Георги Стефанов, WWF: България попада в една от най-рисковите климатични зони

Георги Стефанов от WWF

© личен архив

Георги Стефанов от WWFПо повод високите температури през последните дни и топлата зима "Дневник" се обърна към Георги Стефанов, който от седем години е експерт "Политики и климатични промени" към Световния фонд за дивата природа (WWF). От 2008 г. работи интензивно в сферата "Европейски политики за изменение на климата". Преподава "Стратегическо управление и устойчиво развитие" в магистърска програма Екологичен мениджмънт на Нов Български университет. Работил е и през годните в сферата на екологичното образование, по създаването на европейската мрежа Натура 2000, в опазването на водите, устойчивия туризъм и е участник в редица природозащитните кампании от последното десетилетие.


Как ще коментирате рекордните високи температури у нас тези дни и изобщо  топлата зима трябва ли да ни тревожи?


– Това не е първата зима без сняг и без валежи, нито ще е последната, ако погледнем статистиката. Имало и много и по-топли зими.
Важно е да обърнем внимание, че докато тук и изобщо в региона на Балканския полуостров и Югоизтоната част на Европа, има извънредно топла зима и почти никакви валежи, то в други части на света като северна Европа – Англия, Северна Франция и Западна Норвегия са заляти с извънредни количества валежи, а в Северна Америка, т.е. Канада и САЩ – има много сняг. Аномалии с много явна и силна изразеност вече се случват глобално.


Тревожното, е че само преди десетилетие тези аномалии се случваха веднъж на 20 години, т. е. много по-нарядко. Докато сега тенденциите навсякъде по света са, че метерологичните екстремуми ще се случват през година-две, да не кажа всяка година. Всяка следваща година надскачаме тези периоди погледното назад във времето. Тези тенденции доказват прогнозите на климатичните модели от преди 15 години – че ще станем свидетели на екстремуми на времето из цялата планета. Сушата, валежите, извънредните студове се случват и на други места – в Азия, в Австралия, Латинска Америка.


Ако погледнем картината глобално виждаме, че такива аномалии има постоянно през последното десетилетие, почти навсякъде.


Днешните аномалии свързани ли са с климатичните промени?


– Според всички научни анализи, 97% от учените по света твърдо стоят зад тази парадигма: изменението на климата, покачващите се температури и екстремумите на времето в момента са свързани с действията на човека. Точка. 3% не са съгласни.


Много е важно да кажем за българския контекст, че нашата страна попада в една от най-рисковите зони на планетата, защото


точно в нея ще са най-изразени тези аномалии.


Давам пример с последните няколко години, в които наблюдаваме едно рязко засушаване и липса на валежи у нас. Според месечния метреологичен бюлетин на БАН, през месец декември 2013 г. месечните суми на валежите – в по-голямата част от страната, са между 1 и 50% от месечната норма. На заседанието на Министерски съвет тази седмица е предвидено като тема да се обсъжда това, че в момента има 13 пъти по малко количество сняг в планините, което значи и сериозен спад в пълноводието на планинските реки, от които идва водата ни за пиене, напояване, за енергия...


Вчера присъствах на среща в Министерството на икономикта, на която експерти съобщиха, че има 8 пъти по-малко валежи тази година, което ще доведе до 13 пъти по-малко производство на енергия от ВЕЦ . Тази недостатъчност на водни ресурси трябва да се разглежда в сферата на политиката на сигурност.


А какви са прогнозите за тази пролет?


– Аз лично силно се надявам да завали. Пътувах миналата седмица в Западна Стара планина и отново видях пожари в горите и по стърнищата. Преди десет години се изумявах как е възможно април месец да има пожари, а сега те се случват вече и през зимата, да си спомним само и че преди няколко месеца имаше такъв и на Витоша.


Можем ли да измерим цената на тези аномалии?


– Това, което ние определяме като иконмика на човека – брутен вътрешен продукт и разходите, които ние хората остойностяваме – вече са поставени под върпос.


Един много добър индикатор на това какво се случва е цената, която човекът и човешката икономика плаща от гледна точка на застрахователна стойност. За последните две десетилетия ясно се вижда, че щетите, свързани с метереологични аномалии, са се увеличили някоко десетки пъти. Сега стои въпросът дали климатичният риск ще продължи да бъде застрахован.


Ако това се случи, това ще е много ясен и силен сигнал за политиците, защото всъщност те са тези които управляват глобалните публични средства. Когато те получат ясен изразен сигнал, че нещо е проблемнои свързано с извънредни разходи, те започват да преосмислят своите политики и цели изобщо. Така те ще бъдат буквлно принудени да действат, докато сега могат да се оправдават с тези, че това не е доказано например.


Освен че се надяваме на по-благосклонно време, готови ли сме на държавно ниво за тежки метреологични условия?


– Политиките и мерките за реакция се делят на две – мерки за намаляване въздействието от  климатичните промени и мерки за адаптация към тях. В първия случай става дума например за това да успеем да направим нашата енергетика така, че да отделя по-малко вредни емисии. Адаптацията пък е да успеем да предвидим различните сценарии, за да предотвратим земеделски загуби, пожари в горите, намаляване на водите.


Все по-ясно се вижда, че е необходимо да работим по мерки за адаптация, защото попадаме в тази рискова зона, за която говорихме вече.


Важно е да се обосноват основните сектори, които са най-рискови – т.е. гори, води, земеделие и икономика на нуждите. Те съответно се разделят на по-малки подсектори и се предвиждат съответни мерки за тях. Примерно такава подтема е доколко е релевантно да развиваме ски туризъм в затоплящия се климат на ниска надмосрска височина – има ли икономическа обосновка, имаме ли достатъчно води за изкуствен сняг и не е ли по-рентабилно просто да зарежем тази идея, защото цената е висока.


На какъв етап са адаптивните мерки, които държавата подготвя?


– Процесът за създаване на т.нар. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата започна още 2011 г. Лошото е, че пари за тази стратегия засега няма. Налице се основните теми и подтеми и се очаква, когато се намери финансиране да започне конкретна работа за нейното случване.


Сега една от надеждите на експерите от Министерството на околната среда и водите беше, че след приемането на Закона за климата (все още не е минал второ четене), ще се търси конкретно финансиране – било от бюджетни средства, било от публични. Имаше и конкретна цел – Норвежката програма, която всъщност позволи преди няколко години да се изработи Третият национален план за действие за изменение на климата – единственият в момента юридически значим акт у нас. Той е много конкретен и добре разработен. Засяга например какво трябва да се прави в сектор води, за да не бъде той твърде много засегнат от климатичните промени, от къде може да вземем пари за него.


Да се надяваме , че тази Национална стратегия за адаптация към изменението на климата ще се случи много бързо, защото собстениците и ползватели на гори и земедлски земи осъзнават все по-ясно, че като няма сняг и валежи, има реален проблем, на който ние трябва да отреагираме така, че да платим възможно най-ниската цена.


За мен проблемът в Бъглария е това, че тя не работи в посока да префокусира своето икономическо развитие в средносрочни и дългосрочни икономически цели. Не можем да полагаме основите на едно балансирано и устойчиво общество, ако не вземем предвид нещо толкова значимо и влияещо цялата ни среда, в която се развиваме ние като нация и държава, а именно околната среда. Това е много голям проблем.


Конкретен пример за това?


– Давам пример със сектора енергетика, който емитира над 80% от всичките ни парникови газове, които предизвикват изменението на климата. На срещата ни с заместник министъра по енергетика в Министерството на икономиката от тази седмица стана ясно, че при разработването на новата енергийна стратегия (трябва да има първи вариант за обсъждане през март), ще има визия за развитието й до 2030 г. като стратегия и дългосрочни цели – до 2050 г.


Лошатa новина е, че там не се предвижда сериозна промянва в концепцията за енергетиката ни, т.е. България ще продължава да развива енергетика и икономика, базирана на фосилни горива, които ще доведат неизбежно до увеличаване на нашите емисии и до неизбежна инфлация. Да не забравяме, че правителствата обичат инфлация, защото така има повече приходи в хазната.


Там ясно беше заявено, че


повече няма да развиваме възобновяеми


енергийни източници, които по своята презумпция са безплатни, защото не използват фосилни горива...в същото време над слънцето все още няма монопол и никой не го притежава.


Какво трябва да се направи в случая?


– В крайна сметка трябва да решим дали ние ще развиваме устойчива икономика, базирана на иновации и ниско-емисионни техонлогии, незамърсяващи околната среда или ще развиваме кафява икономика, базирана на изкопаеми горива, нестабилна икомика с риск за националната сигурност. Пардигмата днес е къде искаме да отидем. Защото държава като Китай за миналата година е страната с най-много инсталирани възобновяеми енергийни източници, само от сектор фотоволтаици – са 13 хил мегавата. В САЩ вървят също по този път и то движени от чист прагматизъм.


В същото време в България ясно действат механизми, които да спънат развитието на възобновяемия енергиен сектор, който едва току що проходи. Това е


противопоставяне на всички цели на


Европейския съюз, което за мен като експерт в политиките за климата е недопустимо. Представете си как се борим с промените в климата като не планираме преустройство на нашата икономика, за която всички знаем колко е неефективна.


Бъдещето не е на изкопаемите горива, на петрола, на газта и на въглищата. Това трябва много ясно да бъде заявено и възприето от хората, медиите и нашите политици, които решават нашето бъдещо.

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 851 Неутрално

  Лошото е, че пари за тази стратегия засега няма....

  Да, ние дето реално изкарваме парите в икономиката предпочитаме да ги даваме за незначителни неща като здравеопазване и образование. Но разбираме колко сме назаднали задето не финансираме такива като този да ходи всяка седмица на конференции в Хонолулу или Кирибати... със самолет дето отделя толкова парникови газове за пътуването колкото 10 от нас за година.

 2. 2 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  Поредния полуграмотен климатичен поп докарал броенето до 97% верующи в мантрата им.
  Когато иде реч за изучаване на явления и процеси от заобикалящия свят броя на верующите няма никакво значение. Точка.
  Въобще в департамента по Земята в НБУ явно са ги събрали все куковци наред с шефа им - анголския "професор" с кухата Земя Гюров.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 4. 4 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1562 Неутрално

  По отношение на енергетиката и устойчивото развитие - с уверени крачки... назад. Требе да си вървят комисионните по ТЕЦ-ове, АЕЦ-и и прочее. Тва - глобално и далновидно виждане, базирано на статистически модели, са ала-бализми за нашите управленци-факири. Същото е и в другите сектори в държавата, с някои нюанси.

 5. 5 Профил на Lisanova Lisanova
  Lisanova Lisanova
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  Най-лесно се управляват хората като им се насажда суеверен страх /Климат,Дявол,Господ/.България щеше да прави зимна олимпиада що да не оправим и климата?Иначе казано до днес не съм видял научно издържани факти доказващи съществено влияние на човешката дейност върху климата.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 7. 7 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 515 Неутрално

  "97% от учените по света твърдо стоят зад тази парадигма: изменението на климата, покачващите се температури и екстремумите на времето в момента са свързани с действията на човека. "

  Фантасмагории. За щастие възможностите на човек да влияе върху планетарните промени са незначителни - може да уврежда климата само в локален мащаб чрез безумия като Кремиковци например. Глобалните промени са причинени от естествени природни процеси, които изобщо не се "интересуват" от съществуването на хората и дали това им харесва или не.

 8. 8 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  Колкото и да им е неприятно на комунистите ,бъдещето е във фотоволтаиците.Енергийно независимите сгради са бъдещето.

 9. 9 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#6] от "jelev_jelqzko":

  Ето ти дискусия, директно от статията:

  "Тревожното, е че само преди десетилетие тези аномалии се случваха веднъж на 20 години, т. е. много по-нарядко. "

  Значи, експертът Стефанов, прави статистика за 20 годишен период, като взима 10 годишен. Оттук нататък, мисля, че дори няма какво да се коментира.

  Можем единствено да завършим с откровената лъжа:

  "Според всички научни анализи, 97% от учените по света твърдо стоят зад тази парадигма: изменението на климата, покачващите се температури и екстремумите на времето в момента са свързани с действията на човека. Точка. 3% не са съгласни."

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  До коментар [#7] от "ambros":

  Когато човечеството е било пренребрежимо малко е имало и затопляния и ледникови епохи.

 11. 11 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1416 Весело

  Май Земята ще започне да се отърсва от отровната си човешка плесен. Планетата вече ни показва жълт картон и май скоро ше чуем свирката - да си получим и червения. И кой е този гениален мозък, който измисли тези квоти за въглеродни емисии, които могат да се "търгуват". Ами защо не отпуснат и квоти на учениците за дрога! Ще ги продават на наркоманчетата и ще имат пари за закуска.

  /не се чете/
 12. 12 Профил на alex_ks- Обект на модерасистка дискриминация
  alex_ks- Обект на модерасистка дискриминация
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Никакъв експерт не е този цървул. Гледах го е в едно предаване по БНТ преди време, където колеги от БАН, го направиха смешен. В момента, в който го питаха за наука, той им говореше за политика и "всички факти" били в главата му.

 13. 13 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Екоталибаните са опасни и ни излизат скъпо. Все обясняват как трябва да харчим пари за още нещо (най-вече за техните проекти, заплати и разходки-командировки за срещи с други екоталибани на форуми в чужбина).

  Този като му прочетеш с какво се занимава се вижда с просто око, че има личен интерес да повярваме, че имало глобално затопляне, промени в климата, застрашени видове и т.н. Защо изобщо му се дава думата, той няма как да мисли обективно по темата?

 14. 14 Профил на alex_ks- Обект на модерасистка дискриминация
  alex_ks- Обект на модерасистка дискриминация
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Бих го попитал този самозван "експерт", коя човешка дейност е предизвикала изключително голямото глобално затопляне, което е сложило край на Вюрмската ледникова епоха преди 10-12 хиляди години? Човешката дейност или други фактори?
  Аман от измамници и шарлатани, които се чудят как да ограбват още хората чрез измислените "въглеродни данъци".

  И още едно въпросче - всички т.нар. затоплисти са се фиксирали върху СО2. Е да, ама над 55% от парниковия ефект се дължи на ВОДНАТА ПАРА - на Н2О. Защо никой не се бори с "водната пара", а?
  А колко от вас знаят, че ние сме живи именно благодарение на този парников ефект, защото ако го нямаше, средната температура на Земята щеше да е МИНУС 17 ГРАДУСА.

 15. 15 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  [quote#9:"Тони!"]"Тревожното, е че само преди десетилетие тези аномалии се случваха веднъж на 20 години, т. е. много по-нарядко. "
  Значи, експертът Стефанов, прави статистика за 20 годишен период, като взима 10 годишен. Оттук нататък, мисля, че дори няма какво да се коментира. [/quote]
  Не си прав. Има си "плаваща" 20-годишна статистика, т.е. преди 10 г. данните са били пак на база 20-годишна статистика, както са и сега, това е усреднено в 20-годишни интервали в рамките на един по-продължителен период, за който има статистически данни. Примерно валежи с х литра на кв. м на час или денонощие преди 10 г. са спадали към статистиката на явления, които се случват веднъж на 20 г., а днес вече статистически се случват на всеки примерно 3-4-или 5 години.

 16. 16 Профил на gogo63
  gogo63
  Рейтинг: 941 Неутрално

  От статията: "проблемът в Бъглария е това" ...

  Какво е "Бъглария"? Верно е малко бъгава в момента държавата ни, ама все пак ...

 17. 17 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  Мен ме учудва, че Георги Стефанов не споменава т.нар. джетстрийм, който предизвиква наводненията в Западна Европа и снеговете в САЩ и който се дължи на аномалното топене на ледниковата покривка на Северния полюс. Има предположения, че се дължи на глобалното затопляне, но още не е напълно изключено и да става въпрос за големи вариации в естественото поведение на ледниците.

 18. 18 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#10:"hodounski"]Когато човечеството е било пренребрежимо малко е имало и затопляния и ледникови епохи.[/quote]

  Да, класическият пример е Гренландия - "зелена земя" - наречена така от викингите, тъй като била много плодородна, а климатът - вечна пролет. Преди около 1000 г. обаче я сковали ледовете. Сигурно заради бурния разцвет на индустрията на винкингите и превишаване на квотите за парниковите емисии, които по-рано им отпуснал Карл Велики.

 19. 19 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  По въпроса за водата, който той повдига, няма какво да спорим обаче. Тя е проблем и ще става още по-голям проблем. Затова независимо кой на какво вярва като причина за явлението, спешни и дългосрочни мерки са необходими без никакво съмнение.

 20. 20 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#15] от "heliana":

  И, 10 годишният период достатъчен ли е според теб, за вадене на каквито и да е глобални заключения?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 457 Любопитно

  Щом човек е все още способен да се учудва на това:

  http://9gag.tv/v/3422

  значи много неща още не са му ясни. Според специалистите в тази област - климатолози, еколози и др.п. - човекът е достигнал до такова ниво на развитие, че решително влияе на земния климат. Опонентите им са неграмотни и неуки в тази област, така че нямат право на глас и дебат. Точка.

  Не всички климатични промени в историята на Земята са резултат от човешка дейност, това е очевидно, но съвсем не значи, че човекът не е отговорен за сегашното състояние на нещата.
  Между другото, чувствителният баланс в една климатична система се крепи на взаимодействието на положителни и отрицателни обратни връзки. Опитът учи, че този баланс в много случаи е доста чувствителен, много от параметрите са в метастабилно състояние и малки отклонения (насложени в една посока и за голям период от време) могат да доведат до големи промени като цяло.

 23. 23 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  [quote#20:"Тони!"]И, 10 годишният период достатъчен ли е според теб, за вадене на каквито и да е глобални заключения?[/quote]
  Не, но не става въпрос за последните 10 г. само. Има тенденция в рамките на столетие. За някои параметри непрекъснато увеличаване (намаляване), дори с ускорение във времето, за други по-трудно различим поради много неизвестни около естествените вариации. Примерно повишаване на морското равнище си е един непрекъснат процес, който ще продължи столетия след премахване на причината поради инертността на процеса.
  Според мен кристално ясно е, че нещо става с климата. Дали са парниковите газове или не, не можем да кажем със 100% увереност, въпреки 97% съгласие на учените. Доста добре познавам материята и ми е ясно, че поради краткият период на инструментално измерване плюс дупки в познанието ни на физичните процеси, формиращи климата, тази увереност (която е изказана и в подготвения за публикация Пети отчет на IPCC) е базирана на "експертно съгласие", а не на твърдо и неопровержимо доказателство. Просто в момента сравняваме една статистика с друга, с която има корелация, свързваме ги една с друга посредством известен физичен процес. Но както при всяко нещо, базирано повече на статистиката, теоретично не можем да изключим напълно възможността да съществува и друг физичен процес/и, който да обяснява корелацията между двете величини.
  Все едно, каквато и да е причината, и намаляване на използване на изкопаемите горива, и адаптацията, са win-win ситуация. Първото, заради изчерпването им и замърсяването на въздуха, второто заради наблюдаваните промени на климата независимо от причината.

 24. 24 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  Затоплист е - душа дава
  за наука, за свобОда...

  Аз от матряла разбрах, че в България ше става най - страшно, и ако искаме да преборим тоя дето клати гората, тряба да закриваме тецове, щото водят до инфлация, и да праскаме още фототоци щото водят до дефлация.

 25. 25 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  [quote#23:"heliana"] Просто в момента сравняваме една статистика с друга, с която има корелация, свързваме ги една с друга посредством известен физичен процес. [/quote]

  Ето с това не съм съгласен. Данните за лабораториите идват от точки, които в голямата си част се намират в градове. В градовете със сигурност се наблюдава затопляне - движещи се коли, изливане на милиони тонове бетон, натрупване на много хора. Това обаче са локални процеси. Те не могат да бъдат взимани предвид, когато говорим за глобални процеси.

  ПП Колко е повишението на нивото на океаните?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 26. 26 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 851 Неутрално

  До коментар [#3] от "ku4e":

  ох Шаро ела насам щом искаш доводи!
  Ако трябва да избирам между глобално застудяване и глобално затопляне избирам затоплянето с две ръце. А ако някой много подскача срещу този избор първо да се образова колко е била средната температура на атмосферата и повърхността на Земята в последните 500 милиона години и колко е било средното съдържание на т.нар. парникови газове пак за същия период. Щото в момента Земята е в ледникова епоха. И температурата й е 5 градуса поне под средното/нормалното, а парниковите й газове в атмосферата са десетки пъти под "нормалното" за планетата. Също така се пообразовайте какво се случва когато "вредните" парникови газове в атмосферата спаднат прекалено много - а те в момента както отбелязах са на почти минимално равнище сравнени с историческите нива.
  Сегашната средна температура на планетата се формира от много фактори, но най-важния за продължаващата ледникова епоха е разположението на континентите. Което води до хронично изстудяване, което компенсира в огромна степен повишеното отделяне на парникови газове. Или с други думи, без парниковите газове отделени в последните 150 години много вероятно към настоящия момент би било пак да влизахме в температурен минимум!

  А сега вие ще ми дадете ли някакви доводи на свой ред?

 27. 27 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  [quote#25:"Тони!"]Ето с това не съм съгласен. Данните за лабораториите идват от точки, които в голямата си част се намират в градове. В градовете със сигурност се наблюдава затопляне - движещи се коли, изливане на милиони тонове бетон, натрупване на много хора. Това обаче са локални процеси. Те не могат да бъдат взимани предвид, когато говорим за глобални процеси.

  ПП Колко е повишението на нивото на океаните?[/quote]

  Това за измеранията само в градовете не е вярно, измерванията са с доста добро географско представяне.

  За нивото на океаните: тук са измерванията преди сателитите
  http://sealevel.colorado.edu/content/tide-gauge-sea-level
  Вляво в колонката при GMSL Rates са сателитните измервания.

 28. 28 Профил на BIKER
  BIKER
  Рейтинг: 474 Неутрално

  най харесвам изречението "Точка." - Кратко, ясно, без заобикалки, само с една дума и с точка на края

  БСП и ДПС вън от политиката
 29. 29 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  Всъщност аз се изумявам на нехайството по отношение на увеличението на морското ниво в Черно море. То е доста по-ускорено от океанското, но няма нито добро разбиране на процесите, които го предизвикват, нито голям интерес към това. А то влияние толкова много на състоянието на нашия бряг (за мутрите с хотелите на брега, лоша новина, добре, че не четат много, за да се запритесняват).
  Като се има предвид как другото съседно на нас море, Каспийско, се увеличи с над 2м за по-малко от 20 г. (и никой не знае точно защо), аз лично бих се притеснила. Но явно още не са спуснати официално опорните точки за това притеснение.

 30. 30 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  "97% от учените по света твърдо стоят зад тази парадигма: изменението на климата, покачващите се температури и екстремумите на времето в момента са свързани с действията на човека. Точка. 3% не са съгласни."

  Един изригнал вулкан изхвърля много повече газове и прах от хората на цял един континент. Точка. Кой не е съгласен?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK