Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна

Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна


Димитър Попов е експерт от "Зелени Балкани". Наред с други каузи, той е посветил огромна част от времето, познанията и енергията си в проучване състоянието на делфина по нашите ширини. Последно Попов прекара почти две седмици предимно във въздуха и прелетя стотици хиляди километри над Черно море в търсене на делфините.


Делфинът вероятно е най-разпознаваемото и обичано от човека животно, на практика обаче липсва информация за плътност, разпространение и численост на популациите му в Черно море. Димитър Попов обяснява за "Дневник" защо набавянето на тези данни е от жизнена важност за делфините, а и за нас, хората.


Има ли нещо специфично за делфините, които се срещат в Черно море?
- Специфичното при черноморската популация на делфин е, че след изключително дълъг научен дебат - протекъл около стотина години, едва преди пет години се постигна съгласие, че трите вида черноморски китоподобни трябва да са отделени като самостоятелни подвидове, които се срещат основно в Черно море. Това са бутилконос делфин или афала (това е и най-едрият вид, най-разпространен в Черно море и най-популярният на хората; изглежда усмихнат заради по-издадената си долна челюст), обикновеният (по-дребен, много пъргав, прави едни от най-големите концентрации в световния океан) и морската свиня или муткур (най-дребните китоподобни, няма така ясно изразена и издадена муцунка, по-скоро е тъпа, придържа се най-близо до крайбрежието).


Това прави популацията им в Черноморието изключително уязвима и важна за опазване. Те са изключително ценни и са класифицирани много високо в световния червен списък на Международния съюз за опазване на природата. Бутилконосият и обикновеният са квалифицирани като застрашени, а морската свиня - като уязвим вид. И трите вида китоподобни са обект на защита от множество национални и международни закони. Има и редица споразумения за опазването им. И според нашите закони, трите вида са обект на специална защита, което означава, че не могат да бъдат улавяни и убивани.


Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна

© "Зелени Балкани"


Преди това съгласие каква е била ситуацията с улова и избиването на делфина в региона?


- По отношение на черноморската популация - доказано е, че исторически делфините са били обект на промишлен улов. И България е развивала делфиноловна промишленост, но най-големият "делфиноловец", с най-големи добиви е Съвесткия съюз, след това се нарежда Турция. Този тип риболов активно се развиват от началото на 20-те до 1966 г., когато се налага мораториум на лова на делфини, защото се установява, че популацията им рязко е спаднала. Само Турция продължава да ги лови до 1983 г. Тази година можем да празнуваме юбилей от пълната забрана на лова на делфини по Черноморието.


Каква е конкретната причина за спада в популацията им?


- Ако вземем предвид масовият улов на делфини в Черно море, който е достигал в някои години до няколкостотин хиляди индивида, това е нанесло доста сериозен удар по популацията им. Освен това рибните запаси са свръхексплоатирани на световно ниво, това засяга и нашия регион и също се отразява на популацията конкретно на делфините. Когато си обясняваме спада е важно да се знае, че при делфина, половата зрялост настъпва по-късно от обичайното за други видове животни, женските не раждат много на брой малки и това не се случва всяка година. В жизнения си цикъл една женска ражда максимум 5-6 пъти.


Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна

© Дневник


Истина е, че Черно море е свръхексплоатирано. Замърсяването също оказва силно влияние. Нашето море е затворен басейн и в него са се изливали всички боклуци на голяма част от Европа и на Съветския съюз. Сега има подобряване на ситуацията – след разпадането на СССР и подобряването третирането на отпадните води в Европа, които се вливат в река Дунав и след това в морето. А това,  както и забраната за избиването му, води също до подобряване на здравето на делфина.


Имаше един период, през който изключително рядко се срещаха делфини в нашето море. Едно голямо проучване за причините за смъртността на китоподобните е правено в средата на 90-те години. Основание за него е, че въпреки забраната за избиването на делфина от 1983 г. има тенденция на спад в популацията му. Установени са редица заболявания у китоподобните, като основна причина за тях е спадът в имунната им система, а това е обвързано със замърсяване на средата им на живот.


Рибарите се оплакват, че делфинът изяжда рибата от мрежите им. Какво е мнението ви по този проблем?


- Много е интересен въпросът как се определя чия е рибата. Аз бих имал претенции към нея, ако съм си я купил, имам рибарник и си я отглеждам. В този случай, ако дойдат корморани и ми я изядат, ще се чувствам ограбен и ощетен.


Също така не съм чул да има програма за размножаване и зарибяване на Черно море от българска страна. В Турция и Русия има такива примери и в тези случаи може хората,  инвестирали в това, да предявяват някакви претенции за компенсации. Не е такъв случаят у нас обаче.


Оплакванията на рибарите се базират на факта, че делфинът е интелигентно животно. Освен това животът на едно диво животно е основно свързан с изхранването. Техният жизнен цикъл се състои в изхранване, социални отношения и размножаване, не се занимават с писане, четене, даване на интервюта, политика... от друга страна, никой не бяга от лесната храна.


А как ви се струва идеята им да се регулира популацията на делфина?


- Това е много смело предложение, което едва ли ще срещне разбиране по света. Първо нямаме научни данни, че действително има "взрив" на популацията им (според рибарите делфините наброяват 1-2 милиона - бел. ред.). През последните години наблюдаваме по-скоро едно възстановяване на популацията.


Изкуствената регулация е изключително опасна. Където човекът се е намесил да регулира, след него следва голям срив в екосистемата. Китоподобните са на върха на хранителната верига, а всички знаем, че без хищници самата екосистема не може да функционира.


Емблематичен е примерът с Швеция и Норвегия, които решили да повишат стадата на северния елен, като избият всички вълци. Първата година имало наистина бум на популацията на северен елен, но след три години те изчезнали напълно, защото нямало кой да ги контролира по естествен път, развили се много болести и патологични състояния при тях.


Затова смятам, че избиването на делфина също няма да помогне за възстановяване на рибните запаси.


Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна

© "Зелени Балкани"


В тази връзка какво мислите за тезата на зам.-министъра на земеделието Валентина Маринова, че у нас има "вреден дивеч" и той ще бъде регулиран по план?


- Притеснително е, че човек на такъв висок пост излиза публично с подобно твърдение. Ако беше дете в пети клас, както и да е.


Мнението на групи като ловците и рибари у нас се взема за меродавно и се приема, че това е единствената вярна теза. В България има едно такова


грешно понятие "вреден дивеч",


което се отнася за всички хищници. Вероятно то е насадено от времето на комунизма, когато всичкият дивеч е бил на народното стопанство и всички хищници са били врагове на народното стопанство.


За пример ще дам хищните птици. По комунистическо време се е заверявал ловен билет срещу пет чифта крака на хищни птици и в момента всички видове хищни птици са на изчезване и са защитени. Брадатият лешояд например е напълно изчезнал, на път сме да загубим царския орел, който се е срещал масово преди, бил е символ на всяко село в равнина, а сега има останали 30-ина двойки.


Подобни "регулиращи" човешки намеси в крайна сметка отново рефлектират към човека.


Какъв трябва да бъде подходът към рибарите?


- Разговорите и образоването им е може би най-доброто решение. За съжаление и това много трудно сработва. Наистина е масова нагласа сред тях, че има вредни животни, които трябва да се регулират.


А санкциите в подобни случаи не са ли ефективни?


- Санкции и сега има, но за съжаление няма достатъчен контрол. Доказано е, че директните причини за смърт на делфини в Черно море в момента са


дънните и хрилни мрежи за улов на калкан,


а в някои други страни като Украйна – и за улов на акули. Те са проблем предимно за морската свиня, която е над 90% от случаите на удавени делфини в тези мрежи, защото локаторът й не е толкова съвършен и не успява да засече "голямото око", специфично за този тип мрежи.


Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна

© "Зелени Балкани"


Има ли идеи за разрешение на проблема с мрежите, които убиват делфини?


Основен подход е ограничението за лов на калкана от април до юли, което е факт от 90-те години. Въпросът отново опира до това как се контролират тези квоти.


Друго решение, което се предлага, но пък е спорно, са специфични устройства с ултразвук, които да се прикачат на мрежите, за да гонят делфините. Те обаче са интелигентни животни и бързо разбират, че този звук всъщност означава източник на храна. Подобна човешка намеса обаче води до изкуствено ограничаване на местообитания на тези видове и има своя негативен ефект.  


Какви са актуалните данни за популацията на делфина?


- За да има точни данни, трябва едно цялостно и прецизно проучване за цялото Черноморие, което за съжаление не е правено до момента. През последните години има частични проучвания от страна на украинските колеги за техните води и за централната част на Черно море.


Според данните им най-масов вид е обикновеният делфин, макар и да го виждаме най-рядко. Числеността му е към няколко десетки хиляди, но със сигурност под 100 хиляди. Вторият по численост е морската свиня, въпреки че него срещаме най-често мъртъв по бреговете у нас, защото именно той се захваща обичайно в хрилните мрежи. Данните за него са: от няколко хиляди до десетки хиляди, но със сигурност под 50 хиляди. Най-малочислен е афалата: няколко хиляди, малко е вероятно да надхвърля над 10 хил. Това са много относителни числа.


Защо липсва цялостно проучване за делфина в Черно море?


Инициативата за цялостно проучване на Черно море се промотира вече близо десет години. Търсят се източници за финансирането й, правят се опити да се обединят усилията на черноморските държави, но за съжаление това все още не се случва.


Последното самолетно проучване (1 - 12 юли тази година - бел. ред.), което направихме с международен екип – имаше колеги от Италия, Турция, България и Румъния, обхващаше цялата икономическа зона на Бългрия, на Румъния и на западната част на Украйна. Това, което направи впечатление на експертите от Италия, които имат голям опит в Средиземно море, беше


високият брой мъртви китоподобни,


които наблюдавахме на повърхността, и това, че не срещнахме големи групи делфини. За сравнение - в Средиземно море се наблюдават групи от стотици делфини.


Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна

© "Зелени Балкани"


Явно милионите делфини, за които говорят рибарите, не съществуват в Черно море. Аз не съм всеки ден в морето като тях, но пък прекарах 12 дни да летя над 100 хиляди кв. километра от Черно море и ако имаше милиони делфини, сигурно щяхме да видим поне три-четири струпвания от по хиляди, а ги нямаше.  Няма как да има свръхпопулация на делфин.


А какво налага предстоящото проучване и преброяване на делфина, което беше критикувано наскоро от една черноморска организация?


- Както вече казах, по Черно море данните са много условни и частични. Налага се пълно и общо проучване.


Важно е да се знае, че предмет на тази конкретна поръчка беше задължение на България по съществуващата т.нар. научна резерва за изграждане на екологичната мрежа "Натура 2000" за Черноморски биогеографски регион.


Специално за китоподните научната резерва не е покрита въпреки сериозните критики през 2010 г. Това означава, че има пропуски и целта на настоящата обществена поръчка беше да покрием тези пропуски. България трябва да изпълни задълженията си към Европейската комисия, иначе може да има санкции.


Какво точно предвижда проучването?


– Обектът на поръчката беше да се направят подробни проучвания на икономичексата зона на България – около 30 хил кв. км от морето. Става дума не само за преброяване, заложени са и изследване на сезонната динамика на делфина, дали има специални места на концентрация със специфични условия, хранителен ресурс или подходящи условия за размножаване на китоподобни. Трябваше да идентифицираме критичен хабитат, важен за жизнения им цикъл на китоподобни.


Трябваше да разработим система за редовен мониторинг на тези видове, които са защитени, според Дикретивата за местообитанията. На всеки шест години всяка страна - членка на съюза, трябва да подава доклад за състоянието на местообитанията и видовете. В момента тече един такъв процес и подготовка на такъв шест годишен доклад.


Димитър Попов: Изкуствената регулация на делфина е изключително опасна

© "Зелени Балкани"


На какъв етап е в момента това проучване и ще се проведе ли изобщо?


- Изборът на изпълнител в момента е в процедура на договаряне. Заради оспорването на тази процедура в момента се изчаква становище на Агенцията по обществени поръчки. Според мен процедурата, която се случи средата на юли, беше напълно коректна, но очакваме в рамките на две седмици отговор от отговорния орган.


Кой е естественият враг на делфините в Черно море?


- Човекът е единственият му враг, нямат друг. Другият хищник в нашето море е черноморската акула, но тя не е естествен враг на делфина.


Човешката дейност е основната причина за намаляване на популацията му. Риболовът и замърсяването, което до голяма степен е следствие отново на човешка дейност. Дори и в момента от цялата ни крайбрежна ивица 80% са плътно засторени, без подходяща инфраструктура, с много ниско ниво на пречистване на отпадните води на построените сгради и хотели, което води до цъфтежи на токсични водорасли и спад на популацията на рибите изобщо.


Защо рибарите не протестират и срещу свръхзастрояването? Явно е по-лесно да има един враг като делфина...

Ключови думи към статията:

Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на vlado1978
  vlado1978
  Рейтинг: 503 Неутрално

  Много добро интервю. Дневник, давайте по-често такива

 2. 2 Профил на Веселин
  Веселин
  Рейтинг: 701 Неутрално

  От 20 години ходя редовно на море,тази година за първи път видях пасаж от черноморски делфини.

 3. 3 Профил на Barurumm
  Barurumm
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Последните две изречения са доста съществени

 4. 4 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 434 Весело

  Ще стане като с директивата за краставиците: колко да са големи и прави... Администрацията (БГ или ЕК) иска да регулира всичко!
  Май не всички знаят, че тази директива бе отменена през 2009.

 5. 5 Профил на bellami
  bellami
  Рейтинг: 388 Неутрално

  "Вреден дивеч" ?!?! По-скоро "вредни двукраки", начело с "вредни министри" ... А приказките на рибарите ги знаем ... то е малко като приказките на строителите по морето ... никога не им е достатъчно... логика народна за чудо и приказ...

 6. 6 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1990 Неутрално

  Не трябва регулация, а една проста и категорична забрана, за лов на делфини! И броят им ще се увеличи!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 7. 7 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 488 Весело

  Има ена фатка. За преброяване на делфините ше се заделят неколко милиона левчета. А пък кой кво броил върви да проверяваш. Та статията си излиза точно навреме. Само фирмата чакаме да ни съобщят. Да не си мислите, че БАН ще ги брои ? А ?
  Няма такава работа.

 8. 8 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Убийството на делфин трябва да се приравни с убийството на човек!
  Защо никой не стреля по Пеевски? Защото има имунитет...

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 9. 9 Профил на bellami
  bellami
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#8] от "Депутат 241":

  Щото Пеевски не е делфин ... той е русалка ... ама мъжка


 10. 10 Профил на bellami
  bellami
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#8] от "Депутат 241":

  Щото Пеевски не е делфин...той е русалка ... ама мъжка

 11. 11 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  миналия месец на морската ни почивка почти всяка сутрин се радвахме на компанията на семейства дружелюбни делфини (най-голямото от които беше около 10-15 екземпляра).

  ако имам възможност да избирам чия популация да остане да населява черноморското крайбрежие - на делфините или тази на "застроителите", бих избрал делфините.

  определено мутроподобните за застинали на доста по-ниско стъпало в еволюционната стълбица от делфините.

 12. 12 Профил на koalarevolution
  koalarevolution
  Рейтинг: 552 Неутрално

  Последният месец бях на море и в България и в Гърция. В Егейско море видях делфини... в Черно - не.

  Това не ми харесва.

 13. 13 Профил на Nach
  Nach
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Страхотно интервю и много ми хареса изказването на финала...
  "Защо рибарите не протестират и срещу свръхзастроявнето? Явно е по-лесно да има един враг като делфина..."

 14. 14 Профил на kykyyy
  kykyyy
  Рейтинг: 452 Неутрално

  Вредният дивеч са хората. Някои индивиди се нуждаят от регулиране и затова си има затвори. Да се оглежда зам.-министъра на земеделието Валентина Маринова.

 15. 15 Профил на mnogosamkrasiva
  mnogosamkrasiva
  Рейтинг: 482 Неутрално

  Това тези Зелени Балкани, които искаха 3 млн. лв., за да преброят делфините ли са? Май да... Смешна история...

  Винаги нося нож... в случай, че някой ми предложи торта
 16. 16 Профил на Маринка С. Богданова
  Маринка С. Богданова
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Дневник, интервюто съдържа ужасно много стилистични и правописни грешки. Бъдете по-прецизни и коректни към читателите!

 17. 17 Профил на soldierism
  soldierism
  Рейтинг: 572 Любопитно

  "Делфинът вероятно е най-разпознаваемото и обичано от човека животно, на практика обаче липсва информация за плътност, разпространение и численост на популациите му в Черно море. Димитър Попов обяснява за "Дневник" защо набавянето на тези данни е от жизнена важност за делфините, а и за нас, хората."

  Г-н Попов, Вие като експерт на "Зелени Балкани" защо искахте преброяването да бъде с показана перка на повърхността?!?? Вие самият казвате, че има и черноморска акула. Тогава как ще ги преброите?!?!?!?

 18. 18 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 488 Неутрално

  На морския бряг в едно кръчме, на по бира си лафят Моше и Гарабед-Абе Гарабед това делфините били много интелигенти ? Поне са по интелигентни от нас хората, отвръща Гарабед. Айде бе, мърмори Мошето, Айде, майде, да си видял някой делфин с 30 годишен ипотечен кредит? Но тъпите рибари се правят на умни даже повече от мойшетата!

 19. 19 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1550 Весело

  До коментар [#11] от "хм":Мутроподобните са застинали някъде към амебите струва ми се.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 20. 20 Профил на e.coli
  e.coli
  Рейтинг: 381 Неутрално

  И откъде в толкоз малка страна, това гигантско НЕВЕЖЕСТВО?
  1. Делфините са бозайници с добре развит мозък, но нищо повече - освен в някои романи!
  2. Като защитен вид трябва да се третират наравно с другите защитени видове.
  3. Че изпразват таляните е истина, но не основание, да се избиват.
  4. Никога не са изчезвали, а напоследък, по безпристрастни наблюдения се увеличават.
  5. Това че ходещи на плаж не са ги виждали и опасението, да не ги сбъркат с черноморската акула оставям на съвестта на учителите от основния курс.
  6. Това, че т. нар. зелени експерти се вживяват и експлоатират невежеството на определени групи сънародници е най дразнещо!

 21. 21 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 820 Весело

  До коментар [#8] от "Депутат 241":

  Спокойно!
  Кога откриват сезона за отстрел на глигани?

  Да разлая троловете!!
 22. 22 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  До коментар [#7] от "bluescreen":Учени от БАН ще броят. БАН няма техниката. И недей вярва на Пеевските медии. Аз лично отдавнна не ги поглеждам. Те вредят и на рибарите, не делфините.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 23. 23 Профил на Flat Mars Society
  Flat Mars Society
  Рейтинг: 507 Неутрално

  В алчния си стремеж да имаме много, да експлоатираме и гррабим постоянно от природата,без да мислим за бъдещите поколения, ще излезе, че по вреден дивеч на планетата от човека няма. Доказателства - бол.

  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 24. 24 Профил на Калина Маркова
  Калина Маркова
  Рейтинг: 381 Неутрално

  А защо да няма улов на калпави хора, тъкмо рибарите и ловците и разните дупетати лично да усетят какво е да си преследван и хващан, измъчван и убиван, както те правят с рибите, животните, птиците и други хора.

 25. 25 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  Емблематичен е примерът с Швеция и Норвегия, които решили да повишат стадата на северния елен, като избият всички вълци. Първата година имало наистина бум на популацията на северен елен, но след три години те изчезнали напълно, защото нямало кой да ги контролира по естествен път, развили се много болести и патологични състояния

  Това доста ми напомня на опитите, да се изгради общество, без недъзи, без експлоататори и без лоши хора, като Пеевски.
  От друга страна/цитат/:
  "Човекът е единственият му враг/на делфина/, нямат друг."

  По силата на логиката, човекът не се ли явява за делфините нещо каквото е вълкът, за северните елени? Един вид, изтребвайки ги, предотвратява тяхното изчезване. Но и на тази логика, нещо и куца. Явно човекът, въобще не е бил предвиден, когато Бог е създавал природата - ние сме извън първоначалния замисъл. И затова сме най-голямата заплаха за Земята - засега и все още - само за нея...

  /не се чете/
 26. 26 Профил на kaliman123
  kaliman123
  Рейтинг: 381 Неутрално

  милионите чакат да направят някои "зелен" милионер

 27. 27 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 548 Неутрално

  До коментар [#6] от "lz2":

  това не е непременно вярно добре, че не са ценна стока, иначе щяхме да си имаме много проблеми.

 28. 28 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 505 Весело

  Преброяване на дивите зайци... в зелено...

 29. 29 Профил на lessonsoftime
  lessonsoftime
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Ами по тази логика, да пуснем хищници и сред хората, та да контролират по естествен път популацията и болестите.

 30. 30
  lessonsoftime
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 31. 31 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#8] от "Депутат 241":

  От няколко години в Америка се говори за квалифицирането на делфините и китовете под "лица от нечовешки вид" и с това да им бъдат дадени основни права, припознаващи ги като (почти) равни на хората и гарантиращи им право на живот и защита от посегателство по всякакъв начин.

  Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
 32. 32 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#30] от "lessonsoftime":кучетата лаят най-вече циганите

  Братчед, това се дължи на цвета на кожата. Правени са научни опити в Южна Африка с кучета, отгледани и живели, само между черни. При появата на бял, кучетата озверявали и налитали на него, по-яростно, отколкото на непознат черен. Обратният експеримент, дал напълно сходен резултат.
  Учените обаче се затруднили при формулиране на изводите. Не вървяло да кажат, че кучетата по естествен път ставали расисти, когато са отрастнали в еднорасови общности. Защото и при многорасовите общности се забелязвало същото явление - в зависимост от цвета на стопанина - без самият стопанин, да има конкретна вина за възпитанието им. Не помня какво е станало накрая, но съм сигурен че ако не е спряло финансирането, научният екип сигурно продължава да експериментира и до днес.

  /не се чете/
 33. 33 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3028 Неутрално

  [quote#32:"Тони Шнайдера"] в зависимост от цвета на стопанина - без самият стопанин[/quote]
  На знам.Моят далматинец хапеше всички наред

 34. 34 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#33] от "тулса":На знам.Моят далматинец хапеше всички наред

  И теб ли? Не помня за коя порода казваха, че ако кучето до втората година, не е изяло стопанина си, значи е мелез и не е чиста порода.

  /не се чете/
 35. 35 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Поучително интервю с голям туш на финала!

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 36. 36 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  Много интересно интервю. Научих много неща за черноморските делфини, които досега не знаех.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 37. 37 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#22] от "Gopeто":БАН има изследователски кораб на Черно море. Имат биолози и в сътрудничество с университета могат всичко , вероятно на половин цена.

 38. 38 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#29] от "lessonsoftime":Шът ! Тихо ! Тая работа я вършат здравната и пенсионната системи.

 39. 39 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#33] от "тулса":Моят далматинец хапеше

  Много ми е интересно, защо хората се сърдят, че някое куче хапело. Хапе, защото е куче - ако беше врабче, щеше да чурулика.
  Едно приятелче в квартала, бивша барета ме открехна преди време, как се обезврежда куче. Подаваш му лакътя си, защото там пораженията ще са по-малки, отколкото ако ти захапе китката, а с другата ръка му нанасяш рязък, максимално силен юмручен чук по тиквата. Кучето пада на земята, насира се и след това кротко побягва. Демонстрирал ми го е на живо. Досега не съм го пробвал, защото кучето което ми налетя, не обърна никакво внимание на лакътя ми, а ме захапа за крака през дънките, над глезена. В интерес на истината, не болеше никак много, но ми остана белег. Извъртях се и му набих един шут с другия крак, който свърши същата работа - кучето отлетя назад, изквича и се омете. Проверих, но не се беше насрало. Слава Богу - аз също.

  /не се чете/
 40. 40 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3353 Неутрално

  [quote#20:"munchoaz"]Това, че т. нар. зелени експерти се вживяват и експлоатират невежеството на определени групи сънародници е най дразнещо[/quote]
  Защо ли редакцията не е посмяла да напише по какво точно е "експерт" даващия интервюто и хвърчащ с ареоплана да брои делфините?
  Дали не от нормалното човешко чувство за срам са премълчали "експертизата" на тоя нашенски зелен тарикат.

 41. 41 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#31] от "Соколов":Наравно с негрите и латиносите и малко по-високо от индианците ?

 42. 42 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#32] от "Тони Шнайдера":Естествени рефлекси. В Черна Африка на иконите Исус е черен , а палачите са бели.

 43. 43 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 553 Неутрално

  По Черноморието делфини съм виждал само мъртви, изхвърлени на брега.

 44. 44 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  Сега да ви върна малко назад преди да се появят еколозите .
  През 1960 година по магазините на Бургас се продаваше делфиново филе . Най-доброто мезе за червено вино. И сега в София се появява по рибните магазини турско филе.
  След войната в училищен детски лагер във Варна за 20 дневна смяна 3-4 пъти хранеха цялото училище (500-600 деца ) с калканова яхния.
  Тогава на север от Варна нямаше постройки .Хората знаеха ,че теренът е свлачищен. През 50-те години детските лагери бяха на палатки , кухните в бараки. В местността Св.Константин имаше само един параклис и една профсъюзна станция. Сега по цялото Черноморие се простира Обеля и цялата милионна навалица сере директно в морето.
  Същото става и в Рила. едно време дъновистите бяха 200 души и правеха едно колело. Сега идват от цял свят сектанти-протестанти над 3-4 000 и усират всичко . Да не говорим за идиотския лифт ,който качва десетки хиляди "планинари " до 7-те езера да си изпият ракията с мезе.
  Българинът стръвно унищожава природата си. Земният рай ще остане само в химна.

 45. 45 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3353 Неутрално

  До коментар [#43] от "canuck99":
  Преди около 5-6 години от хотелската стая в едно градче близо до Трабзон видях стадо от повече от сто делфина. Задържаха се повече от два часа около местния кей.

 46. 46 Профил на dv r
  dv r
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Толкова много делфини, колкото видях последните 2-3 години, никога не съм виждал преди в Черно море. Явно популацията им наистина се увеличава. Единият път бяхме с лодката и около нас имаше поне 40-50. Страхотна гледка.

 47. 47 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3028 Весело

  [quote#34:"Тони Шнайдера"]И теб ли?[/quote]
  Мене не ме хапеше,ама аз го гризвах за ухото .
  Кучето тихо и жалостиво проскимтяваше
  Обаче в Мексико едно полуулично куче не
  хареса, че се наведох да го погаля и...
  ми поотхапа част от носа.Наложи с операция
  после и вече носът ми позагуби гордия се
  семитски вид.
  Знаеш, че далматинците са на черни и
  бели петна..Може затова кучето ми го харесваха
  най много черните , закопняли за толерантност
  и равни права през годините.

 48. 48 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3028 Неутрално

  [quote#43:"canuck99"]мъртви, изхвърлени на брега. [/quote]
  Подсещаш ме за една свежа научна сензация.
  Според американски учен, една от основните
  причини за масовите самоубийства на делфини
  са ..домашните котки.Бактерия, която обитавала
  в тях, чрез разните отпадъчни води , попада в
  организма на делфините.Подобни нетрадиционни
  механизми на пренос на бактерии и паразити от
  земни животни станали възможни, когато дейността
  на Новия стопанин на природата , човека, станала
  особено мащабна и разбила крехкия.. интърфейс
  между морето и земята.Разбира се, замърсяването
  с индустриални отпадъци си остава главната
  причина, но в 40 % от случаите май котките са
  виновни.Линк на источник в руска медия:
  http://www.rg.ru/2013/08/13/more-site.html
  Още един , който изнамерих на английски:
  http://hromedia.com/2013/04/15/new-diseases-dolphins-other-marine-mammals-weakened-by-pollution-scientists-say-toxins-harming-marine-life/

 49. 49 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3028 Неутрално

  До коментар [#46] от "massa":
  Наскоро публикуваха друг интересен факт.
  Оказва се, че не само папагалите говорят.
  Делфините си давали един на друг имена,
  закодирани чрез специфичен звуков сигнал:
  Dolphins by Name
  Bottlenose dolphins can recognize and respond to their own “signature whistles,” strengthening the evidence that these whistles function like names. By Sabrina Richards | July 23, 2013
  http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/36651/title/Dolphins-by-Name/

 50. 50 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  Много добро интервю. Браво.

  " Истинската мярка за човека е как се отнася към този, който не може да му бъде полезен. "
 51. 51 Профил на omgguesswhat
  omgguesswhat
  Рейтинг: 381 Любопитно

  "Преброяване на дивите зайци" е христоматиен български филм. От времето на сценариста бай Георги Мишев имаме някои промени. Днес безумията на бюрократизма не идват от централната власт, те идват като евродирективи, предписания, проджекти и най-важното - следва обществена поръчка. Друга отлика е, че преброителите на делфините са зинали да усвоят едни 3.5 млн. пари на данъкоплатците. Според числата на младежа, ако те преброят цялото Черно море, всеки преброен делфин ще струва 22 лева. Ако се брои само в българската акватория, числата стават в пъти по-ужасяващи. Последното преброяване на българското население струваше по 4 лева на калпак. А "Зелени Балкани" в случая участват в грандиозна корупционна далавера.

 52. 52 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 1560 Неутрално

  [quote#13:"Nach"]много ми хареса изказването на финала...
  "Защо рибарите не протестират и срещу свръхзастроявнето? Явно е по-лесно да има един враг като делфина..." [/quote]
  Същото важи и за протестиращите: Защо те не протестират срещу олигарсите и мафиотите(ама истинските)? Явно е по- лесно да имат врагове като правителството и парламента.

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 53. 53 Профил на Monstritta
  Monstritta
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#52] от "АБПФК":

  В България правителството и парламентът са част от олигарсите и мафиотите. Затова.

 54. 54 Профил на LK
  LK
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#5] от "bellami":"Вреден дивеч" ?!?! По-скоро "вредни двукраки", начело с "вредни министри" ..

  Съгласявам се - вредни и НЕКОМПЕТЕНТНИ министри!

  Mt
 55. 55 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#51] от "omgguesswhat":
  интересно ми е дали имате представа колко струва един ден корабно време в открито море, един ден полет със самолет и един ден работа на обучен и знаещ какво прави екип от учени биолози. Обръщам внимание също така, че териториалните води на България в Черно море достигат до 200 морски мили от брега - огромна част от разходите по такива мониторингови дейности са именно за обхващането им с кораби и самолети! Не че има някакво значение де, нали българите разбираме от всичко, от няколко седмици всички в нета разбират и от мониторинг на морски бозайници...

 56. 56 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3028 Неутрално

  Още едно ново изследване , което
  дава допълнителни аргументи за
  високите когнитивни и социални
  способности на делфините.Освен ,
  че си дават имена ( чрез специфична
  звукова сигнатура), те можели да си
  ги спомнят и след много години.
  С други думи , имат дългосрочна памет:
  the first study to show that social recognition can last for at least 20 years in a non-human species and the first large-scale study to address long-term memory in a cetacean. These results, paired with evidence from elephants and humans, provide suggestive evidence that sociality and cognition could be related, as a good memory is necessary in a fluid social system.
  http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1768/20131726.abstract

 57. 57 Профил на M37_Unseen
  M37_Unseen
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Що за наглост е това рибарите да искат да избият делфините, защото делфините ядяли рибата им?!

  http://m37.biz/ М37 е лидер сред компаниите в сферата на Личностното Развитие.Ще ти помогнем да станеш този, който искаш да бъдеш.
 58. 58 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3353 Неутрално

  До коментар [#55] от "d.berov":
  Е, като е скъпо кво прави тоя т.н. "експерт" на борда на самолета да лети като нито е биолог или нещо сходно, нито е обучен за тая работа, а си е най-обикновен местен тарикат бръмчащ на европейски манигизи.
  Да, някои българи могат да хлъцват от умиление - самолети, кораби, делфини, ама факт е че Зелени Балкани с нахалността си да прилапат поредните еко милиони без търг предизвикаха европейски скандал. Французи предложиха да броят делфините в Черно море за близо 10 ПЪТИ по ниска цена. Без параходи, самолети и пр. ваканции и кефове на местните балкански "експерти".

 59. 59 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#58] от "k_":
  Как решихте че интервюирания не е подходящ и не е подготвен да прави такива проучвания? Всеки обучен биолог и зоолог с полеви морски опит, рабещ по наблюдения и мониторинг на диви животни би могъл да изпълни методологичните подходи за наблюдение и на морски бозайници. Казвам го , бидейки морски биолог, обучен и участвал и в такъв тип дейности на море..
  И какви са тези 'французи' къде и какво с прелдожили, дайте да прочетем нещо по темата?

 60. 60 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3353 Неутрално

  До коментар [#59] от "d.berov":
  "Експерта" не нито биолог, нито зоолог. Днес бръмчи на делфини, утре на орли, може и на жабчета и тревички.
  Усвоява европейски екомангизи, като лъвския пай остава за него и аверите му, като за жълти стотинки вкарава в проектите за тежест някой от БАН които му вършат работата, в повечето случай на допотопно балканско ниво.
  Като виц още се разнася случая от Пловдив с една дама, дето и дали дижипиес да брои птички, госпожата ги преброила ама не знаела, че джипиеса пише с час, дата и координати къде точно е ходила та им се наложи да връщат едни 60 бона.
  Ако се занимавате сериозно с тия неща на съвременно ниво, би трябвало да сте чули за делфиновия скандал в средите.
  Потърсете в нета на български и английски.
  Не ви ли идва на ума, че освен от параход и самальот броенето може да стане и от спътник и то без да се изпращат космонавти от Пловдив в орбита? Дали го пише това във вашите методологии някъде в последните страници?


 61. 61 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  До коментар [#37] от "ahasver":

  Ако им е читав кораба ще го ползват най-вероятно. Учените също. А парите мисля не са само нашата държава.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 62. 62 Профил на d.berov
  d.berov
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#60] от "k_":
  както писах и по-горе , от няколко седмици българския народ е специалист и по мониторинг на морски бозайници. Не знам дали да започна изобщо да коментирам идеята ви, но нека спомена само, че закупуването на сателитни снимки покриващи цялата или много голяма част от териториалното море на България, при това взети в рамките на няколко дена, клони към невъзможно - сателитите минават по определени орбити, заснемат каквото е в обхвата им и продължават. Отделно, поръчване на заснемане на зони от сателити в определени дни и на определени площи е доста скъпо, обикновено се плаща на площ.. Та да - по евтино е да се ползват океанографски кораби и специални самолети, отколкото да се правим на ЦРУ.
  Коментарите ви за 'лъвските пайове' няма да коментирам, явно нямате идея че всяка дейност, изпълнявана за ЕК и свързана с наука, подлежи на доста строг финансов контрол, както и унищожително подроген анализ на верността и точността на резултатите..

 63. 63 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3353 Неутрално

  До коментар [#62] от "d.berov":
  Трудно е да се спори щом сте убеден, че с кораб и самолет ще облетите или "оплавате" цялата ни прилежаща територия по-бързо и по-евтино отклокото със сателит. В зависимост от заданието и необходимата резолюция в момента има няколко частни организиции на които сателите им снимат по поръчка и в цените варират.
  Тарикат "експерта" със сигуроност и от такива неща разбира, колкото от биология или зоология.
  Що се отнася до контрола на парите от ЕС е вярно. Точно под натиск от ЕС ги цапнаха през кунките и не можаха да наредят далаверата за 3.5 милиона лева да броят делфините.
  За тая пара поръчка не е обявявана, а директно са поканени нашите зелени мишоци като най-добрите делфиноброячи в Европа. За такива пари от Брюксел няма как да си затворят очите. Ще има конкурс с участници от Европа и може да се
  каже, че набедения "експерт" няма да брои далефините. Или ако ги брои не за 3 и половина милиона.

 64. 64 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Интервюто е хубаво наистина.
  Повече такива.
  За интервюирания пишете много лоши работи във форума, които звучат правдоподобни, но които не бяха ми хрумнали докато четях текста.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK