Ниската цена на дървесината и скритата цена на гората

Ниската цена на дървесината и скритата цена на гората

© Красимир ЮскеселиевУказания на земеделското министерство към горските предприятия да намалят цената на дървесината бяха коментирани от експерти като пoреднa стъпка в посока монополизиране на този пазар. Мярката породи и опасения за задушаване на опитите за реформа в горския сектор. Лесовъди и горски предприемачи обаче са на мнение, че тя е единственият възможен ход, който ще спаси бизнеса с дървесината у нас.


За какво става дума този път


В края на миналата година (през ноември 2013 г.) Министерството на земеделието и храните изпраща писмени указания до всички шест държавни горски предприятия в страната да намалят с до 20% цената на дървесината през 2014 г. спрямо средните й стойности за миналата година. Писмото с указанията е подписано от заместник-министъра Валентина Маринова.
Според закона, органи на управление на държавните предприятия са министърът на земеделието и храните и управителният му съвет. В правомощията на министъра обаче не е записано определяне цена на дървесината. Досега Изпълнителната агенцията по горите налага единствено минимален праг, от който не биваше да слизат цените, на които се продава дървесината. В момента цената на дървесина е около 90 лв. за куб.м. от склад.


Мярката идва на фона на приетите неодвана промени в Закона за горите, които отново дърпат към държавното начало.


Като мотиви Маринова посочва "по-слабата реализация на дървесина в сравнение с 2012 г.", както и "тенденциите, изведени в анализ на пазарните цени на дървесината и на продуктите от дървесина в страната и региона". "Дневник" потърси мнението на различните страни и отправи питане в средата на март към ведомството за аргументите за тази държавна намеса, но досега няма отговор.


През ноември правителството одобрява промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. С част от тях се отменя действащата досега разпоредба за методиката за определяне на начални тръжни цени , за да се позволи  началните цени да се съобразят с негативните изменения на пазара на дървесина," се сочи в мотивите на кабинета.


По искане на бранша


Действията на управляващите имат пряка връзка и с проведена месец преди това (октомври миналата година) среща между бизнеса в сектора и представителите на държавата. На нея бизнесът поставя като основен свой проблем огромните количества дървесина на склад, която не могат да реализират. Заради това целият бранш се обединява около искането си към земеделския министър Димитър Греков, който също присъства на масата, за намаление на цените с до 20% като единствен начин да си върнат пазарите. Това разказа за "Дневник" инж. Димитър Джоков, заместник-председател на БУЛПРОФОР – браншовата организация на практикуващите лесовъди и горските предприемачи. Той мотивира настояването с опасността да започне съкращаване на работници и постепенно закриване на предприятията.


По думите на Джоков обаче до момента шестимата директори на държавните горски стопанства не са се съобразили с указанията на МЗХ и не са намалили цените съществено. Става дума за едва с 1-2 процента, информира Джоков.


В навечерието на Седмица на гората (7-13 април) проблемите и с горите и с дървесината остават актуални. Затова и този петък (4 април) се провежда кръгла маса "Горите и горският сектор през 2014 г - развитие на къде?", където от БУЛПРОФОР отново ще изложат поставените към кабинета въпроси свързани "с диспропорциите в актуалното развитие на сектора, дали направените промени в Закона за горите помагат на бизнеса или го обричат, необходими ли са още и какви точно промени в законовата и подзаконовата база". Акценти ще бъдат прозрачността и зачитането на конкуренцията в прилагането на Наредбата за възлагане и продажба на дървесина, законовото изтласкване на бизнеса от горите и връщане на държавата като предприемач.


Ниската цена на дървесината и скритата цена на гората

© Юлия Лазарова


За скритата цена на гората


В разнопосочния дебат встрани остава важният въпрос защо трябва изобщо да се сече "евтина" гора след като косвените икономически ползи от нея са несравнимо по-големи. Когато отсечем едно дърво, ще го продадем като дървесина за около 90 лв. Ако остане, с времето то добива все по-голяма икономическа стойност, и през цялото време "работи" за това да дишаме по-чист въздух, да имаме чиста питейна вода, напояване, пази почвите от ерозия и списъкът не свършва дотук...


Нематериалната или известна още като т.нар. скрита цена на дървото обаче все още не е остойностена у нас. Засега няма решение как да се остойности ползата от гората, нейното възстановяване, производството на кислород, на вода, която е продукт на гората. Правени са експертни изчисления, че ако се задели по една стотинка от потреблението на питейна вода в България, ще се съберат около 70 млн. лв. за поддържане на гората.


По този повод Тома Белев от "Асоциацията на парковете в България" припомня, че отдавна трябваше да има влязла в сила наредба, по която да се изчисляват екосистемните услуги на горите, както и за компенсацията за собствениците на тези гори. Срокът беше шест месеца след влизането в сила на Закона за горите. Вече минаха три години и половина и все още няма наредба.


Свалянето на цените от зам. министър е незаконно


Повечето гори - 85 %, са държавна собственост. В същото време в тях оперират като предприемачи и консуматори над 2 000 частни фирми, което предполага, че трябва да има свободна пазарна конкуренция. Пазарни отношения без конкуренция няма, коментира Георги Костов, бивш зам.министър на земеделието по времето на ГЕРБ. Той припомня, че още с формирането на Държавните горски предприятия (ДГП), които са търговски субекти на пряко подчинение на земеделския министър, бе нарушена концепцията, заложена в новия Закон за горите да се създаде конкуренция в рамките на държавните горски стопанства.


Костов припомня, че бившият министър на земеделието Мирослав Найденов много държеше да управлява държавните горски предприятия като едно и поради това вместо да са индивидуални, решенията за отделните горски стопанства са предварително съгласувани за всички, в т.ч. и за цените. "Така се формира монополно положение. Свалянето на цените с писмо от зам. министъра е незаконно, с този ход държавата би загубила приходи," смята Костов и допълва, че в същото време свалянето на цените има значение политически преди избори.


Ниската цена на дървесината и скритата цена на гората

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Мярката удря важни пера като залесяване и строителство на пътища


Бившият директор на Държавно горско стопанство "Кости" Венелин Радков определя "указанията" на министерството като напълно недопустими. "В 21 век в една държава-член на Европейския съюз е редно пазарните механизми малко от малко да започнат да действат," посочва Радков.


От 14 годишния си опит като директор на "Кости" Радков заключва, че всяко горско стопанство има своите характеристики, своите плюсове и минуси, близост до пазари и гранични пунктове, инфраструктура – неща, с които са запознати ръководителите по места и те най-добре могат да преценят на каква цена могат да продадат дървесината.


Според Радков това намаляване на цената ще се отрази в различни посоки. Неминуемо ще удари по печалбата на стопанствата, което на практика ще наложи съкращаване на разходите по важни пера – например за лесокултурни мероприятия, залесяване, строителство на пътищата в гората и противопожарните мероприятия.


Ниската цена на дървесината и скритата цена на гората

© Асен Тонев


Вървим срещу реформата в горския сектор


"Не е нормално държавата да налага обща цена за държавните предприятия, след като те бяха създадени с цел да се конкурират помежду си и да има конкуренция на пазара на дървесината. Сега държавата е основният собственик и практически се явява като монополист," е мнението на Тома Белев, директор на "Асоциация на парковете в България".


По думите му подобно намаляване и увеличаване на цените винаги може да се тълкува като държавна помощ. "Трябва да е ясно, че държавата не може да се намесва по този начин, защото ако за дребните потребители това е облекчение, то за големите, които потребяват стотици хиляди кубически метра дървесина, чисто финансово това е голямо облекчение и намаляване на разходи, съответно загуба за държавата. "Не е полезно за държавата да се смъкват всички цени в търговете. Това води до намаляване приходите в бюджета," коментира още Белев. И според него тези действия вървят и срещу идеята за реформа в горския сектор, която цели да остават някакви средства за залесяване, горски пътища и инвестиции в отделните предприятия като стопанства разполагат със собствени средства.


Бизнесът: Единственият начин да се върнем на пазара


Сериозността на кризата в сектора Димитър Джоков онагледява със своето предприятие, което през 2011 г. месечно е изнасяло по десет тира готова продукция за Турция и Гърция, а с днешна дата – по два, т.е. пет пъти е намалял износът му само за три години. Според него, колегите му са в идентична ситуация.


За проблемите зам. председателят на БУЛПРОФОР обвинява бившия земеделски министър Мирослав Найденов, който по думите в края на 2011 г. спрял за шест месеца продажбите на суровината. "Чрез стоковата борса продаваха дървесина на определени техни фирми, а те от своя страна ги препродаваха и реализираха огромни печалби. В резултат на тази спекула цените се завишиха с около 30% в края на 2011 г. и така е досега," казва Джоков.


В резултат другите фирми са загубили постепенно пазарите в Гърция, Турция и Италия, намесили са се украински и румънски фирми и в момента нашите цени са неконкуретни на регионалния пазар, посочват хората от бранша.


От БУЛПРОФОР са недоволни, че сегашното управление запазва държавните предприятия и така поддържа държавния монопол в сектора. "Когато има 160 горски стопанства и те търгуват поединично, тогава съществува пазар, когато са шест, подчинени пряко на министъра, няма пазар," мотивира се Джоков.


Живко Богданов, който работи във фирма за сертифициране на гори "Непкон" също определя наложения от държавата спад в цените като стъпка в правилната посока. По думите му, необходимо е обаче това да бъде систематизирано, а не да остане единичен случай, например под формата на икономически анализ на тримесечие или за цяла година, да се води статистика на цените систематично, за да може хората от сектора да могат да правят прогнози.


"Добре е, че използват като обосновка пазарната ситуация към момента на продажбите. Защото бизнесът е в много лоша ситуация на фона на държавния монопол," коментира той с уточнението, че досега принципът е бил цената да върви нагоре, не и надолу, а пазарът се мени и саморегулира. "Стига се до един момент, в който бизнесът не може да купува на определена цена, защото става неконкурентоспособен."


Алтернативно решение има


За негативните последици за пазара на дървесина "спомагат" т.нар. непредвидими обстоятелства като например двете поредни години на топла зима, която ограничи потреблението на дърва за отопление у нас и в съседна Гърция, Турция и Македония, за където основно българските търговци изнасят. За това напомнят експерти от бранша.


Освен това някои участници на пазара обясняват по-слабата реализация на продукцията на някои големи предприятия за преработка. "Те успяват да натиснат цената надолу, въпреки че изнасят 99 % от продукцията си в страни от Средния Изток, където няма криза, но това никой не го контролира, а предприятията заплашват със затваряне и оставяне на хиляди безработни. Затова и се появяват подобни решения от страна на Министерството на земеделието и храните."


Според експерти от бранша, съществува алтернативно решение: намаляване добива на дървесина, което да предизвика по-голямо търсене, а успоредно да се намерят други възможности за реализация, особено в полза на зелената енергия.
 

 

Коментари (15)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1304 Неутрално

  ..... намаляване добива на дървесина, което да предизвика по-голямо търсене, а успоредно да се намерят други възможности за реализация, особено в полза на зелената енергия.........Пазара ще се регулира,като влезе в силата забраната на ЕС за горене на дървесина от 2016 година...

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 2. 2 Профил на bad_religioner
  bad_religioner
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Рейгън - враг №1 на тутраканската селищна система, топлата зима - враг №1 на горските стопанства...

 3. 3 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  Да, дървесината за износ е скандално ниска! Печелят посредници! За сметка на природата! А където изчезнат горите, валежите намаляват драстично!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 4. 4 Профил на cucing
  cucing
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Като няма цена, просто да не се сече бре!
  Защо ще се продава за жълти стотнки едно безценно богатство, каквото е българската гора.
  Като няма пазари, няма сеч - толкоз!

  ура и да живей!!!
 5. 5 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Значи не ви трябваше пазар, когато цените вървяха нагоре, а сега, когато ИМЕННО ПАЗАРЪТ ви натика в кучи г.з, правейки ви неконкурентноспособни, заревахте за "пазарни условия"?! Смешни червени "бизнесмени"....

 6. 6 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 672 Любопитно

  [quote#1:"sto67nes"]силата забраната на ЕС за горене на дървесина от 2016 година[/quote]

  Сериозно ли има такава забрана? Имаш ли линк?

 7. 7 Профил на naskom44
  naskom44
  Рейтинг: 580 Неутрално
 8. 8 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 840 Любопитно

  [quote#5:"Коки"]Смешни червени "бизнесмени".... [/quote]
  А НЕчервените какви са и кои са!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 9. 9 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 563 Неутрално

  На това му казват - Без пари да си отрежеш клона, на който седиш!

 10. 10 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Заместник - министърът който е написал заповедта да се уволни и даде под съд за превишаване на правомощията си. А цената е безумно ниска, по-добре е да не се сече.

 11. 11 Профил на ObServer
  ObServer
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Оня ден точно за тия неща си мислих. Всички политици се пенявят как щели да привличат инвестиции и т.н. Ами арабите, с тия милиарди петродолари, като са такива велики инвеститори, могат ли да си направят гори и реки? Не мога-а-а-ат...
  Западноевропейците имат ли ноу-хау как да се правят гори и реки? Няма-а-а-ат...
  Господ ни е дал богатство, дето няма кой да ни го предложи, а ние - сечем, бетонираме, пресушаваме... От един момент нататък няма връщане, а природните ресурси тепърва ще бъдат най-ценното.

 12. 12 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8719 Неутрално

  Хаосът в горския сектор е пълен.Не може гората да се управлява от хора,които въобще не знаят за какво става въпрос.А горските предприятия са напълно излишни структури и не се занимават с нищо,освен да харчат парите от дървесината.

 13. 13 Профил на dalaver3
  dalaver3
  Рейтинг: 455 Разстроено

  "Когато отсечете последното дърво, убиете последното животно и последната риба, ще разберете че парите не се ядат"

  ТЪЖНО, ТЪЖНО !!!!

  Такса смет (ТБО) - Варна е НЕЗАКОННА !!! НЕ Я ПЛАЩАЙТЕ !!!, http://bit.ly/1gVr8qA, http://bit.ly/1mZMw5b, Iniqua nunquam imperia retinentur diu.
 14. 14 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  "Заплакала е гората" - този път за себе си.Къде си горо?

  Tony
 15. 15 Профил на Sofia Markarian
  Sofia Markarian
  Рейтинг: 551 Неутрално

  благодарности на дневник, че анализират темата. дърводобивът и дървопреработването са изключително важен сектор. и когато незаслужено остане в информацонна сянка става обект на престъпни икономически интереси.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK