Кабинетът не постъпи "урбулешката" и отложи промяна за ски зоната над Банско

Заседание на Министерския съвет.

© Георги Кожухаров

Заседание на Министерския съвет.Министерският съвет отложи приемането на точка от дневния ред, която предвижда промяна в концесионния договор за ски зоната над Банско. Това стана след призив на премиера Бойко Борисов да не се действа "урбулешката" и в отсъствието на отговорния по темата министър на околната среда. Премиерът изтъкна като аргумент и липсата на план за управление на националния парк Пирин, както и липсата на обществено обсъждане на измененията. Това се разбира от стенограмата от днешното заседание на правителството, публикувана на сайта на Министерския съвет.


За приемане на измененията в концесионния договор между държавата и компанията "Юлен", сключен през 2001 г., се изказват вицепремиерите Валери Симеонов и Красимир Каракачанов - представители на коалиционния партньор на ГЕРБ "Обединени патриоти".


Симеонов защитава точката с аргумента, че след разрешението да се строи втора кабинкова линия там, ще бъде удвоена концесионната такса. Той припомня, че през ноември е организирал обществено обсъждане по темата с участието на концесионера, общината, неправителствени организации, представители на бизнеса. На обсъждането се разбрало, че имотите в региона са поскъпнали, а концесионерът е назначил 800 души вместо 70, както предвижда договорът за концесия.
Колегата му и министър на отбраната Красимир Каракачанов обвинява организациите на природозащитниците:
"Става въпрос за един рекет, който се упражнява от едни организации, хванали си един периметър, от който много добре се хранят. Извинявайте, но по тази логика ние не трябваше да направим нито една магистрала, нито един километър път, нито един проект не трябваше да бъде реализиран".


Слагаме каруцата пред коня, заявява премиерът


"План за управление на Пирин имаме ли? И не е ли редно първо да мине планът за управление на Пирин и едва след това да решаваме за концесията? В противен случай ми се струва, че слагаме каруцата пред коня", казва и премиерът Бойко Борисов. "Аргументите на тези, които са против, имат резон. Те нямат доказателство, че много от нещата, които се казват, отговарят на истината, и подозират, че едва ли не правим подарък на концесионера. И като няма план за управление на Пирин, страховете им какво ще се случи впоследствие никой не може да ги разсее. И понеже това е тема, която е изключително чувствителна, водим този дебат. От едната страна го има аргументът в това, което Каракачанов казва – за нуждите на регионите. Но от друга страна е страхът на еколозите и на неправителствените организации, че отново ще се постъпи урбулешката, така както стана в Банско с огромното строителство, което се наложи. Това също трябва да се има предвид", изтъква министър-председателят.


В хода на дискусията възкликва: "Не искам съмнения и обвинения за подаръци! Четири години! Министърът на екологията имаше време да направи това и точно него да го няма, да си го защитава, не ми се вижда нормално."


Вицепремиерът Томислав Дончев призовава решението да бъде максимално издържано от формална и юридическа гледна точка, за да не бъде повод и за обжалване и повод допълнителни разногласия. Експерт от Министерския съвет пояснява, че няма кой да обжалва, защото в договора има само две заинтересовани страни - "Юлен" и държавата. В отговор на това други министри обаче допускат, че проекторешението е юридически уязвимо.


Предварително и ЮНЕСКО трябва да се информира


Министърът на туризма Николина Ангелкова напомня, че концесионираната територия е защитена от ЮНЕСКО. Тя вече е водила разговори по темата в организацията и на тяхна основа препоръча световната организация да бъде информирана предварително, за да не последва наказателна процедура. "Целият парк е в ЮНЕСКО и има буферна зона и при промяната на предмета на концесията трябва да се види дали се нарушава тази буферна зона и по какъв начин и съответно трябва предварителна информация, защото след това ние ще влезем в процедура там. Вие много добре го знаете това и трябва предварително трябва да се информира ЮНЕСКО, Секретариатът, по тази причина.", казва тя. Министърът на туризма предлага концесионерът да внесе предварително инвестиционно намерение, за да се докаже, че става въпрос именно за строителство и желание за кабинков лифт, а не за нещо друго.


Според Каракачанов обаче отлагането на точката показва, че министрите се "гънат и гърчат" под заплахата от протести.


В края на деня Министерството на околната среда публикува проекторешението на Министерския съвет и съпътстващите документи. Те могат да бъдат прегледани тук.


Следва пълният текст на стенограмата:


Точка 29
Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски -зона с център гр. Банско"


БОЙКО БОРИСОВ: Симеонов!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, представям на вашето внимание и моля да одобрите проекта на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Националния парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски-зона с център гр. Банско".
Целта е концесионният договор да бъде приведен в съответствие с действащото законодателство, като се отстранят неяснотите и възможностите за противоречиви тълкувания по неговото прилагане, да се въведат ясни механизми за контрол и санкции, в това число еднозначно определяне на обекта на концесията и на основния метод за изчисляване на концесионното плащане, както и на показателите, които го формират. Всъщност, става въпрос за увеличаване на концесионната такса минимум два пъти, като не се отчитат приходите, които биха дошли от увеличаването на оборота, от ДДС, печалба евентуално и т. н.


С решението Министерският съвет ще упълномощи министъра на околната среда и водите да извърши необходимите действия за сключване на допълнително споразумение.


В съответствие с разпоредбите на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проекторешението и съпътстващата документация, която ви е предоставена, преминаха през междуведомствено съгласуване, както се изисква, в 10-дневен срок, всички бележки бяха уважени, приети, да не говорим, че почти нямаше никакви забележки. Така че, в това отношение сме изцяло в рамките на нормативноопределящия документ.


Без да имаме задължение, на 20 ноември 2017 г. извършихме едно обществено обсъждане по моя инициатива в състав на всички заинтересовани лица, кръгла маса беше проведена при много добър диалог, при доброжелателен тон от всички страни. За ваша информация – освен министъра на околната среда и водите, присъстваха още осем специалисти от Министерството на околната среда и водите, директорът на Национален парк "Пирин", кметовете на Банско, Разлог, Симитли, голям набор, широк спектър от неправителствени организации, в това число Асоциация на парковете в България, СДП "Балкани", Фондация "Биоразнообразие", WWF – мечето панда, Природата за хората и регионите, представители на Рила спорт, бивши министри на околната среда – Евдокия Манева, Нона Караджова, експерти, представители на научните среди, на Софийския университет, членове на парламента, народни представители, както и представител на концесионера "Юлен".


На тази среща, която продължи около три часа, бяха поставени въпроси, на които към настоящия момент беше отговорено, но тъй като имаше неудовлетворени от отговорите, поех ангажимента в рамките на четири дни да бъдат предоставени писмени отговори. Такива бяха предоставени на 24 ноември, тоест, четири дни по-късно. Обемен материал. За ваша информация, въпросите – 90 и повече процента от въпросите, нямаха нищо общо с екологията. Въпроси, които бяха свързани с цените на недвижимите имоти, които трябваше да се установи дали са паднали или дали са скочили, оказа се, че са скочили, със заетостта на работна ръка, което се оказа, че вместо 70 работни места концесионерът осигурява 800 работни места в сезона и 150 извън сезона. Имаше въпроси към концесионера, имаше към община Банско, за възнагражденията 2014, 2015, 2016 г. средната стойност на възнагражденията в региона, оказа се, че са скочили. Капацитетът на въжените съоръжения, предоставено е. Методиката за определяне на концесионното възнаграждение – предоставена. Както и редица други въпроси по квалификация, включително имаше въпроси за евентуално нелоялна търговска практика спрямо паркингите, които не са собственост на концесионера и транспортните средства, които не са собственост – беше отговорено. Оказа се, че там няма никакви притеснения, изключително лоялна търговска практика е установена там. С други думи, обобщавам, на всички въпроси беше отговорено подробно и детайлно.


Документите, които вие ги виждате във вашите треперещи от вълнение ръце, бяха предоставени на работната група. Бяха предоставени всички документи, включително проектът за решение, който не е с нищо по-различен от този, който беше подготвен 2013 г. Така че, всички заинтересовани страни бяха подробно информирани и на всички въпроси беше отговорено.


Искам да припомня на по-голямата част от министрите, които в предния мандат, по време на 43-ото Народно събрание, бяха депутати или бяха министри, но има една малка част от тях, които си останаха на постовете, да ви припомня на всички вас, че този въпрос го дъвчем от самото начало на мандата на предното Народно събрание, съответно правителство, още от началото на 2015 г. имаше междуведомствена работна група под ръководството на Ивелина Василева, господин Борисов, тя излезе със заключения още края на годината и т. н. С други думи, сега е съдбоносният миг, в който вие ще поемете честта да отворите вратите на зимния туризъм в България. Така че, разчитам на вашата подкрепа. Ако има някакви въпроси, заповядайте.


КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми колеги, това е един казус, който от много години се търкаля и няма човек в тази зала, който да не е наясно за какво става дума. Става въпрос за един рекет, който се упражнява от едни организации, хванали си един периметър, от който много добре се хранят. Извинявайте, но по тази логика ние не трябваше да направим нито една магистрала, нито един километър път, нито един проект не трябваше да бъде реализиран.


В практиката през последните шест-седем години всеки един от нас малко или много се е занимавал с този въпрос. В миналия парламент, по време на миналото правителство, Патриотичният фронт внесе този въпрос в Съвета за развитие, имаше междуведомствена работна група, всичко беше съгласувано, всичко беше ясно


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Под вещото ръководство на госпожа Бъчварова, трябва да се подчертае.


КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Съветът заседаваше под нейно ръководство, така е.
От друга страна, още преди това, тъй като населението в този регион, Благоевградска област, многократно поставя въпроса за реализирането на тези проекти, които се спират по един абсолютно изкуствен начин от едни организации, които може би имат всякакви други цели, но не и развитието на икономиката и туризма в България, всеки от нас, и аз, и госпожа Цачева сме участвали в публични мероприятия, обсъждания по този въпрос. Обсъждания имаше няколко – и в Банско, и в Симитли преди повече от един месец. Достатъчно обсъждания са правени. Става въпрос за това ще дадем ли възможност да се изгради още едно съоръжение, което ще облекчи онези български граждани, които сега, заради опашките и натоварванията по нашите ски курорти, предпочитат да ходят в други държави, няма да споменавам кои, но предпочитат да ходят в други държави, защото висят по опашките по нашите писти, или ще дадем възможност икономиката да се развива и тези хора да си инвестират парите в българската икономика. Въпросът е много прост и логичен.


Аз мисля, че винаги ще има някой, който нещо ще каже, особено по подобни проекти, свързани с туристическа дейност. Знаете, че страстите са много бурни, без значение дали туризмът е летен или зимен. Там има и още проекти за региона на Благоевградска област, които биха създали и допълнителни работни места, свързани и с околните общини, сериозни проекти, които следва да бъдат разглеждани и обсъждани сериозно от гледна точка на това, че те ще създадат работни места, инвестиции и ще вдигат дохода на хората, а не това кой какво можел някъде да ни наклевети пред външния свят. Те тези, които го правят, го правят с най-голямо удоволствие много години. Икономическият интерес на държавата, а и интересът на местното население, изисква това да се случи.
Благодаря.


БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!


ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Нямаме спор по отношение на целесъобразността и всички добри намерения да се развива ски туризма. Едва ли някой би търсил различие в тази зала. Въпросът е едно такова решение да бъде максимално издържано от формална и юридическа гледна точка, да не бъде повод и за обжалване и повод допълнителни разногласия. За това настоявам аз.


БОЙКО БОРИСОВ: Слушам!


МАРИЕТА НЕМСКА: Уважаеми господин премиер, решението е същото, каквото беше представено на Вашето внимание с доклада на Междуведомствената работна група, на която бях ръководител и в която участваха експерти и юристи от нашата Правна дирекция, от правните дирекции на много други министерства. Това решение е решение за изменение на концесионен договор. Концесионният договор е договор между две равнопоставени страни, между концесионер и концедент. Тоест, тук нямаме заинтересовано лице, което да обжалва това решение. Тоест, този риск не стои относно падането на решението в съда, освен ако, разбира се, "Юлен" като другата страна по договора не обжалват. Това е нещото, което би могло да бъде изтъкнато като аргумент за приемане на решението.


ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Аз понеже имам дълъг опит с всякакъв тип процедури, направих, на база предишния си опит, един призив всичко да бъде максимално издържано. И нека да видим дали прогнозата ми е правилна.


БОЙКО БОРИСОВ: Моят първи въпрос е план за управление на Пирин имаме ли? И не е ли редно първо да мине планът за управление на Пирин и едва след това да решаваме за концесията? В противен случай ми се струва, че слагаме каруцата пред коня.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В момента е на обществено обсъждане. Той ще постави точката, фактически, когато бъде приет в края на декември.


БОЙКО БОРИСОВ: А защо първо нямаме план за управление на Пирин и на базата на този план за управление да върви тази точка тогава? Защото аргументите на тези, които са против, имат резон. Те нямат доказателство, че много от нещата, които се казват, отговарят на истината, и подозират, че едва ли не правим подарък на концесионера. И като няма план за управление на Пирин, страховете им какво ще се случи впоследствие никой не може да ги разсее. И понеже това е тема, която е изключително чувствителна, водим този дебат. От едната страна го има аргументът в това, което Каракачанов казва – за нуждите на регионите. Но от друга страна е страхът на еколозите и на неправителствените организации, че отново ще се постъпи урбулешката, така както стана в Банско с огромното строителство, което се наложи. Това също трябва да се има предвид.


Не подценявам общественото обсъждане, за което Валери Симеонов каза, но какво пречи всичко това да го има на сайт и под него да пише всеки мнението си.


КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Мисля, че най-големият проблем е, че години наред едни хора рекетират държавата. Това е най-големият проблем. И сега ние тук се гънем и се гърчим, страхувайки се някой да не дойде да затвори Орлов мост. Ами, ако го направи незаконно, колеги, извинявайте, има закон, който трябва да се спазва. Ако аз направя нещо незаконно, същите тези, които между другото, извинявайте, но са чисто политическа структура – те участват в политиката, тези хора се явяват по избори. Това не е някаква гражданска структура, която се бори за чистия въздух или за врабчетата, или примерно за бялата лястовица, черния щъркел и т. н. Това е политическа структура, от която какво очакваме всички ние? Неучастваща във властта, опозиционна, очакваме ние тази политическа структура да ни ръкопляска, при положение, че те от това се изхранват много години. И сега ние, за пореден път, ще се огънем, ще го отложим далеч във времето, неизвестно кога, защото някой щял да ни атакува. Има си процедури. Имало е обществено обсъждане, качени са на сайта за обсъждане тези неща.


БОЙКО БОРИСОВ: Не е качено на сайта!


КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Как? Другото, Планът за управление на Пирин, е качен.


БОЙКО БОРИСОВ: Планът за управление е качен, но Планът за управление не е приет и може да се предположи, че между двете неща ще се направи така, че това, което концесионерът иска, да му се случи, обикаляйки, шиканирайки между тези две процедури.


КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Няма как да му се случи.


БОЙКО БОРИСОВ: Как да няма?


Всички сме казали и в предизборните си програми, и това, което сме говорили, че сме за втори лифт, но при ясни процедури и без нито метър гора или земя да бъде харизана за други цели.


КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Абсолютно това е говорено.


БОЙКО БОРИСОВ: Тук спор няма. Въпросът е покрай този втори лифт, след като нямаме план за управление на Пирин и след като слагаме първо каруцата пред коня, приемайки концесията, без това да е публично на сайт за обществено обсъждане, където всеки четящ и недошъл на тази среща да може да си напише мнението или да каже съображенията си, или да сложи своите аргументи. Защото куп недостатъци се изтъкват, и аз самият ги намирам за правилни. Хубави-лоши, неправителствените организации са приети и са основна власт, ако щете дори в Европейския съюз. И в случая дали се харесваме или не, е въпрос на избор, но не и аргумент.


Първо не трябваше ли министърът да бъде тук и да излезе и да обясни и да поеме отговорност, да отиде да се срещне с тях и да защитава позицията си? Кое налага когато го няма Нено Димов да я вкарваме тази точка? Няма го титулярят, който да я защитава, да слиза на микрофона, да се среща с еколозите и да обяснява всичко това, което предлагате.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз не мисля, че липсата на министъра е пречка. Тук имаме заместник-министър, който е изцяло вътре в нещата.


Второ, тези обяснения с въпросните протестиращи или несъгласни, тези обяснения вече бяха правени, бяха дадени. Аз не виждам какво ново може повече да се каже.


Трето, както каза и началникът на Дирекция "Икономическа и социална политика" няма никакъв риск от каквото и да било обжалване, защото заинтересованата страна е "Юлен" в случая.


Четвърто, не е вярно това, че ние се опитваме да сложим каруцата пред коня, тъй като, ако няма промяна на концесията, какъв е смисълът и въобще за какво да се променя общият план, няма причина да се променя. И в момента има действащ план и ние не сме в нарушение. Ние добавяме с един анекс, че може да се направят спортни съоръжения. Оттук нататък по никакъв начин ние не променяме законовия ред, който задължително изисква дори един стълб да се забие там, да се направи ОВОС. Значи цялата тази процедура ще бъде за всяко съоръжение, всъщност не говорим за всяко съоръжение, говорим за едно съоръжение, което да отпуши пропускателна способност. Там също се минава през екологична оценка, ОВОС, всичко абсолютно с възможности и правото за обжалване на всеки детайл.


Ние в момента не даваме решение да се прави каквото и да било, ние разширяваме предмета на концесията и увеличаваме минимум два пъти концесионната такса. Това правим в момента.


Все пак, това е тема и това решение вече три години се върти, обсъжда се на маси, на Съвети за развитие, не знам си къде още и то не е необходимо да бъде, въпреки всичко, че не е необходимо, то е обсъждано и е поставяно точно в този вид, в който ви го представям на вас и на другата страна.


НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Господин премиер, колеги, всички напълно подкрепяме изграждането на втори кабинков лифт и всъщност стимулиране на зимния и на ски туризма, но аз съм съгласна както с Вас, така и с господин Дончев, че трябва да се изпипа, защото имаме опита от последните три години. Освен това, да не забравяме, че "Пирин" е в ЮНЕСКО и трябва да видим разширяването допълнително на буферната зона какво влияние ще има и там. Така мислим ние. Всъщност, ние бяхме и в ЮНЕСКО да водим преговори за това и смятам, че трябва допълнително да се изпипа в детайли и може би задължително, след като се очаква Планът за управление на Парк "Пирин" да влезе скоро в сила и обжалването да приключи, тогава да се внесе тази точка, за да се разсеят съмненията на "Зелените", че всъщност не се дава разрешение за изграждане на нищо друго, освен кабинков лифт. Защото проблемът, който ние сме срещали при редица обществени обсъждания, които са правени по тази тема, е всъщност липсата на доверие от страна на неправителствените организации, че даването на едно такова разрешение няма да доведе до друго строителство, а не до кабинков лифт. И може би е добре и концесионерът да внесе предварително инвестиционно намерение, за да може да си мине то съответната оценка и оценка на въздействието, за да се докаже, че става въпрос именно за строителство и желание за кабинков лифт, какъвто всички ние искаме да има. Защото смятам, че абсолютно всички сме на едно мнение и това ни е заложено не само в предизборните програми, но и в Програмата за управление. Трябва да имаме изграждане на втори кабинков лифт не само на Банско, но и във всички други планински курорти и също разширяване на ски писти и съоръжения. Въпросът е за реда и начина, по който това да се осъществи. Освен това, общественото обсъждане, хубаво е всичко това да бъде качено и на strategy.bg, който е официалният сайт на правителството за обществени консултации.


Другото – по отношение на обжалването всеки един може да обжалва и съдът преценява дали е заинтересована страна или не и дали да уважи или не жалбата. Но всеки един има право да обжалва. Съдът трябва да прецени. Казвам го от личен опит, при нас непрекъснато се обжалва всичко и съдът преценява. Благодаря.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, трябва да се пипне, само че ми кажете какво трябва да се пипне. Достатъчно дълго време, достатъчно компетентни хора. Това, което в момента ви предлагаме, е въпрос, който е обсъден на Политическия съвет на коалицията.


Господин министър-председател, току-що ми пратиха съобщение – във Фейсбук Прокопиев, прокопиевци ликуват, че точката за "Пирин" е изтеглена. Ако мачът е свирен, поне трябваше да кажете да не гоним топката.
Благодаря.


БОЙКО БОРИСОВ: По принцип, точка от дневния ред, когато е влязла в системата на МС, не може да се изтегли. Може да я изтегли само вносителят и то на самото заседание. Така че, кой как ликува – това не е наша работа.
В случая пак искам да кажа. И на Съвета на коалицията, и във всичките наши разговори сме единодушни за втори кабинков лифт и спорът не е дали да има втори кабинков лифт или да няма втори кабинков лифт. Единодушни сме, че ски туризмът, въобще туризмът по нашите планини трябва да се развива и да му се дадат такива условия, каквито има и в Австрия, и в Швейцария, и в много по-развити в това отношение от нас страни. Първото, върху което имам претенция е, че, министърът го няма, а той е основният, който трябва да защити този проект. Второ, нямаме план за управление на "Пирин", който да гарантира, че не може нищо по тази тема да се направи в ущърб на природата и според мен по-първо и по-важно е приемането на Плана за управление на Пирин. Разсъждавайки само върху концесията, в случая, която, като я няма на сайт, публично, се създават предпоставки за съмнения.
Именно това са ми трите претенции. И те по никакъв начин няма да попречат, ако всичко е наред. И ние тогава, каквито и протести да има за втора кабинка, можем да кажем "Колеги, ние защитаваме втората кабинка поради тази и тази причина, но не вредим на природата, каквито са притесненията ви". Но след като не е качено на сайта и ми извадят, че концесионната такса е 200 хиляди лева и двойно като се увеличи и стане 400 хиляди, а печалбата е еди-каква си или еди-какво си, ние в това не сме сигурни. Искам да сме сигурни, защото това ще е един крайпътен камък заради тази втора кабинка. Планът за управление на "Пирин", ЮНЕСКО и продължаване след това на всичките тези нови предложения, които ще правим за развитие на туризма, трябва да вървят по един и същи алгоритъм. Дали ще го направим сега или следваща сряда или, когато всеки детайл е изчистен – какъв е проблемът?! С една седмица или с две седмици, ако го забавим, какъв е проблемът? Ще си дойде Нено Димов, ще си го защити, през това време ще ги качите всичките тези неща на сайта. Който иска да протестира – да гледа и да напише мнение и ще го вкарате на следващо заседание. Не виждам проблем да си изпипаме детайлите.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Пак повтарям, това не са решения, които нелегално са пробутани в последния момент. Това са текстове, които са качени от 2013 година, обсъждани 2015-2017 година, предния мандат, но искам да ви кажа, че като отложим просто ще влезе в сила новият Закон за концесиите, всичко това трябва да започне наново да се подготвя и като документация, и всичко. Това ще стане. Всичко това е подготвено по досега действащия закон, който все още действа – старият Закон за концесиите. След това всичко наново трябва да се преработва – защо, аз не мога да си обясня. Аргументът какъв е, защо, не знам.


ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Единственият аргумент е, че така ще падне.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: От къде-накъде ще падне, как ще падне?


ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: В залата колегите юристи да кажат Какви са шансовете, не да бъде жалено – защото шансовете да бъде жалено са 100%, какви са шансовете за една адекватна съдебна атака с риск по отношение на решението. Господин Кожухаров? Госпожо Цачева?


ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Дончев, за призива към юристите.


Първо, дава се проект на решение за страните, които са подписали концесионния договор, да го подпишат с изменение. От тук насетне, ако има претенции към редакцията на проекта за решение, ако има предварително от хората с опит, знание и виждане къде би могъл, кой текст би могъл да бъде атакуван, аз бих приела една такава позиция – да се даде срок, за да се прецизира проектът за решение. Но просто така, че ще бъде обжалено и ще бъде свалено в съда, мисля, че не е сериозен аргумент.


Освен това, който и акт да е, с оглед такъв интерес, какъвто безспорно съставлява проблемът, винаги ще има недоволна страна, която ще обжалва, винаги. Аз не мисля, че можем да направим редакция, в която предварително, изпреварващо да кажем, че няма да има недоволни и няма кой да жали. Но ако сме убедени в прецизността на редакцията, тогава няма да има проблем. Сега разбирам, че се говори за точно – дайте текстовете, които считате, че трябва по-коректно да бъдат, да го отложим с една седмица решението. Но не приемам, че изцяло априори може да се каже, че този акт би паднал в съда.


НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Тъй като по отношение на този концесионен договор има спор по отношение на предмета и за това каква е територията на концесията и притесненията на неправителствените организации са по отношение на разширяването на обекта на предмета на концесията с много голяма квадратура, и на база на това Аз затова казвам, че това е спорът, който се води с неправителствените организации и затова трябва да се качи на сайта, за да се види ясно предметът на концесията, каква е квадратурата, къде. Защото е със старите топографски схеми.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Всички го имате, това е. Нищо повече. Никой не излиза извън територията на концесията.


НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Така е, но затова е хубаво да се отложи, а не да се взима решение днес, за да се качи на сайта и да се види, че всъщност не се разширява предметът на концесията по начин, по който да нарушава целостта на Национален парк "Пирин".


Другият проблем е, че трябва също ЮНЕСКО да се информира и от МОСВ ще си кажат, защото то е защитена, целият парк е в ЮНЕСКО и има буферна зона и при промяната на предмета на концесията трябва да се види дали се нарушава тази буферна зона и по какъв начин и съответно трябва предварителна информация, защото след това ние ще влезем в процедура там. Вие много добре го знаете това и трябва предварително трябва да се информира ЮНЕСКО, Секретариатът, по тази причина. Затова е хубаво цялата тази процедура да си премине, защото ние я търкаляме вече трета година. Аз, като министър на туризма, най-много от всички искам да имам втори лифт на Банско. И към мен непрекъснато валят всякакви оплаквания за опашки. Но за да можем да не го дъвчем това непрекъснато, просто трябва да си извървим всичките тези процедури. "Пирин" е в ЮНЕСКО. Отделна процедура е. Всички детайли трябва да се изчистят.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Госпожо Ангелкова, тук са описани точка по точка геодезичните координати с "Х" и с "У", еднозначно. Никъде не се излиза извън предмета на концесията и територията на концесията. Нищо общо няма с буферни зони, с ЮНЕСКО и с каквото и да било. Това си е една концесия, която вече е решена, дадена и по която няма и не може да има никакви претенции. Ето я зоната, нарисувана е и тук има 20 листа отзад точка по точка описани всички координати.


НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Тъй като договорът е изключително стар и е писан при предишния ЗУТ, при разглеждането в междуведомствената група имаше проблеми с координационните точки – затова споменавам това. И е хубаво да се качи за обсъждане и да се обсъди.


БОЙКО БОРИСОВ: Аз не мога да разбера какъв е проблемът да изчакаме една седмица да си дойде министърът като за начало. През това време всичко да се качи на сайт, за да е спазена процедура за публичност. Казват, че не е качена. И да използваме тази една седмица, господин Симеонов, Каракачанов, министрите, заместник-министрите, които са по туризъм, екология –ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Всички го имате, това е. Нищо повече. Никой не излиза извън територията на концесията.


НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Така е, но затова е хубаво да се отложи, а не да се взима решение днес, за да се качи на сайта и да се види, че всъщност не се разширява предметът на концесията по начин, по който да нарушава целостта на Национален парк "Пирин".


Другият проблем е, че трябва също ЮНЕСКО да се информира и от МОСВ ще си кажат, защото то е защитена, целият парк е в ЮНЕСКО и има буферна зона и при промяната на предмета на концесията трябва да се види дали се нарушава тази буферна зона и по какъв начин и съответно трябва предварителна информация, защото след това ние ще влезем в процедура там. Вие много добре го знаете това и трябва предварително трябва да се информира ЮНЕСКО, Секретариатът, по тази причина. Затова е хубаво цялата тази процедура да си премине, защото ние я търкаляме вече трета година. Аз, като министър на туризма, най-много от всички искам да имам втори лифт на Банско. И към мен непрекъснато валят всякакви оплаквания за опашки. Но за да можем да не го дъвчем това непрекъснато, просто трябва да си извървим всичките тези процедури. "Пирин" е в ЮНЕСКО. Отделна процедура е. Всички детайли трябва да се изчистят.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Госпожо Ангелкова, тук са описани точка по точка геодезичните координати с "Х" и с "У", еднозначно. Никъде не се излиза извън предмета на концесията и територията на концесията. Нищо общо няма с буферни зони, с ЮНЕСКО и с каквото и да било. Това си е една концесия, която вече е решена, дадена и по която няма и не може да има никакви претенции. Ето я зоната, нарисувана е и тук има 20 листа отзад точка по точка описани всички координати.


НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Тъй като договорът е изключително стар и е писан при предишния ЗУТ, при разглеждането в междуведомствената група имаше проблеми с координационните точки – затова споменавам това. И е хубаво да се качи за обсъждане и да се обсъди.


БОЙКО БОРИСОВ: Аз не мога да разбера какъв е проблемът да изчакаме една седмица да си дойде министърът като за начало. През това време всичко да се качи на сайт, за да е спазена процедура за публичност. Казват, че не е качена. И да използваме тази една седмица, господин Симеонов, Каракачанов, министрите, заместник-министрите, които са по туризъм, екология –ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Всички го имате, това е. Нищо повече. Никой не излиза извън територията на концесията.


Да се изговори още веднъж, да се поканят тези неправителствени организации и всички "Х", "У", за които говори господин Симеонов, поканете всички медии на тази среща, и кажете ясно: "Излиза ли се от зоната? Не се излиза. К да се изговори още веднъж, да се поканят тези неправителствени организации и всички "Х", "У", за които говори господин Симеонов, поканете всички медии на тази среща, и кажете ясно: "Излиза ли се от зоната? Не се излиза. Какъв подарък е това, като не е подарък?". Тогава вече с този аргумент ще го вкараме другата седмица или когато всички проблемни детайли са изчистени между двете страни. Това е най-важното нещо. Не искам съмнения и обвинения за подаръци! Четири години! Министърът на екологията имаше време да направи това и точно него да го няма, да си го защитава, не ми се вижда нормално.


ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Кога се връща?


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Немска, новият закон кога влиза?


МАРИЕТА НЕМСКА: На 1 януари 2018 г. влиза в сила новият Закон за концесиите и тогава – не е невъзможно, но трябва да се преработят текстовете и основанията. Няма проблем.


БОЙКО БОРИСОВ: Не искам да давате повод, че правим нещо тайно, задкулисно или в полза на някой.


ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: За да избегнем някакви странични емоции, доколкото разбрах, министърът на екологията е тук на 10-ти, което означава, че на следващо редовно заседание на Министерски съвет то ще протече в присъствието на министъра. В този смисъл, каква пречка има същата точка при всички усилия да бъде абсолютно законово изрядна да бъде разгледана в присъствието на министъра на околната среда? Има ли пречка?


БОЙКО БОРИСОВ: Да отложим точка 29 за следващо заседание, при пълна готовност. Против? – Господин Симеонов е против. Каракачанов се въздържа.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 523 Неутрално
 2. 2 Профил на obektiven_new
  obektiven_new
  Рейтинг: 493 Гневно

  няма по-патриотична задача от затсрояването на национални паркове! кой ги вкара тези в управлението, може ли някой да ми каже?

 3. 3 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 529 Неутрално

  "урбулешката" на какъв език е???

  Дневник, опомнете се!!!! Стига с тия тъпи турцизми...

 4. 4 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  Много лобисти сред министрите си има Цеко, а не им личи да са скиори, особено на някои. Да се чуди човек защо така се палят.

 5. 5 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1229 Неутрално

  Страх, страх, и страх от ново затваряне на Орлов мост от протестиращи.
  И това не е за първи път да се опитат, ако мине, мине, е не мина ...

 6. 6 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  "урбулешката" на какъв език е???Дневник, опомнете се!!!! Стига с тия тъпи турцизми...
  —цитат от коментар 3 на theduloclan

  Цитиран е Бойко Борисов. Премиера питай!

 7. 7 Профил на myspam
  myspam
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Някой може ли да отговори аргументирано , защо концесията на нов лифт трябва да се даде на сегашния концесионер, а не например дъжавата да отганизира търг за концесионер втора кабинкова линия?
  Иначе който е наясно знае че втора линия трябва да има на Банско, но защо пак тези мутри Юлен ???

 8. 8 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Положително развитие ... засега.
  Дано промяната в закона не се приеме все пак "урбулешката" и тихом-мълком.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 9. 9 Профил на Strygalldwir
  Strygalldwir
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Каракачанов вън от властта, гнусен антибългарин!

  Всичко което ми трябваше да знам за християнството го научих от тези които взривяват гинекологични клиники.
 10. 10 Профил на stef
  stef
  Рейтинг: 432 Гневно

  Страх, страх, и страх от ново затваряне на Орлов мост от протестиращи.И това не е за първи път да се опитат, ако мине, мине, е не мина ...
  —цитат от коментар 5 на Наблюдател


  По стар отечественофронтовски обичай ще използват някоя медийна буря за някоя тотална глупост, предизвикана знаем от кого, и тихомълком ще прокарат каквото им е необходимо за да досъсипят и малкото останало - дано греша, ама маниерът на Боко, Цоко, Цеко, Цацо, Кой-чо и другарите им комунета е ясен...

  Stef
 11. 11 Профил на stef
  stef
  Рейтинг: 432 Весело

  Иначе който е наясно знае че втора линия трябва да има на Банско
  —цитат от коментар 7 на myspam


  Айде като си наясно ни разясни, за да ни се изясни туй, което не ни било ясно...
  Ясно ли се изразих ;)

  Stef
 12. 12 Профил на narodaeverekciq
  narodaeverekciq
  Рейтинг: 210 Гневно

  И тези ми били патриоти, подлога до подлога са всичките тези ДС чичковци, за 5лв и майка си продават... гнус та гнус! Какво остава за изсичане на гори които не са техни!

 13. 13 Профил на Bedtime for Democracy
  Bedtime for Democracy
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#7] от "myspam":

  то място по пистите няма ти още един лифт искаш.

  Pure Chewing Satisfaction
 14. 14 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 972 Неутрално

  Ясно беше.
  Кипърската офшорка Юлен ни е скъпа на всички.
  Тотален монопол над всички ски зони.

 15. 15 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 978 Неутрално

  В хода на дискусията възкликва: "Не искам съмнения и обвинения за подаръци! Четири години! Министърът на екологията имаше време да направи това и точно него да го няма, да си го защитава, не ми се вижда нормално."
  ===================
  Нено Димов ще е втори Москов и трети Ненчев при Цацаров а Бай Той ще си избрише ръчищата с тях и ако не са го разбрали ще го разберат по трудният начин.
  ПисАл съм го още кога оформяха коалицията но ми цъкаха минуси е то па баш така стана.
  То си има и народна поговорка за това:
  - От върба мост,
  - От циганин гост,
  - От милиционер дост.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 16. 16 Профил на intergalactic
  intergalactic
  Рейтинг: 426 Разстроено

  Изключително лоша новина. Зелените, Да България, ДЕОС и останалите, подкрепени от разни кафяви медии, буквално спъват развитието на зимния туризъм в страната :(

  Коментарите ми са мои собствени и не отразяват непременно възгледите на Фондация Америка за България.
 17. 17 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  "Става въпрос за един рекет, който се упражнява от едни организации, хванали си един периметър, от който много добре се хранят. Извинявайте, но по тази логика ние не трябваше да направим нито една магистрала, нито един километър път, нито един проект не трябваше да бъде реализиран".

  Къв рекет , кви магистрали, кви проекти ва? ТОВА Е НАЦИОНАЛЕН ПАРК ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ. Просто трябва да си остане такъв и един сантиметър от него да не се пипа. Това е идеята на националните паркове. Няма кво да се усуква и обяснява.

 18. 18 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#16] от "intergalactic":

  КЪВ ЗИМЕН ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЮНЕСКО ВЕ? Вие нормални ли сте?

 19. 19 Профил на intergalactic
  intergalactic
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#16] от "intergalactic":КЪВ ЗИМЕН ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЮНЕСКО ВЕ? Вие нормални ли сте?
  —цитат от коментар 18 на Дундурук


  Ски, сноуборд, сауна, спа, ей такива неща.

  Коментарите ми са мои собствени и не отразяват непременно възгледите на Фондация Америка за България.
 20. 20 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#19] от "intergalactic":

  Еми тези неща са несъвместими с национален парк. Нека ви изясня термина:

  "Националният парк представлява защитена територия, обикновено обявена и стопанисвана от правителството на страната, в която се намира. Територията на парка се защитава от повечето въздействия на човешкото развитие и от замърсяването. Националните паркове са повод за национална гордост и целта на обявяването им е да се запази дивата природа за идните поколения. Те разполагат със съвкупност от правила, с които посетителите трябва да се съобразяват по време на престоя си в границите на защитената територия."

 21. 21 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1345 Весело

  за кога отложиха, за коледа ли хаха

 22. 22 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Българските национални паркове са 3 на брой и имат обща площ от 193 047 хектара или ЕДВА 1,73 % от площта на страната. В тях са включени множество резервати, природни забележителности и защитени местности.

  Разположен в най-високите части на Пирин и е най-старият национален парк в България. Паркът опазва гори от бяла и черна мура и съобщества от клек. Тук е и голям броят на ендемичните, застрашени и редки растения. Включен е в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

 23. 23 Профил на intergalactic
  intergalactic
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#19] от "intergalactic":Еми тези неща са несъвместими с национален парк. Нека ви изясня термина:"Националният парк представлява защитена територия, обикновено обявена и стопанисвана от правителството на страната, в която се намира. Територията на парка се защитава от повечето въздействия на човешкото развитие и от замърсяването. Националните паркове са повод за национална гордост и целта на обявяването им е да се запази дивата природа за идните поколения. Те разполагат със съвкупност от правила, с които посетителите трябва да се съобразяват по време на престоя си в границите на защитената територия."
  —цитат от коментар 20 на Дундурук


  И кое в този текст изключва наличието на хотели, ски писти и заведения?
  Просто ще имаме спа хотели, които не въздействат на околната среда. Ски писти, които не въздействат на околната среда.

  Коментарите ми са мои собствени и не отразяват непременно възгледите на Фондация Америка за България.
 24. 24 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#23] от "intergalactic":

  Ахаха, извинете, прочетох иронията в първоначалния коментар Ви като буквален мнение на цеков трол.

 25. 25 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2373 Неутрално

  Някой може ли да обясни, как цял лифт ще се направи, без да се засегне гората? Проблемите идват от абсурдността на ситуацията - ски-курорт долу в равнината, вместо горе в планината, както е в нормалните държави.

 26. 26 Профил на Flat Mars Society
  Flat Mars Society
  Рейтинг: 493 Неутрално

  До коментар [#21] от "extraCACA":
  за кога отложиха, за коледа ли хаха

  И аз предполагам, че ще се опитат да го пробутат или на 22.12 или преди нова година.но да видим.


  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 27. 27 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  Сега с нетърпение чакам статия на Смилов за "урбулизма" на премиера. Копирана от портал Култура, разбира се.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 28. 28 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#7] от "myspam":

  И защо трябва да има втора кабинка?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 29. 29 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  До коментар [#19] от "intergalactic":Еми тези неща са несъвместими с национален парк. Нека ви изясня термина:"Националният парк представлява защитена територия, обикновено обявена и стопанисвана от правителството на страната, в която се намира. Територията на парка се защитава от повечето въздействия на човешкото развитие и от замърсяването. Националните паркове са повод за национална гордост и целта на обявяването им е да се запази дивата природа за идните поколения. Те разполагат със съвкупност от правила, с които посетителите трябва да се съобразяват по време на престоя си в границите на защитената територия."
  —цитат от коментар 20 на Дундурук


  иЗВИНЯВАЙ АМА НЯКОЙ ДА МЕ Е ПИТАЛ, ДАЛИ пИРИН ДА СТАНЕ НЕДОСТЪПЕН ЗА ХОРАТА? Не е! Значи за мен това не важи! Няма по-големи национални предатели от червените "природозащитници", които под формата на "екология" работят в полза на швейцарски и други зимни туристически дестинации и пречат на нашия туризъм!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 30. 30 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 226 Неутрално

  [quote#11:"stef"][/quote]

  Нищо не му е ясно - за да се опорочи работата по селски, трябва всичко да се раздели на много собственици/концесионери за да не могат да се разберат (традиционно за този регион на света) и да се затрие курорта в дългосрочен план. Горе долу като на Витоша - беше дошъл Австрийски концесионер, имаше желание и визия да оправи нещата, но собственици/концесионери на съоръженията бяха 3-ма - и човека се отказа. Сега Цеко - добър-лош, успя да унифицира концесията (почти), ама заради лакомия и желание да убие конкуренцията пак не се получиха нещата. В Алпите има ски зони с по 5-6 села/градове които са обединени в общи ски зони с общ оператор (концесионер) и нещата се случват. При нас се чудят как да раздробят нещата, та да не се случат...

 31. 31 Профил на Flat Mars Society
  Flat Mars Society
  Рейтинг: 493 Неутрално

  До коментар [#29] от "lz2":иЗВИНЯВАЙ АМА НЯКОЙ ДА МЕ Е ПИТАЛ, ДАЛИ пИРИН ДА СТАНЕ НЕДОСТЪПЕН ЗА ХОРАТА? Не е! Значи за мен това не важи!

  Що да е недостъпен?Именно през зимата е недостъпен понеже цеко е завардил пътя към Вихрен и Бъндеришка поляна.  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 32. 32 Профил на осмоъ
  осмоъ
  Рейтинг: 424 Неутрално

  бойко пак като доброто ченге

 33. 33 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 226 Неутрално

  До коментар [#29] от "lz2":иЗВИНЯВАЙ АМА НЯКОЙ ДА МЕ Е ПИТАЛ, ДАЛИ пИРИН ДА СТАНЕ НЕДОСТЪПЕН ЗА ХОРАТА? Не е! Значи за мен това не важи!Що да е недостъпен?Именно през зимата е недостъпен понеже цеко е завардил пътя към Вихрен и Бъндеришка поляна.
  —цитат от коментар 31 на Психонавт


  Пътят към Вихрен и Бъндеришка поляна подсича улеите на Тодорка и е супер лавиноопасен зимата, та до късна пролет. Там ПСС-то не дава разчистване зимата за да се ограничат жертвите и спасителните акции. Ама като никога не сте ходили по тези места зимата, поне не коментирайте!

 34. 34 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  иЗВИНЯВАЙ АМА НЯКОЙ ДА МЕ Е ПИТАЛ, ДАЛИ пИРИН ДА СТАНЕ НЕДОСТЪПЕН ЗА ХОРАТА?
  —цитат от коментар 29 на lz2


  Смяташ, че в България не трябва да съществуват национални паркове? Ти ще трябва да си някой голям мозък, опровергаващ световните практики на по умни държави с по-умни хора и по-умни ръководители. 1.73% от територията на страната е отредена за тях, за да остане нещо чисто и за следващите поколения, айде да си осирате спокойно останалите 98.27%. Не се наядохте , ей! Боколандия ще е успешна и просперищата държава и без още един лифт, моля!

  А сравнението на Пирин с алпийските дестинации кърти. Аланколу, само Алпите са към 250 по-големи от малката, ниска и крехка, но уникална планиничка Пирин.

 35. 35 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 226 Неутрално

  [quote#34:"Дундурук"][/quote]

  Нещо много йезуитски сравняваш целите Алпи с Пирин, В алпите си има региони и всеки регион си се развива по свой начин. Примерно регион Каринтия в южна Австрия е по малък от Пиррин но за сметка на това има 27 ски курорта, повечето не ходят над 2000м и има общо няколко хиляди километра писти и лифтове, Регион Штирия - на север от предния - 75 курорта,преобладаващо до 2000м, размер по малък от Рила, какво да сравняваме въобще....

 36. 36 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5540 Неутрално

  Ангелкова "кординационната точка" :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 37. 37 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Патриотичните корумпета заработват здраво в услуга на офшорна компания със собственик подставено лице - безработен гражданин от кипър!!!

 38. 38 Профил на Георги Георгиев
  Георги Георгиев
  Рейтинг: 527 Весело

  До коментар [#6] от "Fiji":

  Е и какво? Трябва ли уважаем сайт да слиза до нивото на такива "ти ри ри рам"!

 39. 39 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#35] от "ee3Si":

  Кое му е йезуитското? Алпите са 250 по-големи и има място за курорти и за защитени зони. В Пирин НЯМА. Или курорти или национален парк? Още един лифт и край. Кой е неясното?

 40. 40 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 226 Неутрално

  До коментар [#35] от "ee3Si":Кое му е йезуитското? Алпите са 250 по-големи и има място за курорти и за защитени зони. В Пирин НЯМА. Или курорти или национален парк? Още един лифт и край. Кой е неясното?
  —цитат от коментар 39 на Дундурук


  Ти кажи кое не ти е ясно???
  Ето например рекламата на един от курортите в Италия в средата на зона от свтовното наследство по UNESCO, дори си рекламират хората è можеш в средата на такава защитена зона да си караш ски :
  Three Peaks Dolomites ski resort - winter's season 2016/2017
  The holiday region Three Peaks in the Dolomites is an insider’s tip in South Tyrol. Not too crowded and in the middle of the UNESCO World Heritage Site of the Dolomites the ski resort in the Alta Pusteria - South Tyrol enthrals visitors with its perfectly prepared 93 km of pistes for all abilities, guaranteed snow and stunning views.
  HIGHLIGHTS
  Holzriese - the steepest slope in Italy
  With a maximum inclination of 72% the Holzriese is the steepest prepared slope in Italy from the top station of Croda Rossa to the valley station in Sesto.
  Ski round trip Giro delle Cime
  Fancy experiencing the Dolomites - UNESCO World Heritage close up? Fancy something a bit special? Then let us recommend the „Giro delle Cime“ tour, the summit tour on skis.
  Further information: www.girodellecime.com
  https://www.bergfex.com/drei-zinnen-dolomiten/
  Има и много други такива, не е само този. Просто хората природата си я ползват и и се наслаждават,че и печелят от нея. При нас какво е - природата е само за еко-талибаните, останалите да ходят в Алпите... Не че те я ползват и посещават де, но по форуми и протести са много активни.

 41. 41 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7176 Неутрално

  Борисов се уплаши, много станаха гафовете и беззаконията.

 42. 42 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 226 Неутрално

  А и в Пирин и в Рила има място и за курорти и за диви и непокътнати места. Не е ясно защо баш най удобните за ски зони места (които и не са толкова много) са напъхани в най защитените територии?...нещо не е май от любов към природата. От друга страна само човек който не е обикалял по нашите планини може да твърди че ски курортите могат с нещо да увредят природата и планината

 43. 43 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#33] от "ee3Si":

  Ебасимо...
  Значи аз, дето си изкарах почти цялото детство на Академика, съответно редовно ходехме и до Вихрен, съм бил в смъртна опасност и съм страшен късметлия.
  Кажи верно?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 44. 44 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  До коментар [#40] от "ee3Si":

  Бе ти у ред ли си бе? Я дай една произволна снимка на произволен алпийски курорт да ти се посмеем...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 45. 45 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 226 Неутрално

  До коментар [#33] от "ee3Si":Ебасимо...Значи аз, дето си изкарах почти цялото детство на Академика, съответно редовно ходехме и до Вихрен, съм бил в смъртна опасност и съм страшен късметлия.Кажи верно?
  —цитат от коментар 43 на Darth Plagueis


  Ти ако си ходиш тихо по пътеките трябва да си много кутсузлия за да ти падне лавина, ама ако забръмчат снегорините след снеговалеж и след това лумпените с джиповете (против които би трябвало да се борите), гледай сеир тогава. Пък и аз ти цитирах виждането на ПСС-то, ама явно ти по си знаеш от тях

 46. 46 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  Ясно. От тихото ходене ще да е било. Впрочем, на мен тия с джиповете ми пречат малко. Основно ми пречат дебилите, които искат втора кабинка.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 47. 47 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#40] от "ee3Si":

  Може да си в Юнеско по различни причини. Примерите не са релевантни. Пирин е миниатюрен национален парк с уникална и крехка екосистема. И в Банско говорим за огромен бетонен курорт за масов спорт. Ако се сече, асфалтира, строи, ерозира, налива химия за снега, щъкат десетки хиляди - КРАЙ НА ВСИЧКО , ОПАЗВАНО ДЕСЕТКИ ГОДИНИ. Няма друг вариант. И Т.Н. И Т.Н. доводи, но дали има смисъл да се обяснява на цековите тролове или алчни за писти скиори? Ила на сервитьори, камериерки и проститутки, заработващи в Банско? ТОВА Е НАЦИОНАЛЕН ПАРК И ПО ВСИЧКИ ПРАВИЛА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПИПА ДОРИ САНТИМЕТЪР.

 48. 48 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Не че те я ползват и посещават де, но по форуми и протести са много активни.
  —цитат от коментар 40 на ee3Si


  МИ ТО Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ ПОСЕЩАВА БЕ! Това му е идеята и нормалните и цивилизовани хора биха се съобразили, че трябва поне 1% от територията на страната да остане чиста и девствена за поколенията и екосистемата в нея.

 49. 49 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Не е ясно защо баш най удобните за ски зони места (които и не са толкова много) са напъхани в най защитените територии?
  —цитат от коментар 42 на ee3Si


  ТИ ОПРЕДЕЛЕНО СИ НЕНОРМАЛЕН ИЛИ ПЛАТЕН ТРОЛ. Значи защитените територии били напъхани в ски зоните, а не обратно? Муахахахахахахах, Цеко ти ли бе?

 50. 50 Профил на Mai-ski_17.
  Mai-ski_17.
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Все едно чета Алеко Константинов.
  Това няма край.

  Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
 51. 51 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  [quote#49:"Дундурук"][/quote]

  Не е Цеко, ама мога да ти кажа, че целите ви не са опазване на природата на Пирин, а пречене на развитието на ски- туризма!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 52. 52 Профил на alshah
  alshah
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Какво стана с наказанията и компенсациите за незаконната сеч и незаконно завладените територии от първата кабинка?

 53. 53 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  Какво стана с наказанията и компенсациите за незаконната сеч и незаконно завладените територии от първата кабинка?
  —цитат от коментар 52 на alshah


  А какво стана с наказанията на циганите, които обезлесиха цели планини, какво стана с фирмите на Даган за сеч и износ на дървесина, какво стана с горите на царя?!
  Или се интересувате само където има ски-туризъм, за да му пречите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 54. 54 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2373 Неутрално

  До коментар [#7] от "myspam":И защо трябва да има втора кабинка?
  —цитат от коментар 28 на Darth Plagueis


  Ми то пише. Голяма била търпаната, не се събирали на един лифт. Още един трябвало, па като стане търпаната още по-голяма, ще искат и трети лифт. Този "ски-курорт" е сбъркан още от самото начало. Като Слънчака е, но и още по-зле. В държавата на абсурдите най-много са абсурдите.

 55. 55 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 587 Неутрално

  До коментар [#16] от "intergalactic":

  Е как еколозите спират туризма като няколко министри ясно казват че НЯМА подадено инвестиционно намерение за лифт?!

 56. 56 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 540 Неутрално

  #######
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, трябва да се пипне, само че ми кажете какво трябва да се пипне. Достатъчно дълго време, достатъчно компетентни хора. Това, което в момента ви предлагаме, е въпрос, който е обсъден на Политическия съвет на коалицията.

  Господин министър-председател, току-що ми пратиха съобщение – във Фейсбук Прокопиев, прокопиевци ликуват, че точката за "Пирин" е изтеглена. Ако мачът е свирен, поне трябваше да кажете да не гоним топката.
  Благодаря.
  ##########

  Леле колко прости хора сте избрали в парламента..

 57. 57 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 824 Весело

  Тия министри да не са акционери в юлен,то бива мерака ама чак толкова,то и оня каролев беше много за ама излезе че бил инвестирал в жилища. В банско...иначе нямал личен интерес..

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 58. 58 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 824 Весело

  И горките банскалии,като им се водят по номерата на Цеко и сие ,ще се върнат към вековното си препитание,от мерак за бизнесмене ще си станат пак овчаре,поне като изсекат горите ще има пасища

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 59. 59 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  Е и какво? Трябва ли уважаем сайт да слиза до нивото на такива "ти ри ри рам"!
  —цитат от коментар 38 на Георги Георгиев

  Ако беше събрание на домсъвет в люлински блок, да! Но това е заседание на министерски съвет!

 60. 60 Профил на atreu
  atreu
  Рейтинг: 413 Неутрално

  и докога ще го отлагат това решение? как не им омръзна. до кога ще тъпчем на едно място? потресаващо просто. да седнат да се разберат всички заинтересовани най-накрая!

  Приказка без край
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK