Сметната палата даде десет препоръки на екоминистъра за мръсния въздух

Сметната палата даде десет препоръки на екоминистъра за мръсния въздух

© ДневникВъпреки че министерството на околната среда и водите провежда държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух, то не изпълзява редица от задълженията си по закон, сочи одит на Сметната палата. Той е обхванал периода от началото на 2014 г. до края на 2016 г, когато начело на министерството са Искра Михайлова и Станислав Анастасов от ДПС, служебният Светлана Жекова и Ивелина Василева от ГЕРБ. Одитът анализира мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване в големите градове.


Той е извършен в трите общини, в които най-висок процент от населението живее при наднормени нива на замърсяване - София, Пловдив и Стара Загора. Регистрираните замърсители на атмосферния въздух в тези райони са в резултат на превишени нива на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), на азотен диоксид, на серен диоксид, и бензоапирен (полиароматен въглеводород, който се изолира в проби от ФПЧ10).


Като основни източници на замърсители са посочени транспортът, битовото горене, топлоелектрически централи, промишлени предприятия, горивни и негоривни процеси в индустрията и др. Подчертава се, че качеството на въздуха се влошава и заради високата енергийна бедност на населението, тъй като основен източник на замърсяването през зимния сезон е битовото отопление.


Неефективни мерки и липса на глоби
Сметната палата установява, че мерките на национално и общинско равнище не са насочени към основните източници на замърсяване – битово отопление на твърдо гориво, стария автомобилен парк и инфраструктурата. Отбелязва се и че системите в пунктовете за мониторинг не работят в непрекъснат режим, а използваната в тях техника е остаряла. В допълнение система за мониторинг на околната среда не осигурява необходимата информация за ФПЧ2.5, въпреки че това е замърсителят, който най-много влияе върху човешкото здраве.


При одита се констатира, че Министерството на околната среда и водите не изпълнява вмененото му от Закона за опазване на околна среда задължение за разработване и внасяне за приемане от Народното събрание на Национална стратегия за околната среда. Установено е също, че министърът на околната среда и водите не е налагал глоби на кметове и длъжностни лица във връзка с неизпълнение на задължения за изготвяне и изпълнение на програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух.


Липсата на финансиране


Сметната палата констатира и че няма доказателства, че сумите от глоби и имуществени санкции, постъпващи по бюджета на общините, се разходват за дейности за подобряване на качеството на атмосферния въздух.


Като пропуск се посочва и това, че за дейностите по политиката за подобряване качеството на атмосферния въздух и за Националната система за мониторинг на околната среда се отделят значително по-малко финансови средства от тези по други бюджетни програми на МОСВ.


Отчетени са минимални разходи за инвестиции от държавния бюджет, насочени към обновяване, повишаване на качеството и разширяване на средствата за измерване, мониторинг и докладване. Липсват финансови разчети с конкретни суми за реализация на националните и общинските стратегии, програми, планове и няма обвързаност с приеманите финансови прогнози и годишни бюджети на национално и на местно ниво, посочват още от сметната палата.


В анализирания период липсват и конкретни суми за осигуряване на финансиране на мерките, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух, включени в стратегическите документи на национално и на общинско ниво.


В същото време общините не разполагат с достатъчно финансови средства за реализиране на адекватни мерки за подобряване на качеството на въздуха и не се възползват достатъчно активно от възможността да реализират проекти и дейности в областта на опазване чистотата на въздуха със средства от източници извън общинския бюджет.


Десет препоръки към министъра на екологията


В заключение сметната палата дава десет препоръки към министъра на околната среда и водите, три препоръки към кметовете на община Пловдив и община Стара Загора, по две препоръки към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда и директора на РИОСВ - София, и директора на РИОСВ - Стара Загора, и по една препоръка към директора на РИОСВ - Пловдив, и кмета на Столична община.


Сред препоръките са разработване или актуализиране на националната стратегия за опазване на околната среда от МОСВ, създаване на консултативен съвет към министъра на околната среда и водите за компонент "въздух" и организиране на информационни кампании за рисковете за здравето вследствие от замърсения въздух. Сметната палата препоръчва още да се набележат мерки, които следва да се предприемат съобразно сезона, атмосферните условия, източниците на замърсяване и други фактори, влияещи върху качеството на въздуха.


Изисква се също подобряване на контрола и санкциите от страната на МОСВ върху дейността на кметовете и длъжностните лица в общините.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK