Росен Цонев: Държавата трябва да задължи нарушителите да възстановяват дюните

Екоинспекцията в Бургас установи, че на "Смокиня" са разорани 1205 кв.м. дюни - 16.01.2019Д-р Росен Цонев, доцент по фитоекология (бел. авт. екологията на растенията), коментира в лично качество като експерт по природни местообитания разрушаването на дюни по Черноморието. Поводът са поредните случаи на зимни строежи край морето, незаконни и законни, в защитени зони и територии на брега на морето, включително върху дюни. Като местообитание "Растителност на черноморските пясъчни плажове", дюните попадат под защитата на защитени зони от "Натура 2000" (повече за "Натура 2000" - тук).


За пореден път се възмущаваме от собственици на земи, които заличават дюни - като експерт смятате ли, че България все още пази достатъчна част от дюните? И как всъщност държавата може по-добре да осигури опазването на останалите дюни?


- Опазването на дюните по никакъв начин не е гарантирано. Много дюни се водят други видове земя – земеделска, горска и урбанизирина. Тоест, те по документи не са дюни.
За да се опазят, всички доказани и картирани дюни трябва да бъдат изкупени от държавата и примерно ако са земеделска земя, да се изкупуват като земя най-ниско качество. Все пак това са изключително неплодородни земи - пясъци. Трябва да станат публична държавна собственост и всякакви дейности върху тях да бъдат забранени, освен възстановяването и поддържането им в добро екологично състояние.


Кои са най-вредните за дюните човешки намеси?


- Строителството унищожава напълно дюните - с него са свързани и постоянното движение на хора и техника, почистването на растителността при концесионирането, незаконният добив на пясък, навлизане на инвазивни и чужди видове особено дървета и храсти.


Kакъв е естественият процес на формиране на дюните? Колко трае?


- Дюните се формират в продължение на хиляди години. Те са резултат от взаимодействието между сушата и водата, от акумулацията и стабилизирането на пясъка, който морето образува разрушавайки крайбрежните скали. (Повече за видовете дюни - в края на интервюто - бел. ред.)


За това по-компетентни са геолозите и геоморфолозите. Аз като биолог мога да коментирам по-подробно техните биологични и екологични характеристики и типични видове растения. За нуждите на "Натура 2000" достатъчно за определяне на пясъчни наноси край морето като дюни е наличието на комплекс от типични за дюните растения наречени псамофити - преведено от гръцки, това означава "растящи на пясъка".


Трябва да обърнем внимание, че има и крайречни дюни, образувани от движението на водата и натрупването на пясъчни наноси в речните низини. Такива дюни има около Дунав - най-ценните и забележителни са в низината между селата Арчар и Орсоя. Те са се образували през последния ледников период и са част от заливната тераса на реката. Те са също приоритетно за опазване местообитание.


Възможно ли е унищожени дюни да бъдат възстановени? Какъв е моделът това да се случи?


- По принцип може, защото те са пионерни образувания – тоест, растителната им покривка е нестабилна, подложени са на колебания от ветрове, щормове и други външни влияния. Но за да се възстановят трябват целенасочени усилия, натрупване и укрепване на пясъците, поява на типична растителност, нейното стабилизиране, последващ мониторинг и при необходимост повтаряне на процеса и нови усилия. Това може да стане обаче само частично, ако наблизо има запазени дюни, от които да се случи реколонизация от типичната растителност.

Доц. Росен Цонев

© Анелия Николова

Доц. Росен Цонев


Аз лично съм сигурен, че в България такова нещо не е правено. Чувал съм, че е имало в Средиземноморските страни – Франция, Испания, а също и в Португалия. Но лично не съм запознат с подробности за тези проекти – как са осъществени и какви са резултатите. (За възможностите за възстановяване на дюни, очаквайте продължение на темата от "Дневник" в събота - бел. авт.)


А приложим ли е моделът на възстановяване на дюни в България? Коя е отговорната институция, която трябва да задължи нарушителите да платят за такова възстановяване и има ли държавата задължение по Закона за биологичното разнообразие и Директивата за местообитанията?


- Както вече казах, няма такъв опит специално в България. Но Директивата за местообитанията (хабитатите) изисква държавата да опазва в благоприятно състояние видове и местообитания най-малкото в мрежата "Натура 2000". Опазването на биологичното разнообразие според националния Закон за биологичното разнообразие се контролира от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Тоест, МОСВ трябва да задължи нарушителите да възстановяват. Но преди това, би следвало да има проучване на подобен опит, за да не отидат усилията напразно.


Това скъп процес ли е? Реалистичен ли е за големи застроени площи дюни?


- Считам, че всяко възстановяване на видове и местообитание е скъп, дълъг процес с непредвидими резултати. Тоест, може да се случи, може и да не се случи.


Според мен за големи площи е неприложим. Както вече споменах, може да се приложи за малки площи или за частично разрушени дюни, от които се предполага, че типичните видове от запазените участъци ще реколонизират възстановените участъци. И пак, процесът може да продължи поне десетилетия.


Според последните данни, къде в България има дюни, които са трайно увредени и се нуждаят от възстановяване?


- Например, трайно бяха унищожени повечето дюни на Лозенец. Има унищожени различни пясъчни образувания - включително и дюни - на къмпинг "Юг" - Китен, на Слънчев бряг, около Несебър и между Несебър и Равда, на Шабленска Тузла, къмпинг "Златна Рибка", бившия къмпинг "Луна" на Обзор. Напълно са унищожени на Златни пясъци още в миналото и на други места.


Практически няма място, където дюните да граничат с курортна територия и да няма негативни последици за тях – унищожаване на части от тях, деградация вследствие на постоянно движение на туристи, минаване на транспортни средства, навлизане на инвазивни и чужди видове, почистване на част от пясъчната ивица от растителност при поддържането на плажовете и много други.


Къде в България все още има дюни в достатъчно добро състояние и какъв е шансът да ги опазим?


- Все още дюни в сравнително добро и запазено състояние имаме между курорта "Камчия" и село Шкорпиловци, между Аркутино и Ропотамо, на северното Черноморие – Дуранкулак – между езерото и морето и между къмпинг "Космос" и границата с Румъния и по-малко на други места.


Има шанс да бъдат запазени, ако се спазват законите. А не държавата да търси постоянно начини да ги заобиколи. Например, дюните на Камчийски пясъци от 2005 г. и със съдействието на държавата са обявени за земеделска земя и заменени, после заменените имоти са прехвърлени от земеделска земя и гори към урбанизирани земи с незаконен ПУП с решение на Министерски съвет на Тройната коалиция и само по чудо още не са застроени.

Дюните на Камчийски пясъци имат статут на пасища

© Александър Иванов, Българска фондация Биоразнообразие

Дюните на Камчийски пясъци имат статут на пасища


На бившите вече къмпинги "Златна рибка", "Юг", "Луна" и "Нестинарка" има хотели, построени върху пясъци, най-вероятно също обявени по време на "заменките" за земеделска земя или гори и кой знае още какво. През последните седмици при "Смокиня" и "Градина" виждаме заличаване на дюни от строежи, с формално разрешение от държавата (бел авт. - повече за двата случая можете да прочетете тук и тук).


Със случая на залива "Алепу" се запознах само от медиите, но пак има документи, разрешаващи строителството. Видно от снимките, не се осъществява върху пясъци или дюни. Предвид и на големия граждански интерес, контролните органи трябва да проверят дали съответства на разпоредбите на други закони - например на Закона за Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).


Бел. авт. - Междувременно правителството разпореди проверки именно поради нарушения на ЗУЧК на всички строежи край морето - повече тук, а органите по надзор съобщиха, че спират строежа на "Алепу" - тук).


Видове дюни - обяснени от доц. Росен Цонев


Дюните трябва да се разглеждат като едно цяло с пясъчните плажове. Защото от морето към сушата, дюните са една геоморфоложка и екологична пясъчна редица – започва се с натрупаните от прибоя пясъчни наноси (плажове), следват процеси на стабилизация и обрастване с растителност.


Първият етап са "ембрионалните" дюни - те са наченка на формиране, издигната част на плажа, като са част от концесионната зона на българските плажове. След тях следва краят на дюната, спускаща се към плажа и се нарича "чело" на дюната.

Дюнно чело на Камчийски пясъци

© Росен Цонев

Дюнно чело на Камчийски пясъци


Челото преминава в дюна с многогодишни растения, които структурират пясъка и формират стабилизираната "бяла" дюна. При силни вълнения вятърът и морето могат да местят тези така наречени подвижни (бели) дюни.
Див пясъчен плаж с ествествена растителност върху "бели" дюни. Вече е унищожен, а местоположението е под комплекса Thracian Cliffs, Каварна.

© Росен Цонев

Див пясъчен плаж с ествествена растителност върху "бели" дюни. Вече е унищожен, а местоположението е под комплекса Thracian Cliffs, Каварна.


На по-големите плажове белите дюни преминават в – стабилизираните с много мъхове и лишеи "сиви" дюни.
"Сива" дюна - снимката е северно от къмпинг "Космос" до Дуранкулак.

© Росен Цонев

"Сива" дюна - снимката е северно от къмпинг "Космос" до Дуранкулак.


Но на много места, примерно на Слънчев бряг, всичко пясъчно, без сивите дюни и дюнното чело или подвижните (бели) дюни, се дава на концесия и концесионерите старателно почистват всякаква растителност от плажа. Така дюната е лишена от естествената си връзка с морето и постепенно деградира и изчезва.


Много концесионери правят и защитни валове, срещу прибоя през зимата от плажовете и ембрионалните дюни и така също ги унищожават.
Имало е и пак има строителство върху дюни – само да си припомним един емблематичен хотел в Слънчев бряг (хотел "Дюн" - бел. авт.) е достатъчно.

Хотел върху дюните на "Слънчев бряг"

© B. Dimitrov

Хотел върху дюните на "Слънчев бряг"


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (63)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Clap
  Clap
  Рейтинг: 569 Разстроено

  В Тиквовата ни Татковина надеждата за възстановяване (не само на дюните) бавно угасва! Жал ми е, че ще е трудно да опиша на децата къде съм раснал и защо сега тези места не са същите или просто са недостъпни за нормалните хора.
  Трябва време за промяна на манталитета, а ние вече не разполагаме с такова!

  Усмихвай се на всичко свежо по пътя си...
 2. 2 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  Първо трябва да се започне с показно разрушаване точно на хотел "Дюн" и още "пресния" "Оазис" на пещерняците. Гаранция в бъдеще никой няма и да си помисли да строи каквото и да е на плажна ивица или в/ху дюни. Коренно трябва да се променят правилата за отдаване на плажове на концесия.

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 3. 3 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4235 Неутрално

  Какво значи да се "възстановят" дюни? Да се изсипят 10-20-50 самосвала пясък на купчини?

  Една дюна е сложна ЕКОСИСТЕМА, формирала се в течение на десетилетия. Първо се развиват почвообразуващи микроорганизми, после покълват растения, след това се заселват насекоми, гнездящи птички и т.н.

  Да накараш някой разорал дюни неграмотен тулуп да ги "възстанови" - това е все едно да задължиш престъпника, изкоренил дърво, да го циментира обратно в почвата.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 4. 4 Профил на Вера Стаевска
  Вера Стаевска
  Рейтинг: 24 Неутрално

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  В събота ще публикуваме материал за възможностите за възстановяване на дюни с примери от други държави.

 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1811 Неутрално

  СВИНЩИНА е разрушаването на дюните!!!
  Как се възстановява дюна, която е създадена от природата в продължение на стотици години???

 6. 6 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Това престъпление, това посегателство върху природата трябва да спре. Държавата трябва да има механизъм за това. Природата е за всички!

 7. 7 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 524 Неутрално

  ХОТЕЛ ДЮН-СИМВОЛЪТ НА БЕЗПОМОЩНОСТТА НА ЕДНА КОРУМПИРАНА ДО ДЪНО ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 8. 8 Профил на Станимир Милчев Николов Пингвина
  Станимир Милчев Николов Пингвина
  Рейтинг: 237 Любопитно

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  В събота ще публикуваме материал за възможностите за възстановяване на дюни с примери от други държави.
  —цитат от коментар 4 на Вера Стаевска


  Ще ми бъде интересно, но кои сте вие, дето ще публикувате, куде ще публикувате?

  Кой уби Горуня?
 9. 9 Профил на Вера Стаевска
  Вера Стаевска
  Рейтинг: 24 Неутрално

  До коментар [#8] от "Станимир Милчев Николов Пингвина":

  Дневник - рубрика "Зелен".

 10. 10 Профил на Станимир Милчев Николов Пингвина
  Станимир Милчев Николов Пингвина
  Рейтинг: 237 Весело

  СВИНЩИНА е разрушаването на дюните!!!Как се възстановява дюна, която е създадена от природата в продължение на стотици години???
  —цитат от коментар 5 на selqnin  Ами като Перперикон. 😂😂😂

  На дядо ми му възстановиха всички зъби. Лично съм виждал възстановките вечер, в една чашка.

  Кой уби Горуня?
 11. 11 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 524 Неутрално

  ОТДАВНА ХОТЕЛ ДЮН ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ РАЗРУШЕН И ОТЛОМКИТЕ МУ СТОВАРЕНИ ВЪРХУ ГРОБА НА МАФИОТА,"СЪТВОРИЛ" ТОВА ЧУДО...

 12. 12 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  Верно е недопустимо! Собственик да мести пясък в имота си, други разорават земята която е била целина и по нея са тичали мамути, бизони, а сега алчни престъпници са засели чушки и домати (чужди сортове), сякаш им е бащиния, а не е народна, на трудещите се собственост! Че то както е тръгнало утре някой камъчета ще размести!

 13. 13 Профил на Ирина Марудина
  Ирина Марудина
  Рейтинг: 666 Неутрално

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  Няма да караш тулуоът да възстановява. Ще го накараш да заплати процеса по възстановяване, извършван от експерти.

 14. 14 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1899 Гневно

  В последно време всякакви факулци се изказват по проблемите на околната среда и биоразнообразието с непокрити претенции на експерти. А истински експерти всячески държавата се бори да не бъдат чути.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 15. 15 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Ако през вековете бяха се девелопнали съвременните еко-талибани, по същината си - откровени рекетьори и безродници - човечеството още щеше да живее в пещери! Кое е по-уникално в екосистемата на една дюна, сравнено с една гора, ливада, планина, голо поле, ако щете? Навсякъде има и растителни, и животински видове. Само че цивилизацията не може да стои на едно място и хората са строили, строят и ще продължат да строят. Проблемът на еко-рекетьорите не са дюните, а фактът, че терените по морето са привлекателни за инвеститорите и те са по-склонни да плащат на червените боклуци, за да си развиват бизнеса.

 16. 16 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5622 Неутрално

  Дюните се формират в течение на хиляди години. Не виждам как ще се възстановят, още повече в близост до хора...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 17. 17 Профил на Ирина Марудина
  Ирина Марудина
  Рейтинг: 666 Неутрално

  До коментар [#15] от "Reporter US":

  Цивилизацията е взимала предостатъчно по времето, когато природните ресурси са били в изобилие и са изглеждали неизчерпаеми. Вече сме достатъчно зрели и далновидни за да сложим лимит. Не можем да сравняваме населението на Земята с времената на Средновековието, нали? Нито темповете на застрояване.

 18. 18 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1655 Неутрално

  Най-ще им отива да са в раирано костюмче и на плажа да фърлят песък. Гоуема атракция ще бъде за туристите, щото и без туй последните са от принадлежат на най-простоватата част от техните дръжавички.

 19. 19 Профил на Matematiks
  Matematiks
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#12] от "svoboden":

  Дано те преместят по-скоро, под един мост.... към Надежда се намира
  Нещастник

 20. 20 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#15] от "Reporter US":Цивилизацията е взимала предостатъчно по времето, когато природните ресурси са били в изобилие и са изглеждали неизчерпаеми. Вече сме достатъчно зрели и далновидни за да сложим лимит. Не можем да сравняваме населението на Земята с времената на Средновековието, нали? Нито темповете на застрояване.
  —цитат от коментар 17 на Izida


  Абе моме, вие някога ходили ли сте по-далеч от "окръжния център", да си купите гумени цървули от битака? Давате ли си сметка, че цялото население на България и целият й сграден фонд се побират в рамките на един метрополис в САЩ, Китай, Индия, някои африкански страни? Имате ли идея, че само населението на Лондон е с три милиона повече от цялото население на България? Да не мислите, че лондончани живеят в иглу или в землянки? Я си представете сега процента на застрояване, като сметнете, че урбанизираната част на града е 1,737.9 km2, а територията на България е 111 000 км2, за какво "застрояване говорим? А знаете ли, че благодарение на еко-талибани и други червени боклуци над 600 български села са ЗАЛИЧЕНИ от картата на страната и ВЕЧЕ са природа? Какви ресурси, какви пет лева, неграмотници с неграмотници такива?

 21. 21 Профил на Вера Стаевска
  Вера Стаевска
  Рейтинг: 24 Неутрално

  До коментар [#14] от "Gopeто":
  Държавата наистина не се интересува от експертизата при ешенията си за "Натура 2000". Но няма думата за публикациите тук. А точно Росен Цонев определено е експерт, поинтересувайте се.

 22. 22 Профил на Срам ме е от ГЕРБ
  Срам ме е от ГЕРБ
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#3] от "Norman Granz":Верно е недопустимо! Собственик да мести пясък в имота си, други разорават земята която е била целина и по нея са тичали мамути, бизони, а сега алчни престъпници са засели чушки и домати (чужди сортове), сякаш им е бащиния, а не е народна, на трудещите се собственост! Че то както е тръгнало утре някой камъчета ще размести!
  —цитат от коментар 12 на svoboden


  Ясно е, чè си абсолютно бездарен трол, но поне маааааалко самоуважение имаш ли? Предполагам, чè си бездетен нещастник, на който не му пука, че след него всичко ще е унищожено, но разбери, че има и нормални хора, които няма за жълти стотинки, или за каквото и да е, да лишат бъдещите поколения от природното наследство, което е НА ВСИЧКИ! Сложно е на проста гербава кратуна да бъде обяснено това, знам, но се опитай поне един път да си кажеш: А, бе, добре - аз съм прост, платена подлога съм, ама пък дали Природата не е по-силна от мен? Ето - деца нямам, акъл нямам, бъдеще нямам - защо другите да са ми виновни?

 23. 23 Профил на b0b069
  b0b069
  Рейтинг: 662 Неутрално

  В Тиквонистан никой неможе да казва какво трябвало... Тиквоний коли режи и беси, той казва къде има плаж, гора или язовир и къде няма.
  Иначе баси яките места имаме

 24. 24 Профил на Срам ме е от ГЕРБ
  Срам ме е от ГЕРБ
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#20] от "Reporter US":

  Айде, и другия трол се появи.... А бе, мозък облъчен,имам един прост (като за теб) въпрос - Винаги ли си бил толкова жалък, подлога, сервилен, низък, или само срещу жълти стотинки? Как пък всеки, на който му пука за природата, според теб носи всички грехове на света? Най-грешни са били родителите ти, че изобщо са се нагърбили да те направят - ако знаеха какво недоразумение ще излезе, със сигурност нямаше да си спестят разходите за презервативи! ГЕРБерастите всичките мразите природа, интелект, разум, новаторство - всичко, което е далеч от мозъците ви, според вас е грешно! Ами, тогава защо не си вземеш нещо по-тежичко, и не сложиш край на мъките си - ей къде е моста, викни Валерката, и заедно - хоп! Това би било единственото ти смислено действие в абсолютно празният ти тролски живот! Поздрави на "екипа" в малкото НДК!

 25. 25 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 524 Неутрално

  В Тиквонистан никой неможе да казва какво трябвало... Тиквоний коли режи и беси, той казва къде има плаж, гора или язовир и къде няма.Иначе баси яките места имаме
  —цитат от коментар 23 на b0b069


  МЕСТАТА СА НИ ЯКИ,АМА КОРУПЦИЯТА НИ Е ОЩЕ ПО-ЯКА.

 26. 26 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#14] от "Gopeто":Държавата наистина не се интересува от експертизата при ешенията си за "Натура 2000". Но няма думата за публикациите тук. А точно Росен Цонев определено е експерт, поинтересувайте се.
  —цитат от коментар 21 на Вера Стаевска


  Бе вие всичките сте от "експерт", че и нагоре! Такива "експерти" сте, че читателите и правописните грешки трябва да ви оправят.

 27. 27 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 993 Неутрално

  Тези дюни неправилно и вероятно корестно са възстановени от поземлените комисии като земеделски земи в реални граници. Тези дюни никога не са били обработваема земя. За образуването им са необходими хилядолетия и там е коренът на злото - преди всичко вина имат поземлените комисии. Възстановяването на дюните като купчини пясък е лесно, само че самопфитите ще се нуждаят от десетилетия да се възстановят там без намеса на хората.

 28. 28 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  СВИНЩИНА е разрушаването на дюните!!!Как се възстановява дюна, която е създадена от природата в продължение на стотици години???
  —цитат от коментар 5 на selqnin

  Пълен абсурд, абсолютно невъзможно е да възстановиш с няколко самосвала пясък сложна екосистема, която се е формирала в продължение на хиляди години.
  Възстановяване на нормалността, морала и правовата държава е нужно и възможно. Това от своя страна означава И бутане на всичкия незаконен мутробарок до 100м от брега.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 29. 29 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  До коментар [#22] от "Срам ме е от ГЕРБ":

  Ама аз нали това казвам. Да вземем например Лозенец в София, ами че най-хубавите градини и лозя на града са изкоренени за да се бетонира и сега тези ахмаци от Царево ще направят същата грешка. Софиянци си събарят сградите за да възстановяват природата, а те тръгнали да строят!

 30. 30 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#24] от "Срам ме е от ГЕРБ":

  По същество бе, другар! Да не си на партийно събрание на радикалното БКП на Атанасов, че си се запенявил такъв? По същество, по същество! Не ми обяснявай колко силно любиш и мразиш - интелигентните хора имаме предимството да познаваме природата на примати като теб, та няма нужда да ни се представяш в пълния си блясък.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  До коментар [#24] от "Срам ме е от ГЕРБ":

  Браво другарю, дадохте му да се разбере!

 33. 33 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  До коментар [#15] от "Reporter US":

  Тоест, искаш да ни обясниш, че червените боклуци управляват, а ГЕРБ са статисти, които ги прикриват...?

  Бивш tww09306483.
 34. 34 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#15] от "Reporter US":Тоест, искаш да ни обясниш, че червените боклуци управляват, а ГЕРБ са статисти, които ги прикриват...?
  —цитат от коментар 33 на tww09306483


  Виж сега, другарю - аз каквото съм искал да обясня, съм го написал. Ако сте невнятен - каквито сте 99% от радикалните комунисти от ДСБ, плати на някой умен, да ти транслейтва.

 35. 35 Профил на Ирина Марудина
  Ирина Марудина
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Абе моме, вие някога ходили ли сте по-далеч от "окръжния център", да си купите гумени цървули от битака?
  —цитат от коментар 20 на Reporter US

  А вие кога за последно посетихте дюните на Шкорпиловци, или плажа на Карадере? Аз всяка година. И знам какво можем да загубим!

  Имате ли идея, че само населението на Лондон е с три милиона повече от цялото население на България?
  —цитат от коментар 20 на Reporter US

  Живяла съм няколко месеца в Лондон, запозната съм.

  Нищо от изказванията ви обаче не защитава нуждата да се лее бетон на
  СВРЪХОГРАНИЧЕНИЯ почти невъзобновяем природен ресурс ДЮНИ!

 36. 36 Профил на Ирина Марудина
  Ирина Марудина
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Колкото до това дали изобщо е възможно възстановяването на разрушени дюни и има ли смисъл от проект: за мен има! Най-малкото, това е една сериозна глоба за унищожилия дюните инвеститор. Превантивна мярка за останалите! Така или иначе трябва да бъдат глобени, не пречи да пробваме с тия пари да възстановим щетите, дори и при ниски шансове за успех.

 37. 37 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 384 Неутрално

  България е малка държава и няма как да има дива природа каквато има във филмите за дивата Америка или Русия.

  Това е безпосрен факт и много хора трябва да се примирят с него, не визирам конкретно дюните. Ако не се примирявате можете спокойно да си сложите релса и да скочите от близкия мост.

  Зелените искате от България да стане резерват без хора. Е, дерзайте, объркалите времето и мястото!

 38. 38 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Много е зле състояянието на дюната на Иракли, от непрекъснатто опъване на палатки върху нея.

  Обаче "експерта" си трае.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 39. 39 Профил на Ирина Марудина
  Ирина Марудина
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Много е зле състояянието на дюната на Иракли, от непрекъснатто опъване на палатки върху нея. Обаче "експерта" си трае.
  —цитат от коментар 38 на Обществен деятел


  Както и на Шкорпиловци - от субару-та и АТВ-та! Никакъв контрол и опазване. Що за идиот трябва да си за да караш върху нацъфтялите жълти цветчета на природна забележителност??

  България е малка държава и няма как да има дива природа каквато има във филмите за дивата Америка или Русия. Това е безпосрен факт и много хора трябва да се примирят с него, не визирам конкретно дюните. Ако не се примирявате можете спокойно да си сложите релса и да скочите от близкия мост. Зелените искате от България да стане резерват без хора. Е, дерзайте, объркалите времето и мястото!
  —цитат от коментар 37 на patrokalche


  По-горе друг коментира колко се свива населението и колко обезлюдени села има. Защо тогава унищожаваме още и още природа, като тази, дето и сега сме унищожили, пустее в полуразрушени сгради?

 40. 40 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Нищо от изказванията ви обаче не защитава нуждата да се лее бетон на
  СВРЪХОГРАНИЧЕНИЯ почти невъзобновяем природен ресурс ДЮНИ!
  —цитат от коментар 35 на Izida

  Сега остава да ни обясните и какъв точно "ресурс" са дюните и защо да не обявим и локвите за "ресурс" и да започнем да се тръшкаме и за тях?

 41. 41 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  До коментар [#34] от "Reporter US":

  Да де...! Написал си, че така наречените инвеститори, плащат на червените боклуци, за да си развиват бизнеса. Какво искаш да ни обясниш с това? Ако някой иска да плати под масата, за да му тръгне бизнеса, плаща на някой, от когото зависи. Тоест на някой, който е в управлението. Та, как според тебе червените прибират парите, докато ГЕРБ управлява...?
  Има два варианта. Или си много заблуден и не знаеш, какво пишеш или просто се изтърва да ни кажеш това, което всички знаем. А именно, че ГЕРБ са оплетени в много схеми с БСП...! :)))

  Бивш tww09306483.
 42. 42 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#21] от "Вера Стаевска": Вера, благодаря ви, че винаги давате дума на хора като Росен Цонев в "Дневник". Аз се интересувам от доста време от публичните му изказвания и участия в различни медии и твърдя, че добре го познавам. Сигурен съм, че той не е с две лица. Освен вас, често го слушам в предавания на Дарик радио и БТВ радио. Предполагам, че и в БНР му дават думата.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 43. 43 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#34] от "Reporter US":Да де...! Написал си, че така наречените инвеститори, плащат на червените боклуци, за да си развиват бизнеса. Какво искаш да ни обясниш с това? Ако някой иска да плати под масата, за да му тръгне бизнеса, плаща на някой, от когото зависи. Тоест на някой, който е в управлението. Та, как според тебе червените прибират парите, докато ГЕРБ управлява...?Има два варианта. Или си много заблуден и не знаеш, какво пишеш или просто се изтърва да ни кажеш това, което всички знаем. А именно, че ГЕРБ са оплетени в много схеми с БСП...! :)))
  —цитат от коментар 41 на tww09306483


  Ами неслучайно твърдя, че 99% от драгалевските комунисти сте невнятни. "Червените" са т.нар. "зелени" и бизнесменът трябва да им плати, за да не врещят. Зашото когато заврещят, Борисов спира проектите, почват проверки и бизнесът на бизнесмена заминава. Та червените в случая сте именно вие - драгалевските радикални комунисти в комбина с екстремистките ви групировки, наречени "зелени", с които сте в коалиция. Дано съм бил полезен.

 44. 44 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  Росен Цонев: "Държавата трябва да задължи нарушителите да възстановяват дюните"
  Ами, наивно е, а е и смешно да искаш от талибанстващата алчност да възстановява каквото и да е, което същите тези талибани са унищожили. Държавата не трябва да разрешава, не трябва да допуска разрушаването на природа под каквато и да е форма. И ако ще трябва да се възстановява унищожено национално богатство, унищожителите да го правят на подходящо място, при подходящ режим. Ами, всъщност и написаното от мен звучи наивно, защото на практиката унищожителите рушат в синхрон с представители на самата държава. Грабителска икономика!

 45. 45 Профил на Tuta Nota
  Tuta Nota
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#4] от "Вера Стаевска":

  Г-жо Стаевска, направете проверка или влезте връзка с австралийците. Тма възстановяват дюни и имат прграми за поддържането на екосистемите им.

  Life is Sunshine, Lollipops And Rainbows!!!
 46. 46 Профил на Tuta Nota
  Tuta Nota
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#4] от "Вера Стаевска":Г-жо Стаевска, направете проверка или влезте връзка с австралийците. Тма възстановяват дюни и имат прграми за поддържането на екосистемите им.
  —цитат от коментар 45 на Tuta Nota


  https://www.parks.sa.gov.au/find-a-park/Browse_by_region/Adelaide/wara-wayingga-tennyson-dunes-conservation-reserve

  Life is Sunshine, Lollipops And Rainbows!!!
 47. 47 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  До коментар [#43] от "Reporter US":

  Какво значи, че някой врещял? Без значение, какъв е. Дали зелен, син или на райета...! Как така, бизнесмен плаща на зелени? Защо...? Ако плаща, значи има нещо, което не е наред. Щом има проверки и бизнеса на някой заминава, значи въпросният бизнес, не е много законен или иска да прави нещо, кето е забранено. Друга вариант, няма!
  Защо Борисов започва проверки, когато някой се развика? И защо спират нещо, след проверките, ако всичко е наред?
  Тотално си се сбъркал. В бързината си, пишеш такива глупости, че даже не се и усещаш. Отиде ти днеска надницата....! :)))

  Бивш tww09306483.
 48. 48 Профил на recurvirostra
  recurvirostra
  Рейтинг: 256 Неутрално

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  Виждал съм в Испания как възстановяват дюни, около Албуфера, точно на мястото на разрушени хотели. Много сложна и интересна работа, голямо екологично предизвикателство. Но хората го правят и то много успешно на не малки територии (от по няколко хектара).

 49. 49 Профил на recurvirostra
  recurvirostra
  Рейтинг: 256 Неутрално

  До коментар [#14] от "Gopeто":
  В последно време всякакви факулци се изказват по проблемите на околната среда и биоразнообразието с непокрити претенции на експерти...
  Това за Росен Цонев ли го казваш? Ако е ака - изказваш се неподготвен...

 50. 50 Профил на Ирина Марудина
  Ирина Марудина
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Ами, наивно е, а е и смешно да искаш от талибанстващата алчност да възстановява каквото и да е, което същите тези талибани са унищожили.
  —цитат от коментар 44 на Мърмор

  Под "възстановяване" разбирайте "да плати фактурата за възстановяването" и всичко си идва на мястото.

 51. 51 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#43] от "Reporter US":Какво значи, че някой врещял? Без значение, какъв е. Дали зелен, син или на райета...! Как така, бизнесмен плаща на зелени? Защо...? Ако плаща, значи има нещо, което не е наред. Щом има проверки и бизнеса на някой заминава, значи въпросният бизнес, не е много законен или иска да прави нещо, кето е забранено. Друга вариант, няма!Защо Борисов започва проверки, когато някой се развика? И защо спират нещо, след проверките, ако всичко е наред?Тотално си се сбъркал. В бързината си, пишеш такива глупости, че даже не се и усещаш. Отиде ти днеска надницата....! :)))
  —цитат от коментар 47 на tww09306483


  Както споменах нееднократно - невнятни. Защо фирма за производство на майонеза спира обществена поръчка за изграждане на тол-система бе, другар? Каква връзка имат майонезата и винетките? Ами просто червената мафия БСП+ДСБ+ДПС, с мафиотските си пипала по всякакъв начин се опитва да руши и съсипва България. И не, няма нищо нередно нито в поръчките, нито в процедурите, но когато червената мафия се разврещи и всички медии подхванат воя, управляващите са длъжни да спрат процедурата, за да докажат за пореден път, че нямат сестра. И хич не се прави, че не ги знаеш тия мръсотии, зашото те са си изцяло ваши - на трите фракции на БКП - БСП, ДСБ и ДПС.

 52. 52 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1899 Весело

  До коментар [#26] от "Reporter US":

  Добре, безпогрешно ла*но.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 53. 53 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#30] от "Reporter US":

  Айде, ходи си взимай парите от господаря си и на връщане не забравай да си купиш хапчетата и да си ги пиеш редовно.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 54. 54 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#37] от "patrokalche":Тоест, вие предпочитате в България да не остане нито природа, нито хора. За жалост май не сте сбъркали, защото от години това е държавна политика.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 55. 55 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1440 Неутрално

  Какво значи държавата да изкупи дюните? Защо държавата трябва да притежава само пасиви? Когато някой някога са му предложили (или е поискал) заменка с тези дюни, той е бил наясно, че може и да не може да построи хотел там.

 56. 56 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  До коментар [#51] от "Reporter US":

  "... Защо фирма за производство на майонеза спира обществена поръчка за изграждане на тол-система..."!

  Този въпрос го задай на Данаил Кирилов! Този колос на юридическата мисъл! Този титан на правната наука, израснал под крилото на ГЕРБ...!
  Ако не може да разбереш, защо фирма за производство на майонеза спира обществена поръчка за тол-система, да ти разясня. Защото системата го позволява. Защото законите го позволяват. Като не ти харесват законите, обърни се към някой от ГЕРБ. Те държат мнозинството в парламента, значи тия закони ги устройват. Щом не ги променят така, че фирмата за майонеза да не може да спира процедура за тол-система, значи ГЕРБ искат да е така. Защо така искат, аз не знам. Ти също не знаеш...! Ама, продължаваш да пишеш глупости...! :)))

  Бивш tww09306483.
 57. 57 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 384 Неутрално

  До коментар [#54] от "Gopeто":

  Явно понятието "природа" има различни лица за мен и за вас. Северозапада е потънал от десетилетия в трънаци, коприви и разруха и т. н., които са в натура 2000 поради не доказани местообитания на какви ли не видове животни. Хората затова бягат, защото никой не може да прави каквото и да било там. Освен във въздуха, което пак е спорно. Зелените сте блокирали държавата с 3 закона. Дебилите от ГЕРБ са ги приели ама сега щели да ги променят щото виклекнаха 2012. Видяхме със ски зона Миджур, че не спасявате Пирин! На хората какво им остава освен да се преместят в големите градове?! Не можете зелените да се държите като дерибей и да искате всичко да е само за вас, да се изказвате от името на всички граждани и после да се излизате на избори като демократи! Това е первезия, вие сте чисти комунисти!

 58. 58 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#51] от "Reporter US":"... Защо фирма за производство на майонеза спира обществена поръчка за изграждане на тол-система..."!Този въпрос го задай на Данаил Кирилов! Този колос на юридическата мисъл! Този титан на правната наука, израснал под крилото на ГЕРБ...!Ако не може да разбереш, защо фирма за производство на майонеза спира обществена поръчка за тол-система, да ти разясня. Защото системата го позволява. Защото законите го позволяват. Като не ти харесват законите, обърни се към някой от ГЕРБ. Те държат мнозинството в парламента, значи тия закони ги устройват. Щом не ги променят така, че фирмата за майонеза да не може да спира процедура за тол-система, значи ГЕРБ искат да е така. Защо така искат, аз не знам. Ти също не знаеш...! Ама, продължаваш да пишеш глупости...! :)))
  —цитат от коментар 56 на tww09306483


  Така ли? А не трябва да го задам на такива като тебе, от комунистическата свинеферма, дето почват да врещят при всяка промяна на ЗОП и да ни обясняват как тази и онази промяна се правела за да се облагодетелства пеевски, макавеевски или на баба ви хвърчилото? И съответно ортаците ви от Позитано подемат свинщината, та пак отменят промените, за да можете да продължите да безчинствате? Я попрочети малко, и пак се върни да ни разсмееш...

 59. 59 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#49] от "recurvirostra": Не. Не го казвам за Росен Цонев, а за всякакви набедени бизнесмени, обслужващите ги и клакьорите им. А на хора като Росен Цонев и държавата всячески опитва да вземе думата. Опасявам се, че не биха се спряли да го арестуват, ама няма как да намерят за какво.
  А думата не е факулци, а фасулковци. Проклета клавиатура ( и неинтелигентно задклавиатурно устройство разбира се :-) ). Предполагам знаете, че фасулковци Пенчо Славейков е наричал хора не много добре образовали се, но с претенции да са учени.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 60. 60 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Предполагам знаете, че фасулковци Пенчо Славейков е наричал хора не много добре образовали се, но с претенции да са учени.
  —цитат от коментар 59 на Gopeто


  Явно човекът е предвидил появата на умнокрасивците от под опашката на коня…

 61. 61 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#57] от "patrokalche": Ще ви бъде ли удобно като за начало да се държите по-възпитано. Предполагам, че вашите родители не са ви възпитавали да говорите високомерно и неуважително към хора, които не познавате и да им измисляте живота.
  Аз не членувам в партия "Зелените" и никога не съм принуждавал Борисов да ми угажда за каквото и да било. Вие или не знаете или лъжете, че в зоните по Натура 2000 не може да се строи или извършва стопанска дейност навсякъде. В по-голямата част това е позволено, като разбира се се спазват законовите изисквания. Ски пистата на Миджур е разрешена в нарушение на законите. Ако втората кабинка отговаря на изискванията на закона също може да бъде направена. Протестите бяха не срещу нея, а срещу промяната на плана за управление, който оказа се е незаконен. Боян Петров, например, предложи промана, която нямаше да е незаконна и щеше да даде възможност да се построи.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 62. 62 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  До коментар [#58] от "Reporter US":

  А-а-а-а...! Не знам...! Промените в ЗОП, явно облагодетелстват фирмите за производство на майонеза. Като сте толкова разбиращи, променете ги...! Или по-скоро, не знаете как...? :)))

  Бивш tww09306483.
 63. 63 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#58] от "Reporter US":А-а-а-а...! Не знам...! Промените в ЗОП, явно облагодетелстват фирмите за производство на майонеза. Като сте толкова разбиращи, променете ги...! Или по-скоро, не знаете как...? :)))
  —цитат от коментар 62 на tww09306483


  Мхм… откак умнокрасивците станаха коняри, законодателния процес замрЕ! Ние като гледаме какви законотворци бяхте вие, на Цачева, Караянчева, Кирилов и останалите, нобелови награди трябва да им дадат! Като си помисли човек как цялата държава пропищя от вашите "реформи", чак се чудя, че няма барикади около коня и да ви трошат тиквите некадърни, колчем се появите! Изпотрепахте хората със "здравеопазването" на Семерджиев, прогонихте 2 милиона с "приватизацията" на Костов, мафиотизирахте армия, полиция, съд, а устите ви вечно разчекнати, да ревете колко другите били некадърни. Затуй 1% ще ви се видят много на следващите избори.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK