"За Земята": Подходът към отпадъците до 2020 г. е назадничав, води и до по-висока такса смет

"За Земята": Подходът към отпадъците до 2020 г. е назадничав, води и до по-висока такса смет

© Анелия НиколоваНазадничав и недалновиден – така експертите от сдружение "За Земята" определят подхода към отпадъците, заложен в оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.". В становището си
относно окончателния вариант на програмата те подчертават, че този подход категорично не води към управлението на отпадъците като ресурс, не отговаря на европейските цели и ще доведе до повишаване на такса "битови отпадъци". 


Основните критики на експертите от "За Земята" са насочени към голям проект, предвиждащ изграждане на инсталация към "Топлофикация София" за изгаряне на 180 хиляди тона гориво от преработени смесени битови отпадъци годишно. Според тях той


не е съвместим с нито един от
четирите ръководни принципа, които от програмата (ОПОС 2014-2020) заявяват, че ще прилага при избора на проекти за финансиране: 1) финансиране, основано на ангажиментите по законодателството; 2) устойчиво развитие; 3) устойчивост на инвестициите, и 4) ресурсна ефективност, напомнят природозащитниците. Става дума за финансирането на трета фаза на проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – голям проект на стойност 60% от всички средства за отпадъци, предвидени за цяла България до 2020 г.


На практика финансирането на инсталация за изгаряне на отпадъци по никакъв начин не подпомага постигането на ключовите цели, определени в Рамковата директива за отпадъците на Европейския парламент, а именно подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50% от отпадъците до 2020 г, алармират експертите и коментират още, че: "Подходът на проекта е неамбициозен и залага на формално и минимално изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство в областта на отпадъците, като се разчита основно на осигуряване на инфраструктура за енергийно оползотворяване на механично обработени (разделени) смесено събрани битови отпадъци, за да се избегне тяхното обезвреждане на депо."


Европейска паралелна реалност


В същото това време Европейската комисия е в процес на преразглеждане на ключовите цели, заложени в европейското законодателство за отпадъците, в това число и количествените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, както и за други конкретни потоци отпадъци (строителни, биоразградими, опаковки и др.). Очакванията са тези цели


да бъдат повишени още в края на 2014 г.


"Ако програмата осигури финансиране на този проект, неизпълнението на новите по-високи цели от Столична община е почти сигурно. Неспазването на европейското законодателство в крайна сметка води до наказателни процедури и налагане на огромни глоби", предупреждават от "За Земята".


Те предвиждат как през следващите 2-3 десетилетия Столична община ще бъде принудена да захранва инсталацията със 180 хиляди тона отпадъци на година със задължителна минимална калорична стойност, за да бъде работата на съоръжението за изгаряне финансово оправдана. Най-малко до 2040 г. Столична община ще предпочита да изгаря в "Топлофикация София" гориво от смесени битови отпадъци с високо съдържание на калорични материали като пластмаси, хартия и картон.


Така необходимата за целта преработка и самото изгаряне на отпадъците ще повишат значително ежегодните разходи за управление на отпадъците в столицата, което ще доведе


до покачване на такса "битови отпадъци".


Основна цел в националните политики за управлението на отпадъците в Европейската общност трябва да бъде 50% подготовка за повторна употреба и рециклиране до 2020 г., както и целта, заложена в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, предвиждаща забрана на изгарянето на отпадъци, които подлежат на рециклиране или компостиране. Поради нулевия си принос към тези цели проектът за изгаряне на отпадъци в Столична община не отговаря на общоевропейските приоритети.


По пътя на изгарянето на отпадъци


Изгарянето на отпадъци използва един-единствен път нищожна част от енергията, вложена в изхвърлените материали и продукти чрез добив на суровини, производство, транспорт, материали и труд. След него остават около 20% от обема на отпадъците под формата на токсична пепел, която изисква сложна и скъпа инфраструктура за обезвреждане.


Най-ефективно от ресурсна гледна точка е предотвратяването на отпадъците. Унищожаването им в еднократен процес за извличане на калоричната им стойност стои на най-ниското стъпало по отношение на ефективно използване на ресурсите, коментират експертите от "За Земята".


Те препоръчват на експерите от ековедомството, изготвили програмата, да погледнат сериозно на очакваното тази година повишаване на задължителните общоевропейски цели за повторна употреба и рециклиране и да отделят основната част от финансовия си ресурс за мерки, които доказуемо, измеримо и съразмерно с направените инвестиции допринасят за предотвратяването повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци.


Това би довело до повишаване ефективното използване на ресурсите в българската икономика, намаляване на зависимостта от внос на суровини, откриване на нови зелени работни места, намаляване на обществените разходи за преработване на отпадъците, спестяване на вредни емисии и намаляване на рисковете за общественото здраве, свързани с погребването и унищожаването на отпадъци чрез изгаряне, припомнят природозащитниците.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK