Боян Петров: Трафикът трябва да бъде изнесен извън Кресненското дефиле

След катастрофата Боян Петров е още по-убеден, че пътят не трябва да минава през дефилето

© Велко Ангелов

След катастрофата Боян Петров е още по-убеден, че пътят не трябва да минава през дефилетоАлпинистът Боян Петров пострада тежко при автомобилна катастрофа в Кресненското дефиле, докато правеше обследване на района във връзка с екологичните проблеми заради преминаващото автомобилно движение. В момента той се възстановява от травмите, които не му позволяват да тренира пълноценно. В същото време той продължава да е ангажиран като зоолог с въпросите на опазването на околната среда.


Катастрофата в Кресненското дефиле промени ли ви по някакъв начин?


- Да, станах още по-убеден, че трафикът трябва да бъде напълно изнесен от дефилето. Този път е убиец – на хора и на животни и статистиката показва, че смъртността за хората се увеличава с всяка изминала година. В момента на дневен ред се предлага вариант, при който движението в едната посока ще се изведе по ниските склонове на Пирин, т.нар "източна алтернатива", а в другата посока колите ще преминават по "изправения" настоящ път. За мен и много колеги биолози от БАН този вариант трябва да се разглежда само като първи етап за трайното решение на проблема. Пътят трябва да бъде прокаран изцяло извън дефилето в обхвата на "източната алтернатива". Това е най-добрият вариант за всички, дори за строителите, които всъщност ще спечелят най-много.
Какво правехте с Андрей Ковачев, когато бяхте ударени?


- Бяхме в командировка за локализиране на местата, на които трябва да се изградят съоръжения за намаляване на въздействията върху дивата фауна. Досега в пролома са установени над 3200 вида животни, а при пълно проучване общият им брой вероятно ще нарасне на около 4500 вида. Концентрацията на видове на един квадратен километър площ в Кресненския пролом е толкова висока, че много държави нямат толкова видове на цялата им площ.


Така например, в Англия са регистрирани 58 вида пеперуди и 18 вида прилепи. В дефилето само досега сме установили 122 вида пеперуди и 21 вида прилепи. През 2003 г. направихме мащабно проучване за смъртността на животни, жертви на съществуващия път. Установихме, че за шест месеца в резултат на трафика по пътя загиват най-малко 375 земноводни, 1822 влечуги, 215 птици, 759 бозайника и десетки хиляди безгръбначни животи. Според направената оценка, това обаче са само минималните бройки за жертвите по този път. Реалното число вероятно е не по-малко от 9000 гръбначни животни за шест месеца. Това е много далеч от публикуваните наскоро данни в някои зависими медии, че на пътя годишно загиват само "42 горски мишки".


Обобщените данни за 2003 г. показаха, че на един километър дължина на пътя загиват средно по 198 гръбначни животни. Според изследване, поръчано от пътната агенция, през 2013 г., на един километър от пътя са загинали едва 13 животни. Това за нас означава, че или популациите на повечето видове са силно намалели или преброителите от наетата фирма не са ефективни в наблюденията си. Опитите пътят да се "изправи" ще го направи още по-привлекателен за рисковите шофьори, които ще се вживеят като състезатели и броят на жертвите ще нарасне още повече. Рискуваме "евтиното" решение да ни излезе скъпо. Категоричен съм, че пътят през дефилето трябва да остане за ползване само от местните хора, от рафтъри, рибари, туристи и изследователи. Трафикът трябва да се изнесе изцяло извън границите на тази изключително биологично богата територия.


Основният мотив срещу подобен проект е, че няма да има финансови средства за реализирането на проекта.


- Проблемът в момента наистина е откъде ще дойдат парите за реализация на пълното изнасяне на трафика. Проектът за нас е не само транспортен, но и екологичен. Зеленото строителство винаги е по-скъпо от традиционното, но ако в следващите десетилетия сметнем броя на спасените защитени видове животни, местообитания и хора, то високата цена ще се изплати многократно.


Правителството трябва да се пребори и намери допълнително финансиране. Ако е необходимо, еколози и учени ще помагаме с каквото трябва, но само ако вървим в тази посока. Не трябва да си мисли, че в Европейската комисия не знаят за екологичния казус в дефилето. Продължаването на опитите да се заобиколи проблема с предлагането на привидно "безопасни" алтернативи е възможно да доведе до ново забавяне. Гарантирам, че никоя от обществените организации не иска България да изгубим пари по еврофондовете или да саботираме процеса.


Напротив – еколозите, работещи по проблема в момента са коректен партньор на Министерството на околната среда в търсене на трайно решение, което да работи за всички. Всички са наясно, че при пълно построяване на "източната алтернатива" ще бъдат изсечени много дървета. Като компенсация обаче, в съседни територии ще бъдат залесени поне четири пъти повече площи със същите видове. Според предварителните изследвания, фауната по протежение на планираното източно трасе е в пъти по-бедна и малобройна, с сравнение с високото разнообразие около река Струма, където минава сегашния път. В момента е възможно да няма средства, затова казвам, че предложеният от АПИ вариант трябва да се приема като първи етап. Може второто платно да се изгради и няколко години по-късно, но това ще е отговорното екологично решение на проблема за още поне 60 години напред.


Трафикът през Кресненското дефиле нарасна драстично през последните години. През 2005 г. потокът от автомобили беше значително по-малък

© Боян Петров

Трафикът през Кресненското дефиле нарасна драстично през последните години. През 2005 г. потокът от автомобили беше значително по-малък


Казвате, че има разбиране в МОСВ, а катастрофата стана дни преди да направите първото си планинско изкачване с министър Василева. Какво включва това партньорство?


- От години, повечето екологичните организации възприемат МОСВ като противник, с който трябва да се борят. В крайна сметка с МОСВ плуваме в една лодка и защитаваме едни и същи интереси. Това не са интересите на неправителствения сектор, а са екологичните проблеми на България. Все повече хора работещи в НПО-тата и в министерството, се убеждават, че конфронтацията между партньори в битката ни за чиста околна среда и запазено биологично разнообразие е вредна е непродуктивна.


Като участник в много проекти и от двете страни на този фронт, ясно осъзнах, че ако заинтересованите страни си говорят и има слушаемост, може да се постигат бързи резултати в полза на природата и обществения интерес. С изкачването на върхове искам да сплотя всички еко-експерти и техните поддръжници в общата ни борба срещу хищническите инвеститорски интереси. С опита си искам да покажа на повече хора, че националните и природните паркове в България са безценен източник на чист въздух, сини реки, зелени гори и богата дива природа.


А какви са най-наболелите проблеми на паркове?


- В момента най-големият проблем е в актуализацията на плановете за управление на националните и природните ни паркове. Някои от разработваните в момента планове се правят от една и съща фирма, която по много сходен начин проявява видима зависимост и съвсем съзнателно отслабва режимите за защита. Така например в проекто-плана за парк "Пирин" вече липсва изричната забрана за ново строителство. Това означава, че отново няма да се отчита кумулативният ефект от строежа на малки на пръв поглед сгради и съоръжения. От друга страна ще може да се строи и в повече зони на парка (досега беше само в Зоната на сгради и съоръжения), което допълнително ще се катализира от приемането на нови ПУП-ове в общини като Банско и Разлог.


Ясно е, че това означава, че ако се сложи един стълб, после до него лесно ще се разреши да се построи малък трафопост, после пазачно помещение, малка къщичка, хижа, комплекс и т.н. Авторите на плана съзнателно отварят вратата за ново строителство в Пирин. За да е по-пълно "ползването" на парка, новият план предвижда разработването на планове за управление на стопанския добив на дървесния ресурс в парка. В проекта на актуализирания план за природния парк "Витоша" пък е налице пълна подмяна на досегашната философия за управление на парка.


Необявяването на защитената зона "Рила-буфер" е друг пример, който лишава няколко вида от срещащите се в национален парк "Рила" защитени животни от необходимия за тяхното съществуване и миграции буфер от жизнено пространство. Така ареалът на техните популации се ограничава, а липсата на защитен статус отваря вратите за нови строителства във важни за тях територии около националния парк. Общото мнение на десетки хора, експерти и приятели в средите, в които работя, е че приемането на новите планове трябва да стане едва след като в тях се появят убедителни гаранции, че е защитен не инвеститорския, а обществения, национален интерес.


Наближава зимният сезон и вероятно отново ще започне напрежение по оста Банско – София. Има ли рационални решения по този случай?


- Актуализацията на плана за управление на национален парк "Пирин" за мен е видимо повлияно от частни интереси. Според мен в следващите 10 години (колкото е валидността на плана за управление) е допустимо уплътняване и модернизиране на съоръженията в съществуващите ски зони. За всички е ясно, че строежът на втори лифт над Банско ще увеличи натиска върху пистите под Тодорка и неминуемо ще повдигне въпроса за разширението на ски зоната. Липсата на забрани за ново строителство услужливо отваря врата за решаването на този проблем и е въпрос на време инвеститорите да се развихрят смело. Има големи интереси към зоната над Добринище и към Кулиното над Разлог. Не съм специалист по туризъм, но всички тези курорти сякаш страдат от липсата на фантазия за развитието на алтернативни форми за привличане на туристи.


Всички в района са се фокусирали върху ските като най-мощния източник на приходи. Сметките в някои райони на България вече показват, че разнообразяването на приходите може да става и без да строиш нови съоръжения. Достатъчно е да се инвестира в запазване на естествеността и опазването на съществуващите ресурси - реки, гори, фауна, флора и местни традиции.


Кога отново ще можем да говорим за възстановения алпинист Боян Петров?


- В момента съм доста ограничен и обездвижен. Предстои ми втора операция и дълго възстановяване. Прогнозите са благоприятни, но никой не казва колко точно време ще отнеме връщането на предишната ми физическа форма. Аз имам смели планове и не съм спрял да правя упражнения, с които доколкото мога да поддържам мускулатурата си.


Докато съм в "почивка" се ангажирах с други, по мисловни задачи. В момента например пиша книга за изкачванията си по високите върхове и пътя, по който се стига до тях. В последните дни обаче се концентрирах над един проблем свързан с достъпа до някои от катерачните обекти в България. Според Закона за защитените територии, достъпът на алпинистите до алпийски маршрути, разположени в резерватите, е възможен само по "маркирани пътеки". В закона и правилниците за управление липсва понятието "вертикална маркирана пътека", което на практика означава забрана за катерене по съществуващите от години маршрути по скалите. За да ни разрешат да се катерим е необходимо категоризираните маршрути да се изкатерят с GPS уред в раницата, след което да се опишат и предложат за утвърждаване от министъра на околната среда.


Проблемът обаче, е че признаването на нашите турове като маркирани пътеки ще отвори врата за признаването и на пътеки предложени от други съсловия като колоездачи, фотографи, скиори и т.н. Предстои обсъждане на различни предложения и варианти, така че да можем при определени условия да тренираме и катерим без да вредим на фауната и флората. Голяма част от новото поколение катерачи ясно съзнава, че дивите животни имат също толкова права колкото и ние. Следователно трябва да намерим работещ компромис, който да гарантира тяхното опазване и даде възможност да поддържаме и развиваме нашите способности по скалите и големите стени у нас.


Интересно, но и в този казус отново се опира до хибридната ми същност като алпинист и природозащитник. И двете занимания ме хранят като човешко същество, така че съм изправен пред трудни решения.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (59)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bkstoja
  bkstoja
  Рейтинг: 374 Неутрално

  дайте другари да да дадете...

 2. 2 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2816 Весело

  ...Пътят трябва да бъде прокаран изцяло извън дефилето. Това е най-добрият вариант за всички, дори за строителите, които всъщност ще спечелят най-много...

  Строителите , ако ги питаш , най много ще спечелят ако го прекарат през чукарите - то ще има един бетон, едни виадукти, едни надценки...ама най добър вариант чак за всички !?

  Тука я няма категорията на данакоплатците !

 3. 3 Профил на k7
  k7
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Т'ва еколозите са сериозна мафия...не пускат кокала.

 4. 4 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1164 Любопитно

  Алпинист - еколог. Донякъде съм съгласен с неговите виждания, но това че алтернативата ще струва още 100-200 милиона евро не го бърка особено. Как ще стане изваждането на целия път от дефилето, и кой ще е алтернативния вариант при затваряне на АМ Струма? Вероятно през БЮРМ? Добре поне че погребаха проекта за 15 километровия тунел и разните етажерки.

  Но честно казано, замърсяването на въздуха в градовете е огромен проблем който убива много повече хора отколкото трафика в дефилето. Защо никой пишмат зелен алпинист или колоездач не се ангажира с това? Няма кокал за драпане ли, какво?

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 5. 5 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3136 Неутрално

  И дано някога пеперудите от Кресненското дефиле се загрижат за намаляващия български народ.

  Еретик
 6. 6 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Стига глупости бе пич! 'земи се освести!

 7. 7 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 583 Весело

  Накрая ще стане много смешно - зелените талибани ще блокират всяка що годе нормална алтернатива и пътя просто няма да се построи. Изобщо! На България ще и бъдат наложени корекции за целия проект, но не е голямо чудо. Ще си платим. Целият трафик ще си остане в Кресненското дефиле, но ще се увеличи още повече. Ще си имаме една магистрала прекъсната по средата от двулентов път.

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 8. 8 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 703 Неутрално

  "Това е най-добрият вариант за всички, дори за строителите, които всъщност ще спечелят най-много."
  Много точно го каза - най-вече за строителите.
  Ама за тия където ще плащаме с данъците си не е най-добрият вариант.

 9. 9 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 703 Неутрално

  За екологична оценка на един проект понякога отиват повече пари от колкото за самото проектиране. А обема работа за тази оценка е в десетки пъти по-малко. Еколог да си в България!

 10. 10 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 392 Весело

  Абе в софийското поле освен живущите няма ли и други животни.
  Как се опазва живота на змиите , гущерите и вяскакви други видове. Няма ли къртици и други , че ми се строи метро, булеварди и хората защо си изграждат къщи и блокове , като много по щадящо природата е да ползват палатки от биоразградими материали.
  Освен това за мен разхищението на вода е чудовищно, какво е това да се къпете по един два пъти дневно... Един път седмично с две кофи вода загряти на слънцето , а зимата да ползват мокра кърпа.

 11. 11 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Шапка свалям на Боян Петров - не спестява истината и не цепи басма на никого!

 12. 12 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 1179 Неутрално

  Хората сме доста лицемерни същества. Искаме да можем да ходим до Гърция, по възможност да изглежда добре за пред медиите, че сме построили път непречещ на природата, но стига да не струва много пари на данъкоплатеца. Е не става. Или си признаваме, че не ни пука за животните или плащаме сметката, за да ги опазим. Колкото до строителите те няма да спечелят повече, защото по-скъпо не означава по-голяма печалба, а ако един път е много скъп, ще намалят лентичките за рязане след това понеже няма да има за други обекти.

 13. 13 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 254 Неутрално

  Това е най-големият проблем на България - взезнайковците. Всеки разбира от всичко, като повечето от прежде-коментиращите. Пътната агенция разбира от мониторинг на животни и от екология, най-много разбира се разбират в-к Труд и Петьо Блъсков, както и Телеграф , Цеко Минев разбира от орнитология и изчислява хранителния рацион на лешоядите сравнявайки го с нуждите на децата с левкемия, Красен Кралев коментира какви никакви растения и животни няма в Национален парк Пирин, въпреки че ЮНЕСКО го е оценило и накрая тук един/една сравняват Кресненското дефиле със Софийското поле. Това все едно да сравняваш София с Кресна, като градове. Боян Петров е учен-зоолог, завършил е екология в СУ, Биологически факултет и говори по специалността си.
  Той е наясно, че Кресненското дефиле е "хот спот" за Биологичното разнообразие, поради спецификата на релефа и на биогеографското си положение. Той говори за животни, но същото важи и за растения.
  Коментирате "парите на данъкоплатците"! А какво да кажем за "гьолът", който глътна една магистрала Струма и една Тракия - най-голямата корупционна сделка в България за последните 25 години може би след КТБ. Дали ви е ясно, че тези които организират "черните кампании" срещу еколозите, са печелившите от тези две супер-големи източвания на държавата. Само най-големият "громител" на еколози (вкл. цяла статия за горските мишки в Кресненското дефиле) Блъсков има 39 милиона необезпечен кредит в КТБ. Дали сте наясно, че фирмата на Л. Стойков прибра хиляди тонове желязо от старата площадка на Белене. Наясно ли сте колко откраднаха фирмите на Пеевски от КТБ и Белене и колко магистрали Струма с 4 трасета от двете от страни на дефилето можеха да се построят. Жалка картинка - ето затова ще ни го такова.... Щото като паленцата сме - Господарят казва дръж "еколозите" - и паленцата припкат и кяфкат, а Господарят си краде необезпокоявано....

 14. 14 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Магистрали през дефилета е все едно да се натикат тирове в квартални улици..Естествено, че трябва да не бъде там магистралата!

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 15. 15 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1324 Любопитно

  До коментар [#3] от "k7":

  Боян Петров ли е мафията?
  Айде малко по-сериозно. Аз пък съм съгласен с всичко, което е казал човекът - Пирин, Банско, Кр. дефиле... А мафията са едни други.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 16. 16 Профил на bombov_saruyar
  bombov_saruyar
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Радвах се на успехите, на волята и упоритостта на този човек, но вече ме чопли един може би вулгарен въпрос: Кой му финансира хималайските експедиции, защото те все пак струват много пари? И още, боклуците, които оставят алпинистите по пътя към върховете, причина ли са за забрана на изкачванията? Аз също обичам природата и то много, но всичко си има цена и тя се плаща от нашия джоб, дори това да са европейски пари.

  Ако по пътя напред, не помним как сме стигнали до тук, няма да стигнем там, за където сме тръгнали.
 17. 17 Профил на pm
  pm
  Рейтинг: 436 Неутрално

  До коментар [#13] от "habitat":

  Амин!

  "Лошото е, че [българите] оставиха истинските си политици вън от властта, вкарвайки в парламента само олигархичните корпорации."
 18. 18 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 392 Весело

  До коментар [#14] от "ostin22":

  Какви магистрали в дефилето...
  Вариантите по сегашния път да преминават само половината автомобили , тези в посока Гърция , нито ще се разширява да става магистрала нито нищо. А понеже е доста скъпо и нямаме толкова пари ще се изградят отново две ленти в обратна посока извън дефилето.
  Досега 30 години целия трафик е минавал през дефилето , но вече не било природосъобразно , половината трафик да остане там , затова губим един милиард от ЕК и плащаме като с реакторите на Руснаците и готово, остава сегашното положение с множество катастрофи, задръствания и доволни еколози

 19. 19 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5540 Неутрално

  Първо поздравления за поредното измъкване от опасна ситуация!
  Сега по текста. Вкарването на пътя по източните склонове на Пирин вкарва трасето дълбоко в планините, там където е било доскоро спокойно и безопасно за флората и фауната там.
  Тунел на открито на двулентов, двупосочен път (по-тясно и без аварийни ленти) в прохода е едно решение, което е по-добро и по-евтино.
  Проблемите при търсене на универсално решение са добре илюстрирани с неговия "алпинистки" пример при трасирането на пътекив защитени зони.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 20. 20 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#16] от "bombov_saruyar":

  Чопли те единствено опорната точка, която са ти спуснали. Коментирай по темата, вместо да сипеш помия за жълти стинки, по един изключително достоен човек, с невероятен характер и обществен принос! Не те ли е срам малко? Ако имаш да казваш нещо по темата, кажи го, стига с тия ченгесарски номера!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 21. 21 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  "Така например в проекто-плана за парк "Пирин" вече липсва изричната забрана за ново строителство."
  В плана за Пирин са оставени вратички, разрешаващи бетонирането на Пирин да продължи!

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 22. 22 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 305 Неутрално

  Във много от разсъжденията си е прав и мнозина мислим като него- за насоките за развитие на туризма, за опазване на природата в цялото и' многообразие и богатство на флора и фауна, за озаптяване на мутрите и олигарсите в примитивната, алчна страст да застрояват с грозни хотели всеки парцел до който се докопат. Но в едно не съм съгласен с Б.Петров: един път не може да се строи или мести, единствено и само по най-екологично съобразния начин.Има и технически изисквания, транспортна схема на целия регион и финансова страна.Не може да се похарчат 2-3 пъти повече пари което значи още поне 2 милиарда лева и се загубят още 5-7 години , за да се постигнат някакви спорни и от научна гледна точка резултати.

 23. 23 Профил на lionguard
  lionguard
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Къде да минава пътя и каква да е пътната организация трябва да се определи от специалисти ,а не от случайни хора имащи достъп до медиите.

  stupid_american:черен гей травестит хермафродит съм, който мрази майка си.
 24. 24 Профил на jd89
  jd89
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Да, станах още по-убеден, че трафикът трябва да бъде напълно изнесен от дефилето. Този път е убиец – на хора и на животни и статистиката показва, че смъртността за хората се увеличава с всяка изминала година"

  Това е манипулация. Този път е убиец не защото е прокълнат, а защото движението е двупосочно и има много завои, при което се получават опасни изпреварвания и пр. Когато движението стане еднопосочно а завоите се "изправят" ще бъде ли същия убиец пътя? Когато се обезопаси с мрежи и прегради, когато се направят тунели и мостове за животни, ще бъде ли все така опасен и за фауната?

 25. 25 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Зелените престъпници - врагове на човешкия род

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 26. 26 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Зелените престъпници* се саморазобличават: (мъртви)животните са по важни от (мъртвите)хората....
  _______________________
  *преди неколко години ТИЯ СЪЩИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ (Зелените изобщо) скриха от софиянци, че насред София ще се изгражда нов Атомен реактор и че пак насред София се държат складирани няколкостотин кг високорадиоактивни РАО (РадиоАктивни Отпадъци).Укриха тази информация и също информацията, че един обикновен гражданин спря проекта, като води 2 дела във ВАС, който го прекрати. В деня, когато се гледаше първото дело, Зелените организираха грандиозен митинг... в защита на ...Иракли. Позор, позор, позор, това не са Хора.
  Не е чудно, след като ПОВЕЧЕТО зелени АКТИВИСТИ генерично произхождат от АБпФК...Затова народът ги нарича "дини" - отвън Зелени, отвътре - Червени. Не забравяйте, че една от многото зелени партии подкрепиха АЕЦ "Белене", а останалите УЖ беха против.

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 27. 27 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#4] от "Пешката":

  За кого бие камбаната?
  Вие какво направихте срещу замърсяването на въздуха в градовете?

 28. 28 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#7] от "FvH":

  има официално приет технически проект и има осигурено финансиране за него от ЕС. е за тунел е и местната строителната мафия не го иска и иска друг проект. щом оставят строителите да определят какво ще се строи ще получите това което те искат.

 29. 29 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#9] от "bpcorp":

  това са глупости ЕО или ОВОС никога не надхвърлят 0,5 от разходите за проектиране.

 30. 30 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#18] от "001":

  има официално приет технически проект и има осигурено финансиране за него от ЕС. Този проект е за тунел е и местната строителната мафия не го иска и иска друг проект. Щом оставяте строителите да определят какво ще се строи ще получите това което те искат или доколкото познавам ЕК, ще получим среден пръст - само до момента забавянето е 3 години, до следващ проект готов за изпълнение срока минимално е 2 години и ще останат 2 години за тръжна процедура и изпълнение, което е недостатъчно.

 31. 31 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#22] от "glaxo":

  за трети път слагам един и същи коментар: утвърден проект има, осигурено финансиране за този проект има. няма само желание да се изпълни, защото родната строителна мафия не може да строи тунели, родните строители могат, но мафията - не. и от този проект няма да останат 10%. за това се търсят решения - не за да може да се реализира проекта за магистрала през кресненското дефиле, а за да се реализира транспортен проект з амного пари изпълняван от наша фирма от който да останат и 10 % поне за възложителите.

 32. 32 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#24] от "jd89":

  като го изправите, срутващите се през ден камъни няма д ападат от 3 метра на пътя, а от 30 метра височина - някой от коментиращите се разхождали се е поне като турист из дефилето?

 33. 33 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#26] от "Уточнител":

  ах колко ми е познат стила , да не сте членували в ОФ и ДС по съвместителство?

 34. 34 Профил на jd89
  jd89
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#32] от "toma_belev":

  Минавал съм безброй пъти от там, селото ми е в община Кресна. Нищо не пречи да се пробият няколко къси тунела при по-острите завои. Тъкмо фауната да има откъде да пресича на спокойствие.

 35. 35 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#34] от "jd89":

  проекта за преминаване който съм виждал предвижда нови подпорни стени с височина до 60 метра. Какво според Вас ще са последствията от това?

 36. 36 Профил на jd89
  jd89
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#35] от "toma_belev":

  За кой проект, най-новия за еднопосочното движение през дефилето ли? Не съм запознат с него, но нали еколозите първоначално приеха тази идея?

 37. 37 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1267 Неутрално

  До коментар [#35] от "toma_belev":

  Наистина, без да можем да погледнем един публичен проект, има прекалено много детайли, за които всеки може да си спекулира както му изнася. То се вижда, че точно това се случва в тоя форум, щом се стигна даже до обвинения към пеперудите в геноцид над Велика България...

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 38. 38 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 703 Неутрално


  До коментар [#30] от "toma_belev":


  До коментар [#31] от "toma_belev":

  За родната строителна мафия си прав, но зад тунела стои швейцарска фирма, която още на фаза проектиране е наложила такова проектно решение, което да е в нейна изгода.
  Просто борба на лобита. Но истината е, че от инвестиционна гледна точка решението с 15 километров тунел е много по-скъпо, и икономически нецелесъобразно.

 39. 39 Профил на bombov_saruyar
  bombov_saruyar
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#20] от "virtual brain":

  Какви ченгесарски номера бе мозък. Просто мразя талибанщината независимо накъде е насочена. Значи е по-добре да изтървем всички срокове и пари, да остане стария път за още сто години и да продължава мачкането на хора и животни само заради стотина талибани. Няма да стане.

  Ако по пътя напред, не помним как сме стигнали до тук, няма да стигнем там, за където сме тръгнали.
 40. 40 Профил на Miguel Ramierez
  Miguel Ramierez
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Някакъв идиот, дето си търси смъртта по чукарите ли ще дава акъл как се строи път. Направо народът да цепи направо през баира по алпинистки!? Питайте и тия, дето скачат с бънджи какво мислят. Педеращина.

  1.618
 41. 41 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 986 Любопитно

  Тоя тъпанар Боянчо , явно мноооо се е назобил с пари , щом толкова настоява за отбиване на международен път . Категорично съм против , а боянчо да си оди по чукарите на Хималайте . Интересно пари за тези рекорди на частни начала откъдели са ?

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 42. 42 Профил на Nikolay Marinov
  Nikolay Marinov
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Прочетох и коментарите по интервюто - свинските медии са успели да заблудят народонаселението. Нека сме наясно - за мен проект за преминаване на магистрала през дефилето има. Има и осигурено финансиране за него от ЕС, само че проекта е за тунел. Тунел, който родната строителна мафия не може да построи (не казвам българските строители, защото те са строили и в момента строят тунели, а строителната мафия) от този проект няма да останат и стотина милиони печалба и комисионни. Заради това се търсят други варианти -хем да могат нашите фирми да участват, хем да останат поне 100 милиона като печалба. Т Белев

 43. 43 Профил на shule
  shule
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Най-добре е да се изселят и хората от Кресна. Защото те пречат на гущерите, костенурките и стоножките, които обитават тази територия и са уникални (никъде другаде по света няма такива). А магистралата най-добре да се съедини с "Марица" и от там към Гърция. Е ще е малко по-дълга със стотина, двеста километра, голяма работа, ама уникалните костенурки, стоножки, червеи ще са спасени и хората РАДОСТНИ И ДОВОЛНИ и екипите на "Дискавъри" и "Нешенъл" ще са все там. Ще снимат, снимат години тези неповторими същества.

 44. 44 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#43] от "shule":

  трябва да с е изселят троловете, или поне да им се спре плащането за да бръмчат по всяка тема дето не разбират

 45. 45 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#38] от "bpcorp":

  дрън дрън първия проектант се нарича Спеа и е италианска. следващите две са български

 46. 46 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#36] от "jd89":

  това от проекта дето изправяше пътя в дефилето, след това не съм виждал нищо, всичко е тайно, като го сложат за обществено внимание ще си кажа мнението, но в тези свръхнапукани и ерозирани скали откоси от по 30 до 60 метра над пътя е скъпо платено убийство. ако ще правят подобни неща ще трябва да изграждат тунел над повърхността , което пък е такъв смях

 47. 47 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 703 Неутрално

  До коментар [#45] от "toma_belev":

  Бла, бла! И първия проект е правен от българи като подизпълнители. СПЕА само са взели големите пари и са наложили варианта с дългия тунел.

 48. 48 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 305 Неутрално

  До коментар [#31] от "toma_belev":

  Корупция има навсякъде по света. Тя не е наш феномен. Не мога обаче да приема Вашите твърдения, защото не може във всичко да се подозира априори корупционен интерес, като детерминиращ всяко решение, фактор.Не че го няма, но да се обобщава е най-лесно. Не съм запознат в детайли с проекта, за който споменавате, но познавам геологията и геофизиката на района.Във всяко решение има преимущества и недостатъци, но да се иска генерално изместване на сегашното трасе е крайно нереалистично според мен. Със същата екологична претенция, може да се поиска и пътя Асеновград-Смолян да не по тясната долина на р.Чепеларска, а по билото на Чернатица или Добростанския рид (по стария римски път). Същото важи за поне още 10-15 шосета пресичащи подобен релеф от първокласната републиканската пътна с обща дължина над 2000 км. Обществения натиск трябва да съчетава както практичната страна на един проблем, така и опазване на природата.В това съм напълно съгласен с Вас.

 49. 49 Профил на Chi Cho
  Chi Cho
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Имам един прост въпрос: как точно става премазването на животни, след като магистралата е оградена с мрежи.

  Мразя да мразя!
 50. 50 Профил на Nikolay Marinov
  Nikolay Marinov
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#40] от "xpanutev":

  Идиотите са тези, дето вземат на джоб да хабят клавиатурите. Такъв като теб едно тепе не може да изкачи.

 51. 51 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#48] от "glaxo":

  пак не се разбираме - проект за магистрала през дефилето има, има осигурено финансиране за него , проекта не работен от еколозите, а от проектанти наети от държавата след конкурс. Проекта е за тунел. Този тунел можеше да почне да се строи преди 3 години. Само че изведнъж този проект не се харесва и се прави препроектиране, препроектиране, препроектиране, препроектиране и за това еколозите също нямат вина.

 52. 52 Профил на st_kilda
  st_kilda
  Рейтинг: 217 Весело

  До коментар [#16] от "bombov_saruyar":

  Той е соросоид, грантаджия и еврогей. Експедициите му ги плаща БХК и Сорос. Сега успокои ли се?

 53. 53 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 305 Неутрално

  До коментар [#51] от "toma_belev":

  Зная разбира се за проекта с големия тунел, но това е много рисково решение и мненията по него бяха разделени още преди приемането му преди 3 години.Не съм компетентен по тунелен проект с такъв мащаб и в изключително сложна геология на един от най-активните и сложни разседи. Прав сте обаче поне в едно: безкрайното умуване и преработки на проекта го забавят и настройват негативно общественото мнение. Така че, решението трябва да бъде взето най-после. Поздрави!

 54. 54 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Според мен, най-доброто решение е 15 км тунел. Скъп е, труден е, но е най-доброто. Държавата е бедна защото е ограбвана многократно и защото има голям сив сектор. Швейцария, Италия и Франция направиха Алпите на швейцарско сирене. Ние тук за 15 км тунел се вайкаме. Да го построят, ако трябва с публично-частно партньорство и после да се прибират такси за преминаване. От днешна гледна точка 1 милиард лева са много пари, но след 10-15 г тунела ще се е изплатил(въпрос на изчисление). Трафика е голям, а и ще нараства.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 55. 55 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Вариант с 15 километров тунел е напълно неоправдан.
  1. Ограничението на скоростта в тунелите е 80 км/ч.
  2. Района е с изключително сложна и рискова геология в силно сеизмична зона.
  3. Разходите по експлоатация на тунела (поддръжка и вентилация) е изключително скъпа.
  4. В България няма нито един тунел (без значение пътен или железопътен), който да функционира безпроблемно и безаварийно.
  5. Единствените инженери подкрепящи варианта с тунела са експерти по тунели, по напълно обясними причини.
  До коментар [#54] от "б_еко":

 56. 56 Профил на Краси
  Краси
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Пътят освен извън дефилето трябва да се изнесе и извън населените места.
  Защо никой не споменава, че последният маршрут минава на 20 метра от къщите на хората?

  Да почистим България от агентурата на руската империя!!!
 57. 57 Профил на bombov_saruyar
  bombov_saruyar
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#52] от "st_kilda":

  quote#52:"st_kilda"]Той е соросоид, грантаджия и еврогей. [/quote]

  Трогнат съм. Разкриването на съкровените му тайни ме изпълни с доволство и покой. Отивам за нови инструкции.

  Ако по пътя напред, не помним как сме стигнали до тук, няма да стигнем там, за където сме тръгнали.
 58. 58 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 942 Неутрално

  Просто е.Остава си стария път.Забранява се изпреварването по цялото трасе на дефилето,което е 15 км.И няма да има човешки жертви.А укрепването от падащи камъни да си продължи.

 59. 59 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  Най-добре е пътя да се изнесе извън България!
  И всички да пасем кози, начело с този и другите "еколози"!
  Господ му даде жълт светофар и най-добре е да си мълчи!

  Машини прости, народ неук.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK