Строителство върху дюни се предвижда в проектоплана на Царево, предупреждават от екокоалицията

Строителство върху дюни се предвижда в проектоплана на Царево, предупреждават от екокоалицията

© Юлия ЛазароваСтроителство върху бели и сиви дюни в нарушение на закона, проблеми с биоразнообразието в защитена зона "Странджа", както и трудности за местния туристически бизнес са залегнали в проекта за общ устройствен план на община Царево.


Това са част от оценките в отрицателното становище на коалиция "За да остане природа в България" по доклада за оценка на степента на въздействие и съвместимост на проекта с с местата от европейската екологична мрежа "Натура 2000". Становището беше внесено в края на миналата седмица в Министерството на околната среда и водите. След като бъдат разгледани писмените позиции на заинтересованите страни, от ековедомството трябва да организират обществени консултации.


Бъдещето на дюните край село Лозенец


Планът предвижда урбанизация, строителство, промяна на предназначението върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни в имоти, картирани в специализираните карти на агенцията по кадастъра на дюните в землището на село Лозенец.
От екокоалицията подчертават, че това става в нарушение на чл. 17а на Закона за устройство на черноморското крайбрежие.


"Виа Понтика" на пътя на урбанизацията


Докладът показва редица зони за потенциално застрояване, които представляват проблем както за биоразнообразието, опазвано в защитена зона "Странджа". Зоната съвпада с едноименния природен парк. Трудности ще има и за местния туристически бизнес, пише в становището на природозащитните организации.


За биоразнообразието най-сериозният проблем е предвидената урбанизация на земеделски земи и горски територии в крайбрежната част на защитената зона. Те са място за почивка при миграцията на втория по значимост миграционен път в Европа "Виа Понтика" и местообитание за редица видове бозайници, птици, влечуги и земноводни, както и ценни растителни видове, отбелязват еколозите.


Докладът според експертите от коалицията не е оценил редица въздействия като заустването на води в Черно море, разполагането на преместваеми обекти по плажа, светлинното замърсяване.


Заменките в село Лозенец


Планът, в нарушение на Закона за горите, предвижда урбанизация на горски имоти, придобити чрез замяна с държавни имоти в землището на село Лозенец, отбелязват още природозащитниците.


Биокоридор с голямо видово богатство


От екокоалицията обръщат внимание и на това, че Южното черноморско крайбрежие е един от трите основни биокоридора за проникване на средиземноморски видове животни в страната. Районът е най-тесният, ограничен, от една страна, от Черно море и, от друга, от горските местообитания в Странджа. В тази тясна ивица е концентрирано значително видово богатство и е едно от най-значимите важни места за редки растителни съобщества, растения и животни в България.


Според оценката на екологичните организации в доклада експертите, които са го изготвили, изобщо не са оценили значимостта на тези крайбрежни територии, а са оценявали загубата на площи единствено на ниво зона, която е с голяма площ, и оттам засегнатите проценти изглеждат ниски.


И обичайните проблеми на българското Черноморие


Природозащитниците прогнозират, че застрояването ще възпроизведе проблемите в други части на българското Черноморие - свръхпредлагане на легла, загуба на бизнес за местните хора, замърсяване на морската акватория и брега и подлагане на изпитание на цялата обслужваща местното население инфраструктура - вода, ток, канализация, проблеми със сигурността поради многократно увеличения трафик на хора, които в пъти превъзхождат по брой местното население.


В представената за обществени консултации информация липсват съществени части от проекта за общ устройствен план на община Царево, които са задължителни по закон и задания, се отбелязва още в отрицателната оценка.


Липсващата текстова и картна информация не позволяват обществеността да се запознае с изисканите от закона пределно допустими рекреационни капацитети на курортите, ваканционните селища и вилните зони. В картния материал липсват и задължителните елементи на новопредвидената транспортна техническа инфраструктура.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK