оценка за съвместимост, чрез краен акт за съгласуване или несъгласуване на инвестиционното предложение, обясняват с днешна дата от регионалната екоинспекция и от Министерството на околната среда и водите за "Дневник" по повод негативното становище на НПМ-БАН и предупрежденията им за сериозно "прикриване на факти".


От РИОСВ потвърждават , че са получили становището на научния институт "за нови данни за прилепи, земноводни и влечуги, различаващи се значително от фактите и заключенията в Доклада за оценка степента на въздействие", но съобщават само, че са препратили към възложителя за становище от тяхна страна.


В същото време хора от системата, пожелали анонимност, разказаха пред Дневник за утвърдена корупционна схема в бургаската екоинспекция, по която само определени инвестиционни проекти се одобряват. Човекът, който подписва крайните съгласувателни решения, т.е. Директорът на екоинспекцията е "пръв приятел" с един от шефовете на консултанската фирма, изготвила конкретния експертен доклад за съвместимост и въздействие върху околната среда за инвестиционния проект на Перла Г. Във фирмите пък работят експерти - бивши служители на РИОСВ, които добре се познават с настоящите служители, не се страхуват и даването на рушвети е "гениално елементарно".


Сирийската чесновница е рядък вид жаба, която също се среща в имот 58356.73.6

© Боян Петров, ЦИЗП НПМ-БАН

Сирийската чесновница е рядък вид жаба, която също се среща в имот 58356.73.6


"Съгласно нормативната уредба, в конкретния случай, МОСВ може да се намеси, когато в зависимост от произнасянето на РИОСВ, крайния акт на инспекцията се обжалва пред министъра от заинтересовани лица или от инвеститора. В случай на обжалване министерството ще вземе предвид и информацията, представена от НПМ-БАН, с цел преценка, доколко РИОСВ е взела предвид тази информация при издаването на крайния акт по въпросното инвестиционно предложение," обясняват чисто процедурно от ведомството.


При тази условност и неяснота какво точно ще реши РИОСВ-Бургас и как ще реагира МОСВ в крайна сметка, остава моралният въпрос "Не му ли тежи на експерт Вълчанов заради хилядите прилепи, които не е видял в "Перла 2"?

Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 751 Неутрално

  При тази условност и неяснота какво точно ще реши РИОСВ-Бургас и как ще реагира МОСВ в крайна сметка, остава моралният въпрос "Не му ли тежи на експерт Вълчанов заради хилядите прилепи, които не е видял в "Перла 2"?

  Тежи му само банковата сметка. Останалото не го интересува.

 2. 2 Профил на Roger
  Roger
  Рейтинг: 452 Неутрално

  Е разбира се,че за да влезнат в нечии джоб пари държавата е готова да унищожи екоравновесието.

 3. 3 Профил на Моди трий нищо да не остане!
  Моди трий нищо да не остане!
  Рейтинг: 612 Разстроено

  Не мога да повярвам, че продължаваме да допускаме едни и същи грешки! Не се ли наядоха вече тия "инвеститори"? Бетонираха цялото черноморие и още искат?!?!?!??

 4. 4 Профил на zul11696397
  zul11696397
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Абе тези нормални ли са да строят тоя огромен бетонен мастодонт насред гората ? Ако изобщо трябва да има някакъв строеж в подобна гора се строят малки къщички на голямо разстояние една от друга.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 5. 5 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Сегашните са най-подходящи за разрешителното. Да бързат докато са на власт.

 6. 6 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#4] от "rex":

  В тази гора никога нищо повече не бива да се строи.

 7. 7 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1677 Неутрално

  Късогледството на "експерта" вероятно е предизвикано от получената тлъста пачка за затварянето на очичките.

  Дневник, похвално, че сте се заели да защитавате природата!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 8. 8 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#4] от "rex":

  В тази гора нищо никого повече не бива да се строи. Това е резерват.

 9. 9 Профил на keipax
  keipax
  Рейтинг: 571 Любопитно

  Ай стига бе! Т'ва не е истина.

 10. 10 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Постапокалипис

  The best way to predict the future is to invent it.
 11. 11 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#4:"rex"]Абе тези нормални ли са да строят тоя огромен бетонен мастодонт насред гората ? [/quote]

  Защо, мислили са в перспектива хората - направили са къщичка за прилепите. Колко екологично са действали през 1989 Всичко в името на прилепа, всичко за благото на прилепа!

  The best way to predict the future is to invent it.
 12. 12 Профил на cnn
  cnn
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Това ми звучи като да построиш хотел върху Зоологическата градина, избивайки животните вътре.

  ariel28 -> http://www.youtube.com/watch?v=rUwr8zJczYs
 13. 13 Профил на pavlov10
  pavlov10
  Рейтинг: 402 Любопитно

  Ясно се вижда,4е парите на данъкоплатците не са отишли
  напразно.Толкова много застрашени видове са намерили подслон.

 14. 14 Профил на mihomen
  mihomen
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Национализация на всичко приватизирано през "прехода" това е спасението за България, и нова гражданска платформа за управление на държавата...без политици!!!

 15. 15 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 947 Неутрално

  Безнаказаност и дебелокожие!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 16. 16 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Мога само да кажа че над 2/3 от българите не полагат дори елементарни усилия да опазват природата. Пред очите ми, най-нормални на външен вид хора с деца, след като си изядат фастфуда на открито, оставят всичките си боклуци сред природата. Или старателно ги завират в клоните на някое храстче. Наблюдавах как замечтан младеж се разхожда по брега на морето и си пие колата, и като я свърши старателно завря бутилката в пясъка с гърлото надолу и си продължи романтичната разходка. Това да си фърлиш фаса на улицата пък е абсолютна норма.

  Кви прилепи, кви пет лева - само либерасти някакви може да ги е грижа за природата.

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 17. 17 Профил на DonAngel
  DonAngel
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  [quote#14:"mihomen"]и нова гражданска платформа за управление на държавата...без политици!!![/quote]
  Пълни глупости!
  Кранисти ще управляват сигурно... или форумци!

  -- Дончо https://doncho.net
 18. 18 Профил на ѩзыкъ блъгарьскъ
  ѩзыкъ блъгарьскъ
  Рейтинг: 958 Весело

  Ами, добре че дойде 10ти ноември, та и прилепите да "видят" някой и друг бял ден.

 19. 19 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 855 Разстроено

  Да се връщат стократно делата на всеки !!!

 20. 20 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Време е да върнем на природата, това, което си е нейно. Ако имахме малко мозък в главата, можехме да направим от това бетоново чудо атракция, естествено, с ограничен достъп за любители. Щеше да е нещо унакално в световен мащаб.

  Друго си е обаче да праснеш поредния алкохолен рай за пияни туристи.

 21. 21 Профил на ikoden
  ikoden
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Боян Петров е много добър зоолог и прави каквото може да защити застрашените животни в България. Различни аспекти на проблема го правят трудно решим:
  1. Ако сградата има собственик, той по закон е длъжрн да се грижи за нея като "добър стопанин", т.е. оставяне на разруха не е законно.
  2. Ако колонията е подвижна, не е незаконно да се затвори достъп до сградата.
  3. Ако сградата е незаконно строена, не е в компетенциите на екоминистерството да решава този проблем.
  изобщо, както често става в нашата родина - проблемите са навързани като свински черва. поради което е по-добре да се оправи законодателството и за това Зелените трябва да влязат в парламента.

 22. 22 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Оставете ги бе! Оставете ги дебилите да го построят, да изгонят прилепите и да ги изядат комарите дано!

  А

 23. 23 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  Природата е важна, даже свръхважна - спор няма.
  Има обаче и още нещо, също толкова важно.
  На територията на тази резиденция на Политбюро от соца има и особено важни археологически експонати от античността, недостъпни за посетителите.
  Нима и те ще си отидат със самосвали, от кошовете на багерите?
  Би било суперпрестъпление!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 24. 24 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 515 Гневно

  ако някой се опита да пипне резерват Ропотамо или да продължи строежа на Аркутино ще трябва да мине през трупа ми. Нахални говеда са тези, които искат да строят в едни от най-красивите и уникални места не само в България, а и в целия свят. Всяка година ходя там, събирам боклуците в чували (неорганизирано) и ги изнасям до Проморско и ми е втръснало да гледам разни мърльовци как си мятат фасовете на пясъка или в гората и други още по-нагли мърльовци да се опитват по всякакъв корупционен начин да плеснат гнусните си хотели там.

 25. 25 Профил на exteras
  exteras
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#4:"rex"]Абе тези нормални ли са да строят тоя огромен бетонен мастодонт насред гората ? Ако изобщо трябва да има някакъв строеж в подобна гора се строят малки къщички на голямо разстояние една от друга. [/quote]

  Едно, че са го построили, второ, че сега искат цял комплекс да построят на същото място.
  Тази гора скоро ще е само спомен.

  errata
 26. 26 Профил на antistatik
  antistatik
  Рейтинг: 451 Неутрално

  "Местността Бегликташ, ..., се намира едновременно в две защитени зони по Закона за биологичното разнообразие - "Ропотамо" (за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна или, с други думи, в "Натура 2000" и "Комплекс Ропотамо" (за опазване на дивите птици). То попада и в границите на защита по линия на Рамсарската конвенция, опазваща влажните зони."
  Много бих искала да прочета оценката за вредно въздействие, в която пише че "2000 посетители,... три спортни площадки, три басейна, три ресторанта, седем магазина и паркинг за 400 автомобила" няма да наруши екоравновесието в общо три съвпадащи си защитени зони. Искам да видя подписа на "експерта", който ще застане зад такъв очеваден логически абсурд.
  Лъжата е истина, войната е мир, свободната е робство, невежеството е сила. Оруел, ела в България от 2013, за да си теглиш коршума преди изобщо да си написал нещо.

 27. 27 Профил на Vonegat
  Vonegat
  Рейтинг: 1416 Гневно

  "планира да строи хотелски комплекс и курортни сгради за общо 2000 посетители в местността Бегликташ в землището на град Приморско. Предвидени са още три спортни площадки, три басейна, три ресторанта, седем магазина и паркинг за 400 автомобила."

  Какво ви става бе хора ?!?
  Абе направо да идват бетоновозите и онези с резачките и да заравнят всичко... Явно всяко зелено местенце вади очите на инвеститорите и няма да се успокоят докато не го превърнат в бетонно предградие...

  Мога да преглътна грубата сила, но грубият разум е нещо непоносимо.
 28. 28 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  Роене на прилепи се наблюдава, браво българско явление

 29. 29 Профил на shang
  shang
  Рейтинг: 443 Неутрално

  срещу няколко хилядарки и обещан чадър биха убили и хора чрез законови злоупотреби ако им поискат...

 30. 30 Профил на kikoni
  kikoni
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До коментар [#21] от "ikoden":

  Не може ли да се задължи инвеститора, да бъде задължен да построи в съседство подходящо по размери подземно помещение, в което да се "преселят" прилепите?

  kikoni
 31. 31 Профил на Планинар
  Планинар
  Рейтинг: 522 Гневно

  Продажници мръсни, идва вашия край Браво на експертите посмяли да излезат и да атакуват корупцията в еко-администрациите и корумпираните им чиновници не видяли прилепите е от толкова много кинти, няма да ги видите

  Наш дълг е да опазим планините и за нашите внуци!
 32. 32 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  """ Скандално експертно късогледство е да не видиш нито един прилеп """
  =======================

  Не късогледство
  а заслепяване с парични знаци !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 33. 33 Профил на tjo41312008
  tjo41312008
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Редно е да се предизвика незабавна проверка на професионалната компетентност на държавните чиновници в РИОСВ, които са "оценили" въпросния доклад! Да се види какви са резултатите от професионалните им атестации, дали не са получàвали допълнително материално стимулиране (ДМС) за "добре свършена работа" от нашите данъци и т н Защо ли ми се струва, чè същите тези чиновници са се подписвали и по доклада за "Дюнигейт" и куп други съсипии на природата по крайбрежието? И кога най-после ще разкарат дисциплинарно, за некомпетентност и некадърие, шефа на бургаската РИОСВ?!! Много му се събра на тоя - цяло чудо е, чè ГЛАВНИЯ виновник за скандала "Дюнигейт" (и куп други далавери) още необезпокоявано цоца парички от нашите данъци всеки месец!!! Жив резил!

 34. 34 Профил на pbd
  pbd
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Алчната човешка природа смята че природата ни е слуга, но не е така Съсипването на една екосистема води до дисбаланс директно и индиректно и в другите ихслед това възстановяването им струва много по-скъпо, но кой лаком псевдоексперт се вълнува от това Нали си е гушнал комисиона

 35. 35 Профил на pbd
  pbd
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Алчната човешка природа смята че природата ни е слуга, но не е така Съсипването на една екосистема води до дисбаланс директно и индиректно и в другите ихслед това възстановяването им струва много по-скъпо, но кой лаком псевдоексперт се вълнува от това Нали си е гушнал комисиона Имаше преди мното години едно анимационно филмче "Умно село", посветено на човешката глупост, унищожаваща змиите Явно вече е забравено

 36. 36 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Изяж Вълчанов, спаси прилеп!

  Сериозно Царе сме в името на някой лев да мислим не точно с главата си И ако днес имаме, бъдещите поколения ще са в една пустиня, защото ние сме се погрижили да им оставим само това

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 37. 37 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Дневник! Сега имате някакъв проблем с пунктоацията?!?
  Като гледам коментарите, не е само при мен

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 38. 38 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1573 Неутрално

  Стига с този бетон и то в защитени зони"
  Кой има нужда от още едно чудовище в тази прекрасна местност?!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 39. 39 Профил на лизард
  лизард
  Рейтинг: 517 Разстроено

  Плаче ми се. Просто не мога да повярвам

 40. 40 Профил на Ламбо
  Ламбо
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Искам само да кажа, че сградата не може да се саморазруши, ако няма оголени и недостатъчно защитени (с бетонна обвивка) арматурни пръчки. Корозията на желязото е единствената причина някоя сграда да падне "сама" в себе си без външна намеса. Бетонът си е един вид изкуствен камък и той подлежи само на естествена ерозия, причинена от природата. Най-правилното решение според мен е да се изгради изкуствена пещера или да се потърси някакъв по-естествен дом за прилепите в близост. Тази сграда да се премахне от там и повече да не строят нищо в средата на съществуваща гора.

  Fortuna favet fortibus.
 41. 41 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  И като унижщожат прилепите и построят хотела какво ще получат?

  Нищо няма да получат. Който е къмпингувал до мочурливо място, знае за какво става въпрос. Хотел в който те жилят хиляди комари 2-ри път няма да идеш- гаранция.

  И това им начинание на другарите няма да сполучи, както и всичко с което се захванат. Прокълнати на провал хора.

 42. 42 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "Инвеститорите" няма да мирясат докато не застроят и последното диво местенце на морето.
  Поредният грозен пример за корупция и безхаберие. Обект в 2 защитени зони, но експертът не вижда вреда от строителството на хотел за 2000 души.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 43. 43 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1303 Разстроено

  Иска ми се да проникна в бетонните мозъци на тези 'експерти' и 'инвеститори' и да разбера какви извратени процеси протичат в тях, та ги подтикват към все нови и нови престъпления срещу природата! Алчност, алчност, но не им ли минава през ума, че не могат до безкрай да строят; че няма да остане нищичко от това море, за което си заслужава да се ходи там. Нима ще превърнат страната ни в една огромна площадка за развлечение на деградирали пияници!

 44. 44 Профил на stoyanst
  stoyanst
  Рейтинг: 634 Неутрално

  Инвеститорите, вместо да чакат 5000 прилепа да изядат комарите и пеперудите, просто ще си построят комплекса, ще напръскат с инсектициди и проблемите са решени - и гората неизядена, и туристите доволни...

 45. 45 Профил на dgk
  dgk
  Рейтинг: 241 Неутрално

  "Експертът" Вълчанов е част от огромна армия експерти в МОСВ и РИОСВ, които продадоха и позволиха да се съсипе българската природа заради алчност и некадърност. Хубаво би било ако за подобни "експертни стъновища" се носи наказателна отговорност, но за съжаление в България това едва ли някога ще се случи...

 46. 46 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  Безобразие, а защо въобще съществува този строеж там ?

 47. 47 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Мамка им, искат да съсипят най-хубавото място на южното крайбрежие.

 48. 48 Профил на Elena_Trajanova
  Elena_Trajanova
  Рейтинг: 684 Гневно

  По-добре стотинките на 50 пияни (с фалшиф алкохол) туриста в нечий джоб, отколкото да запазим уникалната си природа - срамота!

  В същото време се стимулира производство на ток от дървесина и въглища - позор и отрова!

  Елена Траянова; Бясна съм и си искам парите!
 49. 49 Профил на Стоян Крумов Рахнев
  Стоян Крумов Рахнев
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Дано МОСВ прояви милост и спаси това природно богатство, живеещо в тази соцноменклатурна сграда и в района около нея. То принадлежи на всички българи. Освен планински, морски и алкохолен съществува и екотуризъм. Нека в този красив край да се развива и екотуризма. Съгласен съм и с мнението на Ламбо № 40. най-добре е ще гората да се възстанови в първоначалния си вид, което ще отнеме 80-100 години.

  Stoyan Rahnev
 50. 50 Профил на Dimitar Kanariev
  Dimitar Kanariev
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Не разбирам?!? Да не би за Дневник прилепите да са по-важни от хората? Да не би интереса на 5-6 еко-милионера да е по-важен от неприкосновеността на частната собственост и защитата на капитала? Да не би да сте с перверзно чувство на справедливост в което водещо е мотото "мойто си е мое, чуждото е общо"? Естествено е да се развива и застроява Черноморието. Впрочем тепърва СЕГА ЗАПОЧВА СТРОИТЕЛСТВОТО! Инвеститорите "узряха", че скъп туризъм се прави там където е ЧИСТО, ЗЕЛЕНО И С ДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА. Затова места като Перла, Ропотамо и Иракли са бъдещите 5 звездни еко-курорти! It's take it, or leave it!

 51. 51 Профил на nns
  nns
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Ама бая сте зомбирани , Беглик Таш е на около 5км. от този строеж , доста по-близо до него е било разположено Приморско до преди 70-80години и сега и следа няма от него , но пък има множество УПИ -та и цялостна регулация на тези поляни където са им били на хората къщите тогава. Тези прилепи ако я нямаше тази конструкция щяха да спят на друго място. Така възникна защитена зона ПОДА до Бургас - в посока Созопол от ляво до преди 40г. лозя откъдето е изгребан пясъка за строителство , а от дясно до преди 20г. УТАЙНИЦИ за най мръсните отпадъци на НХК /днес Лукойл/ и сега това място е населено с редки птици - айде да не е чак толкова страшно да се довърши или ремонтира една сграда а ?

 52. 52 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 402 Неутрално

  На експерта му тежи джоба, само така на съвестта му е леко...

 53. 53 Профил на WOI
  WOI
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  И аз благодаря на "Дневник" за навременния материал. Преди пет години подобна статия в "Гардиън" спря строежа на една гигантска псевдоекологична глупост на Норман Фостър и Георгий Дмитриевич Станишев (брат на Сергей), която те щяха да изсерат на Кара дере.

  http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/14/greenbuilding.climatechange

  “Better racy and sexy than racist and sexist!”
 54. 54 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1417 Любопитно

  [quote#50:"anhialo"]Не разбирам?!? Да не би за Дневник прилепите да са по-важни от хората?[/quote]

  Идиот, да? Не ми отговаряй, риторичен въпрос.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 55. 55 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  [quote#50:"anhialo"]Затова места като Перла, Ропотамо и Иракли са бъдещите 5 звездни еко-курорти![/quote]
  Може, ама на друго място и от други хора.
  Тук става въпрос за Балкантурист, Нели Сандалска и остатъците от мултигрупата. Тях ги знам какъв "туризъм" въртят.
  Иначе, всеки нормален инвеститор би се радвал на прилепите, би им създал условия да ги запази, би им посторил помещения, комари би им ловил да ги храни защото знае че ще му донесат пари. И на жабчетата и на змейчетата би измислил как да ги запази, и покаже на умиращите от скука курортисти.
  А Нелиту, ако разбирам добре е решила дори да мине тънкаж като използва руините и налепат гипсокартона. Сетне с чартърите по групи руските нерези на талази да олабят душата с индустриална водка от нефтохима и мургавелки от странджанските села както е във всеки себеуважаващ се хотел на мулти по курортите.

 56. 56 Профил на bpenev
  bpenev
  Рейтинг: 233 Весело

  До коментар [#18] от "cor.ne.edito":

  Преди 10 ноември , Перла 1 също се обитаваше от едни защитени индивиди , а незащитените само глидаха през оградата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK